4.2 motivatsioon I osa

5,193 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,193
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • V ä ga ilus ja toimib
  • 4.2 motivatsioon I osa

    1. 1. IV Indiviid organisatsioonis 4.2 Motivatsioon Motivatsiooni mõiste, motiivid, vajadused. Motivatsiooniteooriad.
    2. 2. IV teema Indiviid organisatsioonis <ul><li>4.1. Inimese individuaalsus: temperament, iseloom, taju, väärtused ja hoiakud. </li></ul><ul><li>4.2. Motivatsioon organisatsioonis. Motiivid. Vajadused. Ootused. Rahulolu. Tasu. </li></ul><ul><li>4.3.Suhtlemine organisatsioonis, infotasandid ja teabelevik, suhtlemisvahendid ja – kanalid. Konfliktid, konfliktijuhtimine, läbirääkimised </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    3. 3. IV teema 4.2 Motivatsioon Millest sõltub töö tulemuslikkus? Võimed, oskused vilumused Võimalused töötada Tahe ja valmidus töötada Töö tulemused
    4. 4. MÄRKSÕNAD <ul><li>Millised on tegelikud juhtimise ja käitumisega seotud probleemid organisatsioonis, mida lahendada püüame? </li></ul><ul><li>Vajadused </li></ul><ul><li>Kohustused </li></ul><ul><li>Head suhted </li></ul><ul><li>Rahulolu </li></ul><ul><li>Pühendumine </li></ul><ul><li>Efektiivsus </li></ul><ul><li>Tahtmine </li></ul><ul><li>Sõbralik </li></ul><ul><li>Selgus </li></ul><ul><li>Ausus </li></ul><ul><li>tervis </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    5. 5. PROBLEEM <ul><li>1) Igaüks mõtleb välja ühe probleemi </li></ul><ul><li>2) Rääkige oma probleemist naabrile </li></ul><ul><li>3) Rääkige oma probleemidest naaberpaarile </li></ul><ul><li>4) Tooge välja kogu grupiga 1 kõige olulisem probleem </li></ul><ul><li>Püüame selgitada välja , </li></ul><ul><li>millised on meie arvates tegelikud juhtimise ja käitumisega seotud probleemid organisatsioonis </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    6. 6. PROBLEEM <ul><li>MEIE arvates on kõige olulisem juhtimise ja töötaja käitmisega seotud probleem organisatsioonis: </li></ul><ul><li>Probleem: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>MEIE GRUPP </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    7. 7. Mis motiveerib <ul><li>Peeter Tohver http://www.youtube.com/watch?v=cWi26Numai8&feature=related </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    8. 8. Motivat s io o n i mõiste <ul><li>Motivatsioon on motiivide kogum , mis aktiveerib , </li></ul><ul><li>suunab ja </li></ul><ul><li>hoiab käitumist jätkuvana ehk ajendab inimest </li></ul><ul><li>kindlal viisil toimima . </li></ul><ul><ul><li>Teadlik käitumine on motiveeritud, millegagi põhjustatud </li></ul></ul><ul><ul><li>Inimese tegutsemine eeldab võimeid , motivatsiooni ja soodsaid tingimusi </li></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    9. 9. Motivat s io o n <ul><li>Motivatsioon tekitab inimeses sisemised jõud , mis on seotud ja määravad inimese poolt rakendatavate jõupingutuste taseme, suuna ja püsivuse . </li></ul><ul><ul><li>Motivatsioon määrab enamasti jõupingutuste taseme ja püsivuse ( kvantiteedi ja kvaliteedi ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Mõnikord on seotud ka tegevuse suunaga , kriitilised tegevuse või kodaniku kohustusega . </li></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    10. 10. Motivat s io o n mõjutab : <ul><li>Käitumise ja toimimise suunda </li></ul><ul><ul><li>Käitumise valikud </li></ul></ul><ul><li>Tegevuse intensiivsust </li></ul><ul><ul><li>Jõupingutuste määr </li></ul></ul><ul><li>Käitumise püsivust </li></ul><ul><ul><li>Kestvus, pikaajalisus </li></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    11. 11. Motivatsioonimudel <ul><li>. </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    12. 12. Motivatsiooni probleemid <ul><li>Kuidas on v õ imalik motiveerida huvi kaotanud töötajaid? </li></ul><ul><li>Kuidas tagada see, et inimesed teevad seda, mida nad peaksid tegema ilma, et igat nende sammu juhendataks või et neile “närvidele” käidaks? </li></ul><ul><li>Kuidas tagada see, et inimesed tahaksid teha oma tööd ning oleksid valmis seda tegema enne kui paluda neil seda teha? </li></ul><ul><li>Kuidas motiveerida inimesi, kes töötavad ainult raha pärast ning tööeesmärkide suhtes on nad üsna ükskõiksed? </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    13. 