Samsökning med egen sökprofil
Projektet 3 år Statens Kulturråd Spridning idag: 5 län i norr, 7 län i söder
Projektets syfte: <ul><li>Information på lika villkor </li></ul><ul><li>Förenkla sökningar i bibliotekens samlade  resurs...
Målgrupp: <ul><li>Allmänheten: </li></ul><ul><li>vuxna i lärande </li></ul><ul><li>studenten </li></ul>
En snårig väg till information…
Det går att skapa en annan väg Samsökning Artikeldatabaser Sökmotorer Bibliotekskataloger Uppslagsverk Faktadatabaser E-bö...
Bibliotek 24 söktjänst - struktur <ul><li>Två programvaror i samverkan: </li></ul><ul><li>- Metalib </li></ul><ul><li> ...
Samsökning i Bibliotek 24 <ul><li>Fritt: permanenta sökkluster som alltid finns att tillgå.  </li></ul><ul><li>Som regist...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex. på egen Samsökningsgrupp Intresseområde : Jane Austen Bibliotekskataloger Libris Alex Catalogue Google Book Search Pr...
Gemensam standard och infrastruktur <ul><li>Samma gränssnitt oavsett informationsresurs </li></ul><ul><li>Biblioteksgemen...
Beröringspunkter Libris Samsök ? <ul><li>Underlätta sökning </li></ul><ul><li>Ge samlad och enkel tillgång till elektronis...
Hur kan vi ta hjälp av varandra? <ul><li>Urvalet av resurser? </li></ul><ul><li>Resurskonfigurering? </li></ul><ul><li>Anv...
Arbetsgrupper <ul><li>Bibliotek 24 gruppen </li></ul><ul><li>Betaltjänstgruppen </li></ul><ul><li>Bok & Bibliotekgruppen <...
Distansbaserat projektarbetssätt <ul><li>Tidsbesparande, Kostnadsbesparande, </li></ul><ul><li>oberoende av tid och rum <...
Bibliotek 24 <ul><li>Synlig del – portalen </li></ul><ul><li>Osynlig del - infrastruktur </li></ul>
Info och kontakt: <ul><li>www.bibliotek24.se </li></ul><ul><li>Ann Östman </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

B24 gävle 080416_

466 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Inledningsvis några ord om storleken på projektet: I dagsläget ingår 5 län i norr och 7 län i söder. Det är dock fortfarande öppet för andra intresserade län att ansluta sig, och det kommer att fortsätta vara så.
 • Projektets syfte är att ge alla invånare i Sveriges samtliga kommuner samma möjlighet till information. Det innebär information på lika villkor för invånarna oavsett kommunens storlek, ekonomi etc. och oberoende av tid och rum. Förenkla informationssökning och göra bibliotekets resurser och andra informationskällor tillgängliga för alla användare. Bidra till att bygga upp och förstärka infrastrukturen kring bibliotekens användare och vuxna i lärande och därigenom fungera som ett stöd för denna grupp i deras tillgång till biblioteksservice. Främja samarbete i hela landet genom utbyte av erfarenheter mellan läns- region- och folkbibliotek samt lånecentraler och på så sätt bidra till en nationell biblioteksstrategi. Genom ett nationellt nätverk och via stärkt infrastruktur samverka på ett tydligt sätt för att användaren skall nå framgång i sitt individuella lärande, och sökande efter information och medier samt genom detta nätverk upprätthålla en gemensam standard för biblioteksservice i Sverige. Att genom samordning samt utveckling av en publik samsökningsportal och med gemensamma nättjänster effektivt använda ekonomiska medel och resurser vid landets kommunala och regionala bibliotek Dessutom är en ansökan om att göra en förstudie, ”Gemensamma bibliotekstjänster på webben” uppdaterad och aktualiserad på nytt.
