OT barometri-OPH-2011

520 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OT barometri-OPH-2011

 1. 1. Oppimisen tulevaisuus 2030”Ajattelu alkaa kun vastakohdat paljastuvat.” (Platon)
 2. 2. Barometri 2011
 3. 3. BarometriOPM:n sivistysbarometri 1996-2007- Suomen polku, elinikäinen oppiminen, tietoyhteiskunta,avaintaidot, mediat, viestintäympäristö, sivistyskäsitysOppimisen pelikentät- päämäärät - oppiminen - koulu - toimintaympäristöBarometrin rakentaminen- 3 Delfoi-kierrosta 1-3/2010- 1. seuranta 5/2011Paneelit äänestävät ja argumentoivat- anonyymi sisä- ja ulkopaneeli
 4. 4. Kehitysteemat
 5. 5. Barometriteemat Toiminta, yhteisö, kouluTieto, taito,oppiminen Arvot, päämäärät ja tavoitteet Toiminta- ympäristö
 6. 6. Sisäpaneeli
 7. 7. Ulkopaneeli
 8. 8. Laadullinen ennakointiHaetaan trendikehityksen takaa epäjatkuvuuksiaHeikot signaalit- muutoksen ensioireTrendimurtumat- kiista-keskustelu-ratkaisu -dialaktiikkaLaadullinen lähestymistapa- kommentit, argumentit, dialogiProsessinäkökulma- seuranta, laajentaminen, keskustelut, muisti
 9. 9. Murrosajattelu Teknologinen - Sosiaalinen - Teoreettinen
 10. 10. TulevaisuusteesiULKOISTETTU OPETUS”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavatopetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot onsidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen,maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.”SeliteVuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut,kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja -- organisaatio, kieli,luokka, koulu, koulumuoto -- ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojenyli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntientaloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määräon vähentynyt.
 11. 11. Teesi ja kiistakysymys Ulkoistettu opetus 2030Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 12. 12. Teesi ja kiistakysymys ei- todennäköinentodennäköinen ja toivottava ja toivottava ei- todennäköinentodennäköinen ja ei-toivottavaja ei-toivottava Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 13. 13. Argumentaatio Puolesta Vastaan Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. PieniKilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voiHuonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vaillamäärittelevät tavoitteet. "suorituspaineita".Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä,hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille.(esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, eilomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! yritystoimintaa! Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlikOstettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning förlaadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkningsäilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt -todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. skulle medföra betydligt större samhälleliga problem.
 14. 14. Teesien kolmijako
 15. 15. Teesisuppilo kiista dialogi ratkaisu tulevaisuus
 16. 16. Paneelit yhteinen• koulu • ympäristö• opetus • tieto • yhteiskunta • taito • oppiminen sisä ulko Koulu ja Oppiminen ja Koulu ja oppiminen yhteiskunta yhteiskunta
 17. 17. I Koulu ja oppiminen1. Kouluopetuksen ainejakoisuus (r)2. Koulusta toimintakeskus (r)3. Metataitojen arviointi (d)4. Oppivat ryhmät (k)5. Hitaan oppimisen tila (d)6. Oppimistulokset (k)7. Yhtenäinen opettajakoulutus (k)8. Yleissivistyksen näyttö (d)9. Monialainen opetustiimi (r)10. Koulu ympäristönsä kehittäjänä (d)
 18. 18. Ainejakoisuus Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuutodennäköinen suhteellisen tasan aine-painotteisen (väline- ja harjoitus-aineet) ja toimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelman välillä. toivottava
 19. 19. Metataidot Arviointi ja oppilaan saama palaute todennäköinen kohdistuu ensisijaisesti oppimisen meta- ja syvätaitoihin ja tapahtuu enimmäkseen oppilaan ja opettajan välisessä dialogissa. toivottava
 20. 20. Ryhmäoppiminentodennäköinen Luokkien tai luokattoman mallin asemesta oppilaista muodostetaan pysyviä 6-8 hengen ryhmiä, jotka oppivat yhdessä.toivottava
 21. 21. II Koulu ja yhteiskunta1. Ilmastonmuutos (k)2. Tiedonvälitys (d)3. Euroopan integraatio (d)4. Demokratia (k)5. Älymanipulaatio (k)6. Osallistuva oppiminen (d)7. Elinkeinoelämä ja koulut (k)8. Kansalaisvelvollisuus (k)9. Uskonto (d)10. Kollektiivinen älykkyys (d)
 22. 22. Älymanipulaatio Älykkyyttä edistäviä geenejä on tunnistettu ja muutamat vanhemmat käyttävät geenimani- pulaatiota parantaakseen jälkeläistensä älykkyyttä.
