Pesten en autisme onderzoek altra college

3,135 views
2,958 views

Published on

Onderzoek naar pesten en autisme op het Altra College, afdeling Bascule Extern

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,135
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
166
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Groep 7 of 8 basisschool; onderscheid jongens vs meisjes
 • Groep 7 of 8 basisschool; onderscheid jongens vs meisjes
 • Volgens de gebruikte methode heb je al vrij snel een rol. Dient om zoveel mogelijk zichtbaar te maken, niet noodzakelijk zware gevallen. Verdeling jongens / meisjes is in deze klas behoorlijk conform wat in onderzoek is gevonden: soms even veel, maar als er verschil wordt gevonden dan meer meisjes.
 • Wie pesten wil verklaren uit individuele kenmerken van een kind kan al met deze informatie uit de voeten. Zo’n onderzoeker gaat vervolgens na welke eigenschappen of welke aspecten uit de voorgeschiedenis verklaren dat het kind de rol van pester of slachtoffer heeft gekregen. Verhouding jongens meisjes opnieuw conform de literatuur: meer jongens dan meisjes pesten
 • Niet op de stoel van de psychiater gaan zitten
 • Ouders zijn onmisbaar!!
 • Niet op de stoel van de psychiater gaan zitten
 • Niet op de stoel van de psychiater gaan zitten
 • Niet op de stoel van de psychiater gaan zitten
 • Niet op de stoel van de psychiater gaan zitten
 • Pesten en autisme onderzoek altra college