13. Mis motiveerib: kas raha või rahulolu? <ul><li>Üks põhiküsimusi seisneb selles, milline on peamine motivaator , </li></ul><ul><ul><li>raha (tasu) või tööga rahulolu. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kas inimesed teevad vaid seda, mille eest neile makstakse ( lubatakse maksta ). </li></ul></ul></ul><ul><li>või </li></ul><ul><ul><ul><li>Kas rahulolev töötaja ongi motiveeritud töötaja . </li></ul></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    14. 14. Mis motiveerib tegustema? <ul><li>Tegevust motiveerib soov saada kiita </li></ul><ul><li>Tegevust motiveerib soov vältida karistust </li></ul><ul><li>Tegevust motiveerib soov saavutada rahuldus </li></ul><ul><li>Tegevust motiveerib soov saavutada eneseteostus </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    15. 15. Hääletame, mis mõjutab meid rohkem tegutsema (paremini õppima)? <ul><li>Raha (tasu) </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>.... </li></ul><ul><li>Hirm karistuse ees </li></ul><ul><li>.... </li></ul><ul><li>.... </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon Rahuolu tööga <ul><li>... </li></ul><ul><li>.... </li></ul>
    16. 16. Motivatsiooni mõttemudelid <ul><li>Töötajad teavad tasude struktuuri . Enne töö tegemist on teada tasude määr panuste eest (nagu porgand eeslile). </li></ul><ul><li>või </li></ul><ul><li>Tasusid ja sanktsioone rakendatakse lihtsalt peale tegevust. </li></ul><ul><li>Toimub valikute kinnitamine või taunimine . </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    17. 17. Motivatsioon ja motiivid <ul><li>Motivatsioon on seisund , tingimus või protsess , mis eelneb eesm ä rgip ä rasele k ä itumisele. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Motivatsioon hõlmab erinevat t üü pi motiive : hoiakud, tarbed, tunded, veendumused, v ää rtused ja huvid. </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    18. 18. Motiivid ja motivatsioon <ul><ul><li>MOVEO - liikumises, liikuvas olekus </li></ul></ul><ul><ul><li>MOTIVUS - mis põhjustab liikumist </li></ul></ul><ul><li>MOTIIV - põhjustab inimese k ä itumist . On regulaator. Aktiveerib ja suunab tegevust, fokusseerib tegevuse kindlale eesm ä rgile ning hoiab õige suuna peal </li></ul><ul><ul><li>MOTIIV - tunnetatud vajadus </li></ul></ul><ul><li>MOTIVATSIOONIPROTSESS - vajaduse põhjendamine. </li></ul><ul><li>TAHTLIK TEGEVUS - on motiveeritud tegevus, on ajendatud vajadustest ja motiividest </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    19. 19. Motiivide lihtsustatud liigitus <ul><li>I bioloogilised motiivid: </li></ul><ul><ul><li>füsioloogilised motiivid tulenevad organismi vajadustest, ilma neid rahuldamata võib organism hukkuda; </li></ul></ul><ul><ul><li>psühholoogilised motiivid tulenevad psüühilise heaolu tagamise vajadustest - tunnustus- ja suhtlemisvajadus, uudishimu; </li></ul></ul><ul><li>II sotsiaalsed motiivid tulenevad ümbritsevast kultuurilisest keskkonnast. Nende vajaduste rahuldamise kaudu teostab indiviid ennast selles kultuurilises keskkonnas. </li></ul><ul><li>Enamasti mõjutab indiviidi käitumist mitu asjaolu korraga ja peamist liikumapanevat jõudu on sageli üpris raske kindlaks teha. </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    20. 20. Toome näiteid erinevatest vajadustest (motiividest) IV teema 4.2 Motivatsioon
    21. 21. Motivatsiooni rakendamine <ul><li>Motivatsiooni rakendamise teevad keerukaks kolm tegurit : </li></ul><ul><ul><li>motivatsioon ei toimi isolatsioonis </li></ul></ul><ul><ul><li>juht ei pruugi teada, mida töötajad tegelikult soovivad </li></ul></ul><ul><ul><li>traditsiooniliste motivatsioonivõtete väärtus on muutunud </li></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    22. 22. Motivatsiooni alused võivad olla erinevad IV teema 4.2 Motivatsioon Töötaja Tööga seotud ootused Tööandja 1 Huvitav töö 5 2 Tunnustus tehtud töö eest 8 3 Kaasatus 10 4 Töö turvalisus 2 5 Hea palk 1 6 Edutamine ja kasvamine 3 7 Head töötingimused 4 8 Juhtkonna lojaalsus töötajatele 6 9 Peenetundeline distsipliin 7 10 Abi isiklike probleemide lahendamisel 9
