2010 12 auto.sk SocDemo

354 views
299 views

Published on

AIMmonitor
Výskum sociodemografie návštevníkov
internetu v Slovenskej Republike
Názov média:
auto.sk
Mesiac:
December 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
354
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 12 auto.sk SocDemo

 1. 1. AIMmonitorVýskum sociodemografie návštevníkovinternetu v Slovenskej RepublikeNázov média:auto.skMesiac:December 2010 Základné informácieVel’kost’ internetovej populácie SR 2 393 025Poˇ et respondentov c Médium N = 470 Total (za všetky merané média) N = 38 168RU(poˇ et) c 28 413Reach(%) 1.19PV(poˇ et) (od navštevníkov zo SR) c 226 918PV(poˇ et) (od všetkých návštevníkov) c 253 282GRP (%) 9.48Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & GemiusDecember 2010 -1-
 2. 2. auto.sk Tabul’ka 1: Pohlavie MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Muž 73.95 21 013 1.69 84.85 192 548 15.48 142.31 51.97 1 144 074 52.60 863 451 646 Žena 26.05 7 400 0.64 15.15 34 370 2.99 54.22 48.03 1 057 508 47.40 778 068 219 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 74 Muž 52 26 Žena 48 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -2-
 3. 3. auto.sk Tabul’ka 2: Vek MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 14-19 let 13.28 3 772 0.98 9.91 22 494 5.86 82.74 16.05 353 263 19.48 319 820 226 20-29 let 29.88 8 489 1.25 30.91 70 151 10.35 105.53 28.31 623 376 29.56 485 295 303 30-39 let 33.77 9 595 1.71 28.79 65 338 11.67 144.37 23.39 515 013 23.11 379 436 566 40-49 let 9.16 2 601 0.66 10.13 22 998 5.85 55.77 16.42 361 517 14.86 243 976 480 50-59 let 10.66 3 027 1.10 13.87 31 470 11.47 92.97 11.46 252 319 9.12 149 672 391 60-69 let 3.26 926 1.12 6.38 14 467 17.47 94.24 3.46 76 170 3.25 53 362 899 70-79 let 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.90 19 921 0.61 9 956 001 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 2: Vek podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 13 14-19 let 16 30 20-29 let 28 34 30-39 let 23 9 40-49 let 16 11 50-59 let 11 3 60-69 let 3 0 70-79 let 1 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -3-
 4. 4. auto.sk Tabul’ka 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Neukonˇ ené základné vzdelanie c 0.64 183 0.41 0.41 929 2.06 34.14 1.89 41 539 1.81 29 661 568 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 13.28 3 772 0.90 11.68 26 515 6.34 76.02 17.46 384 481 20.66 339 147 343 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 32.74 9 303 1.53 40.62 92 169 15.13 128.62 25.45 560 408 31.35 514 682 989 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 40.04 11 378 1.21 29.80 67 628 7.18 101.69 39.38 866 980 35.32 579 863 790 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 3.75 1 064 1.17 4.37 9 907 10.91 98.73 3.79 83 547 3.06 50 254 622 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 9.55 2 712 0.94 13.12 29 771 10.35 79.43 12.02 264 626 7.79 127 909 554 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 3: Najvyššie dokonˇ ené vzdelanie podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 1 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 2 13 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 33 25 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 40 39 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 4 4 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 10 12 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -4-
