• Like
 • Save
Osaava ammatillinen opettaja nyt ja tulevaisuudessa - Aila Paaso
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Osaava ammatillinen opettaja nyt ja tulevaisuudessa - Aila Paaso

on

 • 1,663 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,663
Views on SlideShare
1,663
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Osaava ammatillinen opettaja nyt ja tulevaisuudessa - Aila Paaso Osaava ammatillinen opettaja nyt ja tulevaisuudessa - Aila Paaso Presentation Transcript

  • 15.8.2011
   1
   Aila Paaso
   Osaava ammatillinen opettaja nyt ja tulevaisuudessa
   Aila Paaso
   KT, koulutuspäällikkö
   Ammatillinen opettajakorkeakoulu
   Oulun seudun ammattikorkeakoulu
   aila.paaso@oamk.fi
  • Osaavaa ammatillista opettajaa etsimässä
   Osaava ammatillinen opettaja 2020
   Tutkimus ammatillisen opettajan tulevaisuuden työnkuvasta
   Ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden haasteita
   Ammatillisen opettajan ammatti- professiosta työidentiteetteihin ja tulevaisuuden osaamiseen
   Ammatillinen koulutusorganisaatio opettajien osaamisen mahdollistajana
   2
   Aila Paaso
   15.8.2011
  • Tulevaisuuden ammatillista osaamista luovan ammatillisen koulutuksen haasteet
   3
   Aila Paaso
   15.8.2011
  • 15.8.2011
   4
   Aila Paaso
   Työelämän uudet osaamisvaatimukset haastavat ammatillisen opettajan
   tulevaisuuden osaamisen
   Maistereita vaiko mestareita?
  • 15.8.2011
   5
   Aila Paaso
   Ammatillinen opettaja, mistä olet tullut, kuka olet ja mihin olet menossa?
  • Ammattikasvatus
   Ammattikasvatus, kasvatustieteen osa-alue, jossa tutkittaviin ilmiöön vaikuttavat työelämänkehitys ja eri ammattien kehityshistoria, ammattikulttuuri ja käytännön osaaminen.
   Tuomisen ja Wihersaaren(2006) mukaan ammattikasvatuksessa on keskeistä tiedostaa ammatin ja työn yhteys. Ammatit kiinnittyvät työhön, ja työelämä on aina läsnä, kun puhutaan ammattikasvatuksesta.
   Myös Ruohotie (2000) painottaa, että ammattikasvatustutkimus ei rajoitu vain koulujärjestelmässä tapahtuviin ilmiöihin, koska tutkimuskohteena ovat usein muun muassa koulutuksen ja työelämän suhteet, jotka edellyttävät poikkitieteellisyyttä.
   15.8.2011
   6
   Aila Paaso
  • Ammattikasvatus
   Ammattikasvatus on organisoitua kasvatustoimintaa, jonka avulla nuoret ja aikuiset voivat toteuttaa tavoitteisesti etenevää oppimista
   päämääränä ammatissa tarvittavien valmiuksien hankkiminen ja kehittäminen
   sekä edellytysten luominen itsenäiselle ammatilliselle toiminnalle ja jatkuvalle kehitykselle ammatissa.
   (Ruohotie 2000)
   15.8.2011
   7
   Aila Paaso
  • Ammattikasvatus
   Ammattikasvatus voidaan jakaa kasvatukseen ja ammattiin liittyviin käsitteisiin.
   Kasvatukseen liittyviä käsitteitä ovat ammattikasvatus ja opettajuus ja identiteetti.
   Ammattien keskeisiä käsitteitä ovat ammatti, professio ja dynaaminen ammatti, ammattitaito, kompetenssi sekä kvalifikaatio.
   Kasvatustieteen tieto-opin mukaisia epistemologisia käsitteitä ovat opetus ja oppiminen sekä ammatillinen kasvu ja osaaminen.
   Tuominen ja Wihersaari (2006)
   15.8.2011
   8
   Aila Paaso
  • Professio vai dynaaminen ammatti ?
   Professio:tieteellinen yhdistys, ammattieettinen säädöstö, akateeminen koulutus, autonomisuus. Autonomisen toimijuuden rinnalle nousemassa vastuullinen työntekijyys. Organisaatiokansalaisuus ja alaistaidot myös opettajaprofession sisältämään ammatillisuuteen.
