2011 08 mobil.sk

237 views
203 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 08 mobil.sk

 1. 1. AIMmonitorVýskum sociodemografie návštevníkovinternetu v Slovenskej RepublikeNázov média:mobil.skMesiac:August 2011 Základné informácieVel’kost’ internetovej populácie SR 2 557 168Poˇ et respondentov c Médium N = 438 Total (za všetky merané média) N = 33 045RU(poˇ et) c 37 499Reach(%) 1.47PV(poˇ et) (od navštevníkov zo SR) c 265 602PV(poˇ et) (od všetkých návštevníkov) c 288 459GRP (%) 10.39Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & GemiusAugust 2011 -1-
 2. 2. mobil.sk Tabul’ka 1: Pohlavie MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Muž 63.26 23 722 1.80 71.55 190 039 14.41 122.69 51.56 1 212 997 50.69 721 846 977 Žena 36.74 13 777 1.11 28.45 75 563 6.10 75.85 48.44 1 139 596 49.31 702 314 390 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 63 Muž 52 37 Žena 48 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -2-
 3. 3. mobil.sk Tabul’ka 2: Vek MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 14-19 let 15.91 5 964 1.48 16.97 45 079 11.16 100.72 15.79 371 521 17.57 250 186 084 20-29 let 33.86 12 697 1.79 26.70 70 924 9.99 121.97 27.76 653 104 29.31 417 436 338 30-39 let 27.26 10 223 1.63 33.37 88 637 14.09 110.82 24.60 578 761 23.98 341 493 160 40-49 let 14.65 5 494 1.35 16.18 42 971 10.59 92.31 15.87 373 403 15.19 216 377 679 50-59 let 5.88 2 204 0.73 4.28 11 367 3.78 49.95 11.77 276 900 10.15 144 522 589 60-69 let 1.64 614 0.71 1.78 4 733 5.51 48.74 3.36 79 070 3.15 44 890 991 70-79 let 0.80 300 1.40 0.71 1 891 8.77 95.19 0.84 19 832 0.65 9 254 526 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 2: Vek podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 16 14-19 let 16 34 20-29 let 28 27 30-39 let 25 15 40-49 let 16 6 50-59 let 12 2 60-69 let 3 1 70-79 let 1 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -3-
 4. 4. mobil.sk Tabul’ka 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Neukonˇ ené základné vzdelanie c 2.70 1 011 1.39 4.49 11 918 16.34 94.62 2.85 67 094 1.82 25 901 217 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17.43 6 534 1.55 13.95 37 062 8.77 105.51 16.52 388 577 18.61 264 981 541 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 19.78 7 417 1.23 21.18 56 263 9.36 84.11 23.52 553 259 26.63 379 235 198 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 43.91 16 465 1.59 46.36 123 141 11.87 108.24 40.57 954 401 39.40 561 132 586 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 3.64 1 366 1.66 3.45 9 162 11.15 113.38 3.21 75 587 2.89 41 187 744 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 12.54 4 703 1.38 10.56 28 056 8.23 94.08 13.33 313 672 10.65 151 723 082 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 3 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 3 17 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 20 24 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 44 41 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 4 3 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 13 13 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -4-
 5. 5. mobil.sk Tabul’ka 4: Poˇ et osôb v domácnosti c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1 osoba 7.65 2 867 1.48 8.64 22 958 11.83 100.79 7.59 178 497 7.93 112 912 450 2 osoby 21.30 7 987 1.65 23.72 63 006 12.98 112.22 18.98 446 533 19.30 274 805 487 3 osoby 25.49 9 559 1.44 27.65 73 433 11.02 97.87 26.05 612 821 25.18 358 634 864 4 osoby 26.66 9 998 1.33 22.07 58 616 7.82 90.90 29.33 690 033 29.78 424 077 390 5 osôb 13.79 5 170 1.74 10.42 27 679 9.29 118.32 11.65 274 168 11.47 163 412 796 6 a viac osôb 5.11 1 915 1.17 7.50 19 910 12.17 79.83 6.40 150 538 6.34 90 318 380 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 4: Poˇ et osôb v domácnosti podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 8 1 osoba 8 2 osoby 21 19 3 osoby 25 26 4 osoby 27 29 14 5 osôb 12 5 6 a viac osôb 6 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -5-
