Gazi Mustafa Kemal Atatürk,Darülfünun Hatıra Defteri’ne şusatırları yazdı:  “İstanbul Darülfünunu’ndayüksek profesörler v...
15Aralık 1930, İstanbul Üniversitesi
Geleceğe Yön Veren Dünya Ünİversİtesİ   İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ        2009-2012   İstanbul Üniversitesi Adı...
İçindekilerÖnsöz	 ...........................................................................................................
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi6
İstanbul Üniversitesi 2009-2012Önsöz  Bir kurumun zenginliği kaynaklarıdır. İnsankaynağının zenginliği ise o kurumun en ö...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi      ğü bir üniversite daima güçlenir.            çok önemli işlevl...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012                                              ...
1   Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi   Bölüm10   Çeşitliliği   Destekleyen   Yönetim   Felsefesi
İstanbul Üniversitesi 2009-2012                 11
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi12
İstanbul Üniversitesi 2009-2012‘‘ Akademik hayatın birinci özelliği serbest olmasıdır. Farklı düşüncelere ve eğilimlere sa...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi       İstanbul Üniversitesi Senatosu       08.10.2012 Senato Toplantısı,...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012İstanbul Üniversitesi Senatosu - 2012                           ...
2009-2012 Döneminde Gerçeklefltirilen      Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi   1.  PROJE           ...
Yeni Projeler                                                       ...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi   1.1. Öğrenen Üniversite18
İstanbul Üniversitesi 2009-2012‘‘ Hiçbir modern teknoloji, hiçbir çağdaş bina, kaliteli bir insanın yerini tutmuyor. Bunun...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi               Mali Kaynakların Verimli Kullanımı           ...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012Yeni “İÜ Akademik Yükseltilme ve                Öğretim Üyesi Kadrosuna Ata...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi     Eğiticilerin Eğitimi Çalışmaları Başlatıldı               İÜ ...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012  12–15 Mayıs 2009 tarihleri  arasında İletişim Fakültesi  Konferans Salonu’nda  yapıla...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi     Kalitesini Belgeleyen, Ölçülebilir ve                ISO 90...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012                                              ...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi       Sistemi (BKYS) ve İÜ Hastaneler Bütünleşik Kalite   Akredite Olan Bir...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012                 27
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi28
İstanbul Üniversitesi 2009-2012  İstanbul Tıp Fakültesi:                  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemş...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi   1.2. Otomasyona Dayalı Bilgi Yönetim     Sistemlerini Kullanan Üniversite30
İstanbul Üniversitesi 2009-2012‘‘ 11 yerleşke, 20 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 6 meslek yüksekokulu, 17 enstitü...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi   Metro Ethernet Teknolojisine Geçildi              İÜ, EDUROAM Plat...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012                 33
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi34       Network Yenileme Çalışmaları Sonucunda İstanbul Tıp Fakültesi,    ...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012   İstanbul Üniversitesi Kurumsal                İstanbul Tıp Fakültesi’n...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi          banı normalizasyonu, süreç haritalama ve model-   je çerçevesin...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012                                              ...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi   1.3. Üniversite Hastaneleri Yönetimine     Yeni Modeller Getiren Üniversite...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012‘‘ Sağlık hizmetlerinde dünyada ve Türkiye’de büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmakt...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi   İÜ Hastanelerinde Yılda Yaklaşık 2,5 milyon   Hastaya Poliklinik, 100 bin Hast...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012                                           41İsta...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi42   İÜ Onkoloji Enstitüsü Robotik Kemoterapi Hazırlama Ünitesi hizmete girdi.
İstanbul Üniversitesi 2009-2012                                  43İÜ Hastaneleri Ünitel...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi   2009-2012 Döneminde İÜ Hastanelerinde Yenilenen Tıbbi Ünitelerden Bazıları   C...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012İTF KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı Ses veKonuşma Laboratuvarı          ...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi   2009-2012 Döneminde Yenilenen Tıbbi Ünitelerden Bazıları   Kardiyoloji Enstitü...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012CTF Merkez Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı  CTF Merkez Laboratuvarı Hemostaz Nefe...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi   2009-2012 Döneminde Yenilenen Tıbbi Ünitelerden Bazıları   Onkoloji Enstitüsü ...
İstanbul Üniversitesi 2009-2012İTF Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Hasta Odası  İTF Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Anjiyokardiyogr...
Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi     Hastaneler Genel Direktörlüğü (HAGED) Kuruldu   8.  PROJE     İstanb...
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Istanbul universitesi 2009-2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Istanbul universitesi 2009-2012

6,625 views

Published on

İstanbul Üniversitesi'nde, dört yılda gerçekleştirilen projelerin yer aldığı “İstanbul Üniversitesi 2009-2012” kitabı yayımlandı. “İstanbul Üniversitesi 2009-2012” kitabına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Istanbul universitesi 2009-2012

 1. 1. Gazi Mustafa Kemal Atatürk,Darülfünun Hatıra Defteri’ne şusatırları yazdı: “İstanbul Darülfünunu’ndayüksek profesörler ve kıymetligençlerle yakından tanıştığımaçok memnun oldum. İlim timsaliolan bu yüksek müessesemizinbüyük hizmetleri ile iftiharedeceğimize şüphe yoktur.”GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 2. 2. 15Aralık 1930, İstanbul Üniversitesi
