Bermeoko zerbitzu gida_2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Bermeoko zerbitzu gida_2011

 • 3,991 views
Uploaded on

Guia Municipal de servicios de Bermeo con los directorios y telefonos de comercios, restaurantes, servicios, instalaciones (culturales, deportivas, ocio, educación, ...), empresas, industria,......

Guia Municipal de servicios de Bermeo con los directorios y telefonos de comercios, restaurantes, servicios, instalaciones (culturales, deportivas, ocio, educación, ...), empresas, industria, adminsitración municipal, ....

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,991
On Slideshare
3,991
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 2012 - 2013www.bermeokogida.net
 • 2. ÍndiceAURKIKIDEA AURKEZPENA PresentaciónBermeotar guztioi,Bermeoko Udalak udal zerbitzu gida barria aurkezten Beste alde batetik, eta informazinoaren gizartean sartutadau, beste aurpegi eta irudi barri bategaz, gure udale- gagozan honetan, sarean be egoteko beharrizana ikusirrian dagozan baliabideei buruzko informazinoa emote- dau udalak, eta, horretarako, udal zerbitzu gida barriako herritar eta bisitari guztiei. interneteko helbide honetan eskuratu ahal izango da: www.bermeokogida.netItxura barriagaz aurkezten dogun argitalpen hau, gidahau, erabilteko erraza eta baliagarria izatea izan da Izan be, udalak barriztau egiten dau herritarragazko hu-udalaren helburu nagusia. rretasuna eta ilusinoz lan egiteko konpromisoa Bermeoko Udaleko zerbitzu gida herritarrei eta bisitariei edegita.Gida honek gaur egungo Bermeo zelakoa dan erakus-ten deusku, daukazan zerbitzu guztiakaz –publiko zeinpribaduak– gure herriak daukazan aberastasun, ondare, Idurre Bideguren Gabantxoohitura, inguru natural eta gainerakoakaz, eta erakut- Bermeoko Alkateasi be etorkizunari begira dagoan Bermeo modernoaerakusten deusku.UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 1
 • 3. KOKAPEN MAPA KORDENATUAK: CoordenadaS: AURKIBIDEA Mapa de Situación Índice Latitudea: 43º.25´ N Latitud: 43º.25´ N Longitudea: 02º.44´ O Longitud: 02º.44´ O. Lurralde historikoa: Bizkaia. Eskualdea: Busturialdea 05 BERMEO EZAGUTZEKO | Conocer Bermeo. Barruti judiziala: Gernika-Lumo. Eremua: 34,12 km 2 07 inForMaZino orokorra | información General. Biztanle kopurua: 17.212 biztanle 08 Geure HiSToria | nuestra Historia 12 MONUMENTUAK, ONDAREA ETA IBILBIDEAK (2011ko ekaineko datuak) Monumentos, Patrimonio y Rutas 8.500 gizon eta 8.712 emakume 18 Geure auZoak | nuestros Barrios 22 Jaiak eTa kuLTura ekinTZak | Fiestas y Actividades. Territorio histórico: Bizkaia. Comarca: Busturialdea 27 ZERBITZUAK | Servicios. Partido judicial: Gernika-Lumo 28 udaLBaTZa | Corporación Municipal. Superficie: 34,12 km 2 30 udaL BuLeGoak | Oficinas Municipales. Población : 17.212 habitantes 31 BeSTe adMiniSTraZinoak | otras administraciones 32 PorTua | Puerto (datos de junio de 2011) 34 enPLeGua eTa PreSTakunTZa | Formación Y empleo 37 GiZarTe onGiZaTea | Bienestar Social 8.500 hombres y 8.712 mujeres 39 oSaSuna | Sanidad 41 JuSTiZia | Justicia 42 HeZkunTZa | educación 44 kuLTura | Cultura 49 kiroLa | deporte 50 eLkarTeak | asociaciones 53 GIDA ERABILGARRIA | Guía Útil 55 LarriaLdiak | urgencias 55 Hornidurak | Suministros 56 Bidaiarien Garraioa | Transporte de Viajeros 58 koMunikaBideak | Medios de Comunicación 58 erLiJioa| religión 61 MERKATARITZA-GIDA | Guía Comercial 65 ZerBiTZuak & ProFeSionaLak | Servicios & profesionales 67 Gure MerkaTariTZa | nuestro comercio 74 TURISMOA, AISIA & OSTALARITzA | Turismo, ocio & hostelería 78 auToMoBiLen Gida | Guía del automóvil 81 ENPRESA ETA INDUSTRIA GIDA | Guía empresarial e industrial 82 enPreSa era induSTria Gida | Guía empresarial e industrial 87 AURKIBIDEA ETA PLANOAK | Índice y Planos 88 udaLerriko PLanoa | Plano del municipio 90 Gune inTereSGarriak | Lugares de interés 94 aurkiBidea SekToreka | Índice por sectores 2 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 3
 • 4. BERMEO EZAGUTZEKOSTAFF Barkatu gida honetan ager daitezkeen akatsak.ARGITARATZAILEA | Edita: Iradokizunak edo zuzenketak egin nahi badituzu edota zure en- presa edo saltokia udal zerbitzuen web gidaren hurrengo argita- Conocer BermeoBERMEOKO UDALA: Merkataritza, Sustapen eta Turismo Saila rapenetan sartzea gura baduzu, bi bide erabil ditzakezu: 07 inForMaZino orokorra | información GeneralKOORDINAZIOA | Coordinación: > Web orriaren bidez: www.bermeokogida.net 08 Geure HiSToria | nuestra HistoriaBermeo-Mundaka-Sukarrieta BEHARGINTZA- Enplegu eta 12 MONUMENTUAK, ONDAREA ETA IBILBIDEAK >Bermeo-Mundaka-Sukarrieta BEHARGINTZA- Enplegu eta To- Monumentos, Patrimonio y RutasTokiko Garapenerako zentroa kiko Garapenerako zentroa 18 Geure auZoak | nuestros BarriosCentro de Apoyo al Empleo y Desarrollo Local. Zubiaur tar kepa, 26-28-1.PISUA (Udal Azokan). 22 Jaiak eTa kuLTura ekinTZak | Fiestas y Actividadesbehargintza@bermeo.org Tel.: 94 617 91 90 | behargintza@bermeo.orgDISEINUA, MAKETAZIOA, INPRIMATZE LANAK ETA PUBLIZITATEA >Posta elektronikoa: info@bermeokogida.netDiseño, Maquetación, Impresión y Publicidad: Pedimos disculpas por los posibles errores en que se haya podidoOnmotiva, Comunicación y Publicidad Integral, SL. incurrir a la hora de realizar esta guía.94 486 38 68 | info@onmotiva.es Puedes aportar tus sugerencias, correcciones o incluir tu empre-www.onmotiva.es sa o comercio para próximas publicaciones.ARGAZKIAK | Fotografías: O que aparezcan reflejadas en la guía web de servicios muni-BerMeoko udaLa: cipales.antolakuntza eta Teknologia Barriak Saila.Beruala. > A través de la web: www.bermeokogida.netKultura, Hezkuntza eta Gazteria Saila. > Bermeo-Mundaka-Sukarrieta BeHarGinTZa - Centro de ApoyoMerkataritza, Sustapen eta Turismo Saila. al Empleo y Desarrollo Localudalaren kirol Patronatua. zubiaur tar kepa, 26-28-1º (Mercado Municipal).Partaidetza Saila. Tel.: 94 617 91 90 | behargintza@bermeo.orgBermeoko itsasoko Gurutze Gorria. > Por correo electróniko: info@bermeokogida.netBermeoko Uria 1.398.urtean irudia: José Luís Casado Soto, Ain-geru astui Zarraga eta Bitor uriarte anasagasti.Inpesca, SA.Onmotiva, Comunicación y Publicidad Integral, SL. ESKER ONAK:Salica, Industria Alimentaría, SA. eskerrik beroenak udal Zerbitzu gida hau kaleratzen lagundu dutenBermeoko kafe antzokia. pertsona eta enpresa guztiei. Agradecimientos:ALE KOPURUA | Tirada: 10.000 Nuestro mayor agradecimiento a todas aquellas personas y empresas que han hecho posible la publicación de la presente Guía MunicipalLEGE GORDAILUA | Depósito legal: BI-629/2011 de Servicios.Debekatuta dago gida honetan argitaraturiko edozein eduki osorik edo partzialki erreproduzitzea, edozein dalarik baliabideaedo prozedura. Argitaratzekotan editorearen idatzizko eta berariazko baimena beharko da aldez aurretik. Baimenduta ez da-goen erabilera oro legeak ezartzen duen moduan zigortuko da.Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos publicados en esta guía, por cualquier me-dio o procedimiento. Para ello se deberá contar con la autorización previa, expresa y por escrito del Editor. Toda forma deutilización no autorizada será perseguida con lo establecido por la ley.
 • 5. INFORMAZINO OROKORRA BerMeo eZaGuTZeko Conocer Bermeo información General EZAUGARRI OROKORRAK CaraCTerÍSTiCaS GeneraLeS Bermeo lurralde menditsu batean dago kokatuta. Alde batetik, ocupa Bermeo un terreno fuertemente accidentado. Por un Sollube mendiaren iparraldeko hegala itsasora begira dago. lado, la ladera norte del monte Sollube en su progresivo des- Lurra osotzen daben materiale gogorrek 100 metrora heltzen censo hacia el mar. La dureza de los materiales que compo- nen el suelo ha dado lugar a una línea de costa que presenta diran lakar edo labarretako zati ugariak egotea eragiten dabe abundantes tramos de acantilado, de hasta 100 mts., y a masas itsasalde guztian, baita itsasoan be, hatx sakabanatuak egotea, aisladas en el mar de rocas, caso de San Juan de Gaztelugatxe Gaztelugatxe, Akatz eta Izaro ugarteak adibidez. Itsasaldeak y las islas de Akatz e Izaro. La costa presenta también pequeños sarrera txikiak be badaukaz, itsasmuturra. Barruan, paisaia des- entrantes, como el que da lugar al puerto de Bermeo, y a ca- bardina da, aldats handiakaz. Tontorrik garrantzitsuenak, Sollu- bos, como el de Matxitxako. En el interior el paisaje es desigual, be (696 m.) eta Burgoa (452 m.) dira. con fuertes pendientes. Las cumbres más importantes son: Sollu- be (696 mts.) y Burgoa (452 mts.). HIDROGRAFIA HidroGraFÍa Itsasaldea hurre izanik, eta dagozan aldapa gogorrak gaindi- La cercanía a la costa y las fuertes pendientes a salvar explican tu behar izanagaitik, udalerri hau ureztatzen daben errekek ez el curso torrencial de los arroyos que atraviesan el Municipio. dabe ibilbide bat be baketsua. Beste batzuen artean, Akaga, Entre otros: Akaga, Arranotegi y Etxebarria, que forman la rada Arronategi eta Etxebarria daukaguz, portuko itsasartea eratzen del puerto. dabenak. LÍMiTeS MUGAK Al Este y Sur, Mundaka, Arrieta, Meñaka y Busturia; al Oeste, Ba- Ekialdean eta Hegoaldean, Mundaka, Arrieta, Meñaka eta Bus- kio y al Norte el mar. turia; Mendebaldean, Bakio; eta Iparraldean itsasoa. CoMPoSiCiÓn ERAKETA La capitalidad la ostenta la Villa de Bermeo (a 25 mts. de al- tura), que concentra, en torno al puerto, la mayor parte de Uriburua, Bermeo Uria da eta portu inguruan batzen dira biztan- la población (el 95%). Otras entidades son: Agirre, Almika, San lerik gehienak %95a). Beste auzo batzuk: Agirre, Almika, San Andres, Arane, Arranotegi, Artika, Demiku, Mañu, San Migel y Andres, Arane, Arranotegi, Artika, Demiku, Mañu, San Migel eta Gibelortzaga. Gibelortzaga dira. CoMuniCaCioneS KOMUNIKABIDEAK Bermeo se encuentra unido a Bilbao (a 36 kms.) a través de Bermeok Mungiako (18 km.) eta Gernika-Lumoko (14 km.) erre- las carreteras comarcales que pasan por Mungia (a 18 kms.) y pideen bidez egiten dau bat Bilbogaz (36 kilometrora). Bestal- Gernika-Lumo (a 14 kms.). Por otro lado, tanto Eusko Trenbideak de, Eusko Trenbideek eta Bizkaibusek be emoten dabez tren eta como Bizkai Bus disponen de líneas regulares de ferrocarril y au- autobus zerbitzuak, Bermeotik Bilbora eta alderantziz. tobús, respectivamente, que llegan al municipio.Portuzarra | Puerto viejo UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 7
 • 6. Bermeo BerMeo eZaGuTZekoGEURE HISTORIOA Conocer Bermeo nuestra HistoriaBermeori buruz ezagutzen diran idatzizko barririk goiztiarrenak La noticia documental más antigua de Bermeo es la consig- botoa eta jarlekua Batzar Nagusietan. Bermeoko prokurado-XI. mendekoak dira. Iñigo Lopez, “Ezkerra”, Bizkaiko lehen jau- nada en la donación que hicieron el primer Señor de Bizkaia, reek Batzar Nagusietan berba egiten ebenean bertan egozannak eta beraren emazte Toda andreak Gaztelugatxeko, Ba- Iñigo López “Ezquerra” y su esposa Dña. Toda, de heredades besteak txapela kentzen eben. Gaur egun Bermeoko har-kioko eta Bermeoko etxalde batzuk San Juan de la Peña mo- en San Juan de Gaztelugatxe, Bakio y Bermeo al monasterio de marrian agertzen dan agure-buru bizardunak justizia osoznasterioari emoterakoan egin zana da. Handik urte batzuetara, San Juan de la Peña. Años más tarde, en 1082, vuelve a citarse nabarmentzen eta iraunarazoten dau Bermeori ostu eutsien ti-1082an, barriro agertu zan Bermeo izena, Lope Iñiguezek, biga- el nombre de Bermeo en la donación que hicieron don Lope tulua.rren jaunak, eta beraren emazteak, Tekla andreak, San Millán Iñiguez, segundo Señor, y su esposa Doña tecla, al Monasteriode la Cogollako monasterioari eleizea emoterakoan “Sancti de San Millán de la Cogolla, de la Iglesia de “Sancti Michaelis Bermeok garrantzia handia euki eban sasoi haretan, eta horrenMiehaelis Areangel in Portu de Vermelio” ipini ebenean. Agiriok Arcangeli in Portu de Vermelio”. Estos documentos hablan de la erakusgarri dira Bizkaiko jaunek eta erregeak emon eutsiezanBermeoren antxinatasuna erakusten deuskue, baina askoz be antigüedad de Bermeo, aunque podría remontarse a épocas pribilegioak eta zerga-salbuezpenak. Zoritxarrez, Bermeon izanurrunagora be joan geintekez. muy anteriores. ziran suteen ondorioz, horreek dokumentu danak erre egin zi- ran, baina, halanda be, hareen dokumentuen zenbaki zerren-Lope Diaz de Haro Bizkaiko jaunak emon eutsan Logroñoko Fo- Le dio Fuero de Logroño y título de Villa D. Lope Díaz de Haro, dak ondo baino hobeto dakiguz, baita noiz emon ziran be. Ho-rua, eta uri izentau eban, agiriak ez dauka datarik, baina ba- Señor de Bizkaia, y aunque el documento no tenía fecha, sin rrek erakusten dau uri honek prestigio handia euki ebala etadirudi 1239an egin zala. Alfontso Jakintsua erregeak, Orozkoko duda fue expedido el año 1239. el Rey D. Alfonso El Sabio ha- jaunen aldekotasuna eukala.haraneko Unzueta gazteluaren setioan egoanean, 1277ko abuz- llándose en el cerco del castillo de Unzueta del Valle de Orozko,tuaren 12an, aurreko foru hori berretsi eban. Geroago 1285eko el 12 de agosto de 1277 confirmó este privilegio. Posteriormente, Bizkaiko bandokideen arteko borrokek erabat asaldau ebenmartxoaren 18an, Lope Diaz de Harok, Bizkaiko zortzigarren jau- el 18 de marzo de 1285, el octavo Señor de Bizkaia D. Lope Díaz Bermeoko bizimodua XV. mendean, eta horren aurreko men- Portuzarra | Puerto viejonak, zabaldu eban forua 1366ko apirilaren 25ean emon eutsan de Haro amplió y mejoró sus términos. Lo mismo hizo el Conde deetan jasan ebazan suteen eraginez (1297., 1347., 1360. etapribilegioari esker. de Bizkaia, D. Tello, por privilegio expedido el 25 de abril de 1366. 1422.urtean), lur jota geratu zan udalerria. Ondorioz, Bermeoko bizilagun kopuruak eten barik egin eban behera. Beste alde Ello muestra el prestigio que mantuvo la Villa y el favor del queBizkaiko jaun batzuek, artean Gaztelako erregeak be bazirala, Varios Reyes castellanos confirmaron los Fueros y Privilegios batetik, 1300. urtean Bilbo sortu izanak be handitu egin eban en todo momento gozó.Bermeoko Santa Eufemia eleizan sinatu ebezan lege zaharrak de la Villa en la iglesia Juradera de Santa eufemia. entre ellos Bermeoren gainbehera. Las peleas de los banderizos bizkainos turbaron la vida de Ber-edo foruak. Euren artean Fernando Errege Katolikoak, 1476ko D. Fernando el Católico el 31 de julio de 1476, confirmó a Ber- Geroago be izan ziran sute gehiago, eta hareetako batek, meo durante el siglo XV y juntamente con los incendios que ha-garagarrilaren 31n. Horrexek emon eutson Bermeori “Bizkaiko meo la titulación de “Cabeza de Bizkaia” por privilegio expe- oso-osorik erre eban uria. Horreek suteek atsekabea eta zori- bía sufrido en siglos anteriores (concretamente en los años 1297,Buru” izena, egun haretan emoniko pribilegioaren bidez. Eta dido en dicha fecha. Tal título ya lo venía ejerciendo la Villa txarra ekarri eben Bermeora, uriaren biziraupena bera be arris- 1347, 1360, y 1422) arruinaron Bermeo e hicieron que su pobla-izen bera gorde eban, legez eta merituz, 1602.urtera arte. Urte desde bastante antes. Esta distinción la ha venido ostentado kuan ipinteraino. Jasandako guztia gorabehera, Bermeo be- ción disminuyera continuamente. Por otra parte, la fundaciónharetan, Bilboko eta Bizkaiko beste erakundeetako agintariek con toda legitimidad y merecimiento hasta el año 1602, en el que fue arrebatada tras duro y largo pleito impuesto interpuesto raren garrantzia mantentzeko gai izan zan XVI. mendean be, de la Villa de Bilbao en el año 1300 contribuyó notablemente aeta handikiek ezin ebenez jasan Bermeok eukan gorentasuna por los próceres que gobernaban Bilbao y otras instituciones de horren adibideak izan leitekez honeek: 1527ko apirilaren 7an la decadencia de Bermeo.eukitea, jarritako auzi luzearen ondorioz, Bizkaiko Buru izaten ja-rraitzeko ahalmena kendu eutsien Bermeori. Bizkaia, que no se resignaron a que, ni siquiera de forma simbó- Kofradiako ordenantzak berretsi ebazala; Carlos V.a erregeak Más adelante, nuevos incendios, uno de ellos el del año 1504 lica, siguiera nuestra Villa ostentando tal distinción. “zorragaitik edo finantzeagaitik ez bada bermeotarrik ez ber- afectando a toda la Villa, asestaron buenos golpes de desdichaBaina, Bermeok, zalanbait, beste uri eta elizateakazko lehen- tako merkantziak ez Bermeora datorren atzerritarrik ez beraren No obstante, la primacía que vino manteniendo Bermeo en re- y desolación, haciendo peligrar incluso su propia supervivencia.tasuna eukiten jarraitu eban, izan be berak eukan lehengo merkantziarik ez atxilotzeko” pribilegioa berrestea 1546. urteko lación con las demás Villas y Anteiglesias se traduce en el hecho martiaren 10ean Madrilen, eta Paulo IV.a aita santuak, 1563. ur- A pesar de los padecimientos sufridos, Bermeo, durante el siglo de que en las Juntas Generales tenía el primer voto y asiento, y teko bulda bidez, San Frantzisko eleizeari emon eutsan jubileua. XVI, mantuvo su prestigio, de lo que dan fe, por ejemplo, la ratifi- cuando hablaban sus procuradores solían descubrir sus cabe- cación de las ordenanzas de la Cofradía de Pescadores el 7 de zas los demás que se encontraban en la Junta. Actualmente, Dana dala, esan behar da, Bermeok, XVI. mende osoan, eta zoritxar danak gainditu ostean, “arrantza-merkataritza” bikoiztu abril de 1527; la confirmación por el Rey Carlos V de anteriores la cabeza barbada de ancia- egin ebala, hau da, Bilboko portuagazko betiko borroka man- privilegios en el sentido de que “ni los vecinos de Bermeo, ni sus no que figura con una de las tentzeko gai izan zala. mercancías, ni extranjero que viniese a Bermeo con sus mer- armas de su escudo heráldico, cancías, fuese prendido sino es por deuda propia o por fianza”, patentiza y perpetúa con toda XVIII. mendeagaz batera ailegau zan Bermeora berpizkunde justicia el arrebatado título. dado en Madrid el 10 de marzo de 1546; el jubileo concedido al garaia, batez be, arrantzearen garapenean oinarrituriko ber- Convento de San Francisco por el Papa Paul IV por bula fecha- La importancia que tuvo Ber- pizkundea izan zan, ordura arte merkataritzeagaz batera garatu da el año 1563, etc. meo se puede colegir de los numerosos privilegios y exen- No obstante, Bermeo ostenta durante todo el siglo XVI, a des- ciones que alcanzó de los pacho de su adversa suerte, una dualidad “pesca-comercio” y Señores y de los Reyes. Des- mantiene la mayor y mejor flota pesquera de toda España, al afortunadamente los diversos tiempo que sus buques mercantes continúan la vieja rivalidad incendios que padeció la Villa secular con el puerto de Bilbao. destruyeron todos estos docu- El siglo XVIII marca para Bermeo una etapa de franco floreci- mentos, si bien se conoce per- miento, debido, fundamentalmente, al desarrollo paulatino fectamente su enumeración y de la actividad pesquera, que hasta entonces la venia simul- sus fechas de otorgamiento. taneando con la del comercio. Reanuda, su dedicación a la Bermeoko uria 1398. urtean Bermeoko Armarria | escudo Bermeo pesca y con ella se inicia también un periodo de una importan- 8 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 9
