2011 02 profutbal.sk

738 views
696 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 02 profutbal.sk

 1. 1. AIMmonitorVýskum sociodemografie návštevníkovinternetu v Slovenskej RepublikeNázov média:profutbal.skMesiac:Február 2011 Základné informácieVel’kost’ internetovej populácie SR 2 521 329Poˇ et respondentov c Médium N = 900 Total (za všetky merané média) N = 38 127RU(poˇ et) c 54 209Reach(%) 2.15PV(poˇ et) (od navštevníkov zo SR) c 2 849 084PV(poˇ et) (od všetkých návštevníkov) c 3 241 057GRP (%) 113.00Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & GemiusFebruár 2011 -1-
 2. 2. profutbal.sk Tabul’ka 1: Pohlavie MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Muž 73.51 39 850 3.06 81.46 2 320 862 178.09 142.22 51.69 1 198 943 52.76 815 266 709 Žena 26.49 14 359 1.18 18.54 528 222 43.36 54.83 48.31 1 120 679 47.24 730 075 084 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 74 Muž 52 26 Žena 48 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -2-
 3. 3. profutbal.sk Tabul’ka 2: Vek MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 14-19 let 23.50 12 739 3.12 14.78 421 114 102.97 144.88 16.22 376 263 17.66 272 929 923 20-29 let 36.24 19 646 2.64 46.54 1 326 049 178.01 122.67 29.54 685 328 29.89 461 906 827 30-39 let 22.95 12 442 2.02 21.13 602 042 97.93 94.14 24.38 565 566 24.58 379 826 152 40-49 let 9.22 4 997 1.28 4.96 141 252 36.13 59.45 15.51 359 724 15.11 233 426 999 50-59 let 6.54 3 543 1.24 11.48 327 055 114.34 57.62 11.34 263 158 9.75 150 656 259 60-69 let 1.09 588 1.04 0.51 14 405 25.35 48.19 2.25 52 280 2.34 36 224 118 70-79 let 0.46 250 1.33 0.60 17 166 91.28 62.06 0.75 17 300 0.67 10 371 515 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 2: Vek podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 24 14-19 let 16 36 20-29 let 30 23 30-39 let 24 9 40-49 let 16 7 50-59 let 11 1 60-69 let 2 0 70-79 let 1 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -3-
 4. 4. profutbal.sk Tabul’ka 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Neukonˇ ené základné vzdelanie c 2.01 1 089 3.19 2.75 78 284 229.32 148.37 1.35 31 407 1.08 16 652 530 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 21.58 11 699 2.73 8.46 241 158 56.27 126.96 17.00 394 289 17.63 272 499 668 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 19.25 10 433 1.65 32.48 925 330 146.22 76.68 25.10 582 226 31.70 489 835 682 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 42.78 23 193 2.27 40.68 1 158 866 113.28 105.44 40.58 941 210 37.47 579 077 201 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 4.70 2 545 2.34 5.06 144 160 132.26 108.63 4.32 100 277 3.78 58 445 155 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 9.68 5 249 1.79 10.57 301 286 102.58 83.12 11.65 270 212 8.34 128 831 557 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 2 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 1 22 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 19 25 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 43 41 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 5 4 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 10 12 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -4-
 5. 5. profutbal.sk Tabul’ka 4: Poˇ et osôb v domácnosti c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1 osoba 5.62 3 044 1.63 24.21 689 739 369.63 75.90 7.40 171 674 7.45 115 170 793 2 osoby 14.27 7 734 1.70 16.08 458 139 100.89 79.22 18.01 417 767 17.91 276 729 372 3 osoby 26.13 14 163 2.12 19.75 562 795 84.39 98.78 26.45 613 529 27.42 423 730 133 4 osoby 33.12 17 953 2.42 22.84 650 706 87.72 112.57 29.42 682 463 29.08 449 447 403 5 osôb 13.32 7 219 2.32 10.26 292 301 93.84 107.79 12.35 286 577 11.21 173 172 154 6 a viac osôb 7.55 4 094 2.55 6.86 195 404 121.79 118.69 6.36 147 610 6.93 107 091 938 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 4: Poˇ et osôb v domácnosti podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 6 1 osoba 7 2 osoby 14 18 3 osoby 26 26 4 osoby 33 29 13 5 osôb 12 8 6 a viac osôb 6 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -5-
