Expert Review
Emerce insight travel
11 december 2008

Neckermann.nl
Arke.nl
D-reizen.nl
Kras.nl
Over OrangeValley
Experts in werken aan online
rendement maximalisatie  picture © http://thegoldguys.blogspot.com/
Over OrangeValley
- advies, begeleiding en projectmanagement
- expert reviews & rendement analyse
- roadmap rendement ...
Ons vakgebied
        picture © http://www.orangevalley.nl
(Online) Marke(

Over Joost en Ton

              Conversie Optimalisatie
                  ...
Waarom staan we hier?
Meer rendement
met bestaande middelen
Waarom staan we hier?
Budget 2009
Waarom staan we hier?
Targets 2009
De boodschap van vandaag
     Banners
     Adwords  100%  75%  8%  5%  3%
     Seo/Sea


 ...
De boodschap van vandaag
     Banners
     Adwords  100%  75%  8%  5%  3%
     Seo/Sea


...
De boodschap van vandaag
     Banners
     Adwords  100%  75%  8%  5%  10%
            ...
Online sales cirkel
            To         To
           Know       Choose  ...
Expert Review online sales      Persuasion        Usability
         8 onderwerpen per categori...
Expert Review sites
Wie hebben we beoordeeld?
Waarom deze websites?
Bereik, sales, dalende markt?
Uitleg deel 1: Usability
Usability: Voorbeelden
           ww.domeinnaam.nl
       simpele typfout, simpele oplossing
Usability: Voorbeelden
           ww.domeinnaam.nl
             bookmarken
       simpele...
Usability: Voorbeelden
           ww.domeinnaam.nl
           leuke error pagina,
       si...
Usability: Voorbeelden
           ww.domeinnaam.nl
         Ik was aan het boeken...
       ...
Usability: Voorbeelden
             http://www.windley.com/archives/2008/08/p3p_and_internet_explorer.sht...
Usability: Voorbeelden
           ww.domeinnaam.nl
          Test in alle browsers!
       ...
Usability: Voorbeelden
           ww.domeinnaam.nl
       simpele typfout, simpele oplossing
Usability: Voorbeelden
           ww.domeinnaam.nl
       simpele typfout, simpele oplossing
    ...
Usability: Voorbeelden
           ww.domeinnaam.nl
       simpele typfout, ik nu doen?
       ...
Usability: Voorbeelden
           ww.domeinnaam.nl
       simpele typfout, simpele oplossing
    ...
Expert Review
                         K;136A6>L#
                       -....
Uitleg deel 2: Functionality
Functionality: Voorbeelden
        Upselling, zo simpel en zo effectief!
Functionality: Voorbeelden
         Telefoonnummers, contact!!
Functionality: Voorbeelden
       Let op de kwaliteit van je beeldmateriaal!
Functionality: Voorbeelden
          HTTP Secure anyone?
Functionality: Voorbeelden
         Maak vergelijken makkelijk!
Functionality: Voorbeelden
          Persoonlijke voorkeuren
Functionality: Voorbeelden
          Printen, erg belangrijk!
Functionality: Voorbeelden
               Seals
Functionality: Voorbeelden
             Reviews
Expert Review
                       I=471/469;5J#
                        ...
Uitleg deel 3: Presence
Presence: Voorbeelden
            Titles
Presence: Voorbeelden
       XML Sitemaps, doen, maar wel goed!
Presence: Voorbeelden
          Zet aan tot sharing!
Presence: Voorbeelden
            RSS
Presence: Voorbeelden
       On & Off domain communications
Presence: Voorbeelden
            AdWords...
Expert Review
                          M6F?F71F#
                        ...
Uitleg deel 4: Persuasion
Dominate persoonlijkheden
              picture © http://www.futurenowinc.com
Uitleg deel 4: Persuasion
Persoonlijkheden en fasen  picture © http://www.futurenowinc.com
Persuasion: Voorbeelden
        Awards? USP’s? Waarom jullie?
Persuasion: Voorbeelden
         Tijdelijke acties: super!
Persuasion: Voorbeelden
           Uitleg next steps
Persuasion: Voorbeelden
       Scanbaar, zakelijk en creatief design
Persuasion: Voorbeelden
         Wie is er al klant bij jullie?
Persuasion: Voorbeelden
         Wie ben jij / wie zijn jullie?
Expert Review
                              F08=<9=5-6#
                   ...
Expert Review
                          D-Reizen       Arke        Kras      N...
Expert Review
                                         D-Reizen
       ...
Expert Review
                                           Arke
       ...
Expert Review
                                           Kras
       ...
Expert Review
                                       Neckermann
        ...
Expert Review
Bevindingen Alle  websites  picture © http://www.orangevalley.nl
Expert Review take aways