    23. 23. Uurime, mis motiveerib meid? <ul><li>1) Igaüks mõtleb välja ühe motivatsioonifaktori </li></ul><ul><li>2) Rääkige oma motivatsioonifaktorist naabrile </li></ul><ul><li>3) Rääkige oma motivatsioonifaktoritest naaberpaarile </li></ul><ul><li>4) Tooge välja kogu grupiga 1 kõige olulisem motivatsioonifaktor </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    24. 24. MOTIVATSIOONITEOORIAD 1) Maslow – vajaduste püramiid 2) McClelland - tõukejõud 3) Herzberg – 2-faktori teooria 4) Alderfer – ERG-mudel 5) Vroom – ootuste teooria
    25. 25. Millest on tingitud motivatsiooniteooriate erisused <ul><li>1. Kas rõhutatakse kaasasündinud või omandatud osa käitumises </li></ul><ul><li>2. Kas käitumise põhjused on inimesele kättesaadavad või mitte </li></ul><ul><li>3. Kas käitumine on primaarne või instrumentaalne – kas käitumine tegevuse enese pärast või mõne muu essmärgi rahuldamiseks </li></ul><ul><li>4. Kas eesmärgiks on tasakaalu saavutamine või sellest väljaminek </li></ul><ul><li>5. Missugune on inimloomus – kas hea, altruistlik või halb, egotsentriline </li></ul><ul><li>6. Kas motivatsioon on hedonistlik (lõbu taotlev või mitte) </li></ul><ul><li>7. Kas motivatsioon on sisemine või väline </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    26. 26. Peamised motivatsiooniteoreetikud ja -teooriad <ul><li>Maslow </li></ul><ul><li>McClelland </li></ul><ul><li>Herzberg </li></ul><ul><li>Alderfer </li></ul><ul><li>Vroom </li></ul><ul><li>-Vajaduste püramiid </li></ul><ul><li>-Tõukejõud </li></ul><ul><li>-Keskkond ja rahulolu </li></ul><ul><li>-ERG-mudel </li></ul><ul><li>-Ootused </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    27. 27. 1) Abraham Maslow Vajadus te teooria IV teema 4.2 Motivatsioon
    28. 28. 1) Abraham Maslow : Vajadus te teooria <ul><li>Vajadus - puudus millegi j ä rele, vajadus ajendab inimest tegutsema teatud suunas. </li></ul><ul><li>Vajaduse tunnused </li></ul><ul><ul><li>on inimese seisund, kestvam kui ps üü hiline protsess, kuid l ü hem kui omadus </li></ul></ul><ul><ul><li>vajadusel on kindel objekt </li></ul></ul><ul><ul><li>vajadus v ä ljendab inimese sõltuvust mingitest konkreetsetest eksisteerimise tingimustest </li></ul></ul><ul><ul><li>vajadused võivad olla ü hekordsed perioodilised või pidevad </li></ul></ul><ul><li>Vajadus võib ü le minna otse tegevuseks kui sama tegevus on muutunud harjumuseks </li></ul><ul><ul><li>Mittetahtmine tegutseda on motiivi k ü simus </li></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    29. 29. Abraham Maslow : vajaduste hierarhia <ul><li>Abraham Maslow (1908 – 1970) – inimese vajadused on kaasas ü ndinud </li></ul><ul><li>Vajaduste hierarhia (püramiid): </li></ul><ul><ul><li>  5. eneseaktualisatsiooni vajadus </li></ul></ul><ul><ul><li>4. lugupidamisvajadus </li></ul></ul><ul><ul><li>3. kuuluvusvajadus </li></ul></ul><ul><ul><li>2. turvalisuse vajadus </li></ul></ul><ul><ul><li>1.   f ü sioloogilised vajadused </li></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    30. 30. Vajaduste hierarhia <ul><li>Vajaduste areng seostub sotsiaalse arenguga . Ü ks vajaduste aste j ä rgneb arenguliselt teisele. </li></ul><ul><ul><li>Mida madalama astme vajadus , seda suurema jõuga m ää rab inimese k ä itumist. </li></ul></ul><ul><li>Inimene võib olla motiveeritud mitme vajaduse poolt korraga. </li></ul><ul><ul><li>Madalamate vajaduste mõju inimese k ä itumisele v ä heneb inimese vananedes . </li></ul></ul><ul><ul><li>Madalama astme vajaduste rahuldatuse korral ilmnevad kõrgema astme vajadused. </li></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    31. 31. 2) McClelland Motivatsiooni tõukejõud IV teema 4.2 Motivatsioon