 6. 6. profutbal.sk Tabul’ka 5: Gazdiná MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Gazdiná - Áno 49.47 26 818 1.68 62.92 1 792 654 112.50 78.28 63.20 1 465 937 61.95 957 352 649 Gazdiná - Nie 50.53 27 391 2.95 37.08 1 056 430 113.85 137.30 36.80 853 685 38.05 587 989 143 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 5: Gazdiná podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 49 Gazdiná - Áno 63 51 Gazdiná - Nie 37 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -6-
 7. 7. profutbal.sk Tabul’ka 6: Hlava domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Hlava domácnosti - Áno 34.71 18 816 1.84 50.25 1 431 566 140.11 85.65 40.53 940 030 40.59 627 238 919 Hlava domácnosti - Nie 65.29 35 393 2.36 49.75 1 417 518 94.53 109.78 59.47 1 379 592 59.41 918 102 874 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 6: Hlava domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 35 Hlava domácnosti - Áno 41 65 Hlava domácnosti - Nie 59 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -7-
 8. 8. profutbal.sk Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 45.49 24 658 1.94 59.69 1 700 690 134.08 90.42 50.31 1 166 971 48.96 756 603 924 Podnikatel’(ka), živnostník 14.90 8 075 1.76 9.40 267 938 58.28 81.69 18.24 422 988 17.63 272 369 544 Nepracujúci 36.56 19 819 2.80 26.40 752 282 106.38 130.35 28.05 650 595 29.09 449 478 369 Dôchodca 3.06 1 656 1.93 4.50 128 175 149.14 89.66 3.41 79 067 4.33 66 889 956 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 45 50 15 Podnikatel’(ka), živnostník 18 Nepracujúci 37 28 3 Dôchodca 3 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -8-
 9. 9. profutbal.sk Tabul’ka 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c A - najvyšší 15.52 8 413 2.37 19.47 554 782 156.47 110.37 14.06 326 206 12.14 187 641 288 B 7.96 4 314 2.26 6.34 180 602 94.50 104.99 7.58 175 830 6.77 104 623 650 C1 19.55 10 598 2.50 15.65 445 864 105.26 116.37 16.80 389 685 15.21 234 990 928 C2 16.89 9 156 2.29 34.35 978 697 245.16 106.68 15.83 367 271 15.50 239 577 629 D 20.06 10 872 1.84 16.34 465 413 78.86 85.68 23.41 542 991 24.10 372 363 769 E1 6.95 3 768 1.68 1.01 28 764 12.80 78.01 8.91 206 707 10.12 156 447 438 E2 10.26 5 562 2.40 6.09 173 575 74.81 111.51 9.20 213 451 8.82 136 372 328 E3 2.81 1 523 1.44 0.75 21 386 20.18 66.89 4.20 97 478 7.33 113 324 762 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % A - najvyšší 16 14 8 B 8 20 C1 17 17 C2 16 20 D 23 7 E1 9 10 E2 9 3 E3 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -9-
 10. 10. profutbal.sk ˇ Tabul’ka 9: Cistý príjem domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 3.14 1 703 3.39 0.95 27 132 54.05 157.86 1.99 46 180 3.40 52 478 147 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 3.34 1 808 1.68 1.97 56 006 52.08 78.22 4.27 98 939 5.66 87 467 577 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 7.63 4 137 1.48 6.78 193 248 69.13 68.83 11.09 257 182 12.78 197 457 240 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 8.26 4 477 1.34 9.49 270 315 81.20 62.55 13.20 306 253 13.60 210 095 577 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 11.34 6 144 2.13 13.81 393 429 136.59 99.23 11.42 264 984 11.72 181 117 465 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 11.80 6 394 2.53 10.92 311 101 122.91 117.50 10.04 232 871 9.41 145 467 848 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 9.92 5 378 2.51 19.92 567 497 264.54 116.61 8.51 197 356 7.95 122 829 715 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 10.05 5 445 3.06 4.11 117 057 