 • 7. GEURE HISTORIA nuestra Historiaebana. Arrantza jardunari ekin eutsan barriro be eta, ondorioz, te actividad constructiva en muelles, calles, edificios, arroyos,kaietako, kaleetako, eraikinetako, erreketako, harri-lubetako… escolleras, etc., lo que produce un apreciable desarrollo urba-eraikuntza jardun garrantzitsua egin eben. Ondorioz, urigintzea no y un considerable aumento de su población, así como unaikaragarri garatu zan eta, horren eraginez, baita bizilagun ko- masiva implantación de “talleres u oficinas de salar pescado”purua handitu be. Arraina gatzuretan ipinteko lantegi asko eta e industrias auxiliares de la pesca, como la construcción naval,asko sortu ziran, baita arrantzeagaz zerikusia eukien industriak con sus carpinteros de ribera y calafates.eta ontziolak be. Ontzioletan, era berean, erriberako arotzak etaitsasarotzak egozan. Tras nuevas convulsiones provocadas por la invasión napoleó- nica y por las guerras carlistas, hacia el año 1872 experimen-1872. urte inguruan, Napoleonen inbasinoak eta karlistaldiek ta Bermeo un extraordinario e importante auge, con una flo-eragindako asaldurak gainditu ostean, goraldi ikaragarria izan reciente situación económica motivada por las importanteseban Bermeok, izan be, arrain harrapaketa handiei esker, eko- capturas de pesca. ello permitió emprender importantes obrasnomiaren egoerak nabarmen egin eban gora. Horreri esker, de infraestructura y de construcción de edificios y de serviciosazpiegitura eta eraikuntza obra garrantzitsuak egin ahal izan públicos, muchos de los cuales han llegado hasta nuestros días.ziran, baita zerbitzu publikoetan be, eta horreetako asko zutunik La reconstrucción de la Casa Consistorial, el antiguo matadero,dagoz gaur egun be. Udaletxearen zaharbarritzea, hiltegi zaha- la iglesia de Santa María son de esta época. Se convierte así,rra eta Andra Mari eleizea, esate baterako, sasoi haretakoak después de Bilbao, en la localidad bizkaina más poblada y endira. Horreri esker, Bizkaiko herririk jendetsuenetan bigarrena mejor estado económico.eta egoera ekonomiko onenekoa zan Bermeo, Bilboren atzetik,jakina. Ya en el siglo XX, Bermeo se lanzó al mar con mayor ímpetu que nunca, acogiéndose a todos los avances tecnológicos,XX. mendean Bermeok inoiz baino kementsuago ekin eutsan llegando con ello a una extraordinaria situación de florecimien-itsasoari, aurrerapen teknologiko danak hartu ebazan. Horre- to y manteniéndose en la vanguardia de las flotas pesquerasri esker, loraldi garai ezin hobea bizi izan eban, eta bajurako de bajura, así como una extraordinaria estructuración industrialarrantzako abangoardian jarraitu eban bertoko floteak. Altu- pesquera.rako flotea be oso garrantzitsua izan da eta da, eta arrantza-industriarako egitura ezin hobea dauka. Su pintoresco puerto, su acogedor casco histórico, sus peque- ñas “calas” para el baño, su típica cocina surtida de pescadosBermeoko portu bereziak, alde zaharrak, bainurako kala txi- frescos y bien condimentados, sus excelentes condiciones cli-kiek, arrain fresko ezin hobeagaz landutako sukaldaritzeak, matológicas de inviernos suaves y veranos no muy calurosos,negu epel eta uda ez oso beroek Bizkaiko turismo-leku trankil hacen de Bermeo uno de los lugares turísticos más apacibles yeta erakargarrienetako bat bihurtzen dabe herria. Eta horretaz de mayor atractivo de Bizkaia, en el que late, además, la vidaganera, arrantzako tradizinoak sakon-sakon erroturik daukazan de un pueblo euskaldun cargado de profundas y arraigadasherri euskalduna da Bermeo. tradiciones pesqueras. Portua | Puerto Erribera 10 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 • 8. Bermeo BerMeo eZaGuTZekoMONUMENTUAK, ONDAREA ETA IBILBIDEAK Conocer Bermeo Monumentos, Patrimonio y Rutas1239. urtean uria sortu zanetik, Bermeok oso historia aberatsa Desde que en 1239 se fundó como villa, hemos tenido en Ber- iGLeSia de SanTa euFeMiaeuki dau. Horren erakusgarri dira, esate baterako, alde zaha- meo una rica historia, prueba de la cual queda, dentro de su casco urbano, toda una serie de monumentos, algunos de ellos Iglesia “Juradera”, seguramente la más antigua de Bermeo. Esrrean dagozan monumentu ugariak, eta, horreetako batzuk, declarados como MonuMenToS HiSTÓriCo arTÍSTiCoS: un templo de estilo gótico, tal como lo demuestran las venta-ganera, MONUMENTU HISTORIKO ARTISTIKOA izendapena jaso nas, puertas y nervaduras de la bóveda. Son muy interesantes eldabe: crucero de estilo bizantino, bajo relieve de mármol blanco, y la CLauSTro sepultura de los Mendoza, con figura echada, de estilo gótico KLAUSTROA De los pocos que hoy día se conservan, fue construido por ex- florido, que hay en el interior. En 1995 fue declarada Monumen- presa voluntad de los Señores de Bizkaia D. Tello y Dña. Juana to Histórico artístico.San Frantzisko eleizan dago eta Monumentu Historiko Artistikoada, gotiko estilokoa. Bizkaiko zaharrenetakoa ez ezik, gaur Lara, en 1357. De estilo gótico, está considerado Monumentoegun geratzen dan bakarrenetakoa be bada. Don Tellok eta Histórico Artístico. Dentro de su historia ha sufrido grandes varia- arCo de San JuanJuana Larak, Bizkaiko Jaun-Andreek eskatuta egin zan, 1357an. ciones, una de las cuales le llevó a convertirse en mercado de abastos, hoy en día está restaurado. Está situado en el conven- En el siglo XIV, época de máximo esplendor de Bermeo, la villaHistorian zehar hainbat aldaketa egin deutsiez eta, horreetako se amuralló para su defensa. esta muralla contaba con siete to de San Francisco, de la que cabe destacar los sepulcros, lasbatean, esaterako, handizkako merkatu be bihurtu eben, gaur puertas, de las que en la actualidad no queda más que ésta. capillas y las imágenes de caza que hay en el arco de la entra-egunean errehabilitatuta dago. San Frantzisko komentuan, bes- Son llamativas su estructura y la anchura del muro. da. Se trata del convento de varones más antiguo de Bizkaia.teak beste, honeek be azpimarratzekoak dira: hilobiak, kapi-lak eta sarrerako arkuan dagozan ehiza irudiak. Bizkaiko gizo- aYunTaMienTonezkoen komenturik zaharrena dogu. Torre de erCiLLa Monumento Histórico artístico. Situada sobre el Puerto Viejo. es Situado en la plaza de Sabina Arana Goiri fue erigido en 1732. ERTZILLA TORREA una de las pocas torres dentro del casco urbano que quedan En su fachada podemos ver dos relojes de sol. También es Mo- en Bizkaia. Del estilo gótico que se dio hacia 1500. Tras varias numento Histórico artístico.Monumentu Historiko Artistikoa. Portuzarraren ganean dago. remodelaciones, actualmente es el Museo del Pescador.Bizkaiko herrietako alde zaharretan geratzen diren torre baka- CaSa kikunBerarrenetako bat da. 1500. urteko estilo gotikokoa da. Hainbat al- LaS FuenTeS deL PuerTo VieJodaketa euki dauz historian zehar eta, gaur egun, Arrantzaleen La podemos catalogar dentro del “Racionalismo Vasco”. Su es-Museoa da. Fue construida durante el reinado del Emperador Carlos I, en el tructura nos recuerda a un barco. declarada Monumento His- siglo XVI, y nos muestra en su parte superior, aunque muy dete- tórico artístico en 1995. PORTU ZAHARREKO ITURRIAK riorados, los escudos de la Villa de Bermeo, el imperial, y el del Señorío de Bizkaia. CaSCo VieJoCarlos I. Enperadorearen sasoian eraikia, XVI. mendean. Goiko San Juan Portale | arco de San Juan Multicolores casas de pescadores con reminiscencias medieva-aldean, nahiko narriatuta bada ere, Bermeoko armarria agert- iGLeSia de SanTa MarÍa les bordean las encantadoras calles, plazas y puerto viejo dezen da, enperadorearena eta Bizkaiko Jaurerrikoa. 1931. urtean Bermeo.itxi zen behin betiko, urak kutsatu egin zirelako. Monumento Histórico Artístico. Se construyó al derrumbarse otra SAN JUAN PORTALE iglesia que con el mismo nombre había en La Tala. está situa- XlV. mendean, Bermeoren osperik handieneko garaian, harre- da en la plaza de Sabina Arana Goiri, frente al Ayuntamiento. ANDRA MARI ELEIZA sia ipini eben uriaren inguruan, defentsarako. Harresiak zazpi Se empezó a construir en el año 1823 pero, aunque para 1858 ate eukazan, baina gaur egun hauxe baino ez da geratzen. OsoMonumentu Historiko Artistikoa. Talan egoan izen bereko eliza ya estuvo terminada, no se abrió al culto hasta 1866. Los pla- deigarriak dira harresiaren egiturea eta zabalerea.jausi zanean eregi zan hau. Sabino Arana Goiri plazan dago, nos son de Silvestre Pérez y las pinturas de Uranga. Su estilo esudaletxearen aurrez aurre. 1823. urtean hasi ziran eregiten, eta neoclásico. UDALETXEA1858rako amaitu eben arren, 1866. urtean edegi eben gurt-zarako. Planoak Silvestre Perezenak dira eta margoak, barriz, Sabino Arana Goiri enparantzan dago, eta 1732. urtean eregiUrangarenak. Neoklasikoa da. eben. Fatxadan eguzki-erloju bi daukaz. Udaletxea be Monu- mentu Historiko Artistikoa da. SANTA EUFEMIA KIKUNBERA ETXEAZin-eleizea da. Bermeoko eleizarik zaharrena ei da. Leihoek,ateek eta gangako nerbiodurak erakusten daben moduan, “Euskal Arrazionalismoaren” barruan sartu geinke etxe hau. Egi-tenplu gotikoa da. Oso interesgarriak dira bizantiar estiloko tureak itsasontzi baten antza dauka. 1995ean Monumentu Histo-kurutzea, marmol zuriko behe-erliebea, eta Mendozatarren se- riko Artistiko izentau eben.pulturea, gotiko loretsukoa. 1995ean Monumentu Historiko Artis-tiko izentau eben. ALDE ZAHARRA Erdi Aroko kutsua daukien kolore askotako arrantzale etxez in- guratuta dagoz portu zaharra, kaleak eta enparantzak. Klaustroa | Claustro Andra Mari Eleiza | iglesia de Santa María 12 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 13
 • 9. Bermeo BerMeo eZaGuTZekoMONUMENTUAK, ONDAREA ETA IBILBIDEAK Conocer Bermeo Monumentos, Patrimonio y Rutas BESTE INTERESGUNE BATZUK ViSiTaS de inTerÉS UDAL LIBURUTEGIA, LAMERA PARKEA, TALEA, ERRETEN LAMEREA... BALE ARRANTZEAREN INTERPRETAZINO ZENTROA, AITA GURIA CenTro de inTerPreTaCiÓn de La PeSCa de La BaLLena ARTEA UDALERRIAREN HISTORIARI LOTUTA BALEONTZIA aiTa Guria Bermeon artea kikuke dabil kaleetan zehar, herrian honeek es-XVII. Mendeko baleontzi baten birsortzea da eta Artza kaian es una recreación de un barco ballenero del siglo XVii situado kulturak eta monumentuak daukaguz:dago. en el muelle artza. • “XIXILI” Lamiaran puntan (Jose Luis Butron) KASINOA eL CaSino • “BENITO BARRUETA MARGOLARIARI” Talan (Nestor Basterretxea)Severino Atxukarrok egin eban 1894. urtean. 1983ko urio- Obra de Severino Achúcarro. Se edificó en 1894 y en 1983 selek bota egin eben eraikina, eta gaur egun berreregita dago. derrumbó a consecuencia de unas inundaciones. Reedificado • “ARRAIN SALTZAILEAK” San Juan Portalean (Enrike Zubia)Eklektizismoko obrea da eta Lameran dago. de nuevo, esta obra está considerada dentro del eclecticismo. Se encuentra situado en el Parque de la Lamera. • “BADATOZ” Torronteron (Enrike Zubia) “Benito Barrueta Margolariari” (Nestor Basterretxea) • “AZKEN OLATUA, AZKEN ARNASA” Portuzarrean (Enrike Zubia) BaTZoki • “OLATUA” Portuan (Nestor Basterretxea) es una construcción de estilo modernista obra de Pedro ispizua. eL arTe unido a La HiSToria deL MuniCiPio • “ITZULERA” Bokalean (Castor Solano) En Bermeo, el arte está presente a lo largo de sus calles, se pue- FÁBriCa de ConSerVaS orMaZa • “ERTZILLA TAR ALONSO” Lameran (Antonio Loperena) den ver las siguientes esculturas y monumentos: Este edificio albergaba la fabrica de Ormaza, esta se dedicaba • “EUSKAL KOSMOGONIA” Lameran (Nestor Basterretxea) • “XIXILI” en Lamiaren punta (Jose Luis Butrón) a la conserva de pescado desde 1923. Catalogado como “Elemento de carácter ambiental”, representa el “expresionismo • “BASERRITARRAK” Prantzisko Deuna Enparantzan (Enrike Zubia) • “EN HOMENAJE AL PINTOR BENITO BARRUETA” en la Tala (Nes- racionalista”. El edificio actual fue diseñado por el arquitecto tor Basterretxea) • “TARASKA” Prantzisko Deuna Enparantzan (Agapito Sarragua) bermeano Pedro Ispizua en 1945. • “VENDEDORAS DE PESCADO” en el Arco de San Juan (Enrike • “HILARRIAK” Klaustroan (Nestor Basterretxea) zubia) Hoy en día el edificio es de propiedad municipal y se quiere convertir en el centro de Interpretación de la Conserva de • “HILARGI AMANDREAREN MAMUAK” Erreten Parkean (Nestor • “YA VIENEN” en Torrontero (Enrike zubia) Bizkaia. Basterretxea) • “LA ÚLTIMA OLA, EL ÚLTIMO SUSPIRO” en el Puerto viejo (Enrike • “JESUSEN BIHOTZA” Matxitxako bidean(Joaquín Lucarini) zubia) BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARQUE LA LAMERA, PARQUE ERRE- TEN, LA TALA, ETC. • “MATXITXAKOKO GUDA” Gaztelugatxe inguruan (Nestor Bas- • “OLATUA” en el Puerto (Nestor Basterretxea) terretxea) • “EL REGRESO” en el Puerto (Castor Solano) Bermeoko udal mugartearen barruan baina urigunetik kanpo- ra, paregabeko edertasuneko lekuak dagoz, bisitarientzat oso • “ALONSO ERCILLA” en el parque de la Lamera (Antonio Lo- erakargarriak: perena) Kasinoa | Casino • “EUSKAL KOSMOGONIA” en el parque de la Lamera (Nestor Basterretxea) BATZOKIA • “BASERRITARRAK” Plaza Prantzisko Deuna (Enrike zubia)Pedro Ispizuak egin eban. Eraikuntza modernistea da. • “TARASKA” Plaza Prantzisko Deuna (Agapito Sarragua) • “HILARRIAK” en el Claustro (Nestor Basterretxea) ORMAZA KONTSERBA FABRIKEA • “HILARGI AMANDREAREN MAMUAK” Parque Erreten (NestorEraikin honetan, 1923. urtetik, arrain kontserbak egitera bide- Basterretxea)ratuta dagoan fabrikea dago kokatuta. Udaleko ondare ka-talogoan, eraikin hau “Inguruneagaz lotutako elementu” tzat • “SAGRADO CORAzÓN” Matxitxako bidea (Joaquín Lucarini)hartzen da eta espresionismo arrazionalistearen adierazgarriada. • “BATALLA DE MATXITXAKO” Entorno de Gaztelugatxe (Nestor Basterretxea)Egungo eraikina 1945ean diseinatu eban Pedro Ispizua arkite-kto bermeotarrak. Eraikuntza hau Bermeoko Udalarena da eta Dentro del municipio de Bermeo, pero fuera de su casco ur-Bizkaiko Kontserba Sektorearen Interpretazino Zentroa gura dau bano, encontramos lugares de inigualable belleza y con granegin bertan. Erreten Lamerea | Parque erreten “Baserritarrak” (Enrike zubia) atractivo para el visitante: 14 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 15
 • 10. MONUMENTUAK, ONDAREA ETA IBILBIDEAK Monumentos, Patrimonio y Rutas IBILBIDEAK ruTaS GAZTELUGATXE INGURUA San Juan de GaZTeLuGaTXeBakiorako bidea hartuta, Matxitxako itsasargia topauko dogu. Tomando la carretera a Bakio encontramos el Faro de Matxi-Bertatik, ikuspegi ederrak eukiko doguz. Aurrerantz jarraitu txako, en el cabo del mismo nombre, desde el que podremosezkero Akatz ugartea eta San Juan hatxa ikusiko doguz. Biga- contemplar unas extraordinarias vistas. Continuando el caminorrenaren ganean gaztelu bat egon zan XlV. mendean, eta gaur llegamos a la Isla de Akatz y la Peña de San Juan de Gazteluga-egun, barriz, ermitea. txe islote unido a tierra mediante un puente. Sobre esta última, en el siglo XIV hubo un castillo y, actualmente, una ermita. MATXITXAKO LURMUTURRAItsasargi bi dagoz bertan, zaharra eta barria. Zaharra gaur egun CaBo de MaTXiTXakoez da erabilten. Con sus dos faros, el viejo en desuso, y el moderno actualmente en funcionamiento. IZAROUgarte honen goiko aldean frantziskotarren komentu bat egon iSLa de iZarozan XVIII.mendera arte. Urtero, garagarrilaren 22an, Bermeoko En la parte alta de la isla hubo un convento de franciscanosUdalbatza joaten da bertara islearen jabetzea berresteko. Gauregun, Urdaibai itsasadarra legez, Izaro be babestutako eremu hasta el siglo XVIII. Anualmente, el 22 de julio, el Ayuntamientoekologikoa da. de Bermeo se dirige a la isla para confirmar su propiedad. Junto con la ría de Urdaibai, es zona ecológica protegida. SOLLUBE SoLLuBe“Deiadar-mendia” da, euskaldunek deiadar-mendietatik egi-ten eben antxina Batzar Nagusietarako deia. Handik dagoan Monte “bocinero”. Tiene unas magníficas vistas sobre todo laikuspegia oso ederra da: Busturialde osoa eta Morgako lauta- comarca Busturialdea y la llanada de Morga.dea ikusten dira. deMiku DEMIKU En dirección a Mundaka y tomando un camino a la derecha,Mundakarako bidea hartu behar dogu Demikura joateko Leku alcanzaremos este tranquilo paraje que posee una espléndidatrankila da eta ikuspegi ezin hobea dauka. vista del Puerto de Bermeo. Matxitxako Itsasargia |Faro de Matxitxako Gaztelugatxeko San Juan | San Juan de Gaztelugatxe Aritzatxu 16 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 • 11. Bermeo BerMeo eZaGuTZekoGEURE AUZOAK Conocer Bermeo nuestros Barrios ARANE AUZOA arane ARTIKA AUZOAArane auzoak, udalerriaren ipar-mendebaldea hartzen du eta El Barrio Arana, está situado noroeste del municipio y tiene dos Artika auzoa izen bereko errekearen arroko baserriek osatzengune nagusi bi daukaz: ohiko Arane eta Kaboa. núcleos dominantes: el antiguo “Arana “y el Cabo. dabe. Bermeo tradizionaleko industrigunea izan da, bertan egozalako AGIRRE AUZOA aGirre herriko errota eta burdinolak. Hortik jatorko Errotata izena au-Agirre auzoa, aurrekoaren hegoaldean, Saituatik Zumarretako El Barrio Agirre, esta ubicado al sur del anterior. Se extiende des- zoaren errekaldeari.landaren mendebaldeko isurialderaino luzatzen da, eta auzo de los campos de “Saitua” hasta el oeste del vértice de los debarruan sartzen dira Txaboleta izeneko baserriak ere. “zumarreta”. Dentro de este barrio se incluyen los caseríos lla- DEMIKU AUZOA mados Txaboleta”. Demiku auzoa udalerriaren ekialdean dago, Mundakagazko SAN MIGEL AUZOA mugan. Aitatzekoa da, elizaz, Mundakako Andra Mariko barru- San MiGeL tiari jagokozala, baita bertako Kandelarioko ermitea ere.San Migel auzoa Dibiotik Goiko ganeraino hedatzen da. Auzohonetako iparraldeko hegaletik igotzen da Bilborako errepidea San Migel, se extiende desde “Dibio”, hasta “Goiko gane. Des-Sollubeko mendateraino. de el extremo norte de este barrio se accede a la carretera ARRANOTEGI AUZOA hacia Bilbao y al monte Sollube. Se pueden destacar las zonasErmetxio, Itubizkar eta Goikogortako guneak aitezke. Aitatze- de “Ermetxio”, “Itubizkar” y “Goikogorta” , además de la Ermita Arronategi auzoa 1860an sortutakoa da, Almika, Artika eta Ma-koa be Mikel Deuna ermitea bertan izatea. de San Migel. ñuko zenbait baserri bertara bilduta. Laubidietatik ekialderako baserriek osatzen dabe. SAN ANDRES AUZOA San andreS MAÑU AUZOASan Andres auzoa Aranondotik Truboimendiraino luzatzen da. El Barrio San Andres, se extiende desde “Aranondo” hasta “Tru- boimendi”. Mañu auzoa, XIX. mendean sortutakoa da, herri-basoen ALMIKA AUZOA kontsezino bidez eregi ziran baserriakaz. Hiru gune nagusi daukaz auzoak: Mañualde, Elizalde eta Oiangortalde. Auzo ho-Almika auzoa antxina elizate izandakoa, Erreñezubitik Urka- aLMika netan, Karmengo elizea dago, 1887an donetsia.mendiraino zabaltzen da. Auzo honetatik igotzen zen antxinako almika fue en la antigüedad una anteiglesia.Bilborako galtzadea. GIBELORTZAGA (SAN PELAIO) AUZOA Este barrio se extiende desde, Erreñezubi hasta Urkamendi. En laAndra Mari Almikakoaren elizea eta Aingeru Guardearen ermi- antigüedad existía una calzada que unía este barrio con Bilbao. San Pelaio auzoa gaur askoz txikiagoa da, bitan banandu za-tea dira auzoko erlijio eraikuntzak. lako auzoko zatirik handiena Bakiora pasa zanean. Bermeori En cuanto a arquitectura religiosa podemos encontrar, La Iglesia egokitu jakon San Pelaioko zatia; mendebaldeko mendiguneko de Ntra. Señora de Almika y la ermita del Ángel de la Guarda. baserriek osatutakoa izan zan. Gune bi daukaz auzoak: Uretako goialdea eta Txaraleko errekearen arroa. arTika El barrio Artika, lleva el mismo nombre que el río que lo atravie- sa. Lo forman los caseríos que se encuentran en su cuenca. Demiku auzoa Artika fue la zona industrial del Bermeo tradicional, en el se ubi- caban molinos y ferrerías. De ahí le viene el nombre popular de MaÑu auZoa “Los molinos- Errotak”. El Barrio “Mañu” se creo en el siglo XIX. Los caseríos se constru- yeron mediante concesión de bosques populares. Mañu, posee deMiku tres núcleos principales: “Mañualde”, “Elizalde” y “Oiangortal- Se encuentra al este del municipio, en la frontera con Mundaka. de”. En este barrio esta la Iglesia de Ntra. Señora del Carmen, Hay que destacar que sus vecin@s pertenecen al distrito pa- consagrada en 1887. rroquial de Santa Maria de Mundaka, así como su ermita de la candelaria. GIBELORTzAGA (SAN PELAIO) San Pelaio es hoy mucho más pequeño, cuando se dividió en arranoTeGi dos, el lado más grande paso a ser propiedad del municipio El barrio Arranotegi se creo en 1860, se formó gracias a la agru- de Bakio. el trozo de San Pelaio que quedo en nuestro munici- pación de caseríos de, Almika, Artika y Mañu. Está formado por pio fue el formado al noroeste por los caseríos de “Mendigune”. los caseríos que encuentran desde “Laubide” hasta el este. El barrio tiene dos espacios: La de encima del mar y la del río Almika auzoa Mañu auzoa “Txaral”. 18 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 19
 • 12. Madalen eguna | día de la Magdalena UDAL ZERBITZU GIDA