    32. 32. 2) McClelland: Motivatsiooni tõukejõud <ul><li>McClelland – inimesel neli vajaduste kategooriat </li></ul><ul><li>saavutusvajadus </li></ul><ul><li>kuulumisvajadus ehk sotsiaalne vajadus </li></ul><ul><li>kompetentsusvajadus </li></ul><ul><li>võimuvajadus </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    33. 33. <ul><ul><li>Domineeriv vajadus mõjutab ja aktiveerib teatud käitumist. </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivatsiooni tõukejõudude tundmine võimaldab juhil mõista alluvate töössesuhtumist. </li></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    34. 34. a) Saavutusvajadus <ul><li>Saavutusvajaduse tugevus oleneb: </li></ul><ul><ul><li>ebaõnnestumise hirmu tugevusest </li></ul></ul><ul><ul><li>usust oma võimetesse </li></ul></ul><ul><ul><li>eduootuse tugevusest </li></ul></ul><ul><ul><li>väärtusest , mis omistatakse tegevusele ja tulemustele </li></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    35. 35. b) Sisemine motivatsioon <ul><li>Sisemine motivatsioon tuleneb inimese sisemisest aktiivsusest, mida iseloomustavad: </li></ul><ul><ul><li>huvi </li></ul></ul><ul><ul><li>lõbu, rahulduse saavutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>võimete realiseerimine </li></ul></ul><ul><ul><li>keskkonna kontrollimine </li></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    36. 36. Sisemine motivatsioon <ul><li>Esineb kahte tüüpi sisemiselt motiveeritud käitumist: </li></ul><ul><ul><li>meelelahutuse otsimine – tunnetusliku aktiivsuse tõstmine </li></ul></ul><ul><ul><li>soov v ä hendada tekkinud ebakõlasid – v ä ljakutseid esitavas olukorras või informatsiooni mittekokkulangemise korral. </li></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    37. 37. Sisemine motivatsioon <ul><li>Sisemise motivatsiooni tugevus sõltub sellest, mil m ää ral inimesed n ä evad oma tegevuse tulemusi nende poolt mõjutatavatena ja kontrollitavatena. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>!!! Kui kompetentsusele ja enesem ää ratlusele seatakse piire v ä heneb sisemine motivatsioon </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    38. 38. c) Väline motivatsioon <ul><li>V ä line motivatsioon k ä ivitub baastarvete rahuldamisel ja v ä listele mõjutustele reageerides. </li></ul><ul><li>V ä lise motivatsiooni korral on tavaliselt olulisem tasu kui tegevus ise </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    39. 39. Tagasiside <ul><li>Tagasisidel ja tasustamisel on kaks funktsiooni: </li></ul><ul><ul><ul><li>kontrolliv funktsioon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>informeeriv funktsioon </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Kui inimene tunneb, et ü lekaalus on kontrolliv funktsioon, siis tajutakse oma k ä itumise põhjusi v ä listena . </li></ul><ul><li>Kui inimene tunneb, et ü lekaalus on informeeriv funktsioon, siis omistatakse oma tegevuse põhjused sisemistele motiividele . </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    40. 40. 3) F.Herzbergi kahe-faktori teooria IV teema 4.2 Motivatsioon
    41. 41. 3) F.Herzbergi kahe-faktori teooria IV teema 4.2 Motivatsioon Hügieeni faktorid Motivatsiooni faktorid <ul><li>Palk </li></ul><ul><li>Kindlustunne </li></ul><ul><li>Töötingimused </li></ul><ul><li>Kontrolli ulatus </li></ul><ul><li>Inimestevahelised suhted </li></ul><ul><li>Töökultuur </li></ul><ul><li>Juhtimise kvaliteet </li></ul><ul><li>Saavutusvajaduse rahuldamine </li></ul><ul><li>Vastutuse usaldamine </li></ul><ul><li>Enesearendamise võimalust pakkuv töö </li></ul><ul><li>Huvipakkuv töö </li></ul><ul><li>Tunnustus </li></ul>
    42. 42. Motivation-Hygiene Theory: The determinants of job dissatisfaction were found to be: <ul><li>company policy </li></ul><ul><li>administrative policies </li></ul><ul><li>supervision </li></ul><ul><li>salary </li></ul><ul><li>interpersonal relations </li></ul><ul><li>working conditions </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    43. 43.   Motivation-Hygiene Theory: Five factors stood out as strong determiners of job satisfaction: <ul><li>achievement </li></ul><ul><li>recognition </li></ul><ul><li>work itself </li></ul><ul><li>responsibility </li></ul><ul><li>advancement </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    44. 44. 4) C. Alderferi E-R-G-mudel IV teema 4.2 Motivatsioon
