Provimi i lirimit testi matematike 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Provimi i lirimit testi matematike 2010

on

 • 7,686 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,686
Views on SlideShare
7,686
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
39
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Provimi i lirimit testi matematike 2010 Provimi i lirimit testi matematike 2010 Document Transcript

 • REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS AGJENCIA QENDRORE E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE PROVIMI I LIRIMIT SESIONI IE shtunë, 19 qershor 2010 Ora 10.00Lënda: MatematikëUdhëzime për nxënësinTesti në total ka 25 pyetje.Në trembëdhjetë pyetjet e para do të rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë.Pyetjet e tjera do të zgjidhen në hapësirat bosh të lëna për çdo kërkesë. Kur hapësirat nuk mjaftojnë mundtë vazhdohet zgjidhja në faqen e fundit.Koha për zhvillimin e testit është 2 orë e 30 minuta.Pikët për secilën kërkesë të pyetjeve janë dhënë përbri tyre.Për përdorim nga komisioni i vlerësimit 1 2 3 4 5 6 7 8 9KërkesaPikë 10 11 12 13 14 15a 15b 16 17KërkesaPikë 18 19 20 21 22 23 24a 24b 25KërkesaPikëTotali i pikëve KOMISIONI I VLERËSIMIT 1……………………….. AnëtarNota 2……………………….. Anëtar
 • PROVIMI I LIRIMITMatematikë Sesioni I Për pyetjet 1 deri 13 rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë. Në të djathtë të alternativave mund të bëni veprime.1. (201 + 202 + 203 + 204) – (1 + 2 + 3 + 4) = 1 pikëA) 400B) 600C) 800D) 1000 1 22. 5 ⋅5 = 3 3 1 pikëA) 1B) 5 1C) 5 2 2D) 5 9 8a 2 ⋅ b 23. = 1 pikë 4a ⋅ bA) 2B) 2abC) 2a 2 ⋅ b 2D) 2a 3 ⋅ b3 1 14. Gjeni më të madhin e numrave 0,2; ; 15%; 1 pikë 4 6A) 0,2 1B) 4C) 15% 1D) 65. Jepen bashkësitë A = {0; 1; 2}dhe B = [0; 2]. Gjeni cili nga pohimet e mëposhtme 1 pikëështë i vërteti:A) A ⊂ BB) B ⊂ AC) A ∪ B = AD) A∩B = B6. Thjeshtoni shprehjen 2 8 − 3 2 1 pikëA) 2B) 4 − 3 2C) − 8D) 5 2©AVA 2 19 qershor 2010
 • PROVIMI I LIRIMITMatematikë Sesioni I7. Jepet sin α = 0,1. Gjeni vlerën e cos2 α . 1 pikëA) 0,1B) 0,01C) 0,9D) 0,99 7x 18. Gjeni zgjidhjen e ekuacionit −1 = x + 5 1 pikë 2 2A) 1B) 2C) 3D) 4 2xy 29. Gjeni vlerën e për x = –2 dhe dhe y = – 1 1 pikë yx 2A) –1B) –2C) 1D) 210. ( 4 x − 5 ) + ( 2 x + 1) = 1 pikëA) 2x – 6B) 2x – 4C) 6x – 6D) 6x – 411. Temperatura më e lartë mesatare e javës së parë të muajit qershor ishte 310. Temperaturat 1 pikë më të larta për çdo ditë të kësaj jave ishin 300, 290, 310, x0, 320, 330, 310 . Gjeni vlerën x.A) 30B) 31C) 32D) 3312. Një nga rrënjët e ekuacionit x2 – 4x + 3 = 0 është x = 3. Gjeni rrënjën tjetër. 1 pikëA) 1B) 2C) 3D) 413. Vëllimi i një kubi është 27 cm3. Gjeni syprinën e përgjithshme të kubit. 1 pikëA) 9 cm2B) 27 cm2C) 54 cm2D) 108 cm2©AVA 3 19 qershor 2010
 • PROVIMI I LIRIMITMatematikë Sesioni I Në pyetjet 14 deri 25 përgjigjet do të jepen me zgjidhje dhe arsyetim në hapësorat e lëna bosh.14. Numrit 18 i zbritet numri n. Rezultati është katër më i vogël se n. 3 pikë Gjeni vlerën e n-së.15. Jepet inekuacioni 5 x + 4 < 3x + 10a) Zgjidhni inekuacionin në R. 2 pikëb) Zgjidhni inekuacionin në N. 1 pikë ⎧x + y = 016. Zgjidhni sistemin e ekuacioneve ⎨ 3 pikë ⎩3 x − 2 y = 5©AVA 4 19 qershor 2010
 • PROVIMI I LIRIMITMatematikë Sesioni I ⎛2⎞ ⎛6⎞17. Vektori a = ⎜ ⎟ ka drejtim të njëjtë me vektorin b = ⎜ ⎟ . Gjeni vlerën e x-it . 3 pikë ⎝ x⎠ ⎝3⎠18. Në një klasë numri i nxënësve u shtua me 5 vajza. Në këtë mënyrë përqindja e vajzave 3 pikë u rrit nga 40% në 50%. Gjeni numrin e djemve në klasë.19. Jepet funksioni y = x 2 – 2x + 5, x ∈ R. Tregoni që abshisa e kulmit të parabolës është m = 1. Gjeni ordinatën e kulmit të parabolës. 3 pikë20. Hidhet një zar kubik dhe një monedhë. Gjeni probabilitetin e ngjarjes A:“bie lek dhe 3 pikë numër çift më i vogël se 5”.©AVA 5 19 qershor 2010
 • PROVIMI I LIRIMITMatematikë Sesioni I21. Një njeriu i duhen 12 minuta të përshkojë një pistë në formë katrori. Sa kohë do i duhet atij 3 pikë të përshkojë një pistë tjetër në formë katrori me syprinë katër herë më të madhe se e para?22. Një trekëndësh dybrinjënjëshëm e ka brinjën e bazës 5 cm dhe brinjët anësore nga 7 cm. 3 pikë Gjeni perimetrin e një trekëndëshi tjetër të ngjajshëm me të, që e ka brinjën e bazës 10 cm.23. Është dhënë rrethi me qendër O dhe rreze 8 cm. Nga pika P jashtë tij është hequr tangjentja. 3 pikë Shënojmë me A pikën e takimit të saj me rrethin. Gjeni gjatësinë PO, nëse gjatësia e PA është 6 cm.©AVA 6 19 qershor 2010
 • PROVIMI I LIRIMITMatematikë Sesioni I24. Jepet paralelogrami në planin xoy me koordinata të kulmeve A(0;0), B(4;0), C(m;n) dhe D(1;2).a) Gjeni syprinën e paralelogramit. 2 pikëb) Gjeni koordinatat e kulmit C të tij. 2 pikë25. Jepet trekëndëshi ABC këndrejtë në C, ku AB = 25 cm dhe AC = 7 cm. Përgjysmorja e 3 pikë këndit A e pret BC në pikën D. Gjeni gjatësine e CD.©AVA 7 19 qershor 2010
 • PROVIMI I LIRIMITMatematikë Sesioni I©AVA 8 19 qershor 2010