UbiLab@SOFT: A tale of ubiquitous bears, flyswatters 
and punching bags in education.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

UbiLab@SOFT: A tale of ubiquitous bears, flyswatters 
and punching bags in education.

 • 938 views
Uploaded on

Slides of my presentation at the 2010 open day of the Software Languages Lab in which I outlined the lab's educational activities that involve ubiquitous or physical computing using......

Slides of my presentation at the 2010 open day of the Software Languages Lab in which I outlined the lab's educational activities that involve ubiquitous or physical computing using microcontrollers and the Scheme programming language.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
938
On Slideshare
635
From Embeds
303
Number of Embeds
17

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 303

http://coensblog.blogspot.com 102
http://soft.vub.ac.be 73
http://prog.vub.ac.be 56
http://coensblog.blogspot.be 48
http://www.linkedin.com 4
http://coensblog.blogspot.ca 3
http://coensblog.blogspot.fr 3
http://coensblog.blogspot.jp 2
http://coensblog.blogspot.com.es 2
http://coensblog.blogspot.nl 2
http://coensblog.blogspot.de 2
http://coensblog.blogspot.ie 1
http://translate.googleusercontent.com 1
http://coensblog.blogspot.se 1
http://coensblog.blogspot.co.uk 1
http://coensblog.blogspot.it 1
https://www.linkedin.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Coen De Roover Software Languages LabChristophe Scholliers Vrije Universiteit BrusselYves Vandriessche Belgium A tale of ubiquitous bears, flyswatters and punching bags in education
 • 2. Once upon a time ..there was a language called Picoand some students initiallyhostile towards programming ! ! !
 • 3. .. so we had to find a carrotbut without the stick μ-controller common in embedded systems 8-bit, AVR, 16Mhz 1KB SRAM, 16KB Flash 14 digital I/O pins, 6 analog I convenient package cheap popular in digital arts
 • 4. Swatting flieswith the carrot
 • 5. Birth of UbiLabphones, Lego robots, RFID readers, μ-controllers, wireless sensors
 • 6. UbiLab@softteaching activitiesμ to λ high school studentsλ on μ 1st bachelor studentsλ on μ 4 master student
 • 7. UbiLab@soft: μ to λ“I Love IT” workshops for high school students
 • 8. UbiLab@soft: μ to λ“I Love IT” workshops for high school students
 • 9. UbiLab@soft: λ on μprogramming projects first bachelor students
 • 10. UbiLab@soft: λ on μa more powerful carrot μ-controller 32-bit, ARM, 40Mhz 16KB SRAM, 256K Flash everything but the kitchen sink convenient package popular for prototyping embedded systems
 • 11. UbiLab@soft: λ on μproject assignments 1st bachelor(define led-pin (ash 1 6))(set-dir-output! GPIO_0 led-pin)(set-pin! GPIO_0 led-pin) Realisat ie van e e Ritmesp n in Soft - el en Hard ware Tweede Deel P Realisat Eerste B rogrammeerpro ie v achelor ject Virtueel an een 2009-20 10 in Soft - Doolhof ! Contact: ritmespe l@soft.vu b.ac.be en Hardwar Tweede e Introduc tie D eel Prog rammee Situerin 2008-20 rproject g 09 Twee Eerste B de zittijd achelor Realisat Waar he t eerste ie van e Introduc “ S tr u c tu deel van Virtueel en ti e program u r I” e n “A lg o het prog rammee rproject meerpro ri tm e n H in Soft - uisdier Situerin g program maat on meren v twikkeld ject eerd an geïnte er aan greerde e n d a ta bij de cu systeme rsus “In voornam st ru c tu re elijk steu n I” , le un nde op terpretati t d it d e e l va de vakke n Waar he uitvoeren e hardw en Hard t eerste : van he are én software n aan b od geko e I” wa arin rece n het ware “ S tr u c tu u r I” e deel van het prog rammee van loop banden t doorlo pen van