 3. 3. Geleceğe Yön Veren Dünya Ünİversİtesİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2009-2012 İstanbul Üniversitesi Adına Sahibi Prof. Dr. Yunus Söylet (Rektör) Danışma Kurulu Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan Prof. Dr. Nurkan Yağız Prof. Dr. Kamil Adalet Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği Dinn Prof. Dr. Sedat Murat Prof. Dr. Faik Çelik Dr. Yusuf Akça Yayın Yönetmeni Yazar Doç. Dr. Ergün Yolcu Katkıda Bulunanlar Editör Prof. Dr. Recep Öztürk Yrd. Doç. Dr. Özgü Yolcu Prof. Dr. Ahmet Gökçen Görsel Danışman Prof. Dr. Alper Cihan Bahadır Erşık Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Prof. Dr. Özgün Enver Araştırma Arş. Gör. Mesut Aytekin Prof. Dr. Oğuz Çetinkale Öğr. Gör. Süleyman Türkoğlu Prof. Dr. Recep Güloğlu Arş. Gör. Ümit Sarı Prof. Dr. Arif Kaygusuz Öğr. Gör. Esma Sancar Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş Prof. Dr. Arif Yavuz Fotoğraf Prof. Dr. Hasan Rıza GüvenKerem Yücel, Başar Uzun, Volkan Murat Güngör, Zübeyir Süğlün, Zinnur Böbek Prof. Dr. Serhat Pabuccuoğlu Prof. Dr. Arzu Kihtir Düzeltme Doç. Dr. Aygül Günaltay Şahinalp Suat Engüllü Doç. Dr. Seçkin Özmen İdari İşler Doç. Dr. Nilgün Çil YavuzHüseyin Güveş, Aydan Paşaoğlu, Turgay Çoban, Yrd. Doç. Dr. Haluk Özsarı Özlem Şeneldik Dr. Cemil Akçay Adres / Address Erdoğan Atmaca, Fatih Atıcı, Eyüp Tekin, Elif Zebitay, Recep İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner, Ali Nergis, Büşra Kayabaş, İlke Balçin, Yasemin Ay, Beyazıt 34452 İstanbul / Türkiye Nurten Alıcı, Yasemin Ak, Münire Yalçın, Tuğba Bolat, Gülşen +90 212 440 00 00 (10054)iubasin@istanbul.edu.tr unibasin.istanbul.edu.tr Yılmaz, Duygu Ciloğlu, İrem Kalyoncu, Mehmet Gürsoy, Yasemin Karakulak, Büşra Yalçın, Cafer Adıgüzel, Süreyya ISBN: 978-605-87873-2-2 Kübra, Tuncer Gözde Sunguroğlu, Anıl Çıtak, Ersin Demir, Baskı Mehmet Seçgil, Özgür İlter Uzun, Aybüke Çalışkan, Derya Boyut Matbaası, 0212 413 33 33 Gölge, Ayşegül Üsküloğlu Ekim 2012
 4. 4. İçindekilerÖnsöz .................................................................................................................................................. 6Bölüm 1: Çeşitliliği Destekleyen Yönetim Felsefesi.......................................................10 1.1. Öğrenen Üniversite.....................................................................................................16 1.2. Otomasyona Dayalı Bilgi Yönetim Sistemlerini Kullanan Üniversite...............30 1.3. Üniversite Hastanelerine Yeni Modeller Getiren Üniversite..............................38 1.4. Dünyaya Entegre Üniversite......................................................................................58 1.5. Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Sosyal Sorumluluk Etkinliklerinin Merkezi Olan Üniversite............................................................................................68 1.6. Topluma Kendini Etkili Anlatan Üniversite...........................................................80 1.7. Çalışanlarının Hayatını Kolaylaştıran Üniversite..................................................88 1.8. Engelsiz Üniversite......................................................................................................94 1.9. Geleceği Şekillendiren Üniversite..........................................................................100Bölüm 2: Bilimsel Üretimde Liderlik ve İnovasyon.....................................................114 2.1. Bilimsel Projelerde Öncü Üniversite.....................................................................120 2.2. Bilimsel Yayın Süreçlerini Hızlandıran Üniversite.............................................156 2.3. Öğrencileri Bilimsel Projeler Üretmeye Yönlendiren Üniversite....................162 2.4. Kalkınmada Sinerji Oluşturan Üniversite............................................................168Bölüm 3: Eğitimde Öğrenci Odaklı Anlayış.................................................................176 3.1. Geleceği İnşa Edecek İnsan Kaynağını Yetiştiren Üniversite...........................182 3.2. Farklı Tipte Eğitim Seçenekleri Sunan Üniversite..............................................206 3.3. Eğitim Sisteminde Yeniliği Destekleyen Üniversite............................................216 3.4. Yaşam Boyu Eğitim Olanaklarını Yaratan Üniversite........................................232 3.5. Bilgiye Kolay Ulaşılan Üniversite...........................................................................238 3.6. Koleksiyonlarını Müzeleştiren ve Tarihi Değerlerini Toplumla Buluşturan Üniversite...........................................................................252 3.7. Burs, Yurt, Beslenme ve Sağlık Hizmetini Yaygınlaştıran Üniversite.............258. Bölüm 4: Mekân Tasarımında Çağdaş Projeler............................................................268 4.1. Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkeleri Yerinde Yeniden Yapılandırılıyor................274 4.2. Hayatı Kolaylaştıran Mekânlara Sahip Üniversite .............................................296 4.3. Tarihe Sahip Çıkan Üniversite................................................................................326
 5. 5. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi6
 6. 6. İstanbul Üniversitesi 2009-2012Önsöz Bir kurumun zenginliği kaynaklarıdır. İnsankaynağının zenginliği ise o kurumun en önemli gü-cüdür. Tüm diğer kaynaklar, kurum çalışanlarınınbilgi ve kültür seviyesine, aidiyet duygusunun ge-lişmişliğine ve motivasyon düzeyinin yüksekliğinegöre şekillenir. Bu nedenle yatırımın en büyüğünüinsana yapmak gerekir. “Adil, şeffaf, hesap verebi-lir ve ulaşılabilir” yönetim anlayışına uygun olarak 74 yıla yakın sürede gerçekleştirilen faaliyetlerimizibu kitapta sizlerle paylaşmayı amaçladık. Tüm ça-lışmalarımızda “yaptıklarımız kadar yapamadıkla-rımızdan da sorumlu olduğumuz” bilinciyle hare-ket ettik. İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir geçmişe sa-hip, İstanbul gibi bir cazibe merkezinde yer alanbir yükseköğretim kurumu, çalışan potansiyeli açı-sından şanslıdır. Bu şansın en iyi şekilde değerlen-dirilmesi ise ancak “öğrenen üniversite” modelinihayata geçirerek ve zorlu rekabet ortamında öndekalarak mümkün olabilir. Öğrenen üniversite, in-san kaynağına sürekli yatırım yapan, insan kayna-ğının hızlı gelişimini modern teknolojik ve fizikselaltyapı çalışmaları ile destekleyen, insancıl bir iş-letme tarzı ile topluma sunan, tüm paydaşlarla veçevresiyle bütünleşen üniversitedir. İnsan kaynağıadil yönetilen ve önemsenen, sürekli eğitimi pren-sip hâline getiren, çalışanlarının yenilikçilik özel-likleri desteklenen, özgür düşüncenin saygı gördü-