 6. 6. mobil.sk Tabul’ka 5: Gazdiná MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Gazdiná - Áno 62.00 23 250 1.41 58.16 154 481 9.39 96.37 64.34 1 513 591 65.38 931 187 092 Gazdiná - Nie 38.00 14 249 1.56 41.84 111 121 12.18 106.55 35.66 839 002 34.62 492 974 276 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 5: Gazdiná podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 62 Gazdiná - Áno 64 38 Gazdiná - Nie 36 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -6-
 7. 7. mobil.sk Tabul’ka 6: Hlava domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Hlava domácnosti - Áno 42.36 15 884 1.50 43.52 115 596 10.93 102.45 41.35 972 714 40.32 574 241 290 Hlava domácnosti - Nie 57.64 21 615 1.44 56.48 150 006 10.00 98.27 58.65 1 379 879 59.68 849 920 078 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 6: Hlava domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 42 Hlava domácnosti - Áno 41 58 Hlava domácnosti - Nie 59 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -7-
 8. 8. mobil.sk Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 51.75 19 404 1.51 48.23 128 109 9.95 102.81 50.33 1 184 133 50.36 717 220 579 Podnikatel’(ka), živnostník 15.76 5 910 1.34 18.99 50 431 11.40 91.12 17.30 406 972 15.28 217 607 351 Nepracujúci 27.18 10 190 1.43 28.77 76 407 10.72 97.48 27.88 655 848 29.03 413 432 215 Dôchodca 5.32 1 993 1.74 4.01 10 654 9.28 118.41 4.49 105 639 5.33 75 901 223 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 52 50 16 Podnikatel’(ka), živnostník 17 Nepracujúci 27 28 5 Dôchodca 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -8-
 9. 9. mobil.sk Tabul’ka 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c A - najvyšší 15.38 5 769 1.51 13.53 35 937 9.43 103.25 14.90 350 546 12.64 179 991 942 B 6.52 2 446 1.29 8.69 23 070 12.16 87.93 7.42 174 524 6.92 98 520 223 C1 18.44 6 915 1.61 20.33 54 005 12.58 109.85 16.79 394 932 16.35 232 790 037 C2 15.06 5 647 1.44 18.90 50 191 12.76 97.92 15.38 361 848 16.61 236 526 222 D 18.88 7 080 1.17 18.35 48 729 8.05 79.77 23.67 556 873 23.22 330 725 725 E1 11.53 4 323 2.01 8.76 23 261 10.83 137.29 8.40 197 577 9.00 128 129 971 E2 10.78 4 043 1.72 8.34 22 146 9.42 117.26 9.20 216 351 10.63 151 340 169 E3 3.40 1 273 1.17 3.11 8 262 7.61 79.96 4.25 99 940 4.64 66 137 080 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % A - najvyšší 15 15 7 B 7 18 C1 17 15 C2 15 19 D 24 12 E1 8 11 E2 9 3 E3 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -9-
 10. 10. mobil.sk ˇ Tabul’ka 9: Cistý príjem domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2.31 864 1.63 0.78 2 066 3.90 111.38 2.07 48 700 2.09 29 698 337 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 4.64 1 739 1.54 2.60 6 916 6.13 105.12 4.41 103 833 4.92 70 032 209 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 11.23 4 210 1.58 10.77 28 598 10.73 107.76 10.42 245 146 10.99 156 580 226 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 11.35 4 255 1.30 11.43 30 368 9.31 88.92 12.76 300 252 13.24 188 509 772 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 15.19 5 695 1.89 22.09 58 684 19.44 128.68 11.80 277 687 11.35 161 687 946 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 12.23 4 588 1.89 13.10 34 796 14.32 128.73 9.50 223 600 9.27 131 956 007 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 6.10 2 285 1.08 5.00 13 288 6.28 73.67 8.27 194 648 8.10 115 330 354 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 8.38 3 142 1.73 10.40 27 624 15.20 117.89 7.11 167 243 6.81 96 946 076 