 Basis usability beter op orde

 Ontwerp vanuit klantvraag

 Verbeter intern   zoeken
 Meer in...
Expert Review take aways

 Zorg dat de content deelbaar is

 Communiceer open online
 Wees actief   waar de klant is
 We...
Bedrijfsinformatie
       www.orangevalley.nl/expert-review


OrangeValley
De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen

w...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Emerce Travel 2008: OrangeValley expert review

4,258

Published on

Presentatie OrangeValley, Joost de Valk en Ton Wesseling op Emerce Insight Travel. Resultaten van de expert review die zij deden voor neckermann.nl, d-reizen.nl, arke.nl en kras.nl Meer informatie over de expert review of de PDF downloaden? http://www.orangevalley.nl/expert-review

Published in: Business

Emerce Travel 2008: OrangeValley expert review

 1. 1. Expert Review Emerce insight travel 11 december 2008 Neckermann.nl Arke.nl D-reizen.nl Kras.nl
 2. 2. Over OrangeValley Experts in werken aan online rendement maximalisatie picture © http://thegoldguys.blogspot.com/
 3. 3. Over OrangeValley - advies, begeleiding en projectmanagement - expert reviews & rendement analyse - roadmap rendement optimalisatie - implementatie en gebruik optimalisatie software - trainingen en workshops picture © http://www.oramgevalley.nl
 4. 4. Ons vakgebied picture © http://www.orangevalley.nl
 5. 5. (Online) Marke( Over Joost en Ton Conversie Optimalisatie Spreker Online Marketeer Ton Wesseling Blogger Internet Strateeg Webanalist SEO Spreker Developer WordPress Joost de Valk Blogger (Online) Marketeer
 6. 6. Waarom staan we hier? Meer rendement met bestaande middelen
 7. 7. Waarom staan we hier? Budget 2009
 8. 8. Waarom staan we hier? Targets 2009
 9. 9. De boodschap van vandaag Banners Adwords 100% 75% 8% 5% 3% Seo/Sea De verkoop funnel nu picture © http://www.orangevalley.nl
 10. 10. De boodschap van vandaag Banners Adwords 100% 75% 8% 5% 3% Seo/Sea Scenario 1: Traffic toename Kost veel extra budget! picture © http://www.orangevalley.nl
 11. 11. De boodschap van vandaag Banners Adwords 100% 75% 8% 5% 10% 3% Seo/Sea Scenario 2: Funnel kwaliteit Meer klanten voor hetzelfde geld! picture © http://www.orangevalley.nl
 12. 12. Online sales cirkel To To Know Choose OrangeValley Expert Review: beoordeling van kwaliteit van “to choose” tot aan “to buy” To To Stay Buy picture © http://www.wesseling.net
 13. 13. Expert Review online sales Persuasion Usability 8 onderwerpen per categorie 135 beoordelingspunten in totaal Presence Functionality Waarop sites beoordelen? picture © http://www.orangevalley.nl
 14. 14. Expert Review sites Wie hebben we beoordeeld?
 15. 15. Waarom deze websites? Bereik, sales, dalende markt?
 16. 16. Uitleg deel 1: Usability
 17. 17. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl simpele typfout, simpele oplossing
 18. 18. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl bookmarken simpele typfout, simpele oplossing wel op dezelfde pagina terugkomen...
 19. 19. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl leuke error pagina, simpele typfout,de oplossing? maar is dit simpele oplossing