 5. 5. auto.sk Tabul’ka 4: Poˇ et osôb v domácnosti c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1 osoba 5.00 1 420 0.79 2.12 4 815 2.68 66.61 7.50 165 211 8.36 137 254 528 2 osoby 15.01 4 264 0.96 15.68 35 585 8.02 80.90 18.55 408 442 17.08 280 298 167 3 osoby 32.99 9 374 1.49 36.56 82 968 13.16 125.26 26.34 579 877 26.44 434 035 187 4 osoby 32.65 9 278 1.32 35.08 79 605 11.32 111.13 29.38 646 899 29.25 480 194 365 5 osôb 11.17 3 172 1.13 7.61 17 264 6.16 95.36 11.71 257 796 12.10 198 596 660 6 a viac osôb 3.18 903 0.58 2.94 6 680 4.29 48.86 6.51 143 356 6.77 111 140 958 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 4: Poˇ et osôb v domácnosti podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % 5 1 osoba 8 2 osoby 15 19 3 osoby 33 26 4 osoby 33 29 11 5 osôb 12 3 6 a viac osôb 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -5-
 6. 6. auto.sk Tabul’ka 5: Gazdiná MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Gazdiná - Áno 57.42 16 315 1.07 65.64 148 950 9.74 89.89 63.88 1 406 333 60.95 1 000 461 970 Gazdiná - Nie 42.58 12 098 1.40 34.36 77 968 9.02 117.87 36.12 795 249 39.05 641 057 896 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 5: Gazdiná podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 57 Gazdiná - Áno 64 43 Gazdiná - Nie 36 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -6-
 7. 7. auto.sk Tabul’ka 6: Hlava domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Hlava domácnosti - Áno 43.45 12 345 1.25 57.27 129 954 13.14 105.14 41.32 909 783 38.42 630 644 109 Hlava domácnosti - Nie 56.55 16 068 1.14 42.73 96 964 6.91 96.38 58.68 1 291 799 61.58 1 010 875 756 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 6: Hlava domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 43 Hlava domácnosti - Áno 41 57 Hlava domácnosti - Nie 59 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -7-
 8. 8. auto.sk Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 45.76 13 003 1.08 54.42 123 480 10.26 90.97 50.31 1 107 568 47.83 785 124 497 Podnikatel’(ka), živnostník 24.14 6 859 1.57 18.44 41 845 9.56 131.95 18.30 402 805 17.28 283 683 893 Nepracujúci 26.42 7 506 1.15 21.16 48 015 7.35 96.81 27.29 600 815 30.51 500 860 537 Dôchodca 3.67 1 044 1.06 5.98 13 578 13.82 89.51 4.11 90 393 4.38 71 850 938 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % V pracovnom pomere (i nepravidelnom) 46 50 24 Podnikatel’(ka), živnostník 18 Nepracujúci 26 27 4 Dôchodca 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -8-
 9. 9. auto.sk Tabul’ka 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c A - najvyšší 14.27 4 055 1.21 17.66 40 084 11.93 101.65 14.04 309 137 10.60 173 947 786 B 9.53 2 709 1.55 12.87 29 202 16.69 130.41 7.31 160 966 6.37 104 484 738 C1 15.27 4 337 1.10 7.99 18 122 4.61 92.88 16.44 361 853 14.45 237 174 756 C2 14.06 3 993 1.06 7.92 17 965 4.77 89.28 15.74 346 595 15.45 253 663 630 D 26.79 7 611 1.36 32.19 73 054 13.04 114.39 23.42 515 543 24.36 399 814 590 E1 8.92 2 535 1.18 6.80 15 440 7.16 98.99 9.01 198 432 10.99 180 449 058 E2 7.03 1 998 0.87 2.99 6 791 2.94 72.96 9.64 212 229 10.90 178 884 559 E3 4.13 1 172 1.11 11.57 26 260 24.95 93.86 4.40 96 824 6.89 113 100 749 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 8: ABCDE národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % A - najvyšší 14 14 10 B 7 15 C1 16 14 C2 16 27 D 23 9 E1 9 7 E2 10 4 E3 4 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -9-
 10. 10. auto.sk ˇ Tabul’ka 9: Cistý príjem domácnosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 1.37 390 0.74 0.35 796 1.51 62.30 2.20 48 541 3.21 52 711 814 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 5.02 1 427 1.31 11.54 26 193 24.07 110.46 4.55 100 132 5.59 91 769 659 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 9.59 2 724 1.01 3.25 7 370 2.74 85.31 11.24 247 432 12.85 210 923 525 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 12.46 3 540 1.11 16.08 36 487 11.47 93.75 13.29 292 589 13.85 227 390 014 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 10.42 2 961 1.08 18.42 41 808 15.27 91.08 11.44 251 914 11.68 191 752 632 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 9.95 2 826 