Apoloniusz Z Tiany 1

1,683 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,683
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apoloniusz Z Tiany 1

  1. 1. łP noriody d •np w(ic.j ts z io tuc im zpn iudt wz ri r 1 iup cii i ii;i D!Ę%7 )U1d I.7J rip „U SJ7J „ Uj oJp I . ii: iZSiJ poucd li)!i!zp poq q oisozod 1P!I! fli7pTibip O!O)I() iiid [ii ()[Od I °L rop ii7J ?p I j 7 I
  2. 2. XLI II - II 2 I .)1.. I .4 1” I L. 1/ AUi1ll. t f _/i_1 „„r it tu ar_ 4) - . 44 ”. 1 ./Ł,””..-.., 434 „ 44 IR”.l ll 4 141 3flt 44t 3F 1 VM III) 1 V tiprit lżilhl3It I I ci ó J ł „dci rI IlublIl 4)4141314) 1 U J 343 N_ L_tu .:.c. u W _hc , 4 iruj.,ur-. p :_ 4,1 I tin .:rjk 111.41114 „1,.)4” j,/J l/4)j/ y/4”/,” „.1 R _i 4)/ 1” l,4_al,. 111 „I .„ 11 41, 4 cMn akR e”— ni laIaó”rl 3444C1” 4 J k 1 I kii I wIaI. crja 1 an / k 4/ lkUIdowaIi kar 414 I 34 „ 14 IIi I 4 11. .1 11 „I1. cIa,. .L_,. „ „„ 4,II 8.. . r. M „„ ..t., 1.4 R .41 _J „44) „„.44 .41” 4 1.-. .11 I 1-1 „k 11111 nż iw 4R 1 „l/ >kIcJak i car a, L I 1- I 4/, /.1W/4 113 - L I „4 „44 1 LI J R I 14)t h Iii IJ 44 1481 11 11 2 41 4l 44443 8.4 Ł -L M44”Rt”I 4. .„.4.I”.4L” II 4 Va,1 -.I „4)1 V RJf”.”Il / MaIl IV, — . 14 (_„Ł 1-” /„Jl,/,,taii4)t,”/ i_tj .l ia” V „R. M Fa rlZj1Ł t c” 44 kR 11 C I IlĘd/IC 1u1y1k) kat Irc L1V ia41 1 i 1 i1 4 In I R dNcrrna N uu a aĄ 414 „4 It 1 c 1 44 „ I 4.1111, 1 4 1. „ H I i ał „. 1, I I „41,,,44 lŁ$” 4 a4),.. 41, I 1414 li 111 „Jar e rkól (nck a / dut w d 4 lityn R Itr 4, I III 14 4) 4411Ł L )44/l II1 id iw” XLIII 4 4 NR. 441 (l1ŁK4, W 4)141) 4411 14 J alawy 1y 41111/1114414 1” 2 II 43 I tj .i I Rh I I 142 /14)4 kar 4 1l41 4144 itd I 41111 Mti ip 2 I 44W/l .R4 .4 „44 .lR 1111, aLi .14./K.Ł”....hL”.,4 „444.1 f.ż1/444 J 14.114 44.11,. -.4 ‚a411”, LLr,at 4 I L 3 414) Kirn „.4.4, 11 l”14ii4 „n,.tl 1,1” „_„-_ l_-4) .4”l4 3 „R”i - a11, 14h4n4 Łil 111 3.1;R Ł .111 „-yal 1, 1)1 /1 i1I1 I 1441 1114/ 4 „KII 11111 111 Ł IJI )„II)I .lór Lir 44 „ - I Xi. Ii .441 j l, .n „u:”kI/ I th I I l1314.”3_u4__/i4”/4c P_ .41. R „1 R. ./1l”” 1$, ... .3 rx.R. „. „„ /4r %J 4 1 II, .3,1 14i „ 41/ 4 K 1 4.41144 IRI_La Jhn1 „ MjJupja 4