 20. 20. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl Ik was aan het boeken... simpele typfout, simpele oplossing
 21. 21. Usability: Voorbeelden http://www.windley.com/archives/2008/08/p3p_and_internet_explorer.shtml ww.domeinnaam.nl P3P & Cookies simpele typfout, simpele oplossing
 22. 22. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl Test in alle browsers! simpele typfout, simpele oplossing
 23. 23. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl simpele typfout, simpele oplossing
 24. 24. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl simpele typfout, simpele oplossing Broken Links
 25. 25. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl simpele typfout, ik nu doen? Wat moet simpele oplossing
 26. 26. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl simpele typfout, simpele oplossing Internal search: verbeteren!
 27. 27. Expert Review K;136A6>L# -./011231104567# $!quot;!!# ,quot;!!# +quot;!!# 8525A5676@2# *quot;!!# 809:;50#25;<46=>4567# )quot;!!# (quot;!!# 'quot;!!# &quot;!!# %quot;!!# $quot;!!# H@>50@5#I95=J1<46@5# !quot;!!# ?9521@=5A6B=4567# F1/621G5# CD6;49D76@2# E>0D<>DD0#<9@>09A5# MNO56I5@# P0=5# Q01;# F5<=50J1@@# Resultaten Usability picture © http://www.orangevalley.nl
 28. 28. Uitleg deel 2: Functionality
 29. 29. Functionality: Voorbeelden Upselling, zo simpel en zo effectief!
 30. 30. Functionality: Voorbeelden Telefoonnummers, contact!!
 31. 31. Functionality: Voorbeelden Let op de kwaliteit van je beeldmateriaal!
 32. 32. Functionality: Voorbeelden HTTP Secure anyone?
 33. 33. Functionality: Voorbeelden Maak vergelijken makkelijk!
 34. 34. Functionality: Voorbeelden Persoonlijke voorkeuren
 35. 35. Functionality: Voorbeelden Printen, erg belangrijk!
 36. 36. Functionality: Voorbeelden Seals
 37. 37. Functionality: Voorbeelden Reviews
 38. 38. Expert Review I=471/469;5J# -./0/12# $!quot;!!# ,quot;!!# +quot;!!# GH64E29;4B# *quot;!!# 3452.6712# )quot;!!# (quot;!!# 'quot;!!# &quot;!!# %quot;!!# $quot;!!# D27/0024E61/4:#F# !quot;!!# 8292712# C2:10/4;69:# C//9:# -2.:/469;:612# <2.5./=>24#?#<2.@2A2.;4B# KLD2;@24# G.A2# M.6:# N27A2.0644# Resultaten Functionality picture © http://www.orangevalley.nl
 39. 39. Uitleg deel 3: Presence
 40. 40. Presence: Voorbeelden Titles
 41. 41. Presence: Voorbeelden XML Sitemaps, doen, maar wel goed!
 42. 42. Presence: Voorbeelden Zet aan tot sharing!
 43. 43. Presence: Voorbeelden RSS
 44. 44. Presence: Voorbeelden On & Off domain communications
 45. 45. Presence: Voorbeelden AdWords...
 46. 46. Expert Review M6F?F71F# -./# $!quot;!!# ,quot;!!# +quot;!!# KFG#%L!#M6F?F71F# *quot;!!# -01234#-536278# )quot;!!# (quot;!!# 'quot;!!# &quot;!!# %quot;!!# $quot;!!# AI423HF#;36JF>78# !quot;!!# /9#:0;327#<0;;=7213>07?# <0;C362?07#?50CC278#F7827F?#B# /7#@0;327#10;;=7213>07?# G408#13H3408?#B#@26F1H062F?# -.A#B#:2?C43D#3@EF6>?278# :NOF2PF7# A6JF# Q63?# RF1JF6;377# Resultaten Presence picture © http://www.orangevalley.nl
 47. 47. Uitleg deel 4: Persuasion Dominate persoonlijkheden picture © http://www.futurenowinc.com
