• Save
Työssäkäyvän tai opiskelevan opiskelijan tukeminen - Marja Ahola & Maija-Leena Kemppi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Työssäkäyvän tai opiskelevan opiskelijan tukeminen - Marja Ahola & Maija-Leena Kemppi

on

 • 1,536 views

Työssäkäyvän tai opiskelevan opiskelijan tukeminen. Marja Ahola, Maija-Leena Kemppi, Koulutuskeskus Salpaus

Työssäkäyvän tai opiskelevan opiskelijan tukeminen. Marja Ahola, Maija-Leena Kemppi, Koulutuskeskus Salpaus

Statistics

Views

Total Views
1,536
Views on SlideShare
1,536
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Työssäkäyvän tai opiskelevan opiskelijan tukeminen - Marja Ahola & Maija-Leena Kemppi Presentation Transcript

 • 1. MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JAOHJAUKSEN HAASTEET TYÖSSÄKÄYVÄN JA OPISKELEVAN MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPISKELIJAN OHJAAMINEN Maija-Leena Kemppi, Koulutuskeskus Salpaus
 • 2. Ohjaus tukena matkallakotoutumiskoulutuksesta ammattiin• Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena kotoutuminen?• Mitä muuta kotoutuminen on kuin kielitaitoa?• Mitä tapahtuu ihmisen identiteetille uudessa ympäristössä? Miten kulttuurista ja ammatillista identiteettiä voi tukea oppilaitoksessa ja työpaikalla?• Tapahtuuko koulutuksessa joskus päinvastoin? -> Lähdetäänkö puutteista vai vahvuuksista? Miten ohjauksen avulla voidaan tukea ammatillisen identiteetin kehittymistä uudessa maassa?
 • 3. Tyhjä taulu vai monikulttuurinen osaaja?• kuka ohjaa eri vaiheissa (yli nivelvaiheiden)?• kenen ja mitä prosessia ohjataan?• kuinka paljon otetaan vastuuta ohjattavasta? (mikä on liikaa ja mikä liian vähän?)• mitä osapuolia (esim. näyttötutkintojärjestelmässä) tulee ohjata ja kenen vastuu on huolehtia kokonaisvaltaisesti ohjauksen toteutumisesta ennen opintoja, opintojen aikana oppilaitoksessa ja työpaikalla sekä opintojen jälkeen? (vrt. Osallisena Suomessa – hanke http://www.intermin.fi) kuka tunnistaa osaamista ja miten? Kuka arvioi edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista ja miten?• milloin kotoutumisen aikana ammatillisuus astuu esiin?
 • 4. Maahanmuuttajien hakeutuminen näyttötutkinnon suorittajaksi Ammatilliseen peruskoulu- tukseen valmistava TUTKINNON koulutus SUORITUS Ala tutuksi ym. niveljaksot Kieli- jakotoutumis- Eri ammatti- ja TARVITTAVAN AMMATTI-TAIDON koulutus koulutusaloille valmen- HANKKIMINEN tavat koulutukset 4 UN/ 04.05.06
 • 5. Henkilökohtaistamisen haasteet - maahanmuuttajat tutkinnonsuorittajina• Henkilökohtaistamismääräys :• ”Henkilökohtaistamisessa on otettava huomioon myös erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta ... johtuvat erityistarpeet ja lähtökohdat.”• Käytännössä tämä tarkoittaa ohjaus- ja tukipalvelujen järjestämistä tutkinnon eri vaiheiden aikana maahanmuuttajataustaisille tutkinnonsuorittajille 5
 • 6. Jatkoa... henkilökohtaistamismääräys• Koulutuksen järjestäjän on selvitettävä hakeutujan esittämien luotettavien asiakirjojen ja muiden mahdollisten selvitysten perusteella hänen osaamisensa sekä muut lähtökohtansa.• Osaaminen on tunnistettava käyttämällä monipuolisesti erilaisia alalle soveltuvia menetelmiä. Tämän jälkeen tulee myös päättää miltä osin hakeutujan esittämien asiakirjojen pohjalta jo osoitettu osaaminen voidaan ehdottaa tunnustettavaksi.
 • 7. ...jatkoa• Osaamisen tunnistamisen perusteella on lisäksi arvioitava, miltä osin hakeutuja voidaan hänen jo saavuttamansa osaamisen perusteella ohjata suoraan hänelle soveltuvan tutkinnon, tutkinnon osan tai osien suorittamiseen tai hakeutuja on ohjattava tarvittavan lisäammattitaidon hankkimiseen.
