ARNO KASENIIT 2010 Ettevõtlus ja majandus
<ul><li>ÕPPIMISE EELDUSED </li></ul><ul><li>AINEKAVA </li></ul>Mida ja kuidas õpime
<ul><li>KUIDAS ÕPIME </li></ul>
Õpimeetodid ja vormid <ul><li>Loeng (ca 10-15 min) </li></ul><ul><li>Töölehtede täitmine, </li></ul><ul><li>Diskussioon </...
Õpetaja ootused ja koostöö eeldused <ul><li>Teeme koostööd </li></ul><ul><ul><li>Kuulamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Mõtl...
...ja veel mõned põhimõtted <ul><li>Olen pigem juhendav õpetaja </li></ul><ul><li>olen teie heaks ja toeks, samuti “valuks...
AINEKAVA
Majandus- ja ettevõtlusõpetuse eesmärgid <ul><li>1) teab majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendab ma...
Eesmärgid (tulemused) <ul><li>5) mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi ettevõtjana tegutsemiseks; </l...
Eesmärgid (tulemused) <ul><li>Majandusõpetusega a rendatakse õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning  sääst...
Mõned majanduse hüpoteesid <ul><li>Äritegevus toimub kasumi nimel </li></ul><ul><li>Ressursid on piiratud </li></ul><ul><l...
Piirangud <ul><li>Kõiki soove ei saa rahuldada </li></ul><ul><li>Ressursid on kõigil ja alati piiratud </li></ul><ul><ul><...
Majanduse trilemmad Vajadusedhüved, rikkus Mõistlikkus, säästlikkus, tasakaal Aktiivsus, ettevõtlikkus, riskimine
Mõned mõisted <ul><li>Ettevõtlikkus on kujutlusvõime, uuenduslik mõtlemine ja juhtimisoskused, mida on vaja äri alustamis...
Mõisted <ul><li>Ettevõtlus- mistahes seadusega kooskõlas majandustegevuse vorm, mille peamiseks eesmärgiks on kasumi teen...
(1) Ettevõtlikkuspädevus tähendab suutlikkust: <ul><li>1) näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, püstitada eesmärke...
Peamised teemad
1. Turumajandus <ul><li>1) turumajanduses määrab turg toodetava toodangu ja kasum motiveerib ettevõtlust; </li></ul><ul>...
Turumajandus <ul><li>Turumajandus. Ressursside nappus, majanduslik käitumine, alternatiivkulu, kompromissid. </li></ul><u...
2. Ettevõtlus <ul><li>Õpitulemused  : </li></ul><ul><li>1) teab ettevõtja kohustusi, riske ja tasusid ; </li></ul><ul><l...
Ettevõtlus <ul><li>Ettevõtlus. Ettevõtlikkus, ettevõtjate roll majanduses. Ettevõtja, ettevõte. Ettevõtja kohustused, ris...
3. Ettevõtte alustamine <ul><li>Õpitulemused </li></ul><ul><li>Kursuse lõpul oskab õpilane koostada lihtsamat äriplaani om...
4. Ettevõtte raamatupidamine <ul><li>Õpitulemused </li></ul><ul><li>Kursuse lõpul tunneb õpilane raamatupidamise aluseid j...
5. Juhtimine <ul><li>Õpitulemused </li></ul><ul><li>Kursuse lõpul oskab õpilane kasutada ajurünnaku tehnikat juhtimisprobl...
6. Tööjõud <ul><li>Õpitulemused  Kursuse lõpul õpilane: </li></ul><ul><li>1) oskab hinnata enda võimeid ja vastutust tööt...
7. Konkurents ettevõtluses <ul><li>Õpitulemused </li></ul><ul><li>Kursuse lõpul tunneb õpilane konkurentsiliike ning konku...
8. Turundus <ul><li>Õpitulemused  Kursuse lõpul õpilane: </li></ul><ul><li>1) oskab püstitada tootmise ja müügi eesmärke;...
9. Ärieetika <ul><li>Õpitulemused  Kursuse lõpul õpilane: </li></ul><ul><li>1) oskab tuua selliste eetiliste äriotsuste n...
Allikad/kasulikud viited <ul><li>Majandusõpik Gümnaasiumile.  Junior Achievement </li></ul><ul><li>Ettevõtja portaal ht...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

I Ettevõtlus ja majandus

3,292 views

Published on

Sissejuhatus majandusõpetuse kursusesse "Ettevõtlus"