 • 13. JAIAK ETA KULTURA EKINTZAK Bermeo BerMeo eZaGuTZeko Conocer Bermeo Fiestas y Actividades JAIAK FieSTaS Beste Jai Batzuk otras FiestasBermeon badago zer egiterik begiratzeaz eta miresteaz gain. Bermeo es mucho más que mirar y admirar, sus fiestas son muy Nahiz eta itsasertzeko herria izan, Bermeok badaukaz hainbat Siendo un municipio costero, Bermeo está compuesto por di-Bermeon jaiak herrikoiak eta tradizino handikoak dira. populares y mantienen sus tradiciones Baserri eta auzo, horreetan be euren santuen jaiak ospatzen dira: ferentes núcleos rurales y barrios, estos también celebran sus propias fiestas: Andra Mari eta Santa Eufemia Jaiak Fiestas de Andra Mari y Santa Eufemia (Fiestas Patronales) (Bermeoko Jai Nagusiak) KANDELARIO EGUNA Otsailaren 2an LA CANDELARIA 2 de febrero Las fiestas comienzan el 7 de septiembre por la noche, con el Demiku Auzoa demikuJaiak, irailaren 7an hasten dira, gaueko txupinazoagaz. Lehen jai chupinazo. El primer día de fiesta, es el 8 de septiembre, el díaeguna, irailaren 8a da, Almikako Andra Mari eguna, bai Bermeo de Nuestra Señora de Almika. El 9 de septiembre se celebra el SAN ISIDRO Maiatzaren 15ean SAN ISIDRO 15 de mayozein Almika auzoko zaindaria dalako. Irailaren 9an, arrantzale día del marinero. Este día todos se visten de mahón y el color Arranotegi Auzoa arranotegieguna ospatzen da. Egun honetan, jende guztia mahonezko azul marino se ve en todo el pueblo. El día 10 de septiembre, esjanzten da, eta kolore urdin iluna herrian nonahi ikusten da. Irai- SAN JUAN Ekainaren 24an SAN JUAN 24 de junio el tercer día de andra Mari. Arane San Pelaio Gibelortzagakoa arane San Pelaio Gibelortzagakoalaren 10ean, Andra Mari hirugarrena ospatzen da. Las fiestas terminan el día 16, día de Santa Eufemia. Este día AMA BIRJINA KARMENGOA Uztailaren 16an NUESTRA SRA. DEL CARMEN 16 de julioJai honeek, hilaren 16an amaitzen dira, Santa Eufemia egunean. se celebra el día del baserritarra. En las fiestas de Bermeo, hay Mañu Auzoa MañuEgun honetan baserritarren eguna ospatzen da azoka bat be an-tolatuz . una gran participación por parte de los vecinos y se organizan SAN ROQUE 16 de agosto SAN ROKE Abuztuaren 16an muchas actividades: campeonato de sukalki, tamborrada de Tala TalaBermeoko jaietan, herritarren parte hartze handia egoten da eta niños y de mayores, regatas, partidos de pelota, deporte rural,ekintza ugari antolatzen dira, sukalki eguna, ume eta nagusien bersolaris, actuaciones musicales, teatro, etc. ANDRA MARI ALMIKAKOA Irailaren 8an NUESTRA SRA. DE ALMIKA 8 de septiembredanborradak, estropadak, pelota partidak, herri kirolak, bertso- Almika Auzoa almikalari saioak, musika eta antzerki saio ezberdinak, e.a. San Juan SAN MIGEL Irailaren 29an SAN MIGUEL 29 de septiembreGanera Bermeon, hainbat jai ospatzen dira urtean zehar San Migel Auzoa San Miguel El día 23 de junio, los bermeanos se reunen entorno a una gran hoguera en la plaza Sabino Arana, para cantar las canciones SAN FRANTZISKO Urriaren 4an SAN FRANCISCO 4 de octubre San Juan Eguna de San Juan y ver la danzas de la bruja con el grupo de danzas. Agirre Auzoa agirreEkainaren 23an, bermeotarrak su handi baten inguruan batzen El día 24 se celebra el día de San Juan y muchos bermeanos SAN ANDRES Azaroaren 30ean SAN ANDRÉS 30 de noviembredira Sabino Arana enparantzan, San Juan kantak abesteko eta San Andres Auzoa San andrés acuden a pie hasta la ermita de San Juan de Gaztelugatxe ydantza taldearen sorgin dantzea ikusteko. allí se celebran misas.San Juan eguna, ekainaren 24an ospatzen da eta bermeotar Auzo honeetan, ekintza ugari antolatzen dira, mezak, herri kiro- En estos barrios se celebran muchas actividades, misas, depor-ugari joaten dira oinez Gaztelugatxeko Donienera eta bertan lak, erromeriak, txapelketa ugari… Herritar asko erakartzen da- te rural, romerias, campeonatos... También hay varias calles de día de la Magdalenamezea entzuten dabe. bez auzoetako eta kaleetako jaiek. Bermeo que celebran sus fiestas. El 22 de julio se celebra el día de la Magdalena. Desde la víspe- Madalen Eguna ra, la zona de Baztarre se viste de fiesta. El día de la Magdalena, después de celebrar la tradicional misa en la iglesia de SantaGaragarrilaren 22an ospatzen da Madalen Eguna. Bezperatik Eufemia, la comitiva se traslada en barco a la isla de Izaro, enBaztarre aldea janzten da jaiz. Madalen egunean, Santa Eufe- cuya cima se izan las banderas de Bermeo y Euskal Herria. Pos-mian mezea entzun eta gero, udalbatza Izarora joaten da Ber- teriormente, el alcalde lanza una teja desde la embarcaciónmeoko banderea eta Ikurrina ipintera bere gailurrean. Gero, its- oficial diciendo la siguiente frase: “hasta aquí llegan las goterasasontzi ofizialetik alkateak teila bat botaten dau itsasora esaldi de Bermeo” Así, todos los años se certifica la pertenencia delhau esanez: “Honaino heltzen dira Bermeoko itoginak”. Holan, islote a la Villa de Bermeo.urtero ziurtatzen da Izaro ugartea Bermeorena dala. Una vez realizado este acto protocolario, toda la comitiva seProtokoloak agintzen dauen ekitaldi hau burutu eta gero, udal- dirige a Elantxobe, donde su alcalde recibe en el muelle al debatza eta jente guztia Elantxobera doaz. Hango alkateak kaianitxaroten deutso Bermeokoari eta bere makilea emoten deut- Bermeo, entregándole su vara, que la mantendrá durante suso, udalerrian dagoan bitartean berak euki daian. Arratsaldean estancia en el municipio. Por la tarde, la comitiva se dirige aMundakarantz egingo dabe, bertako alkateak hartzen dauz eta Mundaka donde su alcalde recibe y entrega también su varaharek be bere makilea emongo deutso Bermeoko alkateari. al primer edil bermeotarra. Tras finalizar el acto protocolario enMundakako udaletxean ekitaldia egin eta gero, barriro itzultzen el Ayuntamiento de la Anteiglesia, toda la comitiva regresa ada udalbatza Bermeora. Portura helduta udaletxera joaten dira Bermeo. Una vez en puerto se dirige al Ayuntamiento al ritmoMadalenaren Zortziko ederraren nota artean. Jaiak jarraitzen de los sones del tradicional zortziko de la Magdalena. La fiestadau gaua giroz betez. continúa hasta bien entrada la noche. Madalen eguna | día de la Magdalena 22 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 23
 • 14. JAIAK ETA KULTURA EKINTZAK BerMeo eZaGuTZeko Conocer Bermeo Fiestas y Actividades KULTUR EKINTZA AZPIMARRAGARRIAK aCTiVidadeS CuLTuraLeS deSTaCadaS ERREGEEN KABALGATEA: Urtarrilaren 5ean CaBaLGaTa de reYeS: 5 de enero ARATUSTEAK CarnaVaLeS ASTE SANTUKO PROZESINOAK: Aste Santuan ProCeSioneS de SeMana SanTa: Semana Santa LIBURU AZOKEA: Martxoan Feria deL LiBro: Marzo MUSIKA ESKOLAKO GANBERA KONTZERTUAK: Martxoan ConCierToS de CÁMara de La eSCueLa de MÚSiCa: Marzo NAZIOARTEKO LIBURU EGUNA: Apirilean dÍa inTernaCionaL deL LiBro: abril UDABARRIKO KONTZERTU KORALAK: Udabarrian CONCIERTOS CORALES DE PRIMAVERA: Primavera ARRAIN AZOKEA: Maiatzean FERIA DEL PESCADO: Mayo IKASTURTE AMAIERAKO JAIA: Ekainean FieSTa de Fin de CurSo: Junio JAZZBER: Uztailean JaZZBer: Julio HAINBAT MUSIKA JAIALDI: Rock, Reggae,..: Udan DIVERSOS FESTIVALES MUSICALES: Rock, Reggae,…: Verano NAZINOARTEKO MUSIKA ASTEA: Abuztuan SeMana inTernaCionaL de MÚSiCa: agosto ORGANO KONTZERTUAK: Udan ConCierToS de orGano: Verano BERMISTORIAN: Urrian BerMiSTorian: octubre GABON KONTZERTUAK: Abenduan ConCierToS de naVidad: diciembre OLENTZEROA: Abenduaren 24ean OLENTzERO: 24 de diciembre PAILAZOEN JAIALDIA: Abenduan FeSTiVaL de PaYaSoS: diciembre Jazzber Nazinoarteko Musika Astea | Semana internacional de MúsicaBermistoria Bermistorian UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 25
 • 15. ZERBITZUAK Bermeo Berh@z Servicios ZerBiTZuak Serv c os S e r v ii c ii o s 28 udaLBaTZa | Corporación Municipal Bermeoko Urigintza Barriztatzeko Alkartea, S.A. 30 udaL BuLeGoak | Oficinas Municipales 31 BeSTe adMiniSTraZinoak | otras administraciones 32 PorTua | Puerto ALDE ZAHARRA BARRIZTATZEN Bermeoko Herritarrentzat @rreta Zerbitzua ZEURE ETXEA BARRIZTATZEN 34 enPLeGua eTa PreSTakunTZa | Formación Y empleo 37 GiZarTe onGiZaTea | Bienestar Social Servicio de atención ciudadana 39 oSaSuna | Sanidad 41 JuSTiZia | Justicia 42 HeZkunTZa | educación 44 kuLTura | Cultura 49 kiroLa | deporte 50 eLkarTeak | asociaciones Arreta zuzena Internet At. presencial bidezko arreta At. por Internet beruala@bermeo.org Andra Mari, 22 | 48370 Bermeo <bizkaia> www.bermeokoudala.net Tel. 94 617 91 73 | faxa: 94 688 20 52 Berh@z Ertzilla, 6-8 Tel.: 010 Herritik kampo Arreta telefonikoa Tel.: 94 617 91 00 At. telefónica www.bermeokoudala.net Ordutegia: Horario: Egunero 8.30-14.30, arratsaldeetan Todos los días de 8.30-14.30, martes y martitzenak eta eguenak: 16.30-19.00 jueves también por las tardes: 16.30-19.00 zapatuetan 10.00-13.00. Internet bi- todos los sábados 10.00-13.00. Atención dezko arreta: Etengabeko arreta. por Internet: Atención permanente.Publizitatea
 • 16. UDALBATZA Corporación Municipal Bermeo ZerBiTZuak ServiciosUDALBATZA | Corporación Municipal LUGINTZA BATZORDEA | Comisión de Agricultura PARTAIDETZA BATZORDEA | Comisión de Participación JUAN KARLOR AGIRRE SANTA MARIA (BILDU) zinegotzi Ordezkaria eta Lehendakaria MARIA AMAYA ELORZA ELORTEGUI (BILDU) Zinegotzi ordezkaria eta Lehendakaria | Concejal Concejal delegado-Presidente delegada-Presidenta JOSU IMANOL UNANUE ASTOREKA (BILDU) BeSTe kideak IRUNE ORMAETXEA LEGARRETA (BILDU) JUAN KARLOS GOIENETXEA BEITIA (BILDU) JON GARRO LARRAURI (EAJ-PNV)ZINEGOTZIAK | Concejales JUAN CARLOS AGIRRE SANTA MARIA (BILDU) ARITz ABAROA CANTUARIENSE (EAJ-PNV)idurre BideGuren GaBanTXo alkatea – udalburua | alcaldesa-Presidenta ARITz ABAROA CANTUARIENSE (EAJ-PNV)JoSu iManoL unanue aSToreka 1. alkateordea eta bozeramailea CARMEN zULUETA ABAROA (EAJ-PNV) 1er. Tte. Alcalde y portavoz. GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL PATRONATUA | Patronato Munici-JUAN KARLOS GOIENETXEA BEITIA 2. Alkateordea | 2er. Tte. Alcalde. KULTURA, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA BATZORDEA | Comisión de pal de Bienestar SocialIRUNE ORMAETXEA LEGARRETA 3. Alkateordea | 3er. Tte. Alcalde. Cultura, Educación y Juventud IDURRE BIDEGUREN GABANTXO (BILDU) Lehendakaria - PresidentaJUAN CARLOS AGIRRE SANTA MARIA 4. Alkateordea | 4º. Tte. Alcalde. JOSU IMANOL UNANUE ASTOREKA (BILDU) Lehendakari Eragilea – Presidente EjecutivoAINGERU ASTUI zARRAGA 5. Alkateordea | 5º. Tte. Alcalde. AINGERU ASTUI ZARRAGA (BILDU) Zinegotzi ordezkaria eta Lehendakaria | Concejal delegado- BeSTe kideakMaria aMaYa eLorZa eLorTeGui Presidente IRUNE ORMAETXEA LEGARRETA (BILDU)JoSune BarTuren orTeGa BeSTe kideak JUAN CARLOS AGIRRE SANTA MARIA (BILDU)GaiZka GaBanTXo ZaBaLa JUAN CARLOS AGIRRE SANTA MARIA (BILDU) AINGERU ASTUI zARRAGA (BILDU) JOSUNE BARTUREN ORTEGA (BILDU) XABIER LEGARRETA GABILONDO (EAJ-PNV) JON IÑAKI UNANUE ASTOREKA (EAJ-PNV) CARMEN zULUETA ABAROA (EAJ-PNV) ALAzNE zUMETA GARRO (EAJ-PNV) JON IÑAKI UNANUE ASTOREKA (EAJ-PNV) EUSKERA BATZORDEA | Comisión de Euskera UDALAREN KIROL PATRONATUA | Patronato Municipal de Depor-ZINEGOTZIAK | Concejales JOSU IMANOL UNANUE ASTOREKA (BILDU) Zinegotzi ordezkaria eta Lehendakaria | Concejal tesXABIER LEGARRETA GABILONDO <bozeramailea-portavoz> delegado-Presidente BeSTe kideak IDURRE BIDEGUREN GABANTXO (BILDU) Lehendakaria - PresidentaaMaYa GaZTeLu iMaTZ IRUNE ORMAETXEA LEGARRETA (BILDU) Lehendakari Eragilea – Presidenta EjecutivaariTZ aBaroa CanTuarienSe JUAN KARLOS GOIENETXEA BEITIA (BILDU) MARIA AMAYA ELORzA ELORTEGUI (BILDU) BeSTe kideakaSier GaBanTXo LarandaGoiTia JUAN KARLOS GOIENETXEA BEITIA (BILDU)CarMen ZuLueTa aBaroa ARITz ABAROA CANTUARIENSE (EAJ-PNV) JON GARRO LARRAURI (EAJ-PNV) JOSU IMANOL UNANUE ASTOREKA (BILDU)Jon iÑaki unanue aSToreka Udaletxeko Batzar Areto Nagusia | Salón de Plenos del Ayuntamiento XABIER LEGARRETA GABILONDO (EAJ-PNV)Jon Garro Larrauri JON GARRO LARRAURI (EAJ-PNV)aLaZne ZuMeTa Garro ANTOLAKUNTZA ETA TEKNOLOGIA BARRIEN BATZORDEA | Comi- BATZORDE INFORMATIBOAK| Comisiones informativas sión de Organización y Nuevas Tecnologías BERUALATOKIKO GOBERNU BATZARRA JOSU IMANOL UNANUE ASTOREKA (BILDU) zinegotzi Ordezkaria eta Lehendakaria | Concejal IDURRE BIDEGUREN GABANTXO (BILDU) Lehendakaria - PresidentaIDURRE BIDEGUREN GABANTXO Batzordeburua | Presidenta delegado-Presidente KONTU BATZORDEA | Comisión de Cuentas BeSTe kideak JUAN KARLOS GOIENETXEA BEITIA (BILDU) Lehendakari Eragilea | Presidente EjecutivoJoSu iManoL unanue aSToreka JOSU IMANOL UNANUE ASTOREKA (BILDU)Lehendakariordea|VicepresidenteJuan karLoS GoieneTXea BeiTia GAIZKA GABANTXO ZABALA (BILDU) IRUNE ORMAETXEA LEGARRETA (BILDU) BeSTe kideakirune orMaeTXea LeGarreTa Zinegotzi ordezkaria eta Lehendakaria | Concejal delegado-Presidente GAIzKA GABANTX O zABALA (BILDU) AINGERU ASTUI zARRAGA (BILDU)Juan CarLoS aGirre SanTa Maria BeSTe kideak JON IÑAKI UNANUE ASTOREKA (EAJ-PNV) XABIER LEGARRETA GABILONDO (EAJ-PNV)GaiZka GaBanTXo ZaBaLa IRUNE ORMAETXEA LEGARRETA (BILDU) ALAzNE zUMETA GARRO (EAJ-PNV) AMAYA GAzTELU IMATz (EAJ-PNV) JOSUNE BARTUREN ORTEGA (BILDU)AUZOETAKO ALKATEAK AMAYA GAzTELU IMATz (EAJ-PNV) LANGILERIA BATZORDEA | Comisión de Personal ASIER GABANTXO LARANDAGOITIA (EAJ-PNV)agirre: aSier eLGeZaBaL aSTiaZaran JOSUNE BARTUREN ORTEGA (BILDU) Zinegotzi ordezkaria eta Lehendakaria | Concejal dele-almika: JoSeBa uGaLde anParan gada-Presidentaarene: eider GoTXi aurTeneTXea URIGINTZA, OBRA ETA INGURUMEN BATZORDEA | Comisión de BeSTe kideakarranotegi: JaVier BiLBao PenadeS Urbanismo, Obras y Medio Ambiente AINGERU ASTUI zARRAGA (BILDU)artika: GaiSka ruiZ BiLBao JUAN KARLOS GOIENETXEA BEITIA (BILDU) Zinegotzi ordezkaria eta Lehendakaria | Concejal JOSU IMANOL UNANUE ASTOREKA (BILDU)demiku: aSier SanToS PereZ AMAYA GAzTELU IMATz (EAJ-PNV) delegado-PresidenteMañu: MiGueL SoLiS San roMan ARITz ABAROA CANTUARIENSE (EAJ-PNV) BeSTe kideakSan andres: Miren iGone CaLZada aMaBLe JUAN CARLOS AGIRRE SANTA MARIA (BILDU)San Migel: Mª TereSa iZaGirre ruiZ de arBuLo AINGERU ASTUI zARRAGA (BILDU) MERKATARITZA, SUSTAPEN ETA TURISMO BATZORDEA | Comisión XABIER LEGARRETA GABILONDO (EAJ-PNV) de Comercio, Promoción y Turismo AMAYA GAzTELU IMATz (EAJ-PNV) IRUNE ORMAETXEA LEGARRETA (BILDU) Zinegotzi ordezkaria eta Lehendakaria | Concejal de- legada-Presidenta ZERBITZU BATZORDEA | Comisión de Servicios BeSTe kideak JUAN CARLOS AGIRRE SANTA MARIA (BILDU) Zinegotzi ordezkaria eta Lehandakaria | Concejal AINGERU ASTUI zARRAGA (BILDU) delegado-Presidente GAIzKA GABANTXO zABALA (BILDU) XABIER LEGARRETA GABILONDO (EAJ-PNV) BeSTe kideak MARIA AMAYA ELORzA ELORTEGUI (BILDU) ASIER GABANTXO LARANDAGOITIA (EAJ-PNV) GAIzKA GABANTXO zABALA (BILDU) AMAYA GAzTELU IMATz (EAJ-PNV) UDALTZAINGOA | Policía Municipal ARITz ABAROA CANTUARIENSE (EAJ-PNV) JUAN KARLOS GOIENETXEA BEITIA (BILDU) Zinegotzi ordezkaria | Concejal delegado Beruala 28 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 29
 • 17. UDAL BULEGOAK Oficinas Municipales Bermeo ZerBiTZuak Servicios GIZARTE ETA KULTURA ETXEA | CaSa de CuLTura NAN, PASAPORTEA | DNI, Pasaporte BERH@Z Irakaskintza, 14-16 94 617 91 55 Bilbao: Uhagón, 6 94 470 91 45 Getxo (Algorta): Arene, 6 94 430 65 82 BerMeoko HerriTarrenTZaT arreTa ZerBiTZua | Servicio de Atención al Ciudadano KULTURA SAILA 94 617 91 57 Portugalete: Cristóbal Mello, 4 94 483 70 45 kultura@bermeo.org Faxa: 94 688 15 18 Txanda hartzeko: www.citapreviadnie.es 902 24 73 64 BERH@z Ertzilla kalea, 6-8 010 antolakuntza@bermeo.org Faxa: 94 688 23 12 GIz (GAzTE INFORMAzINO zERBITzUA |Oficina de Información Juvenil) 94 617 91 58 Udal informazino guztia, Hitzorduak (Alkatea, zinegotzi edota Udal teknikariekaz), kexak eta giz@bermeo.org Faxa: 94 688 15 18 iradokizunak, agirien erregistro sarrera, udal tramiteak, udal agiri eta ziurtagiriak, Udal argi- www.giz.bermeo.org talpenak ,… Toda la información municipal, citas (con el alcalde, concejales y técnicos municipales), TURISMO BULEGOA quejas y sugerencias, registro de entrada de documentos, trámites municipales, documen- tos municipales y certificados, publicaciones municipales,… Lamera, z/g 94 617 91 54 turismoa@bermeo.org Faxa: 94617 91 59 Arreta zuzena: 8:30-14:30 egunero eta 16:30-19:00 martitzenak eta eguenak (udan izan ezik) 10:00-13:00. Urte guztiko zapatuak. KIROL PATRONATUA | dePorTeS Atención directa: todos los días de 8:30-14:30, los martes y jueves de 16:30-19:00 (excepto Arane auzoa, z/g. (Kiroldegia) 94 617 91 80 verano) los sábados de 10:00-13:00 (todo el año). kiroldegia@bermeo.org arreta telefonikoa | Atención telefónica 010 Herritik kanpo| Si llamas desde fuera de Bermeo 94 617 91 00 GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL PATRONATUA BieneSTar SoCiaL arreta telematikoa | Atención Telemática www.bermeokoudala.net Areiltza, 4 94 617 91 60 gizarteongizatea@bermeo.org Faxa: 94 688 20 97 UDALETXEA | aYunTaMienTo URIGINTZA, INGURUMENA, OBRAK ETA ZERBITZU SAILA BESTE ADMINISTRAZINOAK | oTraS adMiniSTraCioneSArana ta Goiri tar Sabinen enparantza, z.G. 94 617 91 00 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS ararTekoawww.bermeokoudala.net Faxa: 94 688 50 10 San Vicente, 8-11. Albia etxea (Bilbao) 94 423 44 09 Intxausti kalea, 2 www.ararteko.netidaZkariTZa | Secretaría 94 617 91 05 inGuruMena | Medio Ambiente 94 617 91 46idazkaritza@bermeo.org BIzKAIKO FORU ALDUNDIA (OGASUNA) ingurumena@bermeo.org Diputación Foral de Bizkaia (Hacienda)EUSKERA SAILA 94 617 91 32 San Juan Ibarra, 5 (Gernika) 94 625 11 99 URIGINTzA, OBRAK ETA INGURUMENA | Urbanismo, Obras y Medio Ambiente 94 617 91 24 www.bizkaia.neteuskera@bermeo.org urigintza@bermeo.orgLanGiLeria SaiLa | Personal 94 617 91 09 eTXeBide ZerBiTZu SaiLa | Servicios 94 617 91 29 zirkular Plaza, 49 (Bilbao) 012langileria@bermeo.org zerbitzu@bermeo.orgarriSku - Laneko PreBenTZio ZerBiTZua | Servicio de Prevención de Riesgos Laborables 94 617 91 07 euSko JaurLariTZa: HerriTarrei arreTa eMaTeko ZerBiTZuaarrisku@bermeo.org UDALTZAINGOA | PoLiCÍa MuniCiPaL Servicio de Atención Ciudadana Gobierno Vasco Gran Vía, 85 (Bilbao) 012 Intxausti kalea , 2 94 617 91 11 / 092anToLakunTZa eTa TeknoLoGi Barriak SaiLa udaltzaingoa@bermeo.org Faxa: 94 688 21 97Organización y Nuevas Tecnologías GiZarTe SeGuranTZako inSTiTuTu naZionaLa | Seguridad SocialErtzilla, 6-8 94 617 91 15 Juan Kaltzada, 89 (Gernika) 94 625 71 07antolakuntza@bermeo.org UDAL AZOKEA| MerCado MuniCiPaL www. seg-social.es Faxa: 94 625 73 54 zubiaur tar Kepa, 26-28 94 617 91 81 iTSaSoko GiZa inSTiTuTua | Instituto Social de la Marina ZERBITZU EKONOMIKOAK | SerViCioS eConÓMiCoS azoka@bermeo.org Nardiz Tar Benanzio, 7 94 688 29 08Intxausti kalea, 2 www. seg-social.es Faxa. 94 688 55 25 BEHARGINTZAkonTu-HarTZaiLeTZa | Interventor 94 617 91 17 enPLeGu eTa Toki GaraPenerako ZenTroa JaBeTZa erreGiSTroa | Registro de la Propiedadkontuhartzailetza@bermeo.org Centro de Empleo y Desarrollo Local Don Tello, 18 (Gernika) 94 627 00 67 zubiaur tar Kepa, 26-28 1(Udal Azokan | Mercado) 94 617 91 90 guernica@registrodelapropiedad.org Faxa: 94 625 52 26diru-BiLkeTa | Recaudación 94 617 91 14 behargintza@bermeo.org Faxa: 94 617 91 26dirubilketa@bermeo.org JaBeTZa GanBara | Cámara de la Propiedad Henao, 9 (Bilbao) 94 423 97 06diruZainTZa | Tesorería 94 617 91 13 KZ GUNEA www.camarapropiedad.comdiruzaintza@bermeo.org zubiaur tar Kepa, 26-28 1.go solairua (Udal Azokan) 94 688 11 94 www.kzgunea.net LanBide – enPLeGu BuLeGoa | Oficina De EmpleoerrenTak | Rentas 94 617 91 19 Carmelo Etxegarai, 10 (Gernika) 94 625 19 87errenta@bermeo.org www.lanbide.net BERUALA Intxausti kaleko Udal Bulegoak | Oficinas Municipales de IntxaustieroSkeTak | Compras 94 617 91 20 Andra Mari, 22 94 617 91 73erosketak@bermeo.org beruala@bermeo.org Faxa: 94 688 20 52 30 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 31
