Xv listopad prosinec

595 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xv listopad prosinec

 1. 1. Časopis Devítka Obsah Čteme spolu Muzeum romské kultury 2 2Časopis vydávají žáci 9.A a 9.B Výlet na Petrov 3 Jezírko 3 Dny otevřených dveří ve škole 4 Škola slavila (a my s ní) 5 Výlet za mravencovým desaterem 5 Bezpečně na internetu 6 Konopí – přítel nebo nepřítel? 6 Beseda o kouření 7 Světýlkový průvod 7 Dějepisná olympiáda 8 Mikuláš 8 Exkurze na SŠ 8 Záchranáři 9 Výprava do pravěku 9 Den lidských práv 10 Vánoční přání 11 Základní a mateřská škola 2 Komenského 4 679 04 Adamov ročník 15 listopad – prosinec 2011
 2. 2. i Časopis DevítkaČteme spolu I v letošním školním roce se naši nej­ O bílé laňce, Červená karkulka, Perníková menší žáci setkávají se svými nejstaršími chaloupka, Šípková Růženka a O Smolíč­ spolužáky při projektu Čteme spolu. Jed­ kovi. ním z cílů tohoto projektu je, aby se ti, Prvňáčci se s písmenky sice teprve se­ kteří školu začali navštěvovat, seznámi­ znamují a číst pomalu taky začínají, nebu­ li s těmi, kteří už školu pomalounku opou­ de už ale dlouho trvat a role se vymění. To štějí. A jak se společně nejlépe seznámit? se potom k deváťákům vypraví prvňáčci No přece při čtení pohádek! Deváťáci se a budou jim také číst. Však už se na to tak každý pátek vydávájí k prvňáčkům, prvňáci moc těší, tak jim držte palce. kde jim čtou krásné pohádky slavnéhoo českého spisovatele Františka Hrubína. Mgr. Helena Ličková Prvňáci se tak už seznámili s pohádkamiMuzeum romské kultury O Muzeu romské kultury jsme se do­ hlavní myšlenkou muzea bude něco se povědi z binga, rozdala nám paní průvod­ Až se nám to povedlo, šli jsme se dívat zvěděli od paní učitelky Šturchové, pro­ o Romech dovědět, pohlížet na ně jinak kyně romská čísla, která jsme museli seřa­ na film o řemeslech. Dozvěděli jsme se, že tože jsme se učili o rasismu v ORV. Do a pochopit je. V muzeu bylo hodně starých dit od jedné do desíti: v dnešní době ještě pořád někteří Romové muzea jsme se vypravili dne 15. 10. 2011. a krásných věcí například obrazy z doby, vyrábějí nádoby ze dřeva, pletou košíky, Po příjezdu do muzea jsme šli do sálu kdy kočovali, a byl tam také jeden kroj. 1. jekn vyrábějí zvony a kotlíky. V zadní části plného novinových výstřižků vystřižené Když jsme se trochu rozkoukali, paní 2. duj muzea byla místnost věnovaná obětem z romských časopisů, které se kolem nás nám rozdala hru bingo, ve které jsme se 3. trin druhé světové války. i točily, a hned jsme si uvědomili, že dozvěděli, že v 15. století byla jedna 4. štar V muzeu se nám moc líbilo a kdyby­ z prvních zmínek o Romech na našem 5. pandž chom mohli, jeli bychom tam znova. území. Nejvíce nás asi překvapilo, že Ro­ 6. šov mové mají svou vlajku a hymnu a také od­ 7. efta Natálie Hedlová, Tereza Fialová, 7.A kud k nám přišli – bylo to z Indie. Později 8. ochto jsme dostali křížovku, kde jsme se dozvě­ 9. eňa děli, že jejich nejlepším řemeslem je ko­ 10. deš vářství. Poté, co jsme si řekli správné od­číslo 2 strana 2/11
