Setguulchdiin uulzalt

2,382
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,382
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
263
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • The most famous tourist destination in Thailand. Emerald Buddha Temple. Emerald Buddha Temple is in Royal Grand Palace. Emerald Buddha Temple and Royal Grand Palace are the place, you don’t miss when you visit Bangkok.
 • Setguulchdiin uulzalt

  1. 1. МАНСУУРУУЛАХ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИСЫН /ХАР ТАМХИ/ ХЭРЭГЛЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ
  2. 2. Ерөнхий ойлголт <ul><li>Дэлхий нийтээрээ мансууруулах бодисыг Наркотик гэж нэрлэж байгаа ба хөшөөх, мэдээ алдуулах, мансууруулах, нойрсуулах гэсэн утгатай гр е к гаралтай vг юм . </li></ul><ul><li> Наркологи буюу мансуурал судлалын үүднээс авч үзвэл бүх мансууруулах бодис сэтгэцэд нөлөөт бодист багтана. </li></ul><ul><li>Хар тамхи гэдэг нь опиатуудад оноож өгсөн хар ярианы нэршил бөгөөд албан ёсны баримт бичигт хэрэглэгдэх шинжлэх ухааны нэр томъёо биш юм . </li></ul>
  3. 3. Ерөнхий ойлголт <ul><li>Ер нь эмнэлгийн бус зориулалтаар, өөрөөр хэлбэл, мансуурах зорилгоор хэрэглэгдэж буй сэтгэцэд нөлөөт бодис, эм бэлдмэлүүдийг монголчууд бид нийтэд нь хар тамхи гэж нэрлэж, албан ёсны бичиг б аримтад тэр чигээр нь хэрэглэх явдал түгээмэл тохиолддог бөгөөд энэ нь тухайн нэр томъёоны хувьд хүмүүст хоёрдмол, буруу ойлголт өгөх хор уршигтай юм. </li></ul><ul><li>Эрх зүй, нийгэм, анагаах ухаан, химийн шинжлэх ухаануудын тус тусын тодорхой шалгуурын үндсэн дээр “ М ансууруулах буюу сэтгэцэд нөлөөт бодис&quot; гэх тодорхойлолтыг юун түрүүнд гаргаж болно. </li></ul>
  4. 4. Ерөнхий ойлголт <ul><li>Îëîí óëñàä áîëîí ìàíàé îðîíä õ¿÷èí òºãºëäºð ìºðäºãäºæ áóé ýðõ ç¿éí áàðèìò áè÷ã¿¿äýä äóðüäñàíààñ ¿çâýë “Õàð òàìõè, ìàíñóóðóóëàõ áîäèñ” ãýäýãò Ìàíñóóðóóëàõ ýìèéí òóõàé ÍYÁ-ûí 1961 îíû íýãäñýí êîíâåíö (1972 îíû ïðîòîêîëîîð îðóóëñàí íýìýëò, çààâðûí õàìò), ò¿¿íèé 1, 2 äóãààð æàãñààëòàä çààñàí ýìèéí íàéðëàãààñ àãóóëñàí, áàéãàëèéí áîëîí íèéëýãæ¿¿ëæ ãàðãàæ àâñàí áºãººä îíöãîé òºðëèéí ìàíñóóðóóëàõ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ, õ¿÷ òàìèð áàðàãäóóëäàã, óäààí õýðýãëýâýë ñýòãýöèéí ºâ÷íººð ºâ÷ë¿¿ëäýã áîäèñóóäûã õàìààðóóëàí îéëãîíî. </li></ul><ul><li>“ Ñýòãýöýä íºëººò áîäèñ” ãýäýãò ñýòãýöýä íºëººò áîäèñûí òóõàé ͯÁ-ûí 1971 îíû Êîíâåíöèéí 1, 2, 3, 4-ð õàâñðàëòà н ä îðñîí áàéãàëèéí áîëîí íèéëýã àëèâàà áîäèñóóäûã õýëíý. </li></ul>
