Koillismaa 1: johdatus-11-2011

554 views

Published on

Koillismaan koulujen tulevaisuusfoorumi 19.11.2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Alvin Toffler, Ray Kurzweil, Daniel Dennett
 • Keskittävävaihe: pahaparadoksiKouluverkkojenpurkaminen
 • Kaikkiei ole sitämiltä se näyttää
 • Koillismaa 1: johdatus-11-2011

  1. 1. Hannu Linturi, Anita Rubin, Ville Venäläinen (some), TaruKekkonen (nettilukio), Mauri Laakso (pelit), IrmeliHalinen (ops)
  2. 2. Koillismaan koulut 20301. Koillismaan koulujen tulevaisuuskuva ja muita lähtökohtia2. Oppimisen tulevaisuus 2030 • Taustaa: OKM, OPH, Delfoi, kolme tilaa • Perusopetus • Lukio3. Lävistyksiä • Tulevaisuudentutkija Anita Rubin, Israel (live?) • Mr. Sometu Ville Venäläinen, Mikkeli (live) • Rouva Nettilukio Taru Kekkonen, Helsinki (video) • Herra Pelipedagogiikka Mauri Laakso, Espoo (live) • Rouva OPS Irmeli Halinen, Kanada (video)4. Lopputuumailua • Skenaariot ja mahdollinen tulevaisuus • Tulevaisuusprosessi
  3. 3. Koillismaan koulut 2030Koillismaan kouluissa vierailee vuonna2030 kotimaista ja ulkomaista kouluväkeäihmettele-mässä ja perehtymässä siihen,miten Posion , Taivalkosken ja Kuusamonkouluista on tullut valtakunnallisesti jakansainvälisesti kaikilla avaintaitoalueillaesimerkillisiä harvaan asutun alueenkestävän oppimisen ympäristöjä.
  4. 4. Avaintaidot (OECD)TyökalutTyökalut Ryhmät Ryhmät Hallinta Hallinta kieli kieli suhteet suhteet isokuva isokuva tieto tieto yhteistyö yhteistyö suunnittelu suunnitteluteknologia teknologia ratkaisu ratkaisu arviointi arviointi
  5. 5. Murroksen prosessi n. 1970 n. 2020-40TEHOKKUUS LAATU ELÄMYS Enemmän Enemmän ja parempaa Enemmän erilaista uudella Tuotannon enemmästä vähemmästä tavalla tuotettuna periaate Kahden Yhteiskunnan INDUSTRIALISMI INFORMATIONALISMI Materiaali- aikakauden Merkitys- toiminta- intensiivinen intensiivinen välissä logiikka Teollinen Tieto- Verkosto- Yhteiskunnan yhteiskunta yhteiskunta yhteiskunta ? rakenne Lähde: Malaska 1998; Aaltonen & Wilenius 2002; Ståhle 2009
  6. 6. Paolo Freire ja ajan teemat Teemat ilmaisevat kussakin ajassa ratkaistavia tehtäviä ja ongelmia. Ihmisen humanisaatio riippuu siitä, kuinka hyvin hän kykenee ratkaisemaan aikakauden teemat ja integroitumaan ajan henkeen. Aikakaudet täyttyvät sitä mukaa, kun ihmiset käsittävät sen teemat ja ratkaisevat sen tehtävät. Aikojen murroksessa vaihtuvat paitsi teemat myös ajan järki. - Paolo Freire 1970-luvun alussa
  7. 7. Koillis-Suomen – Pohjoisen luottamuksenja perheyrittäjyyden menestystarina, visio2025Visio jakaantuu läpileikkaavien teemojen ja niitä tukevienerikoistumis-valintojen omiin ydinvisioihin. Tärkeimmät kolmearvoa Koillis-Suomen elinkeinonstrategian toteuttamiseksi ovat1. Kannustaminen ja luottamus2. Avoimuus ja verkottuminen3. Innostus ja rohkeus - Koillis-Suomen elinkeinostrategia http://delfoi.ning.com/