 23. 23. Kansalaisvelvollisuus 17-29-vuotiaat suoma- laiset suorittavat 11 kuukauden kansalais- palveluksen.
 24. 24. III Oppiminen ja yhteiskunta1. Oppivelvollisuus2. Lahjakkuus3. Yhteinen aika4. Suomen kieli5. Monimuotoisuus6. Virtuaalimaailma7. Ulkoistettu opettajuus8. Alueellinen tasa-arvo9. Oppimisympäristöt10. Jatkuva oppiminen11. Eläkeläiset kouluun12. Kotikoulu13. Relevantti tieto14. Sosiaalinen media15. Itseoppiminen16. Opettaja sivistysagenttina
 25. 25. Lahjakkuus Koulun päätavoite on tasa-arvon sijaan jokaisen lapsen lahjakkuuden esillekaivaminen ja tukeminen.
 26. 26. Virtuaalimaailma Merkittävä osa jokapäiväisestä koulunkäynnistä tapahtuu virtuaali- todellisuudessa.
 27. 27. Relevantti tieto Vuoden 2030 koulussa dynaaminen ja staattinen tieto on erotettu toisistaan. Ensinmainittu on tietoa ilmiön tai oppi- aineen keskeisistä käsitteistä ja niiden keskinäisistä suhteista. Jälkimmäisessä on kyse tiedettävistä tapahtumista ja asioista kuten siitä, että Luang Prabang on kaupunki Mekong-joen rannalla Pohjois-Laosissa. Opetuksen ja opettajan ensisijaisena tehtävänä on huolehtia dynaamisen tiedon välittymisestä ja prosesseista, joiden avulla staattinen tieto tarttuu ja karttuu omaksuttuun dynaamiseen käsite- ja tietokarttaan.
 28. 28. Sosiaalinen media Sosiaalinen media on vuoteen 2030 mennessä mullistanut tapamme tuottaa ja jakaa tietoa. Koulussa se on merkinnyt sitä, että mm. "yhteistoimintakyky, ryhmädynaamiset taidot yms. kehittyvät samalla, kun koulu toteuttaa primaaritehtäväänsä tietojen ja taitojen opettajana".
 29. 29. Sisä- ja ulkopaneelin erot
 30. 30. Analyysit1. Kiistakysymykset2. Keskustelukysymykset3. Ratkaistavat kysymykset4. Systeeminen analyysi5. Skenaariot6. Diskurssit (CLA)
 31. 31. Ratkaisuteesit
 32. 32. Kiista-, keskustelu- ja ratkaisukysymykset I TAVOITTEET: II OPPIMINEN: oppimisen tulos, ryhmämuotoinen kieli, demokratia oppiminen III KOULU: IV YMPÄRISTÖ: opettajakoulutus, opetuksen oppivelvollisuusikä, ulkoistaminen, virtuaalimaailma ilmastonmuutos
 33. 33. Kiista-, keskustelu- ja ratkaisukysymykset I TAVOITTEET: II OPPIMINEN: näyttö, aika, metataidot, slow nollatoleranssi, learning, alueet, uskonto, lahjakkuus, osallistuminen kotikoulu III KOULU: IV YMPÄRISTÖ: ympäristön eläkeläiset, EU- kehittäjä, integraatio, opettaja tiedonvälitys sivistysagenttina kollektiiviäly
 34. 34. Kiista-, keskustelu- ja ratkaisukysymykset II OPPIMINEN: I TAVOITTEET: jatkuva oppiminen, ei teesiä sosiaalinen media, itseoppiminen III KOULU: ainejakoisuus, IV YMPÄRISTÖ: opetustiimi, koulu oppimisympäristö, toimintakeskuksena relevantti tieto
 35. 35. Metataidot: systeemikuvaus dialogi metataidot opettaja- oppiva kiista tulos koulutus ryhmä ratkaisu aine- opetus- oppimis- sosiaalinen jakoisuus tiimi ympäristö media
 36. 36. “Yhdentyvään Eurooppaan”
 37. 37. ” ... mut kaupal rikastuu”
 38. 38. ”Beg, steal and borrow”
 39. 39. ”Kaukana kavala maailma”
 40. 40. ”Sun kanssas katson maailmaan”
 41. 41. Barometrin jatkoSeuranta- kerran vuodessa- aikasarjaKommunikointi- kommentointi, argumentointi- dialogit, keskustelutUudistaminen- ajankohtaiset kiistakysymykset- mittarien uudistaminenLaajentaminen ja keskustelut- opettajat, koulut- vanhemmat, kunnat- media, kokeilu, tutkimusMuistin kartuttaminen