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,292
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

I Ettevõtlus ja majandus

 1. 1. ARNO KASENIIT 2010 Ettevõtlus ja majandus
 2. 2. <ul><li>ÕPPIMISE EELDUSED </li></ul><ul><li>AINEKAVA </li></ul>Mida ja kuidas õpime
 3. 3. <ul><li>KUIDAS ÕPIME </li></ul>
 4. 4. Õpimeetodid ja vormid <ul><li>Loeng (ca 10-15 min) </li></ul><ul><li>Töölehtede täitmine, </li></ul><ul><li>Diskussioon </li></ul><ul><li>Mõistekaartide koostamine, ajurünnakud </li></ul><ul><li>Rühmatööd tunnis </li></ul><ul><li>Iseseisev töö (materjali lugemine, referaat, esitlus) </li></ul><ul><li>Õpimapi/konspekti (portfolio) koostamine </li></ul>
 5. 5. Õpetaja ootused ja koostöö eeldused <ul><li>Teeme koostööd </li></ul><ul><ul><li>Kuulamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Mõtlemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Arutlemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Küsimine </li></ul></ul><ul><li>Suhtumine asjalik ja positiivne </li></ul><ul><li>Konspekt i kirjutame nii enda mõtteid kui ka õpetaja rõhutatud lauseid (portfolio) </li></ul><ul><li>Rühmatöös osaleme aktiivselt </li></ul><ul><li>Tähtaegadest peame kinni </li></ul><ul><li>Klassis valitsegu töörahu </li></ul><ul><li>Vahel on vajalik ka hea nali ja huumoriga raskustest ülesaamine </li></ul>
 6. 6. ...ja veel mõned põhimõtted <ul><li>Olen pigem juhendav õpetaja </li></ul><ul><li>olen teie heaks ja toeks, samuti “valuks” ja rõõmuks </li></ul><ul><li>Teie olete endi ja oma klassikaaslaste heaks ja abiks </li></ul><ul><li>Me õpime- mitte ei võistle, igaühe hinne on tema enda oma </li></ul><ul><li>Eksimine on lubatud - see on õppimise loomulik osa </li></ul><ul><li>Ükski küsimus pole rumal, küsimuse esitamine on pool lahendust </li></ul><ul><li>Teeme koostööd, kuid targemaks saame igaüks omal moel </li></ul><ul><li>........ </li></ul>
 7. 7. AINEKAVA
 8. 8. Majandus- ja ettevõtlusõpetuse eesmärgid <ul><li>1) teab majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendab majandusalaseid teadmisi üksikisikuna ning perekonna- ja tööelus; </li></ul><ul><li>2) teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ja ettevõtja; </li></ul><ul><li>3) teab üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse põhimõtteid ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; </li></ul><ul><li>4) omab ülevaadet ja kogemusi erinevatest elukutsetest ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; </li></ul>
 9. 9. Eesmärgid (tulemused) <ul><li>5) mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi ettevõtjana tegutsemiseks; </li></ul><ul><li>8) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist; o s kab püstitada eesmärke, võtta vastutust ideede elluviimisel ning rakendab meeskonnatöö võtteid; </li></ul><ul><li>9) kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, </li></ul><ul><li>planeerib ja viib läbi uurimuslikke töid, töötleb kogutud andmeid, tõlgendab ja esitab neid. </li></ul>
 10. 10. Eesmärgid (tulemused) <ul><li>Majandusõpetusega a rendatakse õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut , probleemide lahendamise ja uurimise oskusi. </li></ul>
 11. 11. Mõned majanduse hüpoteesid <ul><li>Äritegevus toimub kasumi nimel </li></ul><ul><li>Ressursid on piiratud </li></ul><ul><li>Inimene käitub ratsionaalselt </li></ul><ul><li>Vajadused ja valikud </li></ul><ul><li>Nõudlus ja pakkumine otsivad tasakaalu </li></ul><ul><li>Kes riskib, võib rohkem võita...aga ka kaotada </li></ul><ul><li>Äriidee ja majandusvalikute põhiküsimusteks on – MIDA?, KUIDAS?, KELLELE ? </li></ul>