  5. 5. ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎËÒ <ul><li>Х ýðýãëýñýí õ¿íèé ñýòãýöèéí ¿éë àæèëëàãààíä äàâàìãàéëàí íºëººëæ, òºâ ìýäðýëèéí ñèñòåìèéã öî÷ðîîõ, ñýòãýöèéí õèé õººðºë, áàÿñàë (ýéôîð)-ûã ¿¿ñãýõ, ýñâýë õèé þì ¿çýãä¿¿ëæ ñîëèîðóóëàõ, òºâ ìýäðýëèéí ñèñòåìèéã á¿õýëä íü áóþó õýñýã÷ëýí äàðàíãóéëæ íîéðñóóëàõ, áóë÷èí ñóëðóóëàõ, õýò òàéâøðóóëàõ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ ÷àäâàðòàé, ýì÷èéí çààâàðã¿é áàéíãà õýðýãëýõ àâààñ äîíòóóëæ, àõèí äàõèí, óëàì èõ òóíãààð õ¿ðòýõèéã øààðäñàí ýìãýã äóð õ¿ñëèéã áèé áîëãîäîã òºðºë á¿ðèéí áîäèñ, ýì áýëäìýë¿¿äèéã мансууруулах, ñýòãýöýä íºëººò бодис гэж îéëãîæ áîëíî. </li></ul>
  6. 6. Ангилал <ul><li>Олон улсын хяналтад ороогүй мансууруулах буюу сэтгэцэд нөлөөт бодисууд </li></ul><ul><li>Олон улсын хяналтад орсон мансууруулах буюу сэтгэцэд нөлөөт бодисууд </li></ul>
  7. 8. Хар тамхи, мансууруулах бодисын хэрэглээ ба ХДХВ-ийн халдвар <ul><li>НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны мэдээллээр дэлхийд хар тамхи, мансууруулах бодис хэрэглэдэг 269,4 сая хэрэглэгч байна. </li></ul><ul><li>ХДХВ-ийн халдварын тархалт сүүлийн жилүүдэд СХТХ-ийн дунд эрчимтэй нэмэгдэж байна. 2006 онд ХДХВ-ийн халдварын шинэ тохиолдлын 60 гаруй хувь нь СХТХ байсан. Зүүн Европ, Төв Азийн орнуудад ХДХВ-ийн халдварын 70% нь, зарим газарт бүр 80 % нь СХТХ байна. </li></ul>
  8. 9. Хар тамхи, мансууруулах бодисын хэрэглээ ба ХДХВ-ийн халдвар <ul><li>Дэлхийн түвшинд: /ДЭМБ, НҮБ-ын ДОХ-ын хөтөлбөрийн 2008 оны тайлан мэдээллээс/ </li></ul><ul><li>СХТХ хүмүүсийн тоо жил бүр нэмэгдэж байна. </li></ul><ul><li>Судалгаагаар: 148 оронд </li></ul><ul><li>Судсаар хар тамхи хэрэглэдэг /СХТХ/ 1 1–21 сая </li></ul><ul><li>Үүнээс: Хятад , Америк, Оросын Холбооны улсууд </li></ul><ul><li>Үүнээс: ХДХВ/ДОХ-ын халдвар авсан 0,8-6,6 сая </li></ul><ul><li>Зүүн Европ, Зүүн болон Зүүн-Өмнөд Ази, Латин Америкийн улсууд </li></ul>
  9. 10. Хар тамхи, мансууруулах бодисын хэрэглээ ба ХДХВ-ийн халдвар <ul><li>Дэлхийн нийт СХТХ-ийн 50-с илүү % нь Азийн орнуудад. </li></ul><ul><li>СХТХ хамгийн өндөр тархалттай 4 орны 1 нь Хятад улс. </li></ul><ul><li>СХТХ-ийн дунд ХДХВ/ДОХ-ын халдварын тархалт </li></ul><ul><ul><li>Өмнөд болон Зүүн-Өмнөд Азид : 3 0% </li></ul></ul><ul><ul><li>Хятад улсад: </li></ul></ul><ul><ul><li>2007 онд шинээр халдвар авагсадын 29.9% , </li></ul></ul><ul><ul><li>2008 онд нийт халдвартай хүний 38.5% </li></ul></ul>
  10. 11. Хар тамхи, мансууруулах бодисын хэрэглээ ба ХДХВ-ийн халдвар <ul><li>Орос улсад 1,5-3 сая СХТХ, Үүний 83% нь ХДХВ-ийн халдвартай гэсэн тооцоолол гаргасан. </li></ul><ul><li>СХТХ-ийн дунд ХДХВ/ДОХ-ын халдварын тархалт </li></ul><ul><ul><li>Орос улсад: </li></ul></ul><ul><ul><li>2007 онд шинээр халдвар авагсадын 65% </li></ul></ul><ul><ul><li>СХТХ-ийн 12% нь ХДХВ-ийн халдвартай амьдарч байна. </li></ul></ul>