 • 18. PORTUA Puerto Bermeo ZerBiTZuak ServiciosBermeo Erdi Aroan hasi zen portu gisa garrantzia hartzen, arrantza eta merkataritza lanak ba- La génesis de Bermeo como puerto marítimo comercial y pesquero de relevancia, se localizatera zirautela. XIV-XV. mendetik aurrera, ordea, eta beste portu batzuek hartutako indarraren en la Edad Media. A partir de los siglos XIV-XV, y como consecuencia de la fuerza adquirida por PORTUAGAZ LOTUTA DAGOZAN ERAKUNDEAK PORTU KOMERTZIALA: ZERBITZUAKeraginez, arrantzan nabarmendu egin zan. otros puertos, se especializó en la pesca. ORGANISMOS RELACIONADOS PUERTO COMERCIAL: SERVICIOS BiZkaiko PorTuen LurraLde ZerBiTZua | Servicio Territorial de Puertos PORTUKO PRAKTIKOA (BEHARREzKOA) | Práctico del Puerto (Obligatorio)Gaur egun, eta azken urteotan Eusko Jaurlaritzak eginiko inbertsioei esker, bere lehengo Hoy día, y gracias a las inversiones realizadas por el Gobierno Vasco, ha recuperado su carác- Gran Vía 85-8. (Bilbao) 94 403 13 23 Basamortu, 1 (Mundaka) 94 687 67 70merkataritza izaera berreskuratu du, eta arrantzan indartsu darrai. ter comercial, manteniendo su pujanza pesquera. Faxa: 94 403 13 25 V.H.F. Kanalak 16/9 Faxa: 94 687 67 70KOKAGUNEA: l: 43 -25 N L: 02 -43,4 W SITUACIÓN: l= 43-25 N, L= 02-43,4 W PorTuko BuLeGoa | Oficina del Puerto 609 448 605 aToiunTZiak | Remolcadores 94 464 51 33MAREAREN GORABEHERA: 4,8 m CARRERA DE MAREA: 4,8 m Matxikorta Kaia, z.g. Faxa: 94 688 27 23 Cía de Remolcadores Ibaizabal S.A., Bilbao. Faxa: 94 464 55 65PORTUKO SARRERA: BoCa de enTrada: Zabalera: 90 m Anchura: 90 m iTSaSoko GiZarTe inSTiTuTua | Instituto Social de La Marina GaraBiak | Grúas EIBBko Sakonera: 6 m Calado en B.M.V.E: 6 m Nardiz tar Benantzio, 7 94 688 29 08 Garabi higikorrak 20 t-tik 250 t-ra beharrizanen arabera Norabidea: E.NE orientación: e ne. www.seg-social.es Grúas móviles de 20 a 250 toneladas, según necesidadesZERBITZUAK SerViCioS iTSaS kaPiTainTZa | Capitanía Marítima 94 618 64 45 KAIAK ETA LUR AZALERA | MueLLeS Y SuPerFiCie TerreSTre• Untziolak: 3 Pribatuak • Astilleros: 3 Privados Erroxape Kaia Faxa:94 618 65 01 METROAK SAKONERA AZALERA ESTALITAKO BILTEGIA• Lehorreratze-orgak: 8 - (6 publikoak eta 2 pribatuak) • Carros varaderos: 8 - (6 públicos. 2 privados) longitud Calado Superficie Almacenes cubiertos• Txirrista • Rampa de varada BERMEOKO LEBAzALIEK ETA MENDIETA U.T.E. 94 688 27 31 / 28 00 XiXiLi 140 6.0 mt. 3.100 m2• Garabiak: 2 (12 tonakoak) • Grúas: 2 (de 12 Tm) Fraile Leku, 1 Faxa: 946 88 49 22 erroXaPe 520 6.0 mt. 60.000 m2 12.000m2• Konponketa tailerrak eta aroztegiak • Talleres de reparación y carpintería de ribera• Ur hartuneak • Tomas de agua iTSaSoko eTXea | Casa del Mar (ISM) ENPRESA KONSIGNATARIOAK | ConSiGnaTarioS• Errekin hartuneak: Gas-oil • Tomas de combustible Arrantzale Kofradia kalea, 1 94 688 29 08 MARBECO S.A. 94 688 46 47• Argindar hartuneak • Tomas de electricidad Erroxape kaia, z.g. Faxa: 94 688 46 43• Baskulak: 3 (40 eta 60 Tonakoak) • Básculas: 3 (de 40 y 60 Tm) GuruTZe Gorria | Cruz Roja• Erabilitako olioaren bilketa • Recogida de aceites usados itsas-Salbamendurako Gunea | Base Salvamento Marítimo 94 688 35 68 BERMEO OFFSHORE S.A. 94 618 60 17 S.O.S. DEIAK VHF 73 Erroxape kaia, z.g Faxa: 94 688 42 87 ARRANTZA ZERBITZUAK | SERVICIOS DE PESCA CONSIGNACIONES BERMEO S.L. 94 618 65 32 Erroxape kaia, z.g . Faxa: 94 618 65 21 San Pedro arranTZaLe koFradia | Cofradía de Pescadores 94 618 61 73 Erroxape kaia, z.g. 12 Faxa: 94 688 57 88 KIROL PORTUA | PUERTO DEPORTIVO EDUR FABRIKAK | FÁBriCaS de HieLo euSkadiko kiroL PorTua S.a. - BerMeo koFradiakoa Fraile Leku, 1 94 688 02 82 Edur Fabrikako Kaia, z.g. 94 688 43 72 bermeo@ekpsa.com www.ekpsa.eu BerMeoHieLo S.L. Erroxape Kaia 94 618 64 73 ZERBITZUAK | SerViCioS aMarraTZe BaiMenduak | Amarres a pantalán: 347 IZOZTEGIAK | PLanTaS ConGeLadoraS aMarraTZeko Buiak | Amarres a boya: 50 KOFRADIAKOA 94 688 30 00 karenaTZeko LeGua | Zona de carenado Edur Fabrikako Kaia, z.g. Faxa: 94 688 05 68 arGindarra | Toma de corriente onTZi-ZurGinTZa | Carpintería naval inFriSa SaLBaMendua | Salvamento Artike Auzoa, z.g. 94 688 01 67 edaTeko ura | Agua potable JaTeTXea | Restaurante BENTA (ARRAIN LONJA) | LonJa de VenTa PeSCado GaraBia | Grúa kudeaketa kofradiari emanda. e.B.ko arauei egokituta. informatizaturiko salmenta gela. TXirriSTa | Varadero Gestionada por la Cofradía. Adaptada a la normativa U.E. Sala de ventas informatizada. Mekanikoa | Mecánico Erroxapeko Kaia, z.g. 94 618 61 73 erreGaia | Gasolinera Faxa: 94 688 57 88 eraBiLiTako oLioen BiLkeTa | Recuperación de aceites usados TaBerna | Bar ONTZIJABEEN ELKARTEAK | aSoCiaCioneS de arMadoreS Janari denda | Alimentación aTuneTarako iZoTZunTZien JaBeen eSTaTuko eLkarTea Asoc. de Armadores de Atuneros Congeladores 94 688 28 06 Txibitxiaga, 24 Faxa: 94 688 50 17 LeGaTZeTarako unTZien JaBeen eLkarTea Asoc. Armadores de Embarcaciones Merluceras 94 688 27 31 Fraile Leku, 1 Faxa: 94 688 49 22 BerMeoko unTZien JaBeen eLkarTea | Asoc. Armadores de Bermeo 94 688 01 12 Fraile Leku, 1 Faxa: 94 618 63 52 Erroxape kaia | Muelle de Erroxape 32 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 33
 • 19. ENPLEGUA PRESTAKUNTZA ETA ENPRESA SUSTAPENA Empleo, Formacion y Promocion Empresarial ZerBiTZuak ENPLEGUA ETA PRESTAKUNTZA ENPRESA SUSTAPENA Servicios Behargintza › Banakako zein taldekako orientazioa › Enpresa berrien sorkuntzarako aholkularitza › Lana bilatzeko baliabide eta teknikak (curriculuma, aurkezpen gutunak, lan- › Enpresei aholkularitza elkarrizketa prestatu eta lan-hautaketak ezagutu, etab.) › Diru-laguntzen izapidetzak › Lan merkatuaren informazioa. › Neurrirako Prestakuntza BERMEO, MUNDAKA ETA SUKARRIETAKO › Langileak hautatzea › Urteko Prestakuntza Plana: hainbat BEHARGINTZA espezialitatetako ikastaroak › Enpresa hazitegiaBEHARGINTZA Zubiaur tar Kepa, 26-28 1. solairuaBermeo, Mundaka eta Sukarrietako Behargintza › Trebakuntza eskaintzari buruzkozubiaur tar Kepa, 26-28 1.go solairua – BERMEO Tel. 94 617 91 90 // Faxa 94 617 91 26 informazioaTel. 94 617 91 90 // Faxa 94 617 91 26 behargintza@bermeo.orgbehargintza@bermeo.org BERMEO (Bizkaia) › Enplegu zentroa: lan eskaintzak, egunkari, aldizkari eta kontsultarako ordenagailuak.ENPLEGUA ETA PRESTAKUNTZA eMPLeo Y ForMaCiÓnLana bilatzeko zein hobetzeko orientazioa, aholkularitza, informazioa, motibazioa eta laguntza Orientación, asesoramiento, información, motivación y ayuda para la búsqueda y/o mejorazerbitzua. de empleo.Laneko Orientazioa (Lanbide Zentro Laguntzailea). Orientación hacia el empleo (Centro Colaborador Lanbide).• Lana bilatzeko prozesuan laguntza pertsonalizatua eta jarraia: curriculuma, aurkezpen gutu- • Ayuda y atención personalizada en la búsqueda de empleo: preparación de currículum, na eta lan-elkarrizketa prestatu eta lan-hautaketa prozesuak ezagutu. cartas de presentación, entrevistas de trabajo; y procesos de selección.• Taldeka zein banakako orientazioa. • Orientación grupal e individual.• Lan merkatuaren informazioa. • información sobre el mercado laboral.• Lana bilatzeko baliabide eta teknikak. • Recursos y técnicas en la búsqueda de empleo.• Enpresa sustatzaile posibleak identifikatu. • Identificar posibles empresas promotoras.• Enplegu-Zentroa: lan-eskaintzak eta kontsultarako egunkari, aldizkari zein ordenagailuak. • Centro de Empleo; con ofertas de empleo , periódicos, revistas y ordenadores de consulta.Prestakuntza Formación• Urteko prestakuntza planak: langabetu zein langileentzat hainbat espezialitatetako ikasta- • Plan de Formación anual: cursos de diversas especialidades para desempleados y trabaja- roak. dores en activo.• EAE-n dagoen trebakuntza-eskaintzari buruzko informazioa eta aholkularitza. • Información y asesoramiento sobre la oferta formativa existente en la CAV.ENPRESA SUSTAPENA ProMoCiÓn eMPreSariaLEkintzaileak eta enpresa sortu berriak. Persona Emprendedora y empresas de reciente creación.Enpresa-egitasmoa aztertzeko eta abiarazteko prozesuan lagunduko dizugu. Te ayudamos a analizar y desarrollar tu iniciativa empresarial.• Enpresa- egitasmoaren analisia. • Análisis de iniciativas empresariales.• Prestakuntza. • Formación.• Bideragarritasun planen garapena. • Desarrollo de planes de viabilidad.• Enpresa abiaraztea. • Puesta en marcha de la empresa.• Diru-laguntzen izapideak. • Tramitación de ayudas y subvenciones.• Enpresa jarraipen zerbitzua: aholkularitza, hobekuntza planak, dirulaguntzak eta prestakuntza. • Servicio Seguimiento a Empresas: asesoramiento, planes de mejora, subvenciones y formación.Enpresak empresasEnpresaren kudeaketa hobetzen lagunduko dizugu. Informazioa, trebakuntza eta aholkularitza Te ayudamos a mejorar la gestión de la empresa. Ofrecemos información, formación y ase-eskainiko dizkizugu. soramiento.• Aholkularitza kudeaketan. • asesoramiento en gestión.• Dirulaguntzen aholkularitza eta tramitazioa. • Asesoramiento y tramitación de ayudas y subvenciones.• Trebakuntza. • Formación.• Langileak hautatzea (Lanbide Zentro Laguntzailea). • Selección de personal (Centro Colaborador Lanbide).• Enpresa Hazitegia. • Semillero de empresas.• Valora 2007-2013 europar proiektua: enpresen lehiakortasuna hobetzeko, antolaketa eta ku- • Proyecto europeo VALORA 2007-2013 para mejora de competitividad empresarial, sensibiliza- deaketa berrien sentsibilizazioa, difusioa eta aholkularitza. ción para la innovación en organización y gestión, difusión y asesoramiento. 34 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 • 20. GIZARTE ONGIZATEA Bienestar Social Bermeo ZerBiTZuak Servicios BERMEOKO GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL PATRONATUA PaTronaTo MuniCiPaL de BieneSTar SoCiaL Areiltza, 4 94 617 91 60 gizarteongizatea@bermeo.org Faxa: 94 688 20 97 ZERBITZUAK | SerViCioS • LAGUNTzA EKONOMIKOEN KUDEAKETA | Gestión de ayudas económicas. • GIzARTE BALIABIDEEN KUDEAKETA | Gestión de recursos sociales. • SANCTI SPIRITUS UDALAREN zAHARREN EGOITzA | Residencia Municipal. • ETXEz ETXEKO zERBITzUA | Sevicio de ayuda a domicilio. • IJITO KOMUNIDADEAGAz ESKU-HARTzEKO zERBITzUA | Servicio de intervención con la comu- nidad Gitana. • GIzARTE HEzIKETARAKO ESKUHARTzE TALDEA (FAMILIA ETA ADIN TXIKIKOEN HEzITzAILEAK) Equipo de intervención socio educativa (Educadores Familiares y de Menores). • DROGA-MENDEKOTASUNEN PREBENTzIORAKO zERBITzUA Servicio de prevención de drogodependencias. • KONTSUMITzAILEEN INFORMAzIORAKO UDAL BULEGOA Oficina de información al consumidor. • ANDRANTzAKO AHOLKULARITzA JURIDIKOA | Asesoramiento jurídico a mujeres. • DEPENDENTzIA PREBENITzEKO zERBITzUA | Servicio de prevención de la dependencia ZAHARREN EGOITZAK | reSidenCiaS de PerSonaS MaYoreS SanCTi SPiriTuS ZaHarren udaL eGoiTZa | Residencia Municipal Tonpoi Bidea, 1 94 617 91 66 eGoiTZ aLai zubiaur tar Kepa, 74 94 602 98 86 www.egoitzalai.com ZERBITZU INTERESGARRIAK | SerViCioS de inTerÉS • BIzKAIKO FORU ALDUNDIA | Diputación Foral de Bizkaia GiZarTe ZerBiTZuak |Servicios Sociales 94 406 80 00 • EUSKO JAURLARITzA | Gobierno Vasco droGa-MendekoTaSunak | Drogodependencias 945 018 104 Haur eTa neraBeei LaGunTZa | Ayuda a la Infancia y Adolescencia 116 111 TraTu TXarrak LaGunTZa | Asistencia Malos Tratos 900 840 111 uCai eTorkinenTZako inForMaZio Juridikoa JaSoTZeko ZerBiTZua Servicio de Información Jurídica para Inmigrantes 900 840 126 inmigrazioa-asesoria@ej-gv.es Zaharren Egoitza | Residencia de Personas Mayores FaMiLia BiTarTekoTZa ZerBiTZua Servicio de Mediación familiar 94 427 77 88 // 900 22 00 02 • ASPARBI: PARKINSONDUN GAIXOENTzAKO ELKARTEA Asociación Parkinson Bizkaia 94 441 47 21. BESTE ZERBITZU BATZUK | oTroS SerViCioS • AFA BIzKAIA: ALzHEIMERDUN GAIXO ETA SENIDEENTzAKO ELKARTEA • ALKOHOLIKO ANONIMOAK | Alcohólicos Anónimos 94 415 07 51 Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer 94 416 76 17 • AECC MINBIzIAREN AURKAKO ALKARTEAREN BIzKAIKO TALDEA • ACABE BIzKAIA ANOREXIA ETA BULIMIAREN KONTRAKO ELKARTEA Asociación de Lucha contra el Cáncer de Bizkaia 94 424 13 00 Asociación contra la Anorexia y la Bulimia 94 656 92 03 • ASPACE BIzKAIA: GARUNEKO PARALISIADUN GAIXOENTzAKO LAGUNTzA ELKARTEA • CLARA CAMPOAMOR ELKARTEA 94 423 91 55 Asociación de Ayuda a los Paralíticos Cerebrales 94 441 47 21 www.claracampoamor.com www.aspacebizkaia.org consulta@claracampoamor.com • DROGA-MENPEKOTASUNAK (ETORKINTzA ELKARGOA) Drogodependencias (Fundación Etorkintza). 94 444 42 49. • GIzAKIA FUNDAzIOA | Proyecto Hombre 94 447 10 33 • TXO HIESA Adubidxe, 17 behea 94 688 08 32 // 696 21 02 32 txohiesa@euskalnet.net Faxa: 94 618 60 77 • SAREGINEK: BERMEOKO EMAKUME FEMINISTEN ELKARTEA Asociación de Mujeres Feministas de Bermeo Irakaskintza 14-16 (Gizarte eta Kultura Etxea) 94 617 91 55 • JUBILATUEN ELKARTEAK BBk-ko JuBiLaTuen aLkarTea Arana ta Goiri tar Sabinen enparantza, z/g 94 688 30 01 ITSASOKO JUBILATUEN ALKARTEA Fraile leku, 1 94 688 39 16 DEMIKU JUBILATUEN ETA PENTSIONISTEN ALKARTEA Gizarte eta Kultura Etxean Gizarte Ongizaterako Udal Patronatua | Patronato Municipal de Bienestar Social36 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.guiabermeo.net 37
 • 21. OSASUNA Sanidad Bermeo ZerBiTZuak Servicios BERMEOKO OSASUN ZENTROA | CenTro de SaLud de BerMeo OSASUNDU FISIOTERAPIA zENTRUA Askatasun bidea, 29bis-1.Ezk 94 688 10 25Tonpoi Bidea, z/g 94 602 90 50 www.amaiapico.netwww.osakidetza.euskadi.net Faxa: 94 602 90 56 PITXIN-PITXIEN (SAIOA ARENAzA) Artieda tar Iñigo, 10 94 602 82 75astelehenetik ostiralera | Lunes a viernes: 8:00-20:00 HORTZ KLINIKAK | CLÍniCa denTaLLarunbatak | Sábados: 9:00-14:00E.A.G. (Etengabeko atentzio gunea): Egun guztietan 24 ordu. ALBERTO UGEDO URRUELA Dolariaga, 21 94 688 45 72P.A.G. (Punto de atención continuada): Todos los días, las 24h. BEGOÑA LACONCHA LARTITEGI Intxausti, 32 94 688 55 98 GOIRI HORTZ KLINIKA Ondarraburu, 3 94 618 65 55ZerBiTZuak | Servicios: IGNACIO ARANAGA SALAzAR Arostegi, 17-2. 94 688 38 71• Medikuntza Orokorra | Medicina General ITZIAR ABARRATEGUI Intxausti, 34 94 688 54 70• Pediatria KARLOS MAGUNAGOIKOETXEA Bizkaiko Jaurerria, 14 94 688 57 82• Ginekologia LOIDI YURRITA, C. Aldatseta, 9 94 688 02 92• Erizaintza | Enfermería LOREA AGIRRE Bizkaiko Jaurerria, 23 94 688 50 03 VITORIA PEÑAFIEL, ANE Nardiz tar Jon, 42-1 94 688 54 70 BERMEOKO OSPITALE PSIKIATRIKOA | HoSPiTaL de BerMeoTonpoi Bidea, z/g 94 602 90 00 HORTZ PROTESIGILEA | PrÓTeSiS denTaLwww.osakidetza.euskadi.net/bermeokoospitalea Faxa: 94 602 90 20 DENTAL JAVIER Askatasun Bidea, 21Bis.2.C, 94 688 47 99 lpdjavier@euskalnet.net ADIMEN OSASUN ZENTROA | CenTro de SaLud MenTaLAreiltza, 4 94 617 91 60• Droga-mendekotasunak | Drogodependencias• Psikiatria | Psiquiatría• Laguntza psikologikoa | Atención Psicológica BERMEOKO ITSASOKO GURUTZE GORRIA | CruZ roJa deL MarMatxikorta Kaia, z/g 94 688 36 16 / 94 688 35 68www.cruzroja.es• 24 ordu 365 egunetan | 24 h. los 365 días• Larrialdiak | Urgencias• Herriko asistentzia | Asistencia local• Ospitalera eroatea | Traslados al Hospital• Itsas Salbamendua | Salvamento Marítimo• zerbitzu Sozialak | Servicios Sociales• zerbitzu prebentiboak: jaiak, kirolak, etab. | Servicios preventivos: fiestas, deportes, etc.• Ikastaroak | Cursos ALBAITARI KLINIKAK | CLÍniCaS VeTerinariaSBASTARRE ALBAITARI KLINIKA Bizkaiko Jaurerria, 20 94 688 54 02BETERINARIOA LION Atalde, 9B 94 618 67 04 ANALISI KLINIKOAK | anÁLiSiS CLÍniCoSLABORATORIOS IzE Ondarraburu, 3 94 618 65 55C19 HEROS Lope Díaz de Haro, 11 94 688 47 85 BOTIKAK | FarMaCiaSAPARICIO Askatasun bidea, 25 94 618 70 07BEGOÑA SANCHO ORTIz Dolariaga, z/g 94 688 43 52GABILONDO Nardiz tar Jon, 4 94 688 01 34LEzAMIz Bidebarrieta, 11 94 688 51 52SARMIENTO Mikel deuna enparantza, 4 94 618 63 01zABALA Intxausti, 38 94 618 62 37 FISIOTERAPEUTAK | FiSioTeraPeuTaSC. FISIOTERAPIA JUAN LONGA Askatasun bidea, 9-1.C 94 618 62 44IKER ALONSO Arresi, 31 94 688 02 31LAMERA Atalde, 6 94 688 02 52ONERAKO Dolariaga, z/g 94 465 59 05www.onerako.com 634 428 984 Osasun zentroa | Centro de saludUDAL ZERBITZU GIDA www.guiabermeo.net 39
 • 22. OSASUNA Sanidad JUSTIZIA Justicia Bermeo ZerBiTZuak ServiciosKLINIKA PODOLOGIKOA | PodoLoGÍa OPTIKA BAKE EPAITEGIA | JUzGADO DE PAz (BERMEO)AMAIA PODOKLINIKA Talaranzko 6 94 688 02 70 BERMEO OPTIKA Almike, 4 94 618 68 90 orduTeGia | Horario: 9:00 – 14:00JOSE ALEJANDRO MONASTERIO Almike kalea, 6-1 94 618 72 15 IKUSBERRI zubiaur tar Kepa, 3 94 618 44 63 Askatasun bidea, 25 94 617 91 72MARÍA ATELA GARAI Erremedio, 18 94 618 70 32 IPAR OPTIKA Dolariaga, 21 94 688 44 53 bakeepaitegia@bermeo.org Faxa: 94 688 07 39PODOKLINIKA BERMEO Eskoikiz kalea, 6 94 602 84 33 ORMAzABALEN ARGIzTIA Nardiz tar Jon, 22 94 688 12 32 JUSTIZIA JAUREGIA | PALACIO DE JUSTICIA (GERNIKA)LOGOPEDIA ORTOPEDIA orduTeGia | Horario: 9:00 – 14:00VILLASUSO GARCÍA, J.ANTONIO zubiaur tar Kepa, 1-1ezk 94 688 39 43 FRANCISCO RODRIGUEz FERN. Arresi, 21-2.Ezk 94 688 47 99 Allende Salazar, 9 94 603 57 70 www.justizia.net Faxa: 94 603 57 96MASAJEAK PARAFARMAZIAMARIA NIEVES GOMEz PARLA Aldatseta, 12 DONIENE PARAFARMAzIA Arresi, 42 94 602 81 82 erreGiSTro ZiBiLa | Registro Civil 94 603 57 71 / 72 / 73 Allende Salazar, 9 Faxa: 94 603 57 96MEDIKUAK ETA OSASUAN ZENTROAK PEDIATREAMÉdiCoS Y CenTroS de SaLud URQUIJO SERRA, RAFAEL Arostegi, 22 LeHen auZiaLdiko eTa inSTrukZioko 1 Zk.ko ePaiTeGia Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 1 94 603 57 71 / 72 / 73BERMEOKO MEDIKUNTzA zENTROA Bizkaiko Jaurerria, 6 94 618 88 10 Allende Salazar, 9 –1.goa Faxa: 94 603 57 96ETXEBARRIA, DAMASO Almike kalea, 1-1esk 94 618 77 83 PSIKOLOGOA | PSiCÓLoGoURIARTE ASTEINzA, EMILIO Lope Díaz de Haro, 11 94 688 02 95 MUNITIz RAMIREz, S. Arana ta Goiri tar Sab. Enp. 10-2 94 688 15 58 LEHEN AUzIALDIKO ETA INSTRUKzIOKO 2 zK.KO EPAITEGIAOSASUN BULEGOA Trake, 2 behea 94 688 54 75 Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 2 94 603 57 71 / 72 / 73NATUROPATIA PSIKOTEKNIKOAK | PSiCoTÉCniCoS Allende Salazar, 9 –1.goa Faxa: 94 603 57 96 MEDICAL AGIRIAK, S.L. Bizkaiko Jaurerria, 6 94 618 88 10ENRIKE BILBAO zALBIDEA Intxausti, 37 610 397 432 LEHEN AUzIALDIKO ETA INSTRUKzIOKO 3 zK.KO EPAITEGIA YOGA Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 3 94 603 57 71 / 72 / 73OKULISTA-BEGIETAKO ZIRUGIA | oCuLiSTa – CiruGÍa oCuLar Allende Salazar, 9 –1.goa Faxa: 94 603 57 96 RAMA Ertzila, 16 94 688 16 27JUSTO AGUIRRE LEGARRETA Dolariaga, 21-1.A 610 464 307VICARIO BLANCO, ANGEL Nardiz Jon, 15-1 94 674 11 41 LEHEN AUzIALDIKO ETA INSTRUKzIOKO 4 zK.KO EPAITEGIA Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 1 94 603 57 71 / 72 / 73 Allende Salazar, 9 –1.goa Faxa: 94 603 57 96 ePaiTeGiko Medikuak | Médicos Forenses 94 603 57 75 Allende Salazar, 9 – solairu artea / entreplanta Faxa: 94 603 57 96 BESTE ZERBITZU BATZUK | oTroS SerViCioS BERMEOKO NOTARITZA | noTarÍa de BerMeo Gonzalo Nardiz Enp. 1B 94 618 70 20 ABOKATUAK | ABOGAD@S AGM ABOGADOS Dolariaga, 29 Solairuartea, Eskoia 94 618 66 18 ARANTzAzU PEREz BASTERRETXEA Nardiz Tar Jon, 16 - 1 Esk. 94 688 56 15 BELEN GAzTELURRUTIA ELOIzAGA Arostegi, 4 94 618 75 60 BITARTE ABOKATUAK Arostegi, 17 94 688 18 36 DITXU Prantzisko Deuna Kalea, 2 94 688 12 26 Bermeoko Bake Epaitegia | Juzgado de Paz de Bermeo EGUIA Y ASOCIADOS Gonzalo Nardiz Enparantza, 1 94 618 70 40 EVA ESKALA Prantzisko Deuna Enparantza, 1 - 1 94 618 69 35 EVA MARIA GOYENECHEA IBAÑEz Prantzisko Deuna Kalea, 2 94 618 88 25 GAzTELUGATXE BULEGO JURIDIKOA Artza, 7 94 618 77 38 HIRUKIDE Mikel Deuna Enparantza, 1 94 688 08 37 LUzARRAGA MARI Nardiz Tar Jon, 22 PEREz BASTERRETXEA, INES A. Garabilla Tar Jose, 2 J. M. Amunategui Barandika, Aldatseta 9 - 1 94 688 08 71 zERGERA GESTIOA Nardiz tar Jon 10 – 1 94 602 95 50 zergeragestioa@gmail.com PROKURADOREAK BiZkaiko Prokuradoreen aLkarGoa | Colegio de Procuradores de Bizkaia Allende Salazar, 9 – Justizia Jauregia (Gernika) 94 625 60 54 www.procuradoresvizcaya.com/gernika Itsasoko Gurutze Gorria | Cruz roja del Mar 40 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 41