 3. 3. d Časopis DevítkaVýlet na Petrov Dne 14. října jsme se v rámci výtvarné výchovy vy­ Petrov je nejstarší brněnský chrám, který byl povýšen Když jsme si chrám prohlédli, přešli jsme dolů do pravili do chrámu zasvěcenému sv. Petrovi a Pavlovi, na katedrálu. U příležitosti 100. výročí vzniku biskupství muzea. Tam nám pan průvodce ukázal různé sochy, např. který leží v centru Brna na kopci. Po cestě na chrám jsme začala jeho novogotická přestavba. Bylo objeveno, že sta­ sochy sv. Petra a Pavla, a obrazy, např. Klanění tří králů zabrousili do zahrady, kde byly zvláštní kříže. Jeden byl ré základy jsou asi z 12. století. Ve znaku diecéze jsou (a měli jsme hádat, proč měl jeden z nich černou tvář). dřevěný s baňkami ze skla (ty představovaly Kristovy klíče a meč, podle toho, co drží v ruce sv. Patr a Pavel. Potom jsme se dozvěděli, jak se jmenuje Panna Marie, krůpěje krve) a druhý byl postaven z kamene na památku Interiér je rozdělen na 16 částí, u některých jsem se za­ která drží novorozeného Ježíška (to byla madona) a jak se všem obětem nesvobody. stavili a povídali si o nich, např.: jmenuje socha Panny Marie s už mrtvým Ježíšem – tomu • portál katedrály, tam jsme našli sochy sv. Petra a Pavla se říká pieta. Nakonec jsme si na monitoru zahráli pexeso • gotická madona, to je panna Marie zobrazená s Ježíš­ o památkách Petrova, dostali jsme každý stejné pexeso na kem jako živým památku a slíbili si, že v létě přijdeme znovu, tentokrát na • křížová cesta od Jiřího Marka, která upoutala naši po­ výtvarnou dílnu. zornost, protože byla úplně moderní A ve škole se pokusíme namalovat vitrážová okna, tak • oltář sv. Barbory, protože v Adamově je kostel sv. krásně barevná, jaká mají v katedrále. Muzeum se nám Barbory moc líbilo. Nejvíce nás zaujaly staré sochy, které byly ve­ • oltář sv. Václavva, protože jsme se o něm učili lice hezky opracovány. • oltář sv. Cyrila a Metoděje – o nich se budeme také učit Natálie Hedlová, Tereza Fialová, 7.A • křtitelnice, protože byla moc hezká a Dalimila Hodaňovád Nejvíce nás v kostele uchvátily varhany, protože měly čtyřicet čtyři obrovských píšťal, které byly vidět, a spou­ stu malých, které vidět nebyly.Jezírko Dne 1. 11. 2011 se všichni žáci prvního stupně vydali Samozřejmě jsme si zahráli spoustu krásných a naučných do ekocentra Jezírko v Brně – Soběšicích, aby se her. Na závěr nás čekalo něco úžasného – sami jsme si dozvěděli něco o „dřevěném světě“. udělali bramborové těsto a s pomocí paní učitelky si na A dozvěděli jsme se toho opravdu docela dost. Nejdřív kamnech upekli bramborové placky. To byla dobrota! Už jsme si povídali o stromech. Z čeho se strom skládá, jaké se moc těšíme, až se na Jezírko zase podíváme. stromy známe a učili jsme se poznávat i jejich plody. Ukazovali jsme si také na modelu, jak se dřevo z lesa těží, Mgr. Helena Ličková jak vypadá pila a co se tam dělá. Také jsme si povídali a ukazovali si spoustu věcí, které jsou ze dřeva vyrobené.číslo 2 strana 3/11
 4. 4. v Časopis DevítkaDny otevřených dveří ve škole V pátek na magické datum 11. 11. 2011 se na dva dny „otevřely dveře“ v adamovských školách. Důvodem jsou samá kulatá výročí škol. Uplynulo 85 let od založení měšťanské školy v Adamově. Sama budova již jako škola neslouží, jsou v ní dnes byty, ale v nedávné minulosti zde sídlila ZUŠ. Škola na Ronovské v prosinci oslaví 55. narozeniny a škola na Komenského měla v září 45. Již od rána mohli rodiče, prarodiče Odpoledne na Ronovské odstartoval želi portfolia jednotlivých tříd, otestovali 11. listopadu 2011 do Adamova Martin i ostatní nahlížet do vyučování v jednotli­ koncert a vystoupení tanečního oboru své znalosti o výročích školy na interak­ na bílém koni nepřijel, ale návštěvníků se vých třídách. I děti se těšily, jak se ně ro­ ZUŠ. Poté se návštěvníci postupně tivní tabuli, vyzkoušeli si labyrint se sle­ u nás ve škole vystřídala takřka stovka. diče přijdou podívat. Někteří návštěvníci rozprchli po školní budově. V tělocvičně peckou