  8. 8. Erikoistumisvalinnat 2025• Matkailu: ”Vetovoimainen kansainvälinen Outdoor-matkailualue. Ympärivuotinen kansainvälinen luonto- ja hyvinvointimatkailualue.• Hyvinvointi: ”Toimivat ja saavutettavissa olevat kustannustehokkaat hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut, paikallisille ja matkailijoille myös yhteisinä ratkaisuina.• Metsäklusteri: ”Metsät matkailun- ja hyvinvoinnin, mekaanisen puunjalostuksen ja energiatuotannon käytössä. Toimijoiden yhteiset foorumit tukevat toimintojen yhteensovittamista.”• Kaivostoiminta: ”Matkailuvyöhykkeet ja luonnonsuojelualueet on rahoitettu kaivostoiminnalta. Alueen mineraali-imago - platinametallit, kulta ja timantit – tarjoaa joustavan paletin eri suhdannetilanteisiin.• Luonnontuoteala: ”Koillis-Suomen matkailu on nostettu uudelle tasolle paikallisten pohjoisen luonnontuotteiden avulla.”• Sijoittumispalvelut ja alueellistaminen: ”Asiakaskontaktia tarvitaan jatkossakin. Alueen palvelukeskukset satsaavat palvelukokemukseen, Internetin hyödyntämiseen, Venäjän tuomiin
  9. 9. Läpileikkaavat teemat 2025 “Taistelut jotka on voitettava!”• Perheyrittäjyys: ”Perheyrittäjyyden ja verkostoitumisen pohjoinen menestystarina.” (avoin, käytännöllinen ja utelias asenne mahdollisuuksiin)• Ekologia ja kestävä kehitys / Ympäristö- ja energia: ”Energiassa omavarainen.” (paradoksin oivaltaminen, vastakkaisuuksien ryskyminen)• Kehittämisen yhteistyö ja organisointi: ”Pohjoisen luottamuksen ja yhteistyön rakentaja” (kontrollin ja hierarkian tilalle luottamusta ja vuorovaikutusta)• Saavutettavuus ja logistiikka: ”Alueelle on helppo tulla, alueella on helppo liikkua. Sisäisen logistiikan mallialue Suomessa. Laajakaista toimii ja kapasiteetti on riittävä.” (tihentyvä kouluverkko verkossa)• Lähialueyhteistyö ja Venäjä: ”Rajan estevaikutusten poistuminen on vahvistanut alueen taloutta.” (arvaamaton asemaetu)• Liike-elämän osaamisintensiiviset palvelut: ”Liike-elämän
  10. 10. Kuusamon lukioLukio on jatkuvasti uudistuva oppimiskeskus, jossa kasvaamonipuolisesti sivistyneitä nuoria. Kuusamon lukion arvojenmukaan koulussa edistetään seuraavia asioita:• itsensä hyväksymistä, tervettä itsetuntoa• tutkivaa otetta oppimisessa, analyyttisyyttä ja uteliaisuutta• kestävää kehitystä• suvaitsevaisuutta ja empaattisuutta• osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja avarakatseisuutta• omien juurien arvostamista ja kansainvälisyyttä Internet http://www.kuusamonlukio.fi/
  11. 11. Alltelleringet: Fishy Island
  12. 12. Barometrien taustaa• Opetusministeriö: Sivistysbarometrit 1993-2007 (2008)• Opetus- ja kulttuuriministeriö: Yleissivistys ja osaaminen työelämässä 2030. Menestyksen eväät tulevaisuudessa (2008)• Opetushallitus: Perusopetusta koskeva Oppimisen tulevaisuus 2030 –barometri 2010 (Otava, Tutu, Demos)• Opetushallitus: Lukion tulevaisuus 2030 –barometri 2011 (Otava, Tutu)• Amok: Ammatillisen opettajan osaamisen tulevaisuus (Aila Paaso)• Julkaisut: • Linturi & Rubin (2010) Toinen koulu, toinen maailma. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, TUTU-julkaisuja 1/2011. Tutun yliopisto.
  13. 13. Barometrien luonneTulevaisuusbarometrin avulla kerätään ajassa muuttuvaaaikasarjatietoa asiantuntijoiden käsityksiä, mielipiteitä ja hiljaistatietoa oppimisen, koulutuksen, koulun ja osaamisentulevaisuuden haasteista koskien sitä,• millaiseksi tulevaisuus tutkittavan asian tai ilmiön kohdalla todennäköisesti muodostuu, ja• onko tämä tulevaisuus toivottavaa vai epätoivottavaa. Barometrilla tuotetaan tulevaisuustietoa eli odotuksia, toiveita,pelkoja, keskustelunavauksia ja skenaarioita erilaisistatodennäköisistä ja mahdollisista tulevaisuuksista.
  14. 14. Kehitysteemat
  15. 15. Barometriteemat Toiminta, yhteisö, kouluTieto, taito,oppiminen Arvot, päämäärät ja tavoitteet Toiminta- ympäristö