  3. 3. I 114 L 311 I 11 11 LIII 11 I 3 14 I J II ki 1 3 L. 31 III 1k kl L hal ak zaw 214 1141143 14 II 1113 sa K y I I L 441 4 I 43 L lI I a J3j4 Cyo I 3011441 1 I 1)) / 4, LO 41 5411 1414 1441 I Ż 131413. 14 I Lka L /41 LI Ęil I 114. 114/ I y jULIO 4k 1jl 11 I 1 41 1 I 1”- 1314415 IV 3 14, 41 LLII I L I 1, 14 L 14114414 J L r 3 s 14 I „1,, 91 4,11 ź (. I 3 I I II I W41) 1111 li 11)4. /14)1 lf oował Apoli 114911 dla L I I 1)1 I Ll 4i 4, 11141 1 d/14 4 li r I a d 1 I 143 c oi wicdz I I 14 41)414) hr III C 11 11 1 Wą 4 141 3 I n i I 11 k ż II I 144 I 3 T 1414114 14 d 111 I K 3 11 1 11 p 41 I 4141 14 711 J F a 4 IiI) 3 111 I j14 /14111 114 14 L 11 I I NI 1 dl ał ( C 41/ 114 Ul 11344/)4 14 /311 1141 4 ędiowa I I /4 I ęd/lL 41 14 afflNIaI 111 dV, I 4 /141 5 0 nadal1114 XXXIX 4111. V 14 4 1 L jC 11 1)4 I 4131111 bę 1/114143 31Il ęlał pow cdi al tli 1] L Ii 3111 11 411 54 4/ 4 II, I 14 1414111 141141 kI 1)4 U L 1414 I 1 13. 11 I 1 11, 40414 I 3 14% 4 ak 4131 tj 11101111 L la xxxviii 1110/ 311 T II 1411 L 14 1 IpIcTał I 1111 K L I 41 43 1)4144 I 11114 I C „L Ia dOLI C 13 1 kpOlkoIl 14 (114 11310) II 1111411 I III 4, 43 I 11 14144 ił 14 „ 1)4 J 4 41 14 11 3110411 public 11 114 2114 /4 tylr L IOWlCklClIl 3113 / ITl lILII ladanlclI 11114 114 34 4,3 111114 /4 13 014441 11 >1111%, I 11411, jak IyF 14LI/4 4j ytał 1 o:k j3k114 10 14W111411114 „la p O 2)4 11 t 3)11 31111423 ty 14 kt I jL LI ja 1114 hL14 1111 141 „11413 Ż LII i/IL Lh d/114143 14 14 odtickł %ll4d 3 J14141 1314 1114 di I 44 łoj 11101410 ak I 1 3 14141 przid 11 I 4% H/VII U III /4001141 W4l 4111 1 pLl! 11413k Apoli 1111145/ od pohIL t 11 14 1410 143 LI 1 Lj. 11 CLi takt j. P lyplsIljC I A I 11 111 131 I. L 1 1111414131 III L JII III 1411114 C1%/L/ jak 0I0j14 1 13114 4 V dżaC 14 3114 113 ) 711 114 1114 L I WICk, 111011413 31111114 41 ilaId/OL 14 I 111 1 14141. I pl/1411 UL 411) 1 1111 III pCLy%złl 1 Zajmp 41Ę jcdnak a /11)411 1141 1111 CI/L 11] J 43114 I 41 44W4L 414, 4 L 111 411411(2 41Jk11, 11 1111 Ula ki 14 Ltdak Ta lud/I %kIlpIo 01I 141)1 144 y II 1 wskaiał 1111 1/lĘk kt 11 1411 I 1131 I 410414 14 I I 141041 14l 11 II U114l%3 KI 11 14 OICL Ił 111 L 115111 L 111411 113 „0 /3114 T1ICII1( Ty iż ł [J 4 I 3111 1 jL 1 4 111 114, K 14 11111111 114UL1 11411410 /4 O1lO1II1]1471411 3 11 14 II 23114111 1 1 IL J 214111411 1141114 11l/0W1 4II 11114 