Oppiminen(ko)- yksi identiteetin rakentumisen ilmiöistä?Näkökulmia narratiivista identiteettiä tukevaan opetukseen <br />M...
Identiteetin käsite<br />Monisyinen, usean tieteenalan käsite<br />Voi tarkoittaa:<br />samuutta, yhtäläisyyttä, identtisy...
maailmalle merkitys<br />tieto<br />kommunikointi<br />kieli<br />kertomus maailmasta<br />merkitysten järjestelmät<br />k...
Narratiivinen identiteetti<br />Kertomus (engl. narrative) itsestä,<br />kertomuksellinen eli narratiivinen identiteetti<b...
Narratiivinen prosessi<br />Oppiminen  yksi identiteetin rakentumisen ilmiöistä<br />(Ropo)<br />
Narratiivisen identiteetin tasot<br />Yksilöllinen kertomus, minä persoonana<br />Yhteisöllinen kertomus, minä jäsenenä<br...
Identiteetti hermeneuttisena kokemuksena<br />Ymmärrys elämästä ja tulkinta itsestä rakentuu vähitellen kertomisen ja uude...
Tieto, oppiminen ja identiteetti – maailma kertomuksena<br />Tiedon maailma: kulttuuri  kieli  historia<br />tiedon rake...
Maailma kertomuksena<br />Tiedon narratiivinen näkökulma<br />useista kertomuksista uutta tietoa<br />kahdenlaista tietämi...
Koulumaailma<br />Kouluopetus painottuu irrallisten faktojen opetteluun<br />oppimisen prosessi ja motivaatio<br />oma suh...
Narratiivinen identiteetti ja koulu<br />Identiteetin käsite puuttuu opetussuunnitelmasta<br />tietopainotteinen<br />koko...
Miten koulu tukee identiteetin rakentumista?<br />Voisiko koulussa tapahtuva identiteetin positiivinen rakentuminen ehkäis...
Tutkimus<br />Millaisia tarinoita oppilaat kertovat itsestään koulussa?<br />Etnografinen tapaustutkimus alakoulun 2. luok...
Narratiivisen identiteetin kehittäminen perusopetuksessa<br />Opetusmenetelmien tavoitteena<br />elämäntarinan rakentumine...
Narratiivinen opetus Minä maailmassa -projektissa<br />Opetettavat aiheet ja perinteinen opetussuunnitelma  järjestetäänte...
Narratiivinen opetus Minä maailmassa -projektissa<br />Oppilaat  aktiivisina   osallistujina  <br />tuottavat  ja  tekevät...
Opetus prosessina<br />Rakentaa ja tarjoaa merkityksiä, tarkoituksia ja yhteyksiä opittavien asioiden välille.<br />Lapse...
Minuuden  lähteillä   <br />Minun  perheeni   <br />Minun  sukujuureni   <br />Elämässä  sattuu  ja  tapahtuu   <br />Lähe...
Opetuksen toteuttaminen<br />Tarinat opiskeltavasta aiheesta<br />Lasten omat sekä kerrotut että kirjoitetut tarinat<br />...
Opetus käytännössä<br />Tarina minusta; aikajana, aistit, omat valokuvat, kehonkaava<br />Tarina ihmisen historiasta; synt...
Projektissa rakentunut posteri<br />
Mitä projekti kertoi?<br />Tyttöjen tarinat rikkaampia, mutta<br />pojat ottivat tyttöjä kiinni.<br />Jokainen oppilas opp...
Tytöt	         Pojat<br />
Millaisia mahdollisuuksia?<br />Jos jo näin lyhyt projekti mahdollistaa elämän tarkastelun oppiaineiden yhteydessä, millai...
Lopuksi<br />Näyttäisi olevan mahdollista järjestää opetus sellaiseen muotoon, että se tukee identiteetin rakentumista.<br...
Lisätietoa<br />Tutkimus ja paljon muuta opetuspaketteineen luettavissa:<br />www.narratiivinenopetus.wordpress.com<br />O...
