Ot barometri-oph-2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Ot barometri-oph-2011

 • 380 views
Uploaded on

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri 2011

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri 2011

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
380
On Slideshare
380
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Oppimisentulevaisuus 2030
  ”Ajattelu alkaa kun vastakohdat paljastuvat.”(Platon)
 • 2. Barometri
  OPM:nsivistysbarometri 1996-2007
  - Suomenpolku, elinikäinenoppiminen, tietoyhteiskunta, avaintaidot, mediat, viestintäympäristö, sivistyskäsitys
  Oppimisenpelikentät
  - päämäärät - oppiminen - koulu - toimintaympäristö
  Barometrinrakentaminen
  • 3 Delfoi-kierrosta 1-3/2010
  • 3. 1. seuranta 5/2011
  Paneelitäänestävätjaargumentoivat
  - anonyymisisä- jaulkopaneeli
 • 4. Kehitysteemat
  Arvot ja
  tavoitteet
 • 5. Barometriteemat
  Toiminta,
  yhteisö, koulu
  Tieto, taito,
  oppiminen
  Arvot, päämäärät
  ja tavoitteet
  Toiminta-
  ympäristö
  Arvot ja
  tavoitteet
 • 6. Sisäpaneeli
 • 7. Ulkopaneeli
 • 8. Laadullinen ennakointi
  Haetaan trendikehityksen takaa epäjatkuvuuksia
  Heikot signaalit
  - muutoksen ensioire
  Trendimurtumat
  - kiista-keskustelu-ratkaisu -dialaktiikka
  Laadullinen lähestymistapa
  - kommentit, argumentit, dialogi
  Prosessinäkökulma
  - seuranta, laajentaminen, keskustelut, muisti
 • 9. Murrosajattelu
  Teknologinen - Sosiaalinen - Teoreettinen
 • 10. Tulevaisuusteesi
  ULKOISTETTU OPETUS
  ”Kunnatlakkauttavatopettajienvakanssitjaostavatopetuspanoksetkeikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottuopetussuoritteisiin, opettajanosaamiseen, maineeseenjakykyynneuvotellasopimuksensa.”
  Selite
  Vuonna 2030 kollegiaalisestiopettajainhuoneisiinorganisoitunutopettajakunta on purkautunut, kun mahdollisuudettoimiaperinteisiäkansallisiajakansainvälisiärajoja -- organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto -- ylittäenovatlisääntyneet. Opettajattarjoavatosaamistaanrajojenylijakilpailevatkeskenäänniinhinnallakuinosaamisenlaadulla. Samallakuntientaloustilannejakustannussäästötovatjohtaneetsiihen, ettäpysyvienopettajavakanssienmäärä on vähentynyt.
 • 11. Teesijakiistakysymys
  Ulkoistettu opetus 2030
  Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 • 12. Teesijakiistakysymys
  Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 • 13. Argumentaatio
 • 14. Teesienkolmijako
 • 15. Teesisuppilo
 • 16. Paneelit
 • 17. I Koulujaoppiminen
  1. Kouluopetuksen ainejakoisuus (r)
  2. Koulusta toimintakeskus (r)
  3. Metataitojen arviointi (d)
  4. Oppivat ryhmät (k)
  5. Hitaan oppimisen tila (d)
  6. Oppimistulokset (k)
  7. Yhtenäinen opettajakoulutus (k)
  8. Yleissivistyksen näyttö (d)
  9. Monialainen opetustiimi (r)
  10. Koulu ympäristönsä kehittäjänä (d)
 • 18. Ainejakoisuus
  Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuusuhteellisentasanaine-painotteisen (väline- jaharjoitus-aineet) jatoimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelmanvälillä.
  todennäköinen
  toivottava
 • 19. Metataidot
  Arviointijaoppilaansaamapalautekohdistuuensisijaisestioppimisen meta- jasyvätaitoihinjatapahtuuenimmäkseenoppilaanjaopettajanvälisessädialogissa. 
  todennäköinen
  toivottava
 • 20. Ryhmäoppiminen
  Luokkien tai luokattomanmallinasemestaoppilaistamuodostetaanpysyviä 6-8 hengenryhmiä, jotkaoppivatyhdessä.
  todennäköinen
  toivottava
 • 21. II Koulujayhteiskunta
  1. Ilmastonmuutos (k)
  2. Tiedonvälitys (d)
  3. Euroopanintegraatio (d)