 • Samsökningstjänsten Bibliotek 24 är till för allmänheten, som använder bibliotekets elektroniska resurser för att söka böcker eller information. Tjänsten kommer att fungera oavsett om man befinner sig på det fysiska biblioteket eller besöker biblioteket på webben För registrerade användare blir det också möjligt att skapa en egen sökprofil och bygga egna grupper av olika informationskällor för att få en individuellt anpassad tjänst. Bibliotek 24 blir också ett verktyg och en resurs för verksamma på bibliotek för att ge snabb tillgång till medier och information vid mötet med användaren eller studenten.
 • Idag är det många gånger en snårig väg att gå för att hitta den information och de resurser man önskar- många gånger vet man inte riktigt vad som erbjuds, vad biblioteken erbjuder, inte minst i form av nättjänster och databaser. Utbudet av tjänster på webben är stort och ”spretigt” Svårt få överblick, tidsödande att leta igenom olika källor separat Som användare måste du lära dig behärska många olika gränssnitt, med olika krav på utförandet av själva sökningen Det saknas fn en gemensam standard vad gäller tillgången till olika tjänster, inte minst betaltjänster.
 • Inom projektet utvecklar vi nu Bibliotek 24 söktjänst, som bygger på samsökning som princip. Tanken bakom tjänsten är att möjliggöra samsökning i olika källor i ett enda gränssnitt, som skall vara så enkelt som möjligt – ( i den utsträckning det går att förenkla gränssnittet i den nuvarande programvaran ) . Genom samsökning får den enskilde användaren också möjligheten att snabbare bilda sig en uppfattning om vilka källor som kan vara intressanta för just det egna behovet och följaktligen värda att söka djupare i. Tjänsten bör också kunna bli ett användbart redskap för biblioteken själva, både vad gäller att få en överblick över vilka databaser som finns att tillgå och vad gäller att snabbare kunna bistå vid informationssökning. Det är också värt att påminna om att man via B 24 söktjänst kommer att söka i originaldatabaserna i realtid, inte i index, som man t ex gör när man utför en sökning i Google, vilket vi menar är en viktig kvalitativ aspekt.
 • Några ord om strukturen på Bibliotek 24 söktjänst: Två programvaror i samverkan Metalib: Skapar samsökningsgrupper av olika informationsresurser. SFX :Möjliggör ”Plustjänster”, som jag strax ska visa exempel på Verktygssats av samsökningsbara resurser – Består av Bibliotek 24:s eget urval av fria tjänster och betaltjänster med remote access, där har vi ju idag den springande punkten! En arbetsgrupp fokuserar på att göra ett urval av fria tjänster, en annan arbetar med att ta fram förslag på betaltjänster som kan vara viktiga och relevanta att ta med. Där återstår ju attfrågan om hur betaltjänsterna skall finansieras att lösa… Där finns ju olika vägar att gå: Konsensus -alla köper samma tjänster Projekt B 24 köper självt Nationella tjänster - diskussion pågår I projektet har vi nyligen gjort en inventering över vilka betaltjänster som regionbiblioteken köper eller sponsrar. En liknande inventering görs nu vad gäller kommunbibliotekens egna abonnemang. Som vi ser det måste urvalet av resurser naturligtvis spegla de behov som finns hos användarna och måste kunna samsökas på ett meningsfullt sätt-inte blanda äpplen och päron i samma sökgrupp. Resurserna behöver naturligtvis kategoriseras och beskrivas på ett för användarna tydligt sätt
 • Samsökning i B 24 - Vad kommer det att finnas? Permanent förinställda (medskickade) sökkluster av samsökningsbara informationsresurser För att skapa egna samsökningsgrupper och få tillgång till betaltjänsterna måste man vara inloggad/via självregistrering. Användaren kan då välja ut sina favoritresurser ur den gemensamma verktygssatsen och spara dem i ”Mina sidor” och på så vis få en egen favoritlista av informationsresurser. Via favoritlistan kan användaren skapa egna samsökningsgrupper utifrån sina individuella behov.