   Dynaamisessa määrittelyssä ammatteja tarkastellaan ihmisestä lähtien: lähtökohtana on ammattilainen itse ja kaikkiin ammatteihin suhtaudutaan tasavertaisesti. Yksilö oppii ja kiinnittyy ammatillisen kasvun kautta tiettyyn ammatilliseen identiteettiin. Ammatti on ihmisen kasvun kautta muuttuva ja dynaaminen.
   Tuomisen ja Wihersaaren (2006) mukaan dynaamisen ammatin käsite painottaa yksilöä ja hänen ymmärrystään ammatistaan ja yhteiskunta luo raamit ammateille ja niiden määrittelylle. Vuorovaikutus yksilön ja yhteiskunnan välillä johtaa päätelmään, ettei ammatti voi olla muuttumaton käsite.
   Ammatillisen opettajan työhön liittyvät identiteetit
   Eteläpelto (2007) Työhön liittyvä identiteetti kuvaa monitasoisesti ja laajasti ihmisen ja työn välistä suhdetta. Käsitteessä liittyvät yhteen ammattialan yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen käytäntö sekä yksilön rakentamat ja muokkaamat yksilölliset merkitykset ja käsitykset työn asemasta elämässä. Myös työhön liittyvät arvot ja eettiset sitoumukset kuuluvat työhön liittyvään identiteettiin.
   Tätä suppeampi käsite on työidentiteetti, joka rakentuu henkilön oman henkilöhistorian perusteella. Siihen kuuluu myös yksilön tulevaisuuden odotukset suhteessa työhön.
   Spesifimpi käsite ammatillinen identiteetti tai ammatti-identiteetti tarkoittaa elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestä
   ammatillisena toimijana.
   Identiteetin rakentuminen on vaikeutunut, identiteetit ovat tulleet epävakaiksi ja epävarmoiksi.
   9
   Aila Paaso
   15.8.2011
  • Asiantuntijuus
   Hakkarainen, Palonen ja Paavola (2002) asiantuntijuuden näkökulma
   Perinteisen kognitiivisen asiantuntijatutkimuksen mukaan asiantuntijuutta on tarkasteltu yksilöllisenä tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisuprosessina. Tynjälä (2004, 176) jakaa näkökulman mukaiset asiantuntijuuden komponentit formaaliin tietoon, käytännölliseen eli kokemukselliseen tietoon ja itsesäätelytietoon. Formaalitieto sisältää alan perustiedon eli faktatiedon ja käsitteellisen tiedon elementit. Käytännöllinen tieto, taitotieto sisältää sen, kuinka jokin asia tehdään. Lisäksi tarvitaan itsesäätelytaitoa ja kriittistä reflektiotajoka ulotetaan koko ammattikäytäntöön, myös kollektiiviseen toimintaan.
   Osallistumisnäkökulman mukainen asiantuntijuus syntyy parhaiten oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen ja työssäoppimisen yhdistävässä mallissa silloin, kun oppimista ei nähdä erillisenä asiana. Opettajan asiantuntijuudessa osallistumisnäkökulma painottuu opetuskulttuurin murrokseen. Tiedon nopea lisääntyminen ja uusiutuminen, oppimiskäsityksen muutos tietoa jakavasta opettajasta oppimisen ohjaajaksi ja opetussuunnitelma-ajattelun uudistuminen keskusjohtoisesta yksityiskohtaisesta asiakirjasta opetuksen yleiset tavoitteet linjaavaksi asiakirjaksi ovat tekijöitä, jotka muuttavat opetuskulttuurin luonnetta individualistisesta opetuskulttuurista kohti Hargreavesin (1994) kollaboratiivista yhteistyön kulttuuria.
   Opettajan asiantuntijuuden tiedon luomisen näkökulmassayhdistyvät kognitiivisen näkökulman yksilöllistä eksperttiyttä korostava ja osallistumisnäkökulman kollektiivisen eksperttiyden ja yhteisöllisyyden aspektit. Tynjälän (2006) mukaan asiantuntija ei rutinoidu, vaan kehittää jatkuvasti osaamistaan. Ekspertit kehittävät jatkuvasti työtään ja ammattitaitoaan, ratkaisevat ongelmia yhä korkeammalla ja monimutkaisemmalla tasolla, ylittävät saamisensa rajoja, oppivat sekä virheistään että onnistumisistaan ja luovat uutta tietoa. Tutkijat korostavat yhteisön merkitystä tiedon luomisen asiantuntijuudessa. Professioiden tutkimuksessa opetusalan uuden tiedon tuottamisen, välittämisen ja soveltamisen nopeus, laatu ja menestyksellisyys on heikompaa kuin muilla aloilla. Opettajat luottavat omaan kokemukseensa enemmän kuin tietoon, joten opetustyö ei ole sellainen professio, joka jatkuvasti kehittyisi tiedon luomisen kautta. Opettajat eivät ole välttämättä kiinnostuneita oman alansa tutkimuksesta.