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 5.05 1 892 1.20 3.92 10 408 6.57 81.50 6.19 145 690 5.93 84 518 613 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 6.28 2 353 1.34 5.99 15 898 9.07 91.54 6.86 161 271 6.11 86 970 671 Bez príjmu 4.09 1 534 1.44 3.66 9 715 9.14 98.47 4.16 97 783 4.15 59 171 509 Neviem, nechcem odpovedat’ 13.16 4 935 1.17 10.26 27 240 6.48 80.07 16.44 386 736 17.05 242 759 649 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 ˇ Graf 9: Cistý príjem domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 2 Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2 5 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 4 11 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 10 11 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13 15 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 12 12 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 10 6 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 8 8 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7 5 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6 6 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7 Bez príjmu 4 4 Neviem, nechcem odpovedat’ 13 16 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -10-
 11. 11. mobil.sk Tabul’ka 10: Vel’kost’ miesta bydliska MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 999 obyvatel’ov 17.48 6 555 2.03 17.40 46 212 14.33 138.60 12.61 296 731 12.72 181 211 825 1000 - 4999 obyvatel’ov 19.39 7 272 1.02 19.85 52 718 7.39 69.55 27.89 656 045 30.26 430 897 662 5000 - 19999 obyvatel’ov 16.48 6 178 1.53 14.59 38 763 9.59 104.28 15.80 371 732 15.35 218 554 126 20000 - 99999 obyvatel’ov 30.35 11 379 1.51 31.00 82 347 10.96 103.31 29.38 691 074 26.71 380 346 350 Nad 100000 obyvatel’ov 16.30 6 112 1.67 17.15 45 562 12.44 113.79 14.32 337 008 14.97 213 151 406 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 10: Vel’kost’ miesta bydliska podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Do 999 obyvatel’ov 17 13 1000 - 4999 obyvatel’ov 19 28 5000 - 19999 obyvatel’ov 16 16 20000 - 99999 obyvatel’ov 30 29 Nad 100000 obyvatel’ov 16 14 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -11-
 12. 12. mobil.sk Tabul’ka 11: Kraj MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Banskobystrický kraj 17.31 6 490 2.01 15.68 41 641 12.87 136.76 12.66 297 743 13.41 190 953 195 Bratislavský kraj 13.18 4 943 1.41 13.72 36 445 10.37 95.95 13.74 323 247 13.29 189 224 482 Košický kraj 15.75 5 904 1.75 13.44 35 700 10.56 119.09 13.22 311 036 15.49 220 565 249 Nitriansky kraj 10.71 4 014 1.36 12.61 33 504 11.38 93.00 11.51 270 853 12.54 178 553 909 Prešovský kraj 12.44 4 665 1.19 12.26 32 556 8.31 81.17 15.33 360 583 13.35 190 158 796 Trenˇ iansky kraj c 9.73 3 649 1.23 10.98 29 159 9.79 83.55 11.65 274 005 10.89 155 138 928 Trnavský kraj 5.98 2 240 0.92 4.49 11 918 4.91 62.99 9.49 223 190 9.67 137 730 140 Žilinský kraj 14.91 5 591 1.76 16.82 44 679 14.08 120.15 12.41 291 932 11.36 161 836 669 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 11: Kraj podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Banskobystrický kraj 17 13 Bratislavský kraj 13 14 Košický kraj 16 13 Nitriansky kraj 11 12 Prešovský kraj 12 15 Trenˇ iansky kraj c 10 12 Trnavský kraj 6 9 15 Žilinský kraj 12 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -12-