65.73 142.23 7.06 163 836 5.94 91 792 627 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 7.53 4 083 2.75 6.08 173 285 116.80 128.03 5.88 136 489 4.81 74 350 905 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 9.40 5 095 3.01 10.31 293 764 173.66 140.10 6.71 155 624 5.59 86 439 154 Bez príjmu 6.20 3 358 3.17 5.10 145 369 137.13 147.36 4.20 97 524 4.53 70 069 439 Neviem, nechcem odpovedat’ 11.40 6 181 1.57 10.56 300 881 76.39 72.99 15.62 362 378 14.61 225 776 097 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 ˇ Graf 9: Cistý príjem domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 3 Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2 3 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 4 8 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 11 8 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13 11 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 11 12 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 10 10 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 9 10 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7 8 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6 9 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7 Bez príjmu 6 4 Neviem, nechcem odpovedat’ 11 16 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -10-
 11. 11. profutbal.sk Tabul’ka 10: Vel’kost’ miesta bydliska MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 999 obyvatel’ov 10.07 5 460 1.85 5.05 143 899 48.76 86.07 11.70 271 482 13.25 204 807 509 1000 - 4999 obyvatel’ov 28.24 15 306 2.22 19.43 553 649 80.45 103.45 27.29 633 136 27.17 419 795 372 5000 - 19999 obyvatel’ov 14.06 7 619 1.97 16.53 470 899 121.93 91.76 15.32 355 315 17.17 265 259 463 20000 - 99999 obyvatel’ov 32.20 17 458 2.25 42.08 1 198 780 154.51 104.66 30.77 713 789 28.65 442 694 902 Nad 100000 obyvatel’ov 15.43 8 364 2.22 16.91 481 856 128.16 103.47 14.91 345 897 13.77 212 784 547 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 10: Vel’kost’ miesta bydliska podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Do 999 obyvatel’ov 10 12 1000 - 4999 obyvatel’ov 28 27 5000 - 19999 obyvatel’ov 14 15 20000 - 99999 obyvatel’ov 32 31 Nad 100000 obyvatel’ov 15 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -11-
 12. 12. profutbal.sk Tabul’ka 11: Kraj MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Banskobystrický kraj 8.64 4 682 1.82 11.59 330 250 128.39 84.67 10.20 236 647 10.85 167 623 346 Bratislavský kraj 15.72 8 521 2.37 17.59 501 012 139.18 110.10 14.28 331 172 12.27 189 566 527 Košický kraj 11.60 6 285 1.91 10.64 303 106 92.25 88.98 13.03 302 293 15.03 232 298 615 Nitriansky kraj 11.21 6 078 1.80 17.51 498 825 148.11 83.94 13.36 309 856 13.37 206 640 934 Prešovský kraj 14.35 7 780 1.98 12.58 358 274 90.99 91.91 15.62 362 255 14.09 217 760 714 Trenˇ iansky kraj c 10.92 5 918 2.13 14.15 403 143 145.40 99.27 11.00 255 088 11.32 174 876 147 Trnavský kraj 13.02 7 058 2.96 7.03 200 339 84.11 137.83 9.45 219 134 9.49 146 678 070 Žilinský kraj 14.54 7 883 2.39 8.92 254 135 77.12 111.27 13.07 303 174 13.58 209 897 439 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 11: Kraj podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Banskobystrický kraj 9 10 Bratislavský kraj 16 14 Košický kraj 12 13 Nitriansky kraj 11 13 Prešovský kraj 14 16 Trenˇ iansky kraj c 11 11 Trnavský kraj 13 9 15 Žilinský kraj 13 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -12-
