2010 12 profutbal.sk SocDemo

403 views

Published on

AIMmonitor
Výskum sociodemografie návštevníkov
internetu v Slovenskej Republike
Názov média:
Profutbal.sk
Mesiac:
December 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 12 profutbal.sk SocDemo

 1. 1. AIMmonitorVýskum sociodemografie návštevníkovinternetu v Slovenskej RepublikeNázov média:profutbal.skMesiac:December 2010 Základné informácieVel’kost’ internetovej populácie SR 2 393 025Poˇ et respondentov c Médium N = 870 Total (za všetky merané média) N = 38 168RU(poˇ et) c 50 247Reach(%) 2.10PV(poˇ et) (od navštevníkov zo SR) c 2 109 072PV(poˇ et) (od všetkých návštevníkov) c 2 396 130GRP (%) 88.13Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & GemiusDecember 2010 -1-
 2. 2. profutbal.sk Tabul’ka 1: Pohlavie MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Muž 67.73 34 033 2.74 80.75 1 703 037 136.95 130.34 51.97 1 144 074 52.60 863 451 646 Žena 32.27 16 213 1.41 19.25 406 035 35.32 67.18 48.03 1 057 508 47.40 778 068 219 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 68 Muž 52 32 Žena 48 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -2-
 3. 3. profutbal.sk Tabul’ka 2: Vek MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 14-19 let 27.36 13 749 3.58 13.95 294 192 76.62 170.54 16.05 353 263 19.48 319 820 226 20-29 let 38.07 19 130 2.82 49.64 1 046 900 154.51 134.46 28.31 623 376 29.56 485 295 303 30-39 let 19.48 9 790 1.75 21.09 444 869 79.47 83.29 23.39 515 013 23.11 379 436 566 40-49 let 6.59 3 313 0.84 3.96 83 530 21.26 40.16 16.42 361 517 14.86 243 976 480 50-59 let 6.73 3 379 1.23 5.34 112 561 41.04 58.68 11.46 252 319 9.12 149 672 391 60-69 let 1.39 695 0.84 5.89 124 145 149.94 40.03 3.46 76 170 3.25 53 362 899 70-79 let 0.38 188 0.87 0.14 2 875 13.28 41.52 0.90 19 921 0.61 9 956 001 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 2: Vek podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 27 14-19 let 16 38 20-29 let 28 19 30-39 let 23 7 40-49 let 16 7 50-59 let 11 1 60-69 let 3 0 70-79 let 1 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -3-
 4. 4. profutbal.sk Tabul’ka 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Neukonˇ ené základné vzdelanie c 3.48 1 751 3.88 2.09 44 093 97.66 184.70 1.89 41 539 1.81 29 661 568 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 27.37 13 754 3.29 13.14 277 068 66.30 156.74 17.46 384 481 20.66 339 147 343 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 13.73 6 896 1.13 17.02 359 023 58.94 53.92 25.45 560 408 31.35 514 682 989 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 40.56 20 379 2.16 49.02 1 033 836 109.71 102.99 39.38 866 980 35.32 579 863 790 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 3.57 1 793 1.97 5.17 109 110 120.15 94.05 3.79 83 547 3.06 50 254 622 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 11.29 5 672 1.97 13.56 285 942 99.41 93.92 12.02 264 626 7.79 127 909 554 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 3 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 2 27 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 14 25 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 41 39 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 4 4 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 11 12 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -4-
 5. 5. profutbal.sk Tabul’ka 4: Poˇ et osôb v domácnosti c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1 osoba 5.48 2 751 1.53 7.47 157 550 87.73 72.98 7.50 165 211 8.36 137 254 528 2 osoby 12.62 6 340 1.43 19.66 414 622 93.39 68.02 18.55 408 442 17.08 280 298 167 3 osoby 21.99 11 049 1.75 36.53 770 443 122.23 83.49 26.34 579 877 26.44 434 035 187 4 osoby 34.36 17 265 2.46 21.13 445 724 63.39 116.94 29.38 646 899 29.25 480 194 365 5 osôb 16.07 8 074 2.88 9.19 193 823 69.17 137.24 11.71 257 796 12.10 198 596 660 6 a viac osôb 9.48 4 764 3.06 6.02 126 911 81.45 145.63 6.51 143 356 6.77 111 140 958 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 4: Poˇ et osôb v domácnosti podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 5 1 osoba 8 2 osoby 13 19 3 osoby 22 26 4 osoby 34 29 16 5 osôb 12 9 6 a viac osôb 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -5-
