โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล             แบบฝึกปฏิบัติที่ 2กรณี...
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล             ภาพที่ 1 อาจารย์ อรพรรณ ...
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์   เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล2.  เมื่อเข้าโปรแกรม Microsoft Access 2007 แล...
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล                ภาพที่ 34. เมื่อเ...
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์   เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล6.  จะปรากฏตารางที่ 1 ให้แล้ว ให้นักเรียนคลิก...
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล                ภาพที่ 86.3  ให้สร้...
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล               ภาพที่ 10 6.4. ให้น...
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูลStudent_ID       Fname    Lname      ...
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์   เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล8.  ให้นักเรียนบันทึก (save) งาน ที่    อ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

case study 2

540
-1

Published on

แบบฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา ที่ 2

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
540
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

case study 2

 1. 1. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล แบบฝึกปฏิบัติที่ 2กรณีศึกษา เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลเก็บข้อมูลผลการเรียนวิชา การจัดการฐานข้อมูลคำาชี้แจง ให้นักเรียนลงมือสร้างฐานข้อมูล เรื่อง ผลการเรียนของ นักเรียนห้อง ม.5/1 (ม.5/2 หรือ ม.5/3) ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนเข้าโปรแกรม Microsoft Access 2007 ตามขั้นตอน ดังนี้ Start -  All programs -  Microsoft office access 2007 อาจารย์ อรพรรณ ชำานาญ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ้ (คอมพิวเตอร์) ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
 2. 2. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล ภาพที่ 1 อาจารย์ อรพรรณ ชำานาญ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ้ (คอมพิวเตอร์) ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
 3. 3. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล2. เมื่อเข้าโปรแกรม Microsoft Access 2007 แล้วจะเจอหน้าต่าง โปรแกรมลักษณะนี้ ภาพที่ 23. เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลเปล่า ตามกรอบสีส้ม อาจารย์ อรพรรณ ชำานาญ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ้ (คอมพิวเตอร์) ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
 4. 4. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล ภาพที่ 34. เมื่อเลือกสร้างฐานข้อมูลแล้ว ให้มาเลือกเก็บที่อยู่ของฐานข้อมูล พร้อมทั้งตั้งชื่อ ดังนี้ 4.1 เลือกที่อยู่ฐานข้อมูลทีรูปโฟลเดอร์ (ในกรอบสีแดง) โดยไปที่ ่ My computer -Drive D: -โฟลเดอร์ 51-2554 (หรือ 52-2554 หรือ 53-2554) ตามหมายเลข 1 4.2 ตั้งชื่อไฟล์วา case-study2-51 (หรือ case-study2-52 หรือ ่ case-study2-53) ตามหมายเลข 2 4.3 คลิกปุ่มสร้าง ตามหมายเลข 3 ภาพที่ 55. จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา ดังนี้ ภาพ ที่ 6 อาจารย์ อรพรรณ ชำานาญ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ้ (คอมพิวเตอร์) ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
 5. 5. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล6. จะปรากฏตารางที่ 1 ให้แล้ว ให้นักเรียนคลิกที่ มุมมอง ตามภาพนี้ ที่กรอบสีแดง 6.1เลือกมุมมองออกแบบ 6.2 บันทึกตารางชื่อว่า student51 หรือ student52 หรือ student53 ภาพที่ 7 อาจารย์ อรพรรณ ชำานาญ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ้ (คอมพิวเตอร์) ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
 6. 6. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล ภาพที่ 86.3 ให้สร้างเขตข้อมูล (Field) 3 เขตข้อมูล (Field) คือ 6.3.1 Student_ID ชนิดเป็น Text คำาอธิบาย ว่า รหัส นักเรียน 6.3.2 Fname ชนิดเป็น Text คำาอธิบาย ว่า ชื่อจริงนักเรียน 6.3.3 Lname ชนิดเป็น Text คำาอธิบาย ว่า นามสกุลนักเรียน 6.3.4 Grade_ID ชนิดเป็น Text คำาอธิบาย ว่า รหัสเกรด นักเรียน ภาพที่ 9 หมายเหตุ และกำาหนดให้ Student_ID เป็นคีย์ หลัก(Primary Key) โดยนำาเม้าส์ไปคลิกขวา ที่ เขตข้อมูล Student_ID และเลือกคีย์หลัก ดังภาพ อาจารย์ อรพรรณ ชำานาญ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ้ (คอมพิวเตอร์) ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
 7. 7. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล ภาพที่ 10 6.4. ให้นักเรียนสร้างตารางที่ 2 ชื่อ ตาราง Grade51 หรือ Grade52 หรือ Grade53 โดยไปที่ คำาสั่ง สร้าง -- ตาราง สร้างเขตข้อมูล ดังนี้ 6.4.1 Grade_ID ชนิดเป็น Text คำาอธิบาย ว่า รหัสเกรด เฉลี่ยนักเรียน 6.4.2 Grade_Name ชนิดเป็น Text คำาอธิบาย ว่า ชื่อเกรด เฉลี่ย 6.4.3 Grade_Des ชนิดเป็น Text คำาอธิบาย ว่า ความหมาย ของเกรด หมายเหตุ และกำาหนดให้ Grade_ID เป็นคีย์ หลัก(Primary Key)7. การกรอกข้อมูลลงในตาราง 7.1 ให้นักเรียน double click ที่ตาราง student51 และกรอก ข้อมูลลงไป ดังนี้ อาจารย์ อรพรรณ ชำานาญ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ้ (คอมพิวเตอร์) ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
 8. 8. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูลStudent_ID Fname Lname Grade_Des4345 นนทณัฐ นฤชัยโกศล 014366 ปิติพงษ์ ชินทู 024545 เมธิชา เสถียรจิตร 034647 รัฐวัฒน์ ประเสริฐศรี 034567 วรินทร วัชรสกุล 047.2 ให้นักเรียน double click ที่ตาราง Grade51 และกรอกข้อมูลลงไป ดังนี้ Grade_ID Grade_N คำาอธิบาย ame 01 A ดีมากที่สุด 02 B+ ดีมาก 03 B ดี 04 C+ เกือบดี 05 C ปานกลาง 06 D+ ควรปรับปรุง 07 D แย่ 08 E แย่มาก 09 F ตก/ไม่ผ่าน 10 I รอปรับเกรด อาจารย์ อรพรรณ ชำานาญ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ้ (คอมพิวเตอร์) ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
 9. 9. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เอกสารประกอบการสอนวิชา ง 30243 การจัดการฐานข้อมูล8. ให้นักเรียนบันทึก (save) งาน ที่ อาจารย์ อรพรรณ ชำานาญ สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ้ (คอมพิวเตอร์) ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์

×