 13. 13. profutbal.sk Tabul’ka 12: Vybavenost’ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 52.51 28 463 2.35 41.58 1 184 790 97.86 109.34 48.02 1 113 873 46.84 723 781 110 Chata, chalupa 19.37 10 498 2.42 12.55 357 520 82.28 112.37 17.23 399 764 17.54 271 000 948 Osobný automobil 75.97 41 181 2.16 61.91 1 763 768 92.51 100.46 75.62 1 754 057 72.03 1 113 095 434 Mikrovlnná rúra 88.93 48 208 2.19 92.32 2 630 254 119.43 101.81 87.35 2 026 151 86.85 1 342 191 518 Umývaˇ ka riadu c 25.70 13 932 2.13 33.33 949 647 145.49 99.28 25.89 600 509 21.57 333 348 998 Elektrická v´ taˇ ka r c 67.18 36 420 2.11 60.27 1 717 066 99.53 98.19 68.42 1 587 147 65.92 1 018 656 712 Digitálny fotoaparát 77.72 42 131 2.28 75.83 2 160 486 117.02 106.14 73.23 1 698 570 69.67 1 076 690 057 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 84.00 45 538 2.23 88.34 2 517 006 123.15 103.63 81.06 1 880 337 79.50 1 228 517 923 Videokamera, digitálna videokamera 38.27 20 748 2.27 43.62 1 242 791 135.88 105.51 36.28 841 479 32.83 507 273 838 Farebná TV 93.09 50 465 2.18 98.09 2 794 756 120.97 101.59 91.63 2 125 537 91.88 1 419 836 293 Domáce kino 38.50 20 868 2.40 55.09 1 569 432 180.86 111.85 34.42 798 333 33.24 513 656 212 Osobný poˇ ítaˇ c c 90.61 49 117 2.20 93.49 2 663 672 119.10 102.15 88.70 2 057 575 87.62 1 354 040 442 Prípojka káblovej TV 63.92 34 651 2.41 77.89 2 219 198 154.54 112.24 56.95 1 321 083 56.18 868 152 791 Niˇ z uvedeného c 0.00 0 - 0.00 0 - - 0.00 0 0.00 0 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 12: Vybavenost’ podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 53 48 Chata, chalupa 19 17 Osobný automobil 76 76 89 Mikrovlnná rúra 87 Umývaˇ ka riadu c 26 26 67 Elektrická v´ taˇ ka r c 68 Digitálny fotoaparát 78 73 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 84 81 Videokamera, digitálna videokamera 38 36 93 Farebná TV 92 39 Domáce kino 34 Osobný poˇ ítaˇ c c 91 89 Prípojka káblovej TV 64 57 0 Niˇ z uvedeného c 0 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -13-
 14. 14. profutbal.sk Tabul’ka 13: Všetky miesta používania internetu MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Doma 91.96 49 854 2.16 92.58 2 637 776 114.07 100.27 91.72 2 127 503 94.05 1 453 467 231 V zamestnaní 25.49 13 820 1.98 25.78 734 358 105.24 92.12 27.68 641 987 20.71 320 048 142 V škole 15.18 8 229 3.11 8.29 236 114 89.31 144.78 10.49 243 219 8.36 129 213 700 V internetovej kaviarni 2.01 1 091 2.22 1.17 33 215 67.50 103.13 1.95 45 271 2.17 33 515 854 Pri známych / rodine 8.75 4 744 2.83 5.99 170 643 101.64 131.43 6.66 154 454 6.19 95 689 530 Na inom mieste 5.38 2 916 1.66 9.50 270 804 154.46 77.36 6.95 161 296 5.85 90 354 538 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 13: Všetky miesta používania internetu podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 92 Doma 92 25 V zamestnaní 28 15 V škole 10 V internetovej kaviarni 2 2 Pri známych / rodine 9 7 5 Na inom mieste 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -14-
 15. 15. profutbal.sk Tabul’ka 14: Spôsob pripojenia doma MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Dial-up 9.59 5 196 1.72 7.44 211 912 70.28 80.15 11.96 277 399 12.35 190 835 775 Mobil 3.05 1 651 1.30 2.73 77 787 61.44 60.67 5.02 116 470 5.47 84 511 852 Broad band 59.43 32 216 2.59 66.77 1 902 381 152.76 120.32 49.39 1 145 734 54.84 847 472 860 Neviem 3.82 2 071 1.42 1.29 36 772 25.29 66.26 5.77 133 772 7.98 123 325 221 Nemám doma internet 24.12 13 074 1.86 21.77 620 233 88.30 86.57 27.86 646 246 19.36 299 196 085 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 14: Spôsob pripojenia doma podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Dial-up 10 12 3 Mobil 5 59 Broad band 49 4 Neviem 6 24 Nemám doma internet 28 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -15-