holí, třídili velmi pečlivě odpad, se společně s dětmi zúčastnili i koncertu, si mohli vyzkoušet svoji fyzickou vyzkoušeli si různé hádanky, rébusy a hry Mgr. Soňa Karásková který byl pro žáky připraven. zdatnost, ve třídách i družinách si prohlí­ a také si mohli koupit na památku drobné upomínkové předměty. Byli jsme velmi potěšeni, že školu na­ vštívilo během těchto dvou dnů kolem stovky hostů. Bylo příjemné, že sem zaví­ tali rodiče, prarodiče, žáci minulí i budou­ cí, bývalí zaměstnanci, ale dokonce i lidé, kteří do naší školy nikdy nechodili a jen se tak přišli podívat, jak škola vypadá. Větši­ nou všichni byli překvapeni velmi dobrým vybavením školy – žáci mají ve všech tří­ dách stavitelný nábytek, ve třídách i druži­ nách jsou k dispozici (pod kontrolou peda­ gogů) počítače, k vybavení školy patří i interaktivní tabule a velmi pěkně vyba­ vená školní jídelna.číslo 2 strana 4/11
 5. 5. j Časopis DevítkaŠkola slavila (a my s ní) Jsou jubilea, která stojí za to si připo­ z tanečních kroužků a ukázaly i hit po­ práci s dataprojektory a na videu sledovat ly i perníkové školičky přímo k nakousnu­ mínat. Určitě mezi ně patří i výročí slední doby – zumbu. To vše se ode­ výjevy ze školních plesů a akademií. tí! Děkujeme také firmě ABLE agency, adamovských škol, jimž léta na kráse roz­ hrávalo za nadšeného obdivu diváků ve Jubilantky dopřály všem, ale zejména s. r. o. hodně neubrala. A tak se ve dnech 11. školní tělocvičně, kde se tanec střídal se bývalým žákům a zaměstnancům chvilky V sobotu po poledni oslavy skončily, a 12. listopadu 2011 představily budovy sportovními ukázkami jako je třeba flor­ nostalgie a vzpomínání nad stránkami kro­ školy si mohly na chvíli oddychnout, než základní i umělecké školy v „nových ša­ bal. nik školy a města nebo při prohlížení ar­ je v pondělí zase naplní hlasy dětí a kaž­ tech“ podle současných trendů. A bylo Obě oslavenkyně také nabídly po­ chivu školního časopisu, fotokronik dodenní školní ruch. Jubilantky dál stojí opravdu co slavit: 85. výročí otevření ško­ hostinnou náruč všem, kteří si je chtěli a portfolií tříd. Kdo nenašel svoji fotku na svých místech v protilehlých adamov­ ly na ulici Osvobození, 55. výročí zahájení prohlédnout pěkně zblízka a ze všech z první třídy tady, měl ještě šanci objevit ji ských kopcích a zvědavě se rozhlížejí do provozu školy na ulici Ronovská a 45. vý­ stran. Na to se školy oblékly pěkně do ve fotogalerii na školních chodbách. Kdo okolí: ročí otevření školy na ulici Komenského. „gala“ a předvedly to nejlepší ze svého chtěl, mohl pobýt v tvořivých dílnách za­ „Tak co, líbily se jim naše narozeniny? pomyslného šatníku. Na stěnách chodeb měřených na výtvarné činnosti a keramiku A přijdou všichni zase příště? A taky bu­ Když slaví dámy v nejlepších letech, ožívaly fotky ze života školy, třídy a učeb­ nebo si jen tak odpočinout v relaxační deme mít brzy almanach, abyste si nás neměla by rozhodně chybět hudba. Tu po­ ny lákaly ke vstupu zajímavou výzdobou, místnosti. mohli připomenout i doma!