 13. 13. mobil.sk Tabul’ka 12: Vybavenost’ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 44.44 16 666 1.35 41.60 110 488 8.97 92.26 48.17 1 133 316 46.53 662 595 904 Chata, chalupa 12.97 4 864 1.15 11.83 31 423 7.41 78.23 16.58 390 140 14.64 208 428 030 Osobný automobil 78.96 29 610 1.54 78.80 209 301 10.86 104.76 75.37 1 773 186 71.16 1 013 398 211 Mikrovlnná rúra 85.66 32 122 1.45 89.52 237 758 10.76 99.10 86.44 2 033 544 85.95 1 224 044 930 Umývaˇ ka riadu c 25.12 9 418 1.40 20.69 54 966 8.19 95.66 26.26 617 689 22.78 324 393 236 Elektrická v´ taˇ ka r c 64.00 24 000 1.40 68.32 181 461 10.55 95.20 67.23 1 581 662 62.27 886 779 962 Digitálny fotoaparát 78.30 29 361 1.57 78.87 209 490 11.19 106.91 73.24 1 722 974 69.11 984 193 104 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 80.82 30 308 1.49 85.04 225 856 11.08 101.36 79.74 1 875 945 76.60 1 090 907 535 Videokamera, digitálna videokamera 42.37 15 888 1.72 42.52 112 940 12.25 117.53 36.05 848 133 34.96 497 914 963 Farebná TV 91.08 34 153 1.47 92.36 245 308 10.54 100.09 90.99 2 140 718 88.81 1 264 835 822 Domáce kino 42.61 15 980 1.90 43.30 115 000 13.66 129.47 32.91 774 335 31.16 443 780 889 Osobný poˇ ítaˇ c c 89.29 33 482 1.48 89.05 236 522 10.47 101.03 88.38 2 079 260 84.71 1 206 430 848 Prípojka káblovej TV 60.46 22 673 1.56 57.02 151 455 10.45 106.69 56.67 1 333 292 56.24 800 924 725 Niˇ z uvedeného c 0.00 0 - 0.00 0 - - 0.00 0 0.00 0 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 12: Vybavenost’ podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 44 48 Chata, chalupa 13 17 Osobný automobil 79 75 86 Mikrovlnná rúra 86 Umývaˇ ka riadu c 25 26 64 Elektrická v´ taˇ ka r c 67 Digitálny fotoaparát 78 73 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 81 80 Videokamera, digitálna videokamera 42 36 91 Farebná TV 91 43 Domáce kino 33 Osobný poˇ ítaˇ c c 89 88 Prípojka káblovej TV 60 57 0 Niˇ z uvedeného c 0 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -13-
 14. 14. mobil.sk Tabul’ka 13: Všetky miesta používania internetu MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Doma 92.11 34 540 1.46 95.34 253 233 10.74 99.89 92.21 2 169 379 93.84 1 336 433 868 V zamestnaní 29.57 11 087 1.56 30.18 80 162 11.26 106.16 27.85 655 256 22.19 315 993 738 V škole 11.79 4 420 2.12 10.65 28 276 13.56 144.56 8.16 191 857 7.85 111 823 519 V internetovej kaviarni 1.57 588 1.19 1.89 5 033 10.15 80.97 1.94 45 630 1.84 26 133 810 Pri známych / rodine 11.47 4 301 2.43 10.91 28 989 16.35 165.43 6.93 163 115 6.75 96 069 057 Na inom mieste 9.93 3 724 2.03 12.58 33 418 18.24 138.59 7.17 168 598 5.70 81 138 033 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 13: Všetky miesta používania internetu podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 92 Doma 92 30 V zamestnaní 28 12 V škole 8 V internetovej kaviarni 2 2 Pri známych / rodine 11 7 10 Na inom mieste 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -14-
 15. 15. mobil.sk Tabul’ka 14: Spôsob pripojenia doma MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Dial-up 8.42 3 155 1.03 8.73 23 184 7.57 70.23 11.98 281 880 11.60 165 255 194 Mobil 5.85 2 195 1.67 3.09 8 206 6.25 114.08 5.13 120 736 4.91 69 921 051 Broad band 56.01 21 003 1.58 60.22 159 943 12.03 107.75 51.98 1 222 852 55.57 791 384 527 Neviem 4.61 1 727 1.23 2.39 6 344 4.53 84.19 5.47 128 743 8.37 119 142 970 Nemám doma internet 25.11 9 417 1.45 25.57 67 926 10.44 98.74 25.43 598 380 19.55 278 457 626 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 14: Spôsob pripojenia doma podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Dial-up 8 12 6 Mobil 5 56 Broad band 52 5 Neviem 5 25 Nemám doma internet 25 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -15-
 16. 16. mobil.sk Tabul’ka 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1-5 dní v mesiaci 6.17 2 314 0.33 6.14 16 304 2.35 22.71 27.17 639 266 2.26 32 217 754 6-10 dní v mesiaci 13.20 4 951 1.05 9.85 26 161 5.56 71.77 18.40 432 797 4.98 70 910 046 11-15 dní v mesiaci 15.50 5 813 1.50 10.69 28 404 7.33 102.32 15.15 356 449 9.02 128 460 847 16-20 dní v mesiaci 20.69 7 758 2.18 20.49 54 415 15.31 148.88 13.90 326 942 14.75 210 035 193 21 a viac dní v mesiaci 44.43 16 661 2.57 52.83 140 318 21.62 175.05 25.38 597 138 68.99 982 537 528 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 6 1-5 dní v mesiaci 27 13 6-10 dní v mesiaci 18 16 11-15 dní v mesiaci 15 21 16-20 dní v mesiaci 14 44 21 a viac dní v mesiaci 25 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -16-
