Skolevevenkonferansen 04092008 Slideshare

796 views
722 views

Published on

Innlegg på Skolevevens brukerkonferanse i Grimstad
torsdag 4. sep. 2008

Published in: Technology, Lifestyle
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
796
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skolevevenkonferansen 04092008 Slideshare

 1. 1. Unge på nett – læring til vett? Skolevevenkonferansen 04092008 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Dagens tekst <ul><li>Kvalitet i skolen </li></ul><ul><li>IKT i skolen </li></ul><ul><li>Unge på nett </li></ul><ul><ul><li>Hva vet vi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva gjør vi? </li></ul></ul><ul><li>Dokumentasjon : </li></ul><ul><ul><li>www.slideshare.net/oysteinj / </li></ul></ul><ul><ul><li>http://oysteinj.typepad.com </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>St.meld. nr. 31 lagt fram 13. juni </li></ul>Kvalitet i skolen
 4. 4. For svake grunnleggende ferdigheter <ul><li>PISA: Synkende ferdigheter i sentrale fag </li></ul>Kilde: Pisa
 5. 5. Hvor stort er frafallet? <ul><li>Rundt 7 av 10 som begynte i vgo i 2001 har fullført 5 år senere </li></ul><ul><li>18 prosent sluttet underveis </li></ul><ul><li>Større frafall i fag- og yrkesopplæringen </li></ul>Fullført Ikke fullført
 6. 6. <ul><li>Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv </li></ul><ul><li>Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet </li></ul><ul><li>Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring </li></ul>Høye mål for norsk skole
 7. 7. <ul><li>Forsøk med Praksisbrevet </li></ul><ul><li>Utvalget for fag- og yrkesopplæringen </li></ul><ul><li>Styrket rådgiving i videregående opplæring spesielt rettet mot ungdomstrinnet </li></ul><ul><li>Ny læreplan i Utdanningsvalg på ungdomstrinnet </li></ul><ul><li>Fag fra videregående på ungdomstrinnet </li></ul>Tiltak for bedre gjennomføring
 8. 8. Kompetanse er avgjørende <ul><li>Regjeringen vil: </li></ul><ul><li>etablere et varig system for videreutdanning for lærere på prioriterte områder </li></ul><ul><li>opprette skolelederutdanning for nytilsatte rektorer og andre rektorer som mangler slik utdanning </li></ul><ul><li>Vurdere å opprette et kunnskapssenter for utdanning </li></ul>Innsatsområde 2: Kompetanse
 9. 9. IKT i kvalitetsmeldingen <ul><li>Oppsummere Program for digital kompetanse. Komme tilbake til oppfølging av det. </li></ul><ul><li>Etablere Senter for IKT i utdanningen i 2009 </li></ul><ul><li>IKT i underveis- og sluttvurdering </li></ul><ul><ul><li>Vurdere sentralt gitte prøver i digitale ferdigheter på ungdomstrinnet </li></ul></ul><ul><ul><li>Studere kjønnsforskjeller i effekter ved bruk av IKT ved eksamen (testbedstudie) </li></ul></ul><ul><li>Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser </li></ul><ul><li>EVU i IKT integreres i den fagspesifikke etter- og videreutdanningen </li></ul>
 10. 10. Status for IKT i skolen <ul><li>Infrastrukturen er bedre. Videregående skole har kommet lengst. </li></ul><ul><li>Grunnskolen i snitt langt bedre enn for få år siden. </li></ul><ul><li>FEIDE, går etter planen. </li></ul><ul><li>Digitale læringsplattformer (LMS) dekker hele vgo. I grunnskolen stiger dekningen. </li></ul><ul><li>Digitale læremidler i vekst. Dekningen best i store fellesfag. Ujevn situasjon i små fag. </li></ul><ul><li>ITU Monitor 2007 viser at IKT-bruken har økt noe, men at det er et godt stykke vei å gå. </li></ul>
 11. 12. Ungdom er storbrukere av Internett <ul><li>Internett er det største medium blant ungdom </li></ul><ul><ul><li>96% av 16-19-åringene bruker Internett daglig </li></ul></ul><ul><li>Nesten alle har tilgang </li></ul><ul><ul><li>99% av 16-19-åringer har tilgang til Internett </li></ul></ul><ul><li>Internett brukes gjennom hele dagen </li></ul><ul><ul><li>76% av 16-19-åringer bruker Internett flere ganger daglig. </li></ul></ul><ul><ul><li>De slår på datamaskina når de kommer hjem og lar den stå på mens de gjør andre ting. Innimellom sjekker de om det har skjedd noe på Facebook eller Nettby. </li></ul></ul>Når jeg er ved en data er jeg alltid pålogget, selv om jeg kan sitte å se på tv.
 12. 13. Nettsamfunn er en stor del av ungdoms nettbruk TNS Gallup 2008