“ sluchačům zajistila hudební skupina ukázkami učebních pomůcek a prací žáků. Školy nezapomněly ani na žaludky Dalimila Hodaňová Travellers a koncert ZUŠ v průběhu první­ Mohli jste obdivovat a také si sami vy­ svých gratulantů, bez bohatého občerstve­d ho dne oslav. Je­li hudba, měl by být zkoušet „kouzelné“ interaktivní tabule, ní by to na žádné oslavě přece nešlo. Díky P.S.: Zájemci o almanach školy si jej i tanec. O něj se zase postaraly děti výukové programy v počítačové učebně, sponzorskému daru cukrářství Luna tu by­ mohou objednat na tel. čísle: 515531196Výlet za mravencovým desaterem Dvacátého třetího listopadu 2011 ránopapírové kuličky představovaly zásoby na rozházené papírky s obrázky. My jsme by­ jsem šla s batohem na zádech čekat na zimu pro mravence. Potom jsme šli do le­ li rozdělení do dvou skupin a sbírali jsme točnu autobusu. Jeli jsme na Jezírko. Po sa hrát další hry. Jedna z nich byla taková, jen ty obrázky, na kterých bylo, co mohou cestě byla na některých stromech jinovat­že já jsem byla mravenec a Filip a Vojta jíst mravenci a potom jsme kontrolovali, ka. byli slunéčka sedmitečná a ostatní spolu­ jestli jsme nasbírali ty správné papírky. žáci byli mšice. Slunéčka chytala mšice Potom jsme šli do domu, kde jsme se Všechny hry jsme hráli společně s ve­ a já jsem chytala slunéčka sedmitečná. nasvačili a dali si teplý bylinkový čaj. doucí Nikolou. Nejdřív jsme hráli hry V další hře jsme se rozdělili na dvě skupi­ Každý jsme dostali svůj obrázek mrave­ venku. Marek a Matěj nás chytali, aby­ ny a v těch skupinách jsme si posílali dře­ niště, potřeli ho lepidlem a nasypali tam chom nemohli sbírat papírové kuličky. Ty vo. Při poslední hře byly na zemi v lese rýži, která představovala larvy mravenců,číslo 2 strana 5/11
 6. 6. Časopis Devítka dál jsme tam nasypali koření a to představovalo jehličí. a bez toho, že bychom promluvili, jsme je správně seřadi­ tit, jak se vyvíjí mravenec. Každý si mraveništěm mohl Když jsme lepili koření, říkala vedoucí Nikča, že jehličí li. Další úkol byl se beze slova rozdělit do skupin podle prolézt třikrát.v se nesmí z lesa sbírat! Až jsme mraveniště dokončili, na­ barvy očí. Házeli jsme kostkou a postupně skládali sklá­ No a potom už jsme se šli obléct a autobusem jeli do kreslili jsme k němu i mravence. Až jsme obrázky dokon­ danku mravence. Nakonec jsme šli k velkému umělému školy. Všechno se nám moc líbilo. čili, sedli jsme si do kruhu, kde jsme si posílali obrázky mraveništi. Dostali jsme za úkol cestou mraveništěm zjis­ Olga Dvořáková, 2. ABezpečně na internetu V rámci minimálního preventivního plánu naší školy DDM Lužánky připravila, znali. Přispěli do besedy A jak se žákům beseda líbila? Hodnotili ji jako užiteč­ se uskutečnila série besed, jejichž tématy byly závislosti, zajímavými postřehy ze života teenagerů na sociálních nou, ale trošku monotónní a nudnou, „bez šťávy“. drogy a osobní bezpečí. sítích, a ani pojmy grooming a stalking jim nebyly nezná­k Osmáci tentokrát diskutovali na téma bezpečí, resp. mé, bez problémů sestavili pravidla, jak se na internetu I. Šturchová nebezpečí na internetu. Většinu z toho, co pro ně lektorka bezpečně chovat. Jejich znalosti lektorku mile překvapily.Konopí – přítel nebo nepřítel? Každý o něm dnes mluví. V médiích se řeší, zda uzá­ neuvěřitelné příběhy a neměli jsme slov. S besedou jsme Proč lidé berou drogy? konit používání technického konopí pro medicínské účely. byli spokojeni, hlavně to bylo zajímavé. Moc se nám to Lidé berou drogy, protože chtějí ve svém životě něco Mnoho mladých lidí s ním má zkušenost. Ale víme, jaké líbilo. změnit. Zde je několik příčin, proč se mladí lidé vydávají jsou jeho účinky na lidské zdraví – jak nám může škodit Kristýna Kleplová, Kateřina Beránková, 6.A na cestu jejich užívání: nebo také pomoci, pokud je použito například při léčbě 1. Chtějí zapadnout do kolektivu kožních onemocnění? Žáci šestého ročníku se na počátku 2. Chtějí se uvolnit nebo uniknout od problému listopadu