 6. 6. profutbal.sk Tabul’ka 5: Gazdiná MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Gazdiná - Áno 48.85 24 543 1.61 56.69 1 195 563 78.21 76.47 63.88 1 406 333 60.95 1 000 461 970 Gazdiná - Nie 51.15 25 703 2.97 43.31 913 509 105.68 141.62 36.12 795 249 39.05 641 057 896 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 5: Gazdiná podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 49 Gazdiná - Áno 64 51 Gazdiná - Nie 36 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -6-
 7. 7. profutbal.sk Tabul’ka 6: Hlava domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Hlava domácnosti - Áno 29.13 14 636 1.48 39.53 833 673 84.30 70.49 41.32 909 783 38.42 630 644 109 Hlava domácnosti - Nie 70.87 35 610 2.54 60.47 1 275 399 90.83 120.78 58.68 1 291 799 61.58 1 010 875 756 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 6: Hlava domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 29 Hlava domácnosti - Áno 41 71 Hlava domácnosti - Nie 59 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -7-
 8. 8. profutbal.sk Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 43.66 21 937 1.82 58.80 1 240 062 103.01 86.78 50.31 1 107 568 47.83 785 124 497 Podnikatel’(ka), živnostník 14.03 7 047 1.61 10.44 220 109 50.27 76.66 18.30 402 805 17.28 283 683 893 Nepracujúci 40.98 20 588 3.15 29.55 623 269 95.44 150.15 27.29 600 815 30.51 500 860 537 Dôchodca 1.34 673 0.69 1.22 25 632 26.09 32.64 4.11 90 393 4.38 71 850 938 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 44 50 14 Podnikatel’(ka), živnostník 18 Nepracujúci 41 27 1 Dôchodca 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -8-
 9. 9. profutbal.sk Tabul’ka 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c A - najvyšší 13.61 6 840 2.04 24.18 509 898 151.75 96.96 14.04 309 137 10.60 173 947 786 B 8.72 4 382 2.51 9.34 197 084 112.64 119.30 7.31 160 966 6.37 104 484 738 C1 17.10 8 593 2.18 20.39 430 063 109.34 104.06 16.44 361 853 14.45 237 174 756 C2 14.73 7 398 1.96 21.32 449 653 119.36 93.53 15.74 346 595 15.45 253 663 630 D 26.27 13 198 2.36 13.69 288 736 51.53 112.17 23.42 515 543 24.36 399 814 590 E1 5.01 2 518 1.17 1.86 39 310 18.23 55.60 9.01 198 432 10.99 180 449 058 E2 10.63 5 343 2.32 7.54 158 980 68.92 110.32 9.64 212 229 10.90 178 884 559 E3 3.92 1 971 1.87 1.68 35 349 33.59 89.20 4.40 96 824 6.89 113 100 749 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % A - najvyšší 14 14 9 B 7 17 C1 16 15 C2 16 26 D 23 5 E1 9 11 E2 10 4 E3 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -9-
 10. 10. profutbal.sk ˇ Tabul’ka 9: Cistý príjem domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2.28 1 146 2.17 0.86 18 162 34.42 103.47 2.20 48 541 3.21 52 711 814 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 3.49 1 754 1.61 1.61 33 960 31.20 76.75 4.55 100 132 5.59 91 769 659 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 8.06 4 047 1.50 6.90 145 585 54.13 71.67 11.24 247 432 12.85 210 923 525 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 8.43 4 237 1.33 5.83 122 978 38.67 63.45 13.29 292 589 13.85 227 390 014 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 12.66 6 360 2.32 11.70 246 812 90.14 110.63 11.44 251 914 11.68 191 752 632 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 8.96 4 499 1.90 16.15 340 690 143.85 90.49 9.90 217 888 8.66 142 179 138 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 10.82 5 436 2.75 10.47 220 870 111.82 131.09 8.25 181 717 7.66 125 684 534 