1.19 8.63 19 594 8.27 100.50 9.90 217 888 8.66 142 179 138 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 7.41 2 105 1.07 3.47 7 872 3.99 89.78 8.25 181 717 7.66 125 684 534 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 6.84 1 944 1.15 4.30 9 746 5.77 96.97 7.06 155 362 5.68 93 240 888 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 9.93 2 821 1.91 5.52 12 523 8.49 161.04 6.17 135 775 5.03 82 546 897 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 9.20 2 613 1.68 9.82 22 281 14.31 141.38 6.51 143 246 5.34 87 716 746 Bez príjmu 1.75 496 0.52 2.14 4 865 5.12 44.03 3.97 87 383 5.30 86 982 729 Neviem, nechcem odpovedat’ 16.05 4 561 1.24 16.47 37 382 10.13 104.08 15.43 339 597 15.15 248 621 289 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 ˇ Graf 9: Cistý príjem domácnosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 1 Do 199,18 EUR (6.000 Sk) 2 5 199,19 - 331,95 EUR (6001 - 10000 Sk) 5 10 331,96 - 497,92 EUR (10001 - 15000 Sk) 11 12 497,93 - 663,89 EUR (15001 - 20000 Sk) 13 10 663,90 - 829,86 EUR (20001 - 25000 Sk) 11 10 829,87 - 995,83 EUR (25001 - 30000 Sk) 10 7 995,84 - 1.161,80 EUR (30001 - 35000 Sk) 8 7 1.161,81 - 1.327,77 EUR (35001 - 40000 Sk) 7 10 1.327,78 - 1.659,71 EUR (40001 - 50000 Sk) 6 9 1.659,72 EUR (50001 Sk) a viac 7 Bez príjmu 2 4 Neviem, nechcem odpovedat’ 16 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -10-
 11. 11. auto.sk Tabul’ka 10: Vel’kost’ miesta bydliska MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Do 999 obyvatel’ov 12.86 3 654 1.35 9.91 22 483 8.30 113.57 11.33 249 351 12.83 210 592 470 1000 - 4999 obyvatel’ov 30.33 8 618 1.27 32.98 74 847 11.07 107.33 28.26 622 189 30.58 501 923 009 5000 - 19999 obyvatel’ov 8.81 2 503 0.66 5.09 11 559 3.07 56.00 15.73 346 353 15.93 261 485 279 20000 - 99999 obyvatel’ov 31.40 8 921 1.27 29.24 66 352 9.43 106.82 29.40 647 156 26.94 442 257 997 Nad 100000 obyvatel’ov 16.60 4 715 1.29 22.77 51 677 14.13 108.57 15.29 336 533 13.72 225 261 110 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 10: Vel’kost’ miesta bydliska podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Do 999 obyvatel’ov 13 11 1000 - 4999 obyvatel’ov 30 28 5000 - 19999 obyvatel’ov 9 16 20000 - 99999 obyvatel’ov 31 29 Nad 100000 obyvatel’ov 17 15 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -11-
 12. 12. auto.sk Tabul’ka 11: Kraj MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Banskobystrický kraj 15.09 4 288 1.69 9.86 22 378 8.81 142.24 10.61 233 589 11.30 185 535 458 Bratislavský kraj 16.14 4 587 1.34 12.49 28 345 8.27 112.71 14.32 315 358 11.32 185 804 664 Košický kraj 14.01 3 980 1.31 30.26 68 655 22.60 110.37 12.69 279 471 15.86 260 268 096 Nitriansky kraj 8.25 2 344 0.70 8.03 18 225 5.41 58.64 14.07 309 744 14.05 230 694 677 Prešovský kraj 10.97 3 117 0.86 9.29 21 071 5.83 72.58 15.12 332 794 14.16 232 404 532 Trenˇ iansky kraj c 9.04 2 567 1.00 6.11 13 866 5.41 84.37 10.71 235 836 10.61 174 154 902 Trnavský kraj 10.33 2 934 1.41 7.39 16 763 8.03 118.46 8.72 191 937 9.20 150 982 839 Žilinský kraj 16.17 4 593 1.40 16.58 37 614 11.43 117.52 13.76 302 851 13.50 221 674 699 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 11: Kraj podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Banskobystrický kraj 15 11 Bratislavský kraj 16 14 Košický kraj 14 13 Nitriansky kraj 8 14 Prešovský kraj 11 15 Trenˇ iansky kraj c 9 11 Trnavský kraj 10 9 16 Žilinský kraj 14 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -12-
