Skoleforum 2009

995 views
926 views

Published on

Innlegg på seminar om digital kompetanse og fremtidens skole, Skoleforum 2009, Lillestrøm, 11.2.2009

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
995
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skoleforum 2009

 1. 1. Digital kompetanse: En investering i fremtiden Skoleforum Lillestrøm, 11.02.2009 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Dagens tekst • På hvilken måte vil de(n) neste generasjonen(e) være digital(e)? • Hvordan påvirker dette skolen? • Hvilken rolle kan skolen spille, og hvordan skal skolen fylle denne? • Dokumentasjon – http://www.slideshare.net/oysteinj/ – http://oysteinj.typepad.com/ Kunnskapsdepartementet 2
 3. 3. Teknologitrender (fra ”2009 Horizon Report”) • Mobiltelefoner: Mobiltelefoner har en rask utvikling. Nye grensesnitt utvikles og nye applikasjoner kommer til. Iphone er et eksempel på en nyvinning som også ventes å få et nedslag i opplæringen. • Dataskyen - Clud Computing - blir viktig gjennom fremveksten av storskala datafarmer som tilgjengeliggjør stor datakraft og lagringskapasitet. • Geo-koding kan håndteres av stadig flere enheter. • Den personlige webben brukes for å vise hvordan vi som brukere nå selv kan administrere hvordan vi bruker nettet ved hjelp av RSS og ulike sosiale medier (Facebook, Twitter, MySpace etc). • Semantisk web har lenge vært på tegnebrettet. • Smarte objekter: Dette er et sett av teknologier som knytter sammen objekter via nettet. Mest kjent er kanskje RFID Kunnskapsdepartementet 3
 4. 4. New Millenium Learners: Kunnskapsbasen • Tidligere debut. Andelen barn som begynner bruk IKT i 5-6 år har økt fra 8 % til 20 % fra 2003-2008 (Trygg Bruk-undersøkelsen 2008) • 15-åringer som har brukt PC i fem år eller mer har bedre resultater enn jevnaldrende som har brukt PC i kortere tid. (PISA 2003 og 2006) • Hyppig bruk hjemme – bedre resultater (PISA 2003 og 2006) • Erting, mobbing og uønsket oppmerksomhet er fortsatt en utfordring (Trygg Bruk 2008) • Teknologisk utvikling har ikke gitt bedre søke- og informasjonsbehandlingsstrategier (University College, London, 2008) Kunnskapsdepartementet 4
 5. 5. Ungdom er storbrukere av Internett • Internett er det største medium blant ungdom - 96% av 16-19-åringene bruker Internett daglig - Nesten alle har tilgang Når jeg er ved - 99% av 16-19-åringer har tilgang til Internett en data er jeg alltid pålogget, selv om jeg kan sitte å se på tv. - Internett brukes gjennom hele dagen - 76% av 16-19-åringer bruker Internett flere ganger daglig. - De slår på datamaskina når de kommer hjem og lar den stå på mens de gjør andre ting. Innimellom sjekker de om det har skjedd noe på Facebook eller Nettby. (Nye nettfenomener, Intermedia og ITU, 2008) Kunnskapsdepartementet 5
 6. 6. Britisk studie om bruk av Web 2.0 i skolen • Utstrakt bruk av Web 2.0 i fritiden. • Lite sofistikert bruk. Konsumenter mer enn produsenter. • Alder og kjønn: – Eldre elever bruker sosiale nettverk – Yngre elever spiller interaktive spill på nett – Gutter spiller oftere nettbaserte spill – Jenter er mer aktive brukere av sosiale nettverk og video • Skille mellom bruk hjemme og på skolen • Bruk av Web 2.0 på skolen skjer ofte innenfor LMS • Sikkerhet er et viktig tema Kunnskapsdepartementet 6