  4. Demokratia (k)
  5. Älymanipulaatio (k)
  6. Osallistuvaoppiminen (d)
  7. Elinkeinoelämäjakoulut (k)
  8. Kansalaisvelvollisuus (k)
  9. Uskonto (d)
  10. Kollektiivinenälykkyys (d)
 • 22. Älymanipulaatio
  Älykkyyttäedistäviägeenejä on tunnistettujamuutamatvanhemmatkäyttävätgeenimani-pulaatiotaparantaakseenjälkeläistensäälykkyyttä. 
 • 23. Kansalaisvelvollisuus
  17-29-vuotiaat suoma-laisetsuorittavat 11 kuukaudenkansalais-palveluksen.
 • 24. III Oppiminenjayhteiskunta
  1. Oppivelvollisuus
  2. Lahjakkuus
  3. Yhteinen aika
  4. Suomen kieli
  5. Monimuotoisuus
  6. Virtuaalimaailma
  7. Ulkoistettu opettajuus
  8. Alueellinen tasa-arvo
  9. Oppimisympäristöt
  10. Jatkuva oppiminen
  11. Eläkeläiset kouluun
  12. Kotikoulu
  13. Relevantti tieto
  14. Sosiaalinen media
  15. Itseoppiminen
  16. Opettaja sivistysagenttina
 • 25. Lahjakkuus
  Koulunpäätavoite on tasa-arvonsijaanjokaisenlapsenlahjakkuudenesillekaivaminenjatukeminen.
 • 26. Virtuaalimaailma
  Merkittäväosajokapäiväisestäkoulunkäynnistätapahtuuvirtuaali-todellisuudessa.
 • 27. Relevanttitieto
  Vuoden 2030 koulussadynaaminenjastaattinentieto on erotettutoisistaan. Ensinmainittuon tietoailmiön tai oppi-aineenkeskeisistäkäsitteistäjaniidenkeskinäisistäsuhteista. Jälkimmäisessä on kysetiedettävistätapahtumistajaasioistakutensiitä, ettäLuangPrabang on kaupunki Mekong-joenrannallaPohjois-Laosissa. Opetuksenjaopettajanensisijaisenatehtävänä on huolehtiadynaamisentiedonvälittymisestäjaprosesseista, joidenavullastaattinentietotarttuujakarttuuomaksuttuundynaamiseenkäsite- jatietokarttaan.
 • 28. Sosiaalinen media
  Sosiaalinen media on vuoteen 2030 mennessämullistanuttapammetuottaajajakaatietoa. Koulussa se on merkinnytsitä, että mm. "yhteistoimintakyky, ryhmädynaamisettaidotyms. kehittyvätsamalla, kun koulutoteuttaaprimaaritehtäväänsätietojenjataitojenopettajana". 
 • 29. Sisä- jaulkopaneelinerot
 • 30. Analyysit
  1. Kiistakysymykset
  2. Keskustelukysymykset
  3. Ratkaistavatkysymykset
  4. Systeeminenanalyysi
  5. Skenaariot
  6. Diskurssit (CLA)
 • 31. Ratkaisuteesit
 • 32. Kiista-, keskustelu- jaratkaisukysymykset
 • 33. Kiista-, keskustelu- jaratkaisukysymykset
 • 34. Kiista-, keskustelu- jaratkaisukysymykset
 • 35. Ainejako: suppeasysteemikuvaus
 • 36. Ainejako: laajasysteemikuvaus
 • 37. Metataidot: systeemikuvaus
 • 38. “YhdentyväänEurooppaan”
 • 39. ” ... mutkaupalrikastuu”
 • 40. ”Beg, steal and borrow”
 • 41. ”Kaukanakavalamaailma”
 • 42. ”Sun kanssaskatsonmaailmaan”
 • 43. Barometrinjatko
  Seuranta
  - kerranvuodessa
  - aikasarja
  Kommunikointi
  - kommentointi, argumentointi
  - dialogit, keskustelut
  Uudistaminen
  - ajankohtaisetkiistakysymykset
  - mittarienuudistaminen
  Laajentaminenjakeskustelut
  - opettajat, koulut
  - vanhemmat, kunnat
  - media, kokeilu, tutkimus
  Muistinkartuttaminen
 • 44. Vaikutuskehät
 • 45. Barometrirotaatio
 • 46. Kokeilut
  Nettilukioja -peruskoulu
  - verkkokoulutpullonkauloihin
  Ilmiöopetussuunnitelma
  - ainejakoonvaihtoehto
  Rops
  - ryhmäoppijasubjekti
  - second chance
  Sometu– informaaliverkosto
  - sosiaalinen media opetukseen (Somy)
  Tulevaisuustyöpajatrajanylityksiin
  - pedagoginentäydennyskoulutus
  - yleissivistäväammatillinen
 • 47. Oppimisentulevaisuus 2030
 • 48.
 • 49. Barometritoteutus
  Opetushallitus
  - IrmeliHalinen & RitvaJärvinen
  OtavanOpistonOsuuskunta
  - HannuLinturi
  TurunyliopistonTulevaisuudentutkimuskeskus
  - Anita Rubin
  Demos Helsinki
  • TommiLaitio
  • 50. Barometrijaraportit
  - eDelfoi http://www.edelphi.fi/fi/groups/ot