 17. 17. mobil.sk Tabul’ka 16: IT znalosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Základné 43.70 16 386 1.12 41.25 109 574 7.50 76.50 57.12 1 343 768 60.31 858 844 977 Nadštandardné 46.83 17 560 1.81 48.08 127 693 13.13 123.18 38.02 894 396 35.37 503 685 918 Profesionálne 9.47 3 552 2.86 10.67 28 335 22.78 194.75 4.86 114 429 4.33 61 630 472 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 16: IT znalosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 44 Základné 57 47 Nadštandardné 38 9 Profesionálne 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -17-
 18. 18. mobil.sk Tabul’ka 17: Ekonomicky aktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Zamestnanec 43.98 16 492 1.54 39.85 105 852 9.90 105.21 41.80 983 413 39.95 568 933 841 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 5.52 2 069 1.61 6.96 18 479 14.36 109.64 5.03 118 393 6.82 97 076 764 Pracujúci dôchodca 0.83 312 0.75 0.27 706 1.69 51.10 1.63 38 385 1.71 24 322 747 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.42 530 1.11 1.16 3 073 6.43 75.77 1.87 43 941 1.89 26 887 226 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 48.25 18 095 1.42 51.77 137 493 10.83 97.16 49.67 1 168 460 49.64 706 940 789 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 17: Ekonomicky aktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 44 Zamestnanec 42 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 6 5 Pracujúci dôchodca 1 2 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 48 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -18-
 19. 19. mobil.sk Tabul’ka 18: Charakteristika zamestnania MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Vyšší management 0.70 263 1.03 0.72 1 903 7.41 70.08 1.00 23 620 0.62 8 846 342 Stredný management 3.12 1 171 0.90 2.41 6 391 4.92 61.43 5.08 119 621 4.30 61 245 786 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 6.54 2 453 1.41 4.51 11 974 6.90 96.47 6.78 159 554 5.41 77 085 493 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 10.60 3 976 1.39 13.73 36 469 12.79 95.11 11.15 262 276 12.15 173 028 841 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný 2.06 771 1.28 2.56 6 812 11.34 87.50 2.35 55 280 2.15 30 653 873 agent) Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 4.61 1 727 1.88 3.39 8 995 9.76 127.86 3.60 84 761 3.15 44 841 142 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou 5.19 1 946 1.86 5.92 15 716 15.00 126.68 4.10 96 372 4.42 63 013 205 kvalifikáciou Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’no- 0.86 324 1.04 2.65 7 031 22.59 71.06 1.22 28 630 1.18 16 765 921 hospodárs tve, lesníctve, a pod. Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostat- 13.08 4 905 1.71 7.21 19 138 6.68 116.75 11.20 263 577 12.41 176 675 283 ných odboroch (montér, remeselník) Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, 4.97 1 865 1.90 5.15 13 681 13.92 129.40 3.84 90 437 4.57 65 064 693 smetiar) Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 48.25 18 095 1.42 51.77 137 493 10.83 97.16 49.67 1 168 460 49.64 706 940 789 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 18: Charakteristika zamestnania podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Vyšší management 1 1 Stredný management 3 5 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 7 7 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 11 11 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný agent) 2 2 Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 5 4 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou kvalifikáciou 5 4 Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’nohospodárs tve, lesníctve, 1 a pod. 1 Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostatných odboroch (montér, 13 remeselník) 11 Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, smetiar) 5 4 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 48 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -19-