Lähteitä<br />Bruner, J. Life as narrative. Social research. 71(3). 691-710.<br />Heikkinen, H.L.T. & Huttunen, R. 2002. T...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Narratiivinen identiteetti ja opetus - Maiju huttunen

2,723 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Narratiivinen identiteetti ja opetus - Maiju huttunen

 1. 1. Oppiminen(ko)- yksi identiteetin rakentumisen ilmiöistä?Näkökulmia narratiivista identiteettiä tukevaan opetukseen <br />Maiju Huttunen, KM, projektitutkija<br />Tampereen yliopisto<br />
 2. 2. Identiteetin käsite<br />Monisyinen, usean tieteenalan käsite<br />Voi tarkoittaa:<br />samuutta, yhtäläisyyttä, identtisyyttä<br />ihmistieteissä<br />ihmisen olemassaolo, persoonallisuus, minuus, itseys, kokemus itsestä, kokemus elämästä, yhteisöihin ja kulttuuriin liittyminen<br />kertomus itsestä<br />’kuka olen’, ’mistä tulen’, ’minne kuulun’, ’minne menen’<br />liittyy<br />itsetunto, minäkuva, motivaatio, omatunto, minuus<br />
 3. 3. maailmalle merkitys<br />tieto<br />kommunikointi<br />kieli<br />kertomus maailmasta<br />merkitysten järjestelmät<br />kertomus itsestä<br />historia<br />arvot, normit<br />kasvaminen<br />IDENTITEETTI<br />tavat, tottumukset<br />ympäristö<br />oppiminen<br />sosiaaliset rakenteet<br />koulu<br />perhe<br />kasvatus<br />taloudellinen järjestelmä<br />instituutiot<br />PROSESSISSA<br />
 4. 4. Narratiivinen identiteetti<br />Kertomus (engl. narrative) itsestä,<br />kertomuksellinen eli narratiivinen identiteetti<br />Minuus on kertomus<br />rakentuva ja uudelleenrakentuva<br />tilannesidonnainen (Bruner)<br />Identiteetti on kertomus, minä olen kertomus (McAdams)<br />Kehon kertomuksellisuus<br />Pysyvä kertomus?  prosessissa<br />Erilaisia kertomuksia<br />Varhaislapsuudessa, puheenkehityksen alkuvaiheilla (Reese ym.) <br />vrt. aiempi tutkimus n. 15 v vaiheilla<br />
 5. 5. Narratiivinen prosessi<br />Oppiminen  yksi identiteetin rakentumisen ilmiöistä<br />(Ropo)<br />
 6. 6. Narratiivisen identiteetin tasot<br />Yksilöllinen kertomus, minä persoonana<br />Yhteisöllinen kertomus, minä jäsenenä<br />Kulttuurinen kertomus, minä maailmassa<br />(Ropo; Know Id)<br />
 7. 7. Identiteetti hermeneuttisena kokemuksena<br />Ymmärrys elämästä ja tulkinta itsestä rakentuu vähitellen kertomisen ja uudelleen kertomisen välityksellä (Heikkinen & Huttunen)<br />Tulkintaprosessi, kolmivaiheinen mimesis(Ricoeur)<br />mimesis1alustava, hajanainen ymmärrys itsestä<br />mimesis2 hajanaiset tarinat juonellistetaan kokonaisuudeksi<br />mimesis3 palauttaminen, omaksuminen uusia esiymmärryksiä, mimesis1<br />
 8. 8. Tieto, oppiminen ja identiteetti – maailma kertomuksena<br />Tiedon maailma: kulttuuri  kieli  historia<br />tiedon rakentumisen prosessi<br />tietoa välitetään kertomusten eli kielen avulla<br />tieto = kulttuurinen kertomusvaranto (Heikkinen)<br />tietämisen prosessi ja oppimisen ymmärtäminen<br />”maailmaa tulkitaan alati kehittyvänä kertomuksena, joka alkaa ja liittyy siihen kulttuuriseen kertomusvarantoon, jota kutsumme tiedoksi” (Heikkinen)<br />narratiivisen identiteetin rakentumisen prosessi<br />itseä tulkitaan alati kehittyvänä kertomuksena, joka…<br />Identiteetti ja tieto = ”siamilaiset kaksoset, joiden ravintoa ovat kertomukset” (Heikkinen)<br />
