1213 Sockets [1] Introducció

260 views
138 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1213 Sockets [1] Introducció

 1. 1. SOCKETS 1 Introducció
 2. 2. SÒCOLS Definició Els sòcols són un sistema de comunicació entre processos de diferents màquines d’una xarxa. Un sòcol és un punt de comunicació pel qual un procés pot emetre o rebre informació. Un sòcol és una abstracció programable de canal de comunicació. Adreça de sòcol = adreça IP + número de port
 3. 3. SÒCOLS Definició Una connexió mitjançant sòcols és idèntica auna comunicació mitjançant canonades (pipes) bidireccionals.
 4. 4. SÒCOLS Definició Dos processos es poden intercanviar informació utilitzant un parell de sòcols.  Els missatges van entre el sòcol d’un procés i un altre sòcol d’un altre procés.  Quan els missatges són enviats, es posen a la cua en el sòcol fins que el protocol de xarxa els hagi transmès.  Quan arriben, els missatges es posen a la cua en el sòcol de recepció fins que el procés receptor els reculli. Servidor Client 010110101101 JVM JVM
 5. 5. SÒCOLS Definició Un sòcol és el punt final d’un procés de comunicació. És una abstracció que permet manipular de forma senzilla la comunicació entre processos – tot i que aquests estiguin en sistemes diferents – sense necessitat de conèixer el funcionament dels protocols de comunicació corresponents. Adreça de sòcol = adreça IP + número de port
 6. 6. SÒCOLS Definició Màquina A Màquina B Procés d’aplicacióAplicació que Aplicació que envia dades rep dades Sòcol (Socket) Sòcol (Socket) Quelcom que Quelcom que permet la Procés de permet la comunicació comunicació comunicacióAbstracció del procés de comunicació entre dues màquines
 7. 7. SÒCOLS Definició Comunicació entre dos processos a través de sòcols. Procés A Procés B• Aquests punts finals serveixen d’enllaços de comunicacions entre processos.• Els processos tracten als sòcols com a descriptors d’arxius.• Permeten l’intercanvi de dades amb altres processos transmetent i rebent a través dels sòcols.
 8. 8. SÒCOLS Models de capes• Els models de capes divideixen el procés de comunicació en capes independents.• Cada capa proporciona serveis a la capa superior a través de una interfície i, alhora, rep serveis de la capa inferior mitjançant la interfície corresponent. La capa N solament necessita conèixer que la capa N-1 li proporciona el servei X; no necessita conèixer el mecanisme que utilitza aquesta capa per aconseguir el seu objectiu.
 9. 9. SÒCOLS Models de capesUn model de capes no és més que la representació de com opera la xarxa. El model no és la xarxa en sí.
 10. 10. SÒCOLSModels de capes
 11. 11. SÒCOLSModels de capes
 12. 12. SÒCOLS Model TCP/IP • Els usuaris criden a una aplicació perquè accedeixi als serveisAplicació disponibles a través de la xarxa de xarxes TCP/IP. • Cada programa d’aplicacióTransport selecciona el tipus de transport necessari. Internet • Aquesta capa conté tots elsAccés a la protocols d’alt nivell que s’utilitzen xarxa per oferir serveis als usuaris.
 13. 13. SÒCOLS Model TCP/IP ProtocolsAplicació  FTP: Protocol de Transferència d’arxius  HTTP: Protocol de transferènciaTransport de Hipertext  SMTP: Protocol senzill de Internet transferència de correu  DNS: Sistema de denominació deAccés a la xarxa dominis
 14. 14. SÒCOLS Model TCP/IP • Aquesta capa desenvolupa laAplicació funció de permetre la comunicació d’extrem a extrem en la xarxa. Transport • Proporciona la comunicació entre Internet un programa d’aplicació i un altre de conegut amb una comunicació punt a punt.Accés a la xarxa • Regula el flux de informació.
 15. 15. SÒCOLS Model TCP/IP Protocol UDP  User Datagram ProtocolAplicació  És no orientat a connexió .  Els missatges s’envien sense problema (es poden duplicar o arribar desordenats).  No és fiable (es poden perdre o arribar Transport danyats).  Utilitza el protocol IP per transportar els Internet seus missatges.  Incorpora els ports d’origen i destí en elAccés a la seu format de missatge. xarxa