  1. 1. Pesten en autisme Dr. Sander Begeer 1 , Drs. Sandra van der Meijden 2 , Dr. Tjeert Olthof 1 en Dr. Frits A. Goossens 2 1 Afdeling Ontwikkelingspsychologie VU 2 Afdeling Orthopedagogiek VU
  2. 2. Pesten <ul><li>Veelvoorkomend probleem (ongeveer 20%) </li></ul><ul><li>Definitie: Systematisch misbruik van macht, waarbij een persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen het slachtoffer is van negatieve acties van anderen </li></ul><ul><li>Nadelige gevolgen </li></ul><ul><ul><li>Gedrags- en emotionele problemen bij daders en slachtoffers </li></ul></ul>
  3. 3. Waarom wordt er gepest? <ul><li>Vroeger: de pester is afwijkend </li></ul><ul><ul><ul><li>Inlevend vermogen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Besef goed en kwaad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paranoide </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Weinig geliefd </li></ul></ul></ul><ul><li>Maar: Pesters ook competent </li></ul><ul><ul><ul><li>Vrienden, inlevend vermogen, besef goed en kwaad, sociale intelligentie </li></ul></ul></ul><ul><li>Waarom wordt er dan gepest? </li></ul>
  4. 4. Pesten als sociaal competent gedrag <ul><li>Pesten is functioneel </li></ul><ul><ul><li>Pesters: Macht, populariteit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet aardig, wel populair, machtsvoordeel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Slachtoffers: minder macht en populariteit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minder aardig, niet populair, geen voordeel </li></ul></ul></ul><ul><li>Pesten is een groepsproces </li></ul><ul><ul><li>Daders, slachtoffers, meelopers, aanmoedigers, outsiders, verdedigers </li></ul></ul>
  5. 5. Hoe kun je pesten onderzoeken? <ul><li>Diagnostiek van pesten </li></ul><ul><ul><li>Gebaseerd op rapportage door klasgenoten </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderscheid verschillende rollen </li></ul></ul><ul><ul><li>Definitie van pesten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pesten is als een of meer kinderen een ander kind steeds opnieuw lastig vallen en vernederen door dat kind pijn te doen (vb pijn) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Weet jij kinderen die pesten? Gepest worden? Anderen helpen als ze gepest worden? </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Een willekeurige klas... Wordt er gepest?
  7. 7. Een willekeurige klas... Wordt er gepest?
  8. 8. Ja, er zijn slachtoffers (geel)…
  9. 9. … en initiatiefnemende daders (rood).
  10. 10. Zijn er vriend(innet)jes met wie men optrekt?
  11. 11. Meestal wel,…
  12. 12. … maar sommige kinderen hangen er wat losjes bij.
  13. 13. Wat doen de “overige” kinderen?
  14. 14. meelopers (paars)…
  15. 15. … en aanmoedigers (oranje).
  16. 16. Daarnaast zijn er verdedigers (blauw)…
  17. 17. … en buitenstaanders (groen).
  18. 18. Pesten en autisme <ul><li>ASS pesten evenveel </li></ul><ul><ul><li>2007: 26% pest, 19% slachtoffer </li></ul></ul><ul><ul><li>2009: 25% pest, 19% slachtoffer </li></ul></ul><ul><li>ASS + ADHD: 5 keer zoveel pestgedrag (daders) </li></ul><ul><li>Leerkrachten rapporteren bij ASS relatief meer pesten dan bij leerlingen uit regulier onderwijs </li></ul><ul><ul><li>Roekel, Scholte & Didden (2009) </li></ul></ul>
  19. 19. Pesten en autisme <ul><li>Risico om gepest te worden </li></ul><ul><ul><li>Beperkt sociaal gedrag en beperkt begrip van anderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperkte communicatie, stereotype interesses </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ autisme is niet het probleem, maar dat anderen mij niet accepteren’ </li></ul></ul><ul><li>Begrip pesten beperkt bij ASS die gepest worden </li></ul><ul><ul><li>Vaker onterecht situatie als pesten inschatten </li></ul></ul><ul><ul><li>(Roekel ea, 2009) </li></ul></ul>
  20. 20. Hoe kun je pesten voorkomen? <ul><li>Beleidsmatig anti-pest beleid/protocolPre </li></ul><ul><ul><li>Management (beleid en uitvoering) </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerkrachten en staf (paraatheid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinderen (relevante informatie doorgeven) </li></ul></ul><ul><li>Preventie </li></ul><ul><ul><li>Overzichtelijkheid, toezicht </li></ul></ul><ul><li>Groepsproces aanpakken </li></ul><ul><ul><li>Gericht op meelopers </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewustzijn, zelfreflectie, nieuwe rollen, nieuwe groepjes (kanjertraining, taakspel) </li></ul></ul>
  21. 21. Huidige onderzoeksvragen <ul><li>Prevalentie pesten in kaart brengen </li></ul><ul><li>Motieven voor pesten </li></ul><ul><li>Invloed van ernst van het autisme, cognitieve vaardigheden en comorbide problemen (ADHD, gedragsproblemen) </li></ul>
  22. 22. Wat betekent deelname? <ul><li>Leerlingen vullen gedurende een lesuur via de computer vragenlijsten in (50 minuten) </li></ul><ul><li>Ouders krijgen vragenlijsten thuisgestuurd (30 minuten) </li></ul><ul><li>Leerkrachten vullen vragenlijsten in </li></ul><ul><li>Informatie wordt anoniem verwerkt </li></ul><ul><li>U krijgt een rapport over autisme gerelateerde sterke en zwakke kanten van uw kind </li></ul>
  23. 23. 5. Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens van de individuele leerling? <ul><li>Individuele rapportage aan ouders </li></ul><ul><ul><li>Uitslag resultaten oudervragenlijst en uitleg </li></ul></ul><ul><ul><li>Individuele gegevens worden alleen na expliciete toestemming van de ouders doorgegeven aan school (orthopedagoog) </li></ul></ul><ul><li>Regels voor omgang met de gegevens </li></ul><ul><ul><li>Conform wetgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Anonieme verwerking </li></ul></ul><ul><ul><li>Gegevens worden niet doorgegeven aan anderen, tenzij op verzoek van de ouders </li></ul></ul>
  24. 24. Voorbeeld Oudervragenlijst
  25. 25. Domeinen Social Responsivess Scale <ul><li>Sociaal bewustzijn </li></ul><ul><ul><ul><li>Vb: ‘mijn kind komt er tussen wanneer twee mensen in gesprek zijn’ </li></ul></ul></ul><ul><li>Sociaal inzicht </li></ul><ul><ul><ul><li>Vb: ‘mijn kind neemt dingen te letterlijk’ </li></ul></ul></ul><ul><li>Sociale communicatie </li></ul><ul><ul><ul><li>Vb: ‘mijn kind vermijdt oogcontact of heeft ongewoon oogcontact’ </li></ul></ul></ul><ul><li>Sociale motivatie </li></ul><ul><ul><ul><li>Vb: ‘mijn kind is te gespannen in sociale situaties’ </li></ul></ul></ul><ul><li>Autistische maniertjes </li></ul><ul><ul><ul><li>Vb: ‘mijn kind denkt of praat telkens weer over hetzelfde’ </li></ul></ul></ul>
  26. 26. Voorbeeld individuele rapportage Social Responsivess Scale (SRS)
  27. 27. Sterke en zwakke kanten (SRS)
  28. 28. 5. Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens van de leerlingen als groep? <ul><li>Rapportage over groepen kinderen </li></ul><ul><ul><li>Vergelijking met kinderen uit het reguliere onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Wetenschappelijke artikelen en proefschrift </li></ul></ul><ul><ul><li>Toekomst: mogelijk onderzoek effectiviteit onderwijs/behandel programma’s </li></ul></ul>
  29. 29. Waar kan ik informatie vinden? <ul><li>Kijk op www.ara.vu.nl voor </li></ul><ul><ul><li>algemene informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>resultaten van eerdere onderzoeken </li></ul></ul><ul><ul><li>resultaten van het huidige onderzoek (op termijn) </li></ul></ul><ul><li>Overige vragen </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Tel. 020-5988732 </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor praktische vragen over het onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Sandra van der Meijden </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Tel: </li></ul></ul>

  ×