Oppimisen tulevaisuus 2030

2,190 views
2,054 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus, esitysversio (Keynote)

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,190
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
620
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Oppimisen tulevaisuus 2030

  1. 1. OPPIMISEN TULEVAISUUS-BAROMETRI 2030 ”Ajattelu alkaa kun vastakohdat paljastuvat.” (Platon)
  2. 2. DATA - SEURANTA -ENNUSTE? Financial Life Cycle Planning http://dshort.com/
  3. 3. KYSYMYS - ÄÄNESTYS -ARGUMENTTI
  4. 4. OPPIMISEN TULEVAISUUS-BAROMETRI OPM:n sivistysabarometri 1996-2007 - Suomen polku, elinikäinen oppiminen, tietoyhteiskunta, avaintaidot, mediat, viestintäympäristö, sivistyskäsitys Oppimisen pelikentät - päämäärät - oppiminen - koulu - toimintaympäristö Barometrin rakentaminen - 3 Delfoi-kierrosta 1-3/2010 Paneelit äänestävät ja argumentoivat - anonyymi sisä- ja ulkopaneeli
  5. 5. TEEMAT AINEISTOANALYYSISTÄ
  6. 6. OPPIMISEN TULEVAISUUS -TEEMAT Toiminta, yhteisö, koulu (Otava) Tieto, taito, oppiminen (Otava) Arvot, päämäärät ja tavoitteet (Tutu) Toiminta- ympäristö (Demos)
  7. 7. DELFOI -MENETELMÄ "Delfoita voi luonnehtia menetelmäksi, joka strukturoi tietyn asiantuntijaryhmän kommunikaatioprosessia tehokkaasti niin, että ryhmä sekä yksilöinä että yhdessä kohtaa ja jakaa monimutkaisen ongelma-asetelman". (Turoff 2009)
  8. 8. SISÄPANEELI
  9. 9. ULKOPANEELI
  10. 10. LAADULLINEN ENNAKOINTI Etsitään trendikehityksen takaa epäjatkuvuuksia Heikot signaalit - muutoksen ensioireet Trendimurtumat - kiista-keskustelu-ratkaisu -dialektiikka Laadullinen lähestymistapa - kommentit, argumentit, dialogi Prosessinäkökulma - seuranta, laajentaminen, keskustelut, muisti
  11. 11. MURROSAJATTELU TEKNOLOGINEN - SOSIAALINEN - TEOREETTINEN(toimintalogiikka vaihtuu esim. kellokoneisto, valokuvatekniikka)
  12. 12. ESIMERKKITEESI 2030 ULKOISTETTU OPETUS ”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen, maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.” Selite Vuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja - organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määrä on vähentynyt.
  13. 13. TULEVAISUUSTEESI JA KIISTAKYSYMYS 2030 Ulkoistettu opetus 2030 Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
  14. 14. TULEVAISUUSTEESI JA KIISTAKYSYMYS 2030 Ulkoistettu opetus 2030 Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
  15. 15. TULEVAISUUSTEESI JA KIISTAKYSYMYS 2030 Ulkoistettu opetus 2030 Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
  16. 16. TULEVAISUUSTEESI JA KIISTAKYSYMYS 2030 Ulkoistettu opetus 2030 Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
  17. 17. ULKOISTUSARGUMENTIT 2030 Puolesta Vastaan Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voi Huonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vailla määrittelevät tavoitteet. "suorituspaineita". Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä, hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille. (esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, ei lomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! yritystoimintaa! Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik Ostettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för laadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning säilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads- parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt - todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. skulle medföra betydligt större samhälleliga problem.
  18. 18. TEESIEN KOLMIJAKO
  19. 19. TEESILUOKITTELU 2030
  20. 20. TEESILUOKITTELU 2030
  21. 21. PANEELIT 2030 Koulu ja Oppiminen ja Koulu ja oppiminen yhteiskunta yhteiskunta
  22. 22. I KOULU JA OPPIMINEN 1. Kouluopetuksen ainejakoisuus (R) 2. Koulusta toimintakeskus (R) 3. Metataitojen arviointi (D) 4. Oppivat ryhmät (K) 5. Hitaan oppimisen tila (D) 6. Oppimistulokset (K) 7. Yhtenäinen opettajakoulutus (K) 8. Yleissivistyksen näyttö (D) 9. Monialainen opetustiimi (R) 10. Koulu ympäristönsä kehittäjänä (D)
  23. 23. 1. AINEJAKOISUUS 2030 Peruskoulun "lukujärjestys" todennäköinen jakautuu suhteellisen tasan aine- painotteisen (väline- ja harjoitus- aineet) ja toimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelman välillä. toivottava