zúčastnili besedy na toto téma. Byla beseda pro 3. Chtějí se zbavit nudy žáky přínosná, co se dozvěděli a co si o ní myslí? To už si 4. Chtějí působit dospěle můžete přečíst na následujících řádcích: 5. Chtějí se vzepřít společnosti M. Nejezchlebová 6. Chtějí experimentovat Domnívají se, že drogy jsou jejich řešení. Nakonec se Dne 2. listopadu měla třída 6. A besedu o kouření. Ří­ však stanou jejich problémem. Problém s drogami se však kali jsme si, jak je nebezpečné brát drogy, co se může stát. dá řešit! Co se z konopí vyrábí a také jsme si ukazovali různé ob­ Marihuana se obvykle balí do cigarety nazývané joint. rázky. Nejvíce nás však zaujalo, že se z konopí vyrábí čo­ Nikdy bychom neochutnaly drogu, i kdybychom ne­ koláda nebo těstoviny. Také nás překvapilo, co všechno se věděly, co se nám tím může stát. může přihodit v souvislosti s touto rostlinou – byly to Janka Vybíralová, Soňa Flachsová, 6. Ačíslo 2 strana 6/11
 7. 7. v Časopis DevítkaBeseda o kouření - žáci 5.B Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 se konala prostranstvích zakázáno. Cílem besedy v těle udělá pěknej čurbes. Nebylo nic, co kouření je špatné a škodí nám ale i našemu beseda na téma „Kouření“, která proběhla bylo přesvědčit mladistvé spolužáky by se mi na besedě nelíbilo. Myslím, že okolí. Jsem přesvědčená, že nikdy nebudu v naší třídě 5.B. Přednášející nás seznámi­ o tom, jak je kouření nebezpečné a může beseda neměla žádný větší cíl, možná aby­ kouřit. la s následky, které vznikají při kouření. způsobit i smrt. Doufám, že se nikdy ne­ chom si uvědomili, co může udělat kou­ Andrea Ursul 5.B Dozvěděli jsme se, jak je kouření nebez­ stanu kuřačkou. ření a abychom nekouřili, takže říct, jestli pečné a jaké způsobuje nemoci, např.: ra­ Kateřina Janíčková 5.B byl cíl besedy splněn… Jak u koho. Mě Naše beseda byla 10. listopadu 2011 kovinu plic, jazyka, hrtanu, poškození samotného to ovlivnilo, i když většinu čtvrtou a pátou hodinu. Beseda byla v 5.B. mozkových buněk, zežloutnutí rukou, zu­ Beseda o kouření se konala ve čtvrtek toho o čem jsme si povídali, už jsem věděl Byla především o tom, že bychom neměli bů, zápach z úst a jiné. Také jsme byli po­ 10. listopadu 2011 v naší třídě 5.B. Byla nebo znal. kouřit hlavně v tak nízkém věku. Na bese­ učeni o tom, že čím je věk kuřáka nižší, o tom, jak cigarety a jiné návykové látky Čeněk Šmerek 5.Bdě mě zaujalo, kolik binců si kouřením tím jsou účinky kouření horší a vzniká ve­ škodí lidem. Nejvíc mě zaujala láhev, do můžeme dostat do těla. Nelíbil se mi lice rychleji závislost. které se zapíchla cigareta a z té jde do Ve čtvrtek 10. listopadu jsme měli ve smrad z cigarety při pokusu. Já si myslím, Paní nám ukázala pokus na PETlahvi, láhve kouř a dehet. Láhev byla téměř na­ škole besedu o kouření. Zaujalo mě všech­ že cíl besedy byl ten, že bychom neměli za jak probíhá proces kouření v plicích a jak prosto černá a to byla jen tři roky stará no, ale hlavně to, jak cigareta ovlivňuje žádnou cenu kouřit. Cíl besedy byl splněn, se škodlivé látky v nich usazují. Kouření a dostává se do ní kouř tak z jedné cigare­ mateřství. Nemám ani jednu věc, která by beseda mě ovlivnila tak, že nebudu nikdyv škodí nejen kuřákům, ale i lidem, kteří ty denně. Když tedy člověk vykouří kra­ se mi na besedě nelíbila, líbilo se mi tam kouřit cigarety. kouř vdechují. Kouření je na veřejných bičku denně a kouří dvacet let, tak to všechno. Cíl besedy byl nás přesvědčit, že Martin Pelán 5.BSvětýlkový průvod V pátek 2. prosince 