Virtuella barnbibliotekstjänster biblioteksdagarna 2011

497 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
497
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Virtuella barnbibliotekstjänster biblioteksdagarna 2011

 1. 1. Kartläggning Barn-Bibliotek-ITvåren 2010<br />                                     Visby 2011-05-12<br />
 2. 2. Bakgrund och syfte<br /><ul><li>Betydande skillnader i landet beträffande barn och IT på barnbiblioteken
 3. 3. Arbetsgrupp på initiativ av SLB
 4. 4. Kartläggning av läget– ge klarare bild, idéer och underlag till en strategi för länsbiblioteken
 5. 5. Barn upp till 15 år</li></li></ul><li>Metod<br /><ul><li>Webbenkät – 21 frågor till landets barnkonsulenter</li></li></ul><li>Frågor : webb<br /><ul><li>Vad erbjuds på läns - respektive kommunbibliotekens webbplatser som vänder sig till barn ?
 6. 6. Länkar biblioteken till andra webbplatser för barn?
 7. 7. Nationella resurser?
 8. 8. Regionala resurser?</li></li></ul><li>Frågor : nätverkskultur, spel<br /><ul><li>Datorspel?
 9. 9. Spelhåla  -</li></ul>     aktiviteter?<br />  <br />
 10. 10.   Frågor : resurser för barn med      funktionsnedsättning<br /><ul><li>Träningsspel?
 11. 11. Anpassningar av olika slag?
 12. 12. Bibliotekets webbplats?</li></li></ul><li>Resultat - enkäten<br /><ul><li>Svar från ca 65% av landets folkbibliotek
 13. 13. Skillnaderna mycket stora
 14. 14. Datoranvändningen på många bibliotek kringgärdad av många restriktioner
 15. 15. I allmänhet ganska lite arbete med IT-stöd för barn med läshinder</li></li></ul><li>Resultat : exempel på variationer<br /><ul><li>Ca 68 % erbjuder datorspel- ganska stora skillnader/stort spann
 16. 16. Vissa har långa länklistor - kanske mest värdefulla för vuxna/personal?
 17. 17. Vissa har få länkar och/eller hänvisar till Barnens bibliotek
 18. 18. Några datorverkstäder, några LAN</li></li></ul><li>Resultat : tänkbara orsaker<br /><ul><li>Brist på fortbildning
 19. 19. Länsbibliotekens roll
 20. 20. Osäkerhet-vad skall man satsa på?
 21. 21. Resursbrist?</li></li></ul><li>  Bör lyftas fram/utvecklas<br /><ul><li>Den nationella tjänst som redan finns: Barnens bibliotek
 22. 22. Anpassade webbplatser och anpassade datorer för barn med funktionsnedsättning
 23. 23. Webbkataloger för barn
 24. 24. Mobilanpassade tjänster för barn
 25. 25. Kopplingen webb och rum</li></ul> <br />
 26. 26. Bör lyftas fram/utvecklas,forts<br /><ul><li>Omvärldsbevakning 
 27. 27. Fortbildning inom området barn - bibliotek – IT
 28. 28. Forskning på området
 29. 29. Metoder och goda exempel
 30. 30. Nätverk för digitala tjänster/barn </li></ul> <br />
 31. 31. Beakta och bevaka<br /><ul><li>Kungliga Bibliotekets strategi gällande
 32. 32. barnbiblioteksfrågor
 33. 33. Barnperspektiveti de regionala biblioteksklustren,
 34. 34. i arbetet med en nationell webb och i de nationella mediedatabaserna</li></li></ul><li>Vad händer nu?<br /><ul><li>KB ?
 35. 35. Barnens bibliotek?
 36. 36. Bibliotekslabb för barnbibliotek/webb?</li></li></ul><li>                            SLB-strategi<br />                <br /> <br /><ul><li>Barn, bibliotek och IT in i styrdokument
 37. 37. Koppla till lässtrategier 
 38. 38. Nätverk kopplat till nationella satsningar
 39. 39. Nationella aktörer: SLB - KB - Kulturrådet -     
 40. 40. Svensk biblioteksförening och Skolverket -    samverkan!                                                                            </li></li></ul><li><ul><li>     SLB: nationella behov</li></ul> <br /><ul><li>Nationell katalog - för barn
 41. 41. Barnens bibliotek - nationell barnbibliotekswebb
 42. 42. Interaktiva aktiviteter på webben och i biblioteksrummet
 43. 43. Anpassade webbar 
 44. 44. Marknadsföring/kommunikation
 45. 45. Forskning
 46. 46. Metodutveckling
 47. 47. Nätverkssamarbete</li></ul> <br />
 48. 48.                   Exempelsamling<br /> <br />  <br />
 49. 49. Lite längre bort!<br /> <br /><ul><li>ICDL</li></li></ul><li>    Lite längre bort-Tumblebooks<br />http://www.westervillelibrary.org/emedia<br />
 50. 50.          Nordiskt-Palles gavebod         <br /> <br />http://www.pallesgavebod.dk/<br />
 51. 51.     Yngsta boktipsaren<br />
 52. 52.                 Tack för oss!                  <br />Annika Holmén<br />annika.holmen@ostsam.se<br />Ann Östman<br />ann.ostman@lg.se<br /> <br />Christine Wennerholm<br />christine.wennerholm@lg.se<br /> <br />Kerstin Olsson<br />kerstin.olsson@ostsam.se<br /> <br />
 53. 53.                         Frågor                                     <br />             <br />      IRL= in real library<br /> <br /><ul><li>Ska biblioteken ge barn tillgång till datorer?
 54. 54. Ska biblioteken erbjuda datorspel för barn?
 55. 55. Ska biblioteken erbjuda någon form av aktiviteter kring datorernas innehåll för barn? 
 56. 56. Hur vi får med barnen som medskapare/aktörer?
 57. 57. Genusaspekter?
 58. 58. Tillgänglighetsaspekter?
 59. 59. Vad händer om vi inte gör något?</li></ul>      <br />   <br />
 60. 60.                     Frågor                  <br />    Webben<br /> <br /><ul><li>Hur ser barnbibliotekens webbplatser ut, med tanke på olika åldersgrupper? Tilltal? Innehåll?
 61. 61. Har vi något att lära av andra webbplatser för barn? (t.ex Bolibompa)
 62. 62. Hur vi får med barnen som medskapare/aktörer?
 63. 63. Hur kan vi samarbeta om innehåll och metoder för marknadsföring? 
 64. 64. Kommunicerar vi barn/datorer/internet/spel med förmedlarna</li></li></ul><li>               Litteraturlista och länklista, urval   <br />Barn och unga i den digitala mediekulturen, Ulla Carlsson (red.) Nordicom, Göteborgs univ. 2010<br /> <br />Medierådet 2010<br />Småungar & Medier (2-9 år),http://www.medieradet.se/Bestall--Ladda-ned/Produkter/Smaungar--Medier-2010/<br /> <br />Ungar & Medier (9-16 år)http://www.medieradet.se/Bestall--Ladda-ned/Produkter/Ungar--Medier-2010/<br /> <br />
 65. 65.          Litteraturlista forts<br />Kartläggning Barn-Bibliotek-IT:<br />http://www.lansbiblioteken.se/wp-content/uploads/Barn-bibliotek-IT-2010-21juni10.pdf<br />Lotta Bergman:Bibliotekens virtuella kontakter med barn och ungdomar: <br />http://bit.ly/l3EB0v <br /> <br />Allison Druin: Mobile Technology for Children, Morgan Kaufman Publishers 2009<br /> <br /> <br />

×