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 9.24 4 642 2.75 8.61 181 654 107.57 130.93 7.06 155 362 5.68 93 240 888 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 5.66 2 844 1.93 5.24 110 477 74.86 91.81 6.17 135 775 5.03 82 546 897 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 9.93 4 990 3.21 18.01 379 872 243.97 152.65 6.51 143 246 5.34 87 716 746 Bez príjmu 5.31 2 667 2.81 5.19 109 443 115.22 133.77 3.97 87 383 5.30 86 982 729 Neviem, nechcem odpovedat’ 15.16 7 618 2.06 9.42 198 570 53.79 98.30 15.43 339 597 15.15 248 621 289 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 ˇ Graf 9: Cistý príjem domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 2 Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2 3 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 5 8 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 11 8 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13 13 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 11 9 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 10 11 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 8 9 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7 6 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6 10 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7 Bez príjmu 5 4 Neviem, nechcem odpovedat’ 15 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -10-
 11. 11. profutbal.sk Tabul’ka 10: Vel’kost’ miesta bydliska MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 999 obyvatel’ov 9.85 4 948 1.83 7.08 149 401 55.12 86.95 11.33 249 351 12.83 210 592 470 1000 - 4999 obyvatel’ov 26.57 13 352 1.97 15.77 332 682 49.19 94.03 28.26 622 189 30.58 501 923 009 5000 - 19999 obyvatel’ov 14.38 7 226 1.92 13.81 291 173 77.34 91.42 15.73 346 353 15.93 261 485 279 20000 - 99999 obyvatel’ov 33.47 16 816 2.39 44.08 929 680 132.16 113.85 29.40 647 156 26.94 442 257 997 Nad 100000 obyvatel’ov 15.73 7 903 2.16 19.26 406 136 111.03 102.90 15.29 336 533 13.72 225 261 110 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 10: Vel’kost’ miesta bydliska podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Do 999 obyvatel’ov 10 11 1000 - 4999 obyvatel’ov 27 28 5000 - 19999 obyvatel’ov 14 16 20000 - 99999 obyvatel’ov 33 29 Nad 100000 obyvatel’ov 16 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -11-
 12. 12. profutbal.sk Tabul’ka 11: Kraj MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Banskobystrický kraj 8.11 4 075 1.61 11.22 236 681 93.22 76.45 10.61 233 589 11.30 185 535 458 Bratislavský kraj 14.70 7 385 2.15 16.77 353 588 103.15 102.61 14.32 315 358 11.32 185 804 664 Košický kraj 14.52 7 295 2.40 13.28 280 037 92.19 114.38 12.69 279 471 15.86 260 268 096 Nitriansky kraj 9.69 4 868 1.45 7.10 149 741 44.48 68.86 14.07 309 744 14.05 230 694 677 Prešovský kraj 17.69 8 886 2.46 16.81 354 470 97.99 117.00 15.12 332 794 14.16 232 404 532 Trenˇ iansky kraj c 11.94 5 997 2.34 8.47 178 694 69.71 111.43 10.71 235 836 10.61 174 154 902 Trnavský kraj 7.78 3 908 1.87 12.48 263 153 126.14 89.22 8.72 191 937 9.20 150 982 839 Žilinský kraj 15.58 7 830 2.38 13.88 292 707 88.92 113.28 13.76 302 851 13.50 221 674 699 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 11: Kraj podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Banskobystrický kraj 8 11 Bratislavský kraj 15 14 Košický kraj 15 13 Nitriansky kraj 10 14 Prešovský kraj 18 15 Trenˇ iansky kraj c 12 11 Trnavský kraj 8 9 16 Žilinský kraj 14 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -12-
