1213 Threads [3] Semafors

186 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
186
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1213 Threads [3] Semafors

 1. 1. PROGRAMACIÓ CONCURRENT Semàfors 3
 2. 2. PROCESSOS CONCURRENTS I MEMÒRIA COMPARTIDA El mètode més senzill de comunicació entre els processos d’un programa concurrent és l’ús comú d’unes variables de dades. PROBLEMA D’AQUESTA METODOLOGIA: L’acció d’un procés pot interferir en les accions d’un altre. COM EVITEM AQUEST TIPUS D’ERRORS? Identificant aquelles regions dels processos que accedeixen a variables compartides i dotant-les de la possibilitat d’execució com si fossin una única instrucció.
 3. 3. PROCESSOS CONCURRENTS I MEMÒRIA COMPARTIDA Seccions crítiques La programació concurrent pot donar lloc a molts errors donada la utilització de recursos compartits que poden ser alterats. Les seccions de codi potencialment perilloses de provocar aquests errors es coneixen com seccions crítiques.
 4. 4. PROCESSOS CONCURRENTS I MEMÒRIA COMPARTIDA Què és una secció crítica? public class Taula { int quantitat; public Taula() { quantitat=0; } El procés Repartidor public void posarCaixa(){ intenta prendre 2 quantitat=quantitat+1; encàrrecs. Si, solament, } n’hi ha 1 o 0 esperar fins que, com a mínim, n’hi public void prendreCaixa(){ hagin 2. while (quantitat≤2) quantitat=quantitat-2; } }
 5. 5. PROCESSOS CONCURRENTS I MEMÒRIA COMPARTIDA Què és una secció crítica? public class Taula { int quantitat; public Taula() { quantitat=0; }El cuiner i el Cuiner i repartidorrepartidor public void posarCaixa(){ comparteixen laaccedeixen a DADES quantitat=quantitat+1; variable quantitat.COMPARTIDES }MODIFICABLES? public void prendreCaixa(){ while (quantitat≤2) quantitat=quantitat-2; } }
 6. 6. PROCESSOS CONCURRENTS I MEMÒRIA COMPARTIDA Què és una secció crítica? La variable quantitat acabarà presentant un valor incorrecte perquè es permet que ambdós fils manipulin la variable de manera concurrent.
 7. 7. PROCESSOS CONCURRENTS I MEMÒRIA COMPARTIDA Què és una secció crítica? Quina serà la secció crítica del cuiner? I la del repartidor? public void prendreCaixa(){public void posarCaixa(){ while (quantitat ≤ 2) quantitat=quantitat+1; quantitat=quantitat-2; } } } Localitzar la secció crítica en un exemple donat
 8. 8. MECANISMES BASATS EN LA MEMÒRIA COMPARTIDA Idealment, desitjarem que únicament un fil pugui accedir/executar simultàniament a determinades regions de programari (secció crítica) Haurem de definir, doncs, una zona d’exclusió mútua. Haurem de instal·lar un mecanisme de control • Que permeti l’entrada d’un procés si el recurs està disponible (i) • Que prohibeixi l’entrada d’un procés si el recurs es troba ocupat.
 9. 9. MECANISMES BASATS EN LA MEMÒRIA COMPARTIDA Idealment, desitjarem que únicament un fil pugui accedir/executar simultàniament a determinades regions de programari (secció crítica) Zona d’exclusió mútua. Exemple: Per controlar el pas a un túnel d’un sol carril, en ambdós costats del túnel es col·loquen semàfors. Quan un automòbil troba el semàfor en verd, té permís d’entrada, entra i, immediatament, el semàfor es posa en vermell fins que surt del túnel.
 10. 10. MECANISMES BASATS EN LA MEMÒRIA COMPARTIDA Idealment, desitjarem que únicament un fil pugui accedir/executar simultàniament a determinades regions de programari (secció crítica) Zona d’exclusió mútua. Exemple: Per controlar el pas a un túnel d’un sol ....... carril, en ambdós costats del túnel es if (Semafor.equals(“Verd”)) { col·loquen semàfors. PermisPerPassar(); Quan un automòbil troba el semàfor en Semafor=“Vermell”; verd, té permís d’entrada, entra i, } immediatament, el semàfor es posa en ............. vermell fins que surt del túnel.
 11. 11. MEMÒRIA COMPARTIDA Arquitectures No estructurades Locks (candaus) Semàfors Estructurades Blocs synchronized Mètodes synchronized Monitors
 12. 12. MEMÒRIA COMPARTIDA Lockpackage java.util.concurrent.locks  interfície Lock  class ReentrantLock implements Lock lock.lock() int valor = cc.getN(id); Important: Cal assegurar-se que s’allibera el forrellat; per valor++; exemple, si hi ha excepcions sleep(1000); cc.setN(id, valor); lock.unlock();
 13. 13. MEMÒRIA COMPARTIDA Semàfors Una de les múltiples formes d’establir zones d’exclusió mútua són els semàfors. Definits l’any 1968 per Dijkstra. Els semàfors són components passius de baix nivell d’abstracció que serveixen per arbitrar/gestionar l’accés a un recurs compartit.
 14. 14. MEMÒRIA COMPARTIDA Semàfors  Estructura formada per una posició de memòria i 2 instruccions, una per reservar- la i una altra per alliberar-la.  A això se li pot afegir una cua de fils per recordar l’ordre en que es van realitzar les peticions.
 15. 15. MEMÒRIA COMPARTIDA Semàfors Un semàfor sincronitzarà 2 o més fils perquè la seva execució es realitzi de forma ordenada i sense conflictes donant permís o restringint l’accés a algun recurs compartit.