2011 se v Adamo­ dobí. Všechny děti byly připraveny. Však trpělivě žáci základní umělecké školy, vě rozsvěcoval už po několikáté vánoční už dlouho předem si ve škole nebo v ada­ mladá nadějná zpěvačka Adéla Grimová, stromeček a protože se tato událost poma­ movském klubu mládeže chystaly lampio­ brněnská skupina Kamarádi a zástupci ličku stává v Adamově tradicí, rozhodli se ny. Některé lampiony vybavili dětem ši­ města s připraveným programem, který letos organizátoři tuto naši „tradici“ trochu kovní tatínkové žárovkou, v ostatních zá­ zakončil krásný ohňostroj. oživit. Děti se společně se svými rodiči se­ řila svíčka. A nezářily jen lampiony, ale I letos bylo rozsvěcení vánočního šli před budovou základní školy a před i oči dětí a rodičů. Dětem jistě vzrušením stromečku příjemným navozením kou­ pneuservisem u nádraží. A proč? No přece a nedočkavostí, rodičům zase nostalgií zelné předvánoční atmosféry. aby k vánočnímu stromečku došli se svě­ a dojetím. V 16.00 hodin se oba průvody týlky, která symbolicky náš stromeček oz­ vydaly ke kostelu, kde už na ně čekali ne­ Mgr. Helena Ličkováčíslo 2 strana 7/11
 8. 8. d Časopis DevítkaŠkolní kolo dějepisné olympiády 2011/2012 Dne 29. 11. 2010 se konalo na Zá­ Zvítězila Hana Moserová z 9.A s 33,5 bo­ v okresním kole této soutěže, které se bu­ novém týdnu 2012. Jejím náhradníkem je kladní škole v Adamově školní kolo dě­ du, která bude naši školu reprezentovat de konat v Boskovicích v posledním led­ Jaroslav Kalina, který získal na druhém jepisné olympiády. místě 30 bodů z možných 60. Žáci jako obvykle pracovali v jediné Největším oříškem pro všechny byly kategorii, určené pro 8. a 9. třídy. úkoly týkající se předmincovních platidel, 41. ročník této soutěže nesl název V bo­ které jen málokdo vypracoval správně. hatství i chudobě aneb Osobnosti k neza­ Nejlépe se soutěžící vypořádali s úkoly placení, z čehož vyplývá, že tématem le­ zaměřenými na základní pojmy. Všem, tošního ročníku soutěže byla platidla kteří se soutěže zúčastnili, patří podě­d a významné osobnosti, které se podílely na kování. Hance budeme na konci ledna dr­ jejich vydávání. Úkoly vypracovávalo žet pěsti, aby se jí v Boskovicích dařilo. 11 žáků z 9. ročníku a 3 žáci 8. ročníku. Aleš SpurnýMikuláš Dne 5. 12. 2011 chodil po naší škole Po škole chodil jeden Mikuláš, anděl sladkou odměnu všichni. Když jsme obešli I když na obou školách je zlobivců i po škole na Ronovské Mikuláš. Jako a dva čerti. Při obcházení prvního stupně školu na ulici Komenského, měli jsme hodně, nakonec čerti nikoho do pytle ne­ každý rok se za maskami Mikuláše, andě­ jsme byli překvapeni ze slziček, které se menší pauzu v ředitelně. Po té nás pan Bu­ vzali. :) Už jen doufáme, že zlobivci se la a čertů ukrývaly tváře žáků devátých kutálely po tvářích některých malých rian odvezl autem na Ptačinu, do školy na v chování polepší, aby příští rok dostali tříd, a to jsme byli my. „hříšníků“. ulici Ronovská. Tam jsme obešli všechny ještě bohatší nadílku než letos. :) Už brzy ráno (tj. v půl 8) jsme měli Mladší žáci říkali básničky nebo zpí­ třídy a vyfotili se s dětmi.d sraz v ředitelně a pomalu se oblékali, vali písničky, ale na druhém stupni už Nejhodnější třída na obou školách se Holasová, Minaříková malovali a chystali odměny pro hodné zřejmě žákům do zpěvu moc nebylo, a tak nám zdála 3.A a 3.B. Přimluvíme se za ně žáky :) jsme je ani nenutili. Ale nakonec dostali u Ježíška.Exkurze na SŠ Dne 7. 12. 