 • 8. Tuen tarpeen määrittely• Maahanmuuttajataustainen opiskelija/tutkinnonsuorittaja tarvitsee pääsääntöisesti enemmän tukea ja ohjausta kuin suomalainen (vrt. Osuma-projektin haastattelu v. 2007)• Tukitarpeiden selvittämistyö alkaa usein jo kotoutumiskoulutuksen aikana, siksi tiedon siirtyminen nivelvaiheissa tärkeää (hakeutumisvaihe)
 • 9. TUKITOIMIEN SUUNNITTELU• Oman osaamisen arviointi ja suhteuttaminen Suomessa vaadittavaan osaamiseen – osaamisen tunnistamisen monivaiheisuus• Kielitaidon tavoitteellinen kehittäminen• Omien tavoitteiden asettaminen, realististen urasuunnitelmien tekeminen ja suunnitelmien vaiheistaminen• Tuki ja ohjaus kulttuurisen sopeutumisen ja elämäntilanteen käsittelyssä
 • 10. ESIMERKKI TOIMINTAMALLISTA – OSUMA-PROJEKTI OPISKELIJAT Oppisopimukseen ja ammat. opintoihin valmentava koulutus Tuki- ja Yritysten ohjauspalvelut moku-valmennus Oppilait. moku-valmennus ja konsultointi Ohjaus ja lisäopetus Opas monikulttuuriseen Arviointiin ja näyttöihin työpaikkaohjaukseen liittyvät erityisjärjestelyt Työssä oppiminenYRITYK Tietopuolinen opiskelu OPPILAITO SET Oppisopimus tai muu ammatillinen koulutus KSET
 • 11. KRIITTISET PISTEET MAMU-TAUSTAISEN TUTKINNONSUORITTAJAN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSISSA HAKEUTUMISVAIHE:OHJAUSPROSESSI * Elämäntilanteen erityispiirteiden tunnistaminen (kielitaito, kultt.tausta > koulutustarpeiden tunnistaminen) * Aik. osoitetutun ja saavutetun osaamisen tunnistaminen (eri menetelmät) * Ohjaus- ja tukitoimien tarpeen arvioiminen (ohjaustarveprofiili) * Ohjaus ammattitaidon hankkimiseen (näyttötutkintojärjestelmän ymmärtäminen) AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ NÄYTTÖTUTKINNON SUORITTAMINEN * Aikaisemman osaamisen tunnustaminen ja Näyttötilanteisiin ja arviointiin tarvittavat erityisjärjestelyt (tutkinnon suorittajat/järjestäjälle) * Ohjaus ja neuvonta näyttötutkinnon suorittamiseksi AMMATTITAIDON HANKKIMINEN * Tietopuolinen oppiminen: - Opiskelun ohjaus, oppimistaitojen ohjaus, soveltuvat oppimisjärjestelyt ja -materiaalit etc. - Tarvittavat tukipalvelut: esim. lähtötason saavuttamiseen tähtäävät opinnot, lisä/tukiopetus, itsenäisen opiskelun tukeminen * Työssäoppimisen hyödyntäminen: - Tarvittava ohjaus ja lisätuki työpaikalla
 • 12. Kielitaidon monet ulottuvuudet TYÖPAIKKAKOHTAINEN KIELITAITO > AMMATTISLANGI PUHEKIELI AMMATTITAITOLUKEMINEN Sosiaalinen AMMATILLINEN KIELITAITO kielitaito KUUNTELEMINEN KIRJOITTAMINEN PUHUMINEN YLEINEN KIELITAITO 12
 • 13. Esimerkkejä kielitaitovaatimuksista• Teollisuus- ja rakennusala, kuljetus- ja logistiikka, tietotekniikka, kaupanala, puhdistuspalveluala: • ”Maahanmuuttajahakijoilta edellytetään kykyä selviytyä suomen kielellä arkielämän jokapäiväisistä tilanteista (perusopinnot)”• Hotelli-, ravintola- ja cateringala: • ”Maahanmuuttajahakijoilta edellytetään alalle ohjaavalla jaksolla kykyä selviytyä suomen kielellä arkielämän jokapäiväisistä tilanteista (perusopinnot) sekä tutkintoon valmistavassa koulutuksessa hyvää suomen kielen taitoa selviytyä ammatillisesta opiskelusta.” 13
 • 14. Ammatillisen kielitaidon kehittäminen: tekemisen sanallistaminen MIKSI TEEN ? ASIAKAS, PALVELUT, POTILAS.. TUOTTEET Palveluprosessin/ Tuotantoprosessin/KENEN KANSSA TEEN ? Työprosessin MISSÄ TEEN ? kuvaus TYÖTEHTÄVÄT TYÖVÄLINEET MISTÄ TEEN ? TYÖMATERIAALIT, RAAKA-AINEET
 • 15. Miten vastaantuloa tulisi kehittää?• Kielitaitovaatimukset – korkea kynnys vai esteiden poisto? -> Suomen kielen lähtötason kriteerit eri koulutusaloilla/tutkinnoissa?? Mitä lähtötaso kertoo > kielitaidon arviointi – yhteistyö ammattialan kouluttajien ja kielen opettajien välillä • Ruotsin ja englannin osaamisvaatimukset + muut atto- opinnot?• Ohjaus- ja tukipalvelut, henkilökohtaistamisen resurssointi• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tehokkaampi hyödyntäminen – työpaikalla tapahtuvan ohjauksen kehittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja työpaikkaohjauksesta vastaavien kanssa 15