 9. 9. Maailma kertomuksena<br />Tiedon narratiivinen näkökulma<br />useista kertomuksista uutta tietoa<br />kahdenlaista tietämisen ja ajattelemisen tapaa (Bruner)<br />luontainen ja ensimmäinen ajattelun tapa on narratiivinen  narratiivinen tietäminen tukee tieteellisen ajattelun kehittymistä  tukevat toisiaan<br />tieteellinen, paradigmaattinen<br />narratiivinen<br />
 10. 10. Koulumaailma<br />Kouluopetus painottuu irrallisten faktojen opetteluun<br />oppimisen prosessi ja motivaatio<br />oma suhde opittavaan asiaan merkitsevä<br />asian rakentuminen osaksi identiteettiä, omaa itseä<br />opittavan asian liittyminen omaan elämään  motivaatio  eheämpi kertomus itsestä suhteessa opittaviin asioihin<br />oppiminen = identiteetin rakentumisen osaprosessi (Ropo)<br />mm. ainekohtainen identiteetti<br />
 11. 11. Narratiivinen identiteetti ja koulu<br />Identiteetin käsite puuttuu opetussuunnitelmasta<br />tietopainotteinen<br />kokonaisuuksien puute<br />koulussa tapahtuvaa identiteetin rakentumista vähän tutkittu<br />identiteetin ja oppimisen yhteyksien tärkeys ei näy vielä käytännössä<br />PISA  koulupudokkaat, viihtyvyystutkimukset, syrjäytymistutkimukset<br />lapsuudessa ja nuoruudessa muodostunut käsitys itsestä merkittävä ennustustekijä <br />koulusuuriosa lasten ja nuorten elämää<br />
 12. 12. Miten koulu tukee identiteetin rakentumista?<br />Voisiko koulussa tapahtuva identiteetin positiivinen rakentuminen ehkäistä syrjäytymistä?<br />Koska tarinoilla ja erilaisilla minäkertomusten muodostamisilla on niin huomattavia mahdollisuuksia, merkittävä osa oppimisessa ja identiteetin kehityksessä, miksi narratiivista näkökulmaa ei hyödynnettäisi myös opetuksessa?<br />
 13. 13. Tutkimus<br />Millaisia tarinoita oppilaat kertovat itsestään koulussa?<br />Etnografinen tapaustutkimus alakoulun 2. luokalla, 15 oppilasta<br />10 viikon opetusjakso<br />Minä maailmassa -identiteettiprojekti<br />pedagogisia käytänteitä ja menetelmiä - opetuspaketti<br />kokeilu, materiaalinkeräystä, observointia ja haastatteluja<br />alussa ja lopussa oppilaita pyydettiin kertomaan ja kirjoittamaan itsestään <br />analysoitiin narratiivisella otteella<br />
 14. 14. Narratiivisen identiteetin kehittäminen perusopetuksessa<br />Opetusmenetelmien tavoitteena<br />elämäntarinan rakentuminen<br />POPSin sisällöt <br />narratiivisen opetussuunnitelman malli (Ropo)<br />sovellettavuus<br />ehyet kokonaisuudet<br />oppilaille mahdollisuus kertoa itsestään eri tavoin<br />oppivat ymmärtämään tietoa ja itseä osana maailmankaikkeutta<br />narratiivisen identiteetin tasot<br />
 15. 15. Narratiivinen opetus Minä maailmassa -projektissa<br />Opetettavat aiheet ja perinteinen opetussuunnitelma  järjestetäänteemoittain  <br />pienistä suuriin perspektiiveihin; ’minusta maailmankaikkeuteen’<br />joissakin teemoissa opetuksessa käytetään narratiivejaja  joissain teemoissa  <br />opetusmateriaalijäsennetään narrativiseen muotoon.<br />Identiteetti, tiedot  ja  taidot  <br />rakentuvat samanaikaisesti yksilöllisenä ja yhteisöllisenä   <br />elämäntarinana jatkuvassa  prosessissa opetuksen yhteydessä<br />myös   koulupolun  jälkeen.<br />Tavoiteltuna  tuloksena  monipuolisempia  ja   pysyvämpiä oppimistuloksia  ja  -saavutuksia.<br />
