Kongsbergkonferansen

939 views
871 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
939
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kongsbergkonferansen

  1. 1. Kunnskapsløftet og den digitale allmenningen Opplæringskonferanse Buskerud Kongsberg 15022007 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet [email_address]
  2. 2. Dagens tekst (JOH 1502) <ul><li>Hvorfor digital kompetanse? </li></ul><ul><li>Nasjonale føringer </li></ul><ul><li>Den digitale allmenningen </li></ul><ul><ul><li>Innhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Veier dit </li></ul></ul><ul><li>Verden 2.0 </li></ul><ul><li>http:// slideshare.net / oysteinj / </li></ul>
  3. 3. En nyere definisjon av digital kompetanse ITU: Digital kompetanse hver dag, 2005
  4. 4. Hvorfor digital kompetanse? <ul><li>Innovasjons- og verdiskapingsargumentet </li></ul><ul><li>Demokrati- og deltakelsesargumentet </li></ul><ul><li>Mediekulturargumentet </li></ul><ul><li>Moderniseringsargumentet </li></ul><ul><li>Læringsargumentet </li></ul>
  5. 5. Nasjonale føringer <ul><li>Kunnskapsløftet </li></ul><ul><li>Stortingsmelding nr 16 (2006-2007) ”Og ingen stod igjen og hang” </li></ul><ul><li>IKT-politikk: Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) ”Eit informasjonssamfunn for alle” </li></ul>
  6. 6. Samfunnsfag - kompetansemål <ul><li>Digitale ferdigheter: ”… gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema.” </li></ul><ul><li>4. klasse: Bruke bilder, film og andre kilder for å fortelle om viktige landskap og landskapsformer i Norge. </li></ul><ul><li>7. klasse: Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy (Historie) </li></ul><ul><li>10. klasse: Søke etter og velge ut kilder , vurdere dem kritisk , og vise hvordan ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historie </li></ul>
  7. 7. Kunst og håndverk <ul><li>Digitale ferdigheter: Produksjon av digitale bilder, holdninger til kildekritikk og personvern, kunnskap om estetiske og digitale virkemidler. </li></ul><ul><li>7. klasse: sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder (Kunst) </li></ul><ul><li>10, klasse: </li></ul><ul><ul><li>Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner </li></ul></ul>
  8. 8. St mld 16 om videregående opplæring <ul><li>Triangel: Sosial bakgrunn, karakternivå fra grunnskolen og kjønnsstereotype utdanningsvalg </li></ul><ul><li>96 % begynner. En av fem ikke fullført etter fem år. Sosiale forskjeller i gjennomføring </li></ul><ul><li>Arbeidsdeling og profesjonalisering mht rådgivning </li></ul><ul><li>Forsøk med praksisbasert toårig løp </li></ul><ul><li>Arbeide for å opprette flere læreplasser </li></ul>
  9. 9. St mld 17 om ”Den digitale allmenningen” <ul><li>” Den digitale allmenningen bør vere så stor som mogleg og innehalde informasjon og materiale av høg kvalitet. På allmenningen står brukaranes behov i fokus. Det bør vere høve til digital gjenbruk til ikkje-kommersielle føremål, og bruken bør vere gratis for den einskilde brukar” </li></ul><ul><li>(Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle ) </li></ul>
  10. 10. Digitalt innhold i utdanningssektoren <ul><li>Digitale læremidler i videregående opplæring </li></ul><ul><li>Nrk.no/skole </li></ul><ul><li>Norge Digitalt </li></ul>
  11. 11. Digitale læremidler i vg opplæring <ul><li>50 mill kr i RNB 2006 </li></ul><ul><li>Fellessøknad fra fylkeskommunene får midler til digitale læremidler i norsk og naturfag ferdig H-2007 forutsatt godkjent plan (Frist 15.2.07) </li></ul><ul><li>Oslo kommune: Real Digital (matematikk +) </li></ul><ul><li>Nord-Trøndelag FK: Helse- og sosialfag </li></ul><ul><li>Utdanningsdirektoratet har utredet et system for tilgang til digitale læremidler </li></ul>
  12. 12. 50 millioner til videregående opplæring: Mål <ul><li>Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. </li></ul><ul><li>Utvikle videregående skolers og skoleeiers kompetanse som utvikler og/eller bestiller av digitale læremidler. </li></ul><ul><li>Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring. </li></ul><ul><li>Over tid å redusere elevenes utgifter til læremidler </li></ul>
  13. 13. Gratis læremidler og PC som læremiddel? Om endringer i opplæringsloven <ul><li>Høringsutkast: Bærbar PC ”ingen nødvendig forutsetning for å nå kompetansemålene”. Ikke adgang til å kreve egenandel fra elevene </li></ul><ul><li>Gratis læremidler: </li></ul><ul><ul><li>Trykte og digitale læremidler </li></ul></ul><ul><ul><li>Utløser kjøpekraft -> Hvordan utøve ”forbrukermakt”? </li></ul></ul><ul><li>Gevinster ved digitale læremidler, se </li></ul><ul><ul><li>ITU ”Forskning viser” </li></ul></ul>
  14. 14. Nrk.no/skole <ul><li>17,5 mill kr for hele 2007 </li></ul><ul><li>På lufta ca 1.9.07 med 1000 pedagogisk tilrettelagte klipp. Skal vokse til 10 000 klipp i 2009 </li></ul><ul><li>Prioritering av fag og fremtidig finansieringsmodell fastsettes av KD </li></ul><ul><li>Inspirert av en vellykket dansk satsing: http:// www.dr.dk /skole/ </li></ul>