 • 23. HEZKUNTZA educación ZerBiTZuak Servicios IKASTETXEAK ETA HAURRESKOLAK CenTroS eSCoLareS Y GuarderÍaSBerMeoko HaurreSkoLa | GuarderÍa Benito Barrueta margolaria, z/g 94 688 05 63Bermeo.bermeo@haurreskolak.net Faxa: 94 688 05 63www.haurreskolak.netSan FranTZiSko Herri ikaSTeTXea | C.P. San FranTZiSkoAtalde, z/g. 94 688 04 77014923aa@hezkuntza.net Faxa: 94 602 99 26www.sanfrantziskobermeo.ikastetxea.netLUIS ELEIZALDE IKASTOLA Arane auzoa, 6 94 618 75 93bermeo@ikastola.net Faxa: 94 618 77 25www.eleizaldeikastola.netSAGRADO CORAZON IKASTETXEA MATXITXAKO BIDEA, 4 94 688 02 22i.s.corazon@euskalnet.net Faxa: 94 688 15 81www.iscorazon.org Hizkuntza Eskola Ofiziala | Escuela Oficial de Idiomas INSTITUTUA musikaeskola@bermeo.org Faxa: 94 688 10 54ieS aroZena-BarrueTa Tar BeniTo BHiMatxitxako bidea, z/g 94 618 67 40015106aa@hezkuntza.net Faxa: 94 688 49 22 BESTELAKOAK | oTroS CePa BerMeo- HeLduen HeZikeTa | Educación Permanente de Adultos LANBIDE HEZIKETEA | ForMaCiÓn ProFeSionaL Erreten Lamera 94 618 64 33 014094aa@hezkuntza.net Faxa: 94 618 64 33BerMeoko nauTika eTa arranTZa LanBide HeZikeTako ikaSTeGiaEscuela Náutica HiZkunTZa eSkoLa oFiZiaLa | Escuela Oficial de IdiomasOngintza, z/g 94 688 18 62 zubiaur tar Kepa, 72 (Jose Done Ikast.) 94 618 70 91nautikaeskola@teleline.es Faxa: 94 688 18 62 bermeoidazkari@eoi-bilbo.net Faxa: 94 688 70 92 www.heobermeo.net LANBIDE HASTAPENA ETA SUSTAPENAHaSierako LanBide PreSTakunTZako ikaSTeGia |Centro de Cualificación Profesional Inicial EUSKALTEGIAKAtalde, 8 94 617 91 75 Berbalagun Atalde, 17 atzea (Euskal Gunea) 688 651 491lanbidehastapena@bermeo.org bermeoberba@gmail.com www.berbalagun-bermeo.blogspot.com MUSIKEA BerMeoko aekJoSe anTonio eGia udaLaren MuSika eSkoLa | Escuela de Música Atalde, 17 609 462 018Irakaskintza, z/g 94 617 91 56 www.aek.org GOTZON GARITAONAINDIA EUSKALTEGIA Atalde, 17 atzea – 1.atea 94 688 59 38 info@gotzongaritaonaindia.net Faxa: 94 688 59 38 www.gotzongaritaonaindia.net AKADEMIAK ESKOLA PARTIKULARRAK | CLaSeS ParTiCuLareS BER-TXO IKASTEGIA Askatasun Bidea, 27 616 287 889 CONCHI DEL CAMPO GOIENETXEA zubiaur tar Kepa, 57 94 618 62 52 ITSAS ORRATzA NAUTIKA ESKOLA Fraile leku, 1 94 688 42 97 JUANRA Nardiz tar Jon, 32 94 688 11 85 LANDATXU IKASTEGIA Ongintza kalea, z/g 626 44 64 20 // 669 738 653 THALES IKASTEGIA Garabilla tar Jose, 2 – esk. solairuartea 627 062 837 YUR IKASTEGIA Intxausti kalea, 32 656 927 024 INGELES IKASTEGIAK | aCadeMiaS de inGLÉS ARANTzA DE URBIENA Atalde, 13B 94 688 44 43 ENGLISH SCHOOL Anasagasti tar Teodoro, 2 94 618 65 26 LONDON Bizkaiko Jaurerria, 7B 94 688 53 79 WELCOME ENGLISH CENTER Askatasun bidea, 31 94 618 63 64 Lanbide Hastapena eta Sustapena | Iniciación y Promoción Profesional 42 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 • 24. KULTURA Cultura Bermeo ZerBiTZuak Servicios astelehenetik Barikura | Lunes a Viernes: 18:00-21:00 • Sukaldeko eta zerbitzuko Langilea | Operario/a de cocina-servicio BERMEOKO GIZARTE ETA KULTURA ETXEA J.A. EGIA UDALAREN MUSIKA-ESKOLA | eSCueLa de MÚSiCa • Ibilgailuak konpontzeko langilea | Operario/a de reparación de vehículos de mo- CaSa SoCiaL Y de CuLTura Irakaskintza z. g. 94 617 91 56 GAZTELEKUA musikaeskola@bermeo.org Faxa: 94 688 10 54 tor.Irakaskintza, 14-16 94 617 91 55 Irakaskintza, 14-16 ORDUTEGIA | HorarioBermeoko Gizarte eta Kultura Etxeak lau gune nagusi daukaz: GIz eta GEz zerbitzuak; herriko ORDUTEGIA | Horario astelehenetik Barikura | Lunes a Viernes: 9:00-14:00kultur taldeek erabilteko lokalak; lokal orokorrak eta Kultura Saileko bulegoa. Eta beste gune ORDUTEGIA | Horario NEGUA | inViernoindependente bi: Bermeoko Kafe Antzokia eta Nagusien Txokoa. NEGUA | inVierno astelehenetik eguenera | Lunes a Jueves: 12:15-13:30 / 17:00-20:00 Bariku eta Zapatuetan | Viernes y Sábados: 18:00-21:00 Barikua | Viernes: 11:00-14:00h NESTOR BASTERRETXEA ARETOALa casa social y de cultura de Bermeo tiene cuatro áreas principales: los servicios GIZ y GEZ; UDA | Verano UDA | Verano Frantzisko Deuna atea z.g. 94 618 9816locales para asociaciones culturales del municipio; locales de usos generales y las oficinas del astelehenetik Barikura | Lunes a Viernes: 18:30-21:30 Lanegunak | Laborables: 11:00-13:30 kultura@bermeo.orgDepartamento de Cultura. Además cuenta con dos espacios independientes más: BermeokoKafe Antzokia y el Txoko de personas mayores. BERMEOKO KAFE ANTZOKIA LANBIDE HASTAPENA ETA SUSTAPENA Erakusketak, zinea, Hitzaldiak, Antzerkia, Umeen Ekintzak… Aurrekoetxea 27 94 688 02 16 HaSierako LanBide PreSTakunTZako ikaSTeGia | CenTro de CuaLiFiCaCiÓn ProFeSionaL iniCiaL Exposiciones, Cine, Conferencias, Teatro, Actividades Infantiles…ORDUTEGIA | Horario www.kafeantzokia.es Atalde 8 (Institutu zaharra) 94 617 91 75NEGUA | inViernoLanegunak | Laborables: 9:00-14:00 / 16:30-21:45 lanbidehastapena@bermeo.org Faxa: 94 688 18 97 BESTE KULTURA INSTALAZINO BATZUKZapatuak | Sábado: 10:00-13:15 / 16:00-20:15 JOXE MIEL BARANDIARAN UDAL LIBURUTEGIA oTraS inSTaLaCioneS CuLTuraLeS BiBLioTeCa MuniCiPaL ORDUTEGIA | HorarioUDA | Verano arranTZaLeen MuSeoa | Museo del Pescador ASTELEHENETIK BARIKURA | Lunes a viernes 8:00-15:00Lanegunak | Laborables: 9:30-14:00 / 17:00-21:45 Lamera z.g. 94 617 9151 Torronteroko enparantza,1 94 688 11 71 liburutegia@bermeo.org Ikasleei gizarteratze eta laneratze kualifikatuaren eskaintza. arrantzalemuseoa@bizkaia.net Faxa: 94 618 64 54 KULTURA SAILA | Área de CuLTura www.liburutegia.bermeo.org Inserción social y profesional cualificada del alumnado. www.bizkaia.netIrakaskintza, 14-16 (Bulegoak | Oficinas) 94 617 91 57 16-18 urte bitarteko gazteentzat. ORDUTEGIA | Horario Dirigido a jóvenes de 16 a 18 años. ORDUTEGIA | Horariokultura@bermeo.org Faxa: 94 688 15 18 NEGUA | inVierno Bi ikasturteko prestakuntza. Martitzenetik, zapatura | Martes a Sábado: 10:00-14:15 / 16:00-19:00 Lanegunak | Laborables: 9:30-14:00 / 15:30-20:00 Formación de dos años de duración. domekea | Domingo: 10:00-14:15 GAZTE INFORMAZINO ZERBITZUA (GIZ) Zapatuak | Sábados: 9:30-13:00 oFiCina de inForMaCiÓn JuVeniL UDA | Verano Ikastegiak eskainitako espezialidadeak, programazinoaren arabera: AITA GURIA, BALEAREN ARRANTzEAREN INTERPRETAzINO zENTROAIrakaskintza, 14-16 94 617 91 58 Lanegunak | Laborables : 9:00-14:30 Especialidades que ofrece el centro dependiendo de la programación: Centro de Interpretación de la Pesca de la Ballenagiz@bermeo.org Lamera, z/g 94 617 91 21 aitaguria@bermeo.orgwww.giz.bermeo.org UDAL ARTXIBOA | arCHiVo MuniCiPaL • Soldadurako Langilea | Operario/a Soldadura • Metal-eraikuntzetako arotzeriako eta muntaiako langilea | Operario/a de carpinte- zubiaur tar Kepa 26, 2.a (Udal Azoka-Mercado) 94 617 9153 Baleontzia; XVII. mendeko baleontzi baten erreprodukzinoa da eta Artza kaian dago.Bidaiateka; Txartelen Jaulkipena; Autokontsultarako Ordenagailuak; Bermesex… ría y montaje de construcciones metálicas artxiboa@bermeo.org Reprodución de un Ballenero del siglo XVII, está en el muelle Artza.Viajeteca; tramitación de carnets internacionales; ordenadores de autoconsulta; Bermesex… www.artxiboa.bermeo.orgORDUTEGIA | Horario ORDUTEGIA | HorarioNEGUA | inVierno NEGUA | inViernoGoizez: Martitzenetik Barikura | Martes a Viernes por la mañana: 12:00-14:00 Lanegunak | Laborables: 9:30-13:30 / 15:30-17:30arratsaldez: astelehenetik eguenera | Lunes a Jueves por las tardes: 16:30-20:00 UDA | Verano(Barikuetan | Viernes: 16:30-18:00era) Lanegunak | Laborables: 9:00-14:30UDA | Veranoastelehenetik Barikura | Lunes a Viernes: 11:00-14:00 GAZTE EKIMENAK SUSTATZEKO ZERBITZUA (GEZ) ProMoCiÓn aCTiVidadeS JuVeniLeSIrakaskintza, 14-16 94 617 91 58gez@bermeo.orgORDUTEGIA | HorarioNEGUA | inViernoGoizez: Martitzenetik Barikura | Martes a Viernes por la mañana: 12:00-14:00arratsaldez: astelehenetik eguenera | Lunes a Jueves por la tarde: 16:30-20:00(Barikuetan | Viernes: 16:30-18:00era)UDA | Veranoastelehenetik barikura | Lunes a Viernes: 11:00-14:00 LUDOTEKEA | LudoTeCaIrakaskintza, 14-16ORDUTEGIA | HorarioNEGUA | inViernoBariku eta Zapatuetan | Viernes y Sábados: 17:30- 20:30UDA | Verano Nestor Basterretxea Aretoa | Sala Nestor Basterretxea Udalaren Musika Eskola | escuela Municipal de Música 44 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 45
 • 25. Bermeo ZerBiTZuak Servicios Kontzertua Bermeoko Kafe Antzokian | Concierto en el kafe antzoki de Bermeo46 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 47
 • 26. KIROLA deporte Bermeo ZerBiTZuak Servicios UDALAREN KIROL PATRONATUA PaTronaTo MuniCiPaL de dePorTeS Arane Auzoa, z.g. 94 617 91 80 kiroldegia@bermeo.org faxa: 94 688 07 12 UDALAREN KIROL INSTALAZINOAK inSTaLaCioneS dePorTiVaS MuniCiPaLeS ARANEKO UDAL KIROLDEGIA | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “ARANE” Arane Auzoa, z.g. 94 617 91 80 kiroldegia@bermeo.org Faxa: 94 688 07 12 INSTALAZINOAK | Instalaciones: • FRONTOI LABURRA | Frontón corto • 2 SQUASH PISTA | 2 pistas de squash • GIMNASIOA (Aerobica) • GIMNASIOA (Fitness) • IGERILEKUA (5 KALE) | Piscina (5 calles) • JOLASTEKO IGERILEKUA | Piscina de recreo • GIMNASIOA | Gimnasio Araneko Kiroldegiko Boulderra | Boulder del Polideportivo de Arane • BOLEIBOL, ESKUBALOI SASKIBALOI ETA ARETO-FUTBOL PISTA Pista boleibol, balonmano, baloncesto y fútbol sala ITXAS GANE UDAL FUTBOL ZELAIA | CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL “ITXAS GANE” • GIMNASIOA - ARKUzKO-TIROA | Gimnasio - Tiro con arco Matxitxako bidea, z.g. 94 618 61 34 • BIKING GELA | Pista de biking • GIMNASIOA - BORROKA ARTEAK | Gimnasio - Artes marciales INSTALAZINOAK | Instalaciones: • BOULDERRA | Boulder • zELAI NAGUSIA | Campo principal: • KAFETEGIA | Cafetería o NEURRIAK: LUzERA: 100 M. zABALERA, 65 M. DANERA: 10.000 M2. Medidas: Largo 100 m Ancho, 65 m. Total: 10.000 m2 ARANEKO UDAL PILOTALEKUA | FRONTÓN MUNICIPAL “ARANE” o HarMaiLak | Gradas Arane auzoa, z.g. 94 617 91 80 o Bedar naTuraLa | Césped natural kiroldegia@bermeo.org • zELAIA: JESÚS BEGOÑA ARROITA “PENTA” zELAIA | Campo: Jesús Begoña Arroita “Penta” o NEURRIAK: LUzERA 55 M. zABALERA 30 M. DANERA: 10.000 M2. ARTZA UDAL PILOTALEKUA | FRONTÓN MUNICIPAL “ARTzA” Medidas: Largo 55 m. Ancho 30 m. Total 10.000m2. Artza, z.g. 620 476 614 o HarMaiLak | Gradas kiroldegia@bermeo.org o Bedar SinTeTikoa | Césped Sintético • zELAI TXIKITXOA: FUTBOL GUNEA | Campo Pequeño: Zona de fútbol INSTALAZINOAK | Instalaciones: • SASKI BALOIKO zELAIA: NEURRIA: TXIKIA | Campo de baloncesto: tamaño pequeño • ALDAGELAK ETA DUTXAK | Vestuarios y duchas • TABERNA UDALAREN ARRAUN INSTALAZINOAK | inSTaLaCioneS MuniCiPaLeS de reMo Matxikorta kaia, z.g. 94 688 53 49 INSTALAZINOAK | Instalaciones: • IKASBIDE TEKNIKORAKO JAUSLEKUA | Foso para aprendizaje técnico • GIMNASIOA | Gimnasio • BATELEN KONPONKETARAKO TAILERRA ETA GORDELEKUA Almacén y Taller de reparación de bateles • BATzAR-GELA | Salón de reuniones • ALDAGELAK ETA DUTXAK | Vestuarios y Duchas UDALAREN PROBALEKUAK | ProBaderoS MuniCiPaLeS Almika auzoa, z.g. Mañu auzoa, z.g. UDALAREN SKATE PARKEAK | SkaTe ParkS MuniCiPaLeS zubiaur tar Kepa, 72 (Hizkuntza Eskola - Escuela de Idiomas) Arane auzoa, z.g. BESTE KIROL INSTALAZINO BATZUK oTraS inSTaLaCioneS dePorTiVaS GIMNASIOAK | GiMnaSioS GAUR BAI FITNESS KLUBA Erreñezubi, 4 94 465 52 81Bermeoko Triatloia | Triatlón de Bermeo Araneko Udal Kiroldegia | Polideportivo de Arane DOJO GIMNASIOA Eskoikiz, z.g. 94 618 66 71 UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 49
 • 27. ELKARTEAK asociaciones Bermeo ZerBiTZuak Servicios www.labsindikatua.org ALDERDI POLITIKOAK | PoLÍTiCaS KULTURA TALDEAK | CuLTuraLeS MUSIKA ETA DANTZA TALDEAK | MuSiCaLeS Y danZa SINDICATO VASCO DE POLICIA (SVP) Luis Briñas,16 (Bilbao) 94 427 56 31EUSKO ALDERDI JELTzALEA (EAJ-PNV) Askatasun bidea, 2 94 688 31 55 ada anTZerki TaLdea ALKARTASUNA DANTzA TALDEA Irakaskintza, 14-16 (Gizarte & kult. Etx.) 639 624 331 www.csloc.eswww.eaj-pnv.eu BARRUETA ARTE ELKARTEA Irakaskintza, 14-16 (Gizarte eta kultura Etxea) www.alkartasuna.com UNION GEN. DE TRABAJADORES (UGT) Colon de Larreategi, 46 Bis (Bilbao) 94 425 52 52EUSKO ALKARTASUNA (EA) Eskoikiz, 6 94 688 24 63 barruetaelkartea@hotmail.com alkartasunadt@gmail.com www.ugt.orgwww.euskoalkartasuna.org BATUN-BATUN AISIALDI KULTUR ELKARTEA Irakaskintza, 14-16 (Gizarte eta kultura Etxea) ASOCIACIÓN CORO ROCIERO MAIKA Irakaskintza, 14-16 (Gizarte eta kultura Etxea) COMISIONES OBRERAS (CCOO) Fraileleku, 1 94 688 39 16 batun-batun@hotmail.com BERMEOKO ABESBATzA Irakaskintza, 14-16 (Gizarte eta kultura Etxea) www.ccoo.es Budek Bermeoko umeen danborrada eta erregeen kabalgata www.bermeokoabesbatza.com AUZO ALKARTEAK | VeCinaLeS bermeokoabesbatza@hotmail.comHAITz NAGUSIJJE Andra Mari Eleizako atzekaldea Bermeoko 20 Post. BUzTINA KERAMIKA TALDEA Irakaskintza, 14-16 (Gizarte eta kultura Etxea) BERMEOKO ERRALDOIEN KONPARTSA Irakaskintza, 14-16 (Gizarte eta kultura Etxea) TXOKOAK erroXaPe eMakuMeen eLkarTea erreten lamera erroxape@kzgunea.net bojamelu@hotmail.com ADISKIDE Askatasun Bidea, 21 bis 94 688 19 21 BerMeoko TXiSTuLariak AKATXE Erremedio, 14-1 GIZARTE ALKARTEAK | de inTerÉS SoCiaL EUSKERAz BERBETAN TALDEA Atalde, 17 atzea. (Euskal Gunea) euskerazberbetan@euskalerria.org BERMEOTARRAK FANFARREA Irakaskintza, 14-16 (Gizarte eta kultura Etxea) ARGIA Eupeme Deuna enparantza, 12-2TXO HIESA Adubidxe kalea, 17 94 688 08 32 / 696 21 02 32 bermeotarrak1978@hotmail.com ARRANTzALE Ibarluzea tar Kosme 94 688 47 45 GaZTeLuGaTXe TaLdeatxo.hiesa@euskalnet.net faxa: 94 618 60 77 BerMioko irrinTZiLari eLkarTea BETI ALAI Nadiz tar Jon, 24-1 tanborradie@gmail.comBERMEORANTz 94 618 61 32 BiLBoSaLSa DANOK BARDIN Intxausti, 14 94 688 25 65 H-FaCTorY-dXe LiTeraTura eTa arTe Bandawww.bermeorantz.com www.salsacubana.net DANOK BAT Nardiz tar Jon, 26-1 94 688 25 89 bixenh@hotmail.esharremanak@bermeorantz.com miari_2001@yahoo.es DONIENE Ermendurua, 8 94 688 17 96 ITSUKI IRRATIA-BERKO KULTUR ELKARTEA Anasagasti tar Teodoro, z.g. 94 618 62 83MINBIzIAREN AURKAKO ALKARTEA (AECC) Erreten Lamera D’ARBUKA PERKUSIO TALDEA zubiaur tar Kepa, 72 GAzTELU TOKI Eupeme Deuna enparantza, 11 info@itsuki-irratia.net Ercilla kalea, 18 (Bilbao) 94 424 13 00 IzARO ABESBATzA Irakaskintza, 14-16 (Gizarte eta kultura Etxea) GIzONAK BAKARRIK Landatxuko eskilarak, 1 94 688 39 45 iZaro BikerS bizkaia@aecc.es www.izaroabesbatza.com HIRU ITURRIAK Hutsa eskailerak, 10 izarobikers@hotmail.es Jakin BadakiGu inForMaTika eLkarTea izaroabesbatza@gmail.com HURRE HURRE Askatasun bidea, 21 bis-3 94 618 78 39 GURASO ALKARTEAK | de PadreS Y MadreS www.hackinbadakigu.wordpress.com JIzz JAzz KULTUR TALDEA zubiaur tar Kepa, 72 IKUS EDER Landatxuko eskilarak, 3 94 688 20 09 kiÑe BerMeoko ForuMa http://comunidades.kzgunea.net/jizzjazz/EU/default.htm IKUSTE ALAI Landatxuko eskilarak, 2 94 688 28 19ikaSTeTXe BakoTXeko ZuZendariTZara edo TeLeFonoeTara Jo. kokoTXa kuLTur eLkarTea kankinkaBara TXiSTuLari TaLdea ITXAS ARTE Eupeme Deuna enparantza, 7 94 688 39 65Consultar en cada centro escolar. bdgebara@arquired.es LA CAPILLA ROCK ELKARTEA zubiaur tar Kepa, 72 ITXAS ONDO Kale Istua, 4 94 688 39 52 MB-2000 zERBITzU SOzIOKULTURALAK Irakaskintza, 14-16 (Gizarte eta kultura Etxea) kolosus01@hotmail.com IzARO BEGI Torrontero eskilarak, z.g. 94 688 21 23 KIROL TALDEAK | dePorTiVaS mb2000.elkartea@gmail.com TXO SEVILLA DANTzA TALDEA Irakaskintza, 14-16 (Gizarte eta kultura Etxea) KAI GANE Nardiz tar Benantzio, 14-1 94 688 31 032000 BELA TALDEA Uhinurrategi Kaia, z.g. 94 427 83 92 NUNTXAKU KULTUR ELKARTEA zubiaur tar Kepa, 72 KAI TXIKI Nardiz tar Benantzio, 16-1 94 688 39 51ARKUzKO TIROAREN BERMEOKO ELKART. Arene auzoa, z.g. 94 618 75 68 http://nuntxakuzentrua.blogspot.com OHARRA | noTa KALE KALE Andra Mari, 4 94 688 44 87ARITzATXU TRIATLOI TALDEA Arene auzoa, z.g. 94 617 91 80 PorTuko SorGiÑe kuLTur eLkarTea TALDEEN INFORMAzINO GEHIAGO LORTzEKO, JARRI zAITEz KONTAKTUAN UDALAREN KULTU- KILIN KOLAN Intxausti, 31-2http://aritzatxu.blogspot.com SareGinek BerMeoko eMakuMe FeMiniSTen eLkarTea ra SaiLaGaZ. | Para tener más información de las asociaciones, ponte en contacto con KRESAL GANE Eupeme Deuna enparantza, 9 94 688 09 37triaritzatxu@yahoo.es SPookYPHeria ProduCTionS el Dpto. de Cultura. LAGUN ETXE Aurrekoetxea, 14 94 688 33 51ARTzA BERMEO Nardiz tar Benantzio, z.g. (pilotalekua) 653 72 13 92 spookypheria@hotmail.com LAGUN TOKI Intxausti, 31-1 94 688 40 35BERMEOKO ARRAUN ELKARTEA Matxikorta, z.g. 94 688 53 49 Irakaskintza, 14-16( Gizarte eta Kultura Etxea) 94 617 91 57 LAMERA GANE Hutsa eskilarak, 9 94 688 40 35 TXoko ProduCCioneSBERMEO FUTBOL TALDEA Matxitxako bidea, z.g.(Itxas G. f. zelaia) 94 618 61 34 kultura@bermeo.org TORRONTERO GANE Ertzilla, 22 94 688 29 92 zANTzUE KULTUR ELKARTEA Irakaskintza, 14-16 (Gizarte eta kultura Etxea)www.bermeofutboltaldea.com zantzue@euskalerria.org UGERRI Nardiz tar Jon, 44-1 94 688 05 44bermeofutboltaldea@hotmail.com ZooM arGaZki TaLdea NAGUSIEN ALKARTEAK | de PerSonaS MaYoreSBERMEOKO HERRI KIROL. zALEA Almike auzoa, z.g. BBK-KO JUBILATUEN ALKARTEA Sabino Arana enparantza., z.g. 94 688 30 01BERMEO KARATE ELKARTEA Arene auzoa, z.g. 94 617 91 80 OHARRA | noTa DEMIKU JUBILATUEN ETA PENTSION. ALK. Irakaskintza, 14-16 (Gizarte & kult. Etx.)BERMEOKO SASKIBALOI TALDEA Arene auzoa, z.g. 94 617 91 80 TALDEEN INFORMAzINO GEHIAGO LORTzEKO, JARRI zAITEz KONTAKTUAN UDALAREN KULTU- ITSASOKO JUBILATUEN ALKARTEA Fraile leku, 1 94 688 39 16EHIzA, ARRANTzA ETA TIRO ELKARTEA Atalde, 10 617 55 98 80 ra SaiLaGaZ. | Para tener más información de las asociaciones, ponte en contacto conbermeo_ehiza@yahoo.es el Dpto. de Cultura.IzARO-SUB TALDEA Nardiz tar Benantzio kaia, 4 607 41 22 12 PROFESIONALAK | ProFeSionaLeSJUDO CLUB BERMEO Eskoikiz kalea, z.g. 619 21 58 91 Irakaskintza, 14-16 (Gizarte eta Kultura Etxea) 94 617 91 57 aTuneTarako iZoTZunTZien JaBeen eSTaTuko eLkarTeaKICKBOXING TALDEA Arene auzoa, z.g. 94 617 91 80 kultura@bermeo.org Asoc. Nacional de Armadores de Buques Atuneros CongeladoresSOLLUBE 707 BERMEOKO M.T 5. Posta kutxa (Bermeo) 676 62 01 95 Txibitxiaga, 24 94 688 28 06www.soluube707.com aZoka Berriko MerkaTarien aLkarTeainfo@sollube707.com Asoc. Comerciantes del mercado zubiaur tar Kepa, 26-28 94 617 91 81PENCAK SILAT TALDEA Arene, z.g. 94 688 40 67 BerMeoko unTZien JaBeen eLkarTeaPEÑA BIzKAIBURU ATHLETIC CLUB Dolariaga, z.g. (Urdaibai kafetegia) 658 72 43 34 Asociación de Armadores de Bermeo Fraile leku 1 94 688 01 12TARASKA ATLETISMO TALDEA Arene auzoa, z.g. BERTON (ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN ALKARTEA)TXIRRINDULARITzA TALDEA Erreñe zubi, 20 658 72 97 39 (Pequeñas y medianas empresas) Intxausti, 16 - 1 94 688 46 36URDAIBAI ARRAUN ELKARTEA Matxikorta, z.g. 94 688 53 49 www.bermeonberton.comwww.urdaibaiarraun.net bermeonberton@euskalnet.netURDAIBAI ESKUBALOI TALDEA Arene auzoa, z.g. LeGaTZeTarako unTZien JaBeen eLkarTea Olazabal enparantza, 1B (Mundaka) 649 01 39 76 Asoc. Armadores de Embarcaciones MerlucerasXIXILI TALDEA Arene auzoa, z.g. 94 617 91 80 Fraile Leku, 1 94 688 27 31 ToSTarTekoen aLkarTea OHARRA | noTa Asoc. Tostartekos Fraile leku, 1 94 688 39 16 TALDEEN INFORMAzINO GEHIAGO LORTzEKO, JARRI zAITEz KONTAKTUAN UDAL KIROL PA- TronaTuaGaZ. | Para tener más información de las asociaciones, ponte en contacto con SINDIKATUAK | SindiCaToS el Patronato Municipal de Deportes. EUSKAL LANGILEEN ALKART. (ELA-STV) Bidebarrieta, 9 94 688 05 07 Arane Auzoa, z.g 94 617 91 80 www.ela-sindikatua.org kiroldegia@bermeo.org Bermeoko abestatza LANGILEEN ABERTzALEEN BATz. (LAB) Arostegi, 34 94 688 54 95 Bermeoko erraldoien konpartsa 50 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 51
 • 28. GIDA ERABILGARRIA Guía Útil55 LarriaLdiak | urgencias55 Hornidurak | Suministros56 Bidaiarien Garraioa | Transporte de Viajeros58 koMunikaBideak | Medios de Comunicación58 erLiJioa| religión G i d a e r a Bi LG a r r i a G u í a Ú t i l
 • 29. LARRIALDIAK urgencias Bermeo SOS-DEIAK 112 OSPITALEAK | HoSPiTaLeS BaSurTuko oSPiTaLea | Hospital de Basurto 94 600 60 00 POLIZIA | PoLiCÍa GaLdakaoko oSPiTaLea | Hospital de Galdakao 94 600 70 00 udaLTZainGoa | Policía Municipal 94 617 91 11 / Faxa: 94 688 21 97 GuruTZeTako oSPiTaLea | Hospital de Cruces 94 600 60 00 Larrialdiak | Urgencias 092 BerMeoko oSPiTaLe PSikiaTrikoa | Hospital Psiquiátrico 94 602 90 00 ERTzAINTzA (Bermeo) 94 688 44 54 ERTzAINTzA (Gernika) 94 627 05 00 TXARTELAK | TarJeTaS www.ertzaintza.net G i d a e r a Bi LG a r r i a 4B 94 726 00 00 4B, MASTERCARD & VISA 902 11 44 00 G u í a SUHILTZAILEAK | BoMBeroS AMERICAN EXPRESS 91 572 03 03 SuHiLTZaiLeak | Bomberos (Gernika) 94 625 09 17 BANCOMAT 900 97 12 31 Larrialdiak | Urgencias 94 625 06 77 BBK 94 401 70 00 CAJA MADRID 902 24 68 10 HERRI BABESA | ProTeCCiÓn CiViL DINER´S CLUB 902 40 11 12 EUROCARD 900 97 12 31 Ú t i l Herri BaBeSa | Protección Civil (Bermeo) 94 617 91 82 LA CAIXA 91 519 21 00 RED 6000 94 355 30 00 OSASUN LARRIALDIAK | urGenCiaS MÉdiCaS SERVIRED, MASTERCARD & VISA 91 519 21 00 dYa. anBuLanTZia | Ambulancia 94 410 10 10 SERVIRED 94 445 50 04 GuruTZe Gorria LarriLdiak | Cruz Roja Urgencias (Bermeo) 94 688 35 68 VISA ELECTRÓN 900 99 11 24 ITSASOKO GURUTzE GORRIA (bulegoa) | Cruz Roja del Mar (Oficina) 94 688 36 16 VISA INTERNACIONAL 900 99 12 16 LarriaLdiak | Urgencias Médicas (Bizkaia) 94 410 00 00 VISA MASTERCARD 91 519 60 00 anBuLaTorioa | Ambulatorio 94 602 50 90 VISA 91 519 21 00 HORNIDURAK Suministros URA | aGua GARBIKETA INDUSTRIALAK | LiMPieZaS induSTriaLeS BuSTuriaLdeko ur ParTZueGoa | Consorcio de Aguas LIMPIEZAS INDUSTRIALES MORGA Portuondo bide, 7 (Sukarrieta) 94 687 01 07 La Flecha Poligonoa, 3 (Lemoa) 94 631 39 75 urpartzuergo.busturialde@bizkaia.org Faxa: 94 617 10 85 www.morgasl.com www.consorciobusturialdea.com TELEFONOA | TeLÉFono BUTANOA-PROPANOA | BuTano-ProPano TELEFONO FINKOA | TeLeFonÍa FiJa euSkaLTeL 1717 REPSOL YPF - COMERCIAL UME Larrabe auzoa, 34 (Murueta) 94 625 04 29 MaTXurak | Averías 1718 euSkaLTeL enPreSak | Empresas 900 84 02 00 MaTXurak & LarriaLdiak | Averías & Urgencias 901 12 12 12 MaTXurak | Averías 900 84 00 00 www.repsol-ypf.com www.euskaltel.com ELEKTRIZIDADEA & GAS NATURALA TELEFONICA 1004 MaTXurak | Averías 1002 eLeCTriCidad & GaS naTuraL TeLeFoniCa enPreSak | Empresas 900 10 10 10 IBERDROLA GUNEA (Master Intxare, SL) 902 20 15 20 MaTXurak | Averías 900 11 10 02 San Juan, 27 (Gernika) www.movistar.es www.iberdrola.es TELEFONO MUGIKORRA | TeLeFonÍa MÓViL euSkaLTeL 1717 naTurGaS enerGia JAzzTEL 1565 Plaza Pío Baroja Pl., 3 (Bilbao) 94 403 57 00 MOVISTAR 1004 Naturgas Energía Línea 902 12 34 56 ORANGE 1414 Larrialdiak | Urgencias 900 40 05 23 VODAFONE 123 www.naturgasenergia.com YOIGO 622 EROSKI MÓVIL 902 54 03 40Publizitatea UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 55