  24. 24. 3. METATAIDOT 2030 Arviointi ja oppilaan saama todennäköinen palaute kohdistuu ensisijaisesti oppimisen meta- ja syvätaitoihin ja tapahtuu enimmäkseen oppilaan ja opettajan välisessä dialogissa. toivottava
  25. 25. 4. RYHMÄOPPIMINEN 2030 todennäköinen Luokkien tai luokattoman mallin asemesta oppilaista muodostetaan pysyviä 6-8 hengen ryhmiä, jotka oppivat yhdessä. toivottava
  26. 26. II KOULU JA YHTEISKUNTA 1. Ilmastonmuutos (k) 2. Tiedonvälitys (d) 3. Euroopan integraatio (d) 4. Demokratia (k) 5. Älymanipulaatio (k) 6. Osallistuva oppiminen (d) 7. Elinkeinoelämä ja koulut (k) 8. Kansalaisvelvollisuus (k) 9. Uskonto (d) 10. Kollektiivinen älykkyys (d)
  27. 27. 5. ÄLYMANIPULAATIO Älykkyyttä edistäviä geenejä on tunnistettu ja muutamat vanhemmat käyttävät geenimani- pulaatiota parantaakseen jälkeläistensä älykkyyttä.
  28. 28. 8. KANSALAISVELVOLLISUUS 17-29-vuotiaat suomalaiset suorittavat 11 kuukauden kansalaispalveluksen.
  29. 29. III OPPIMINEN JA YHTEISKUNTA 1. Oppivelvollisuus 2. Lahjakkuus 3. Yhteinen aika 4. Suomen kieli 5. Monimuotoisuus 6. Virtuaalimaailma 7. Ulkoistettu opettajuus 8. Alueellinen tasa-arvo 9. Oppimisympäristöt 10. Jatkuva oppiminen 11. Eläkeläiset kouluun 12. Kotikoulu 13. Relevantti tieto 14. Sosiaalinen media 15. Itseoppiminen 16. Opettaja sivistysagenttina
  30. 30. 2. LAHJAKKUUS Koulun päätavoite on tasa-arvon sijaan jokaisen lapsen lahjakkuuden esillekaivaminen ja tukeminen.
  31. 31. 6. VIRTUAALIMAAILMA Merkittävä osa jokapäiväisestä koulunkäynnistä tapahtuu virtuaali- todellisuudessa.
  32. 32. 13. RELEVANTTI TIETO Vuoden 2030 koulussa dynaaminen ja staattinen tieto on erotettu käsitteellisesti toisistaan. Ensin- mainittu on tietoa ilmiön tai oppi- aineen keskeisistä käsitteistä ja niiden keskinäisistä suhteista. Jälkimmäisessä on kyse tiedettävistä tapahtumista ja asioista kuten siitä, että Luang Prabang on kaupunki Mekong-joen rannalla Pohjois- Laosissa. Opetuksen ja opettajan ensisijaisena tehtävänä on huolehtia dynaamisen tiedon välittymisestä ja prosesseista, joiden avulla staattinen tieto tarttuu ja karttuu omaksuttuun dynaamiseen käsite- ja tietokarttaan. !
  33. 33. 14. SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalinen media on vuoteen 2030 mennessä mullistanut tapamme tuottaa ja jakaa tietoa. Koulussa se on merkinnyt sitä, että mm. "yhteistoimintakyky, ryhmädynaamiset taidot yms. kehittyvät samalla, kun koulu toteuttaa primaaritehtäväänsä tietojen ja taitojen opettajana". !
  34. 34. SISÄ- JA ULKOPANEELIN EROJA
  35. 35. ANALYYSIT 1. Kiistakysymykset 2. Keskustelukysymykset 3. Ratkaistavat kysymykset 4. Systeeminen analyysi 5. Skenaariot 6. Diskurssit (CLA)
  36. 36. RATKAISUKYSYMYSTEN MATRIISI
  37. 37. KIISTA-, KESKUSTELU JA RATKAISUKYSYMYKSET
  38. 38. KIISTA-, KESKUSTELU JA RATKAISUKYSYMYKSET
  39. 39. KIISTA-, KESKUSTELU JA RATKAISUKYSYMYKSET
  40. 40. AINEJAKO: SUPPEA SYSTEEMIKUVAUS 2030
  41. 41. AINEJAKO: LAAJA SYSTEEMI 2030
  42. 42. METATAIDOT: SYSTEEMIKUVAUS 2030 !"#$%&"' )*#"#"%+,#( ,1*##"0"/ ,11%2"( $%%&#"( #'-,&( $,'-'#'&( !34)5( "%.*/ ,1*#'&/ ,11%)%&/ &,&%""-%.*.( !"#$"%&'( 0"$,%&''&( #%%)%( 3)15!%&#6( )*+%"(
  43. 43. SKENAARIOT 2030
  44. 44. SKENAARIOT 2030
  45. 45. SKENAARIOT 2030
  46. 46. SKENAARIOT 2030
  47. 47. SKENAARIOT 2030
  48. 48. OPPIMISEN TULEVAISUUS: JATKO Seuranta - kerran vuodessa - aikasarja Kommunikointi - kommentointi, argumentointi - dialogit Uudistaminen - ajankohtaiset kiistakysymykset - mittarien uudistaminen Laajentaminen ja keskustelut - opettajat, koulut - vanhemmat, kunnat - media, kokeilu, tutkimus Muistin kartuttaminen
  49. 49. VAIKUTUKSEN KEHÄT 2030
  50. 50. BAROMETRIROTAATIO
  51. 51. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010
  52. 52. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010
  53. 53. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010
  54. 54. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010
  55. 55. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010
  56. 56. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010
  57. 57. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010
  58. 58. OPPIMISEN TULEVAISUUS 2030
  59. 59. DATA - SEURANTA -ENNUSTE? http://bigpicture.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/100_year_dow_bull_bear_periods.jpg
  60. 60. TEESI - ÄÄNESTYS -ARGUMENTTI-DIALOGI
  61. 61. ONNELLISUUS

  ×