• Save
Kongsbergkonferansen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Kongsbergkonferansen

on

 • 2,162 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,162
Views on SlideShare
2,160
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 2

http://albertine.mediasogndalvgs.com 1
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kongsbergkonferansen Presentation Transcript

 • 1. Kunnskapsløftet og den digitale allmenningen Opplæringskonferanse Buskerud Kongsberg 15022007 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet [email_address]
 • 2. Dagens tekst (JOH 1502)
  • Hvorfor digital kompetanse?
  • Nasjonale føringer
  • Den digitale allmenningen
   • Innhold
   • Veier dit
  • Verden 2.0
  • http:// slideshare.net / oysteinj /
 • 3. En nyere definisjon av digital kompetanse ITU: Digital kompetanse hver dag, 2005
 • 4. Hvorfor digital kompetanse?
  • Innovasjons- og verdiskapingsargumentet
  • Demokrati- og deltakelsesargumentet
  • Mediekulturargumentet
  • Moderniseringsargumentet
  • Læringsargumentet
 • 5. Nasjonale føringer
  • Kunnskapsløftet
  • Stortingsmelding nr 16 (2006-2007) ”Og ingen stod igjen og hang”
  • IKT-politikk: Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) ”Eit informasjonssamfunn for alle”
 • 6. Samfunnsfag - kompetansemål
  • Digitale ferdigheter: ”… gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema.”
  • 4. klasse: Bruke bilder, film og andre kilder for å fortelle om viktige landskap og landskapsformer i Norge.
  • 7. klasse: Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy (Historie)
  • 10. klasse: Søke etter og velge ut kilder , vurdere dem kritisk , og vise hvordan ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historie
 • 7. Kunst og håndverk
  • Digitale ferdigheter: Produksjon av digitale bilder, holdninger til kildekritikk og personvern, kunnskap om estetiske og digitale virkemidler.
  • 7. klasse: sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder (Kunst)
  • 10, klasse:
   • Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill
   • Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner
 • 8. St mld 16 om videregående opplæring
  • Triangel: Sosial bakgrunn, karakternivå fra grunnskolen og kjønnsstereotype utdanningsvalg
  • 96 % begynner. En av fem ikke fullført etter fem år. Sosiale forskjeller i gjennomføring
  • Arbeidsdeling og profesjonalisering mht rådgivning
  • Forsøk med praksisbasert toårig løp
  • Arbeide for å opprette flere læreplasser
 • 9. St mld 17 om ”Den digitale allmenningen”
  • ” Den digitale allmenningen bør vere så stor som mogleg og innehalde informasjon og materiale av høg kvalitet. På allmenningen står brukaranes behov i fokus. Det bør vere høve til digital gjenbruk til ikkje-kommersielle føremål, og bruken bør vere gratis for den einskilde brukar”
  • (Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle )
 • 10. Digitalt innhold i utdanningssektoren
  • Digitale læremidler i videregående opplæring
  • Nrk.no/skole
  • Norge Digitalt
 • 11. Digitale læremidler i vg opplæring
  • 50 mill kr i RNB 2006
  • Fellessøknad fra fylkeskommunene får midler til digitale læremidler i norsk og naturfag ferdig H-2007 forutsatt godkjent plan (Frist 15.2.07)
  • Oslo kommune: Real Digital (matematikk +)
  • Nord-Trøndelag FK: Helse- og sosialfag
  • Utdanningsdirektoratet har utredet et system for tilgang til digitale læremidler
 • 12. 50 millioner til videregående opplæring: Mål
  • Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring.
  • Utvikle videregående skolers og skoleeiers kompetanse som utvikler og/eller bestiller av digitale læremidler.
  • Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring.
  • Over tid å redusere elevenes utgifter til læremidler
 • 13. Gratis læremidler og PC som læremiddel? Om endringer i opplæringsloven
  • Høringsutkast: Bærbar PC ”ingen nødvendig forutsetning for å nå kompetansemålene”. Ikke adgang til å kreve egenandel fra elevene
  • Gratis læremidler:
   • Trykte og digitale læremidler
   • Utløser kjøpekraft -> Hvordan utøve ”forbrukermakt”?
  • Gevinster ved digitale læremidler, se
   • ITU ”Forskning viser”
 • 14. Nrk.no/skole
  • 17,5 mill kr for hele 2007
  • På lufta ca 1.9.07 med 1000 pedagogisk tilrettelagte klipp. Skal vokse til 10 000 klipp i 2009