 • 30. BIDAIARIEN GARRAIOA Transporte de Viajeros Bermeo Ondoko zerbitzuek plataforma jasotzailea dute: 09:10, 12:10, 15:10, 18:10, 21:10 AUTOBUSAK | auToBÚS TRENBIDEAK | FerroCarriL Los siguientes servicios tienen plataforma elevadora : 09:10, 12:10, 15:10, 18:10, 21:10 BERMIBUSA A3527 BILBO - MUNGIA - BERMEO (autopistatik | Por autopista) EUSKOTRENORDUTEGIA | Horario: Geltokia / Estación. Santamañe, z/g 902 543 210 BILBOTIK IRTEERAK: Lanegunetan eta Larunbatetan: 07:00etatik 22:00etara orduro.Goizez | Por la mañana: 7:45-14:15 (amaiera | fin:14:45) www.euskotren.es Salidas de Bilbao: Laborables y Sábados: de 07:00 a 22:00 cada hora.arratsaldez | Por la tarde: 16:45-20:15 (amaiera | fin: 20:45) JAIEGUNETAN: 09:00etatik 21:00etara bi orduro. BILBO – BERMEO G i d a e r a Bi LG a r r i aGELTOKIAK | ParadaS : Festivos: de 09:00 a 21:00 cada dos horas. G u í a• Lamera (Irteera | Salida) Bilbo (Atxuri), Bolueta, Etxebarri, Basauri (Ariz), Galdakao (zuatzu), Usanoslo, Bedia, Lemoa,• Txibitxiaga Amorebieta (Geralekua), zugaztieta, Muxika, Lurgorri, Gernika Lumo, Institutoa, Forua, Busturia Zerbitzu guztiek plataforma jasotzailea dute.• Erribera enparantza (San Cristóbal), Busturia (Axpe), Busturia (Itsasbegi), Mundaka, Bermeo.• San Andres Todos los servicios tienen plataforma elevadora.• zubiaur tar Kepa BERMEOTIK IRTEERAK: Lanegunetan eta Larunbatetan: 06:50etik 20:50era orduro. BILBO (ATXURI) - BERMEO• Hizkuntza Eskola (Arratsaldez bakarrik | Escuela de Idiomas sólo por las tardes) Salidas de Bermeo: Laborables y Sábados: de 06:50 a 20:50 cada hora. aSTeLeHeneTik Barikura | Lunes a Viernes:• Bizkaiko Jaurerria (Luma) Ú t i l 6:15 / 6:45 / b... / 9:15 / 10:15 / be... / 12:15 / 12:45 / b... / 19:45* / 20:15 / 20:45* / 21:15 / 22:15*• Matxitxako bidea (Anbulatorioa)• Hilerria | Cementerio JAIEGUNETAN: 08:05etik 20:05era bi orduro. 22:05etakoa Mungiaraino (Elorduigoitia). Festivos: de 08:05 a 20:05 cada dos horas. 22:05 hasta Mungia (Elorduigoitia). LarunBaTeTan eTa Jai eGuneTan | Sábados y Festivos:• Kiroldegia | Polideportivo• zubiaur tar kepa kalea (Itzulera|Vuelta) 8:27 / 9:27 / be... / 22:27*_ / 22:57* / 23:50 / 1:50 / 3:50 / 5:50• Lamera (Helmuga | Fin recorrido). Zerbitzu guztiek plataforma jasotzailea dute. Todos los servicios tienen plataforma elevadora. BERMEO - BILBO (ATXURI) BIZKAIBUS aSTeLeHeneTik Barikura | Lunes a Viernes: 6:18 / 6:48 / b... / 9:18* / 9:48 / 10:18* / b... / 11:48 / 12:48 / 13:18 / b... / 20:48 / 21:35 / 22:35*Lamera z.G. 94 475 82 00 A3528 BERMEO - MUNGIA - DERIO - UPV/ EHU LarunBaTeTan eTa Jai eGuneTan | Sábados y Festivos:infobizkaibus@bizkaia.net 7:43 / be... / 22:43* / 23:39_ / 1:18 / 3:18 / 5:18 / 7:23*www.bizkaia.net BERMEOTIK IRTEERAK: Ikasegunetan: 6:40, 7:40, 8:40, 9:40, 13:40 Salidas de Bermeo: Días Lectivos: 6:40, 7:40, 8:40, 9:40, 13:40 (*) Gernikaraino | Hasta Gernika (_) Bermeoraino | Sábados hasta Bermeo A3515 BILBO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA - BERMEO Ondoko zerbitzuek plataforma jasotzailea dute: 06:40, 08:40 (_) zornotzaraino | Hasta Amorebieta Los siguientes servicios tienen plataforma elevadora: 06:40, 08:40 / b... / 30`ro | cada 30`BILBOTIK IRTEERAK: Astelehenetik Ostiralera: 06:30etik 22:00etara ordu erdiro. / be... / 60`ro | cada 60`Salidas de Bilbao: de Lunes a Viernes: de 06:30 a 22:00 cada media hora. EHUTIK IRTEERAK: Ikasegunetan: 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15. Salidas de la UPV: Días Léctivos : 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15. GERNIKA - BERMEOOndoko zerbitzuek plataforma jasotzailea dute: 07:00etatik 22:00etara orduro.Los siguientes servicios tienen plataforma elevadora: de 07:00 a 22:00 cada hora. aSTeLeHeneTik Barikura | Lunes a Viernes: Zerbitzu guztiek plataforma jasotzailea dute. 5:52 / 6:11 / 6:41 / 11:41 / 19:37 / 20:37 / 22:07 Bermibusa Todos los servicios tienen plataforma elevadora.LARUNBATETAN: 06:30etik 22:30era orduro.Sábados: de 06:30 a 22:30 cada hora. LARUNBATETAN ETA JAIEGUNETAN | Sábados y Festivos: 7:17 / 8:17 A3524 BERMEO – BAKIO Barkatu gida honetan ager daitezkeen akatsak.Ondoko zerbitzuek plataforma jasotzailea dute: 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 TAXIAK | TaXiEstos servicios tienen plataforma elevadora: 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 BERMEOTIK IRTEERAK: Lanegunetan: 07:15, 09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15 Iradokizunak edo zuzenketak egin nahi badituzu edota zure enpresa Taxi Geltokia, Lamera 94 688 09 22 Salidas de Bermeo: Laborables: 07:15, 09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15 edo saltokia udal zerbitzuen web gidaren hurrengo argitarapenetanJAIEGUNETAN: 07:30etik 22:30era orduro. ANDER HERRERA 659 482 887 sartzea gura baduzu, bi bide erabil ditzakezu:Festivos: de 07:30 a 22:30 cada hora. LarunBaT eta JaieGuneTan ez dago zerbitzurik. FELIPE PEREz 658 712 526 Sábados y Festivos no hay servico.Ondoko zerbitzuek plataforma jasotzailea dute: 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 GUSTAVO RESTREPO 699 626 708 > Web orria: www.bermeokogida.netLos siguientes servicios tienen plataforma elevadora: 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 BAKIOTIK IRTEERAK: Lanegunetan: 06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45 IÑAKI ETXEBARRIA: 608 875 039 > Posta arrunta: BerMeo-Mundaka–SukarrieTa BeHarGinTZa - Salidas de Bakio: Laborables: 06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45 JOSU TELLERIA 629 391 445 Mª ESTELLA TRIANA 679 513 797 zubiaur tar Kepa, 26, 28-1. (Udal Azokan) - 48370 Bermeo <Bizkaia>BERMEOTIK IRTEERAK: Astelehenetik Ostiralera: 06:40etik 21:40era ordu erdiro.(Lehen zerbitzua 06:15etan) MANU GALLARDO 609 469 941 - behargintza@bermeo.org - LarunBaT eta JaieGuneTan ez dago zerbitzurik.Salidas de Bermeo: de Lunes a Viernes: de 06:40 a 21:40 cada media hora. Sábados y Festivos no hay servicio. ROBERTO MARTÍNEz 620 528 325(Primer servicio 06:15) UNAI FERNÁNDEz 652 770 425 Linea honen zerbitzua 8 bidaiarientzako edukiera duen taxi batekin emango da. Pedimos disculpas por los posibles errores en que se haya podido incurrirOndoko zerbitzuek plataforma jasotzailea dute: 06:40etik 21:40era orduro. El servicio de esta línea se realizará mediante un taxi con capacidad para 8 viajeros. NOIZBEHINKAKO GARRAIOAK | TranSPorTe diSCreCionaLLos siguientes servicios tienen plataforma elevadora: de 6:40 a 21:40 cada hora. a la hora de realizar esta guía. Linea horretan ordainketarako onartuko den bide bakarra 1,15 euroko txartel arrunta izango da.LARUNBATETAN: 07:10etik 22:10era orduro. AUTOCARES ALBA Ander Deuna, 15- 6 670 059 386 Puedes aportar tus sugerencias, correcciones o incluir tu empresa o El único medio de pago aceptado en esta línea será el ticket ordinario 1,15 euros.Sábados: de 07:10 a 22:10 cada hora. www.autocaresalba.com comercio para próximas publicaciones. O que aparezcan reflejadas AIREPORTUAK | aeroPuerToS en la guía web de servicios municipales.Ondoko zerbitzuek plataforma jasotzailea dute: 09:10, 12:10, 15:10, 18:10, 21:10 CANNON Mañu auzoa, 27 607 901 262Los siguientes servicios tienen plataforma elevadora: 09:10, 12:10, 15:10, 18:10, 21:10 BILBO, LOIU www.aena.es 902 40 47 04 www.restaurantecannon.com > A través de la web: www.guiabermeo.net DONOSTIA, HONDARRIBIA www.aena.es 902 40 47 04JAIEGUNETAN: 08:10etik 22:10era orduro. VITORIA- GASTEIz, FORONDA www.aena.es 902 40 47 04 EXCURSIONES TUÑEz SANCHEz Etxebarria tar Kresentzi, 16B 670 059 691 > o por correo ordinario a: BerMeo-Mundaka–SukarrieTa BeHar-Festivos: de 08:10 a 22:10 cada hora. BiarriTZ www.biarritz.aeroport.fr 033 559 43 83 83 www.autocarestunez.com GINTzA - zubiaur tar Kepa, 26, 28 -1º (Mercado Municipal) 48370 Bermeo <Bizkaia> - behargintza@bermeo.org - 56 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 57
 • 31. KOMUNIKABIDEAK Medios de ComunicaciónBuSTuriaLdeko HiTZa deiaAtalde, 17 atzea. (Euskal Gunea) 94 618 72 99 San Juan, 2 (Gernika) 94 625 18 48bermeo@hitza.info Faxa: 94 688 11 93 www.deia.comwww.busturialdea.hitza.info eL CorreoITSUKI IRRATIA(105,2 F.M) San Juan, 3- B Dptua. (Gernika) 94 625 42 69Anasagasti tar Teodoro, z.G. 94 618 62 83 www.elcorreo.com Faxa: 94 625 55 41info@itsuki-irratia.net Faxa: 94 688 41 59 G i d a e r a Bi LG a r r i aoiZMendi TeLeBiSTa G u í aAita Luis Villasante, 7 (Gernika-Lumo) 94 625 78 58oizmendi@ondavasca.com Faxa: 94 625 64 18www.oizmenditelebista.com Ú t i lERLIJIOA religión PARROKIAK ETA ELEIZAK | ParroQuiaS e iGLeSiaS BESTE ELEIZA BATZUK | oTraS iGLeSiaSSanTa euFeMia eLiZa eBanJeLiko BaTaiaTZaiLea | Iglesia Evangélica BautistaEupeme Deuna, 2 94 618 63 94 Atalde, z.g. 94 476 32 98 bermeo@iebvizcaya.esandra Mari | Santa MaríaArana ta Goiri tar Sabinen enparantza, z.g 94 688 25 97 FiLadeLFiako eLiZa eBanJeLikoa | Iglesia Evangélica de Filadelfia Talakoetxea, z.g. 94 415 45 17San FranTZiSko koMenTua | Convento de San FranciscoIspizua tar Segundo, 1 (Parrokia) 94 688 10 80 JeHoVaren Lekukoen erreSuMako areToa Salón De Los Testigos Del Reino de JehováaLMikeko andra Mari | Sta María de Alboniga Aurrekoetxea, 40 94 688 08 26Almike auzoa, z.gkarMenGo aMa | Ntra. Sra. del CarmenMañu auzoa, z.gkandeLarioa | CandelariaDemiku auzoa, z.g ERLIJIO ORDENAK | ÓrdeneS reLiGioSaSkarMeLdarrak | FranciscanosMatxitxako bidea, 4 94 688 02 22PranTZiSkoTarrakIspizua tar Segundo, 1 94 688 10 80 Santa Eufemia 58 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 • 32. MERKATARITZA-GIDA Guía Comercial 65 ZerBiTZuak & ProFeSionaLak | Servicios & profesionales 67 Gure MerkaTariTZa | nuestro comercio 74 TURISMOA, AISIA & OSTALARITzA | Turismo, ocio & hostelería 78 auToMoBiLen Gida | Guía del automóvil M e r k aTa r i T Z a - G i d a Guía Comercial Ehorztetxea – Funeraria ZULUETA 24 ORDUKO ZERBITZUAASEGURU GUZTIEKAZ LAN EGITEN DOGU Servicio 24h Trabajamos con todos los Seguros www.funerariazulueta.com Intxausti, 16-18. Bermeo [Bizkaia] Tel. 94 688 33 21 / 94 618 88 38 652 776 194 / 676 662 501
 • 33. M e r k aTa r i T Z a - G i d a Guía ComercialBermeo 63 Xixili
 • 34. ZERBITZUAK ETA PROFESIONALAK Servicios y Profesionales BermeoABOGADUAK | ABOGAD@S BANKOA Askatasun Bidea, 3 94 618 60 34 BBK Bizkaiko Jaurerria, 9 94 602 93 26AGM ABOGADOS Dolariaga , 29 Solairuartea, Eskoia 94 618 66 18 BBK Lamera, z/G 94 688 37 00ARANTzAzU P. BASTERRETXEA Nardiz Tar Jon , 16 - 1 Esk. 94 688 56 15 BBK. Ondarraburu, 4-6 94 465 50 30BELEN GAzTELURRUTIA ELOIzAGA Arostegi , 4 94 618 75 60 BBVA Dolariaga , z/G 94 688 43 66BITARTE ABOKATUAK Arostegi, 17 94 688 18 36DITXU Prantzisko Deuna Kalea, 2 94 688 12 26 BBVA Lope Diaz de Haro, 4 94 688 01 00EGUIA Y ASOCIADOS Elkano tar Juan Sebastian, 1A behea 94 618 70 40 CAJA LABORAL - EUSK. KUTXA Santamañe, 2 94 688 27 97ESKALA ABOKATUAK Prantzisko Deuna Enparantza, 1 - 1. 94 618 69 35 IPAR KUTXA Erribera, 6 94 688 27 16EVA M. GOYENECHEA IBAÑEz Prantzisko Deuna Kalea, 2 94 618 88 25 LA CAIXA Bizkaiko Jaurerria, 10 94 619 99 20GAZTELUGATXE BUL. JURIDIKOA Artza , 7 94 618 77 38 LA CAIXA Lamera, 1 94 619 99 10HIRUKIDE Mikel Deuna Enparantza, 1 94 688 08 37J. M. AMUNATEGUI BARANDIKA Aldatseta 9 – 1 94 688 08 71 EHORTETXEA ETA TANATORIOA | Funeraria & TanaTorioLUzARRAGA MARI Nardiz Tar Jon, 22 IZARO Bizkaiko Jaurerria, 21 94 618 63 78PEREz BASTERRETXEA, INES A. Garabilla Tar Jose , 2 ZULUETA Intxausti, 16 94 688 33 21zERGERA GESTIOA Nardiz tar Jon 10 – 1. 94 602 95 50AHOLKULARITZA | aSeSorÍaS HIGIEZINEN BULEGOA | inMoBiLiariaANA OLONDO PICO Arresi ,10 ANDRES Prantzisko Deuna Atea, 3 94 618 69 42ARRASATE Nekazari , 1 ARGI Prantzisko Deuna Kalea, 6 94 688 53 86ASEBER ASESORES ASOCIADOS Askatasun Bidea , 9-1. 94 688 38 08 ATC TORREALDAY INMOBIL. Trake, 2 94 688 54 55BERMEO CONSULTING, S.L. Elkano tar Juan Sebastian, 1A behea 1 94 618 70 30 BERMEO INMOBILIARIA B.A.I. Askatasun Bidea, 7 94 688 41 46CONSULTORES PESQUEROS Martin Deuna , 24 94 618 63 59 LUR Lope Diaz de Haro, 14 94 618 67 03IzARO CONSULTING Atalde , 2 94 688 10 55 URI BULEGO JURIDIKOA zubiaur tar Kepa,18 94 688 08 86 M e r k aTa r i T Z a - G i d aSERVO ATELA Y ASOCIADOS. Arresi , 21 94 618 77 49GENERANDO NUEVAS IDEAS Arostegi, 22 2 - B3 94 431 82 26 LAGUNTZA PERTSONALA | aSiSTenCia PerSonaL Guía ComercialTELLETXEA Arresi , 23 94 688 54 82TORREALDAY IzAGUIRRE Askatasun Bidea , 24 94 688 46 08 SAP URDAIBAI Bizkaiko jaurerria, 21 94 647 83 20UGERRI Askatasun Bidea , 33-1 94 618 72 12 MARKETINA, PUBLIZIDADEA, ETA KOMUNIKAZINOAALDI BATERAKO LANEKO ENPRESEA | eTT MARKETING, PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓNKONTzEROSA Nardiz Tar Jon , 10-1. 94 618 69 28 DATAEXPORT Lope Diaz De Haro, 3 94 618 68 55 ONMOTIVA COMUNICACIÓN & PUBLICIDAD 94 486 38 68 www.onmotiva.esAPAREJADOREAK | aPareJadoreSALEXANDER ARAMBURU I. Askatasun Bidea ,39 665 70 73 16IÑAKI IRASTORzA ETXEBARRIA Artike Bidea,31 94 688 33 01 MEZUAK, PUBLIZITATE BUZOIKETAK, ETA ABARJUAN IGNACIO RUIz DE AzUA Martin Deuna , 22-1. Blokea ,6. Ezk 94 688 28 84 MENSAJES, BUzONEOS DE PUBLICIDAD, ETC TIKI-TAKA BERMIOPOST Aldatseta, 11 94 688 52 69ARKITEKTOAK | arQuiTeCToSESTUDIO DE ARQUITECTURA Talakoetxea,12 94 688 51 48 MEZULARITZEA | MenSaJerÍaGOIO ALLIKA ANDUIzA zubiaur Tar Kepa, 27 -2 649 33 94 82 TOUR LINE EXPRESS Aldatseta, 17 94 630 00 01IzTAU Almike Kalea,7 94 688 51 15 www.tourlineexpress.comJ. REMENTERIA NATXITUBE Dolariaga, 15 94 688 04 95 MRW Atalde, 10 94 618 61 61ASEGURUAK | SeGuroS NOTARITZEA | noTarÍaAGF UNION FENIX Nardiz tar Jon, 63 94 688 46 98 BERMEOKO NOTARITzA Gonzalo Nardiz Enparantza, 1 94 618 70 20AXA Dolariaga, 17 94 618 60 36GES Prantzisko Deuna, 6 94 688 06 04LAGUN ARO Trake, 7 94 688 37 13 ORUBEEN ADMINISTRARIA | adMiniSTraCiÓn de FinCaSLAMERA BARRI ASEGUROAK Lope Díaz de Haro, 6 94 688 40 55 BITARTE ABOKATUAK Arostegi, 17 94 688 18 36MAPFRE Artieda tar Iñigo, 2 94 618 67 49 ESKALA ABOKATUAK Prantzisko Deuna Enparantza, 1 - 1. 94 618 69 35PEDRO GORDO ASEGUROAK. Askatasun bidea, 31 94 688 01 25 HIRUKIDE Mikel Deuna Enparantza, 1 94 688 08 37SEGUROS BILBAO Lamera, 1 94 618 70 99UAP Prantzisko Deuna, 4 94 688 08 20VITALICIO ASEGUROAK Etxebarria tar Kresentzi, 5 94 688 40 55 POSTA ZERBITZUA | SerViCio PoSTaLzURICH Martin Deuna, 14 94 688 45 76 POSTA/ Correos Askatasun Bidea, 18 94 688 25 32 TIKI-TAKA BERMIOPOST Aldatseta, 11 94 688 52 69BANKU ETA AURREZKI KUTXAK | BanCoS Y CaJaS de aHorroBANCO GUIPUzCOANO Prantzisko Deuna Atea, 1-B 94 618 70 12 WEB ORRIAK | PÁGINAS WEBBANCO POPULAR Santamañe, 3 94 688 48 00 ILUNABAR Etxebarria tar Kresentzi,21 94 688 06 48BANCO SANTANDER Santamañe, 4 94 688 23 00 ONMOTIVA COMUNICACIÓN & PUBLICIDAD 94 486 38 68BANESTO Prantzisko Deuna Atea, 14 94 688 06 70 www.onmotiva.esUDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 65
 • 35. Dekorazinoak / Decoraciones Tere GURE MERKATARITZA nuestro Comercio Bermeo Paper pintatuak | Margoak | Zoru arinak | Moketak | Ate eta Armairuetarako Laka eta Berniz aplikazinoak | Tindagai eta sitsaren ALTZARIAK ETA DEKORAZINOA | MueBLeS Y deCoraCiÓn BAZARRAK | BaZareS kontrakoak | Egurra leuntzea | Egurra bernizatzea ALBANTA zubiaur tar Kepa, 25 94 618 67 97 DONIENE Askatasun bidea, 12 Papeles Pintados 1 Pinturas | Suelos ligeros | Moquetas | Lacados y ALKARKI Arresi, 29 94 688 23 98 ETXEGUNE Bizkaiko Jaurerria, 6 94 688 17 38 ARATZ Zubiaur tar Kepa,18 94 602 97 63 OPARI DENDA Arana ta Goiri tar Sabinen enpara.,10 670 400 881 Barnizados de armarios y puertas | Tintes y Antipolillas | Acuchillados | ARBER Arresi, 38 94 688 07 55 TODO 100 Askatasun bidea, 33 94 688 07 08 Barnizados de Suelos. ARBER Landabaso poligonoa, 9.5 94 618 68 07 USTEKABEAK Nardiz tar Jon,16 JOSE LUIS Artike bidea, 15 94 688 25 33 USTEKABEAK zubiaur tar Kepa, 8 610 60 71 37 KIKUKE BAINUKO ALTZARIAK Trake, 1 94 618 64 43 Nardiz tar Jon, 22. (59P.K) | Bermeo <Bizkaia> KIKUKE ESKATZAK Almike kalea, 7 94 618 64 43 BERTOKO PRODUKTUAK | ProduCToS deL PaÍS Tel./faxa: 94 688 31 02 KOLDO Bizkaiko Jaurerria, 11 94 688 36 54 KOLDO Bizkaiko Jaurerria, 3-5 94 688 36 54 GEUzETXUEK Askatasun bidea, 1 94 688 25 42 ORMAEDER Artieda tar Iñigo, 3 94 618 78 57 Estalkiak / Revestimientos ZULUETA Intxausti, 18 94 688 33 21 BIDAIA AGENTZIAK | aGenCiaS de ViaJeS zURGINDEGI Landabaso poligonoa, 7.17 94 618 60 61 AMAIA BIDAIAK Ondarraburu, 9 94 688 40 90 ederramendi www.zurgindegi.es AMAIA. zubiaur tar Kepa, 12 94 688 40 90 CWT VIAJES DE EMPRESA Prantzisko Deuna Atea, 14 94 618 60 08 ALTZARIAK ETA PROIEKTUAK | MueBLeS Y ProYeCToS EROSKI BIDAIAK Lope Díaz de Haro, 6 94 688 19 00 Edredoiak | Etxerako arropa | Tapizeria | Parketa | Kortxoa | Zoru arinak | ARATZ Zubiaur tar Kepa,18 94 602 97 63 HALCON Lamera txiki enparantza, 1 94 618 66 70 Gortinak | Alfonbrak | Moketak DECOR HOGAR IÑIGO Intxausti, 19 94 688 35 18 ORMAEDER Artieda tar Iñigo, 3 94 618 78 57 BISUTERIA-DENDEA | BiSuTerÍaSEdredones | Ropa de Hogar | Tapicerías | Parquet | Corcho | Suelos ligeros | AINARA Doniene, 2 94 618 64 61 ALTZARIAK (KONPONKETEA) | MUEBLES (REPARACIÓN) KONKAN Dolariaga, 19 94 618 69 40 Cortinas | Alfombras | Moquetas MISS TPT’S BITXIAK Aldatseta, 10 BIXEN Talakoetxea, 5B 94 618 72 12 M e r k aTa r i T Z a - G i d a Guía Comercial ANTENAK ETA KOMUNIKAZINOAK BITXI DENDAK-ERLOJU DENDAK | JoYerÍaS-reLoJerÍaS Arresi, 15 Landabaso Industrialdea, 9-5 Partz. Bermeo <Bizkaia> anTenaS Y CoMuniCaCioneS ANGEL Intxausti, 7 94 688 04 18 Tel. 94 618 67 58 | Faxa: 94 618 72 24 BELALAMERA Nardiz tar Jon, 3 94 688 03 65 ALKAR ELEKTRONIKA Etxebarria tar Kresentzi, 10 94 688 31 62 ANGEL Doniene, 11 94 688 46 23 zIOR Etxebarria tar Kresentzi, 14 94 688 02 79 ELECTRON Arresi, 22 94 618 64 77 BURDINDEGIAK | FerreTeriaS ARGAZKIAK | FoToGraFÍa AGUIRRE BURDINDEGIA Bizkaiko Jaurerria,1 94 465 53 88 ARGI Aldatseta, 9 94 618 65 48 ARANTzA SAN PEDRO Erremedio, 11 94 688 04 34 BONILLA Trake, 1 94 688 25 75 FIDEL BILBAO Lope Díaz de Haro, 15 94 688 04 12 IRUDI BERMEO Bizkaiko Jaurerria, 5 688 604 250 /2 TRAKE BURDINDEGIA Trake, 5 94 465 52 82 KLIK Aldatseta, 3 eta 23 94 688 25 91 MARI TERE Prantzisko Deuna kalea, 7 94 618 63 03 DEKORAZINOA | deCoraCiÓn DECOR HOGAR IÑIGO Intxausti, 19 94 688 35 18 ARTEA ETA ENMARKAZINOA | arTe Y enMarCaCiÓn DECOR HOGAR IÑIGO Trake, 2 94 618 83 43 DEKOBER Akurio Kontramaisua, 2 94 688 46 46 ITSASORA BEGIRA Nardiz tar Benantzio, z.g. 605 74 67 61 IRASTORzA Erremedio, 22 94 688 27 43 ELORRI Erremedio, 1 94 618 64 56 DECORACIONES TERE Nardiz tar Jon, 22 94 688 32 01 MUSKIL Nardiz tar Jon, 27 94 618 61 32 JON ENRIKE Intxausti, 31 94 688 28 05 RAFA Zubiaur tar Kepa, 6 94 688 37 41 ARTE GRAFIKOA | arTeS GrÁFiCaS REVESTIMIENTOS EDERRAMENDI Arresi, 15 94 618 67 58 ART-PRINT Askatasun bidea, 13. 94 618 72 26 XIXILI Nardiz tar Jon, 15 94 602 84 22 AUE Artieda tar Iñigo, 12 94 602 95 13 zARALLO Intxausti, 9 94 688 36 27 IRUDI BERMEO Bizkaiko Jaurerria, 5 688 604 250 /2 LLONA Arresi, 26 94 688 04 15 ONMOTIVA COMUNICACIÓN & PUBLICIDAD 94 486 38 68 www.onmotiva.es AROZTEGIA: ATEAK, LEIHOAK,.. (ERAKUSKETA DENDEA) CARPINTERÍA: PUERTAS, VENTANAS,… (EXPOSICIÓN) JOSAN AMAR Y CIA Nardiz tar Jon, 18 94 618 60 56 ARRAINAK ETA ITSASKIAK | PeSCadoS Y MariSCoS AIzTEK Nardiz tar Jon, 28 94 688 26 49 GARRATz Azoka 94 618 66 87 HNAS. SANCHEZ MERINO Azoka 94 688 00 03 JOSE ANGEL MARKAIDA Azoka 94 688 19 42 MARI TERE Nardiz tar Jon, 61 94 688 44 70 SOLLUBE Azoka 94 688 37 04 SOLLUBE Erreñezubi, 18 94 688 50 48 UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 67