  11. 12. Number Дэлхийн хэмжээнд насны байдлаар
  12. 13. Монгол улсын хэмжээнд албан бус мэдээллээр <ul><li>1999-2006 онуудын “Өсвөр үеийнхний дундах хар тамхины </li></ul><ul><li>хэрэглээний судалгаагаар 1999 онд нийт хэрэглэгч 45 байсан бол жил ирэх бүр нэмэгдэж одоо Хар тамхи, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэдэг – 700 орчим </li></ul><ul><li>Хар тамхи, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис хэрэглэгчдийн өнөөгийн төлөв байдал </li></ul><ul><ul><li>Залуучууд, 16-25 насныхан голдуу өртдөг. </li></ul></ul><ul><ul><li>Улаанбаатар, Дархан-уул, Орхон, Ховд, Дорнод, Сэлэнгэд илүү их хар тамхи, мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт бодист донтох явдал тохиолдож байна. </li></ul></ul><ul><ul><li>Өвс татдаг байсан бол сүүлийн үед үйлдвэрийн аргаар гаргасан хар </li></ul></ul><ul><ul><li>тамхи сэтгэцэд нөлөөт эм, бодисыг хэрэглэдэг болсон. </li></ul></ul><ul><ul><li>Үнэрлэх, татах, уух, судсаар тарьж хэрэглэх бүхий л хэрэглээ нэгэнтээ </li></ul></ul><ul><ul><li>бий болж, байнга хэрэглэгчдийн тоо өсч байна. </li></ul></ul>
  13. 14. Монгол улсын хэмжээнд албан бус мэдээллээр 2005 оны судалгаагаар ууж хэрэглэдэг 63%, татдаг 18%, үнэрлэдэг 7%, тарьж хэрэглэдэг нь 12% байна. Монгол оронд Cannabis ruderalis Janisch -ийн зэрлэг болон тарималжуулсан ургацын цар хүрээ нэмэгдсэн. Ñ ЭМҮТ-ийн á¿ðòãýë õÿíàëòà н ä óëñûí õýìæýýíä ìîðôèíèñò 115, õîðûí äîíòîí 107 õ¿í áàéäàã àæ.
  14. 15. Монгол иргэд 1998 оноос эхлэн ОХУ, Грек, Казакстан, БНХАУ зэрэг орнуудад мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисуудтай холбоотой гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдаж эхэлсэн. Манай улсад 1995-2009 оны 1-р улирлын байдлаар мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодис, түүний түүхий эдийн хууль бус эргэлттэй холбоотой 94 гэмт хэрэг бүртгэгдэн 215 хүн холбогдон шалгагдаж, тодорхой хэмжээний эм бодисыг хураасан тухай цагдаагийн байгууллагын мэдээлэлд байна. Цагдаагийн байгууллагын мэдээллээр
  15. 16. <ul><li>Хар тамхи хэрэглэх явдалд гадаадын иргэдийн, гадаадын видео кино, клип, манай хип хоп, рок попуудын нөлөөлөл байгааг судалгаанд хамрагсадын олонх хариулсан байна. </li></ul><ul><li>Ихэнх нь найз нөхдөө дууриаж, сонирхож, бухимдлаа тайлах, сэтгэл гутралаас, цөөнх зарим нь осол гэмтэл, өвчний улмаас хэрэглэдэг болсон. </li></ul>Судалгаануудаас