 13. 13. profutbal.sk Tabul’ka 12: Vybavenost’ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 47.67 23 950 2.08 36.55 770 963 66.82 98.86 48.21 1 061 473 47.48 779 357 650 Chata, chalupa 20.01 10 053 2.42 16.67 351 587 84.48 115.04 17.39 382 893 15.58 255 741 812 Osobný automobil 78.48 39 435 2.19 67.57 1 425 048 79.25 104.44 75.15 1 654 413 71.00 1 165 443 517 Mikrovlnná rúra 89.91 45 178 2.18 93.66 1 975 308 95.36 103.87 86.56 1 905 701 85.56 1 404 443 763 Umývaˇ ka riadu c 23.64 11 878 1.96 27.69 583 901 96.59 93.58 25.26 556 154 20.13 330 377 361 Elektrická v´ taˇ ka r c 67.28 33 806 2.07 64.92 1 369 157 83.69 98.41 68.37 1 505 157 64.28 1 055 166 487 Digitálny fotoaparát 78.50 39 444 2.28 72.08 1 520 141 87.82 108.53 72.33 1 592 468 68.58 1 125 680 837 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 84.87 42 646 2.21 86.36 1 821 455 94.42 105.28 80.62 1 774 814 79.60 1 306 670 436 Videokamera, digitálna videokamera 38.38 19 283 2.27 34.82 734 326 86.34 107.98 35.54 782 507 31.36 514 813 340 Farebná TV 93.04 46 751 2.15 96.22 2 029 368 93.17 102.22 91.02 2 003 890 90.74 1 489 445 463 Domáce kino 36.62 18 401 2.25 48.22 1 017 003 124.40 107.20 34.16 752 102 34.98 574 230 050 Osobný poˇ ítaˇ c c 90.57 45 508 2.16 93.41 1 970 090 93.49 102.85 88.06 1 938 781 86.27 1 416 192 956 Prípojka káblovej TV 60.85 30 576 2.26 75.02 1 582 330 116.96 107.64 56.53 1 244 658 55.66 913 595 886 Niˇ z uvedeného c 0.00 0 - 0.00 0 - - 0.00 0 0.00 0 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 12: Vybavenost’ podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 48 48 Chata, chalupa 20 17 Osobný automobil 78 75 90 Mikrovlnná rúra 87 Umývaˇ ka riadu c 24 25 67 Elektrická v´ taˇ ka r c 68 Digitálny fotoaparát 79 72 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 85 81 Videokamera, digitálna videokamera 38 36 93 Farebná TV 91 37 Domáce kino 34 Osobný poˇ ítaˇ c c 91 88 Prípojka káblovej TV 61 57 0 Niˇ z uvedeného c 0 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -13-
 14. 14. profutbal.sk Tabul’ka 13: Všetky miesta používania internetu MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Doma 90.76 45 603 2.08 88.85 1 873 851 85.62 99.23 91.46 2 013 547 94.74 1 555 235 276 V zamestnaní 24.82 12 470 1.88 35.37 745 937 112.69 89.73 27.66 608 972 19.02 312 225 107 V škole 19.06 9 578 4.04 8.83 186 310 78.64 192.55 9.90 217 960 8.59 141 017 745 V internetovej kaviarni 1.90 953 2.17 0.99 20 901 47.60 103.44 1.83 40 394 1.85 30 287 358 Pri známych / rodine 9.93 4 987 3.09 11.47 241 919 149.92 147.22 6.74 148 451 6.61 108 457 542 Na inom mieste 7.73 3 881 2.42 8.85 186 598 116.11 115.03 6.72 147 854 5.90 96 817 183 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 13: Všetky miesta používania internetu podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 91 Doma 91 25 V zamestnaní 28 19 V škole 10 V internetovej kaviarni 2 2 Pri známych / rodine 10 7 8 Na inom mieste 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -14-
 15. 15. profutbal.sk Tabul’ka 14: Spôsob pripojenia doma MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Dial-up 10.14 5 097 1.73 7.17 151 212 51.39 82.50 12.30 270 710 14.06 230 777 275 Mobil 4.08 2 048 1.67 2.73 57 497 46.75 79.34 5.14 113 147 5.01 82 302 558 Broad band 52.33 26 294 2.27 61.91 1 305 779 112.53 107.92 48.49 1 067 574 53.28 874 680 567 Neviem 5.74 2 884 1.95 5.04 106 229 71.96 93.05 6.17 135 805 8.77 143 937 847 Nemám doma internet 27.71 13 922 2.08 23.15 488 355 73.13 99.29 27.90 614 344 18.87 309 821 619 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 14: Spôsob pripojenia doma podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Dial-up 10 12 4 Mobil 5 52 Broad band 48 6 Neviem 6 28 Nemám doma internet 28 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -15-