 • 16. Isok-hankkeen kokemuksia www.isok.fi• Laadukkaan aiemmin opitun tunnistamisen edellytys on kouluttaa ohjaajia ja ammattiopettajia• Aiemmin opitun tunnistaminen on ennen kaikkea VOIMAANNUTTAVA kokemus maahanmuuttajalle (kuten kaikille muillekin)• Työelämä mukaan aiemmin opitun tunnistamiseen vahvemmin: osaamislausunnot, osaamisperustaiset työtodistukset
 • 17. Isok-hankkeen kokemuksia• Oppilaitoksissa täytyy kehittää oppimistuloksiin perustuvaa opetussuunnitelmien laatimista mm. non-formaalin koulutuksen kohdalla. Edesauttaa arviointia ja ohjaa opiskelijaa oikeaan suuntaan ja mahdollistaa aiemmin opitun tunnistamisen.• Koulutusorganisaatioiden tulee ottaa anarkistisempi ote aiemmin opitun tunnistamiseen: koulun laatimat osaamislausunnot => kaikki eivät halua, eivätkä pääse tutkintoon johtavaan koulutukseen, vaikka osaamista on taustalla?• Myös yliammatillisia kompetensseja pitää alkaa tunnistaa => työelämä arvostaa niitä korkealle• (Anni Karttunen, ISOK-hanke)
 • 18. Mikä on työelämäsertifikaatti?• Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää tärkeitä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä.• Työelämäsertifikaatin tavoitteena on helpottaa työllistymistä sekä lisätä erityisesti maahanmuuttajien ja ulkomaisten työntekijöiden tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta.• Maahanmuuttajien asema suhteessa suomalaisiin työnhakijoihin/työntekijöihin paranee, kun Suomessa työtä tekevät ja työtä hakevat maahanmuuttajat sekä ulkomailta rekrytoitavat ihmiset saavat sertifikaatissa tietoa työelämästä ja lainsäädännöstä www.amiedu.net/cofi
 • 19. Ohjauksen ongelmakohtia erilaisissa oppimisympäristöissäOhjaus oppilaitoksessa:• puutteellisen kielitaidon ongelma paitsi kommunikoinnissa myös osaamisen tunnistamisessa ja arvioinnissa• kulttuurierot oppimiskulttuureissa ja niistä aiheutuvat väärinkäsityksetOhjaus työpaikalla:• piilo-odotukset, vääristyneet käsitykset suomalaisesta kulttuurista tai vastaanottavan tahon käsitykset tulijan kulttuurista• korjaavan toiminnan ja arvioinnin kulttuuriset tekijät• oman osaamisen esilletuomisen ongelmat (kielelliset ja kulttuuriset)• väärinkäsitykset vuorovaikutuksessa, konfliktitilanteet monikultuurisella työpaikalla
 • 20. Kulttuurien välisen ohjauksen erityispiirteet ja haasteet… • Maahanmuuttajataustainen ohjattava tarvitsee kaikilla ohjauksen alueilla enemmän ”aikaa, huomiota ja kunnioitusta” kun muut ohjattavat • Ohjaajan on ennen ohjaustilannetta tai sen alussa varmistuttava siitä, että ohjattavalla ja ohjaajalla on yhteinen käsitys ohjauksen tarkoituksesta ja merkityksestä • Luottamuksen rakentamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota – turvallisuus, puolueettomuus, tuttuus, luotettavuus • Kuunteluun panostaminen, perehdyttämiseen (2 merkitystä) valmistautuminen • Tärkeää auttaa opiskelijan omien voimavarojen löytämiseen, omien tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen – opiskelija kehittyy ohjausvuorovaikutuksessa kohti itsemääräämistä (voimaantuminen) 20
 • 21. Ja vielä...Ohjauksessa kyse myös vuorovaikutuksesta ja ihmissuhdetaidoista:- Havainnointi, tulkinta, arvottaminen (Koester & Lustig, 2006)- Teknisen kielitaidon (ja ohjaustaidon esim. selkokielisyys) lisäksi ymmärrys, että maailmaa voidaan havannoida monella eri tavalla – kieli on ikkuna ympäröivään maailmaan- Kyky kuunnella, joustavuus ja oman vuorovaikutuksen suhteuttaminen vastaanottavan osapuolen mukaan- Rohkeus puheeksi ottamiseen- V. Peavy: Keksimämme minuus on jatkuva rakentamisprosessi, jonka tuottaa dialogi toisen ihmisen, ympäröivän maailman ja kaikkien sisäisten ääniemme kanssa!