  16. 17. Хар тамхи, мансууруулах бодисын хор хөнөөлийн талаар мэдэхгүй гэж 77% МЭБ-ыг хэрэглэх нь БЗДХ/ХДХВ авах магадлалтай гэж 47,6% Эрүүл мэндийн хичээлд хар тамхи, мансууруулах бодисын талаар хичээл ордоггүй 35% Хичээл ордог боловч мэдээлэл хангалтгүй 22% Судалгаануудаас
  17. 18. Хар тамхи, мансууруулах бодисын талаарх мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр авдаг 65,3% Эцэг эхчүүд, багш, сурган хүмүүжүүлэгч, нийт хүн амын дунд хар тамхи, мансууруулах бодисын тухай ойлголт, мэдлэг байхгүй. Судалгаануудаас
  18. 19. Тайланд улсын туршлагаас
  19. 20. ТАЙЛАНД УЛСЫН ХАР ТАМХИ, МАНСУУРАЛ, ХДХВ/ДОХ-ООС СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Тайланд улсын туршлагаас
  20. 21. Тайланд улс дахь хар тамхи, мансуурлаас сэргийлэх үйл ажиллагаа /Гурван нэгийн зарчим/ <ul><li>Хар тамхитай тэмцэх Үндэсний бодлого </li></ul><ul><li>зохицуулах хороо </li></ul><ul><li>Хар тамхины хэрэглээг бууруулах Үндэсний цогц бодлого </li></ul><ul><li>Хар тамхины хяналт мэдээллийн механизмын тогтолцоо </li></ul>
  21. 22. ХТТ Y Х-ны бүтэц <ul><li>Дарга: Ерөнхий Сайд </li></ul><ul><li>Гишүүд: ХЗЯ, БХЯ, БЯ, НЭМЯ, Дээд шүүх, ЦЕГ, ГЕГ, ТББ, өвчтний төлөөлөл </li></ul><ul><li>ХТТХ-ны Тамгын газар нь </li></ul><ul><li>Хар тамхи, мансуурлаас сэргийлэх талаар хууль боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих </li></ul><ul><li>Хамтран ажиллах байгууллагуудыг удирдан зохион байгуулах </li></ul><ul><li>ХТТХ-ны дотоод үйл ажиллагааг зохицуулах </li></ul>
  22. 23. Тайланд улс дахь хар тамхи, мансуурлын эсрэг үйл ажиллагааны тогтолцоо <ul><li>Хар тамхитай тэмцэх Үндэсний хороо </li></ul><ul><li>Хар тамхитай тэмцэх олон улсын хамтын ажиллагаа </li></ul><ul><li>Хар тамхитай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр </li></ul>
  23. 24. <ul><li>Хууль Зүйн Яам, НЭМЯ, Боловсролын Яам, Сэргийлэх цагдаа, гааль, сургууль, эмнэлэг г.м төрийн байгууллагуудаас гадна ТББ-ууд, шашны хийдүүд хамтран ажиллахын зэрэгцээ төрөл бүрийн төсөл, хөтөлбөрүүдийг энэхүү байгууллагуудаар дамжуулан хэрэгжүүлж ажилладаг бөгөөд эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагааг Хар тамхитай тэмцэх Үндэсний бодлого зохицуулах хороо ерөнхийд нь зангидан удирдан зохион байгуулдаг. </li></ul>Тайланд улс дахь хар тамхи, мансууруулах бодисоос сэргийлэх үйл ажиллагааны тогтолцоо
  24. 25. Хар тамхитай тэмцэх Үндэсний хороо Энэ хороо нь 9 удирдлагын хэсэгтэй, 1013 ажилтантай байна. Одоогоор 9 оронтой гэрээтэй ажиллаж байгаа. Уг хорооны дор дэд хороонууд ажилладаг байна.