 48. 48. Uitleg deel 4: Persuasion Persoonlijkheden en fasen picture © http://www.futurenowinc.com
 49. 49. Persuasion: Voorbeelden Awards? USP’s? Waarom jullie?
 50. 50. Persuasion: Voorbeelden Tijdelijke acties: super!
 51. 51. Persuasion: Voorbeelden Uitleg next steps
 52. 52. Persuasion: Voorbeelden Scanbaar, zakelijk en creatief design
 53. 53. Persuasion: Voorbeelden Wie is er al klant bij jullie?
 54. 54. Persuasion: Voorbeelden Wie ben jij / wie zijn jullie?
 55. 55. Expert Review F08=<9=5-6# ,-./010230#4567-8.920:# +quot;!!# *quot;!!# C<.965=2A#4@0=5D6#06#E0B0356D:# )quot;!!# ;/-61960-<=#4567-8.920:# (quot;!!# 'quot;!!# &quot;!!# %quot;!!# $quot;!!# >01?-@5A9B#4@0=5D6#06#E0B0356D:# !quot;!!# >01?-@5A9B#4567-8.920:# ;/-61960-<=#4@0=5D6#06# C<.965=2A#4567-8.920:# E0B0356D:# ,-./010230#4@0=5D6#06# E0B0356D:# GHI05J06# K8L0# M89=# N0AL08.966# Resultaten Persuasion picture © http://www.orangevalley.nl
 56. 56. Expert Review D-Reizen Arke Kras Neckermann U Opvraagbaarheid sa Humanistic (design en beleving) Browser geschiktheid $!quot;!!# n Methodical (design en beleving) Toegankelijkheid io b ,quot;!!# Spontaneous (design en beleving) Huishouding ili as +quot;!!# ty Competetive (design en beleving) Structuur controle *quot;!!# su Humanistic (informatie) )quot;!!# Navigatie r Pe (quot;!!# Methodical (informatie) 'quot;!!# Interne zoekmachine &quot;!!# Spontaneous (informatie) %quot;!!# Begeleiding $quot;!!# Competetive (informatie) !quot;!!# Promotie Fun Web 2.0 Presence Interactie ct ion Affiliate marketing Selectie ce Comparison shopping engines / blog a Personalisatie n catalogs / directories lity se SEA / Display advertising Vertrouwen / Verzekering e Pr On domain communications Tools Off Domain Communications Recommendations & Testimonials Social Sharing Afhandeling SEO Bevindingen Alle websites picture © http://www.orangevalley.nl
 57. 57. Expert Review D-Reizen U Opvraagbaarheid sa Humanistic (design en beleving) Browser geschiktheid $!quot;!!# n Methodical (design en beleving) Toegankelijkheid io b ,quot;!!# Spontaneous (design en beleving) Huishouding ili as +quot;!!# ty Competetive (design en beleving) Structuur controle *quot;!!# su Humanistic (informatie) )quot;!!# Navigatie r Pe (quot;!!# Methodical (informatie) 'quot;!!# Interne zoekmachine &quot;!!# Spontaneous (informatie) %quot;!!# Begeleiding $quot;!!# Competetive (informatie) !quot;!!# Promotie Fun Web 2.0 Presence Interactie ct ion Affiliate marketing Selectie ce Comparison shopping engines / blog a Personalisatie n catalogs / directories lity se SEA / Display advertising Vertrouwen / Verzekering e Pr On domain communications Tools Off Domain Communications Recommendations & Testimonials Social Sharing Afhandeling SEO Bevindingen D-Reizen picture © http://www.orangevalley.nl