 16. 16. profutbal.sk Tabul’ka 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1-5 dní v mesiaci 3.36 1 823 0.28 0.37 10 472 1.62 13.16 25.56 592 875 1.97 30 498 856 6-10 dní v mesiaci 7.61 4 124 0.95 1.26 35 934 8.29 44.24 17.20 398 960 4.55 70 385 816 11-15 dní v mesiaci 19.22 10 418 2.73 10.09 287 581 75.23 126.77 15.16 351 681 7.89 121 939 794 16-20 dní v mesiaci 20.82 11 285 2.94 14.91 424 735 110.73 136.84 15.21 352 884 15.85 244 926 987 21 a viac dní v mesiaci 48.99 26 557 3.92 73.37 2 090 363 308.58 182.34 26.87 623 220 69.73 1 077 590 339 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 3 1-5 dní v mesiaci 26 8 6-10 dní v mesiaci 17 19 11-15 dní v mesiaci 15 21 16-20 dní v mesiaci 15 49 21 a viac dní v mesiaci 27 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -16-
 17. 17. profutbal.sk Tabul’ka 16: IT znalosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Základné 50.69 27 478 1.90 43.83 1 248 891 86.54 88.56 57.24 1 327 694 61.91 956 762 574 Nadštandardné 44.85 24 313 2.55 53.02 1 510 652 158.17 118.40 37.88 878 665 34.37 531 130 625 Profesionálne 4.46 2 418 1.96 3.14 89 541 72.73 91.37 4.88 113 263 3.72 57 448 594 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 16: IT znalosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 51 Základné 57 45 Nadštandardné 38 4 Profesionálne 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -17-
 18. 18. profutbal.sk Tabul’ka 17: Ekonomicky aktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Zamestnanec 37.56 20 360 1.95 53.81 1 533 232 146.96 90.76 41.38 959 852 39.42 609 226 958 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 6.51 3 528 2.42 5.56 158 274 108.72 112.73 5.77 133 935 6.08 93 925 854 Pracujúci dôchodca 0.49 266 0.75 0.12 3 393 9.54 34.77 1.41 32 734 1.64 25 365 735 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 0.93 503 1.15 0.20 5 791 13.17 53.30 1.74 40 450 1.82 28 085 378 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 54.51 29 551 2.36 40.31 1 148 394 91.66 109.70 49.69 1 152 651 51.04 788 737 868 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 17: Ekonomicky aktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 38 Zamestnanec 41 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 7 6 Pracujúci dôchodca 0 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 55 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -18-
 19. 19. profutbal.sk Tabul’ka 18: Charakteristika zamestnania MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Vyšší management 0.75 406 1.64 0.20 5 577 22.48 76.23 0.98 22 821 0.67 10 359 067 Stredný management 3.82 2 069 1.74 3.63 103 284 86.77 80.85 4.72 109 504 3.62 55 868 680 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 6.02 3 262 1.97 8.85 252 216 151.93 91.41 6.58 152 728 4.73 73 089 291 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 10.88 5 895 2.04 8.26 235 399 81.40 94.82 11.47 266 038 9.50 146 769 982 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný 2.87 1 554 2.47 2.92 83 134 132.03 114.83 2.50 57 927 3.30 50 949 030 agent) Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 4.33 2 346 2.57 0.93 26 436 28.97 119.62 3.62 83 958 2.86 44 191 918 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou 3.77 2 043 2.02 4.90 139 503 137.82 93.88 4.01 93 120 3.96 61 235 036 kvalifikáciou Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’no- 0.50 268 0.84 0.39 11 231 35.26 39.26 1.26 29 299 1.70 26 336 156 hospodárs tve, lesníctve, a pod. Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostat- 10.78 5 841 2.03 27.57 785 462 272.59 94.28 11.43 265 100 13.93 215 246 558 ných odboroch (montér, remeselník) Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, 1.79 969 1.03 2.05 58 448 62.18 47.97 3.73 86 472 4.70 72 558 209 smetiar) Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 54.51 29 551 2.36 40.31 1 148 394 91.66 109.70 49.69 1 152 651 51.04 788 737 868 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 18: Charakteristika zamestnania podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Vyšší management 1 1 Stredný management 4 5 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 6 7 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 11 11 