2011 jsme navštívili Střední se dozvěděli další program. Dozvěděli Viděli jsme třeba posilovnu, instalatérskou stavbě bytových domů. Stavba ležela odbornou školu polytechnickou na ulici jsme se, jak to na této škole chodí, jaké učebnu a několik dalších učeben. Prohlédli v městské části Černá Pole na okraji města Jílová v Brně. Sraz jsme měli před školou jsou tady obory a jaké je uplatnění v da­ jsme si prostředí školy a všimli jsme si, že Brna. Hlavním stavitelem této stavby je na zastávce, odkud jsme jeli autobusem do ném oboru. Na konci této prezentace jsme je škola dobře zařízená. stavební firma Komfort. Jako povinnou Brna. Po příjezdu jsme se shromáždili měli čas na dotazy, dokonce i na svačinu. Po prohlídce celé školy jsme zase výbavu jsme všichni dostali helmy. Nej­ v promítací síni odborné školy, kde jsme Po svačině jsme si šli prohlédnout školu. nasedli do autobusu, který nás zavezl ke dříve jsem šli do podzemních garáží. Po­číslo 2 strana 8/11
 9. 9. Časopis Devítka tom jsme procházeli patro po patře ních patrech by nás takový luxusní byt a prohlíželi si jednotlivé byty. vyšel až na 7 500 000 Kč. Po celé Stavbyvedoucí nás provázel po celé prohlídce stavby jsme se rozloučili se stavbě až do poslední patra, kde byla tera­ stavbyvedoucím, odevzdali helmy, nasedlin sa s výhledem na celé Brno. Dozvěděli do autobusu a pomalu jsme se vraceli do jsme se, na kolik peněz by nás vyšel tako­ Adamova. vý byt – v přízemí a v dolních patrech by­ Radek Vybíral, 9.B chom za byt zaplatili 3 000000Kč a v hor­Záchranáři ve škole Ne, nebojte se, nic se nestalo. To jen moc, jak mohou někomu zachránit život, velmi poutavou a zábavnou. Ani se nám sedmáci a osmáci měli v pondělí co udělat jako první, na co si dávat pozor, nechtělo odcházet. Pokračování na jaře?:­) 5. 12. 2011 minikurz první pomoci se zá­ jak správně telefonovat na číslo 155 atp. I. Šturchová chranáři Lenkou a Vítkem, kteří k nám Nově nabyté zkušenosti si ti, kteří měli přijeli v Blanska. kuráž, mohli vyzkoušet pod dohledem zá­ Během dvou vyučovacích hodin se do­ chranářů v praxi na figuríně. To, co na věděli, jak fun­ první pohled nevypadalo až tak složité, guje záchranná bylo namáhavé nejen fyzicky, ale i na za­ služba v České pamatování si správného postupu. republice, pročt je důležité znát Beseda se nám všem moc líbila, nebyla a umět poskyt­ nudná, a i když jsme besedovali na vážné nout první po­ a důležité téma, Vítek ji dokázal udělatVýprava do pravěku Také jste v létě přemýšleli, kam na slyšeli poprvé? Mně se hned vybaví scéna, prohlédli mamuta v životní velikosti, ale druhého a přemýšlejí, jakou lumpárnu by dovolenou? Co takhle do pravěku? Že to kdy Mach a Šebestová cestovali pomocí hlavně načerpali spoustu nových vědo­ vymysleli, ale „osahali“ jsme si „pokla­ není možné! Ale je! Nepotřebujete stroj kouzelného sluchátka do pravěku a pan mostí a seznámili se alespoň prostřednic­ dy“, které Anthropos nabízí, cestou přímé času, ani spoustu peněz. Vítejte v dobách Huml učil Šebestovou, jak připravit ma­ tvím exponátů s životem lidí před desítka­ zkušenosti, protože ta, jak známo, je nej­ dávno minulých… muta s koprovou omáčkou. A kde jste ma­ mi tisíc let. lepší učitelkou. Mamut – první zvíře, které se většině muta poprvé viděli? Že v Anthroposu Naše návštěva muzea však neproběhla Pan učitel Spurný připravil pro naše z nás vybaví, když se řekne „pravěk“. Do­ v Brně? A právě tam jsme se se šesťáky na jako nudná prohlídka s průvodcem, kdy „průzkumníky“ pracovní listy s úkoly kážete si vzpomenout, kde jste toto slovo konci října vypravili, abychom si nejenom po deseti minutách žáci koukají jeden na a žáci odpovědi na otázky hledali přímočíslo 2 strana 9/11