   10
   Aila Paaso
   15.8.2011
  • Osaava Opettaja 2020 työnkuva
   Osaava opettaja 2010-2020 tutkimushankkeessa toteutettujen nykytila- ja tulevaisuuskyselyjen avulla, eDelfoi verkko-ohjelmalla koottua aineistoa käytettiin tutkimuksen aineistona.
   Ammatillinen ja alakohtainen osaaminen
   Pedagoginen osaaminen
   Työyhteisöosaaminen
   Koulutuksen ja työelämän yhteistyöosaaminen
   Loppuraportti: http://www.eDelfoi.fi/fi/kirjasto/osaavaopettaja
    
   11
   Aila Paaso
   15.8.2011
  • 12
   Aila Paaso
   15.8.2011
   Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva.
  • 15.8.2011
   13
   Aila Paaso
   Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva
   Yksintekijästä - Työyhteisölliseksi osaajaksi
   Työssäoppimisen ohjaajasta – Koulutuksen ja työelämän verkosto-osaajaksi
   Didaktisesta osaajasta - Opiskelijan kohtaajaksi ja kuuntelijaksi
   Oman työn taitajasta – Opiskelijan oppimisprosessin tukijaksi ja ohjaajaksi
   Ammattialan osaajasta – Alansa vastuulliseksi kehittäjäksi
  • Mitä osaamista osaavan ammatillisen opettajan työnkuva 2020 edellyttää opetuksessa ja tki -toiminnassa?
   15.8.2011
   14
   Paaso Aila
  • 15.8.2011
   15
   Aila Paaso
   Ammatillinen koulutusorganisaatio opettajien osaamisen mahdollistajana
  • Ammatillisten opettajien tulevaisuuden osaamisen ja asiantuntijuuden
   kehittäminen ja täydennyskoulutus koulutusorganisaatiossa.
   16
   Aila Paaso
   15.8.2011
  • Opettajien työssä oppiminen ja johtajuuden haasteet
   Työssä oppimista kutsutaan myös informaaliksi oppimiseksi, koska sitä on vaikeaa erottaa työn tekemisestä.
   Poikelan ja Järvisen (2007) työssä oppimisen prosessimallissa yhdistyvät yksilön, yhteisön ja organisaation työnkontekstit
   Sosiaalisissa eli yhteisöllisissä prosesseissa yhdentyvät oppimisen, tiedon ja osaamisen jakaminen yksilön, ryhmän ja organisaation työn välillä. Oppimisen lähtökohtana on henkilökohtainen kokemus, mutta kokemusten vaihto ryhmässä vahvistaa intuition tärkeyden ja merkityksen koko organisaatiolle. Tässä prosessissa tarvitaan osallistavaa johtamista. Ihmisille tulee antaa tilaa ja aikaa kokemusten jakamiseen ja ajatusten tuottamiseen työn, työyhteisön ja työorganisaation kehittämiseksi.
   Reflektiivisiin eli arvioiviin prosesseihin kuuluu henkilökohtaisten ja yhteisten kokemusten reflektointi sekä intuitiivisen tiedon käsitteellistäminen, mikä tarkoittaa käytännössä palaute- ja arviointikäytäntöjen luomista, ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä. Yksilöllisten ja yhteisten oppimisresurssien hyödyntäminen vaatii inhimillisten voimavarojen ja oppimisen johtamista.
   Kognitiivisissa prosesseissa yhdistyvät työkokemuksen tuottama tieto, ulkopuolelta hankittu uusi tieto ja organisaatiossa oleva tieto. Työorganisaatiossa tarvitaan tiedon johtamista. Toimintaa jäsennetään mallien, suunnitelmien, arvojen, kulttuurin, työilmapiirin ja yhteisön toimijoiden sekä muiden tiedon lähteiden ja resurssien kautta. Työssä oppiminen ei voi kuitenkaan olla satunnaista, vaan tueksi tarvitaan operatiivista johtamista.