  • Prioritering av fag og fremtidig finansieringsmodell fastsettes av KD
  • Inspirert av en vellykket dansk satsing: http:// www.dr.dk /skole/
 • 15.  
 • 16. St mld 17: IKT-arkitektur, åpne standarder og åpen kildekode
  • Det skal etableres en overordnet IKT-arkitektur for offentlig sektor
  • Det skal etableres forvaltningsstandarder som samles i en såkalt referansekatalog. Referansekatalogen skal bygges gradvis over tid, og vil i 2007 bli utvidet til flere nye områder.
  • Det skal opprettes et nasjonalt kompetansemiljø som skal fungere som nøkkelressurs for åpen kildekode
  • Regjeringen vil vurdere vilkårene for å kunne føre en preferansepolitikk for åpen kildekode .
 • 17. Veien til den digitale allmenningen
  • Bredbånd: Økt satsing på Høykom
  • FEIDE: Elektronisk identitetsforvaltning
   • Forenkling for brukeren
   • Muliggjørende for ressurser og tjenester
  • Tjenesteorientert arkitektur for utdanningssektoren
 • 18. Verden 2.0: LMS, Web 2.0 og skoleledelse
 • 19. Kjennetegn ved ”New Millenium Learners”
  • Informasjonstilgang: stort sett digitale kilder
  • Prioriterer bilder, bevegelse og musikk fremfor tekst
  • Er komfortabel med såkalt multi-tasking, dvs stor simultankapasitet
  • Tilegner seg kunnskap ved å prosessere ikke-lineær informasjon
  • (Kilde: OECD 2006)
 • 20. Web 2.0
  • Samlebetegnelse for ny generasjon av webbaserte tjenester som muliggjør samarbeid og informasjonsdelin g på nett
  • ” Folksonomier” -> Brukerstyrt tagging av innhold, uklar overgang mellom privat og offentlig domene. Eksempel: Flickr
  • Web 2.0-applikasjoner åpner nye muligheter for barn og unges sosio-teknologiske praksis. Hvilke konsekvenser har det for deres forventninger som brukere av utdanningssystemet?
 • 21. Lille speil på veggen der….
  • Domenekamp i emning? Hvem skal betjene skolen mht ”ny” teknologi og sosial programvare?
  • Kamp om ”åpenhet”: Leverandører og forkjempere for sosial programvare hevder deres løsninger best ivaretar behov og løsninger for åpenhet og fleksibilitet
  • Bottom line: Elevers og læreres behov er avgjørende!
 • 22. LMS og forbi .....
  • Web 2.0 og sosial programvare åpner opp for flere muligheter og økt mangfold
  • Men: Skoleeierne har investert i og ønsker gevinst fra LMSene. Samspill og sameksistens
  • Funksjonelle krav til læringsplattformer og utstyr? Kan sementere utvikling.
  • Mangfold, bestillerkompetanse og pedagogisk funderte veivalg
 • 23. Teknologiledelse i skolen
  • Teknologiledelse har to dimensjoner:
   • Pedagogisk ledelse
   • Teknologisk ledelse
  • Innsikt i hvordan IKT kan styrke læringsstrategier og læringsutbytte
  • IKT brukt for å styrke administrativ forenkling og styrking av f eks hjem-skole-samarbeid
  • Tilgang på bestillerkompetanse - infrastruktur
 • 24. IKT skaper ikke endring i seg selv
  • ” The introduction of ICT in schools offers a powerful illustration of how the availability of new methods and tools have only an incidental effect on teaching and learning unless they are also accompanied by organisational capital: a deeper understanding of the transformational power of these tools ”
  • Kilde: David Hargreaves, Working Paper, Innovation in the Knowledge Economy: Implications for Education and Learning, OECD, OECD 2004
 • 25. Mer fra Hargreaves
  • … an essential task is to ensure that teachers have
   • The motivation to create new professional knowledge
   • The opportunity to engage actively in innovation
   • The skills of testing the validity of the innovation; and
   • The mechanisms for transferring the validated innovations rapidly within their school and into other schools
 • 26. Utfordringer på veien mot Verden 2.0
  • Web 2.0 and sosial programvare gir elever og studenter nye muligheter for produksjon, samhandling og deling på nett. Dette er en utfordring for utdanningssystemet.
  • Dataspill : Engages children in complex learning situations requiring the ability to master different set of modalities (J P Gee 2005)
  • OECD 2006 (”New Millelium Learners”) og andre: Hvordan vil skillet mellom IKT-bruk hjemme og på skolen påvirke utdanning?
  • Er elevene mer IKT-kyndige enn før – i yngre alder? Den utfordringen må skolen ta.
  • Nettvett og personvern
 • 27. Vi skal være med på å skape den skole de trenger og fortjener!!