 13. 13. auto.sk Tabul’ka 12: Vybavenost’ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 51.99 14 773 1.28 48.47 109 986 9.53 107.84 48.21 1 061 473 47.48 779 357 650 Chata, chalupa 18.36 5 217 1.25 16.08 36 492 8.77 105.58 17.39 382 893 15.58 255 741 812 Osobný automobil 80.97 23 007 1.28 75.80 172 013 9.57 107.75 75.15 1 654 413 71.00 1 165 443 517 Mikrovlnná rúra 87.95 24 990 1.21 85.72 194 522 9.39 101.61 86.56 1 905 701 85.56 1 404 443 763 Umývaˇ ka riadu c 28.25 8 026 1.33 25.18 57 143 9.45 111.82 25.26 556 154 20.13 330 377 361 Elektrická v´ taˇ ka r c 77.30 21 963 1.34 62.56 141 949 8.68 113.06 68.37 1 505 157 64.28 1 055 166 487 Digitálny fotoaparát 79.82 22 680 1.31 79.62 180 663 10.44 110.35 72.33 1 592 468 68.58 1 125 680 837 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 81.77 23 232 1.20 81.11 184 059 9.54 101.43 80.62 1 774 814 79.60 1 306 670 436 Videokamera, digitálna videokamera 43.15 12 261 1.44 55.67 126 322 14.85 121.41 35.54 782 507 31.36 514 813 340 Farebná TV 91.33 25 951 1.19 88.03 199 751 9.17 100.35 91.02 2 003 890 90.74 1 489 445 463 Domáce kino 43.12 12 251 1.50 47.47 107 714 13.18 126.22 34.16 752 102 34.98 574 230 050 Osobný poˇ ítaˇ c c 89.90 25 543 1.21 88.21 200 168 9.50 102.08 88.06 1 938 781 86.27 1 416 192 956 Prípojka káblovej TV 55.01 15 630 1.16 60.52 137 327 10.15 97.30 56.53 1 244 658 55.66 913 595 886 Niˇ z uvedeného c 0.00 0 - 0.00 0 - - 0.00 0 0.00 0 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 12: Vybavenost’ podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Rodinný dom, vila, rol’nícka usadlost’ 52 48 Chata, chalupa 18 17 Osobný automobil 81 75 88 Mikrovlnná rúra 87 Umývaˇ ka riadu c 28 25 77 Elektrická v´ taˇ ka r c 68 Digitálny fotoaparát 80 72 Videoprehrávaˇ / DVD prehrávaˇ c c 82 81 Videokamera, digitálna videokamera 43 36 91 Farebná TV 91 43 Domáce kino 34 Osobný poˇ ítaˇ c c 90 88 Prípojka káblovej TV 55 57 0 Niˇ z uvedeného c 0 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -13-
 14. 14. auto.sk Tabul’ka 13: Všetky miesta používania internetu MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Doma 92.25 26 212 1.20 94.29 213 952 9.78 100.87 91.46 2 013 547 94.74 1 555 235 276 V zamestnaní 26.20 7 445 1.12 22.69 51 495 7.78 94.73 27.66 608 972 19.02 312 225 107 V škole 9.06 2 573 1.09 7.00 15 893 6.71 91.48 9.90 217 960 8.59 141 017 745 V internetovej kaviarni 1.20 340 0.77 0.20 465 1.06 65.26 1.83 40 394 1.85 30 287 358 Pri známych / rodine 10.18 2 891 1.79 8.70 19 743 12.24 150.92 6.74 148 451 6.61 108 457 542 Na inom mieste 9.04 2 569 1.60 4.86 11 023 6.86 134.66 6.72 147 854 5.90 96 817 183 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 13: Všetky miesta používania internetu podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 92 Doma 91 26 V zamestnaní 28 9 V škole 10 V internetovej kaviarni 1 2 Pri známych / rodine 10 7 9 Na inom mieste 7 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -14-
 15. 15. auto.sk Tabul’ka 14: Spôsob pripojenia doma MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Dial-up 9.56 2 716 0.92 9.94 22 547 7.66 77.75 12.30 270 710 14.06 230 777 275 Mobil 5.76 1 635 1.33 4.70 10 676 8.68 111.99 5.14 113 147 5.01 82 302 558 Broad band 56.86 16 156 1.39 67.46 153 083 13.19 117.26 48.49 1 067 574 53.28 874 680 567 Neviem 4.64 1 319 0.89 2.12 4 819 3.26 75.29 6.17 135 805 8.77 143 937 847 Nemám doma internet 23.18 6 586 0.99 15.77 35 793 5.36 83.07 27.90 614 344 18.87 309 821 619 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 14: Spôsob pripojenia doma podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Dial-up 10 12 6 Mobil 5 57 Broad band 48 5 Neviem 6 23 Nemám doma internet 28 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -15-