 20. 20. mobil.sk Tabul’ka 19: Podnikatel’ská cinnost’ ˇ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 2.99 1 120 1.57 3.12 8 275 11.60 107.07 2.79 65 645 2.47 35 125 217 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predaj- 8.16 3 058 1.12 12.76 33 904 12.38 76.17 10.71 251 910 9.63 137 186 065 ca) Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 4.62 1 731 1.88 3.11 8 252 8.98 128.53 3.59 84 535 2.73 38 814 302 Súkromný rol’ník 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.21 4 880 0.46 6 481 767 Respondent nie je podnikatel’ 84.24 31 589 1.49 81.01 215 171 10.17 101.86 82.70 1 945 621 84.72 1 206 554 017 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 19: Podnikatel’ská cinnost’ podl’a RU(%) ˇ 0% 50 % 100 % 3 Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predajca) 8 11 Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 5 4 Súkromný rol’ník 0 0 Respondent nie je podnikatel’ 84 83 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -20-
 21. 21. mobil.sk Tabul’ka 20: Poˇ et podriadených c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Bez podriadených 7.05 2 642 1.10 11.26 29 903 12.40 74.73 9.43 221 876 9.11 129 801 292 1 až 5 podriadených 7.37 2 764 1.34 6.12 16 243 7.89 91.57 8.05 189 395 6.61 94 140 898 6 až 10 podriadených 1.71 640 1.01 2.40 6 368 10.08 69.13 2.47 58 090 1.70 24 214 342 11 až 50 podriadených 3.09 1 157 1.57 2.25 5 979 8.09 106.83 2.89 67 971 2.24 31 933 609 viac ako 50 podriadených 0.38 141 1.01 0.09 232 1.65 68.84 0.55 12 880 0.53 7 609 339 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 80.41 30 153 1.54 77.89 206 877 10.56 104.96 76.61 1 802 379 79.80 1 136 461 889 Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 20: Poˇ et podriadených podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % Bez podriadených 7 9 1 až 5 podriadených 7 8 6 až 10 podriadených 2 2 11 až 50 podriadených 3 3 viac ako 50 podriadených 0 1 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 80 77 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -21-
 22. 22. mobil.sk Tabul’ka 21: Ekonomicky neaktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Nezamestnaný(á) 4.29 1 610 1.40 5.06 13 440 11.68 95.43 4.50 105 868 5.84 83 184 161 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 21.31 7 989 1.56 22.51 59 777 11.66 106.28 20.05 471 596 18.78 267 406 828 Osoba v domácnosti 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.64 15 009 0.67 9 486 886 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.14 427 0.85 0.83 2 217 4.43 58.27 1.96 46 015 2.55 36 362 243 Ostatní 0.44 163 0.87 0.37 973 5.16 59.10 0.74 17 359 1.19 16 992 098 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. 72.82 27 309 1.48 71.23 189 195 10.26 100.97 72.12 1 696 745 70.97 1 010 729 152 nepracujúci dôchodca Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 Graf 21: Ekonomicky neaktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Nezamestnaný(á) 4 5 21 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 20 0 Osoba v domácnosti 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 0 Ostatní 1 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. nepracujúci dôchodca 73 72 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, August 2011 -22-

×