  25. 26. Хар тамхитай тэмцэх үндэсний хороо
  26. 27. ХТТ Y Х-ны үйл ажиллагааны стратеги <ul><li>Үндсэн 4 чиглэлтэй. </li></ul><ul><li>Хар тамхины хангамжийг бууруулах: Хилээр хар тамхи нэвтрэн орохоос сэргийлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаа, хар тамхины тариалалтыг зогсоох </li></ul><ul><li>Хар тамхины хэрэглээг бууруулах: Эмчилгээ болон Урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа /Эрсдэлт бүлгийн хүн амд болон олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагаа/ </li></ul><ul><li>Олон улсын харилцааг хөгжүүлэх: Э нэхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд бусад улсын туршлага судлах, солилцох, хилэлж буй орнуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэ л цээр хийх/ </li></ul><ul><li>Хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх : Х уулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хар тамхины хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, боловсронгуй болгох , </li></ul><ul><li>Дээрх бүх үйл ажиллагааны цогц байдлыг хангахад чиглэсэн нэгдсэн төлөвлөгөө, Төсөв боловсруулах, Хяналт үнэлгээ хийх </li></ul>
  27. 28. Хууль эрх зүй : <ul><li>Хар тамхитай тэмцэх хууль. 1976 /Хороо байгуулагдсан./ </li></ul><ul><li>2. Засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтийн акт. 2002 </li></ul><ul><li>/ХТТХорооны Тамгын газрыг үүсгэн байгуулсан./ </li></ul>
  28. 29. Нийгмийн эрүүл мэндийн яам Өвчнийг хянах газар
  29. 30. ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх үйл ажиллагаа <ul><li>Тайланд улсад Ерөнхий сайдаараа ахлуулсан ДОХ-ын Үндэсний хороо ажилладаг бөгөөд энэхүү хороонд холбогдох төрийн байгууллагуудын төлөөллөөс эхлэн өвчтний төлөөлөл нь ордог байна. </li></ul>
  30. 31. ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх үйл ажиллагаа <ul><li>1989 оноос 100% бэлгэвч хэрэглэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. </li></ul><ul><li>15-19 насны хүүхэд, залуусын дунд ХДХВ/ДОХ-ын халдвар зонхилж байсан тул Боловсролын яамнаас сургалтын хөтөлбөрт нь БЗДХ-аас сэргийлэх сургалтыг оруулж, энэхүү сургалтанд бэлгэвч хэрэглэхийг зааж, сургалтанд хиймэл бэлэг эрхтэн ашиглах болсон нь үр дүнгээ өгсөн байна. </li></ul><ul><li>Цэрэг татлагатай уялдуулж, жил бүрийн 5, 11 саруудад тогтмол судалгааг хийдэг байна. /Кондом/ </li></ul>
  31. 32. ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх үйл ажиллагаа <ul><li>3 төрлийн вакциныг туршин үзэж байгаа. </li></ul><ul><li>Жирэмсэн болон төрөх үед эмийн эмчилгээ хийж, төрсний дараах үед эмийн эмчилгээн дээр эхийн сүү орлуулагч хэрэглэж байна. </li></ul><ul><li>Тухайлбал: AZT + nevirapini + эхийн сүү орлуулагч </li></ul><ul><li>Хар тамхи судсаар хэрэглэгчдийн дунд орлуулах эмчилгээг нэвтрүүлж, эмчилгээний цогц үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. </li></ul>
  32. 33. ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх үйл ажиллагаа <ul><li>Санхүүжилтийг тухайн орон нутгийн Засаг захиргаа руу нь шилжүүлснээр хүрч ажиллах үйл ажиллагаа сайжирсан байна. </li></ul><ul><li>Эмчилгээний ерөнхий удирдамжтай болж, өөрийн үйлдвэрийн эмээр эмчилгээг хийж байгаагийн зэрэгцээ эмийг шууд эмнэлэг рүү нь хүргэх сүлжээтэй болсон нь эмчилгээ үр дүнтэй болох нөхцлийг бүрдүүлсэн байна. </li></ul><ul><li>Эмнэлэгт эмч, ажиллагсадыг багаар сургаж бэлтгэн ажиллуулж байна. /Эмч, сувилагч, лабораторын ажилтан, зөвлөгөө өгөгч гэх мэт/ </li></ul>