magnetr die sam en één men is. D eze best nt he t Tweede program n “A lg o rproject in fitness centra. on - of w bepaald aan uit o Deel Pro meerpro ri tm e n voornam asprogra e taak p progra ject eerd e n d a ta elijk Praktijk mma’s to optimaa erprojecmaat mmeren van geïn er aan bij de c st ru c tu re n I” , le u steunde op toepak sing gramme t het co l ontw te urs n de v aske ntroleren Baclde loardw greerde systemen a us “Interpretatie t d itit d eell vva n Introduc t Eerste ikke n uitvoeren h h D de e tie : van hee r 2007-2én so are 00 ft an bod gekomen I” waari syst n an hete th pro van loop banden t doorlo pen van8 ware die same is. Deze eem recemt at ev grammeerproject op n h t Situerin in fitness magnetr n één b microcostaan a bentr an de o beoogt g centra. on- of w epaalde olleuitene r op pdracht. het reali asprogra a rzijd vo a rz Een doo seren va Praktijkto mma’s tondetaak s optimen l ijds en een op rm a de r midde l van Sc n een Waar he epassin g t h tu c brug et sson en troleren hardware de opdra cht af te heme pro geïntegreerd t eerste program de ons o -compon stemmen gramme “ S tr u c tu deel van Dit deel ma. mringen enten va assortim erbare u r I” e het prog van het de fysiek n dit syst ent senso program n “A lg o rammee systeem program e wereld eem. Sa ren ri tm e n rproje meerpro en de ab men rea meerpro op maa e n d a ta micct voornameli t van d ject beo Een goe stracte w liseren z program ject eerd roco st ru c tu re ntrolle jk steunde opdra e ogt het de prog ereld va ij de meren v er aan data rammee n h e t Sc maat on an geïnte bij de c ande n I” , rle nerzijds op decva Een d e ht. realisere n van e structuren en rstijl, do heme ursus “rzijds vo u n t d it en een kk oor mid uitvoeren twikkeld e hardw greerde systeme Inte rme d de brug tuss rpretatien I”e hardwe l va n de opdrac op en del van Scheme b en gri ïn lan ge . te gree a jk Mee rd lgoritmen blijf t ordacht ontwerp : van he are én n aan b en waarinare-comp h e t ht af te program microcon r n ook voo en een van loop t doorlo software p od gek de ons rec die rogm mmaomen is. omringende fyent het nten van dit one stemmen m ll r ze og, de inheren assortim troeerbareeventu r dit d verantwo orde ke banden in fitness pen van magnetr saraen é. Deze be staansieit e wereld k systeem. ent senso t ele tekort t beperk te reke eel van het pro uze van centra. on- of w én bepa u op Samendre ren kominge n -en o ject uite asprogra alde taa en de ab In ividue alisele n n alleen pslagcap rmate Praktijkto Een goe mm k optim stracte w re crzij tiv ea de eit maar in aciteit v epassin de prog a’s tot he aal erewaaa ld v rdoh it bij het de verf. an de g datastru rammee t controle n oetdSc r ezheo samenste cturen e rstijl, do ren vaardigh e me ra pd cht llen van Dit deel belangri n algori ordacht eden op een unie het syst van het jk. Mee tmen bli ontwerp een ludie ke kans biedt om eem wo systeem program microcon r nog, jf t ook en een ke manie de in he rdt aang op maa meerpro troller ze de inhe voor dit verantwo r in de p t afgelop emoedig m t van ject b t ev rent b deel v orde ke raktijk to en j d, u e
 • 12. Realisat ie van e Virtueel enUbiLab@soft: λ on μ H in Soft - uisdier en Hard ware Tweede D eel Prog r ammeer project E Introduc erste Ba tie chelor 2 007-200 8 project assignments 1st bachelor Situerin Waar he g “ S tr u c tu t eerste u r I” e deel van het prog pro n “A ramme
 • 13. UbiLab@soft: λ on μ Realisat Virtueel H ie van e uisdier en project assignments 1st bachelor in Soft - Tweede Deel Prog r en Hard ammeer ware p