 7. 7. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi ğü bir üniversite daima güçlenir. çok önemli işlevleri yerine getiriyor. Bu nedenle Akademisyenler zaten sahip oldukları bilgi ve İstanbul Üniversitesi ne kadar iyi olursa içinde ya- deneyimler nedeniyle doğal bir saygıyı hak ederler. şadığımız dünyanın da o kadar iyi bir yer hâline ge- Yönetim olarak bu saygınlığın toplum-üniversite leceğine inanıyorum. ilişkisinde çekingenliğe yol açmaması ve “yüksek Öğretim, araştırma, topluma hizmet ve gerçeği duvarların arkasındaki ulaşılması güç üniversite” araştırmak tüm üniversitelerin en önemli 4 göre- imajının ortadan kaldırılması en önemli hedefleri- vidir. Bütün bunları üniversite kavramından taviz mizden birisi oldu. vermeden ve saygın kalarak, yakın çevreden başla- İdari kadromuzun koordineli çalışmasını, bi- mak suretiyle, tüm toplumla karşılıklı yarar ilişkisi rimlerin her sorunu dayanışma ve ortak çalışma ile kurarak yapabiliriz. aşma kararlılığının üst düzeye çıkarılmasını, idari Küreselleşmenin belki de en doğru anlaşılması ve akademik performansımızın iç ve dış denetime gereken sonucu, kişi ve kurumların artık tek başla- açılmasını, kurumumuzun saygınlığının doğal bir rına hiçbir başarı elde edemeyecekleridir. İş birliği parçası saydık. çağımızın âdeta sihirli kelimesidir. Bu ise diyalog Yükseköğretim camiası ve tüm ülke kurumla- ve hoşgörü ile sağlanır. rı ile olan ilişkilerimizde İstanbul Üniversitesi’nin İstanbul Üniversitesi, mezunları uluslararası ta- tarihine yakışan liderlik özelliğini koruduk. Bunu nınırlığa sahip ve iş hayatında başarılı olan; araştır-8 yaparken evrensel doğruları çekinmeden söyledik, malarını ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile güç- tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimiz bilinci lendirerek bilim ve toplumun en çok yararlanacağı içinde en yapıcı üslubu benimsedik. şekilde hizmete sunan; ürettiği bilgi ve hizmeti sa- Üniversiteler, evrensel bilime olan katkıları, nayi, endüstri, yerel ve merkezi yönetimlerin yanı yetiştirdikleri öğrencilerin hayat başarıları ve top- sıra toplumun her kesimi ile yakın diyalog içinde lumla bütünleşme düzeyleri ile tarih sahnesinde paylaşan bir üniversitedir. Bizler, üniversitemizin yer alırlar. Kuruluşu 1453’e dayanan üniversitemiz- bu özelliklerini daha da geliştirmeyi en önemli he- de, 20 fakülte, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, deflerimizden birisi olarak benimsedik. 1 devlet konservatuvarı, 17 enstitü, 60 araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında, dünya bilim li- “İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. ” teratürüne giren çok önemli çalışmalar gerçekleşti- riliyor. Geleceğe yön verecek olan gençlerin yetişti- Victor Hugo’nun bu sözünü uzun yıllar önce rildiği, topluma en iyi hizmeti verme gayreti içinde okudum ve unutmadım. büyük özveriyle çalışan İstanbul Üniversitesi, bu Rektörü olmaktan tarifsiz onur duyduğum, ül- nedenle sürekli olarak dünyanın en iyi üniversite- kemizin en köklü üniversitesi ve en değerli mar- leri sıralamalarının içinde yer alıyor. kalarından birisi olan İstanbul Üniversitesi’nde Bilimin hemen hemen tüm dallarında hizmet öğrenciliğimde gözümü açtım. Her basamağını veren, 100 bine yaklaşan öğrencisi, 5 bini aşkın öğ- tırmanırken, kurumların uzun yıllar yaşamaları, retim elemanı, 7 binden fazla personeli, yüz binler- asil ve uzun ömürlü gelenekler oluşturmaları için ce mezunu ile büyük bir aile olan İstanbul Üniver- iyi yöneticilere sahip olmalarının yetmediğine, asıl sitesi, sadece ülkemiz değil tüm dünya açısından önemli olanın adaletli yöneticilerin varlığı oldu-
 8. 8. İstanbul Üniversitesi 2009-2012 9ğuna yürekten inandım. 19 Ocak 2009’da devral- sevgi ve güven halesini tüm çalışanlarımız, öğren-dığım görevimi yaparken bu çizgiden ayrılmamak cilerimiz, iş birliği yaptığımız tüm kurumlar his-en önemsediğim prensiplerden birisi oldu. Yöne- setsin istedik.tim olarak güven ve huzur ortamında geleceğimizi Ulaşılan hedefler, gerçekleştirilen projeler yö-planlamayı, üniversitemizin tüm kaynaklarının de- netimdeki değerli ekip arkadaşlarımın, akademikğerini artırmayı, yenilikçi ve özgür düşünce sahip- ve idari tüm çalışanlarımızın samimi gayret velerini cesaretlendirmeyi en önemli hedeflerimiz emekleri sayesindedir.olarak gördük. Hepsine gönülden teşekkür etmek benim için Kişisel gelecek hesabı yapmadan, üniversitemi- görevden öte bir borç. Bu kadar üretken bir eki-zi hayatımızın ve hayallerimizin merkezine yer- bin lideri olmak ise hayatımda sahip olduğum enleştirerek görev tanımlarımıza uygun bir yönetim önemli değerlerden birisi olacak.olmaya çalıştık. Yönetimde yer alan tüm arkadaş-larımla önce sevgi ve güven ortamında çalışmayı,yaptığımız işten zevk almayı benimsedik. Hatala- Saygılarımla,rımızı dürüstçe irdeledik, düzeltmek için samimi Prof. Dr. Yunus SÖYLETolarak uğraştık. İçinde bulunmaktan keyif aldığım İstanbul Üniversitesi Rektörü
 9. 9. 1 Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi Bölüm10 Çeşitliliği Destekleyen Yönetim Felsefesi
 10. 10. İstanbul Üniversitesi 2009-2012 11
 11. 11. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi12
 12. 12. İstanbul Üniversitesi 2009-2012‘‘ Akademik hayatın birinci özelliği serbest olmasıdır. Farklı düşüncelere ve eğilimlere sahip öğretim üyeleri üniversitenin en büyük zenginliğidir. Şeffaf ve hesap verebilir olmak kaydıyla, özerkliğin ve akademik özgürlüğün olduğu üniversiteler daha fazla üreteceklerdir. İstanbul Üniversitesi’nde son 4 yıldır büyük bir akademik ürün artışı var. Bu sonuç akademik hayatta daha özgür bir havanın esmesi ve bizim sadece üniversitenin tanımına ve görevlerine odaklanmamızla ortaya çıktı. Türkiye’nin en büyük kurumlarından birisi olan 13 İstanbul Üniversitesi’nin ihtiyaçlarına cevap verebilmek, kurumumuzu geleceğe hazırlayacak stratejik kararları hızla almak ve hayata geçirmek için farklı bir yönetim anlayışı ortaya koyduk. Üniversitemizdeki tüm kesimlerin birlikte ’’ temsil edilebildiği bir üst yönetim kadrosuyla yola çıktık. Rektör yardımcısı sayısını 3’ten 5’e çıkardık. Çünkü çağın gereği olan hıza ve etkinliğe ulaşabilmek, farklı fikirleri barındıran güçlü bir ekip çalışmasıyla mümkün. Prof. Dr. Yunus Söylet
 13. 13. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Senatosu 08.10.2012 Senato Toplantısı, Orman Fakültesi14 14.06.2011 Senato Toplantısı, Orman Fakültesi 17.06.2010 Senato Toplantısı, Orman Fakültesi