  33. 34. ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх үйл ажиллагааны үр дүн <ul><li>Эрүүл мэндийн тогтолцоо тогтвортой болсон. </li></ul><ul><li>Орон нутагт үйл ажиллагаа жигдэрч, эм болон санхүүжилт хангалттай болсон. </li></ul><ul><li>Олон нийттэй сүлжээ сайн тогтсон. </li></ul>
  34. 35. Хар тамхитай тэмцэх Үндэсний хороо нь хар тамхины хэрэглээг зогсоох үндэсний бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. <ul><li>Хар тамхины хэрэглээг бууруулахад баримталж буй бодлого </li></ul><ul><li>Эмчилгээ, сэргээн засалт </li></ul><ul><li>Урт хугацааны нөхөн сэргээлт </li></ul><ul><li>Сурталчилгаа </li></ul>
  35. 36. Эмчилгээнд баримталж буй бодлого <ul><li>Хар тамхи хэрэглэгсдийг хэрэглээгээр нь: </li></ul><ul><li>Хэрэглэгч, </li></ul><ul><li>Хэтрүүлэн хэрэглэгч, </li></ul><ul><li>Өвчтөн гэж 3 ангилж байгаагаас гадна эдгээр хүмүүсийг гэмт хэрэгтэн биш, өвчтөн гэдэг ухагдхуунаар хандах болсон. </li></ul><ul><li>Эмчилгээ нь олон хүний оролцоо шаарддаг тул 2 хуулиараа эмчилгээг зохицуулдаг байна. </li></ul>
  36. 37. Эмчилгээний зарчим <ul><li>Сайн дурын эмчилгээ </li></ul><ul><li>Албадан эмчилгээ </li></ul><ul><li>Засан хүмүүжүүлэх эмчилгээ </li></ul><ul><li>Ямар зүйл хэрэглэж байгаагаас эмчилгээний зарчим нь өөр байх ба түүнд нь тохируулдаг байна. </li></ul>
  37. 38. Эмчилгээний зарчим Эмчилгээ нь 6 сараас 3 жил хүртэл хугацаанд үргэлжилж болох ба эмчилгээний олон зарчмыг ашиглах нь илүү үр дүнтэй байна. Тухайлбал: Matrix программ, сэтгэл зүйн зөвлөгөө, шашин шүтлэгтэй хослуулах, хөдөлгөөн эмчилгээ, мэргэжил олгох зэрэг. Эмчилгээний динамикийг дэд хороондоо байнга мэдээлдэг, мэдээллийн сүлжээтэй байна.
  38. 39. “ Хар тамхины эсрэг 5-тын тогтолцоо” гэдэг стратегийг 2009 оны 1 сараас баримталж ажиллаж байна. <ul><li>Хил дамжуулан оруулахаас сэргийлэх </li></ul><ul><li>Олон нийтийн дунд сурталчилгааг өргөжүүлэх </li></ul><ul><li>Нийгмийн холбогдолтой эрсдэлт хүчин зүйлсийг буруулах </li></ul><ul><li>Сургуулийн хүүхдүүдийн дунд сургалт сурталчилгааг өргөжүүлэх </li></ul><ul><li>Гэр бүлийн түвшинд ажиллах </li></ul>
  39. 40. Донтолтыг эмчлэх, нөхөн сэргээх Танярак институт
  40. 41. Донтолтыг эмчлэх, нөхөн сэргээх Танярак институт
  41. 42. Хэвтэн эмчлүүлэх хэсэг
  42. 43. Донтолтыг эмчлэх, нөхөн сэргээх Танярак институт
  43. 44. Drop in center
  44. 45. O utpatient Program I npatient Program Detoxification Rehabilitation Rehabilitation Matrix Program Methadone Clinic Tobacco Clinic
  45. 46. Чанамай хотын Хар тамхины хамаарлын эмчилгээний төв
  46. 47. Чанамай хот дахь Fah mai clinic
  47. 48. Төрийн бус байгууллагуудын оролцоо, хамтын ажиллагаа <ul><li>Төрийн бус байгууллагууд, </li></ul><ul><li>Иргэний нийгмийн байгууллагууд, </li></ul><ul><li>Хар тамхи хэрэглэгсдийн сүлжээний төв, </li></ul><ul><li>Шашны байгууллагууд /60 Будда, 20 Есүс, 10 мусульманы хийд/ </li></ul>
  48. 49. Ядуусын хороололд байрлах Duang prateep foundation
  49. 50. Duang prateep foundation
  50. 51. “ Harm reduction network center ” ТББ
  51. 52. “ Harm reduction network center ” ТББ
