Bygdeskolen videoforelesning 21042010

654 views

Published on

Videoforelesning for bygdeskolen.no
Date: 21 Apr 2010
Venue: Oslo

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
654
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bygdeskolen videoforelesning 21042010

 1. 1. IKT, innovasjon og skoledelse Videoforelesning Bygdeskolen 21.4.2010 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Kunnskapsdepartementet Dagens tekst <ul><ul><li>Omverdensanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjonsakser </li></ul></ul><ul><ul><li>Skolelederens rolle </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentasjon : www.slideshare.net/oysteinj/ </li></ul></ul>
 3. 3. Kunnskapsdepartementet Sosiale medier på fremmarsj
 4. 4. Kunnskapsdepartementet Sosiale medier på fremmarsj
 5. 5. Kunnskapsdepartementet Unges hybride liv <ul><ul><li>”… Although there is much debate, it should be considered that this virtual communication and connecitivity is not necessary to the detriment of more established physical behaviours. Rather, it represents the degree, to which particularly this group, lives what we today might term hybrid lives – lives that combine digital access and virtual communication into their physical lives ” </li></ul></ul><ul><ul><li>(Kilde: Life support: Young people’s needs in a digital age , 2009)‏ </li></ul></ul>
 6. 6. Kunnskapsdepartementet Horizon Report 2010: Teknologitrender <ul><ul><li>Cloud computing </li></ul></ul><ul><ul><li>Collaborative Environments </li></ul></ul><ul><ul><li>Game-based learning </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiles </li></ul></ul><ul><ul><li>Augmented reality </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexible displays </li></ul></ul>
 7. 7. Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Horizon Report 2010 K-12 Edition: Nøkkeltrender <ul><ul><li>Teknologi er i økende grad et middel for kommunikasjon og sosialisering og allestedsnærværende i unges liv. </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologi påvirker arbeid, samarbeid, kommunikasjon og kvalitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdien av innovasjon og kreativitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Økt interesse for alternative veier til læring </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenkingen rundt læringsmiljøer er i endring </li></ul></ul>
 8. 8. Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Horizon Report 2010 K-12 Edition: Kritiske utfordringer <ul><ul><li>Digital kompetanse blir viktigere </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevene er ulike, men praksis og ressurser endrer seg sakte </li></ul></ul><ul><ul><li>Enighet om behov for dype reformer, men ikke konsensus om hvordan nye modeller for utdanning ser ut </li></ul></ul><ul><ul><li>Skolens grunnleggende struktur er en utfordring </li></ul></ul><ul><ul><li>Mange aktiviteter for læring og utdanning skjer utenfor klasserommet, men de tillegges liten verdi. </li></ul></ul>
 9. 9. Kunnskapsdepartementet OECD: Are the New Millennium Learners Making the Grade? <ul><ul><li>I dag er alle studenter i OECD-land fortrolige med PC’er </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyppigere bruk hjemme enn på skolen </li></ul></ul><ul><ul><li>Til tross for økte investeringer i IKT-infrastruktur i skolene er elev-PC ratio fortsatt et hinder for IKT-bruk i skolen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale media blir i økende grad brukt som læringsressurser, men forskjellene mellom landene er store </li></ul></ul><ul><ul><li>Den viktigste bruken av PCer er knyttet til nettbruk eller underholdning </li></ul></ul>
 10. 10. Kunnskapsdepartementet OECD: Are the New Millennium Learners Making the Grade? <ul><ul><li>Et utvalg studentprofiler er knyttet til ulike forme for teknologibruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Fortrolighet med bruk av IKT (hjemme) spiller en rolle for læringsutbytte </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er en sterkere korrelasjon mellom læringsutbytte og bruk av PC hjemme enn på skolen </li></ul></ul><ul><ul><li>Med de rette ferdighetene og den rette bakgrunnen kan hyppigere PC-bruk lede til bedre læringsutbytte </li></ul></ul><ul><ul><li>Den første generasjonen digtale skiller er på vei tilbake, men neste generasjon digitale skiller er i emning. </li></ul></ul>
 11. 11. Innovasjonsakser <ul><ul><li>Systemisk/policy </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskapsaksen </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastruktur og teknologi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagogisk akse </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 12. 12. Policy for innovasjon <ul><ul><li>Vertikal integrasjon: Sammenheng mellom nivåer </li></ul></ul><ul><ul><li>Medierende agenter, f eks nasjonale sentra </li></ul></ul><ul><ul><li>Horisontal integrasjon mellom policyelementer </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 13. 13. Senter for IKT i utdanningen Kunnskapsdepartementet <ul><ul><li>Sammenslåing av ITU, Uninett ABC og utdanning.no </li></ul></ul><ul><ul><li>Budsjett 2010: 85 millioner kroner </li></ul></ul><ul><ul><li>Mål (utvalg)‏ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utvikle og spre forskningsbasert kunnskap </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fremme digital dømmekraft og jobbe for universell utforming av IKT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Styrke digital kompetanse hos elever, lærlinger og studenter uavhengig av bosted og sosial status </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Styrke arbeidet med innføring og faglig bruk av IKT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bidra til at IKT blir en pådriver for faglig innovasjon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Følge opp arbeidet med Feide </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samle og gjøre tilgjengelig info om utdanning og yrker </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Kunnskapsaksen <ul><ul><li>Den dobbelte kunnskapsutfordringen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunnskapsinnhenting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunnskapsspredning </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lærernes kompetanseutvikling og læringsarenaer </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilke tjenester og mekanismer trenger vi?: “En studie av profesjonsutøvere som sykepleiere, lærere, revisorer og dataingeniører viser at lærere i mindre grad enn andre profesjonsutøvere har tilgang til kunnskapsressurser som er utviklet spesielt for å hjelpe dem i jobben” (Stortingsmelding nr 31 (2007-2008)‏ </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 15. 15. Teknologisk akse <ul><ul><li>Unngå teknologistøy. Infrastrukturen må ikke bare være tilgjengelig, den må også virke. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidstyvdebatten </li></ul></ul><ul><ul><li>Profesjonaliseringsbehov? </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjon gjennom overrisling nedover i utdanningssystemet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mot større mangfold? </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 16. 16. Pedagogisk akse <ul><ul><li>Innovasjonssoner i fagene </li></ul></ul><ul><ul><li>Slipp innovatørene frem </li></ul></ul><ul><ul><li>Del og Bruk </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT i den fagdidaktiske debatten </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 17. 17. Kunnskapsdepartementet Skoledelse med IKT…. <ul><ul><li>Infrastruktur som virker! </li></ul></ul><ul><ul><li>Ivareta både pedagogisk og administrativt perspektiv på IKT-bruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Fagdidaktisk vakthund? </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimulere og kreve faglig trygghet hos lærerne </li></ul></ul><ul><ul><li>Skape rom for utprøving for lærere som vil noe </li></ul></ul><ul><ul><li>Lærende nettverk blant lærere og skoleledere </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskapsdeling (”You are what you share”) - integrere i fredagskaffe, vinlotteri eller lignende </li></ul></ul>
 18. 18. Kunnskapsdepartementet Sluttord

×