  16. 16. Sisäpaneeli
  17. 17. Ulkopaneeli
  18. 18. Paneelit yhteinen• koulu • ympäristö• opetus • tieto • yhteiskunta • taito • oppiminen sisä ulko Koulu ja Oppiminen ja Koulu ja oppiminen yhteiskunta yhteiskunta
  19. 19. eDelfoi-ympäristö
  20. 20. TulevaisuusteesiULKOISTETTU OPETUS”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetus-panokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottu opetus-suoritteisiin, opettajan osaamiseen, maineeseen ja kykyynneuvotella sopimuksensa.”SeliteVuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta onpurkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiärajoja - organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet.Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnallakuin osaamisen laadulla. Samalla kuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovatjohtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määrä on vähentynyt.
  21. 21. Teesi ja kiistakysymys ei- todennäköinentodennäköinen ja toivottava ja toivottava ei- todennäköinentodennäköinen ja ei-toivottavaja ei-toivottava Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
  22. 22. Argumentaatio Puolesta VastaanKilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. Huonot Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni koululainenpalveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat määrittelevät tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voi rauhassa keskittyätavoitteet. kasvatukseen ja opetukseen vailla "suorituspaineita".Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan hyvä. En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä,Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon (esim. joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille.vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, eija värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! yritystoimintaa! Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik ochOstettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för alla.laadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning skulle änsäilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat mera koncentreras till Nyland och huvudstads-regionen samtparhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja några få andra större orter ! Icke önskvärt - skulle medföratodella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. betydligt större samhälleliga problem.
  23. 23. Teesien kolmijako
  24. 24. KIISTAKYSYMYSPOLARISAATIO “KAMELI”
  25. 25. DIALOGIKYSYMYSKIRJO “LUMIKKI JA KÄÄPIÖT”
  26. 26. RATKAISUKYSYMYSTAPAHTUU EI IKINÄ
  27. 27. KIISTATULEVAISUUS
  28. 28. DIALOGINEN TULEVAISUUS
  29. 29. RATKAISUTULEVAISUUS
  30. 30. TULEVAN KEHKEYTYMINEN
  31. 31. Tulevaisuudentutkimus • Luonteeltaan monitieteinen ja poikkitieteellinen tiedonala • Tutkimuskohteena nykyhetki • Tuottaa tietoa monista mahdollisista ja vaihto- ehtoisista tulevaisuuksista AVAV Zoi: impossible patio balcony
  32. 32. Laadullinen ennakointiHaetaan trendikehityksen takaa epäjatkuvuuksiaHeikot signaalit- muutoksen ensioireTrendimurtumat- kiista-keskustelu-ratkaisu -dialektiikkaLaadullinen lähestymistapa- kommentit, argumentit, dialogiProsessinäkökulma- seuranta, laajentaminen, keskustelut, muisti

  ×