 14. 14. İstanbul Üniversitesi 2009-2012İstanbul Üniversitesi Senatosu - 2012 İstanbul Üniversitesi Yönetim KuruluRektör – Başkan Prof. Dr. Yunus SÖYLET Rektör – Başkan Prof. Dr. Yunus SÖYLETRektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem KAYACAN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem KAYACANRektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan YAĞIZ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurkan YAĞIZ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil ADALETRektör Yardımcısı Prof.Dr. Sedat MURAT Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNNRektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil ADALET Genel Sekreter – Raportör Dr. Yusuf AKÇARektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAMGenel Sekreter-Raportör Dr. Yusuf AKÇA Hukuk Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Adem SÖZÜER Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ÖZKANİstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki AKKUŞ İktisat Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Sedat MURATİstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet YEŞİLHukuk Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Adem SÖZÜER Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMANHukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Semih GEMALMAZ Diş Hekimliği Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Hasan Sabri MERİÇEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün ENVEREdebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet CANATAR Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇFen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki AKKUŞ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal TEKARSLANFen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil GÜNEŞ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah CENGİZİktisat Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Sedat MURAT İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydemir OKAYİktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç ALBAYOrman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet YEŞİL İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZOrman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil ŞENGÖNÜL Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜNEczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMAN Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahrettin ARSLANEczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Buket ALPERTUNGA Sağlık Bilmleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar SURDiş Hekimliği Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Hasan Sabri MERİÇ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ Üye Prof. Dr. Zehreddin ASLANDiş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. FATMA KORAY Üye Prof. Dr. Faik ÇELİKCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün ENVER Üye Prof. Dr. Hasan Rıza GÜVENCerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yakup TUNAMühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇMühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem MANİSALIİşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal TEKARSLANİşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİRVeteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil GÜNEŞ 15Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyyal AKSiyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah CENGİZSiyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen ÖRSİletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydemir OKAYİletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇSu Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç ALBAYSu Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen TİMURİlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZİlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜNHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülnihal KÜKENAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahrettin ARSLANAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali ARSLANSağlık Bilmleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar SUR 05.09.2012 Yönetim Kurulu ToplantısıHemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİHemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra ERDOĞAN Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Bilimsel Araştırmalar Projeleri BirimiKardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zerrin YİĞİT Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ Prof. Dr. B. Sıddık Binboğa YARMANSosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mahmut AKFen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali GÜRKAYNAK Danışmanlar Prof. Dr. Faik ÇELİK (Başdanışman)Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevin YALMAN Prof. Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU Prof. Dr. Alper CİHANÇocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rüveyde BUNDAK Prof. Dr. Hasan Rıza GÜVEN Doç. Dr. Ergün YOLCUAdli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İmdat ELMAS Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE Yrd. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARIOnkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet KİZİR Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR Yrd. Doç. Dr. Adem ÇINARLIDeniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Reşat APAK Prof. Dr. Arif YAVUZ Yrd. Doç. Dr. Hızır ASLIYÜKSEKAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa KAÇAR Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇİOĞLU Ahmet TANYOLAÇTürkiyat Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal YAVUZ Prof. Dr. Seçkin DİNDAR Ali ÇAYIRDeneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Uğur ÖZBEKNörolojik Bilimler Enstitüsü Vekil Müdürü Prof. Dr. Nejat ÇIPLAK Genel Sekreter Dr. Yusuf AkçaAkciğer Hastalıkları ve Genel Sekreter Yardımcısı Tülin TAYŞİOĞLUTüberküloz Enstitüsü Prof. Dr. Sema YILDIRIM Genel Sekreter Yardımcısı Figen CİHANAvrasya Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bekir GÜNAY Öğrenci İşleri Daire Başkanı Necla ARSLANEğitim Bilimleri Enstitüsü Vekil Müdürü Prof. Dr. Fatma Gülay KIRBAŞLAR Personel Daire Başkanı Bilgin HAFIZMEHMETOĞLUSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Lütfü ÇAKAR Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Güven KAŞIKÇI Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Cemil AKÇAYTeknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Umay Banıçiçek FIRAT Kütüphane ve Dok. Daire Başkanı Dr. Pervin DEDELER BEZİRCİSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Dursun AKDAĞDevlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. B. Sıddık Binboğa YARMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı Süha Ahmet ÜNALBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR Bilgi İşlem Daire Başkanı Alparslan ELDERUlaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayri ÜLGEN Hukuk Müşaviri Fedli KOÇ
