освіта для сталого розвитку

5,442 views
5,295 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
405
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

освіта для сталого розвитку

 1. 1. освіта для сталого розвитку: мета та основні завдання ( автор: доктор філософських наук, завідувач кафедри випереджаючої освіти ДОІППО О.Є.Висоцька)
 2. 2. Головні аспекти соціального розвитку ХХІ століття: <ul><li>Динамічність; </li></ul><ul><li>Технологічність та інформаційність; </li></ul><ul><li>Інтегративність; </li></ul><ul><li>Нестабільність, висока ступінь соціальних, економічних та екологічних ризиків. </li></ul>
 3. 3. Що таке “сталий розвиток”? <ul><li>сталий розвиток </li></ul><ul><li>(від англ. sustainable development ) – стабільний спрямований, збалансований розвиток економічної та соціальної сфер при раціональному використанні екологічних ресурсів </li></ul>
 4. 4. <ul><li>1992 р. - Конференц і я ООН у Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку (ЮНСЕД), на якій було прийнято рішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства у напрямку його сталого розвитку. </li></ul><ul><li>2002 р. - Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку у Йоганензбурзі. </li></ul><ul><li>грудень 2002 р. - Генеральною Асамблеєю прийнята Резолюція «Про Декаду ООН з освіти для сталого розвитку, починаючи з 1 січня 2005 року» (2005 - 2014). </li></ul><ul><li>Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 634 затверджено «Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 роки». </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Поняття сталості передбачає створення умов для розповсюдження такого підходу до життя, коли розвиток суспільства спрямований забезпечувати потреби нинішній поколінь без втрат для майбутніх поколінь забезпечувати свої власні потреби </li></ul>Складові сталості Економічна стабільність Соціальний захист Екологічна безпека
 6. 6. Що таке стале суспільство? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Стале суспільство - це суспільство, яке зберігається протягом життя багатьох поколінь і характеризується далекоглядністю, гнучкістю і мудрістю, за якої не руйнуються його фізичні чи соціальні системи життєзабезпечення. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Дві найважливіші ідеї, підпорядковані сталому розвитку: <ul><li>• розв'язання економічних, соціальних та екологічних проблем і досягнення рівноваги між ними для забезпечення якісного рівня життя людини; </li></ul><ul><li>• впровадження зобов'язань нинішнього покоління, які гарантують таке збереження природних, соціальних та економічних ресурсів, щоб рівень добробуту наступних поколінь лишався не нижчим за сучасний. </li></ul>Економ. підсистема Соціальна підсистема Екологічна підсистема
 8. 8. Ключові завдання сталого розвитку: <ul><li>• забезпечення випереджаючого розв'язання проблем соціального та духовного розвитку; </li></ul><ul><li>• узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємністю екосистем; </li></ul><ul><li>• збереження і відновлення природних екосистем та їхньої здатності до самовідтворення. </li></ul>
 9. 9. Що таке освіта для сталого розвитку? <ul><li>Освіта для сталого розвитку базується на фундаментальному припущенні, що людство має радикально змінити сучасний хід економічного, екологічного і соціального розвитку для забезпечення здорового та якісного життя нинішніх та майбутніх поколінь </li></ul>
 10. 10. Чому традиційна освіта не може більше задовольняти потреби сьогодення? <ul><li>Традиційна освіта неспроможна вчасно реагувати на гострі проблеми та повною мірою задовольняти потреби сьогодення, оскільки: </li></ul><ul><li>• лише перелічує проблеми і не націлена на їх розв'язання; </li></ul><ul><li>• не дає змоги осягнути системну картину світу, оскільки більшість дисциплін викладається відокремлено; </li></ul><ul><li>• не спрямована на вивчення та практичне розв'язання місцевих проблем; </li></ul><ul><li>• суспільство розвивається швидшими темпами, тому знання часто застарівають ще до закінчення терміну навчання. </li></ul>
 11. 11. Актуальність створення мереж шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку: <ul><li>Нагальною потребою ХХІ століття є формування такого способу життя, який склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства; </li></ul><ul><li>освіта для сталого розвитку охоплює екологічну, економічну та соціальну проблематику навчання та виховання під кутом зору формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом. </li></ul>
 12. 12. Що є метою освіти для сталого розвитку? <ul><li>Формування мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідні смисложиттєві цінності і пріоритети – ключова мета освіти для сталого розвитку </li></ul>
 13. 13. Що включає сталий розвиток особистості: <ul><li>поетапний гармонійний та збалансований розвиток всебічно освіченої соціально активної особистості, яка має світогляд, сформований на основі моральних принципів та норм, що забезпечують готовність до соціально–відповідальної поведінки і безперервної освіти. </li></ul>
 14. 14. Яким є зміст освіти для сталого розвитку? <ul><li>Складовими змісту освіти для сталого розвитку є: </li></ul><ul><li>• якість життя, соціальна справедливість та рівноправність; </li></ul><ul><li>• збереження різноманіття: культурного, соціального та біологічного; </li></ul><ul><li>• взаємозв'язок: у суспільстві, економіці та довкіллі; </li></ul><ul><li>• усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями; </li></ul><ul><li>• громадянська позиція, права та обов'язки громадян; </li></ul><ul><li>• потреби та права майбутніх поколінь на якісне життя. </li></ul>
