Rkul trysil 10062010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,237
On Slideshare
1,217
From Embeds
20
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 20

http://www.slideshare.net 16
http://rkul.no 3
http://www.rkul.no 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Innovate or Die? Om ledelse i den digitale skolen og informasjonssamfunnet RKUL Trysil 10. juni 2010 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 • 2. Dagens tekst • IKT i skolen: Begrunnelse og effekter • Teknologiutvikling • Innovasjon: Akser for innovasjon • Skoleledelse og IKT • Dokumentasjon: www.slideshare.net/oysteinj/ • http://oysteinj.typepad.com/ 2 Kunnskapsdepartementet
 • 3. Hvorfor IKT? • Skolens læreplaner • Skolens samfunnsoppdrag → det digitale medborgerskapet • Arbeidsliv som bruker IKT 3 Kunnskapsdepartementet
 • 4. IKT er integrert i norske læreplaner • Grunnleggende ferdigheter i alle fag på alle nivå: Lese, skrive, regne, muntlig språkferdighet, bruke digitale verktøy • Læreplanene for fag er organisert i kompetansemål for ulike trinn • Metodefrihet • Fra teknologibruk til teknologiforståelse 4 Kunnskapsdepartementet
 • 5. Kunnskapsdepartementet
 • 6. Are New Millennium Learners Making the Grade? • I dag er alle studenter i OECD-land fortrolige med Pcer • Hyppigere bruk hjemme enn på skolen • Til tross for økte investeringer i IKT-infrastruktur i skolene er elev-PC ratio fortsatt et hinder for IKT-bruk i skolen. • Digitale media blir i økende grad brukt som læringsressurser, men forskjellene mellom landene er store • Den viktigste bruken av Pcer er knyttet til Internet eller underholdning Kunnskapsdepartementet
 • 7. Are New Millennium Learners Making the Grade? • Et utvalg studentprofiler er knyttet til ulike forme for teknologibruk • Fortrolighet med bruk av IKT spiller en rolle for læringsutbytte • Det er en sterkere korrelasjon mellom læringsutbytte og bruk av PC hjemme enn på skolen • Med de rette ferdighetene og den rette bakgrunnen kan hyppigere PC-bruk lede til bedre læringsutbytte • Den første generasjonen digtale skiller er på vei tilbake, men neste generasjon digitale skiller er i emning. Kunnskapsdepartementet
 • 8. http://www.edutopia.org/media/dg/dgp_welcome/dgp_w Kunnskapsdepartementet
 • 9. 9
 • 10. Horizon Report 2010: Teknologitrender • Cloud computing (1 år) • Collaborative Environments (1 år) • Game-based learning (2-3 år) • Mobiles (2-3 år) • Augmented reality (4-5 år) • Flexible displays (4-5 år) Kunnskapsdepartementet
 • 11. Teknologibruk • 6 av 10 nettbrukere bruker sosiale medier regelmessig (Eurostat) • Rask vekst i tidsbruk på sosiale medier (Nielsen, 2009) • Barn og unge har “hybride liv” (Hulme, 2009) • Bruk av IKT på 7. og 9. trinn i Norge har stagnert, mens den har økt på VG2 (ITU Monitor 2009) • Ikke alle barn og unge er “digitalt innfødte” eller genererer innhold på nettet. Stor spredning. • Digital mobbing: 2 av 10 jenter har opplevd plagsomme eller trakasserende ting via mobil eller nett. (Synovate, 2010) • Økende andel 5-6 åringer tar digitale medier i bruk (Medietilsynet, 2010) Kunnskapsdepartementet
 • 12. Ulike brukerprofiler Kunnskapsdepartementet
 • 13. Innovasjon på IKT-området: Behov for økt bevissthet og struktur • Innovasjon: planlagt endring for å forbedre • Innovasjonsbetingelser: Kombinasjon av bottom-up og top-down (ref Michael Fullan) • Faser i en innovasjonssyklus: Initiere, implementere, oppskalere, evaluere • Struktur og vokabular for innovasjon: – Systemisk/policy – Kunnskapsaksen – Infrastruktur og teknologi – Pedagogisk akse 13 Kunnskapsdepartementet
 • 14. Policy for innovasjon • Vertikal integrasjon: Sammenheng mellom nivåer • Horisontal integrasjon mellom policyelementer • Medierende agenter, f eks nasjonale sentra 14 Kunnskapsdepartementet
 • 15. Senter for IKT i utdanningen • Sammenslåing av ITU, Uninett ABC og utdanning.no • Budsjett 2010: 85 millioner kroner • Mål (utvalg) o Utvikle og spre forskningsbasert kunnskap o Fremme digital dømmekraft og jobbe for universell utforming av IKT o Styrke digital kompetanse hos elever, lærlinger og studenter uavhengig av bosted og sosial status o Styrke arbeidet med innføring og faglig bruk av IKT o Bidra til at IKT blir en pådriver for faglig innovasjon o Følge opp arbeidet med Feide o Samle og gjøre tilgjengelig info om utdanning og yrker Kunnskapsdepartementet
 • 16. Kunnskapsaksen • Den dobbelte kunnskapsutfordringen – Kunnskapsinnhenting – Kunnskapsspredning • Lærernes kompetanseutvikling og læringsarenaer • Hvilke tjenester og mekanismer trenger vi? • “En studie av profesjonsutøvere som sykepleiere, lærere, revisorer og dataingeniører viser at lærere i mindre grad enn andre profesjonsutøvere har tilgang til kunnskapsressurser som er utviklet spesielt for å hjelpe dem i jobben” (Stortingsmelding nr 31 (2007-2008) 16 Kunnskapsdepartementet
 • 17. Teknologisk akse • Unngå teknologistøy. Infrastrukturen må ikke bare være tilgjengelig, den må også virke. • Kapasitet og kompetanse på IKT-drift: Profesjonaliseringsbehov? • Innovasjon gjennom overrisling nedover i utdanningssystemet? • Mot større mangfold 17 Kunnskapsdepartementet
 • 18. Pedagogisk akse • Innovasjonssoner i fagenes læreplaner • Slipp innovatørene frem – rom for og tillit til utprøving • Del og Bruk - www.delogbruk.no • Tidstyvdebatten – utenomfaglig bruk av IKT er en utfordring for mange. Svaret er klasseledelse! • IKT i den fagdidaktiske debatten 18 Kunnskapsdepartementet
 • 19. Skoleledere og IKT Kunnskapsdepartementet
 • 20. Skoleledelse med IKT • Skoledelse med IKT finner sted omgitt av endringer innenfor teknologi og kultur → kompleksitet • Skolens IKT-bruk er relativt sett lite modent • IKT har et naturlig pedagogisk fokus, men vi skal heller ikke glemme de administrative sidene ved IKT. Kunnskapsdepartementet
 • 21. Skoledelse med IKT…. Noen tanker • Infrastruktur som virker • Fagdidaktisk vakthund? • Stimulere og kreve faglig trygghet hos lærerne • Skape rom for utprøving for lærere som vil noe • Lærende nettverk blant lærere og skoleledere • Kunnskapsdeling (”You are what you share”) • Integrere i fredagskaffe, vinlotteri eller lignende Kunnskapsdepartementet
 • 22. Digital Natives and Libraries http://www.youtube.com/watch?v=7_zzPBbXjWs Kunnskapsdepartementet