 16. 16. Narratiivinen opetus Minä maailmassa -projektissa<br />Oppilaat  aktiivisina   osallistujina  <br />tuottavat  ja  tekevät  erilaisia  dokumentteja,  jotka  <br />samanaikaisesti rikastavat heidän narratiivista identiteettiä,  tukevat maailmankuvan avartumista sekä auttavat ymmärtämään  maailmaa kokonaisuutena ja itseä osana sitä.<br />tavoitteena  omakohtainen  kokemus  opittavista  asioista. <br />Oppilaat  opetuksen  keskiössä <br /> ”miten maailma on kytköksissä heihin, miten tieto on kytköksissä heihin, keitä he ovat suhteessa maailmaan ja kaikkeen tietoon, jota heidän on <br /> opiskeltava…”<br />
 17. 17. Opetus prosessina<br />Rakentaa ja tarjoaa merkityksiä, tarkoituksia ja yhteyksiä opittavien asioiden välille.<br />Lapset kasvattavat ymmärrystään itsestään osana maailmankaikkeutta.  <br />Yksilöllinen kasvu ja oppiminen,<br />kokemus tärkeänä yhteiskunnan ja globaalin maailman jäsenenä sekä aktiivisena kansalaisena,<br />tarjoaa kokemuksia ja mielikuvitusta oppimiseen.<br /> <br />Pirstaloituneen opetussuunnitelman ja erillisten faktojen opettelun sijaan todentuntuinen kokemus maailmasta ja omasta itsestä.<br />
 18. 18. Minuuden  lähteillä   <br />Minun  perheeni   <br />Minun  sukujuureni   <br />Elämässä  sattuu  ja  tapahtuu   <br />Läheisiä  ihmisiä   <br />Ystäviä  ja  luokkakavereita   <br />Tutustun  ympäristööni   <br />Kotikaupunkini   <br />Olen  suomalainen   <br />Minun  satuni   <br />Kotimaani  naapurimaita   <br />Suomi  on  yksi  Euroopan  maista   <br />Maapallo   <br />Leijumme  avaruudessa   <br />Minä  maailmassa<br />Minä maailmassa<br />Opetuksen teemat<br />
 19. 19. Opetuksen toteuttaminen<br />Tarinat opiskeltavasta aiheesta<br />Lasten omat sekä kerrotut että kirjoitetut tarinat<br />myös reflektio<br />Lasten dokumentit ja tehtävät<br />myös oppikirjojen tehtävät teemojen mukaisesti<br />Konkreettisia erimerkkejä, tuetaan tarinoilla <br />Draamaa, leikkiä, taidetta, musiikkia, liikuntaa…<br />Informaatioteknologian ja median hyödyntäminen<br />Lasten yksilölliset portfoliot, Minä  -kansiot<br />Minä maailmassa  ‐posteri  <br />
 20. 20. Opetus käytännössä<br />Tarina minusta; aikajana, aistit, omat valokuvat, kehonkaava<br />Tarina ihmisen historiasta; syntyminen, sukupuu, erilaiset perheet, evoluutio<br />Tarina meistä; perhe, kaverit, lähiympäristö, ryhmätyöt, liikuntaleikit, haastattelut<br />Tarina erilaisuudesta; erilaisia ihmisiä, erilaisia lähtökohtia<br />Tarina ympäristöstä; oma näkemys, omat reitit, kartalta, oma huone pienoiskoossa, pihapiiri ja suunnistus, ilmansuunnat leikkien<br />Tarina Suomesta; kertomus seikkailusta, kartan värittäminen, oma lehtijuttu, musiikki, ruuat, murteet, kielen opiskelu<br />Tarina naapurimaista; kartat ja ryhmäesitykset, maiden väliset liikuntaturnaukset<br />Tarina Euroopasta; matkalla kuvin, aistein, matkakertomusten, välimatkamittausta, oma kokemus, toivemaa, eri kielet ja kulttuurit<br />Tarina maanosista; erilaisista maista, maiden historiasta, maantieteelliset tapahtumat<br />Tarina maapallosta; päivän kierto, kuun kierto, auringon kierto, vuosi ja vuodenajat<br />Tarina avaruudesta; Maan kiertorata ja muuta naapurit, maailman synty, mustat aukot ja mielenkiintoiset planeetat  elämän synty: kierto historiasta nykypäivään<br />Tarina Minusta; projektin aikana rakentunut tarina<br />
 21. 21. Projektissa rakentunut posteri<br />
