มายแมบ(กลุ่ม1ม.5ห้อง2)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

มายแมบ(กลุ่ม1ม.5ห้อง2)

on

  • 714 views

 

Statistics

Views

Total Views
714
Views on SlideShare
714
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

มายแมบ(กลุ่ม1ม.5ห้อง2) Presentation Transcript

  • 1. วิเคราะหสิ่งทื่ตองการ วิเคราะหผลลัพธ คือกระบวนการหรือขั้นตอนที่ใชในการแกปญหา เลือกเครื่องมือแกปญหา เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของปญหา การเลือกเครื่องมือและ ออกแบบขั้นตอนวิเคราะหทรัพยากร วิเคราะหตัวแปร ออกแบบขั้นตอนการปฏิบีติงาน การดําเนินการแกปญหาการตรวจสอบและปรับปรุง เขาใจงาย มีความแมนยํา การตรวจสอบโดยผูใชจริง การถายทอดความคิดในการแกปญหาดวยอัลกอริทึม มีขั้นตอนหลักและยอย การตรวจสอบและปรับปรุงโดยผูออกแบบ