   Operationaaliset eli toiminnalliset prosessit ovat osallistamiseen, oppimiseen ja tiedon organisointiin liittyvien asioiden toimeenpanoa. Käytännössä kysymys on työssä oppimista ylläpitävien toimintojen suunnittelusta, kokeilemisesta, toteuttamisesta ja vakiinnuttamisesta osaksi organisaation toimintaa. Perinteisesti osaamisen johtaminen on ollut suoritusten johtamisesta, jolla on ollut oppimiseen vain satunnainen yhteys. Osaamisen johtaminen ei perustu kuitenkaan vain tietoon ja tekemiseen, vaan osallistumiseen ja oppimiseen. Syvemmin ja laajemmin nähty osaamisen johtaminen auttaa kehittämään ja johtamaan organisaation oppimista ja osaamista tuottavia prosesseja.
   17
   Aila Paaso
   15.8.2011
  • 15.8.2011
   18
   Aila Paaso
   Osaamisen johtaminen ja opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen ovat koulutusorganisaation suurimpia tulevaisuuden haasteita
  • Osaamisenkehittämisprosessi
   5.11.2009 Tiina Räisänen
  • Ammatillisen opettajan osaamisalueet
   15.8.2011
   20
   Aila Paaso
  • 15.8.2011
   21
   Aila Paaso
   Opetushenkilöstön
   koko
   työuranaikainen
   osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus
  • Valtakunnallinentaso
   Opetustoimen henkilöstökoulutus, Oph
   Tavoitteena on vastatavaltakunnallisestityöelämälähtöisenammatillisenkoulutuksentulevaisuudenhaasteisiinjaammatillistenopettajienkokotyöuranaikaiseenosaamisenkehittämiseen.
   OAMK/AMOK
   15.8.2011
   22
   Aila Paaso LUONNOS
   Ammatillisten opettajien osaamisen ennakointi ja kehittäminen
   Osaamisen ennakointi
   kuntapalveluissa, ESR / Oph/KT
   Hankkeessa kehitetään kunta-alalle osaamisen ennakointimalli .Hankkeen avulla saadaan tietoa kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeista sekä valtakunnallista että alueellista koulutussuunnittelua varten.
   OSEKK/ henkilöstöjohtaja Lankila
   Osaava Ohjelma, OKM
   Verme
   Tavoitteena tarjota ammatillista tukea uudessa työssä aloittaville opetusalan työntekijöille mentoroinnin ja vertais-tuen avulla sekä täydentää ammatillista osaamista ja tukea verkostoitumista
   OAMK/AMOK
   Ennakoiva Osaamisyhteisö, Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen opetushenkilöstön osaamistarpeiden ennakointi- ja osaamisen määrittäminen –hanke. Tavoitteena on luoda toimintamalli ammatillisten opettajien osaamisten kart oittamiseen ja osaamistarpeiden ennakointiin.
   OKM/OAMK/AMOK
   Alueellinen
   taso
   Osaava ohjelma
   Osaava Verso, AVI rahoitus/OSEKK/AMOK
   • Tavoitteena kehittää Pohjois- Suomen alueen ammatillisten opettajien
   alueellisen osaamisen ennakoinnin ja osaamisen verkostomaisen
   kehittämisen toimintamalli sosiaalisen median (Ning)ympäristöissä ja
   eDelfoi verkko-ohjelmassa.
   • Mallintaa koulutuksen järjestäjän strategiaan kytkeytyvää ammatillisten
   opettajien osaamisen kehittämisen kokonaisuutta
   Osaava opettaja -koulutustapahtuma
   Koulutuksen järjestäjät
   OAMK/AMOK
   Ammattikorkeakoulujen opettajien täydennyskoulutus
   Koulutus-organisaatio
   taso
   Henkilöstöstrategia
   OSEKK
   Kehittämissuunnitelmat
   Kehittymissuunnitelmat
   Osaamisalueet
   Osaamisprofiilit
   Kehityskeskustelut
   Osaamisen arviointi
   Koulutussuunnitelmat
   Ammatillinen opettajakorkeakoulutaso
   Koko työuran aikainen osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus
   Alumni –toiminta
   AMOK
   Ammatillinen opettajakoulutus
   Perusopinnot
   AMOK
  • Ammatillisen opettajan osaamisen kehittäminen barometrin ja sosiaalisen median avulla
   23
   internetix.fi / Hannu Linturi
  • Osaava Verme Ammatillinen mentorihyrrä
   24
   Nissilä & Paaso 2010