 15. 15. 2009-2012 Döneminde Gerçeklefltirilen Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi 1. PROJE Eğiticilerin Eğitimi Projesi (S. 22) 2. PROJE Kalitesini Belgeleyen Üniversite Projesi (S. 24) 3. 4. İstanbul PROJE Tüm Yerleşkelere PROJE Üniversitesi Kablosuz İnternet Kurumsal Projesi (S. 32) Otomasyon Projesi (İSKOP) (S. 35) 5. PROJE İstanbul Üniversitesi 6. PROJE İÜ Öğrenci İşleri Otomasyon Hastaneleri Entegrasyon Otomasyon Projesi Projesi (S. 36) (İSHOP) (S. 35) 7. PROJE İÜ Hastaneleri Ünitelerinin 8. PROJE İÜ Hastanelerinde Yeni Bir Yönetim Modernizasyonu Modeli Projesi Projesi (S. 42) (HAGED) (S. 50)16 9. PROJE Üniversite Hastaneleri Birliği 10. PROJE Uluslararası Eğitim Fuarlarına Katılım Projesi Projesi (S. 54) (S. 64) 11. PROJE Uluslararası Üniversite 12. PROJE Kadın Basketbol Takımı’nın Yeniden Networklerine Yapılandırılması Projesi Katılım Projesi (S. 64) (S. 72) 13. PROJE ÖKM Kulüplerine 14. PROJE Spor-İst (İyi Eğitim Centilmen Destek Projesi Mücadele) Projesi (S. 72) (S. 72) 15. PROJE Çevreye Duyarlı Üniversite Projesi 16. PROJE İstanbul 2010 Avrupa Kültür (S. 76) Başkenti Projesi (S. 78) 17. PROJE İÜ Sosyal Medya Projesi (S. 83) 18. PROJE Kurumsal Web Sitesi Projesi (S. 84)
 16. 16. Yeni Projeler İstanbul Üniversitesi 2009-2012 19. PROJE Kurumsal Kimliğin 20. PROJE Lise Öğrencilerine Yönelik Gezi ve Yapılandırılması Tanıtım Projesi Projesi (S. 84) (S. 84) 21. PROJE 2 2. PROJE SAYI / ISSUE: 1 2009 EKİM - KASIM - ARALIK OCTOBER / NOVEMBER / DECEMBER İÜ Bilim Kültür İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİM KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ / ISTANBUL UNIVERSITY SCINCE CULTURE AND ARTS MAGAZINE Gazete Üniversite Sanat Dergisi Yenikapı Projesi (S. 85) Batıkları Projesi (S. 85) 23. PROJE Yenikapı kazılarında ortaya çıkarılan otuz dört batık, dünyanın en büyük batık gemi repertuvarı olarak kabul ediliyor. The thirty four shipwrecks, unearthed in the Yükseköğretim Dergisi Projesi 24. PROJE İstanbul Üniversitesi Sanal (S. 86) Yenikapı excavations, are deemed as the world’s biggest sunken ship collection. Gezisi Projesi (S. 87) 25. PROJE Personel Yemek Hizmeti Projesi 26. PROJE ÜNİKONUT Projesi (S. 91) (S. 90) 27. PROJE İÜ Öğretim Elemanları Hasta 28. PROJE YABODEM Projesi (S. 93) 17 Danışmanlığı Projesi (S. 93) 29. PROJE Engelsiz Üniversite Projesi (S. 94) 30. PROJE Değişim Liderleri Zirvesi Projesi (S. 102) 31. PROJE Balkan Üniversiteleriyle 32 . PROJE IRAK-İST Projesi (S. 108) İşbirliği Projesi (S. 107) 33. PROJE BERLİN-İST Projesi (S. 108) 34. PROJE MAKEDON-İST Projesi (S. 109)
 17. 17. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi 1.1. Öğrenen Üniversite18
 18. 18. İstanbul Üniversitesi 2009-2012‘‘ Hiçbir modern teknoloji, hiçbir çağdaş bina, kaliteli bir insanın yerini tutmuyor. Bunun için önce insana yatırım yapıyoruz. Yatırımlarımızı öncelikle bütün mensuplarımızı geliştirmek ve birlikte gelişmek için yapıyoruz. Diğer taraftan “kalitesini belgeleyen” bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Kalite güvencesi, hem Bologna Süreci’nin hem de çağdaş üniversite kavramının en önemli ögelerinden biri durumunda. Günümüzde üniversiteler hangi eğitimi vereceğini, bu eğitimin neleri içerdiğini, hangi bilgi, beceri, davranış ve mesleki yeterlilikleri kazandırdığını belirlemek ve tüm 19 öğrencilerine minimum sağlayacağı standartların güvencesini vermek durumunda. Bu güvenceyi verebilmek, kalite felsefesini kavramaktan geçiyor. Sadece eğitimde değil, verdiğimiz hizmetlerin tamamında tüm iş akışını belgelendirmek, bütün görevleri ve süreçleri tanımlamak, hangi çıktılara hangi süreçlerle ulaşılacağını topluma açıklamak ve bu sözün arkasında durmak gerekiyor. İstanbul Üniversitesi’nde kalite çalışmalarında büyük ’’ bir yol kat ettik. Kalite yolculuğunun son durağı olmadığı bilinciyle eğitim, araştırma, idare ve hizmet alanlarında stratejik hedeflerimize ulaşmak, süreç yönetimi temelinde sürekli iyileşmeyi gerçekleştirmek üzere çalışmalarımız devam edecek. Prof. Dr. Yunus Söylet
 19. 19. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi Mali Kaynakların Verimli Kullanımı Son 4 Yılda Yatırım Harcamalarının Bütçe İçindeki Oranı % 2 Arttı Üniversitemizin mali kaynaklarının etkin bi- Yatırım Bütçesinde TL Bazında çimde kullanılmasıyla ilgili kısa ve orta vadeli %74,5 Artış Sağlandı bazı önlemler alındı. Bütçe tenkisatlarının (kulla- nılmayan kaynağın bütçeye geri gitmesi) düşürül- Bütçe harcamalarına bakıldığında İstanbul mesi, bütçe ve uygulamalarının stratejik plana uy- Üniversitesi’nin son 4 yılda yatırımcı kimliğinin ortaya çıktığı görülmektedir. Yatırım gun olarak geliştirilmesi, öz kaynak bütçe sistemi ödeneklerinin bütçedeki oranı % 6’dan ve yönetiminin geliştirilmesi gibi konulara önem % 8’e çıktı. 2009 yılında 29 bin 650 TL olan İÜ verildi. özel bütçesindeki yatırım harcamaları, 2012 yılında 51 bin 750 TL olarak gerçekleşti. Son 4 yılda yatırım harcamalarının bütçe içindeki oranı % 2 arttı, TL bazında %74,5 artış sağlandı. 2012 yılında Yerleşkelerde 1992 Yılından Beri bütçenin % 72’ si personel giderlerine, % 20’si cari Ödenmeyen Elektrik Borçlarının giderlere ve % 8’i yatırım giderlerine ayrıldı. Tamamı Ödendi Kullanılamayan Kaynağın Bütçeye Avcılar Yerleşkesi’nin 1992 yılından beri Geri Dönüşü % 13’ten20 ödenmeyen 964 bin TL tutarındaki elektrik borcu ödendi. İstanbul Tıp Fakültesi’ nin 2 milyon TL Sıfıra İndirildi olan elektrik borcu kapatıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin 1994’ten beri ödenmediği için 2008’de % 87 olan harcama (kanunlaşan) bütçe 8 milyon TL’ye ulaşan elektrik borçlarının oranı, 2009’da % 95’e, 2010’da % 99,4’e 2011’de tamamı ödendi. % 100’e çıktı. Son 3,5 yılda çok başarılı bir bütçe performansı gerçekleştirildi. Hizmet Araçlarının Sayısı ArttıİÜ Döner Sermaye Bütçe Gelir ve Giderleri İÜ Özel Bütçe Dekanlıkların, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin Gerçekleşen Bütçe Gerçekleşen Gider Yıl Özel Bütçe (TL) Yıl şehir içi veya şehir dışı araç ihtiyaçlarının yeterince / Gelir (TL) (TL) 2007 415.226.000 karşılanamaması üzerine 1 adet 39 kişilik, 1 adet 25 2007 234.002.998 244.331.610 2008 449.888.000 kişilik, 2 adet 22 kişilik ve 2 adet 14 kişilik taşıma 2008 334.734.533 260.633.127 2009 486.779.000 aracı satın alındı. Bağış yoluyla alınan 4 hizmet 2009 357.564.148 324.660.410 aracı devlet ve üniversitemizin envanterine 2010 509.612.000 2010 459.024.929 478.061.099 kaydedilerek Maliye Bakanlığı’nın taşıt cetveline 2011 588.835.000 2011 439.456.087 523.306.018 işlendi. Bütün araçlar GPS ile takip edilmektedir.