 22. 22. Mitä projekti kertoi?<br />Tyttöjen tarinat rikkaampia, mutta<br />pojat ottivat tyttöjä kiinni.<br />Jokainen oppilas oppi enemmän juuristaan, historiastaan, elämästään, elämänkulusta ja ymmärsi opetussuunnitelman tietosisältöjen yhteyksiä omaan elämään.<br />Sellaisten lasten elämäntarinat saivat kaikkein eniten sisältöä, joilla identiteetin ja itsetunnon havaittiin alussa olevan heikoimmat.<br />Huoltajat nauttivat projektista ja kotitehtävistä.<br />
 23. 23. Tytöt Pojat<br />
 24. 24. Millaisia mahdollisuuksia?<br />Jos jo näin lyhyt projekti mahdollistaa elämän tarkastelun oppiaineiden yhteydessä, millaisia mahdollisuuksia tällaisella opetuksella voisi olla?<br />Projekti kertoo koulun identiteeteistä…<br />Millainen on hyvä oppilasidentiteetti?<br />Sellaiset lapset, jotka poikkesivat koulun odotuksista eniten kaikkein eniten, olivat hyvin vastaanottavaisia ja avoimia tämänkaltaiselle opetukselle.<br />
 25. 25. Lopuksi<br />Näyttäisi olevan mahdollista järjestää opetus sellaiseen muotoon, että se tukee identiteetin rakentumista.<br />Alkutarinat kertovat, että koulu ei nykyisellään ota kantaa identiteetin rakentumiseen, niin kuin se voisi.<br />Jo kymmenen viikon projekti parantaa identiteetin rakentumista.<br />On tarpeen jatkaa tutkimusta sekä kokeiluja erilaisissa luokissa ja eri luokka-asteilla.<br />
 26. 26. Lisätietoa<br />Tutkimus ja paljon muuta opetuspaketteineen luettavissa:<br />www.narratiivinenopetus.wordpress.com<br />Opetuspaketissa kaikki opetustunnit sisältöineen ja käytäntöineen.<br />maiju.huttunen@uta.fi<br />Tampereen yliopisto,<br />Kasvatustieteiden yksikkö,<br />projektitutkija, jatko-opiskelija<br />
 27. 27. Lähteitä<br />Bruner, J. Life as narrative. Social research. 71(3). 691-710.<br />Heikkinen, H.L.T. & Huttunen, R. 2002. Tullasiksimitäolen? TeoksessaHeikkinen, H.L.T. & Syrjälä. L. Minussaeläämontatarinaa. Kirjoituksiaopettajuudesta. Helsinki: Kansanvalistusseura. 163-183.<br />Heikkinen, H.L.T. 2002. Tarinatopettajankoulutuksenvälineenä. TeoksessaHeikkinen, H.L.T. & Syrjälä. L. Minussaeläämontatarinaa. Kirjoituksiaopettajuudesta. Helsinki: Kansanvalistusseura. 101-105.<br />Heikkinen, H.L.T. 2002. Narratiivisuus – eivaanyksivaanmontatarinaa. TeoksessaHeikkinen, H.L.T. & Syrjälä. L. Minussaeläämontatarinaa. Kirjoituksiaopettajuudesta. Helsinki: Kansanvalistusseura. 116-125.<br />Huttunen, M. & Pynninen, S. Lastennarratiivisenidentiteetinkehittäminenperuskouluopetuksessa. EtnografisenatapaustutkimuksenatoteutettuMinämaailmassa –identiteettiprojekti. Produktiivinen pro gradu -tutkielma. Tampereenyliopisto.<br />Know Id. https://www12.uta.fi/blogs/know-id/<br />McAdams,  D.  P.  1988.  Power, Intimacy, and  the Life Story. Personologica Inquiries  into  Identiy. New York: The Guilfor Press. <br />Narratiivinenopetus. http://narratiivinenopetus.wordpress.com/<br />Reese, E., Yan, C., Jack, F. & Hayne, H. 2010. Emerging identities: Narrative and Self From Early Childhood to Early Adolescence. In McLean, K.  C. & Pasupathi, M. (ed.)  Narrative  Development  in  Adolescence.  Creating  the   storied  self.  23–43.  <br />Ricoeur, P. 1992. Oneself  as  another.  Chicago:  University  of  Chicago  Press.  <br />Ropo, E. 2009. Identity Development as a Basis for Curriculum  Development. In Identity and Values in Education Baltmannsweiler: Schneider Verlag  Hohengehren.<br />

×