 13. 14. Bruk av nettsamfunn <ul><li>De fleste er med i mer enn ett nettsamfunn </li></ul><ul><ul><li>Gjennomsnittlig 3,4 nettsamfunn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Men de må utfylle hverandre (Facebook + YouTube). </li></ul></ul><ul><li>Mange raske besøk </li></ul><ul><ul><li>De fleste bruker totalt under en halv time om dagen. </li></ul></ul><ul><li>Det er mest </li></ul><ul><li>å gå innom </li></ul><ul><li>og sjekke </li></ul><ul><li>og så gå ut igjen. </li></ul>
 14. 15. Cognitive skills development Social values and lifestyles Educational achievement <ul><li>Visual-spatial skills </li></ul><ul><li>Non verbal intelligence </li></ul><ul><li>Lack of evidence in other areas </li></ul><ul><li>Media competition </li></ul><ul><li>Socialisation in the third space </li></ul><ul><li>Importance of videogames as threshold lowerers: </li></ul><ul><ul><li>Stereotypes </li></ul></ul><ul><ul><li>Violence/agression/authority? </li></ul></ul><ul><li>No conclusive evidence </li></ul><ul><li>Lack of appropriate methodologies: </li></ul><ul><ul><li>Large longitudinal studies </li></ul></ul><ul><ul><li>Large-scale experiments </li></ul></ul><ul><li>Unexplained phenomena </li></ul>
 15. 16. New Millenium Learners: Kunnskapsbasen <ul><li>Tidligere debut . Andelen barn som begynner bruk IKT i 5-6 år har økt fra 8 % til 20 % fra 2003-2008 (Trygg Bruk-undersøkelsen 2008) </li></ul><ul><li>15-åringer som har brukt PC i fem år eller mer har bedre resultater enn jevnaldrende som har brukt PC i kortere tid. (PISA 2003 og 2006) </li></ul><ul><li>Hyppig bruk hjemme – bedre resultater (PISA 2003 og 2006) </li></ul><ul><li>Erting, mobbing og uønsket oppmerksomhet er fortsatt en utfordring (Trygg Bruk 2008) </li></ul><ul><li>Kun ansatser til avansert bruk av Web 2.0-anvendelser blant 13-16-åringer (University of Nottingham m fl, 2008) </li></ul>
 16. 17. Ungdom er storbrukere av Internett <ul><li>Internett er det største medium blant ungdom </li></ul><ul><ul><li>96% av 16-19-åringene bruker Internett daglig </li></ul></ul><ul><li>Nesten alle har tilgang </li></ul><ul><ul><li>99% av 16-19-åringer har tilgang til Internett </li></ul></ul><ul><li>Internett brukes gjennom hele dagen </li></ul><ul><ul><li>76% av 16-19-åringer bruker Internett flere ganger daglig. </li></ul></ul><ul><ul><li>De slår på datamaskina når de kommer hjem og lar den stå på mens de gjør andre ting. Innimellom sjekker de om det har skjedd noe på Facebook eller Nettby. </li></ul></ul><ul><ul><li>( Nye nettfenomener , Intermedia og ITU, 2008) </li></ul></ul>Når jeg er ved en data er jeg alltid pålogget, selv om jeg kan sitte å se på tv.
 17. 18. Nettsamfunn er en stor del av ungdoms nettbruk TNS Gallup 2008
 18. 19. Nettsamfunn er underholdende og sosiale TNS Gallup 2008
 19. 22. My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 : kids FTF. ILNY, it’s a gr8 plc. My summer holidays were a complete waste of time. Before, we used to go to New York to see my brother, his girlfriend and their three screaming kids face to face. I love New York. It’s a great place. Taken from: Daily Telegraph, Sun Mar 2, 2003, British Girl Baffles Teacher with SMS Essay.
 20. 24. Informasjonssikkerhet og digital dømmekraft <ul><li>Videolenke </li></ul>
 21. 25. Sikkerhet – digital dømmekraft <ul><li>Hvordan omgås du andre på nettet? </li></ul><ul><ul><li>Chattevenner er ikke som andre </li></ul></ul><ul><ul><li>venner……… </li></ul></ul><ul><li>Hva kan gå galt i en virtuell verden?! </li></ul><ul><ul><li>Ble «forbryter» etter ID-rot </li></ul></ul><ul><ul><li>Han er blitt kalt drittsekk, og har fått inkassokrav og stevninger fra politiet. Alt fordi småbarnsfaren fra Oslo forveksles med en annen person. (Aftenposten 28.10.07) </li></ul></ul><ul><li>( http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2070218.ece) </li></ul>
 22. 26. Oppsummert <ul><li>Kvalitetsmeldingen varsler viktige tiltak. Senter for IKT i utdanningen blir en viktig drivkraft. </li></ul><ul><li>Feide, informasjonssikkerhet og digital dømmekraft trenger fortsatt oppmerksomhet. </li></ul><ul><li>Vi forsterker innsatsen for å nå ut i klasserommet </li></ul><ul><ul><li>Veiledning </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanseutvikling </li></ul></ul><ul><li>Sosial web (Web 2.0): På vei inn i skolen. Vi har ikke knekket kodene. Kunnskapsgrunnlaget må styrkes. </li></ul>
 23. 27. IKT kan gi nye muligheter  Lenke til video
 24. 28. Takk for oppmerksomheten <ul><li>http:// slideshare.net / oysteinj / </li></ul><ul><li>http://oysteinj.typepad.com </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×