  52. 53. Шашны сүм хийд
  53. 56. ТББ, шашны байгууллагуудын оролцоо <ul><li>Гол үүрэг нь: </li></ul><ul><li>Олон нийтийн дунд өвчлөл, ялангуяа БЗДХ/ХДХВ//ДОХ, хар тамхины хор уршгийн талаар мэдээлэл түгээх. </li></ul><ul><li>Хүрч очих ажилтаныг бэлтгэн сургах. </li></ul><ul><li>Эрсдэлт бүлгийн хүн амыг эрүүл мэндийн байгууллагатай холбох </li></ul><ul><li>Ялгаварлан гадуурхахгүй байх, өвчнөө ойлгож, мэдрэх, сэнхрүүлэх </li></ul>
  54. 57. “ Royal project” /Хар тамхины хангамжийг бууруулах/
  55. 58. Асуудал дэвшүүлэх <ul><li>Хар тамхи, мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эм, бодисын тухай асуудал – Монгол улсад тулгамдсан асуудал мөн үү? </li></ul><ul><li>Хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүлчдийн оролцоо </li></ul><ul><li>Иргэн бүрийн оролцоо </li></ul><ul><li>Хамтын ажиллагаа </li></ul>
  56. 59. Kapkunka!!! Анхаарал тавьсанд баярлалаа
  57. 60. ХДХВ/ДОХ болон мансууруулах бодис тарьж хэрэглэхтэй холбоотой асуудлууд <ul><li>ХҮРЧ АЖИЛЛАХ АРГАЧЛАЛААР ХДХВ-ИЙН </li></ul><ul><li>ТАРХАЛТЫГ БАГАСГАХ ТАЛААР ДЭМБ-ЫН БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗӨВЛӨМЖ </li></ul><ul><li>Одоо хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрүүдээ өргөжүүлж, эмчилгээнд хамрагдаагүй мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдийг хөтөлбөртөө татан оролцуулах. </li></ul>
  58. 61. ХДХВ/ДОХ болон мансууруулах бодис тарьж хэрэглэхтэй холбоотой асуудлууд <ul><li>Мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчид өөрсдөө ирэхийг нь хүлээгээд суухын оронд тэдэнд хүрч ажиллаж, мэдээлэл өгч, үйлчилгээ үзүүлж, эмчилгээнд зуучлах нь орон нутгийн Засаг захиргаа болон Засгийн газрын зүгээс тодорхой хэмжээний дэмжлэг, оролцоо шаардах бөгөөд улмаар эм, мансууруулах бодис, ХДХВ/ДОХ-ын үндэсний бодлогуудад зохих өөрчлөлтүүдийг оруулах, мэргэшсэн боловсон хүчин, үе тэнгийн сургагч бэлдэж ажиллуулах, байгаа ажилчдаа сургах зэрэг үйл ажиллагаа шаардлагатай. </li></ul>
  59. 62. ХДХВ/ДОХ болон мансууруулах бодис тарьж хэрэглэхтэй холбоотой асуудлууд <ul><li>Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой хууль эрх зүйн баримтуудыг хянан засварлаж, таатай орчин бүрдүүлэх. </li></ul><ul><li>Мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчид, ХДХВ/ДОХ-той хүмүүсийг хөтөлбөр боловсруулж, үйл ажиллагаа төлөвлөхөд оролцуулах. </li></ul>
  60. 63. ХДХВ/ДОХ болон мансууруулах бодис тарьж хэрэглэхтэй холбоотой асуудлууд <ul><li>Бусад төрлийн үйлчилгээнд хамруулахад зуучлах, мансуурах донгоос салах эмчилгээ, идээт шархны эмчилгээ, БЗДХ, ХДХВ-ийн зөвлөгөө, шинжилгээ, сүрьеэ, В, С гепатит өвчний эмчилгээ, үйлчилгээ зэрэг бусад үйлчилгээнүүдийг хөтөлбөрт хамтатгахад анхаарч ажилтнуудаа зохих ёсоор бэлтгэх нь зүйтэй. </li></ul>
  61. 64. Архины хэрэглээ <ul><li>Архины хэрэглээний талаар хийсэн статистикийн с удалгаануудаас үзэхэд: Хүн амын 13,6% /эрчүүдийн 22%, эмэгтэйчүүдийн 5%/ архинд донтох эмгэгтэй, эрчүүдийн 39%, эмэгтэйчүүдийн 5% архи согтууруулах ундааны аюултай ба хортой үр дагавар өгөхүйц хэрэглээтэй байна. Çàëуу эрэãтэé÷¿¿äèéн äунä 15 - 19 нàснû á¿ëãèéнхэнèé 8 % нü өäөрт 60 ãрàì àрхè ( áусàä нàснû á¿ëãээс хàìãèéн өнäөр ¿ç¿¿ëэëт ) хэрэãëэсэн. </li></ul>
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×