Kongsbergkonferansen

 • 737 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
737
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Kunnskapsløftet og den digitale allmenningen Opplæringskonferanse Buskerud Kongsberg 15022007 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet [email_address]
 • 2. Dagens tekst (JOH 1502)
  • Hvorfor digital kompetanse?
  • Nasjonale føringer
  • Den digitale allmenningen
   • Innhold
   • Veier dit
  • Verden 2.0
  • http:// slideshare.net / oysteinj /
 • 3. En nyere definisjon av digital kompetanse ITU: Digital kompetanse hver dag, 2005
 • 4. Hvorfor digital kompetanse?
  • Innovasjons- og verdiskapingsargumentet
  • Demokrati- og deltakelsesargumentet
  • Mediekulturargumentet
  • Moderniseringsargumentet
  • Læringsargumentet
 • 5. Nasjonale føringer
  • Kunnskapsløftet
  • Stortingsmelding nr 16 (2006-2007) ”Og ingen stod igjen og hang”
  • IKT-politikk: Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) ”Eit informasjonssamfunn for alle”
 • 6. Samfunnsfag - kompetansemål
  • Digitale ferdigheter: ”… gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema.”
  • 4. klasse: Bruke bilder, film og andre kilder for å fortelle om viktige landskap og landskapsformer i Norge.
  • 7. klasse: Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy (Historie)
  • 10. klasse: Søke etter og velge ut kilder , vurdere dem kritisk , og vise hvordan ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historie
 • 7. Kunst og håndverk
  • Digitale ferdigheter: Produksjon av digitale bilder, holdninger til kildekritikk og personvern, kunnskap om estetiske og digitale virkemidler.
  • 7. klasse: sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder (Kunst)
  • 10, klasse:
   • Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill
   • Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner
 • 8. St mld 16 om videregående opplæring
  • Triangel: Sosial bakgrunn, karakternivå fra grunnskolen og kjønnsstereotype utdanningsvalg
  • 96 % begynner. En av fem ikke fullført etter fem år. Sosiale forskjeller i gjennomføring
  • Arbeidsdeling og profesjonalisering mht rådgivning
  • Forsøk med praksisbasert toårig løp
  • Arbeide for å opprette flere læreplasser
 • 9. St mld 17 om ”Den digitale allmenningen”
  • ” Den digitale allmenningen bør vere så stor som mogleg og innehalde informasjon og materiale av høg kvalitet. På allmenningen står brukaranes behov i fokus. Det bør vere høve til digital gjenbruk til ikkje-kommersielle føremål, og bruken bør vere gratis for den einskilde brukar”
  • (Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle )
 • 10. Digitalt innhold i utdanningssektoren
  • Digitale læremidler i videregående opplæring
  • Nrk.no/skole
  • Norge Digitalt
 • 11. Digitale læremidler i vg opplæring
  • 50 mill kr i RNB 2006
  • Fellessøknad fra fylkeskommunene får midler til digitale læremidler i norsk og naturfag ferdig H-2007 forutsatt godkjent plan (Frist 15.2.07)
  • Oslo kommune: Real Digital (matematikk +)
  • Nord-Trøndelag FK: Helse- og sosialfag
  • Utdanningsdirektoratet har utredet et system for tilgang til digitale læremidler
 • 12. 50 millioner til videregående opplæring: Mål
  • Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring.
  • Utvikle videregående skolers og skoleeiers kompetanse som utvikler og/eller bestiller av digitale læremidler.
  • Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring.
  • Over tid å redusere elevenes utgifter til læremidler
 • 13. Gratis læremidler og PC som læremiddel? Om endringer i opplæringsloven
  • Høringsutkast: Bærbar PC ”ingen nødvendig forutsetning for å nå kompetansemålene”. Ikke adgang til å kreve egenandel fra elevene
  • Gratis læremidler:
   • Trykte og digitale læremidler
   • Utløser kjøpekraft -> Hvordan utøve ”forbrukermakt”?
  • Gevinster ved digitale læremidler, se
   • ITU ”Forskning viser”
 • 14. Nrk.no/skole
  • 17,5 mill kr for hele 2007
  • På lufta ca 1.9.07 med 1000 pedagogisk tilrettelagte klipp. Skal vokse til 10 000 klipp i 2009
  • Prioritering av fag og fremtidig finansieringsmodell fastsettes av KD
  • Inspirert av en vellykket dansk satsing: http:// www.dr.dk /skole/
 • 15.  