 • 14. UbiLab@soft: λ on μ Realisa tie van een Ritmes in Soft pel - en Hard ware Tweede D e e l Pr project assignments 1st bachelor Eerste ogra Bachelo mmeerprojec r 2009-2 t 010! Contact: ritmesp el@soft .vub.ac .be
 • 15. UbiLab@soft: λ on μ Realisa tie van een Ritmes in Soft pel - en Hard ware Tweede D e e l Pr project assignments 1st bachelor Eerste ogra Bachelo mmeerprojec r 2009-2 t 010! Contact: ritmesp el@soft .vub.ac .be
 • 16. UbiLab@soft: λ on μ Realisat Ritmesp n ie van e e elproject assignments 1st bachelor in Soft - Tweede en Hard ware Deel P Eerste B rogrammeerpro ac jec
 • 17. UbiLab@soft: λ on μnot just pretty, also good code procedur Realisa tie van al abstractio pe Realisa Soft - en Har l in Ritmes een ns Virtueee Program E l te rsD a Bo e Tweed olh0of10 tie van e Deel ch lor meerproject een dware finite sta Realisa in Soft - 20 9-2 0 tie! van on en Hard VirtTueeee eel Progra en ritmespel@saoreub w ed C etac t: w te machin l H0uimmdrproject E ft.v .ac.be D Intr8-20s Tw ie ee in Soft 20 odu09 e r erste B - Introdu en Hardw e c es ti ede zit tijd achelo r Tweed ctie Situering are e Deel P Situeri rogramW ng aar he meerp t Introdu eerste “ S tr u c roject Eeel va ctie Waar het tu u r I” derstenB e hatcpro “ S tr u c eerste programme e n “A lg o hegramm lor 20eerp Situeri tu u r I” proelramn herproject ee ri tm e n e n d 07-2008 voorn de va e g roject progra en meretnprogra rder a a ta amelijk mmeerp maa“A lg o ri tm van geïnte erp an bij de st ru c tu re n ng mme st I” , le u eunde op de event str progra roject t ontwikkee n e n uitvo eerd lde h roje greerd ct vo cursus n t d it mmere e syst orn “ vakken Waar het eers maat n van g eren: er naan b ardd a ta st énc tu re emeamelijk stInterpretatie va he ij ware ru n aan deel v “ S tr u c te deel ontw van loïnte e t do de cu soft n I” bo eunde op I” an gre en in fi e van materp le n d tu u r I” uitvoe van hikkelde ha opbanderde systorlopen rsus “In ware , die usat dgekomendis. vakke rin recen h e t e waa et eams progra e n “ ren: van progra rdware tn me a it re n e men é e l v De n t h mmeerp van loA lg o ri tm hPtrak mmeerp én soft esscen tra.n bod gnetrotatiof w w édn ebepa n ze bestaan u et e doo n a - I”a aa aald h e t roject opband e n e ntijktoep roject vo ware d rlope g it progra mmere eerder en in fitn d a ta nassn g ornam ie sam ekomen is. Dsprogramrea’snt e taak opti op va inma rin m ce tohet n van g aan e st ru gne elijk en één eze b maal maat o ij sscentra c ntwikke Praktiïntegree Dit bdee e curs . tu re n I”tron- of steasp e op d epaalde estaan uit op et controlere e , le u n w und b t h uitvoere lde ha jktoeparde sy d van us “ l e t d it rogramm vakken taak op n n: van rdware ssingstmmen het pInterpreta systee e rogram tie d e e l v a’s tot timaal van loo het én soft op man a a h pbande Dit doorlopen microcontr d aat bod gekome erproject aarin re n h e t et controlere d wa va me I” w nsy fitneel van he n ma rellerieensamn de opdn is. De beoogt cent h in va o n steemsscentr anderzijd tron e t prog negra erz en éé racht. Een best het reat ze e op a. sm - en aijds en n b d aan uit lise t va ss vormof we sprog ee eoa ld tao toepas microcontr maabrugntude n meerproject ard ramn ppadeeop aor middelop ren van een Praktijk d h k o dracht ptima van Schem interrupt sn g in oller epro e ode pdrans o beoaret-ca’s w ogm geïnteg a derz nerzramm gijds o cht. m omtptot het he ona af teastle e pro reerd ijd ringend Een do re lise Dit de el van brug tu s vormen de ea. een n or fysiek entenconnvaleren mmen asso grammeerbare e mid re tro it va systeem het pro ssen de Ee hardwa op de opdrac de l wereld n dn syen em van Scen e ste ge rtiment op ma progragrammee ons nomoedg re-com ht