 12. 12. Piirangud <ul><li>Kõiki soove ei saa rahuldada </li></ul><ul><li>Ressursid on kõigil ja alati piiratud </li></ul><ul><ul><li>aeg,võimed, oskused </li></ul></ul><ul><ul><li>raha ja muud materiaalsed väärtused </li></ul></ul><ul><ul><li>looduskeskkonna võimalused </li></ul></ul><ul><li>Mida arenenum inimene ja ühiskond, seda rohkem valikuid on! </li></ul>
 13. 13. Majanduse trilemmad Vajadusedhüved, rikkus Mõistlikkus, säästlikkus, tasakaal Aktiivsus, ettevõtlikkus, riskimine
 14. 14. Mõned mõisted <ul><li>Ettevõtlikkus on kujutlusvõime, uuenduslik mõtlemine ja juhtimisoskused, mida on vaja äri alustamiseks ja juhtimiseks. </li></ul><ul><li>Loodusvarad on looduskeskkonna osad, mida inimene oma eluks ja majandustegevuseks kasutab. </li></ul><ul><li>Inimressursid ehk tööjõud on inimeste füüsilised ja vaimsed jõupingutused, mida kasutatakse kaupade ja teenuste loomiseks. </li></ul>
 15. 15. Mõisted <ul><li>Ettevõtlus- mistahes seadusega kooskõlas majandustegevuse vorm, mille peamiseks eesmärgiks on kasumi teenimine. </li></ul><ul><li>Ettevõte on tööjõu ja vahenditega (ressurssidega) varustatud iseseisev majandusüksus, mis valmistab tooteid või pakub teenuseid </li></ul>
 16. 16. (1) Ettevõtlikkuspädevus tähendab suutlikkust: <ul><li>1) näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, püstitada eesmärke, genereerida ideid ja neid teostada; </li></ul><ul><li>2) võtta initsiatiivi ja vastutada algatatud tegevuste eest, teha koostööd teistega eesmärkide teostumiseks; </li></ul><ul><li>3) tegevust lõpule viia , isegi kui ilmneb takistusi; </li></ul><ul><li>4) reageerida paindlikult muutustele, võtta arukaid riske ning tulla toime ebakindlusega ; </li></ul><ul><li>5) valida sobivad ja loovad meetodid ideede teostamiseks, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega </li></ul>
 17. 17. Peamised teemad
 18. 18. 1. Turumajandus <ul><li>1) turumajanduses määrab turg toodetava toodangu ja kasum motiveerib ettevõtlust; </li></ul><ul><li>2) erinevate ressursside kasutami ne ettevõtte tegutsemisel , kapitali ja investeerimise tähtsus. </li></ul>
 19. 19. Turumajandus <ul><li>Turumajandus. Ressursside nappus, majanduslik käitumine, alternatiivkulu, kompromissid. </li></ul><ul><li>Majanduse kolm põhiküsimust . Ettevõtluse tugisambad. </li></ul><ul><ul><li>Hinnasüsteem, eraomand, konkurents, ettevõtlikkus, kasum. </li></ul></ul><ul><li>Nõudlus. Pakkumine. Hinnamõju . </li></ul><ul><li>Nõudluse ja pakkumise muutused. </li></ul><ul><li>Tasakaaluhind. Tootmise muutuste mõju hindadele. </li></ul>
 20. 20. 2. Ettevõtlus <ul><li>Õpitulemused : </li></ul><ul><li>1) teab ettevõtja kohustusi, riske ja tasusid ; </li></ul><ul><li>2) analüüsib ettevõtte põhilisi kohustusi oma töötajate, klientide, aktsionäride ja kohaliku ühiskonna ees; </li></ul><ul><li>3) mõistab ettevõtlust kui elatise teenimise võimalust. </li></ul>
 21. 21. Ettevõtlus <ul><li>Ettevõtlus. Ettevõtlikkus, ettevõtjate roll majanduses. Ettevõtja, ettevõte. Ettevõtja kohustused, riskid, kasum. </li></ul><ul><li>Ettevõtjate strateegiad. Ettevõtte õiguslikud vormid . FIE, osaühing, aktsiaselts. Ettevõtja karjäär. „Äriseadustik“. </li></ul>
