• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Intro Strategic Management
 

Intro Strategic Management

on

 • 1,310 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,310
Views on SlideShare
1,310
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Intro Strategic Management Intro Strategic Management Presentation Transcript

  • Strateegiline juhtimine... Uus elu & Kasv! Alar Kolk alar@alarkolk.com www.alarkolk.com
  • • Viimased töökohad: – TTÜ rahvusvaheliste suhete juht – Rahandusministeerium, kantsleri nõunik – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, juhatuse esimees – Eesti Tehnoloogiaagentuur, direktor – SA Eesti Innovatsioonifond, juhatuse esimees• Peamised lisaametid: www.alarkolk.com – Eesti Innovatsioonikomitee liige, – Eesti Kosmose Asjade Nõukogu liige – AS Eesti Loots nõukogu liige – AS Andmevara nõukogu liige – Tiigrihüppe SA nõukogu liige – EASi Tehnoloogiakomitee liige – Eesti Biotehnoloogia programmi juhtkomitee liige• Praktika: ABB, Ericsson, Statoil, TEKES, MIT, INSEAD, Bocconi, NASA, ESA• Õpingud: – Helsinki University of Technology (PHD Candidate) – Tartu Ülikool & Tallinna Tehnikaülikool – Linköping University of Technology, – Lappeenranta University of Technology, – Helsinki School of Economics,
  • WHAT is a strategy?
  • “Nobody really knowswhat strategy is.” The Economist
  • “Nobody really knows whata strategy is or how todevelop a good one.” Costas Markides, Professor London Business School
  • Valik.Probleemiks on valik!
  • Competition & Growth
  • Strategy….Greek word stratēgos,which derives from twowords: stratos (army)and ago (ancient Greekfor leading).Stratēgos referred to amilitary commanderduring the age ofAthenian Democracy.
  • POWER & RECOURCESSTRATEGY & WAR! Military strategy: The Art of War Sun Tzu 6th century BC by On War Carl von Clausewitz (19th century) On Guerrilla Warfare Mao Zedong
  • Strategy is the direction and scope of an organisation over the long-term: which achieves advantage for the organisation through its configuration of resources within a challenging environment, to meet the needs of markets and to fulfil stakeholder expectations. Johnson & Scholes Strategy is goal-directed decisions and actions in which capabilities and resources are matched with the opportunities and threats in the environment.At general management’s core is strategy: defining a company’s position, making trade-offs, and forging fit among activities. M.Porter
  • Strateegia on firma otsustusloogika.(Kreitner)Strateegia kujutab endast teatud hulkahüpoteese põhjuste ja tagajärgede seostekohta. (Kaplan, Norton)Strateegia on organisatsiooni eesmärkide jaressursside ning muutuvateturundusvõimaluste ühildamine. (Kotler)Strateegia ilma taktikata on kõige aeglasemtee võiduni. Taktika ilma strateegiata onainult ettevalmistus alistumiseks.(Sun Tzu c. 500 BC)
  • Strategy In One Slide Profit = Revenue - Costs We live in a growth economy.
  • KOOLKONNAD• Disaini • Õppimise• Planeerimise • Võimu• Positsioneerimise • Kultuuri• Ettevõtluse • Keskkonna• Kognitiivne • Konfiguratsiooni ... Henry Mintzberg 1998
  • KOOLKONNADDisaini - strateegia koostamine seisnebpüüdes saavutada kooskõlaorganisatsiooni sisemiste võimete jaressursside ning väliste võimaluste vahelPlaneerimise - strateegia tulebformuleerida formaalse protseduuri kaudu,kasutades rohkeid analüüse jalähteandmeid, eelkõige arvnäitajaid
  • KOOLKONNADPositsioneerimise - strateegia onunikaalne positsioon turulEttevõtluse - rõhutab üksiku liidri tähtsust,intuitsiooni, otsustusvõime, tarkuse jakogemuse olulisust, keskne mõiste selleskäsitluses on visioonKognitiivne - strateegia formuleerimine onvaimne, tunnetuslik protsess
  • KOOLKONNADKultuuri – strateegia kujunemine on sotsiaalsekoostoime protsess, mis baseeruborganisatsiooni liikmete ühistel uskumustel jatõekspidamistelKeskkonna – näeb strateegia kujunemist kuikeskkonna muutustele reageerivat protsessiKonfiguratsiooni – püüab ühendada eelnevadkäsitlused
  • WHAT is a strategic management?
  • Where is Your Destination?
  • What is Our Vision?
  • Strateegia erinevates organisatsiooni valdkondades ÄRITEGEVUSE STRATEEGIA ÄRIIDEE ETTEVÕTTE VÄÄRTUS ÄRIVALDKOND ETTEVÕTTE VISIOONTEHNOLOOGIA- TURU- TOOTMIS- JA PERSONALI- MAJANDUS- STRATEEGIA STRATEEGIA LOGISTIKA- STRATEEGIA STRATEEGIA • Sihtrühmad ja STRATEEGIA• Läbimurdetehnoloogiad segmentatsioon•Võtmetehnoloogiad • Tarbijavajadused • Tootmise ja logistika •Võtmekompetentsid • Majanduslikud juhtimine eesmärgid• Tehnoloogia - mix • Turuosad ja - •Ressursside haldamine potentsiaal • “Make or buy” • Arvestuspõhimõtted• Fookus • hankimine • Marketingimix • Koostöövõrgustik • Juhtimine ja• Koostöövõrgustik • arendamine • Põhikonkurendid • Tootmistehnoloogia raporteerimine • kõrgkoolid • vastutused • Toote kontseptsioonid • Kvaliteedistrateegia • Kassavood • uurimisinstituudid • hindamine • Teenindus kontsepts. • Keskkonnakaitse • Omamine/omanikud • ettevõtted • Lisaväärtus • Koostöövõrgustikud • Kasusaamiteenimise põhimõtted