af te heme ab d p st . ïnteme Sa gre sensore ponen nerea rd n at van mma. rproje ringe p e rogram w handlers racte microco ntrolle de opd datastct ctuendrogramke ers ten van dit sy emmen assort fysi m st mee ld va liseren zij d ere anderz r ene racht. ru beoogt h te e wetijl, re ste iment se rbare n het Sch e Ee jk n ijds vo Eenrzgos en e belangrin .doo en ealgoritmreld doordacht o em. Samen ijd realise en de nsoren eme rmen d e eren va abstract e rea brug tu e h de p enmicm d Me rr n og d n n ssen de datastruardwa rograp menopdra emiddel, vae Sc blijf tn oeen voe e rperen een liseren zij de o roco ntw ok g ïn w e ld va ve progra ons om cturen re-comp eetroller chtt eve belangringen en alg nerstejl, de oaf antustlem h ereet pbepe r tegredeel n heraSchemrde in mn o mma. rijk de Ind o n ti z o rd te e e rogram dit erd va t ntwoo e o n cht tekon ame rk m erb keuze e e ritm van microco . Meefysiivkguele re n blijfdito steontwertkossn rtime te ereken -en r n id e e mo are n he t van ldativite sy em. rp project ntroller waa o , wde crin en dt ok voo Sam e ingen allesenm e e nt opslag uiterma Een go zet eve oor d rd h e bij ra r d en re en veen sorer in it st aa n capacite ntueleeze oerent abeperke samit deelalisererantwoorde e verf. ede pro he t w d te datastru gramm ct it van ct Individ eers vaardig heden pdra tekortko cht te ereld evan van n etij de enst lle n va h z keuze de belang uren en alguele ticr,eati orda jl do un re op een mingeenall ieke ken -enhetnSche project van rijk waardo ritme o vite cht ludieen een ma ns bie opslhetca e stee uiterma ka m sy microco . Meer nog or deze blijf t it bij ontwerp en n het ke man a dt om ag m ier in d r in de ve de inpaciteit wordt aa te ntroller vaardig,h de in opdrach k voo samensteeen ve oo e prakt rf. ijk toe het afg van de ngemo zet eve eden operent t een un dit llen auto-pow h r ra tw elopen edigd, ntuele tekortkoeen lud eperk ieke kaeel va van nhetoorde ke b d n bie n syste te pass en . jaar ve rworve mingeke manier ken s-en dt ohet eprojectem uze rdt n ie Individ te re n uele cr n allee in m d in wo va waardo eativite it bij n maade praktipslagcapa het auitelo ate aangemoed o r in de jk toe te citeit fg rm en ja e or dez het sa passen van pd igd, er on vaardig e opdra menste verf. ar verw heden cht een llen va . e orven op een unieke n het ludieke kans b systeem Onders manier iedt om wordt teunin in de p de in h aangem raktijk e g toe te p t afgelopen ja oedigd , In de assen. ar verw practic orven prototy a van pische het va microco sensore k “Inte ntroller n verd rpretati verbind uide e I” w en en w lijkt, wat vo ordt ko rt de elke Sc o heme-p r elektrische werkin g van rocedu res sen schakelingen enkele sorwaa d rden uit eze met de lezen.
 • 18. UbiLab@soft: λ on Faculty of Engineerin g μ4 master thesis s cy Abstraction plementin g Concurren Embedded Im o re m ing Multi-C f o r P ro g ra m e Syste ms in Schem ent of the ter Science ial fulfillm ed Compu bmit ted in part ring: Appli n thesis su of Enginee Graduatio of Master ts for the degree requiremen me Ru ben Vandam t er n g D e Meu Prof. Dr. Wolfga Pr om ot or : o en D e R o over Adviso r s: D r . C Scholliers Christophe
 • 19. UbiLab@soft: λ on μ4master thesis about multi-core carrots μ4-controller 4 cores 64KB RAM / core 4 hardware threads @ 400Mhz convenient package can be linked together already used to implement hardware in software
 • 20. UbiLab@soft: λ on μ4master thesis about multi-core carrots "#$%&( logic +3%%+6/ logic 6&.0+3 PWM PWM )7+84 UART UART UART TX UART TX RX RX
 • 21. awar ded
 • 22. YvesVand riessche Christophe Scholliers Coen De Roov er