 22. 22. 3. Ettevõtte alustamine <ul><li>Õpitulemused </li></ul><ul><li>Kursuse lõpul oskab õpilane koostada lihtsamat äriplaani oma äriidee teostamiseks. </li></ul><ul><li>Õppesisu </li></ul><ul><li>Ettevõtte alustamine. Oma ettevõttega alustamine. Äriidee, äriplaan. </li></ul><ul><li>Toode ja teenus. Algkapital, investeerimine. Väärtpaberid. Tootlikkus, kvaliteet. </li></ul><ul><li>Püsi- ja muutuvkulud. Nüüdissaegse tehnoloogia ning ressursside efektiivse ja keskkonnasäästliku kasutamise mõju tootlikkusele. </li></ul>
 23. 23. 4. Ettevõtte raamatupidamine <ul><li>Õpitulemused </li></ul><ul><li>Kursuse lõpul tunneb õpilane raamatupidamise aluseid ja oskab pidada lihtsat majandusarvestust, teeb vahet püsi- ja muutuvkulude vahel. </li></ul><ul><li>Õppesisu </li></ul><ul><li>Ettevõtte raamatupidamine. Bilanss. Kasumiaruanne. Aktiva, passiva, kasum, kahjum, amortisatsioon. </li></ul><ul><li>Põhivara, käibevara, kohustused. Üksikisiku ja ettevõtte tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, töötuskindlustusmakse. </li></ul>
 24. 24. 5. Juhtimine <ul><li>Õpitulemused </li></ul><ul><li>Kursuse lõpul oskab õpilane kasutada ajurünnaku tehnikat juhtimisprobleemidele lahenduste pakkumisel. </li></ul><ul><li>Õppesisu </li></ul><ul><li>Juhtimine. Eesmärkide püstitamine, planeerimine. Meeskonnatöö, tööjaotus, motiveerimine, kontrollimine. Ajakasutus. </li></ul>
 25. 25. 6. Tööjõud <ul><li>Õpitulemused Kursuse lõpul õpilane: </li></ul><ul><li>1) oskab hinnata enda võimeid ja vastutust töötades ühel ametikohal õpilasfirmas; </li></ul><ul><li>2) oskab vormistada elulookirjeldust ja töökohataotlust. </li></ul><ul><li>Õppesisu </li></ul><ul><li>Tööjõud. Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. Palgad. Töötaja, juhi ja alluva rollid. Töölevõtu vestlus, CV koostamine. </li></ul><ul><li>Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. </li></ul>
 26. 26. 7. Konkurents ettevõtluses <ul><li>Õpitulemused </li></ul><ul><li>Kursuse lõpul tunneb õpilane konkurentsiliike ning konkurentsi positiivseid ja negatiivseid mõjusid. </li></ul><ul><li>Õppesisu </li></ul><ul><li>Konkurents ettevõtluses. Konkurentsi vormid. Konkurentsi positiivne ja negatiivne mõju tootmisele ja tarbijale. </li></ul><ul><li>Litsents, patent, kasulik mudel, tööstusdisaini lahend ja autoriõigus. </li></ul>
 27. 27. 8. Turundus <ul><li>Õpitulemused Kursuse lõpul õpilane: </li></ul><ul><li>1) oskab püstitada tootmise ja müügi eesmärke; </li></ul><ul><li>2) tunneb turunduse mõistet ja rolli ettevõtte tegevuses; </li></ul><ul><li>3) oskab hinnata ja võrrelda turustruktuure ja strateegiaid, teha reklaami ja müüa tooteid. </li></ul><ul><li>Õppesisu </li></ul><ul><li>Turundus. Põhiülesanded. Toode, hind. Hinnakujundus. Müügistrateegiad. </li></ul><ul><li>Turundussuhtlus ja müügikoht. Reklaam, reklaami koostamine. </li></ul><ul><li>Ostja ja müüja rollid. </li></ul>
 28. 28. 9. Ärieetika <ul><li>Õpitulemused Kursuse lõpul õpilane: </li></ul><ul><li>1) oskab tuua selliste eetiliste äriotsuste näiteid, mis mõjutavad ühiskonda; </li></ul><ul><li>2) hindab seoseid väärtuste ja käitumiste vahel. </li></ul><ul><li>Õppesisu </li></ul><ul><li>Ärieetika. Vastutus tarbija, ühiskonna ja ettevõtte omanike ees. </li></ul><ul><li>Sotsiaalne ettevõtlus. </li></ul>
 29. 29. Allikad/kasulikud viited <ul><li>Majandusõpik Gümnaasiumile. Junior Achievement </li></ul><ul><li>Ettevõtja portaal http://www.aktiva.ee </li></ul><ul><li>Majandusõpetaja blogi http://opetajaarno.wordpress.com </li></ul>

×