 16. 16. auto.sk Tabul’ka 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c 1-5 dní v mesiaci 4.50 1 279 0.21 0.80 1 826 0.30 17.80 25.29 556 805 1.75 28 772 333 6-10 dní v mesiaci 11.46 3 256 0.79 6.83 15 494 3.75 66.31 17.28 380 501 4.40 72 279 126 11-15 dní v mesiaci 16.57 4 707 1.31 8.09 18 356 5.12 110.55 14.99 329 918 8.18 134 298 002 16-20 dní v mesiaci 14.18 4 030 1.25 10.03 22 761 7.05 105.13 13.49 297 046 12.58 206 528 758 21 a viac dní v mesiaci 53.29 15 140 2.19 74.25 168 480 24.32 184.08 28.95 637 310 73.08 1 199 641 646 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 15: Meraná frekvencia užívania internetu (AIMmonitor) podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 5 1-5 dní v mesiaci 25 11 6-10 dní v mesiaci 17 17 11-15 dní v mesiaci 15 14 16-20 dní v mesiaci 13 53 21 a viac dní v mesiaci 29 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -16-
 17. 17. auto.sk Tabul’ka 16: IT znalosti MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Základné 52.75 14 988 1.08 48.64 110 370 7.94 90.82 58.08 1 278 722 61.48 1 009 192 634 Nadštandardné 40.82 11 597 1.30 48.44 109 920 12.31 109.36 37.32 821 740 34.64 568 553 727 Profesionálne 6.43 1 827 1.66 2.92 6 628 6.03 140.04 4.59 101 119 3.89 63 773 503 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 16: IT znalosti podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 53 Základné 58 41 Nadštandardné 37 6 Profesionálne 5 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -17-
 18. 18. auto.sk Tabul’ka 17: Ekonomicky aktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Zamestnanec 38.18 10 847 1.10 51.04 115 827 11.79 92.99 41.05 903 814 37.50 615 563 516 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 4.33 1 231 0.91 2.65 6 013 4.44 76.55 5.66 124 631 6.70 110 042 669 Pracujúci dôchodca 0.78 220 0.52 0.32 720 1.68 43.39 1.79 39 367 1.67 27 378 208 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 2.48 704 1.63 0.41 920 2.13 137.31 1.81 39 754 1.96 32 140 105 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 54.24 15 410 1.30 45.58 103 438 8.70 109.14 49.69 1 094 014 52.17 856 395 368 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 17: Ekonomicky aktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % 38 Zamestnanec 41 Pracujúci študent(ka) / uˇ en c ˇ 4 6 Pracujúci dôchodca 1 2 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 2 2 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 54 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -18-
 19. 19. auto.sk Tabul’ka 18: Charakteristika zamestnania MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Vyšší management 0.13 37 0.15 0.02 49 0.19 12.24 1.08 23 708 0.59 9 745 571 Stredný management 2.29 651 0.58 6.51 14 771 13.14 48.80 4.70 103 451 2.99 49 142 048 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 6.60 1 874 1.20 4.97 11 286 7.23 101.17 6.52 143 570 4.43 72 779 177 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 5.68 1 612 0.59 2.64 5 983 2.19 49.70 11.42 251 465 9.32 152 934 452 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný 0.80 226 0.38 0.13 297 0.50 32.06 2.49 54 746 3.07 50 452 458 agent) Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 2.74 777 0.93 1.90 4 301 5.16 78.60 3.48 76 624 2.83 46 512 680 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou 5.98 1 700 1.77 4.44 10 068 10.47 148.96 4.02 88 440 4.06 66 605 983 kvalifikáciou Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’no- 3.29 933 3.76 3.11 7 057 28.41 316.53 1.04 22 855 1.45 23 731 384 hospodárs tve, lesníctve, a pod. Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostat- 15.44 4 386 1.56 20.17 45 763 16.23 131.00 11.79 259 473 13.91 228 395 056 ných odboroch (montér, remeselník) Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, 2.82 802 0.89 10.54 23 907 26.43 74.66 3.78 83 231 5.17 84 825 690 smetiar) Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 54.24 15 410 1.30 45.58 103 438 8.70 109.14 49.69 1 094 014 52.17 856 395 368 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 18: Charakteristika zamestnania podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Vyšší management 0 1 Stredný management 2 5 Vysoko