 • 36. GURE MERKATARITZA nuestro Comercio BermeoDELICATESSEN | deLiCaTeSSen TRAKE SPA Trake , 4 94 618 69 56 MUNDAKAKO OKINTEGIA & GOzOT. Askatasun bidea, 21 94 618 65 40 TOBA Anasagasti tar Teodoro, 3 94 602 93 69 XIRATX Aurrekoetxea , 22 94 618 78 68 MUNDAKAKO OKINTEGIA & GOzOT. Erreñezubi, 20 94 688 26 47 TRIBISPE BASERRIA Artike auzoa, 49 677 435 829IZARZUGAZA - KRISPIN Nardiz tar Jon, 15 94 688 01 11 VICTOR CARRASCO(Extremadurako Produktuak) Azoka zAINDU, ESTETIKA ETA TERAPEUTIKA z. Erreñezubi ,16 94 602 83 84 MUNDAKAKO OKINTEGIA & GOzOT. zubiaur tar Kepa, 25 94 688 16 94www.izarzugaza.com NO + VELLO zubiaur tar Kepa, 16 94 465 59 82 MUNDAKAKO OKINTEGIA & GOzOT. Arresi, 24 94 688 17 56IZARZUGAZA - KRISPIN Zubiaur tar kepa, 22 94 602 83 17www.izarzugaza.com MUNDAKAKO OKINTEGIA & GOzOT. Santamañe, 15 JOSKETA TAILERRA | TaLLer de CoSTura ETXETRESNA ELEKTRIKOAK | eLeCTrodoMÉSTiCoS OMAGO Lope Díaz de Haro, 12 94 618 98 68 JOSTUN DENDA Erremedio, 32DIETETIKA ETA NUTRIZINOA | dieTÉTiCa Y nuTriCiÓn GOIKOETXEA HNOS Intxausti, 30 94 688 21 80 TARRATADIE-JOSTEN DAN ETXIE Ondarraburu, 4-1.goa 94 688 10 78 HNOS. AREIzAGA Atalde, 5 94 688 50 35 GROWSHOPAINOA Dolariaga, z.g. 94 688 38 26ITSAS LORE Dolariaga, z.g. 94 688 43 09 INTXARE Intxausti, 3 94 618 71 09 HATOR ENEA GROWSHOP Aldatseta, 4 94 456 10 42 JOSTAILU DENDEA | JuGueTerÍaS TOJA SUCESORES Etxebarria tar Kresentzi, 11 94 688 02 76KRESALA Erreten Lamera, z.g. 94 688 47 55 MIREN Aldatseta, 18 94 688 01 36NATUR HOUSE Askatasun bidea, 22 94 688 10 85 HARATEGIAK | CarniCerÍaS UDANE Nardiz tar Jon, 63 94 602 95 56OSASUNALDE Etxebarria tar Kresentzi, 16 94 688 28 55 FRUTA ETA BARAZKIAK | FruTaS Y VerduraS ABRISKETA Askatasun bidea, 21 94 688 11 96 AMALUR Atalde, 4 94 618 61 09 ANAIAK. Intxausti, 33 94 688 59 96 KIROLAK | dePorTeDROGERIAK | droGuerÍaS CarMen ToToriCaGÜena azoka ANAIAK. Talako Andramari auzoa, 1 94 688 40 86 INTER SPORT Bizkaiko Jaurerria, 3 94 688 34 94 CONCEPCION COVARSI Talaranzko, 4 ANGEL MARI LEGARRETA Aurrekoetxea, 7 94 688 58 65BAzAR BILBAO Aldatseta, 13 94 688 03 63 JOKERA SPORT Prantzisko Deuna kalea, 3 94 688 43 46 ELAI Askatasun bidea,21 94 618 98 28 ANTON OLARREAGA Almike kalea, 7 94 688 36 74GOIARA Eskoikiz, 3 94 618 62 76 KEBI-SPORT Esparru, 1 94 618 71 02 FRUTA DENDA NAIA Erreñezubi, 5 ANTONIO Y JERONIMO Azoka 94 688 26 31IF USAINDEGIA Askatasun bidea, 26 94 688 03 62 MARGA Askatasun bidea, 53 94 688 54 10 FRUTA DENDA Aldatseta, 6 94 688 33 75 BARTUREN Azoka 94 618 62 43URIARTE Talaranzko, 23 94 688 05 84 NOAN Atalde, 2 94 618 61 92 iZaSkun GaLLaSTeGi azoka BARTUREN Bidebarrieta, 12 94 688 02 96zURETzAT Bizkaiko Jaurerria, 4 94 688 47 98 SIROCCO SURF DENDA Lamera txiki enp., 1 94 688 12 92 JON BILBAO Azoka 94 618 66 95 BASERRI Bizkaiko Jaurerria, 4 94 688 32 62 zIKLOAK ARITzATXU Bizkaiko Buru, 12 94 618 62 81 JOSEBA Azoka 639 826 031 BRILLAS zubiaur tar Kepa, 1 94 688 02 86ELEKTRIZIDADEA & ARGIZTATZEA | eLeCTriCidad & iLuMinaCiÓn zUBIzARRETA Nardiz tar Jon, 36 94 688 16 45 MARI CARMEN Ander Deuna, 6 94 688 03 08 FEDE Anasagasti tar Teodoro, 5 94 688 56 33ASTIGARRAGA Dolariaga, z.G. 94 618 62 50 oiaraLda TiPuLa eTa BerakaTZak azoka FEDE Arostegi, 25 94 688 09 05 KOLTXOI DENDAK | CoLCHonerÍaS M e r k aTa r i T Z a - G i d aBASTERRETXEA ELEKTRIKA Arresi, 12 94 618 64 24 PILAR Azoka 94 625 33 04 IDOIA BARRENA Arresi, 18 94 688 57 46 IZARZUGAZA - KRISPIN Nardiz tar Jon, 15 94 688 01 11 Guía ComercialBERARGI ELEKTRIzIDADEA Askatasun Bidea, 49 94 618 63 48 TOBA Anasagasti tar Teodoro, 3 94 602 93 69 ARBER Arresi, 38 94 688 07 55FRANCISCO JAVIER ANDUIzA BILBAO Nardiz tar Jon, 54 94 688 05 52 www.izarzugaza.com DECOR HOGAR IÑIGO Intxausti, 19 94 688 35 18HERRIKOA Arresi, 14 94 618 64 76 GOZOKI DENDAK | GoLoSinaS IZARZUGAZA - KRISPIN Zubiaur tar Kepa, 22 94 602 83 17 ZULUETA Intxausti, 18 94 688 33 21IRURAK-BAT Erroxape kaia 94 688 03 47 www.izarzugaza.com AINARA GOzOTEGIA Erreñezubi, 12 JOAQUIN Y DESI Bidebarrieta, 13 94 688 26 09JESUS RIBAS Eskoikiz, 3 94 688 28 92 KOPIA DENDEA | CoPiSTerÍa ALJUGOI Matxitxako bidea, 5 94 602 99 26 JOSE RAMON HARAGITEGIA Ander Deuna, 2 94 688 02 60JON ANDER Bizkaiko Jaurerria, 2 94 688 46 11 ANUSKA ERAUSKIN ANDRES Intxausti, 6 LANDABASO Azoka 94 688 02 48 ART-PRINT Askatasun bidea, 13 94 618 72 26JOSE ANTONIO BEGOÑA Nardiz Tar Jon, 19 94 688 59 43 BEATRIz SAN JUAN ETA URKO GARCIA Almike kalea, 6 LANDABASO Nardiz tar Jon, 63 94 688 02 01 AUE Artieda tar Iñigo, 12 94 602 95 13JOSU ANPARAN 649 84 82 24 GOzO TXIKI Intxausti, 9 94 465 52 93 KOPI PREST Doniene , 7 94 618 63 98PAGAY ARGIGINTzA Nardiz tar Jon,59 94 688 48 19 GOzO TXORI Prantzisko Deuna kalea, 1 94 618 62 62PEIO Arresi, 36 616 005 224 GOzOKIEN TXOKOA Azoka 653 728 789 INFORMATIKEA | inForMÁTiCaROYO ELEKTRIzITATEA 678 221 815 ISABEL Ander Deuna, 2 94 688 03 06 BIT A BIT INFORMATIKA Erreten lamera 94 618 67 01 KRISTALDEGIA | CriSTaLerÍaSANTAMAÑE BERRIA Santamañe, 4 94 688 52 74 ORMAETXEA Arresi, 13 94 688 42 65 LOLI Santamañe , z.g. BITU INFORMATIKA Aldatseta, 3 655 711 182 MURUAGA Intxausti, 26 94 688 53 05 CIBERIA Atalde, 12 94 688 48 55 ORMAETXEA Erremedio, 54 94 688 42 65ELEKTRONIKEA | eLeCTrÓniCa PEREIRA Lamera parkea, z.g. 94 688 23 51 KONPON PC Arresi, 20 94 688 06 77ALKAR ELEKTRONIKA Etxebarria tar Kresentzi, 10 94 688 31 62 PILAR DIAz GOMEz Tonpoi bidea, 5 SAREGIN DESIGN Nardiz tar Benantzio, 15 94 688 05 91 LIBURU DENDAK | LiBrerÍaSELECTRON Arresi, 22 94 618 64 77 PINO LOPEz Almike kalea, 4 PORTOKO DENDA Nardiz tar Benantzio, z.g. 94 688 32 65 AINTzANE LIBURUDENDA Aldatseta, 2 94 688 03 64 ITURGINTZEA | FonTanerÍa AUE Artieda tar Iñigo, 12 94 602 95 13ESKU LANAK | LaBoreS EGUIÑO HNOS Andra Mari, 5 94 688 07 22 LUMA Bizkaiko Jaurerria, 2 94 688 44 75 GOZOTEGIAK | PaSTeLerÍaS FAYJOBER Ander Deuna, 2 94 688 39 70 PUJANA Askatasun bidea, 53 94 618 61 84LANAS CONCHI Eskinarruaga, 22 94 688 59 45TITARA Erremedio,19 94 465 55 16 ATELA Ispizua tar Segundo, z.g. 94 688 02 29 IÑAKI BILBAO ATXURRA Aurrekoetxea, 5 94 618 62 87 GABARI Prantzisko Deuna atea, 10 94 688 00 91 IÑAKI ROMAN ANDONEGI Arostegi, 4 LORA ,LANDARE ETA ABERE DENDAK GAZTELUGATXE Nardiz tar Jon, 26 94 688 03 06 LOBALAK Dolariaga, z.g. 94 688 24 01ESTANKOAK | eSTanCoS PATXI ITURGINTzA Arostegi, 28 AINTzANE LORADENDA Erremedio,34 606 358 828AGURTzANE (LOLI) Akurio kontramaisua, 1 94 618 62 34 zINTzILIK – LAN BERTIKALAK Nardiz tar Jon, 39 637 982 342 BAKARNE LORADENDA Nardiz tar Jon, 51 94 688 57 13FRANCISCO JAVIER Prantzisko Deuna kalea, 1 94 618 68 42 karMeLe TorreaLdai azokaMAROTO Arana ta Goiri tar Sabinen enp.11 94 688 22 84 MILA LORAK Azoka 94 625 03 08 IZOZKIAK (Artisau izozkiak) | HELADOS (Artesanales) TXALINTXU Esparru kalea, 1 94 618 63 65 AL PECCADO DI GOLA Nardiz tar Benantzio, 22 94 602 83 93ESTETIKA ZENTROA | CenTroS de eSTÉTiCa PEREIRA Lamera parkea, z.g. 94 688 23 51 LOTERIA ETA APUSTUAK | LoTerÍaS Y aPueSTaSARACELI Almike kalea, 3 94 688 32 85ARANTzA GABANTXO Aldatseta , 8 94 688 44 08 BERMEO Arostegi, 17 94 688 25 23 IZOZTUAK | ConGeLadoS EXPENDURIA Nº1 Prantzisko Deuna kalea, 1 94 618 75 67BRONCEARIUM zubiaur tar Kepa , 15 94 688 12 20BRONzESTETIKA Talaranzko, 12 94 688 46 67 JULDAN Lamera txiki enparantza, 1 94 618 64 16 KARMELO APOSTUAK Azoka 94 688 21 08BUNKER Artieda tar Iñigo, 15 94 688 30 08CRIS ESTETIKA PROFESIONAL Ondarraburu, z.g. 94 602 97 51 JANARIAK | aLiMenTaCiÓn LURRINDEGIAK | PerFuMerÍaSERASPA Arresi, 13 94 688 56 97 BAzAR BILBAO Aldatseta, 13 94 688 03 63 INES FRUTA DENDA Askatasun bidea, 53 94 688 00 36FITNESS Atalde, 10 94 688 51 99 BENGURIA Erremedio, 19 94 688 03 40 KARMELO APOSTUAK (Arraultzak) Azoka 94 688 21 08MAITE ESTETIKA Dolariaga, 17 94 688 07 68 FITNESS Atalde, 10 94 688 51 99 LIDE ETXEBARRIA Nardiz tar Jon, 6 94 688 04 07SOLARIUM Askatasun bidea , 19 94 618 69 56 GOIARA Eskoikiz, 3 94 618 62 76 RENTERO Andra Mari, 13 94 688 13 61 68 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 69
 • 37. GURE MERKATARITZA nuestro ComercioIF USAINDEGIA Askatasun bidea, 26 94 688 03 62 MUSIKEA | MÚSiCazURETzAT Bizkaiko Jaurerria, 4 94 688 47 98 zARATA ROCK DENDA zubiaur tar kepa, 29 94 465 55 60MAKAILAOAK | BaCaLao OINETAKOEN KONPONKETEA | reParaCiÓn de CaLZadoLoPeTeGi MakaiLoak azoka HILARIO Erremedio, 32 94 688 32 35MAKALLO DENDA Ander Deuna, 4 655 747 047MERTZERIA | MerCerÍa OINETAKOAK | CaLZadoS EGOKI Intxausti, 30 94 618 69 3695 Arana eta Goiri tar Satinen Enp., 3 94 688 05 47 ITUGAR Etxebarria tar Kresentzi, 19-B 94 688 18 71CONCEPCION OLASKOAGA Ispizua tar Segundo, z.g. 94 618 63 93 KACHET Nardiz tar Jon, 32 94 688 55 10IRATXE Ispizua tar Segundo, z.g. 94 688 05 05 KARIN KARA Ispizua tar Segundo, 2 94 618 70 46ISABEL Intxausti, 11 94 688 06 14 KOMOLAMO Bidebarrieta, 1 94 688 31 16LANAS CONCHI Eskinarruaga, 22 94 688 59 45 MAÏz Etxebarria tar Kresentzi, 13 665 716 011MERCERIA BARREN Bizkaiko Jaurerria, 2 94 688 01 20 www.maizshop.commarceriabarren@gmail.com MARIBI zubiaur tar Kepa, 3 94 688 31 53MIHISE DENDA; NEREA Tellaetxe tar Josu, 2 94 688 07 95 PASOS Bizkaiko Jaurerria, 5 94 688 50 23TITARA Erremedio,19 94 465 55 16 URRATS Aldatseta, 18 94 688 16 13MIHISE DENDEA | LenCerÍa OINETAKOEN KONPONKETAK | reParaCiÓn de CaLZadoARIANA Etxebarria tar Kresentzi, 21 94 688 59 92 HILARIO Erremedio, 32 94 688 32 35BETTY BOOP Artieda tar Iñigo, 29 94 688 15 52 MARIBI zubiaur tar Kepa, 3 94 688 31 53INMA Askatasun bidea, 29 94 688 45 26JULITA Arana eta Goiri tar Sabinen Enp. 4 94 688 49 56 M e r k aTa r i T Z a - G i d aMAITE Santamañe, 13 94 688 19 43 Guía ComercialMARIA ARTEA Etxebarria tar Kresentzi, 7 94 688 09 92 OKINDEGIAK | PanaderÍaSMARIAN. Doniene, 7 94 618 64 65 A. Mª ARAUKUA & P. T. PORTUONDO Landabaso poligonoa, P.87 94 688 01 95MIHISE DENDA - NEREA Tellaetxe tar Josu, 2 94 688 07 95 KOXKOR Bizkaiko Jaureria, 15b LASPIUR Aurrekoetxea, 17 94 688 02 63MODEA LASPIUR Erremedio, 23 94 688 02 63 LASPIUR Martin Deuna, 30 94 688 07 64AGROSKATE DENDA Artza, 5 MUNDAKAKO OKINTEGIA & GOzOT. Askatasun bidea, 21 94 618 65 40BAMBINO Arana eta Goiri tar Sabinen enp., 3 94 688 14 78 MUNDAKAKO OKINTEGIA & GOzOT. Erreñezubi, 20 94 688 26 47BERGARA Aldatseta, 9 94 688 08 82 MUNDAKAKO OKINTEGIA & GOzOT. zubiaur tar Kepa, 25 94 688 16 94BUNKER Artieda tar Iñigo , 15 94 688 30 08 MUNDAKAKO OKINTEGIA & GOzOT. Arresi, 24-B 94 688 17 56C.H. MODA Artieda tar Iñigo, 4 94 618 60 03 MUNDAKAKO OKINTEGIA & GOzOT. Santamañe, 15DOUBLE ACT Etxebarria tar Kresentzi, 7 94 688 16 69 MUNDAKAKO OKINTEGIA & GOzOT. Landabaso poligonoa, 2.f., P. 7.2.4 94 688 57 40EVA ETA ADAN Lope Díaz de Haro, 5 OMAGO Lope Díaz de Haro, 12 94 618 98 18GABETA COTTON zubiaur tar Kepa, 10 94 688 51 50 SAN ANTÓN OKINDEGIA Udal azoka 94 688 37 55GLOSS Trake, 2 94 688 45 45 URANGA Posta Kutxa 52 657 794 218IMPULSO Prantzisko Deuna kalea, 1 94 618 65 57JOSE LUIS Nardiz tar Jon, 7 94 688 07 15MAÏz Etxebarria tar Kresentzi, 13 665 716 011 ONLINE DENDAK | TiendaS onLinewww.maizshop.com IZARZUGAZA - KRISPIN www.izarzugaza.comMARIAN Dolariaga,17 94 688 54 89MARLEN Eskoikiz , 5 94 688 22 58MONIKA Askatasun bidea, 23 94 688 13 05 OPTIKAK | ÓPTiCaSMOSOLO Nardiz tar Jon,30 94 618 64 08 BERMEO OPTIKA Almike kalea, 4 94 618 68 90NUSADUA Trake,3 94 618 88 58 IKUSBERRI zubiaur tar Kepa, 3 94 618 68 98PANPOXA Etxebarria tar Kresentzi , 15 94 688 21 98 IPAR OPTIKA Dolariaga, 21 94 688 44 63PILAR PRIETO Bizkaiko Jaurerria, 6 94 688 05 64 ORMAzABALEN ARGIzTIA Nardiz tar Jon, 22 94 688 12 32TONINI Nardiz tar Jon,38 94 618 60 85TXIMELETA Arreskuenaga, 6-8 94 688 59 83 OROIGARRIAK | SouVenir GEUzETXUEK Askatasun bidea, 1 94 688 25 42MODEA (UMEEN JANTZIAK | Moda inFanTiL) MARART Nardiz tar Benantzio, 20 94 688 10 29AINHOA Bizkaiko Jaurerria, 5 94 602 97 19AMATXU Atalde, 2 94 602 84 57 OSAGARRIAK | CoMPLeMenToSEDI Ispizua tar Segundo,2 94 602 84 17GOzO-TXO Prantzisko Deuna kalea, 8 94 618 69 58 BEITIA Askatasun bidea, 9 94 688 02 65HAURTXOA Prantzisko Deuna kalea, 2 94 688 14 07 KACHET Nardiz tar Jon, 32 94 688 55 10MAITIA Trake, 7 94 688 15 76 MAÏz Etxebarria tar Kresentzi, 13 665 716 011TXIKITXU Prantzisko Deuna kalea, 5 94 618 67 09 www.maizshop.comzELAIA Nardiz tar Jon, 5 94 688 09 96 PAI – PAI zubiaur tar Kepa, 6 94 618 60 44 70 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 • 38. GURE MERKATARITZA nuestro Comercio PARAFARMAZIA | ParaFarMaCia BIOTzA ITURRIzAGA MONGUILAN Erreten lamera, 1 CONCHI Nardiz tar Jon, 20 94 688 43 27PARAFARMAzIA DONIENE Arresi, 42 94 602 81 82 EBAKI ILEAPAINDEGIA Nardiz tar Jon, 31 94 602 81 89 FETXU Bizkaiko Jaurerria, 9 94 688 49 84 PRENTSA ETA ALDIZKARIAK | PrenSa Y reViSTaS INMA Intxausti, 11 94 688 50 89AINARA GOzOTEGIA Erreñezubi, 12 ISABEL Nekazari, 7 94 688 13 63ALJUGOI Matxitxako bidea, 5 94 602 99 26 Jaione nuÑeZ SanCHeZ Gonzalo nardiz enp.KOPI PREST Doniene , 7 94 618 63 98 JOANA Talakoetxea, 5 94 618 64 27LOLI Santamañe , z.g. JON HARRI Prantzisko Deuna kalea, 6 JON Ertzilla, 5 94 688 31 14 JUAN JOSE Esparru, 1 94 688 23 97 SARRAILDEGIA | CerraJerÍa KARMELE Dolariaga, 27 94 618 78 72ITURRIAGA Askatasun bidea, 30 94 602 97 61 KIX-KIX Intxausti, 25 94 688 31 59 LARRA Santamañe, 11 94 688 54 31 SUPERMERKADUAK | SuPerMerCadoS LEIRE OTEO GOITIA Talaranzko, 8 94 618 78 54 LOGGOS Atalde, 14 94 618 66 82ALIPROX Arresi, 21 94 618 64 17 MAGUN PELUKEIDXE zubiaur tar Kepa, 26 (Udal Azoka) 650 613 759BIOFRES SUSTRAI Santamañe, 13 94 618 67 08 MAITANE Bizkaiko Jaurerria, 12BM SUPERMERKATUAK Landabaso poligonoa. 5 A. 94 618 76 15 MERTXE Aldatseta, 11 94 688 07 40DIA SA Askatasun bidea, 36 902 453 453 NURIA Eskinarruaga, 22 94 688 34 90DIA Landabaso poligonoa, 9 902 453 453 OLATz ARREGI, TATIANA LOPEz ETA ANA ROSA SAÑUDO Gonzalo Nardiz enp. 1ERCORECA zubiaur tar Kepa , 22 94 618 71 31 PEPUK , ILEAPAINDEGIA & PIERCING Areilza, 7 94 688 48 04EROSKI CENTER Askatasun bidea, 35-37-39 94 618 68 22 PON POX Dolariaga, 17 94 688 34 90EROSKI CENTER Dolariaga, z.g. 94 618 68 28 rakeL reY azokaSUPERMECADO UNICO Intxausti, 3 94 688 28 11 SANTA PICO LONGA Tellaetxe tar Josu, 4 94 688 43 62 M e r k aTa r i T Z a - G i d a SASI Erreñezubi, 19 94 688 53 15 Guía Comercial SURF DENDEA | SurF YENIA ILEAPAINDEGIA Askatasun bidea, 38 94 602 82 92 YOLI Armendurua, 2 94 688 41 16SIROCCO Lamera txiki, 1 94 688 12 92 TELEFONO DENDEA | TeLeFonÍa ULE APAINDEGI GAIAK | arTÍCuLoS PeLuQuerÍa COLORS Ispizua tar Segundo, 8 639 273 123EUSKALTEL-ITL 2020, S.L. Prantsizko Deuna Atea 94 618 72 62ORANGE-YOUR PHONE S.L. Lope Díaz de Haro,11 94 618 78 02PICTEL MOVISTAR zubiaur tar Kepa, 6 94 688 18 93 UMEEN GAIAK | arTÍCuLoS de PueriCuLTuraVODAFONE - AUSARTA MEDIA Askatasun bidea, 5 672 211 676 AMATXU Atalde, 2 94 602 84 57 ARBER Arresi , 38 94 688 07 55 TELEFONO-DEIAK | LoCuTorio KUTTUNTXU Askatasun bidea, 12 94 688 15 76 TXIKITXU Prantzisko Deuna kalea, 5 94 618 67 09AKATz, S.L. TELEFONOAK Lope Díaz de Haro, 12 TINDATEGIAK | TinTorerÍaS URDAITEGIAK| Charcutería IZARZUGAZA - KRISPIN Nardiz tar Jon, 15 94 688 01 11GARBIKETA Askatasun bidea, 5 94 688 26 05 www.izarzugaza.comIBBER Bizkaiko Jaurerria, 10 94 618 63 42 IZARZUGAZA - KRISPIN Zubiaur tar kepa, 22 94 602 83 17TXUKUN TINDATEGIA Dolariaga, z.g. 94 618 83 16 www.izarzugaza.com LAGUN BI Azoka 94 688 11 65 TONNER BIRZIKLATZEA | reCiCLaJe de Tonner LUKANDER Azoka 94 618 60 24REYMA Kurtzio, 10 94 618 72 56 ZERAMIKAK, ETA ESTALDURAK | CerÁMiCaS Y reVeSTiMienToS TXAKURREN ILE APAINDEGIA | PeLuQuerÍa Canina URRESTI Arresi, 17 94 618 77 65POPI Arresi, 18 667 381 772 TXURROTEGIA | CHurrerÍaBERMEOKO LOREA Askatasun bidea, z.g. 94 688 20 73 ULE APAINDEGIAK | PeLuQuerÍaSADOS Artieda tar Iñigo, 4 94 602 85 66AGURTXU Arostegi , 16 94 688 04 55AMADEL Arostegi, 24 – 1 94 688 55 82AMAIA ZUBIAGA Santamañe, 2 94 688 08 42AMPARO & XABIER Almike kalea, 7 94 688 54 52BARBERIDXE Ispizua tar Segundo, 8 94 688 08 75BIONA zubiaur tar Kepa Kalea, 2 94 688 55 75 Udal Azoka | Mercado Municipal 72 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 • 39. TURISMOA, AISIA ETA OSTALARITZA Turismo, Ocio y HosteleríaBermeo itsasoari loturik egon da beti eta Bizkaiko kostaldeko arrantza- OLATU Kai bidea-Erroxape kaia, z.g. 629 816 465 www.olatu.netherri nagusia dogu. TURISMO LAGUNTZA | aSiSTenCia TurÍSTiCaitsasoari begira antolatuta daukazan turismo baliabide ugariek argi SAP URDAIBAI Bizkaiko jaurerria, 21 94 647 83 20asko erakusten deuskue hori. arraina portura heltzen danean sekulako OSTATUAK | aLoJaMienTobizitasuna izaten da bertan. Arrantzaleen kofradia, kaiak, itsasontziak Denpora gehiago igaro gura ezkero, ostatu egokiak eta ezbardinaketa Portuzarreko etxeak, danak dira itsasoagazko hartu-emon horren dankazuz Bermeon:erakusgarri. Si desea prolongar su estancia en Bermeo, dispone de diferentes posibilidades de alojamiento.Horregaitik, bisitariak ezin dauz ikusi barik itxi alde zaharra eta portua ATERPETXEAK | aLBerGueSeta kolore biziz margoturiko bertako itsasontziak. Ertzilla dorretxean ALMIKEKO ATERPETXEA Almike auzoa, z.g. 902 54 09 99 www.albergues.suspergintza.netArrantzalearen museoa dago; txukun asko jaso dira bertan aspaldiko MAÑUKO ATERPETXEA Mañu auzoa, z.g. 902 54 09 99marinel ohiturak, arrantza-arteak, ontzi-motak, aparailuak eta antxinako www.albergues.suspergintza.netlangintza horren bilakabidea. “Aita Guria” baleontzia antxinako balea HOTELAK | HoTeLarrantzearen inguruko argitasun guztiak emoteko atondutako zentroa da ATXURRA (hotel apartamento rural) *** Arronategi auzoa, z.g. 94 465 44 04gaur egun. Baina Bermeon dana ez da begiratzea eta mirestea. Parte www.hotelatxurra.comhartze biziago bategaz gozatu gura dauen edonork bere asmoekin TXARAKA** Almike bidea, 5 94 688 55 58ondoen datorren jarduerea topauko dau ; oinez edo bizikletaz egiteko LANDA TURISMOA | TuriSMo ruraL M e r k aTa r i T Z a - G i d aibilbideak, era askotako itsas jarduerak, olatuen ganekoak nahiz azpikoak. ARTIKETXE Artike auzoa, 1 94 688 56 29 Guía Comercial KASA BARRI Mañu auzoa, 13 94 688 53 89Ganera, Bermeon kultura eta jai giroko egitarau zabala daukagu, eta LUR DEIA Artike auzoa, z.g. 666 47 76 65parte hartu eta bertako biztanleen izateko era apur bat gehiago ezagutuahal izango dau bisitariak. OSTATUAK | HoSTaLeS ALDATzETA Erremedio, 24 94 618 77 03 GURE AMETSA Nardiz tar Jon, 44 94 688 00 85 TURISMOA & AISIA | TuriSMo & oCio TORRE ERCILLA Talaranzko, 14-1 94 618 75 98TURISMO BULEGOA Lamera, z.g. 94 617 91 54 / Faxa: 94 688 03 67 MAÑUKO BENTA Mañu auzoa, z.g. 94 688 12 12www.bermeokoudala.net/turismoa turismoa@bermeo.org www.manuko-benta.comBIzKAIA EUSKAL KOSTALDEA 94 619 58 61www.bizkaiacostavasca.comBUSTURIALDEA-URDAIBAI 94 465 08 22www.busturialdeaurdaibai.comTURDAIBAI 608 546 449www.turdaibai.comAITA GURIA BALEONTzIA (Balearen arrantzearen interpretazino zentrua)Lamera, z.g. 94 617 91 21www.aitaguria.bermeo.org aitaguria@bermeo.orgARRANTzALEEN MUSEOA Torrontero enparantza 94 688 11 71www.bizkaia.net/Kultura/MuseosBIDAIA AGENTZIAK | aGenCiaS de ViaJeSAMAIA BIDAIAK Ondarraburu, 9 94 688 40 90AMAIA zubiaur Tar Kepa, 12 94 688 40 90CWT VIAJES DE EMPRESA Prantzisko Deuna Atea, 14 94 618 60 08EROSKI BIDAIAK Lope Diaz De Haro, 6 94 688 19 00HALCON Lamera Txiki Enparantza, 1 94 618 66 70ITSAS KIROLAK | dePorTe MariTiMoBELA ESKOLA Uhinurrategi Kaia 689 656 875TXOFF !!! (Urpeko zentroa) Nardiz tar Benantzio, 1 94 427 77 59ITSASOKO TURISMOA | TuriSMo MarÍTiMoATUNTXO Kurtzio, 2-1.ezk. 662 250 011www.atuntxo.comHEGALUzEI TSAS zERBITzUAK Nardiz tar Benantzio 666 791 021www.hegaluze.comMATXITXAKO NAUTIKA Nardiz tar Benantzio, 15 94 688 05 99www.matxitxako.net Turismo bulegoa | Oficina de turismo 74 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 • 40. TURISMOA, AISIA ETA OSTALARITZA Turismo, Ocio y Hostelería OSTALARITZEA | HoSTeLerÍa BOLA-TOKI Bola-toki, z.g. 94 688 49 72 DONIENE Doniene, 3 94 688 54 57Gastronomia: EGUzKI Prantzisko Deuna kalea, 4 94 688 02 14 / 43 08Bermeon arraina jatea ohikoena da beraz, edozein jantokiko mahai baten jesarrita sasoiko ENARA Askatasun bidea, 5 94 688 57 25edozein arrain eskatu ezkero, sekula ez dau defraudatuko haren kalidadeak. Eskatu eizu txi- ERRIBERA Askatasun bidea, 11 94 688 12 08txarroa urtarrilean, martxoan eta aprilean sardina eta bokarta eta udan zehar atuna. Lebatza, ETXEPE Nardiz tar Benantzio, 21 94 688 32 71besegua eta makailoa lako arrainak urte guztian dasta daitekez. Aho finekoek, kokotxa anu- FRUNIz Eskoikiz, 1 94 688 00 34rrak, marmitakoa eta tximinoiak, erreboila, angulak e.a. dastatu ahal izango dabez. itsaskirik GALERNA Bizkaiko Jaureria, 1 94 618 68 61onenak be aurkItu daitekez Bermeoko gastronomian, gaur egun, “Euskal Sukaldaritza Barria” GURE TOKI Intxausti, 28 94 602 82 50- gaz sukaldarien irudimena lanean ari da eta auren espezialidadeek gorenera joten dabe. GUREA Eskoikiz, 5 94 688 18 24 HERR Atalde, 7 94 618 62 54Gastronomía: IRATXE Atalde, 11 94 688 57 81Comer pescado en Bermeo es típico, de forma que cuando se siente en una mesa y pida cual- IRRINTzI Arresi, 40 94 688 58 63quier pescado de temporada nunca quedará defraudado por su calidad. En enero chicharro, ITXASONDO Askatasun bidea, 1 94 688 28 41en marzo y abril sardina y anchoa, y durante todo el verano bonito. Pescados tales como mer- IzAR (Jolastokia) Askatasun bidea, 12 94 688 01 71luza, besugo, bacalao,... puede degustarlos durante todo el año con una calidad excelente. IzARO Lamera, z.g. 94 688 11 12Paladares exquisitos también gustan de kokotxas “apurrak”, marmitako, chipirones en su tinta, IzOKIN Aurrekoetxea, 22 94 688 48 91rodaballo, angulas,... Gozan también de gran reputación todos los mariscos. Actualmente, JULEN Intxausti, 17 94 618 15 63con la nueva Cocina Vasca, los cocineros derrochan imaginación en sus especialidades y la KAFE ANTzOKIA Aurrekoetxea, 27 94 688 02 16calidad alcanza cotas muy altas. KAI ALDE Nardiz tar Benantzio, 10 94 688 06 15 KAIXO Intxausti, 10 94 602 92 27JATETXE & ERRETEGIAK | reSTauranTeS & aSadoreS KALA BARRI Nardiz tar Jon, 53 94 688 29 98AGUIRRE Lope Díaz de Haro, 5 94 618 63 46 KENNEDY Arresi, 23 94 688 28 49ALMIKETXU Almike auzoa, 8 94 688 09 25 LAMERA Lope Díaz De Haro, 3ARTXANDA Eupeme Deuna, 14 94 688 09 30 LEHIOA Tonpoi bidea, 13 94 688 01 91 M e r k aTa r i T Z a - G i d aARTZA Santamañe,1 94 688 35 77 LOIDXE Nardiz tar Benantzio, 2 94 618 60 84 Guía ComercialATHLETIC Nardiz tar Jon, 23 94 688 22 91 LOREA Askatasun bidea, 19 94 618 75 92BEITXI Eskoikiz, 6 94 688 00 06 MADALENEKUE Andra Mari, 3 94 688 30 53BENGOETXE