 • Här har jag gått in direkt i en av mina Favoriter, NY Times arkiv, och sökt på ”Jane Austen”.
 • Här vill jag illustrera ett exempel på en samsökningsgrupp: Jag söker alltså material om Jane Austen. Jag behöver då slå samman ett antal resurser från olika kategorier och göra en för mig meningsfull samsökningsgrupp, bestående av: - Kataloger bibliotek - LIBRIS för böcker från övriga landet - Relevanta databaser Jag kan då göra egna val utifrån sökningens resultatlista: Till exempel en reservation i den lokala bibliotekskatalogen via pin-kod (– vilket görs genom återlänkning från resultatlistan) Jag kan använda B 24 söktjänsts egen beställningsfunktion, skicka e-post till det lokala biblioteket ev använda LIBRIS låntagarbeställning Göra en utskrift av fulltexten från Bibliotek 24 söktjänst – om fulltext finns att tillgå
 • Genom projektet vill vi alltså bidra till en gemensam standard och infrastruktur: samma gränssnitt oavsett informationsresurs Vi får ett gemensamt utbud av samsökningsbara resurser, användaren får tillgång till kvalitativa inforesurser oberoende av om de ingående resurserna är betaltjänster eller ej. Användaren använder samma inloggning oberoende av var i landet hon/han befinner sig .Hemma eller på olika bibliotek- bara du har tillgång till Internet Snabb och säker leverans av det framsökta materialet – oberoende av medieslag eller var man befinner sig
 • Vad kan det då finnas för beröringspunkter med den tjänst som redan finns att tillgå, nämligen Libris SamSök? Ja, båda tjänsterna vill ju underlätta för användaren genom att underlätta själva sökningen Båda vill ge en samlad och enkelt tillgång till elektroniska resurser Båda bygger på principen om samsökning Samma programvara i botten Båda vill ge tillgång till fria OCH avtalsbundna resurser
 • Vi borde då kunna ta hjälp av varandra med exempelvis Urvalet Konfigurering av resurser Ta fram ett så användarvänligt gränssnitt som möjligt Bilda testgrupper Samarbeta kring dokumentleverans Dessutom: Ju fler projekt av den här arten det finns i Sverige, desto större tryck blir det på leverantörer att erbjuda samsökningsgränssnitt, tror vi!
 • Avslutningsvis vill jag säga något om själva strukturen på projekt Bibliotek 24 Projektet är indelat i ett antal arbetsgrupper: Bibliotek 24-gruppen: Anpassa B 24-söktjänst till allmänheten - Gränssnitt, indelning och beskrivning av resurserna Man gör också ett urval av fria samsökningsbara resurser som ska ingå i tjänsten Betaltjänstgruppen: Hitta de betaltjänster som anses bäst lämpade att ingå i B 24-söktjänst Bok och Bibliotek Presentera B 24 projektet och B 24 söktjänst på Bok och Biblioteksmässan 2008! Teknikgruppen På uppdrag av styrgruppen bygga och underhålla B 24-söktjänst Marknadsföringsgruppen (under bildande) Ta fram marknadsföringsmaterial, handledningar Visningar, organisera testgrupper
 • Distansbaserat arbetssätt Asynkron diskussion via projektverktyget Basecamp: Där vi kan publicera, administrera, möjlighet samarbeta via diskussionsgrupper, gemensamma dokument, e-post mm Möten i realtid + Telefonmöten samt test av virtuella mötesrum som Adobe Acrobat Connect Professional =ett lärande inbyggt i själva projektet
 • B24 gävle 080416_

  1. 1. Samsökning med egen sökprofil