 20. 20. İstanbul Üniversitesi 2009-2012Yeni “İÜ Akademik Yükseltilme ve Öğretim Üyesi Kadrosuna AtananlarınAtama Yönergesi” Uygulamaya Sayısı Yaklaşık % 8 ArttıKonuldu 2009-2012 döneminde, unvanına uygun kadro Üniversitemizin bilimsel üretkenliğini geliş- alamayan öğretim üyesi sayısının azaltılabilmesitirme, atama ve yükseltmelerde nesnel ölçütlere için kadro dağıtımlarında birim ihtiyaçlarına, liya-dayalı işlem yapma açısından büyük önem taşıyan kat ve hak etme ölçülerine uyularak işini iyi yapan-“İÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi”, il- ların ödüllendirildiği, objektif kriterlerin hâkimgili mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gün- olduğu bir atama anlayışı benimsendi.cellenerek İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun 15 n 2009’da 766, 2010’da 615, 2011’de 754, 2012Nisan 2010 tarihli toplantısında kabul edildi. yılının ilk altı ayında ise 355 kişi olmak üzere top- lam 2490 kişinin 2547 Sayılı Yasa’ya tabi akademikİÜ İnsan Kaynakları Dağılımı kadrolara ataması yapıldı. İstanbul Üniversitesi’nde, 5068 öğretim elema- Önceki yıllarda ağırlıklı olarak 2547 Sayı-nı, 5958 memur, 796 işçi, 1014 4B sözleşmeli olmak lı Yasa’nın 50/d maddesine göre istihdam edilenüzere toplam 12.836 kişi görev yapmaktadır. araştırma görevlilerinin 33/a’ya geçirilmesi ka- 2009-2012 döneminde; rarı alındı ve uygulama bu doğrultuda gerçekleş- n Eğitim kadromuzdaki: tirildi. Bu konudaki düzenleme ve uygulama ile 21 312 araştırma görevlisi 50d kadrosundan üniversitemizin geleceğini oluşturan araştırma 33a kadrosuna görevlilerimizle ilgili önemli bir sorun çözüme 184 araştırma görevlisi yardımcı doçent kavuşmuş oldu. Bu çerçevede, bulundukları bi- kadrosuna, rimlerden veya enstitülerden 2009’da 60, 2010’da 158 yardımcı doçent doçent kadrosuna, 120, 2011’de 105, 2012’nin ilk altı ayında ise 27 kişi 276 doçent profesör kadrosuna ve olmak üzere toplam 312 araştırma görevlisi 33/a n Hizmet kadromuzdaki: kadrosuna geçirildi. 1247 hizmet alımıyla çalıştırılan personel 4B kadrosuna atandı. Statülere Göre Toplam Toplam Öğretim Elemanı Böylece 2009-2012 döneminde eğitim kadro- Personel Sayıları (2012) Sayıları (2012)muzdaki toplam 618 öğretim elemanı akademik Uzman 4B Sözleşmeliolarak yükseltilmiş oldu. 1.014 80 İşçi 796 Profesör2006-2012 Yılları Arasında Atanan Öğretim Üyesi Sayıları Öğretim Araştırma 1483 Elemanı Görevlisi Ünvanı 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5.068 2010 MemurProfesör 151 74 61 116 96 89 5.958 Doçent Yardımcı 428Doçent 84 107 45 96 86 84 Doçent 778Yrd. Doç. 122 108 82 142 102 87 OkutmanÖğre%m
elemanı
 Memur

 184 İşçi
 4B
Sözleşmeli
 Öğretim Görevlisi 105
 21. 21. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Çalışmaları Başlatıldı İÜ Kreş, Anaokulu ve Gündüz Bakımevi Çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Programı 1. PROJE Üniversitemiz, öğretim elemanlarının eğitim alanında ortaya çıkan yeni yöntem ve tekniklerle il- İstanbul KAGEM 22, 23, 26 ve 27 Eylül 2011 tarihlerinde, İÜ bünyesindeki anaokulu, kreş ve gili bilgileri sistematik ve profesyonel bir şekilde ala- gündüz bakımevlerinde görevli personele hizmet bilmelerine destek olmak amacıyla İÜ Rektörlüğü içi eğitim programı düzenledi. Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde çalışmalara başlandı. Eğiticilerin eğitimi konusunda yol göste- Öğrenci İşleri Bürolarında Çalışan Personel rici olması amacıyla İÜ Edebiyat Fakültesi’nden 10 İçin Eğitim Çalışmaları Yapıldı öğretim üyesiyle bir pilot çalışma yapıldı, eğitimler Öğrencilerimizin en fazla iletişim içinde oldukla- için Beyazıt’ta yer alan İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim rı öğrenci işleri bürolarında görevli memurların ki- Fakültesi’nin alt katında bir platform hazırlandı. şisel gelişimlerine katkı sağlamak, ekip ruhunu güç- lendirmek ve hizmet kalitesinin artmasına destek Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanımı olmak amacıyla 18 ayrı grup hâlinde, 5 farklı tarihte Kursu Verildi tam gün süren eğitim programı düzenlendi. Öğretim elemanlarının eğitim teknolojileri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla Ha- İSKOP Personel Alt Sistemleri Hizmet İçi22 san Ali Yücel Eğitim Fakültesi tarafından “Eğitimde Eğitimi Verildi Yeni Teknolojilerin Kullanımı Kursu”, 18 Mayıs-22 İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. “İÜ Kurumsal Otomasyon Projesi (İSKOP) Perso- Programa 60 kişi katıldı. nel Alt Sistemleri’’ hizmet içi eğitimi, 10-12 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu Düzenlendi Üniversitemizdeki öğretimin ve sınavların niteli- ğini yükseltmek ve tüm öğretim elemanlarının sınav hazırlama, ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu” düzenlendi. Her akademik birimden 3 kişi olmak üzere toplam 90 kişi eğitim aldı. Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor 2009, 2011 ve 2012 yıllarında hizmet içi eğitim programları düzenlendi. 2012 yılında gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına 900’den fazla personel katıldı.
 22. 22. İstanbul Üniversitesi 2009-2012 12–15 Mayıs 2009 tarihleri arasında İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan 2009-2012 döneminin ilk Hizmet İçi Eğitim Programı’nın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet yaptı. 23HAYEF’in düzenlediği, “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Programı” sertifika töreni 22 Şubat 2012tarihinde Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet’in katılımıyla yapıldı (karşı sayfada). 11 Nisan 2011 tarihinde İletişimFakültesi Konferans Salonu’nda yapılan Hizmet İçi Eğitim Programı (altta, solda), 31 Mayıs 2012 tarihinde,İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim Programı (altta, sağda).