  15. 16. St mld 17: IKT-arkitektur, åpne standarder og åpen kildekode <ul><li>Det skal etableres en overordnet IKT-arkitektur for offentlig sektor </li></ul><ul><li>Det skal etableres forvaltningsstandarder som samles i en såkalt referansekatalog. Referansekatalogen skal bygges gradvis over tid, og vil i 2007 bli utvidet til flere nye områder. </li></ul><ul><li>Det skal opprettes et nasjonalt kompetansemiljø som skal fungere som nøkkelressurs for åpen kildekode </li></ul><ul><li>Regjeringen vil vurdere vilkårene for å kunne føre en preferansepolitikk for åpen kildekode . </li></ul>
  16. 17. Veien til den digitale allmenningen <ul><li>Bredbånd: Økt satsing på Høykom </li></ul><ul><li>FEIDE: Elektronisk identitetsforvaltning </li></ul><ul><ul><li>Forenkling for brukeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Muliggjørende for ressurser og tjenester </li></ul></ul><ul><li>Tjenesteorientert arkitektur for utdanningssektoren </li></ul>
  17. 18. Verden 2.0: LMS, Web 2.0 og skoleledelse
  18. 19. Kjennetegn ved ”New Millenium Learners” <ul><li>Informasjonstilgang: stort sett digitale kilder </li></ul><ul><li>Prioriterer bilder, bevegelse og musikk fremfor tekst </li></ul><ul><li>Er komfortabel med såkalt multi-tasking, dvs stor simultankapasitet </li></ul><ul><li>Tilegner seg kunnskap ved å prosessere ikke-lineær informasjon </li></ul><ul><li>(Kilde: OECD 2006) </li></ul>
  19. 20. Web 2.0 <ul><li>Samlebetegnelse for ny generasjon av webbaserte tjenester som muliggjør samarbeid og informasjonsdelin g på nett </li></ul><ul><li>” Folksonomier” -> Brukerstyrt tagging av innhold, uklar overgang mellom privat og offentlig domene. Eksempel: Flickr </li></ul><ul><li>Web 2.0-applikasjoner åpner nye muligheter for barn og unges sosio-teknologiske praksis. Hvilke konsekvenser har det for deres forventninger som brukere av utdanningssystemet? </li></ul>
  20. 21. Lille speil på veggen der…. <ul><li>Domenekamp i emning? Hvem skal betjene skolen mht ”ny” teknologi og sosial programvare? </li></ul><ul><li>Kamp om ”åpenhet”: Leverandører og forkjempere for sosial programvare hevder deres løsninger best ivaretar behov og løsninger for åpenhet og fleksibilitet </li></ul><ul><li>Bottom line: Elevers og læreres behov er avgjørende! </li></ul>
  21. 22. LMS og forbi ..... <ul><li>Web 2.0 og sosial programvare åpner opp for flere muligheter og økt mangfold </li></ul><ul><li>Men: Skoleeierne har investert i og ønsker gevinst fra LMSene. Samspill og sameksistens </li></ul><ul><li>Funksjonelle krav til læringsplattformer og utstyr? Kan sementere utvikling. </li></ul><ul><li>Mangfold, bestillerkompetanse og pedagogisk funderte veivalg </li></ul>
  22. 23. Teknologiledelse i skolen <ul><li>Teknologiledelse har to dimensjoner: </li></ul><ul><ul><li>Pedagogisk ledelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologisk ledelse </li></ul></ul><ul><li>Innsikt i hvordan IKT kan styrke læringsstrategier og læringsutbytte </li></ul><ul><li>IKT brukt for å styrke administrativ forenkling og styrking av f eks hjem-skole-samarbeid </li></ul><ul><li>Tilgang på bestillerkompetanse - infrastruktur </li></ul>
  23. 24. IKT skaper ikke endring i seg selv <ul><li>” The introduction of ICT in schools offers a powerful illustration of how the availability of new methods and tools have only an incidental effect on teaching and learning unless they are also accompanied by organisational capital: a deeper understanding of the transformational power of these tools ” </li></ul><ul><li>Kilde: David Hargreaves, Working Paper, Innovation in the Knowledge Economy: Implications for Education and Learning, OECD, OECD 2004 </li></ul>
  24. 25. Mer fra Hargreaves <ul><li>… an essential task is to ensure that teachers have </li></ul><ul><ul><li>The motivation to create new professional knowledge </li></ul></ul><ul><ul><li>The opportunity to engage actively in innovation </li></ul></ul><ul><ul><li>The skills of testing the validity of the innovation; and </li></ul></ul><ul><ul><li>The mechanisms for transferring the validated innovations rapidly within their school and into other schools </li></ul></ul>
  25. 26. Utfordringer på veien mot Verden 2.0 <ul><li>Web 2.0 and sosial programvare gir elever og studenter nye muligheter for produksjon, samhandling og deling på nett. Dette er en utfordring for utdanningssystemet. </li></ul><ul><li>Dataspill : Engages children in complex learning situations requiring the ability to master different set of modalities (J P Gee 2005) </li></ul><ul><li>OECD 2006 (”New Millelium Learners”) og andre: Hvordan vil skillet mellom IKT-bruk hjemme og på skolen påvirke utdanning? </li></ul><ul><li>Er elevene mer IKT-kyndige enn før – i yngre alder? Den utfordringen må skolen ta. </li></ul><ul><li>Nettvett og personvern </li></ul>
  26. 27. Vi skal være med på å skape den skole de trenger og fortjener!!

  ×