Artike auzoa, 27 94 688 16 76 MARIÑELA Lope Díaz de Haro, 1 94 688 07 92CANNON Mañu auzoa, z.g. 94 688 34 76 MODERNO Ibarluzea tar Kosme, 2 94 688 27 60CASINO Artza, 1 94 688 57 21 MONTE UMBE Nardiz tar Jon, 49 94 688 44 50JATETXE TXINATARRA Santamañe, 4 94 602 83 92 NAIA Askatasun bidea, 11 94 618 66 17JOKIN Eupeme Deuna, 13 94 688 40 89 NEMES Nardiz tar Benantzio 94 688 03 50KAFE ANTzOKIA Aurrekoetxea, 27 94 688 02 16 OKER Lope Díaz De Haro,9 94 465 53 94KOFRADIKO TABERNA Erroxape kaia, z.g. 94 688 35 64 OMAGO Lope Díaz de Haro, 12 94 618 68 98MAÑUKO BENTA Mañu auzoa, z.g. 94 688 12 12 SAN ANTÓN OKINDEGIA Udal azoka 94 688 37 55PELOTARI Bizkaiko Jaurerria, 25 - 27 94 688 15 53 SARABANDA Nardiz tar Benantzio, 16SOLLUBE Ibarluzea tar Kosme, 1 94 688 00 07 SORGIN Intxausti, 28 94 602 99 97TOKI-ALAI Aurrekoetxea, 14 94 688 06 87 TABERNA PSE Talaranzko, 8 629 453 600TXAKOLI ARRETA Artike auzoa, 24 94 688 15 79 TARASKA Eskoikiz, 4 94 602 97 02 TOKI-ALAI Aurrekoetxea, 14 94 688 06 87HANBURGESATEGIA | HaMBurGueSerÍa TXALAPARTA Atalde, 1 94 688 47 30GAI-SAI Arresi, 28-30 94 688 49 98 TXIRIBOGA Ibarluzea tar Kosme, 5 94 688 24 12IzOKIN Aurrekoetxea, 22 94 688 48 91 TXURRUT Lope Díaz de Haro 94 688 58 74 UMBE Nardiz tar Jon, 49 94 465 55 86PIZZERIAK | PiZZeriaS URDAIBAI Dolariaga, z.g. 94 688 55 61BERMEOKO LOREA Askatasun bidea, z.g. 94 688 20 73 zABAL EDER Lope Díaz de Haro, 2 94 688 25 71PIzzERIA NAPOLIS Prantzisko Deuna kalea, 10 94 618 63 85 zOKOA Askatasun bidea, 42 94 602 83 95 zUBIGANE Istua, 2 94 688 52 54TABERNA & KAFETERIAK | BareS &Y CaFeTerÍaSAIzEA Askatasun bidea, 24 94 688 34 55 PUB- DANTZALEKUAKAKELARRE TABERNA Aurrekoetxea,2 94 688 08 59 IzARO IRISH PUB Lamera, z.g. 94 688 11 12AL PECCADO DI GOLA Nardiz tar Benantzio, 22 94 602 83 93 KAFE ANTzOKIA Aurrekoetxea, 27 94 688 02 16ALBA Nardiz tar Jon, 13 94 688 50 04 TXANGO Erribera, 6ALDE zAHARRA (Casco Viejo) Erremedio, 21 94 618 75 75AMAIA Garabilla tar Jose, 5 94 618 62 97 TXURROTEGIA | CHurrerÍaANDEKO Lope Díaz de Haro, 13 94 688 28 48 BERMEOKO LOREA Askatasun bidea, z.g. 94 688 20 73ARENE KIROLDEGIKO TABERNA Arene auzoa, z.g. 94 617 91 80ARTzA FRONTOIKO TABERNA Lamera, z.g.ASPALDIKO Askatasun bidea, 7 94 688 59 53 BESTE BATZUK | oTroSATXETAK Nardiz tar Benantzio, 26 94 688 17 67 BERTOKO PRODUKTUAK & OROIGARRIAK | ProduCToS deL PaÍS & SouVenirSAURRESKU Nardiz tar Jon, 12 94 618 61 27 GEUzETXUEK Askatasun bidea, 1 94 688 25 42BATUN BATUN Istua, 2 94 688 15 82 ITSASORA BEGIRA Nardiz tar Benantzio, z.g. 605 746 761BEA Prantzisko Deuna kalea, 1BELEzA MALANDRA - ATENEO KULTURALA Erremedio, 9 94 465 55 83BETI-ONDO Ibarluzea tar Kosme, z.g. 94 688 50 01 76 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 • 41. AUTOMOBILEN GIDA Guía del AutomóvilAUTOBUSAK | auToBuSeS PEUGEOT-BERMEO MOTOR Dolariaga, 29 94 618 68 10 RENAULT BERMEOKAR Bizkaiko Jaurerria, 8 94 618 63 32AUTOCARES ALBA Ander Deuna, 15- 6 670 059 386 SEAT-AUDI-WW-SOLLUBE Landabaso poligonoa 1 ,5 PAB 94 688 25 90www.autocaresalba.com ZoTaSkaBIzKAIBUS Lamera, z.g. 902 222 265www.bizkaia.net TAILERRAK | TaLLereS ARENE Landabaso poligonoa, 1-E 94 688 45 03CANNON Mañu auzoa, 27 607 901 262 BARRUETABEÑA KARROZERIAK Landabaso poligonoa, B. P.8.5 94 688 03 55www.restaurantecannon.com carroceriasbarru@hotmail.com BERMEO MOTOR Dolariaga, Z/G 94 688 27 64EXCURSIONES TUÑEz SANCHEz Etxebarria tar Kresentzi, 16B 670 059 691 BERMEOKAR Bizkaiko Jaurerria, 8 94 618 63 32www.autocarestunez.com BERMIAUTO Txibitxiaga, 8 94 688 47 83 BUSGAMA Landabaso poligonoa, 2-9 94 688 56 61AUTO ESKOLAK | auTo eSCueLaS ERREMENTERI AUTOAK Landabaso poligonoa, P.7-A 94 688 15 87 ESPARRU Esparru, z/G 94 688 49 00BARRI Eskoikiz, 3 94 688 29 83 FIAT OLATXU Askatasun bidea, 12 94 688 47 40BERMEO Arresi, 32 94 688 33 44 GARAI Ander Deuna, 15 94 618 67 89SOLLUBE zubiaur tar Kepa, 25 94 688 43 10 JON zABALA Landabaso poligonoa, P.7-A 94 618 75 59 Askatasun bidea, 24 94 618 72 71 LANDABASO Landabaso Poligonoa, z.g. 94 688 29 71 LARRAURI Landabaso poligonoa, P.4 94 602 86 15PNEUMATIKOAK | neuMÁTiCoS MENDIPE Landabaso poligonoa, z.G. 94 688 01 64 MUNDUATE Martin Deuna, 24 94 688 09 36TOMAS Landabaso poligonoa, P.8 Pab.3 94 688 52 98 ORMAI Landabaso poligonoa, P.8.5 94 688 32 05 SOLLUBE Landabaso poligonoa 1 ,5 PAB 94 688 25 90 M e r k aTa r i T Z a - G i d aPSIKOTEKNIKOAK | PSiCoTÉCniCo Guía ComercialMEDICAL AGIRIAK Bizkaiko Jaurerria, 6 94 618 88 10 TAXIAK | TaXi TAXI GELTOKIA 94 688 09 22 ANDER HERRERA 659 482 887SALEROSKETEA | CoMPra-VenTa FELIPE PEREz 658 712 526CITROEN ESPARRU Esparru, z.g. 94 688 49 00 GUSTAVO RESTREPO 699 626 708ERREMENTERI AUTOAK Landabaso poligonoa, P.7-A 94 688 15 87 IÑAKI ETXEBARRIA 608 875 039FIAT OLATXU Askatasun bidea, 12 94 688 47 40 JOSU TELLERIA 629 391 445FORD LANDABASO, Landabaso Poligonoa, Z/G 94 688 29 71 MANU GALLARDO 609 469 941 ROBERTO MARTINEz 620 528 325 UNAI FERNÁNDEz 652 770 425 mekanika txapa 508 pintura elektrizitatea Dolariaga kalea, 29 BERMEO Tel. 94 688 27 64 Lamerako autobus geltokia 78 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 • 42. ENPRESA ETA INDUSTRIA GIDAGuía empresarial e industrial82 enPreSa era induSTria Gida | Guía empresarial e industrial induSTria Gida Guía industrial
 • 43. ENPRESA ETA INDUSTRIA GIDA Guía empresarial e industrial Bermeo AIRE GIROTUA- KLIMATIZAZINOA ISABEL, CONSERVAS GARAVILLA , S.A.Lamiaran Aranburu, z.g.(Mundaka) 94 617 90 00 PEVAECHE Erreñezubi, 6-1. 94 688 17 62 GAIzKA ROMERO Atalde, 17 -6b 94 688 48 77 PEVASA Txibitxaga, 14 94 688 04 50 GAzTELU Eupeme Deuna, 1 670 289 430 aire aCondiCionado - CLiMaTiZaCiÓn www.isabel.net www.pevasa.es JON ENRIKE Intxausti, 31 94 688 28 05KLIMATIzAzIO BERMIOTARRA Lamiaran poligonoa 94 618 72 77 GARAVILLA Zubiaur tar Kepa, 39- 1. 94 688 44 11 KALEBARRI Okarantza, 1www.kiberg.org www.garavilla.es BABES ETA PREBENTZINORAKO MATERIALAK MANTEIGA Intxausti, 18-1 94 688 30 55 SALICA Landabaso poligonoa, z.g. 94 688 05 00 MaTeriaL de ProTeCCiÓn Y PreVenCiÓn NIRETXE Irakaskintza,7 ALTZARIAK | MueBLeS www.salica.es PALACIOS Tellaetxe tar Josu, 2 - 6 esk 94 688 30 86 IzER-SERMABER (Itsas segurtasuna) Dolariaga, z.g. 94 618 61 94zURGINDEGI Landabaso poligonoa, 7.17 94 618 60 61 SERRAT Landabaso poligonoa 94 688 10 91 PRODUBISA Nardiz tar Jon, 7-1º 94 618 77 45 SEM & PLA Arressi, 19 B 615 782 629www.zurgindegi.ces www.serrats.com TALAIBER, S.L. zubiaur tar Kepa, 32 94 688 11 38 URDAIBAI KONTSERBAK Erroxape kaia, 5 pabiloia 94 618 66 58 TGARRI zubiaur tar Kepa , 23 94 688 45 54 BEROGAILUAK | CaLeFaCCiÓn ALTZARIAK (MONTAJEA) | MUEBLES (MONTAJE) www.conservasurdaibai.es ELEKTROETXEA, S.L. Landabaso Poligonoa, 4 ERAIKUNTZEA (MATERIALAK) | CONSTRUCCIÓN (MATERIALES)MONTAJES zICAR 656 927 051 ZALLO Zubiaur tar Kepa, 37 94 618 63 18 IMANOL ELEzGARAI AzKARATE Anasagasti tar Teodoro, 1 94 618 71 21 www.zallo.com KLIMATIzAzIO BERMIOTARRA Lamiaran poligonoa 94 618 72 77 DISEÑOS KOLDO Landabaso poligonoa, p.9.2 AROZTEGIA | CarPinTerÍa www.kliber.org HIJOS DE PEDRO URRESTI Landabaso poligonoa, 6-7 94 688 21 52 M. ANGELES BILBAO, M. ANTONIA YERGA Landabaso poligonoaAGIRRE Ander Deuna, 14 94 688 06 33 ARRAIN ETA ITSASKI HAZTEGIA | ViVero de PeSCadoS Y MariSCoSANTONIO CORTIJO RUIz Landabaso poligonoa, 1 94 688 51 63 VIVEROS DE BERMEO Erroxape kaia, z.g. 94 688 11 43 BIOERREGAIAK | BioCarBuranTeSBERAN Erreñezubi, 18 658 75 56 03 BIOINDAR zubiaur tar Kepa 32 94 688 45 76 ERRIBERAKO AROZTEGIA| CarPinTerÍa de riBeraBERMUN Erremedio, 32 94 688 55 67 ASTILLEROS DE BERMEO Artza, z.g. 94 688 09 33GAUR 645 70 45 56 ARRANTZA-ONTZIAK | BuQueS de PeSCaGAUBEKA Aurrekoetxea, 26 94 688 13 46 ALBACORA Landabaso poligonoa, z.g 94 618 70 00 EDARI BANATZAILEA | BEBIDAS (DISTRIBUCIÓN)IRASTORzA Artike bidea, 31 94 688 33 01 www.albacora.es URIARTE Landabaso poligonoa, P.4 94 688 44 55 GARABIAK | GrÚaIRU Landabaso poligonoa, p.7.2 94 688 20 61 AITOR ITURBE Ander Deuna, 11 94 618 60 74 JUAN RAMON ANASAGASTI Martin Deuna, 2 behea 94 688 43 42 ANABAC Txibitxiaga, 24 94 688 28 06IzARO Landabaso poligonoa, z.g. 94 688 36 56 ATUNSA Lamera, 1 94 618 62 00JON MIKEL BERMEJO ELEzGARAI Askatasun bidea, 45 94 688 55 71 INPESCA Txibitxiaga 26 94 618 66 33 EHUN-GAIAK| TeJidoS GARBIKETA INDUSTRIALAK | LiMPieZaS induSTriaLeSJOSAN AMAR Y CIA Nardiz tar Jon, 18 94 618 60 56 www.inpesca.comJOSAN AMAR, S.L. Landabaso poligonoa, 2-10 94 688 35 60 zUBIzARRETA Nardiz tar Jon, 34 94 618 65 50 LIMPIEZAS INDUSTRIALES MORGA La Flecha Poligonoa, 3 (Lemoa) 94 631 39 75JOSE LUIS Landabaso Poligonoa, 12 94 688 29 66 NAVIERA GALDAR Erreñezubi, 6-1. 94 688 18 04 www.morgasl.comJOSU IBARRETXE zubiaur tar Kepa, 39 94 688 09 35 PESQUERAS ECHEBASTAR Erroxape kaia 94 618 65 00 ELEKTRIZIDADEA & ARGIZTATZEA | eLeCTriCidad & iLuMinaCiÓnJUAN JOSE FERNANDEz ELICES Kurtzio, 5 94 688 25 85 www.echebastar.com ASTIGARRAGA Dolariaga, z.g. 94 618 62 50 GARBIKETA ZERBITZUAK | SerViCioS de LiMPieZaJULIAN BILBAO IMAz Erremedio, 20 94 688 28 88 BASTERRETXEA ELEKTRIKA Arresi, 12 94 618 64 24LANDABASO, S.L. Landabaso poligonoa 94 688 11 78 GARBI-EDER Erremedio, 14 94 688 55 43 BERARGI ELEKTRIzIDADEA Askatasun bidea, 49 94 618 63 48MANUEL SANCHEz TRISTANzO Irakaskintza, 10 OSNE LIMPIEzAS zubiaur tar Kepa,32 609 415 789 FRANCISCO JAVIER ANDUIzA BILBAO Nardiz tar Jon, 54 94 688 05 52OLAETA Landabaso poligonoa, 8-1 94 618 64 75 HERRIKOA Arresi, 14 94 618 64 76RAMON LACA LACA Dibio, 8 94 688 05 64 IRURAK-BAT Erroxape kaia 94 688 03 47 GARRAIOAK | TranSPorTeSRENTERIA Aurrekoetxea, 24 behea 94 688 01 83 JESUS RIBAS Eskoikiz, 3 94 688 28 92RIVAS Landabaso poligonoa, 8 94 688 26 64 ATUCHA Askatasun bidea, 35 94 688 10 93 JON ANDER Bizkaiko Jaurerria, 2 94 688 46 11 JUAN RAMON ANASAGASTI Martin Deuna, 2 94 688 43 42 JOSE ANTONIO BEGOÑA Nardiz tar Jon, 19 94 688 59 43 ARRAINAK | PeSCadoS PAGAY Nardiz tar Jon,59 94 688 48 19 PAGAY ARGIGINTzA Nardiz tar Jon,59 94 688 48 19 GAS NATURALAREN LURPEKO BILTEGIACEBERBI, S.L. Kai bidea, z.g. 94 618 77 28 PEIO Arresi, 36 616 005 224 aLMaCÉn SuBTerraneo de GaS naTuraL induSTria GidaCONSERVAS SANCHEz U, S.L. Kai bidea, z.g. 94 618 64 71 ROYO ELEKTRIzITATEA 678 221 815 ENAGAS (Almacenamiento Gaviota) Bakio-Bermeo errepidea , 33,8 Km. 94 618 70 70 Guía industrialDELI IRLANDIA Kai bidea, z.g. 94 618 64 39EUSEBIO Y J. C. ROYO G. Kai bidea, z.g. 94 618 64 28 SANTAMAÑE BERRIA Santamañe, 4 94 688 52 74 www.enagas.esJOSE APRAIz TELLAETXE Kai bidea, z.g. 94 618 66 58PAULA FERNANDEz TELLAETXE Kai bidea, 3 94 688 56 32 ELEKTRONIKEA| eLeCTrÓniCaPESCADOS GRACIA, S.L. Kai bidea, z.g. 94 618 64 30 ALKAR ELEKTRONIKA Etxebarria tar Kresentzi, 10 94 688 31 62PDOS. HNAS SCHZ. MERINO, S.L. Ander Deuna, 7 94 688 29 81 ELECTRON Arresi, 22 94 618 64 77 TELMAR Nardiz tar Benantzio, 17 94 688 53 48 ARRAIN ESPORTATZAILEAK | PESCADOS (EXPORTADOR)BEROBER PDOS C.B. HNOS ROYO Erroxape kaia, 2 670411036 ERAIKINAK MANTENTZEA | ManTeniMienTo de ediFiCioS NELEIBER, S.L. zubiaur tar Kepa, 53 639 083 061 ARRAIN INPORTAZIÑOA ETA BANAKETEA PESCADOS (IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR) ERAIKUNTZEA | ConSTruCCiÓnINFRISA Artike auzoa, 23 94 618 70 78 AKATZ, S.L. Artike bidea, 2 946187576 ARTIKE,S.A. Artike bidea,33 94 618 77 44 ARRAIN KONTSERBAK | ConSerVaS de PeSCado BARRISTU, S.L. Landabaso poligonoa, pab. A 67 615 767 456 BOLATOKI Eskinarruaga, 10-1. 94 688 06 62ANCHOAS DE BERMEO Landabaso poligonoa, 8-2 ezk 94 688 46 23 COINSA, S.L. Nardiz tar Jon, 7-1. 629 483 340www.anchoasdebermeo.com CONSTRUCCIONES JOSU ERKOREKA, S.L. Artike bidea, 2 94 688 05 75ARROYABE CONS. LA GAVIOTA, S.L. Landabaso poligonoa, 2-p.9-3 94 618 66 67 ERKOLANAK Landabaso poligonoa, pab. 7 94 688 58 49www.arroyabe.es ETXEGINTzA Nardiz tar Jon, 10-1 94 688 11 58CUSUMANO Lamiaran Aranburu, z.g.(Mundaka) 94 688 16 50 EXPOSITO-JODAR Landabaso poligonoa 94 688 04 81www.cusumano.es Atunontzia | Buque atunero EXPOSITO-JODAR zubiaur tar Kepa, 59 608 675 206 Landabaso Industrialdea | Polígono Landabaso 82 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA UDAL ZERBITZU GIDA www.bermeokogida.net 83
 • 44. ENPRESA ETA INDUSTRIA GIDA Guía empresarial e industrial GREMIOEN KOORDINAZINOA | CoordinaCiÓn de GreMioS LOBALAK Dolariaga, z.g. 94 688 24 01 PATXI ITURGINTzA Arostegi, 28ARG COORDINACIÓN DE GREMIOS 667 812 570 zINTzILIK – LAN BERTIKALAK Nardiz tar Jon, 39 637 982 342JON ENRIKE Intxausti, 31 94 688 28 05 KONTAINERRAK | ConTenedoreS HERRI-LANETARAKO MAKINERIA | MaQuinaria oBra PÚBLiCa JUAN RAMON ANASAGASTI Martin Deuna, 2 behea 94 688 43 42ALQUILERES BERMEO, S.L. Landabaso poligonoa, 2. pab. 8.2 94 618 61 07ERTz Nardiz tar Jon, 44 647 510 694 KRISTALGINTZEA| CriSTaLerÍa HONDEAKETAK | eXCaVaCioneS ORMAETXEA Arresi, 13 946884265MINIEXCAVADORAS IRATI Talakoetxea, 6SATUR GOMEz Bizkai buru, 2-b 94 688 22 44 MARGOAK| PinTuraSVOLADURAS Y OBRAS SANTOS, S.A. Landabaso poligonoa, 2 94 688 45 60 ALBERTO BARRERAS ALBERDI Anasagasti tar Teodoro, 8 (Margoen biltegia) EDERRAMENDI Arresi, 15 94 618 67 58 IBILGAILUEN OSAGARRIAK (FABRIKAZINOA) JUAN JOSE zAUTUA LARRINAGA Landabaso poligonoa 94 688 08 74 ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS (FABRICACIÓN) LURGORRI Landabaso poligonoa, P. 4 94 688 46 79 MARGOGINTzA BITXI 94 618 66 41OLARRE XXI Landabaso Poligonoa 94 618 77 71 PINTURAS VASI 697 556 730 RAFA Arreskuenaga, 6 607 428 671 IGELTSEROTZA | aLBaÑiLerÍa zINTzILIK, LAN BERTIKALAK Nardiz tar Jon, 39 637 982 342ALBAÑILERIA SOTOMAYOR Artike bidea, 27 94 688 45 08ARG COORDINACIÓN DE GREMIOS 667 812 570 MARMOLARIAK | MÁrMoLCONSTRUCCIONES LASI 685 726 531 ARRIEN Landabaso poligonoa 94 618 60 72EKAITzA 639 981 353 MARMOLERIA CID Artike auzoa 94 688 04 80EMILIO ROMERO 660 055 173FELIPE Ertzila, 16FRAN DECORACIÓN EN ESCAYOLA 647 808 501 METAL-AROTZERIA | CarPinTerÍa MeTÁLiCaGAUR 653 013 260 ALUBER Landabaso poligonoa, p.8.2.3 94 688 29 89IBILUR Arresi, 16 94 688 56 67 LEJARzABAL Askatasun bidea, 30 94 618 77 78ILDEFONSO BRITO BAYAL Matxitxako bidea, 6-2 C 94 688 28 50 MONTAJES IzARRA 94 646 10 00IÑAKI ALBAÑILERIA EN GENERAL Dolariaga, 17 669 916 907J.A. GAUBEKA Etxebarria tar Kresentzi, 9 94 688 31 37 METALEZKO ERAIKUNTZAK- ERREMENTARITZAKJOSE INCHAUSTI SASIAIN Bizkai Buru, 8JOSE SASIAIN BELDARRAIN Kurtzio, z.g. ConSTruCCioneS MeTÁLiCaS-HerrerÍaSLUIS GRAÑA MATA Intxausti, 10 J.A. GAzTAÑAGA Landabaso poligonoa, P.6 ,128 94 688 07 06TXIKI LANAK 677 320 233 GALDABER Landabaso poligonoa, 2 par.11 94 618 77 96zINTzILIK LAN BERTIKALAK Nardiz tar Jon, 39 637 982 342 MOTORREN EKOIZPENA | MOTORES ( FABRICACIÓN) INDUSTRIA-MAKINEN TAILERRAK WARTSILA IBERICA Landabaso poligonoa, z.g. 94 617 01 00 TaLLer de MaQuinaria induSTriaL induSTria GidaIRURAK BAT S. COOP. Kai bidea, z.g. 94 688 03 47 ONTZIEN ZAMALANAK | ConSiGnaTario de BuQueS Guía industrialJOSE MARIA CUCURULL DOSUNA Y OTRO Landabaso poligonoa, 1 94 688 04 71 BERMEO OFFSHORE S.A. Erroxape kaia, z.g. 94 618 60 17 MARBECO S.A. Erroxape kaia, z.g. 94 688 46 47 ITSAS HORNIDURAK | SuMiniSTroS naVaLeSFIDEL BILBAO Lope Díaz de Haro, 15 94 688 04 12 OKINDEGI LANTOKIAK | PANADERÍA (OBRADOR)LEBATzALEEN KOOPERATIBA Fraile leku, 1 94 688 27 31 ana Mª araukua & P. ToMaS PorTuondo Landabaso poligonoa, P.87 94 688 01 95 LASPIUR Martin Deuna, 30 94 688 07 64 ITSAS TAILERRAK | TaLLereS naVaLeS Mundakako okindeGia eTa GoZoTeGia Landabaso poligonoa, 2, P. 7.2.4 94 688 57 40GAzTETXU Torrontero eskilarak, z.g. 94 688 40 52GOTXI Artike bidea, 1 94 688 27 03 OSTALARITZAKO EKIPAMENTUAKBERMEOIMEGA Artza, z.g. 94 688 02 87 eQuiPaMienTo Para HoSTeLerÍaGAzTETXU Landabaso poligonoa, 17.7 94 618 70 44 GAIzKA APRAIz TELLAETXE Artike bidea, 27 94 618 78 28MOTONAUTICA BERMEO Landabaso poligonoa, P.7.1.18 94 688 50 62 ITURGINTZEA | FonTanerÍa PINKIA| Acuchillador JOSE MANUEL VALLES Mikel Deuna bidea, 1 94 688 38 57EGUIÑO HNOS Andra Mari, 5 94 688 07 22FAYJOBER Ander Deuna, 2 94 688 39 70IÑAKI BILBAO ATXURRA Aurrekoetxea, 5 94 618 62 87 TURISMO ZERBITZUAK | SerViCioS TurÍSTiCoSIÑAKI ROMAN ANDONEGI Arostegi, 4 ATUNTXO 662 250 011JAVIER GONzALEz FONTANERIA 699 419 581 HEGALUzE BIDAIAK 666 791 021 84 www.bermeokogida.net UDAL ZERBITZU GIDA
 • 45. AURKIBIDEA ETA PLANOAKÍndice y Planos88 udaLerriko PLanoa | Plano del municipio90 Gune inTereSGarriak | Lugares de interés94 aurkiBidea SekToreka | Índice por sectores aurkiBidea eTa PLanoak Índice y Planos
 • 46. ANDRA UDALERRIKO PLANOA | Plano del municipio Bermeo 28 TALAKO 2 10 11 19 11 29 17 9 BI-3101 15 14 18 30 Bakio I T X A S G A N E 8 12 Plentzia 7 4 3 35 6 2 5 26 28 27 36 1 26 37 28 IKONOAK / ICONOS T A L A P E 24 39 9 22 21 IT 10 XA S- 11 GA NE 12 8 33 13 14 7 15 16 Taxi Geltokia / Parada de Taxis 20 6 19 MA 18 TXIT 17 5 XAK 34 O BID E- ZAB 2 ALA Bus Geltokia / Parada de Bus T A L A 14 A 12 LE KA Tren Geltokia / Estación de Tren 10 ATAL BEN ITO DE KALE A 2 BAR RUET Kantauri A K 10 4 ALE Itxasoa XU A 24 MA AT BIZ 6 KA ITZ IKO Aparkalekua / Parking TXIT BU AR RU XAK KA 4 LEA 6 ATA 2 O LD E KA LEA KAL Informazio bulegoa / Información -3 EA 22 5 24 EA Kirol Portua / Puerto deportivo -2 BIDEA KAL 13 2H-3 22 2H-2 A A 25 LE A KA LE 3 A 58 6 AR ORO 7 IK 56 INTZ 2 A 30 ES ONG 8 KALE R 1 U 7 21 AR 2H-1 -1 A TOD AT ZATX KALE AL 37 TZA 24 1 Portu Komertziala / Puerto comercial GARABILLA TAR JOSE 22 52 1 54 DE SKIN TI TE 5 27 IRAKA 30 2 50 RETA 13 KA ARIT AND LE 2H A AS 39 3 KALEA 47 14 3 IRAKASKINTZA 25 45 26 31 3 32 IBAR AG 43 12 A BAZ EA 10 41 LE 8 10 7 6 KAL 39 15 AS RA 37 KA 4 8 37 42 35 5 KOETX 0 5 31 4 21 EA SI Arrantza Portua / Puerto Pesquero 35 15 1 ESPA TAR 4 AN RRU RE RE 4 TALARA 2 40 13 19 2 42 ZEHA 11 6 29 AR 11 AUR 6 38 R KA 18 6 21 19 38 13-15 MAR RE IB 3 3 2 20 LE A 9 2 34 18 1 17 19 21 23 36 9 7 9 1 21 2 1 5 17 16 KALEA LEA ILTO 24 AURREKOETXEA 28 ESPA 17 I KA 27 22 15 24 16 7 17 32 Anbulatorioa / Ambulatorio 34 RRU 15 26 A 14 ZEHA 29 14 27 11 EA 1 4 25 NZKO KIA 3 2 R KA 5 KAL UK 17 9 7 30 7 LEA 7 XEA 13 23 5 24 3 22 7 ET 28 3 6 BIZK A 20 23 12 AKO 6 8 1 5 24 45 18 LE 21 26 RR 23 AIKO 68 22 TAL LEA 16 59 10 21 19 14 3 KA 10 12 JAU 3 PA 10 15 17 RER 14 4 21 22 LEA DONIEN E KALEA 2 RIA SI IETA KA 8 19 13 4 S.N. 6 19 KALE 1 RR ES KALEA RE BIDEBA 21 16 A 20 6 4 2 S.N. 11 6 Botika / Farmacia 7 9 1 5 14 17 AR 8 12 KALEA AT 7 12 2 4 10 BIDEBARRIETA 8 10 2 3 6 4 A 18 14 18 INTXAUSTI KALEA LE AL 16 15 4 26 2 12 10 8 13 BIZKAI KA 20 9 KO 2 16 28 3 1 DE 1 11 A 9 5-7 15 23 17 JAUR KALE 11 ERRIA 30 18 ZI O 3 9 32 USTI 19 17 3 15 KALE ITXA N 17 A 34 16 A KA 7 2321 3 5 7 EN Ertzaintza / Policia 5 1 15 B LE DOLARIA 3 33 25 31 GA 23 4 35 KALEA 16 A 1 10 4 ERTZILLA KALEA 39 6 R 14 22 22 16 14 16 18 KALEA 8 18 20 12 TA 28 12 S/N 4 Berh@z 24 12 26 32 30 2 KALEA 6 NARDIZ TAR JON KALEA 6 2 5 NARDIZ MAR 1 1 S.N. 2 34 15 4 44 3 1 3 13 36 38 11 13 40 A 9 21 56 54 33 Portu 19 42 N KALE 2 5 21 4 23 25 AROSTE 5 27 7 19 29 11 1 TAR JO 1 31 17 Udaltzaingoa / Policia Municipal 4 13 a TIN GI KALE NEK 6 1 9 RDIZ 4 3 kresentzi kale NA 3 A 17 13 U 3 2 14 4 23 25 47 ARRESI ESPARR DO 49 5 29 DEU 45 51 63 12 53 AZA 3 55 8 57 14 61 59 2 LA 5 2 Zaharra 6 EA 4 18 KAL 0 7 RIA 33 5 22 20 2 16 2 14 22 NA RI K 12 32 30 18 GA 24 1 28 30 32 34 3 1 7 33 1 5 11 2 1 de mendoza hurtado 5 KAL 24 K KALEA 38 36 22 Gasolindegia / Gasolinera ZUBIAUR TAR KEPA ALE 15 42 13 3 AL 11 5 32 EDIO 1 46 68 KALEA 17 48 1 EA 11 9 ERREM 21 50 A.p. 2 52 54 ZUBIA 19 56 EA UR TAR 39 17 14 A 47 12 lea 41 ZUBIAUR 10 8 14 artza ka 13 KEPA 39 23 a TAR KEPA 6 25 34 3 14 9 KALEA 27 49 KALEA 7 4 Lope Di 15 kale 45 43 16 7 78 29 51 2 31 4 az de Ha 53 ZUBIAUR TAR ro Kalea 21 KEPA 19 27 19 KALEA 6 25 23 16 13 11 18 ETA 6 6I-631 53 3 11 tar 15 13-15 Udal arreta zerbitzua / IS 5 49BIS 3 97 ATZ urua 2 PIZ 51BIS 1 2 ALD 18 9 51D 24 22 Berh@z 57 55 7 20 UA 45llube 5 8 20 A 5 3 1 59 A 1 G TA Servicio de atención Municipal endungia 4 RT 22 11 ria 4 A 11 13 15 17 19 R 3 EN 24 1 1 I 6 3 21 11 ED SE 23 19ebar bo arm 21 23 25 U 6 T AA GU 1 141210 4 K 8 6 8 ND 4 22 ES R O etx eskinarruaga kalea 6 R IÑ 3 14 12 KA 8 8 R S/N 5 3BIS 10 IG 34 2 A LE 10 108 6 4 O A 9 8 7 A 17 DEUNA KALE 10 PRANTZISKO 11 12 KOORDENADAK: CoordenadaS: 4 15 35 PR Latitudea: 43º.25´ N EA 22 Latitud: 43º.25´ N 3 AN 13 KAL TZ Longitudea: 02º.44´ O Longitud: 02º.44´ O 3 A DIBIO BIDE IS KALEA IZ A DEUN KO 5 6 OIK L 3 MIKE 1 1 5 7 ESK 13 2 4 DE 4 5 UN 9 1 3 3 A SEBASTIAN 2 19 Artza KA 4 6 L 8 EA 4 12 C 10 KALEA 12 ALMIKE A B 3 1 E J. 5 ID TRAKE KALEA 7 3 12 B 9 2 12 A 5 3 TAR 2 3 D S.N. N 4 U 3 A S LE 12 A 7 A E 5 T ELKANO 2 9 IK 15 A 4 K 15 UB S 6 10 s EZ A bi 11 EÑ 7 12 R XI KALEA ER 24 BIS24 13 17 32 BIS 32 22 18 15 17 34 ASKATASUN BIDEA 19 19 2 8 ZARRAGOIT 36 aurkiBidea eTa PLanoak 35 16 39 37 35 27 1 EA 41 35