  2. 2. Projektet 3 år Statens Kulturråd Spridning idag: 5 län i norr, 7 län i söder
  3. 3. Projektets syfte: <ul><li>Information på lika villkor </li></ul><ul><li>Förenkla sökningar i bibliotekens samlade resurser </li></ul><ul><li>Fokus på slutanvändaren </li></ul><ul><li>Gemensam standard för biblioteksservice i Sverige </li></ul>
  4. 4. Målgrupp: <ul><li>Allmänheten: </li></ul><ul><li>vuxna i lärande </li></ul><ul><li>studenten </li></ul>
  5. 5. En snårig väg till information…
  6. 6. Det går att skapa en annan väg Samsökning Artikeldatabaser Sökmotorer Bibliotekskataloger Uppslagsverk Faktadatabaser E-böcker
  7. 7. Bibliotek 24 söktjänst - struktur <ul><li>Två programvaror i samverkan: </li></ul><ul><li>- Metalib </li></ul><ul><li> - SFX </li></ul><ul><li>En Verktygssats: </li></ul><ul><li>- Samsökningsbara resurser </li></ul><ul><li>Självregistrering av användare </li></ul>
  8. 8. Samsökning i Bibliotek 24 <ul><li>Fritt: permanenta sökkluster som alltid finns att tillgå. </li></ul><ul><li>Som registrerad användare/via inloggning: </li></ul><ul><li>Användaren får en egen favoritlista av resurser! </li></ul><ul><ul><li>Samsökning med betaltjänster </li></ul></ul><ul><ul><li>Användaren gör egna snabb-sökningsgrupper </li></ul></ul>
  9. 19. Ex. på egen Samsökningsgrupp Intresseområde : Jane Austen Bibliotekskataloger Libris Alex Catalogue Google Book Search Projekt Runeberg EBSCO Låntagarbeställningar Fjärrlån Låntagarval: Utskrift av Fulltext Låntagarval: Reservation via pinkod
  10. 20. Gemensam standard och infrastruktur <ul><li>Samma gränssnitt oavsett informationsresurs </li></ul><ul><li>Biblioteksgemensamt utbud av samsöknings- </li></ul><ul><li>bara informationsresurser </li></ul><ul><li>Samma inloggning oavsett var användaren är </li></ul><ul><li>Snabb och säker leverans av materialet </li></ul>
  11. 21. Beröringspunkter Libris Samsök ? <ul><li>Underlätta sökning </li></ul><ul><li>Ge samlad och enkel tillgång till elektroniska resurser </li></ul><ul><li>Samsökning! </li></ul><ul><li>Programvara </li></ul><ul><li>Ge tillgång till både fria och avtalsbundna resurser </li></ul>
  12. 22. Hur kan vi ta hjälp av varandra? <ul><li>Urvalet av resurser? </li></ul><ul><li>Resurskonfigurering? </li></ul><ul><li>Användarvänligt gränssnitt? </li></ul><ul><li>Testgrupper? </li></ul><ul><li>Dokumentleverans? </li></ul><ul><li>Ökat tryck på leverantörer att erbjuda samsökningsgränssnitt ju fler Metalib/SFX-projekt (eller motsvarande) det finns i Sverige! </li></ul>
  13. 23. Arbetsgrupper <ul><li>Bibliotek 24 gruppen </li></ul><ul><li>Betaltjänstgruppen </li></ul><ul><li>Bok & Bibliotekgruppen </li></ul><ul><li>Teknikgruppen </li></ul>
  14. 24. Distansbaserat projektarbetssätt <ul><li>Tidsbesparande, Kostnadsbesparande, </li></ul><ul><li>oberoende av tid och rum </li></ul><ul><li>Publicera, Administrera, Ge möjlighet att </li></ul><ul><li>samarbeta </li></ul>
  15. 25. Bibliotek 24 <ul><li>Synlig del – portalen </li></ul><ul><li>Osynlig del - infrastruktur </li></ul>
  16. 26. Info och kontakt: <ul><li>www.bibliotek24.se </li></ul><ul><li>Ann Östman </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Elisabeth Erikson </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

  ×