 10. 10. Časopis Devítka v expozicích muzea. A že to byla zábava, Naše „výprava do pravěku“ byla města s hustou infrastrukturou a lidmi ne­ potvrdili i samotní žáci – běhali pilně jako úspěšná, dozvěděli jsme se spoustu nové­ ustále někam spěchajícími. Lidé neměli si­ včeličky mezi vitrínami, kostrami pradáv­ ho o životě našich prapředků a shodli jsme ce tolik věcí jako máme my dnes, ale urči­ ných živočichů, obydlími našich prapřed­ se, že jsme rádi, že jsme se do pravěku po­ tě si byli blíž. A nebylo jim třeba lépe? Co ků a pátrali po správných řešeních způso­ dívali jen na chvíli. Žít v této době by­ myslíte? bem vskutku detektivním. Nakonec se chom určitě nechtěli. Mgr. M. Nejezchlebová všem průzkumná akce zdařila a měli jsme čas prohlédnout si i to, co nás zajímalo. A jestli jsme vás nalákali, vypravte sed Bonusem byla nová expozice obrazů do Anthroposu také. Na chvíli se zastavíte Z. Buriana, kterou jsme si prohlédli v su­ a přenesete se do dob, kdy na Zemi byl terénu muzea. čistý vzduch, nestála tu žádná „zakouřená“Den lidských práv Den lidských práv si celý svět připo­ útlaku, válkám, násilnostem různých la přijata 10. prosince 1948 – a právě proto dili, a jak pohodový a bezstarostný máme míná 10. prosince. Lidská práva jsou ty podob či extrémní chudobě... Spousta ze­ je tento den každoročně připomínán jako život. svobody a nároky, které mají být zaručeny mí selhává v ochraně lidských práv svých oslava Dne lidských práv, k níž se každo­ I. Šturchová každému člověku na světě. Mluvit o lid­ občanů. A právě proto je nutné, aby každé­ ročně připojujeme i my. ských právech nám může připadat jako mu člověku záleželo na dodržování práv V letošním roce jsme se zaměřili na nudné a zbytečné. To ale jen do chvíle, ostatních lidí – ať už ve vlastní zemi nebo nelegální práci dětí v různých oblastech kdy jsou nám některé základní práva kdekoliv na světě! světa, především v rozvojových zemích a svobody odepřeny. Základní lidská práva jsou shrnuta Asie, Afriky a jižní Ameriky. Ve druhém V tuto chvíli na mnoha místech po ce­ v dokumentu, který se nazývá „Všeobecná patře byla instalována výstava fotografií lém světě jsou lidé, kteří jsou nuceni čelit deklarace lidských práv a svobod“. Ta by­ života dětí, které jsou nuceny tvrdě pra­ covat již od raného věku. Na výstavu navazovala hra Moje přání, jejíž cílem bylo zamyslet se nad životními podmínkami těchto dětí, které jsou nuceny jen tvrdě pracovat, často žijí v nevyhovují­ cích podmínkách, hladoví, nechodí do školy a neznají hračky. Srovnání se živo­ tem dětí ve střední Evropě bylo neúprosné. Tady jsme si uvědomili, jaké máme štěstí, že jsme se narodili tam, kde jsme se naro­číslo 2 strana 10/11
 11. 11. Časopis Devítka Po roce je tu znovu vánoční Štědrý den, lidé jsou více pospolu, vlídnější k sobě jen. Večeře svátečně voní, pod stromkem dárky jsou, zvoneček cinká jak loni, prskavky k němu zvou. Obaly z dárečků mizí, každý má něco zde, radost však kamsi zmizí, ne všechno zabalit lze. Pohodu, úctu a štěstí, pod papír nejde dát, i vědma nevyvěští, jak mít zas blízkého rád. Zdraví se zabalit nedá, šlo by hned naodbyt, nemocný marně ho hledá, je víc, než blahobyt. Láska se též nevměstná, pod stuhu vánoční, doba je časově těsná, tak tiše o ní sní. Ježíšku, „dej si říct“, změn dárky ma city, z vánoc ať zůstanou všem, jen krásné pocity!číslo 2 strana 11/11

×