 42. 42. Vaikutuskehät paneelit opettajat koulu ja oppilaat vanhemmat media
 43. 43. Barometrirotaatio barometri- seuranta tutkimus keskustelumedia uusi kiista-mukaan kysymysOPS-työ kokeilut vanhemmat opettajat ja ja kunnat koulut keskustelu
 44. 44. KokeilutNettilukio ja -peruskoulu- verkkokoulut pullonkauloihinIlmiöopetussuunnitelma- ainejakoon vaihtoehtoRops- ryhmäoppijasubjekti- second chanceSometu – informaali verkosto- sosiaalinen media opetukseen (Somy)Tulevaisuustyöpajat rajanylityksiin- pedagoginen täydennyskoulutus- yleissivistävä ammatillinen
 45. 45. Oppimisen tulevaisuus 2030
 46. 46. OPPIMISEN INSTITUUTIOT 2030 koulu opetus opiskelija kolme piirrettä, kolmeopettaja minuuttia 2030 oppiminen (video)
 47. 47. OPETTAJA 2030kolme näkökulmaa kolmessa minuutissa TRENDI joka vahvistuu MUUTOS joka mullistaa “JOKERI” joka voi yllättää
 48. 48. OPETUS 2030kolme näkökulmaa kolmessa minuutissa TRENDI joka vahvistuu MUUTOS joka mullistaa “JOKERI” joka voi yllättää
 49. 49. KOULU 2030kolme näkökulmaa kolmessa minuutissa TRENDI joka vahvistuu MUUTOS joka mullistaa “JOKERI” joka voi yllättää
 50. 50. OPISKELIJA 2030kolme näkökulmaa kolmessa minuutissa TRENDI joka vahvistuu MUUTOS joka mullistaa “JOKERI” joka voi yllättää
 51. 51. OPPIMINEN 2030kolme näkökulmaa kolmessa minuutissa TRENDI joka vahvistuu MUUTOS joka mullistaa “JOKERI” joka voi yllättää
 52. 52. OHJAUS JA ARVIOINTI PROSESSI PROJEKTI TARINA
 53. 53. PEDAGOGINEN MUUTOSMAASTO
 54. 54. PAJAKONSEPTITaustalla on Illichin kulutusyhteiskunnan järjestelmäkritiikki, jonka mukaan systeemiinstitutionalisoi kaiken elämän oppimisesta terveydenhoitoon ja energiatuotantoon.1. Asiantuntijoiden suora kohtaaminen ja oppimisen informaali välittäminen (kevyt pedagogiikka)2. Ei-institutionaalisten oppimistilojen organisoiminen: lähityöpajat (simultaanipajat), online-virtuaalipajat (acp), offline-yhteisöt (ning, elgg)3. Ei-hierarkisten omaa toimintaansa dokumentoivien ja organisoivien oppija- ja asiantuntijayhteisöjen perustaminen oppimisen tuotanto- ja jakeluympäristöiksi (”learning webs”, vertaisoppiminen)4. Oppimisen skaalautuminen erilaisiin oppijoihin: vapaa valinta, tuleminen ja meneminen (aikaisemmat osaamiset ja kokemukset erilaistavat oppimistarpeet),5. Oppimisen organisatorinen skaalautuminen: tietoiskut, I- ja II-pajat (sisältö- ja toimintarakenteiset pajat), koulutuskokonaisuudet6. Erilaisia asiantuntijuuksia (toimialat, professiot) yhdistävien nousevien ja/tai hajallaan olevien kehittäjäyhteisöjen tuki (esim. tulevaisuudentutkijat ja sosiaalinen media)7. Itse- ja kauko-oppimisen tuki: verkko, mediat, kanavat ja tallenteet (itseoppiminen)8. Innostuksen ja intohimon ”vapautusliike”
 55. 55. TÄYDENNYSKOULUTUSSUPPILO Kehittämis- tarve Teoria- pajat Käytäntö- pajat ROPS- tehtävä
 56. 56. BarometritoteutusOpetushallitus- Irmeli Halinen & Ritva JärvinenOtavan Opiston Osuuskunta- Hannu LinturiTurun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus- Anita RubinDemos Helsinki- Tommi LaitioBarometri ja raportit- eDelfoi http://www.edelphi.fi/fi/groups/ot

×