kvalifikovaný odborník (uˇ itel’, vedec) c 7 7 Pracujúci v kancelárii (úradník,úˇ tovník) c 6 11 Pracujúci mimo kanceláriu (napr. obchodný agent) 1 2 Mistr, staniˇ ní sestra, vedoucí smˇ ny apod. c e 3 3 Manuálny pracovník s min. stredoškolskou kvalifikáciou 6 4 Kvalifikovaný manuálny pracovník v pol’nohospodárs tve, lesníctve, 3 a pod. 1 Kvalifikovaný manuálny pracovník v ostatných odboroch (montér, 15 remeselník) 12 Manuálny pracovník bez kvalifikácie (vrátnik, smetiar) 3 4 Respondent nie je v zamestnaneckom pomere 54 50 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -19-
 20. 20. auto.sk Tabul’ka 19: Podnikatel’ská cinnost’ ˇ MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 2.90 825 1.22 4.84 10 980 16.29 103.10 2.82 61 999 2.19 35 900 136 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predaj- 15.20 4 320 1.56 6.97 15 820 5.72 131.54 11.56 254 478 12.25 201 163 387 ca) Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 6.03 1 714 1.93 6.63 15 045 16.94 162.58 3.71 81 710 2.72 44 628 418 Súkromný rol’ník 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.21 4 616 0.12 1 991 953 Respondent nie je podnikatel’ 75.86 21 554 1.10 81.56 185 073 9.47 92.85 81.70 1 798 777 82.72 1 357 835 972 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 19: Podnikatel’ská cinnost’ podl’a RU(%) ˇ 0% 50 % 100 % 3 Špecializovaný odborník (právnik, architekt) 3 Samostatná fyzická osoba (remeselník, predajca) 15 12 Vlastník obchodu, spoloˇ nosti c 6 4 Súkromný rol’ník 0 0 Respondent nie je podnikatel’ 76 82 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -20-
 21. 21. auto.sk Tabul’ka 20: Poˇ et podriadených c MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Bez podriadených 15.24 4 329 1.84 11.58 26 267 11.19 155.28 9.81 216 056 10.43 171 132 711 1 až 5 podriadených 6.07 1 725 0.87 7.58 17 193 8.69 73.44 8.27 181 995 6.42 105 379 850 6 až 10 podriadených 2.49 706 1.15 3.63 8 228 13.34 96.47 2.58 56 745 1.67 27 475 998 11 až 50 podriadených 2.15 611 0.89 1.94 4 411 6.41 74.78 2.88 63 351 1.98 32 508 564 viac ako 50 podriadených 0.62 175 1.37 0.25 564 4.39 115.18 0.54 11 816 0.37 6 074 389 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 73.43 20 865 1.15 75.03 170 254 9.37 96.71 75.93 1 671 617 79.13 1 298 948 354 Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 20: Poˇ et podriadených podl’a RU(%) c 0% 50 % 100 % Bez podriadených 15 10 1 až 5 podriadených 6 8 6 až 10 podriadených 2 3 11 až 50 podriadených 2 3 viac ako 50 podriadených 1 1 Respondent nemá možnost’ mat’ podriadených 73 76 Médium TotalZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -21-
 22. 22. auto.sk Tabul’ka 21: Ekonomicky neaktívny ako MÉDIUM TOTAL RU RU Reach PV PV TRP Afinita RU RU PV PV (%) (poˇ et) c (%) (%) (poˇ et) c (%) (%) (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) cNezamestnaný(á) 2.45 695 0.68 1.94 4 395 4.32 57.56 4.25 93 636 7.21 118 292 684Žiak, študent, uˇ en c ˇ 19.29 5 481 1.16 16.95 38 458 8.10 97.29 19.83 436 553 20.04 328 953 567Osoba v domácnosti 0.34 97 0.76 0.11 242 1.89 64.10 0.54 11 790 0.70 11 451 556Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 3.83 1 088 2.26 2.10 4 766 9.90 190.43 2.01 44 288 1.86 30 488 968Ostatní 0.51 143 0.91 0.07 154 0.98 76.51 0.66 14 546 0.71 11 673 762Respondent je ekonomicky aktívny, resp. 73.58 20 907 1.20 78.84 178 903 10.28 101.20 72.71 1 600 767 69.49 1 140 659 328nepracujúci dôchodcaZdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 Graf 21: Ekonomicky neaktívny ako podl’a RU(%) 0% 50 % 100 % Nezamestnaný(á) 2 4 19 Žiak, študent, uˇ en c ˇ 20 0 Osoba v domácnosti 1 Osoba na rodiˇ ovskej dovolenke c 4 2 1 Ostatní 1 Respondent je ekonomicky aktívny, resp. nepracujúci dôchodca 74 73 Médium Total Zdroj: AIMmonitor – AIM – Mediaresearch & Gemius, December 2010 -22-

×