 16. 16. MEMÒRIA COMPARTIDA Semàfors binarisEls semàfors s’implementen amb una cua detasques (o de condició) a la que s’afegeixen elsprocessos que es troben a l’espera del recurs.Únicament, es permeten 3 operacions sobre unsemàfor: o Inicialitzar o Esperar (wait) Anomenada P per Dijkstra (de l’holandès passeren) o Avisar/Senyal (signal) Anomenada V per Dijkstra (de l’holandès vrygeren)
 17. 17. MEMÒRIA COMPARTIDA Semàfors binarisEn pseudocodi no existeixen els semàfors binaris, pertant, ens haurem d’assegurar que mai assumeixi valorsmés grans que 1.Els mètodes que defineix la classe semàfor són:o Wait (). Decrementa el valor del semàfor si aquest és major que 0. Si és igual a 0, bloquejarà el procés.o Signal(). Desbloquejarà a un procés bloquejat i si no n’hi ha cap, incrementarà el valor del semàfor.o Semàfor(int ValorInicial). Constructor de la classe que crea un nou semàfor amb ValorInicial. Aquesta construcció no es pot executar concurrentment – ni definir dins del bloc concurrent -.
 18. 18. MEMÒRIA COMPARTIDA Semàfor A partir de la Java v.1.5., va sorgir una alternativa a wait/notify  Java.util.concurrent.Semaphore  accquire() funciona de forma similar a wait().  release() funciona de manera similar a notify().  El semàfor pot permetre més d’un accés (permits).
 19. 19. MEMÒRIA COMPARTIDA Semàforpackage java.util.concurrent  class semaphore  Semaphore (int permissos)Semàfor binari: gestiona 1 permís d’accés  void acquire()  void release()Semàfor general: gestiona N permisos  void acquire(int n) Sol·licita n permisos del semàfor. o Si no n’hi ha suficients, espero. o Quan els tingui, continuo.  void release() o Retorno n permisos al semàfor. o Si hi ha algú esperant, es prova de satisfer-lo.
 20. 20. MEMÒRIA COMPARTIDA Semàfor binari: Ús semafor.acquire (); int valor = cc.getN(id); valor++; sleep(1000); cc.setN(id, valor); semafor.release(); Important: Cal assegurar-se que s’allibera el forrellat; per exemple, si hi ha excepcions
 21. 21. MEMÒRIA COMPARTIDAExemple: Semàfor amb N permissos public class Tasca extends Thread { private Semaphore comptador; public Tasca(Semaphore comptador){ this.comptador=comptador; } public void run() { // fa la seva tasca comptador.release(); } }
 22. 22. MEMÒRIA COMPARTIDAExemple: Semàfor amb N permisos public class EsperaNtasques { public static void main(String[] args) throws comptador = new Semaphore(0); List<Tasca>tasques = new ArrayList<Tasca>(); tasques.add(new Tasca(comptador)); // .. N vegades for (Tasca tasca:tasques) tasca.start(); // espera a que totes acabin comptador.acquire(tasques.size()); } }
 23. 23. MEMÒRIA COMPARTIDA Semàfors: Exemple Els processos P1 i P3 precedeixen als processos 2 i 4. És a dir, P2 i P4 no podran arrencar fins que P1 i P3 hagin finalitzat la seva secció crítica.Primera opció: Treballa sense semàfors. Definim 4 classes que llençaremcom a processos, executaran un sleep() simulant un processament i, acontinuació imprimir el número de procés. Amb l’execució obtindrem diferents resultats donat que cada procés tardarà més o menys en executar-se.Segona opció: Sincronització dels processos. Ara les possibles sortides són {P3, P1, P2, P4}, {P1, P3, P4, P2}, .. Es compleix perfectament la sincronització requerida.
 24. 24. MEMÒRIA COMPARTIDA Classe java.util.concurrentSemaphoreEn alguns sistemes corporatius, pot ser interessant regular el númerode sol·licituds obertes (fils/accions) envers un recurs en particular –de vegades, la regulació pot millorar el rendiment d’un sistema enreduir la quantitat de contenció davant d’aquest recurs en particular -.Qui s’encarrega d’aquesta regulació? Els semàfors.Seguint l’exemple [Ex1], tot i que els 10 fils s’estiguin executant,únicament 3 es troben actives. Els 7 restants es troben continguts enel compartiment fins que un dels comptadors semàfors l’alliberi. Exemple 1: SemaforTestCinc
 25. 25. MEMÒRIA COMPARTIDA Classe java.util.concurrentSemaphoreLa classe java.util.concurrent.Semaphore és un semàfor comptador queresulta d’utilitat per la implementació de la regulació sobre un recurscompartit. Per tant, com podríem forçar a 5 perquè s’executinsimultàniament, fins i tot quan tenim 10 fils d’execució? newSemaphore(5);En el cas de l’exemple [EX2], 5 fils correran de forma concurrent, dormirandurant 5 segons i, després, uns altres 5 fils correran de forma concurrentaltre cop i dormiran durant 5 segons i, etc.I si canviem el número dels permisos dels semàfors a, per exemple, 2permisos (new Semaphore (2);)? Únicament 2 fils correran de formaconcurrent, ..El semàfor és l’encarregat de controlar la regulació. Exemple 2: SemaforTestCinc
 26. 26. MEMÒRIA COMPARTIDA Classe java.util.concurrentSemaphoreJa hem vist que podem regular el número de sol·licituds obertes(fils/accions) envers un recurs en particular utilitzant un semàfor.Per altra banda, podem millorar el rendiment d’un sistemagestionant/regulant varis semàfors i, en conseqüència, les sol·licitudsobertes en cadascun d’ells.En l’exemple [Ex3], utilitzarem diferents semàfors definint la grandària de lacua en funció dels nens/fils/accions que volem permetre que estigui encada estació. Exemple 3: Hot dogs

×