 7. 7. Hvor er vi nå? • Læreplaner • God infrastruktur (PC, LMS, båndbredde) - forskjeller i grunnskolen • Bruk av IKT i fagene øker – primært i for- og etterarbeid • Bedre tilgang på digitale læringsressurser i sentrale fag, ujevn dekning i mange små fag • Feide er i rute • Innkjøp og drift: Utfordringer Kunnskapsdepartementet 7
 8. 8. Hva gjør vi nå? • Fra nasjonale strategier til helhetlig rammeverk • Prosesser innen vurdering, blant annet vurderes nasjonale prøver i digitale ferdigheter • Digitale læringsressurser – Rapport fra OECD: ”Digital Learning Resources as Systemic Innovation” – Kvalitetsprinsipper for digitale læringsressurser (Udir og ITU) – Forskningsbasert evaluering av NDLA (Rambøll) • Lærerkompetanse – EVU: IKT integrert i fagenes EVU – Stortingsmelding om lærerutdanningen: Grunnleggende ferdigheter integreres i fagene Kunnskapsdepartementet 8
 9. 9. Sosial web og digital dannelse • Sosial web som en vei for relevans og kvalitet i opplæringen (gjenkjennelse, relevans) • Kritisk refleksjon (Refleksjon over egen mediebruk) • Grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse (skriveopplæring, samhandling) • Lærerveien (Lærere som endringsagenter) • (Ø Johannessen, Sosial web: En vei til digital dannelse?, 2008) Kunnskapsdepartementet 9
 10. 10. En utfordring • ”En studie av profesjonsutøvere …. viser at lærere i mindre grad enn andre profesjonsutøvere har tilgang til kunnskapsressurser som er spesielt utviklet for å hjelpe dem i jobben…… konsekvensene av at lærere i liten grad bruker forskningsbasert kunnskap, er at metoder og arbeidsmåter som bidra til framgang og bedre læring for elevene, for sjelden blir fanget opp og tatt i bruk i utøvelsen av læreryrket” • (St.mld 31 (2007-2008) Om kvalitet i skolen, s 44) Kunnskapsdepartementet 10
 11. 11. Hva kan dere og vi gjøre? • Forbedre eksisterende spredningsmodeller (kunnskapsdannelseressurser, veiledning, eksempler m.v.) • Trekke lærdommer av satsinger som f eks Lærende Nettverk og spre erfaringer og modeller. • ”Trojansk hest” – jobbe fra innsiden av faget. Finne områder i læreplanen som er godt egnet for å demonstrere hvordan digitale verktøy kan brukes for bedre læringsutbytte og læringsstrategier Kunnskapsdepartementet 11
 12. 12. Learners Voices • Ønskelig å avdekke hva unge tenker om teknologi og læring. • Kartlegge nasjonale og individuelle forskjeller • Se på implikasjoner for policy og utdanningsinstitusjoner • Mulige FoU-spm: – Hvor viktig er teknologi for de unge? – Hva mener de om omfang og bruksmønster av teknologi på skolen? – Forventninger til god undervisning med IKT • Spørreundersøkelse og egendokumentasjon Kunnskapsdepartementet 12
 13. 13. Oppsummert • Ta ut pedagogisk potensial i nye medier • Kunnskapsbasert praksis og praksisendring i skolen • Profesjonsbaserte nettverk • Innovere fra innsiden av fagene • Learner Voices – lytte og lære Kunnskapsdepartementet 13
 14. 14. Til ettertanke • Med andra ord, det är de elever som snackar mest med andra, sms:ar under bordet och har flest kontakter i sin mobil som får jobben idag. Formella betyg och meriter är en inkörsport, men förlorar snabbt i värde när man väl fått in en fot på arbetsmarknaden. Det är på jobbet man lär sig mest. Och man lär sig på helt andra sätt än i skolan, där det är förbjudet att göra mer än en sak samtidigt. • (Johanna Graf/ http://johannagraf.blogspot.com Kunnskapsdepartementet 14
 15. 15. Felles innsats! Kunnskapsdepartementet 15

×