 16. 16. SÒCOLS Model TCP/IP Protocol TCP  Transmission Control ProtocolAplicació  És orientat a connexió .  Les dades arriben a l’aplicació destí de forma ordenada i sense duplicats.  És fiable Transport  Els datagrames IP poden seguir rutes diferents per arribar a un mateix lloc. Internet  Envia un flux de informació no estructurat – són dades sense cap format (ambduesAccés a la aplicacions es posen d’acord per xarxa comprendre la informació intercanviada) –.
 17. 17. SÒCOLS Model TCP/IP Correu Transf. NavegacióAplicació electrònic d’arxius per Internet Transport Port 25 Data Port 21 Data Port 80 Data Internet Etiqueta cada aplicació amb un determinat port i segmenta laAccés a la xarxa informació en unitats més petites.
 18. 18. SÒCOLS Model TCP/IP  Divideix els segments enAplicació paquets.  El protocol d’aquesta capa és el Transport protocol Internet (IP) Internet  S’hi produeix la determinació deAccés a la la millor ruta i la commutació del xarxa paquets.
 19. 19. SÒCOLS Model TCP/IP La relació entre IP i TCP ésAplicació important:  IP: Indica el camí als paquets. Transport Internet  TCP: Brinda el transport segur.Accés a la xarxa
 20. 20. SÒCOLS Model TCP/IPAplicació  Es tracta de la capa que guarda relació amb tots els components, tant físics com Transport lògics, necessaris per aconseguir un enllaç físic. Internet  Inclou els detalls de la capaAccés a la física i d’enllaç de dades del xarxa model OSI.
 21. 21. SÒCOLSModel TCP/IP
 22. 22. SÒCOLS Model TCP/IP DATAAplicació sòcol SÒCOL TCP DATATransport TCP UDP IP TCP DATAInternet IP ICMP driver XARXA ETH IP TCP DATA
 23. 23. SÒCOLS Tipus de sòcols Stream (TCP) Datagram (UDP) Raw (accés directe al protocol: root) Stream Datagrama Raw TCP UDP IP
 24. 24. SÒCOLS Socket Stream Són un servei orientat a la connexió on les dades es transfereixen sense enquadrar-les en registres o blocs. S’assegura que les dades arribin al destí en l’ordre de transmissió. Si es trenca la connexió entre els processos, aquests seran informats perquè prenguin les mesures adients.
 25. 25. SÒCOLS Socket Stream. Protocol de comunicacions És un protocol orientat a connexió. La comunicació utilitza el protocol TCP. En primer lloc, s’estableix una connexió entre un parell de sòcols. Mentre un dels sòcols atén peticions de connexió (servidor), l’altre sol·licita una connexió (client). Un cop que els dos sòcols es troben connectats, es poden utilitzar per transmetre dades en ambdues direccions.
 26. 26. SÒCOLS Socket Datagram Són un servei de transport no orientat a la connexió. La fiabilitat no està garantida. Les dades s’envien i es reben en paquets – la seva entrega no està garantida -. Els paquets es poden duplicar, perdre o arribar en un ordre diferent al que es va enviar.
 27. 27. SÒCOLS Socket Datagram. Protocol de comunicacions Les comunicacions mitjançant datagrames utilitzen UDP. Cada cop que s’envien datagrames és necessari enviar el descriptor del sòcol local i l’adreça del sòcol que ha de rebre el datagrama. En conseqüència, s’han d’enviar dades addicionals cada cop que es realitza una comunicació.
 28. 28. SÒCOLS Socket Raw Donen accés directe a la capa de programari de xarxa subjacent o a protocols de més baix nivell. Principalment, s’utilitzen per la depuració del codi dels protocols.
 29. 29. SÒCOLS Funcionament genèricLa comunicació entre sòcols es fonamenta en una sèrie de primitives que permeten establir un sistema de comunicació molt complert.socket Crea un descriptor per utilitzar-lo en la transmissió per xarxes. Pren com a paràmetre la família de protocols i el tipus de servei.Connect Defineix una connexió activa, rep com a paràmetre l’adreça i el port de destí.write Generalment, copia les dades a una memòria cau (buffer) i els envia a mesura que pot.read Llegeix de la connexió, es bloqueja si no hi ha dades o entrega més length dades.bind Especifica l’adreça (adreça IP + port local) al que s’associa el sòcol.
 30. 30. SÒCOLS Funcionament genèricLa comunicació amb sòcols es fonamenta en una sèrie de primitives.listen Posa el sòcol en mode passiu i estableix el número màxim de connexions que es posaran a la cua (quan arribin connexions simultànies).CLoSe Finalitza la connexió i allibera el sòcol.shutdown Finalitza la connexió TCP/IP en una o ambdues direccions.getpeername Retorna l’adreça remota del sòcol.getsockopt Veure les opcions del sòcol.setsockpot Canviar les opcions del sòcol.

×