 16. 16. profutbal.sk Tabul’ka 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1-5 dní v mesiaci 4.48 2 251 0.37 0.84 17 800 2.94 17.71 25.29 556 805 1.75 28 772 333 6-10 dní v mesiaci 11.14 5 598 1.35 5.51 116 217 28.10 64.47 17.28 380 501 4.40 72 279 126 11-15 dní v mesiaci 13.75 6 906 1.93 12.88 271 673 75.76 91.72 14.99 329 918 8.18 134 298 002 16-20 dní v mesiaci 14.11 7 089 2.20 12.12 255 594 79.16 104.57 13.49 297 046 12.58 206 528 758 21 a viac dní v mesiaci 56.52 28 401 4.10 68.65 1 447 789 209.00 195.26 28.95 637 310 73.08 1 199 641 646 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 4 1-5 dní v mesiaci 25 11 6-10 dní v mesiaci 17 14 11-15 dní v mesiaci 15 14 16-20 dní v mesiaci 13 57 21 a viac dní v mesiaci 29 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -16-
 17. 17. profutbal.sk Tabul’ka 16: IT znalosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Základné 47.51 23 871 1.72 44.96 948 222 68.22 81.79 58.08 1 278 722 61.48 1 009 192 634 Nadštandardné 47.47 23 854 2.67 47.60 1 003 965 112.40 127.19 37.32 821 740 34.64 568 553 727 Profesionálne 5.02 2 521 2.29 7.44 156 885 142.74 109.28 4.59 101 119 3.89 63 773 503 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 16: IT znalosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 48 Základné 58 47 Nadštandardné 37 5 Profesionálne 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -17-
 18. 18. profutbal.sk Tabul’ka 17: Ekonomicky aktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Zamestnanec 35.34 17 757 1.81 54.31 1 145 497 116.60 86.09 41.05 903 814 37.50 615 563 516 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 6.02 3 026 2.23 4.20 88 560 65.37 106.39 5.66 124 631 6.70 110 042 669 Pracujúci dôchodca 0.72 362 0.85 0.08 1 762 4.12 40.40 1.79 39 367 1.67 27 378 208 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1.57 790 1.83 0.20 4 244 9.82 87.10 1.81 39 754 1.96 32 140 105 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 56.34 28 310 2.38 41.20 869 010 73.08 113.38 49.69 1 094 014 52.17 856 395 368 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 17: Ekonomicky aktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 35 Zamestnanec 41 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 6 6 Pracujúci dôchodca 1 2 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 2 2 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 56 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -18-
 19. 19. profutbal.sk Tabul’ka 18: Charakteristika zamestnania MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Vyšší management 1.01 508 1.97 0.14 2 935 11.39 93.97 1.08 23 708 0.59 9 745 571 Stredný management 4.10 2 057 1.83 6.39 134 715 119.80 87.16 4.70 103 451 2.99 49 142 048 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 5.71 2 867 1.84 15.15 319 558 204.77 87.51 6.52 143 570 4.43 72 779 177 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 8.95 4 497 1.65 9.16 193 216 70.69 78.36 11.42 251 465 9.32 152 934 452 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný 2.67 1 340 2.25 2.34 49 312 82.87 107.28 2.49 54 746 3.07 50 452 458 agent) Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 4.07 2 044 2.45 3.86 81 328 97.65 116.89 3.48 76 624 2.83 46 512 680 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou 5.06 2 544 2.65 3.39 71 431 74.31 126.08 4.02 88 440 4.06 66 605 983 kvalifikáciou Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’no- 0.29 143 0.58 1.19 25 127 101.15 27.49 1.04 22 855 1.45 23 731 384 hospodárs tve, lesníctve, a pod. Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostat- 9.21 4 628 1.64 15.24 321 343 113.94 78.16 11.79 259 473 13.91 228 395 056 ných odboroch (montér, remeselník) Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, 2.60 1 304 1.44 1.95 41 097 45.43 68.68 3.78 83 231 5.17 84 825 690 smetiar) Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 56.34 28 310 2.38 41.20 869 010 73.08 113.38 49.69 1 094 014 52.17 856 395 368 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 18: Charakteristika zamestnania podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Vyšší management 1 1 Stredný management 4 5 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 6 7 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 