pr/1411 a 11 Ia I I 4,. I „31111. J 1/ V 131 0 J, O 10 pOpfo%1k1I1 1 1 IIW 1 I I 114 L Ud 1311 1 1 11111 d r Na LO 1)1014, J 1 11 XL 1 1 1 31141 1 1)41 114 Jj III 144 „Z 14 11W4111 1 1O/0 kto I h I 111 K I a 4, I WI/Ułak 11 3! Z I W 31 141 I / I 3 Id 13 3j4144 II 41 I 311 1 I I a I I K tli / ta 1411 13114 1 44011 14 I lIp 11171141 kl 141 LILI/). 11 41. II 11 L I (1 1441 1 1441 L 14111 1. II 111 14, łaskĘ tak L 111014,1 111 1 lkt 4114114 I „ ał 1 1 1 I 4114 11 s 1 N L L IĘ j 1 L „ł1I 4 L 11 I 3 1 I 14) a
  4. 4. „44 „I,,:,LL. .4,0 L .„41 L. LI., I 4. 1 1L4L I „ L L IL żL LI 4114 LLI 5..L 4 3 . kLo., 14,1441 .4 LL J Ł L L L: L. .1 .L L .44 44(044 14”,, „ L. 1044.111” 4.4 (404”) S LL 4LL,. L LUń L L L k LLL LL L K L 1 .44 L LL .. 44. 4. ;J14L: L.HL H „ 1 LO KL OL L IIL L .4, .4 4.L, L 4 L L ŁL..4 .44 Ln 4, 4, L.”,... L”,.; „L „ „ „L L 4 OLI .1L.,j Ł 4 44L 4. ok L L L 1 / „14 LLL / L 4 L I I LLL L 4 LI 14,5) K KIL LI L44 4. „ . 1 („.4 ILL,,..,LLIL.P, LL 4 „„Lk,,,14L L 4 .1.”k,L I 4, . L ”L.4” 4 4,4LLi 4 LLL” L L L L LL L 4 LILŁ L 415.44. lILIi K LI I L L 4 L” .LLL I 414 414 L 42 I KL. UL „LI 44 LEK L. L L...,, „I ŁL O 4 LI,. — 4”K „. 4 .LL. . L „4 .4 ..4LL4IILL”,L”. . .LL4LL”, L IL 4114Ł: LL4LLę lCJIK.L LILL LI L ; I CLL 4L.L4 I LLL )LIL,LLL. LLLIL”5L14 LO 14” Li. -„L... .44, 44LL”,4L4,L ttLLL44.. „LOLEu,t 1441) I . 44 .J,” 4 LLL L,1,K.I 11 V „ .4” 44 L% I jI4L L1. XXX Vii 4 L 044 LLL kL 4444 4L L4 LI K LL I 41,L 4 4L kara L L L a IL ... „4 fl.... L OzC(L .4L4 I:3”44.,L.L.,o 1 „..LLL.oć s.J L L 43.114 444. L 4 LI . K41”4.4,L.4L4.t”ILJL .:,, 4 Li tL „KL 1444.4”, 4.” .. .fl-LIL”.L.aLL.,I .LI 4 L 4 . L L K I (L1 ) L L Iw K I C Lż rrdlcLlL 41 WLLSC LL L d 11 L uży.k. L / aI 14 44. .CL”4pLr”4LSLLJ..Li. L I .144414 LI 4 L”. I I . KIL I IL .1 CL, 44” dElL L Lfl W - I L L I 41 4L fiL 4 4 ”.Li „L)L K L „ r.” „L. L OL 4L.L 4 O tt.L „ILiL, „„L4,.,,L 1,t/C”kh4 14,4114, 1CL,OIIdLLL ”” 4 „„L „4 L IL ..L .L%K 4 L KL L .„LL .1 4 K „ .YKLLL,L 44 L 1(4 4L L4ILCL 4L4 4 LL 111414 L 1CL! .ILIL I 4 IŁ LILOLL, LI .4 Lk J i44L.LLLL LL O SLK,Ll,Ll L IL.LWLI LL”LIL I”L L 4 „Lf .L p nc L L L L 10 41 Li L 4” „ 1 „ „ r.n i,,” .„1, 1 „ KOL 1, KLLs r. 4 4L11. 1 WL;4 o Li L 4(4. L „„L,L”H 01 HI.L.L 1 „4LLL,,14L0%0 4.. ” 4 !CL,LL „ 4.14 LI 044 I LL L 1. 