  • Strategy elements
  • Strateegia raamistik Sise – ja väliskeskkonna analüüsid SWOT – analüüsANALÜÜSID Kriitilised edutegurid Visioon MissioonSTRTEEGIA Valdkonnad Eesmärgid Strateegilised tegevuskavad MõõdikudSTRATEEGIA TegevuskavadRAKENDAMINE,JUHTIMINE Kvaliteedijuhtimine CAF Protsessi-juhtimine Partnerite ja huvigr. Finantsjuhtimine & Personalijuhtimine juhtimine eelarve
  • UUEMAD SUUNAD• Ressurssidel ja • Aktsionäride väärtuse kompetentsidel loomisele orienteeritud baseeruvad • Digitaalsed• Kliendi väärtusele • Reaalaja orienteeritud • Projektidele baseeruvad• Protsessil baseeruvad • Praktikale baseeruvad• Omandamised ja liidud• Dünaamiliste võimekuste arendamine• Ärimudel ja avatud innovatsioon
  • WHAT is business model?
  • 30 – 70 krooni 20 krooni 2 krooni20 senti
  • Part 1:The Nature of Politics
  • Strategy vs. Strategic Management• Strategy • Strategic – A series of goal- management directed decisions – Analyze current and actions situation matching an – Develop organization’s appropriate skills and strategies resources with the – Put strategies into opportunities and action threats in its – Evaluate, modify, environment or change strategy
  • Strategy vs. Strategic Management• Strategy involves • Strategic – Organization’s management goals – Planning – Goal-oriented action – Organizing – Related decisions – Implementing and actions – Controlling – Internal strengths – External opportunities and threats
  • “I need to getthe right people working on the right projects”
  • Build an network oflike-minded people
  • Build alliances & coalitions
  • STRATEEGIA LOOMINE (KREITNER) Käsun- Sümbolitel Ratsionaalne Osalusel Loov duslik põhinev põhinevStiil Valitsev Kultuuriline Analüütiline Protseduuriline Orgaanilinestrateegia Strateegia Põhineb Põhineb for. Sisemised Org. liikmeteloomisel loob liider visioonil ja struktuuril ja protsessid ja initsiatiiv missioonil planeerimisel suhtedJuhtkonna Suuna Moti- Hindamine ja Vastutuse Toetamineroll andmine veerimine ja kontroll siirdamine ja inspi- tingimuste reerimine loomineOrganisat- Allumine ja Väljakutse Süsteemi Õppimine ja Eksperimentsiooni kohus-tuste vastu- mängu- arenemine eerimine jaliikmete täitmine võtmine reeglite järgi riski-roll toimimine valmidus
  • Strateegiakujundamine ja juhi roll
  • Eelarve ja tegevuskava koostamine strateegia põhjalEesmärgid Mõõdikud Sihtväärtus Strateegilised tegevused Töötajate rahulolu tase 3,9 Iga tegevuse kohta on plaan, Plaan, mis sisaldab : Riigivõlg • finantseerijat • tähtaegasid • ressursse • eelarvet % olulisi oskusi arendatud 60%
  • Strateegia ja tegevused Kvaliteedi & personali töörühm Strateegia töörühm Kas teeme asju õigesti? Kas teeme õigeid asju?Tegevuse planeerimine (Kuidas?) Strateegiline planeerimine (Mida?) Sisend Protsess Väljund TulemusSisend: raha, inimesedProtsess: tegevused MõõdikudVäljund: poliitika, seadus, määrus, otsused, programmidTulemus: resultaat, sooritus, mõju
  • Visioon, missioon, strateegia, keskkond VISIOON aastaks 2008 Välismõjud MISSIOON Välismõjud Välismõjud Strateegia Struktuur SüsteemidTänane päev ÜHISED VÄÄRTUSED Stiil Oskused Inimesed
  • MÄRKSÕNAD teoreetiliste artiklite leidmiseks• Competencies • Intangible resources• Dynamic capabilities • Resource-based view• Social capital • Strategic assets• Strategic groups • Knowledge-based• Strategic networks view• Alliances • Strategy process• Dominant logic • First-mover• Transaction cost • Open Innovation • Business Model
  • AJAKIRJAD• Business Strategy Review• California Management Review• Harward Business Review• Sloan Management Review• Strategic Management Journal• Director• Vaata ka: EBSCO http://search.epnet.com
  • TÄHTIS!• Võtke raamatukogust kõik õpikud välja kohe!• Leimanni tundidesse võta Leimanni et al raamat kaasa• Kõik materjalid on Moodle keskkonnas• Loe põhjalikud läbi artiklid• Kodutöö on eelduseks eksamile
  • Esimese loengu materjal vt. Jaak Leimann, Per-Hugo Skärvard, Juhan Teder, Strateegiline juhtimine, Külim, 2003, lk 1-106 Uuemad suunad, vt lk 279-299 Võta loengusse ja harjutustundi see raamat alati kaasa! Võta raamatukogust raamatud kohe välja! Tutvu valitud ettevõtte strateegilise juhtimisega!
  • “Õiged raamatud”
  • “Õige kirjandus”