 58. 58. Expert Review Arke U Opvraagbaarheid sa Humanistic (design en beleving) Browser geschiktheid $!quot;!!# n Methodical (design en beleving) Toegankelijkheid io b ,quot;!!# Spontaneous (design en beleving) Huishouding ili as +quot;!!# ty Competetive (design en beleving) Structuur controle *quot;!!# su Humanistic (informatie) )quot;!!# Navigatie r Pe (quot;!!# Methodical (informatie) 'quot;!!# Interne zoekmachine &quot;!!# Spontaneous (informatie) %quot;!!# Begeleiding $quot;!!# Competetive (informatie) !quot;!!# Promotie Fun Web 2.0 Presence Interactie ct ion Affiliate marketing Selectie ce Comparison shopping engines / blog a Personalisatie n catalogs / directories lity se SEA / Display advertising Vertrouwen / Verzekering e Pr On domain communications Tools Off Domain Communications Recommendations & Testimonials Social Sharing Afhandeling SEO Bevindingen Arke picture © http://www.orangevalley.nl
 59. 59. Expert Review Kras U Opvraagbaarheid sa Humanistic (design en beleving) Browser geschiktheid $!quot;!!# n Methodical (design en beleving) Toegankelijkheid io b ,quot;!!# Spontaneous (design en beleving) Huishouding ili as +quot;!!# ty Competetive (design en beleving) Structuur controle *quot;!!# su )quot;!!# r Humanistic (informatie) Navigatie Pe (quot;!!# Methodical (informatie) 'quot;!!# Interne zoekmachine &quot;!!# Spontaneous (informatie) %quot;!!# Begeleiding $quot;!!# Competetive (informatie) !quot;!!# Promotie Fun Web 2.0 Presence Interactie ct ion Affiliate marketing Selectie ce Comparison shopping engines / blog a Personalisatie n catalogs / directories lity se SEA / Display advertising Vertrouwen / Verzekering e Pr On domain communications Tools Off Domain Communications Recommendations & Testimonials Social Sharing Afhandeling SEO Bevindingen Kras picture © http://www.orangevalley.nl
 60. 60. Expert Review Neckermann U Opvraagbaarheid sa Humanistic (design en beleving) Browser geschiktheid $!quot;!!# n Methodical (design en beleving) Toegankelijkheid io b ,quot;!!# Spontaneous (design en beleving) Huishouding ili as +quot;!!# ty Competetive (design en beleving) Structuur controle *quot;!!# su )quot;!!# r Humanistic (informatie) Navigatie Pe (quot;!!# Methodical (informatie) 'quot;!!# Interne zoekmachine &quot;!!# Spontaneous (informatie) %quot;!!# Begeleiding $quot;!!# Competetive (informatie) !quot;!!# Promotie Fun Web 2.0 Presence Interactie ct ion Affiliate marketing Selectie ce Comparison shopping engines / blog a Personalisatie n catalogs / directories lity se SEA / Display advertising Vertrouwen / Verzekering e Pr On domain communications Tools Off Domain Communications Recommendations & Testimonials Social Sharing Afhandeling SEO Bevindingen Neckermann picture © http://www.orangevalley.nl
 61. 61. Expert Review Bevindingen Alle websites picture © http://www.orangevalley.nl
 62. 62. Expert Review take aways Basis usability beter op orde Ontwerp vanuit klantvraag Verbeter intern zoeken Meer interactie op de site Geef een persoonlijk aanbod Sta open voor reviews
 63. 63. Expert Review take aways Zorg dat de content deelbaar is Communiceer open online Wees actief waar de klant is Wees trots op je USP’s Laat zien wie je klant is Laat zien wie jij bent
 64. 64. Bedrijfsinformatie www.orangevalley.nl/expert-review OrangeValley De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen www.orangevalley.nl +31(0)30-2.800.800 info@orangevalley.nl

×