444144 L L 4 a 10411 yLLKLLLLILIKJ4L4 4L 4 „..„L 14”, L. 4” .L „414, K 4”. K I nI” L...., 4; 4.. .4” „ .„ M 4” L.,,44 4”4044” L.” „„ .. L 4K L-n..” L,”.L 44”i „114. L., 1” 4 414 L3 4.4 41 t4 „I ĘIo 4. L 4 4. LO P 14 4,g L 144 t. Li 1. L.., „„LLaL ILLL Lo” L L L .... .„044L 41.40 L 14 i L L.” K L „.1”.” 1014 E o I L I LI 104 (L 4 4 L 1.115 I LL 4 LL IL LL,L L CL 14 „LL L L L I L. 4 . „o L L L I . 41 U
  5. 5. L,Lathetac ak er LaLO, tik L L. Lt i Ca lit L /L XX IadL%ł Czai n Co ati L Nr ra %L4 bot a ar 4t4FLLazLel1yDL k an NhL L L LLLyO a / L z ał aro o%ka zał LiL O ŹOLL%L. Lk x zł 0 Li oba a, L CkflCCtii L L/110 tLi toI;L0L - a o // /Q L LI 11 LiLL-J%tłL /tLLitKOk -tL JLLL ;L oa Ii OL LLuL4tCLLL aihra j,Ji roj cLłn.haka LLL%,LL L4tr WLDdLkLLW nck4d Li iL L%aL L4 p /LL L 1LLL FILC a L oaa z izh)rnt aił bł LflL rak akta aair Ł ay ILCLLa hri b° rt.% 11 Li 4LCLLLL 011 O staLL L L tito L ta łLłtiLtLiLLfl %„ t.JL L-04i LaLi/1 zL L/L Li IC 110 SIL Ld)a Fis 01 tLi L L. L.. LO-I 4 ..i - tLLLLL± iCi karLrts KLLLLLLŻIL oarntĘti:LL L L L-o r; -L Lr/LIL W Li L LI LI.. il L 01 L LLi. iLLiLa 1Ęh11Lr 5 LLaWC 1 żrtrLr Lit-. 4 L/ L LO ILaSLLLpIL L atrosz V ę 01oioa tI T/L k L o uyd iykrz wi a 4tiY4L 4 Skt r L 0% L LL żarn CL a 4L LL L k L CLLLLL kron )dL%t i/4 ktirctnu kL ala 14LLLLL ta OLIaIL%Lł 4LL) FiL alt 4111 L L dz L UL. -tLili ok LLt LLLLOLLC % L-LlLiLL niL. :ad ta FiJIIL . i -a-tL,LFOLH-.Lwa FIC /1 L/J VOLT/Ch (o . OKL,fl zrOsi/u JOL; 11:/ OL/I Osa/aL so i nb OLIL L-L ak 11aLLLL L/L flLLdJL r -4Ia ILLIt LC 1 L LLi s/L SOL L-L 4 ata ci /łk/wLko L L rada;4Lrrn. ta La L r lakLIhi OL uszy rki wytr aya aiL na an a L takL O tzasL uLLOL LLC. tak ta CL LL a,L LO zagłehta I L LL%aLF ar ta iL 1% a LLi4/a, kieLc Lnu L L 4 Li LL t LLLaL0W . tai .0 I4tL/C a ai L L L-.. LLy ta LO .,IC.LC O _JiL.L/ro sLiLi LtJLai i/L//aL iii..; 01153 ALI ta Lit I LI L LLLLI.:L 2 sw. /t L//. uLot/J. LLOL L i/LOS itL ahizi L.LCrl...CJ sol kto: s 1 par I ifl L /L o itad F litr 4 F yaatLLa yLi/ / al ił siała tort JLL Ci L rairz uałti a LLkOL a LL L FaL i niL LLaktoLL Lł./LLLLLLC tyliaa h aLL tuL jad FiaLdL rak elito Li tCLL O yl C / ./ LLLLJLLLa Loi LL L ił a kazu. i,L.hu L//L:LL 1,

×