    45. 45. 4) C. Alderferi E-R-G-mudel <ul><li>E- existence – eksistents </li></ul><ul><li>R- relatedness – seotus </li></ul><ul><li>G- growth – kasv </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    46. 46. Alderferi E-R-G-mudel IV teema 4.2 Motivatsioon
    47. 47. 5) Vroom ootuste teooria IV teema 4.2 Motivatsioon
    48. 48. Vroom: ootuste teooria <ul><li>Motivatsioon kujuneb kolme teguri korrutisest : </li></ul><ul><ul><li>Valents </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tulemuse väärtus </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toimetuleku tõenäosus </li></ul></ul><ul><ul><li>Hüvituse tõenäosus </li></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    49. 49. IV teema 4.2 Motivatsioon IV teema 4.2 Motivatsioon Vroomi Ootuste teooria- tajutud tõenäosus, et pingutus annab oodatud tulemuse Tasude tajutud väärtus Motivat- siooni tugevus Tajutud seos pingutuse ja tulemuse vahel Tajutud seos tulemuse ja tasu vahel
    50. 50. Ootuste teooria eeldab, et … <ul><li>Inimesed teevad meelsasti tegevusi, mis on nende jaoks kerged ning mille eest saadakse võimalikku suurt tasu - mis on kõige kergem teha kõige suurema tasu eest. </li></ul><ul><li>Töötajad, kes tõrksad tegutsema on valdavalt seisukohal, et neil puuduvad oskused , valmidus tegutseda või nad ei tööta nii madala tasu eest . </li></ul><ul><li>Juht üldiselt kontrollib sellist situatsiooni. </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    51. 51. Enesetõhusus <ul><li>Enese-tõhusus on veendumus selle kohta, et antud ülesannet on võimalik edukalt sooritada. </li></ul><ul><li>Tugev või nõrk </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    52. 52. Eneseefektiivsus <ul><li>Valmisolek jõupingutusteks sõltub eneseefektiivsuse ootusest – usust oma võimetesse . </li></ul><ul><li>Eneseefektiivsuse ootus kujuneb püstitatud eesmärkide saavutamise kogemusest . </li></ul><ul><li>Usk oma võimetesse suureneb kui: </li></ul><ul><ul><ul><li>eesmärgid on konkreetsed </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>eesmärk on mõõduka raskusega </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>eesmärk on saavutatav lähitulevikus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sooritus on edukas </li></ul></ul></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    53. 53. Ootused <ul><li>Ootus- tajutud tõenäosus , et pingutus annab oodatud tulemuse </li></ul><ul><li>Ootus- tõenäosus , et edukat tegevust tasustatakse, edule järgneb tasu . </li></ul><ul><ul><li>Iga asi või sündmus, mis võib olla töötaja tegevuse tulemuseks </li></ul></ul><ul><li>Ootus: tasu , mis saadakse on väärtuslik </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    54. 54. Motiiviteooriate võrdlus IV teema 4.2 Motivatsioon Kõrgema taseme vajadused Maslow teooria Eneseaktuali-seerimine Tunnustus Herzbergi teooria Motivatsiooni faktorid McClellandi teooria Saavutus-vajadus Võimuvajadus Madalama taseme vajadused Kuulumine Turvalisus Füsioloogili- sed vajadused Hügieeni-faktorid Kuulumine
    55. 55. Lugu motivatsioonist <ul><li>Mees läks mööda teed kandes rasket kivi. Mööduja küsis temalt, et miks ta seda teeb. </li></ul><ul><li>Mees vastas: „ Ma olen ori. Ma pean seda tegema . Mul on kästud seda teha. </li></ul><ul><li>“ Teine mees tuli mööda teed kandes rasket kivi ja ka temalt küsiti sama küsimus. Tema vastas: </li></ul><ul><li>„ Mulle on selle eest makstud . See on küll raske töö, aga see ei ole halb töö. </li></ul><ul><li>“ Kolmandalt mehelt, kes tuli mööda teed kandes rasket kivi, sai samuti küsitud, et miks ta seda teeb. „Ma ehitan katedraali “, oli </li></ul><ul><li>vastus. </li></ul><ul><li>Anonüümne autor </li></ul>IV teema 4.2 Motivatsioon
    56. 56. 4.3. Suhtlemine organisatsioonis Järgmine teema... IV Indiviid organisatsioonis jätkub ...

    ×