9 11 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný agent) 3 2 Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 4 3 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou kvalifikáciou 5 4 Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’nohospodárs tve, lesníctve, 0 a pod. 1 Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostatných odboroch (montér, 9 remeselník) 12 Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, smetiar) 3 4 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 56 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -19-
 20. 20. profutbal.sk Tabul’ka 19: Podnikatel’ská cinnost’ ˇ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 2.33 1 172 1.74 1.37 28 858 42.82 82.84 2.82 61 999 2.19 35 900 136 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predaj- 7.68 3 857 1.39 6.82 143 795 51.99 66.41 11.56 254 478 12.25 201 163 387 ca) Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 4.02 2 018 2.27 2.25 47 456 53.43 108.23 3.71 81 710 2.72 44 628 418 Súkromný rol’ník 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.21 4 616 0.12 1 991 953 Respondent nie je podnikatel’ 85.97 43 199 2.21 89.56 1 888 963 96.61 105.23 81.70 1 798 777 82.72 1 357 835 972 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 19: Podnikatel’ská cinnost’ podl’a RU(%) ˇ 0% 50 % 100 % 2 Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predajca) 8 12 Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 4 4 Súkromný rol’ník 0 0 Respondent nie je podnikatel’ 86 82 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -20-
 21. 21. profutbal.sk Tabul’ka 20: Poˇ et podriadených c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Bez podriadených 8.14 4 091 1.74 5.89 124 219 52.89 82.97 9.81 216 056 10.43 171 132 711 1 až 5 podriadených 7.16 3 599 1.82 6.82 143 825 72.70 86.66 8.27 181 995 6.42 105 379 850 6 až 10 podriadených 1.53 770 1.25 0.92 19 486 31.59 59.53 2.58 56 745 1.67 27 475 998 11 až 50 podriadených 1.66 835 1.21 3.03 63 924 92.83 57.76 2.88 63 351 1.98 32 508 564 viac ako 50 podriadených 0.63 317 2.47 0.30 6 304 49.08 117.61 0.54 11 816 0.37 6 074 389 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 80.87 40 632 2.24 83.04 1 751 313 96.39 106.50 75.93 1 671 617 79.13 1 298 948 354 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 20: Poˇ et podriadených podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % Bez podriadených 8 10 1 až 5 podriadených 7 8 6 až 10 podriadených 2 3 11 až 50 podriadených 2 3 viac ako 50 podriadených 1 1 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 81 76 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -21-
 22. 22. profutbal.sk Tabul’ka 21: Ekonomicky neaktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) cNezamestnaný(á) 4.07 2 044 2.01 4.52 95 303 93.64 95.65 4.25 93 636 7.21 118 292 684Žiak, študent, uˇ en c ˇ 35.89 18 032 3.80 24.25 511 501 107.79 180.98 19.83 436 553 20.04 328 953 567Osoba v domácnosti 0.22 111 0.87 0.03 630 4.92 41.51 0.54 11 790 0.70 11 451 556Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 0.80 400 0.83 0.75 15 835 32.89 39.63 2.01 44 288 1.86 30 488 968Ostatní 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.66 14 546 0.71 11 673 762Respondent je ekonomicky aktívny, resp. 59.02 29 658 1.70 70.45 1 485 803 85.39 81.18 72.71 1 600 767 69.49 1 140 659 328nepracujúci dôchodcaZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 21: Ekonomicky neaktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Nezamestnaný(á) 4 4 36 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 20 0 Osoba v domácnosti 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 1 2 0 Ostatní 1 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. nepracujúci dôchodca 59 73 Médium Total Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -22-

×