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný agent) 3 3 Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 4 4 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou kvalifikáciou 4 4 Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’nohospodárs tve, lesníctve, 1 a pod. 1 Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostatných odboroch (montér, 11 remeselník) 11 Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, smetiar) 2 4 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 55 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -19-
 20. 20. profutbal.sk Tabul’ka 19: Podnikatel’ská cinnost’ ˇ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 2.99 1 621 2.40 1.23 35 054 51.96 111.78 2.68 62 067 2.40 37 059 808 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predaj- 9.57 5 190 1.77 6.95 197 910 67.47 82.30 11.63 269 854 11.81 182 554 293 ca) Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 2.20 1 193 1.27 1.22 34 659 36.94 59.17 3.72 86 310 3.11 48 051 378 Súkromný rol’ník 0.13 70 1.36 0.01 315 6.08 63.11 0.21 4 755 0.30 4 704 065 Respondent nie je podnikatel’ 85.10 46 134 2.24 90.60 2 581 146 125.20 104.08 81.76 1 896 634 82.37 1 272 972 249 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 19: Podnikatel’ská cinnost’ podl’a RU(%) ˇ 0% 50 % 100 % 3 Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predajca) 10 12 Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 2 4 Súkromný rol’ník 0 0 Respondent nie je podnikatel’ 85 82 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -20-
 21. 21. profutbal.sk Tabul’ka 20: Poˇ et podriadených c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Bez podriadených 8.65 4 687 1.86 4.69 133 564 53.04 86.59 9.99 231 675 10.28 158 815 473 1 až 5 podriadených 6.46 3 499 1.74 4.96 141 214 70.15 80.86 7.98 185 206 6.89 106 527 677 6 až 10 podriadených 2.07 1 120 1.76 1.02 28 959 45.41 81.70 2.53 58 669 1.86 28 733 337 11 až 50 podriadených 2.01 1 092 1.48 2.50 71 237 96.52 68.82 2.93 67 901 2.47 38 206 062 viac ako 50 podriadených 0.28 150 1.17 0.06 1 824 14.14 54.33 0.51 11 862 0.41 6 314 741 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 80.54 43 659 2.28 86.77 2 472 286 128.92 105.89 76.06 1 764 307 78.09 1 206 744 503 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 20: Poˇ et podriadených podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % Bez podriadených 9 10 1 až 5 podriadených 6 8 6 až 10 podriadených 2 3 11 až 50 podriadených 2 3 viac ako 50 podriadených 0 1 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 81 76 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -21-
 22. 22. profutbal.sk Tabul’ka 21: Ekonomicky neaktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) cNezamestnaný(á) 3.69 2 000 1.88 2.37 67 516 63.38 87.35 4.23 98 005 6.02 92 966 001Žiak, študent, uˇ en c ˇ 31.44 17 044 3.29 22.86 651 244 125.73 153.05 20.54 476 536 19.20 296 745 374Osoba v domácnosti 0.20 109 0.67 0.01 422 2.57 31.03 0.65 15 126 0.63 9 685 189Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.23 664 1.28 1.16 33 100 63.79 59.54 2.06 47 735 2.46 38 091 326Ostatní 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.57 13 191 0.78 11 990 479Respondent je ekonomicky aktívny, resp. 63.44 34 390 1.90 73.60 2 096 802 115.58 88.17 71.95 1 669 027 70.91 1 095 863 424nepracujúci dôchodcaZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 Graf 21: Ekonomicky neaktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Nezamestnaný(á) 4 4 31 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 21 0 Osoba v domácnosti 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 0 Ostatní 1 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. nepracujúci dôchodca 63 72 Médium Total Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, Február 2011 -22-

×