 • 16. St mld 17: IKT-arkitektur, åpne standarder og åpen kildekode
  • Det skal etableres en overordnet IKT-arkitektur for offentlig sektor
  • Det skal etableres forvaltningsstandarder som samles i en såkalt referansekatalog. Referansekatalogen skal bygges gradvis over tid, og vil i 2007 bli utvidet til flere nye områder.
  • Det skal opprettes et nasjonalt kompetansemiljø som skal fungere som nøkkelressurs for åpen kildekode
  • Regjeringen vil vurdere vilkårene for å kunne føre en preferansepolitikk for åpen kildekode .
 • 17. Veien til den digitale allmenningen
  • Bredbånd: Økt satsing på Høykom
  • FEIDE: Elektronisk identitetsforvaltning
   • Forenkling for brukeren
   • Muliggjørende for ressurser og tjenester
  • Tjenesteorientert arkitektur for utdanningssektoren
 • 18. Verden 2.0: LMS, Web 2.0 og skoleledelse
 • 19. Kjennetegn ved ”New Millenium Learners”
  • Informasjonstilgang: stort sett digitale kilder
  • Prioriterer bilder, bevegelse og musikk fremfor tekst
  • Er komfortabel med såkalt multi-tasking, dvs stor simultankapasitet
  • Tilegner seg kunnskap ved å prosessere ikke-lineær informasjon
  • (Kilde: OECD 2006)
 • 20. Web 2.0
  • Samlebetegnelse for ny generasjon av webbaserte tjenester som muliggjør samarbeid og informasjonsdelin g på nett
  • ” Folksonomier” -> Brukerstyrt tagging av innhold, uklar overgang mellom privat og offentlig domene. Eksempel: Flickr
  • Web 2.0-applikasjoner åpner nye muligheter for barn og unges sosio-teknologiske praksis. Hvilke konsekvenser har det for deres forventninger som brukere av utdanningssystemet?
 • 21. Lille speil på veggen der….
  • Domenekamp i emning? Hvem skal betjene skolen mht ”ny” teknologi og sosial programvare?
  • Kamp om ”åpenhet”: Leverandører og forkjempere for sosial programvare hevder deres løsninger best ivaretar behov og løsninger for åpenhet og fleksibilitet
  • Bottom line: Elevers og læreres behov er avgjørende!
 • 22. LMS og forbi .....
  • Web 2.0 og sosial programvare åpner opp for flere muligheter og økt mangfold
  • Men: Skoleeierne har investert i og ønsker gevinst fra LMSene. Samspill og sameksistens
  • Funksjonelle krav til læringsplattformer og utstyr? Kan sementere utvikling.
  • Mangfold, bestillerkompetanse og pedagogisk funderte veivalg
 • 23. Teknologiledelse i skolen
  • Teknologiledelse har to dimensjoner:
   • Pedagogisk ledelse
   • Teknologisk ledelse
  • Innsikt i hvordan IKT kan styrke læringsstrategier og læringsutbytte
  • IKT brukt for å styrke administrativ forenkling og styrking av f eks hjem-skole-samarbeid
  • Tilgang på bestillerkompetanse - infrastruktur
 • 24. IKT skaper ikke endring i seg selv
  • ” The introduction of ICT in schools offers a powerful illustration of how the availability of new methods and tools have only an incidental effect on teaching and learning unless they are also accompanied by organisational capital: a deeper understanding of the transformational power of these tools ”
  • Kilde: David Hargreaves, Working Paper, Innovation in the Knowledge Economy: Implications for Education and Learning, OECD, OECD 2004
 • 25. Mer fra Hargreaves
  • … an essential task is to ensure that teachers have
   • The motivation to create new professional knowledge
   • The opportunity to engage actively in innovation
   • The skills of testing the validity of the innovation; and
   • The mechanisms for transferring the validated innovations rapidly within their school and into other schools
 • 26. Utfordringer på veien mot Verden 2.0
  • Web 2.0 and sosial programvare gir elever og studenter nye muligheter for produksjon, samhandling og deling på nett. Dette er en utfordring for utdanningssystemet.
  • Dataspill : Engages children in complex learning situations requiring the ability to master different set of modalities (J P Gee 2005)
  • OECD 2006 (”New Millelium Learners”) og andre: Hvordan vil skillet mellom IKT-bruk hjemme og på skolen påvirke utdanning?
  • Er elevene mer IKT-kyndige enn før – i yngre alder? Den utfordringen må skolen ta.
  • Nettvett og personvern
 • 27. Vi skal være med på å skape den skole de trenger og fortjener!!