 15. 15. Які зміни передбачає освіта для сталого розвитку в навчальному процесі? <ul><li>для викладачів – це перехід від передачі знань до створення умов для їх активного засвоєння та отримання практичного досвіду; </li></ul><ul><li>для учнів – це перехід від пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку, практичного осмислення; </li></ul><ul><li>для керівництва навчальним закладом – це зміни у використанні ресурсів закладом, впровадження принципів сталості та демократизації в управління, налагодження діалогу із зацікавленими групами населення. </li></ul>
 16. 16. Пріоритетні напрямки освіти для сталого розвитку: <ul><li>виховання культури розумного споживання енергії та води, зменшення марних витрат сировини, кількості відходів; </li></ul><ul><li>впровадження принципів, норм та цінностей екологічної етики та етики відповідальності; </li></ul><ul><li>розвиток духовного потенціалу особистості на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки; </li></ul><ul><li>розвиток інформаційної культури особистості, основ критичного мислення та медіа-грамотності; </li></ul><ul><li>Впровадження норм міжособистісної та міжкультурної взаємодії на засадах принципів полікультурності та толерантності ; </li></ul><ul><li>розвиток правової культури особистості, основ громадянськості; </li></ul><ul><li>формування культури здоров ’ я підлітків на засадах розуміння єдності природи та людини, залежності здоров ’ я людини від стану довкілля. </li></ul>
 17. 17. Які виховні принципи визначають сутність освіти для сталого розвитку? <ul><li>можливість учнями висловлювати та відстоювати власну точку зору; </li></ul><ul><li>мислити критично; </li></ul><ul><li>вчитися працювати у команді, домовлятися та поважати демократичні рішення; </li></ul><ul><li>бути толерантними та відповідальними; </li></ul><ul><li>бути відкритими для навчання та самонавчання; </li></ul><ul><li>вміти приймати самостійні рішення у власному повсякденному житті . </li></ul>
 18. 18. Яку роль відіграє екологічна освіта у процесі впровадження освіти для сталого розвитку? <ul><li>Екологічна освіта була передумовою виникнення освіти для сталого розвитку та стала її базою. </li></ul><ul><li>Зараз освіта для сталого розвитку охопила всі сфери діяльності людини і уособлює значно ширше поняття, ніж екологічна освіта. </li></ul>
 19. 19. Які інструменти з впровадження освіти для сталого розвитку є головними? <ul><li>діалог : налагодження взаєморозуміння та постійного діалогу між вчителями та учнями; </li></ul><ul><li>навчання : розвиток нових знань, навичок та вмінь для заохочення практики сталості у різних сферах життя людини; </li></ul><ul><li>інформування : доступ до інформації з питань сталого розвитку та стану довкілля; </li></ul><ul><li>маркетинг: зміни в поведінці кожної людини на користь сталості. </li></ul>
 20. 20. Напрямки освітньої діяльності : <ul><li>впровадження інтегративних курсів та уроків, що сприяють розвитку системного мислення; </li></ul><ul><li>впровадження курсів з розвитку критичного мислення та аргументативного дискурсу, відповідної інформаційної культури. </li></ul><ul><li>курси з розвитку екологічної культури з врахуванням сучасних соціокультурних потреб (формування відповідної споживчої культури, здоров’язберігаючих вмінь та навичок). </li></ul><ul><li>курси гуманоцентричного спрямування (розвиток моральної культури особистості із залученням ідеї відповідального ставлення до життя). </li></ul><ul><li>курси соціостратегічного спрямування (розкриття основних тенденцій та загроз соціального розвитку). </li></ul><ul><li>курси, спрямовані на розвиток інтеграційної культури особистості – етики толерантності, гендерної рівності, полікультурності. </li></ul><ul><li>курси, спрямовані на розвиток громадянської та правової культури особистості. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>В основі теоретичних методів випереджаючої освіти для сталого розвитку: </li></ul><ul><li>міждисциплінарний та системний підхід до вивчення основних проблем взаємодії людини та довкілля з точки зору принципів сталого розвитку. </li></ul><ul><li>діяльнісний підхід до навчання як орієнтація на практичну реалізацію отриманих знань та вмінь, вироблення активної життєвої позиції особистості; </li></ul><ul><li>гуманоцентричний, особистісно-орієнтований підхід; </li></ul><ul><li>принципи та цінності педагогіки співробітництва, ненасильства та толерантності; </li></ul><ul><li>принципи холізму та коеволюції суспільства і природи; </li></ul><ul><li>норми і принципи етики відповідальності та екологічної етики. </li></ul>
 22. 22. Який результат із впровадження освіти дя сталого розвитку слід очікувати? <ul><li>загальна культура молоді і педагогів у питаннях природозбереження, регуляції відносин у суспільстві значно покращиться, якщо система навчання та виховання в інтересах сталого розвитку зможе забезпечити культурологічний підхід до формування змісту випереджаючої освіти як цілісного педагогічного процесу з постійним підвищенням соціальної домінанти сталості у системі Природа - Суспільство – Людина; </li></ul><ul><li>умови креативності комплексу навчально-виховних заходів створюються з урахуванням культурних, соціальних та економічних аспектів життєдіяльності дитини, особистісно-орієнтованого підходу, пріоритету гумано- та екоцентричних цінностей, а також можливостей освітянського закладу інтеграції до європейського освітнього простору. </li></ul>
 23. 23. Освіта для сталого розвитку – це основа нашого спільного сталого майбутнього

×