 23. 23. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi Kalitesini Belgeleyen, Ölçülebilir ve ISO 9001: 2008 çalışmaları Rektörlük, Genel Denetlenebilir Üniversite Sekreterlik, fakülteler, enstitüler, konservatuvar, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygula- 2. İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ma ve araştırma merkezleri, sosyal tesisler ve İÜ PROJE ve Kalite Geliştirme Kurulu (İÜ-ADEK), üniversite hastanelerini kapsamaktadır. Hizmetin özelliği genelinde eğitim-öğretim, araştırma, idari hizmet- ve genişliği dikkate alınarak İstanbul Üniversitesi ler (yönetim) ve topluma sunulan hizmetlerle ilgili Hastaneleri’nde kalite çalışmaları bağımsız olarak kalite yönetim sistemi kurmak; program akredi- yürütülmektedir. Ayrıca hastane laboratuvarların- tasyonlarına hazırlık ve stratejik plan hedeflerini da ISO 15189 çalışması yapılmaktadır. gerçekleştirmek amacıyla “bütünleşik bir kalite yö- netim sistemi” çalışması yürütmektedir. Bu amaç- Birim Kalite Kurulları Kuruldu la üniversite genelinde ve hastanelerde ISO 9001’i YÖDEK’in gerektirdiği faaliyetleri ve Bütünle- temel alan, bununla birlikte Avrupa Üniversiteler şik Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını koordine Birliği (EUA), Yükseköğretimde Avrupa Kalite Gü- etmek üzere Genel Sekreterlik, fakülteler, enstitü- vence Birliği (ENQA), Yükseköğretim Akademik ler, yüksekokullar, bölümler ve araştırma ve uygu- Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu lama merkezlerinde “Birim Kalite Kurulları” kurul- (YÖDEK), EFQM vb. kalite ile ilgili sistem ve kuru- du. Kalite kurullarında, birimi temsil etmek üzere24 luş esaslarını da içeren bütünleşik bir kalite yöne- toplam 445 akademik ve idari personel görevlendi- tim sistemi altyapısı hazırlandı. Üniversitenin tüm rildi. Tıp fakültelerimizde her bir ana bilim dalını birimlerini kapsayan bütünleşik kalite yönetim sis- temsil eden birer kalite sorumlusu bulunmaktadır. temi çalışması, ülkemizde alanında en geniş ölçekli kalite çalışmasıdır. İÜ’de İlk Defa TSE Eğitim Çalışmaları Gerçekleştirildi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) Mayıs, Temmuz, Ekim ve Aralık 2010 tarihleri Çalışmaları Başlatıldı arasında, birim kalite kurullarında görev alan 445 Üniversitenin her biriminden uygun sayıda ida- akademik ve idari personel ile hemşireler ve hasta- ri ve ekonomik personele 10 günlük bir kalite eğiti- ne laboratuvar görevlileri gibi görevlerinin özelliği mi verildikten sonra, çerçevesi YÖDEK tarafından gereği eğitim alması uygun görülen 263 personel çizilen performans göstergeleri, öz değerlendirme olmak üzere toplam 708 kişiye TSE uzmanları ve ve süreçler esas alınarak ISO 9001: 2008, diğer öğretim üyelerimiz tarafından 10’ar gün süre ile ISO standartları ile diğer kalite yönetim sistem- sertifikalı eğitim verildi. leri ve yükseköğretimle ilişkili kalite standartları 5 Mart 2011 tarihinde 55 üst yöneticiye (rek- göz önünde bulundurulmak suretiyle, üniversite tör, rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler) bir genelinde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, günlük, sertifikalı “Kalite Yönetim Sistemi” eğitimi yönetim, idari ve destek, topluma hizmet, ölçme- verildi. analiz-iyileştirme alanlarını içeren Bütünleşik Ka- lite Yönetim Sistemi (BKYS) kurulması amacıyla Dokümantasyon Çalışmaları Yapıldı çalışmalar başlatıldı. 6 Nisan 2011’de İÜ Bütünleşik Kalite Yönetim
 24. 24. İstanbul Üniversitesi 2009-2012 25Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Kalite Kültürünü YaygınlaştırmaOrtak Çalışmalara Başlandı Amacıyla Kalite Toplantıları DüzenlendiAkademik ve idari personel ile öğrencilere Kalite Yönetim İÜ - ADEK, 2009-2012 döneminde İstanbulSistemleri (TS EN ISO 9001) konusunda eğitim vermek Üniversitesi’nin farklı birimlerinin yöneticileri veve İstanbul Üniversitesi’nde bir Kalite Yönetim Sistemi çalışanlarıyla kalite konusunda çeşitli toplantılar(TS EN ISO 9001) kurmak amacıyla İÜ ile TSE arasındaprotokol imzalandı. düzenledi. Üniversite genelinde toplam 6 bin 800 kişiye kalite eğitimi verildi.
 25. 25. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi Sistemi (BKYS) ve İÜ Hastaneler Bütünleşik Kalite Akredite Olan Birimler Yönetim Sistemi (HBKYS) dokümantasyon çalış- maları başladı. Üniversitemizin genelinde ve hastanelerde Bü- tünleşik Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları sonuç- Öğrencilere Kalite Eğitimi Verilmeye Başlandı lanmak üzeredir. Öğrencilerimizin kariyer gelişimine katkı sağ- Hizmetlerinin özelliği gereği gerekli kalite bel- lamak amacıyla alanlarına uygun kalite eğitimi ve gelendirme ve program akreditasyon çalışmaları sertifika alma çalışmalarına başlandı. Bu amaçla değişik birimlerde devam etmektedir. Bu bağlamda 24-27 Ocak 2011 tarihleri arasında öğrencilerimi- akredite olan ve çalışmaların devam ettiği birimler ze yönelik olarak Su Ürünleri Fakültesi’nde 38, Ve- aşağıda sunulmuştur. teriner Fakültesi’nde 80 öğrenciye sertifikalı TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi İşletme Fakültesi verildi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, dün- yadaki önemli işletme fakültelerini akredite eden İÜ Hastaneleri Laboratuvarlarında Kalite The Association to Advance Collegiate Schools of Çalışmaları Yapıldı Business (AACSB, ABD) tarafından 2012 yılında Üniversitemize bağlı hastanelerde verilen kli- akredite edilmiştir. Böylece İÜ İşletme Fakültesi,26 nik laboratuvar hizmetlerinin kalitesini yükselt- Türkiye’deki devlet üniversitelerinin işletme fakül- mek amacıyla akreditasyon işlemleri başlatıldı. teleri arasında ilk AACSB akreditasyonu alan fa- ISO-15189 kalite sertifikası almak üzere Ağustos külte olmuştur. 2009’da kurulan beş kişilik ön komisyon çalışma- Adli Tıp Enstitüsü Adli Bilimler Laboratuvarla- lara başladı. Eğitimler 5 Ocak 2010’dan itibaren rı devam eden ISO 17025 çalışmalarını tamamla- başlatıldı. Akreditasyon konseyi ve konseye bağlı mış, çalışmalar 19 Temmuz 2012 tarihinde TÜR- alt komiteler oluşturuldu. Gerekli standartlar ya- KAK tarafından belgelendirilmiştir. zılmaya başlandı, hastanelerimizdeki çeşitli labo- İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Laboratu- ratuvarlar ziyaret edilerek eksiklikler ve yapılacak varı, EFI (European Federation for Immunogene- asgari düzenlemeler tespit edildi. tics) tarafından akredite edilmiştir. Konuyla ilgili ilk 11-13 Temmuz 2012 tarihleri arasında İÜ has- akreditasyon 2000 yılında gerçekleşmiştir. Üç yılda taneleri laboratuvarları ve hizmet laboratuvarla- bir yapılan yerinde denetlemeler olumlu bulunmuş, rından 35 kişiye 4 oturum hâlinde ISO 15189 eği- son yerinde değerlendirme 24 Eylül 2012’de yapılıp timi verdi. Ekim ayı içinde son değerlendirmeleri ilgili laboratuvar yeniden akredite edilmiştir. yapmak üzere 8 gün süreyle laboratuvar kalite yö- netim sürecinde görev alanlara yönelik olarak TSE Tıpta Uzmanlık Alanlarında Akreditasyon uzmanları tarafından verilecek ISO 15189 eğitimi Çalışmaları başlatıldı. UEMS (European Union of Medical Specialist/ Avrupa Tıp Uzmanları Birliği) ve bazı uzmanlık meslek dernekleri tarafından tıp fakültelerimizin bazı ana bilim dalları akredite edilmiştir:
 26. 26. İstanbul Üniversitesi 2009-2012 27
 27. 27. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi28
 28. 28. İstanbul Üniversitesi 2009-2012 İstanbul Tıp Fakültesi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik n UEMS Hizmetleri Müdürlüğü 10 ana bilim / bilim dalı (sertifikasyon veya ye- 2003 yılında ISO 9001:2000 sertifikasyonu;niden sertifikasyon tarihleri): 2005 ve 2008’de resertifikasyon alınmıştır. Üroloji Ana Bilim Dalı (2010), Kadın Hastalıkları CTF Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezive Doğum Ana Bilim Dalı (2008), Fiziksel Tıp ve Re- Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, 2012 yılındahabilitasyon Ana Bilim Dalı (2010), Nükleer Tıp Ana ikinci sertifikayı (ISO 9001:2008) almıştır.Bilim Dalı (2011), Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvarı(2011), Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı (2012), da 2001 yılında ISO 9001 belgesini almıştır; ilgiliİç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim belge 2010 da 4. kez yenilenmiştir.Dalı (2010), Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana BilimDalı Perinatoloji Bilim Dalı (2010), Nöroloji Ana Bi- Akreditasyon Sürecinde Olan Birimlerlim Dalı (Avrupa’da akredite edilen ilk nöroloji kliniğiolmuştur; 2012), Dermatoloji Ana Bilim Dalı (2012) İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp n Uzmanlık Meslek Dernekleri: Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı (2010), Plastik, TEPDAD/UTEAK (Tıp Eğitimi ProgramlarınıRekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği/Ulusal(2012) Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) akreditasyo- 29 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: nu için her iki tıp fakültesinde (Cerrahpaşa Tıp n UEMS Fakültesi’nde Türkçe ve İngilizce program ayrı ayrı Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı (ilk akreditas- olmak üzere) çalışmalar devam etmektedir.yon 2006 yılında alınmış, son yenilenme 2010’da İki fakülte ve üç program olarak öz değerlen-yapılmıştır) dirme raporları hazırlanmış, TEPDAD/UTEAK’a Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı (2010) başvuru yapılmıştır. n Uzmanlık Meslek Dernekleri: Edebiyat Fakültesi (Psikoloji Bölümü) Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı; TPD (Türk Psikiyatri Derneği) tarafından yapıla-EBCOG (European Board and College of Obstet- cak akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.ricians and Gynaecologists) tarafından akredite Veteriner Fakültesiedilmiştir (2009). EAEVE (European Association of Establish- Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı ments for Veterinary Education) tarafından yapıla-Perinatoloji Bilim Dalı (2010). cak akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. CTF Genel Cerrahi (2012) Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi ACPE (Accreditation Council for Pharmacy 12 Şubat 2010 tarihinde Türk Standartları Ens- Education) tarafından yapılacak akreditasyon ça-titüsü (TSE) tarafından belgelendirme tetkiki ger- lışmaları devam etmektedir.çekleştirilmiştir. Bu denetim sonucunda fakülte • Döner Sermaye İşletmesi Biyomedikal ve Kli-tüm birimleri ile TS EN ISO 9001:2008 Kalite Sis- nik Mühendisliği Birimi’nde ISO 17025 çalışmalarıtem Belgesi’ni almıştır. devam etmektedir.
 29. 29. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi 1.2. Otomasyona Dayalı Bilgi Yönetim Sistemlerini Kullanan Üniversite30
 30. 30. İstanbul Üniversitesi 2009-2012‘‘ 11 yerleşke, 20 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 6 meslek yüksekokulu, 17 enstitü ile 60 araştırma ve uygulama merkezine sahip olan İstanbul Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük kurumlarından birisi. Ülkemizi, uluslararası yükseköğretim alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak temsil edebilmemizde bu büyüklüğün çok önemli payı var. Bu büyüklüğün üniversitemizi daha güçlü hâle getirmesi için çağdaş yönetim araçlarını etkili bir şekilde kullanmalıyız. Bunlar arasında en 31 önemlisi, bilgi yönetim sistemleri yani otomasyon. Otomasyon sistemleri, hepimizin güncel verilere anında ulaşmamızı ve doğru veriye dayalı karar verebilmemizi olanaklı kılıyor, tüm süreçleri daha şeffaf ve takip edilebilir ’’ hâle getiriyor. Bilişim üniversitesine geçiş sürecinde çok önemli mesafeler katettik. Geçiş sürecini tamamladığımızda bürokrasinin daha da azaldığı, çok daha hızlı ve şeffaf bir üniversite hâline gelmiş olacağız. Prof. Dr. Yunus Söylet
 31. 31. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi Metro Ethernet Teknolojisine Geçildi İÜ, EDUROAM Platformuna Katıldı Kurumumuzda 2009-2012 yılları arasında kab- Tüm dünyada üniversiteler arasında kablosuz losuz internet teknolojisine büyük önem verilmesi internet erişiminin ortak bir havuzda toplanması- neticesinde çok sayıda ağ bağlantı cihazı hizmete nı sağlayan EDUROAM platformu, üniversitemiz alındı. Bunun yanında internet hızı artırımı için çalışanlarının dünyanın her yerinde tek kullanıcı gerekli yatırımlar yapılarak Metro Ethernet tekno- adı ve şifresiyle üniversitemiz hizmetlerine erişi- lojisine geçildi. mini sağlamaktadır. 2010 yılı itibarıyla sunucu ve network altyapısının buna uygun hâle getirilme- siyle, İstanbul’daki devlet üniversiteleri içinde ilk EDUROAM uygulaması hizmete girdi. Kablosuz Ağ Projesi ile Kablosuz Erişim Cihazı Sayısı 6’dan 262’ye Çıktı 3. PROJE32 2009 yılı başında toplam 6 adet olan kablosuz (wireless) erişim cihazı sayısı 2012 yılı itibari ile: 163 adet Beyazıt Yerleşkesi,76 adet Avcılar Yer- leşkesi, 8 adet Beylikdüzü Öğrenci Yurdu, 8 adet Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Kız Yurtları, 4 adet Orman Fakültesi Yerleşkesi ve 3 adet Balta- limanı Yerleşkesi’nde olmak üzere toplam 262’ye ulaşmıştır. SMTP Gateway (Mail Sunucu Güvenlik) Projesi Üniversitemizde mevcut olan 12 bin 500 aka- demik ve idari e-posta hesabı ile saatte ortalama 15 bin e-posta trafiği yaşanmaktadır. Kurumumuz akademik ve idari personeline ait e-postalarını alma ve gönderme esnasında virüslü ve istenme- yen reklam içerikli postaların en aza indirilmesi için çalışma yapıldı.
 32. 32. İstanbul Üniversitesi 2009-2012 33
 33. 33. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi34 Network Yenileme Çalışmaları Sonucunda İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü Yerleşkeleri’nde İnternet Bağlantı Noktası 777’den 11 Bin 789 ’a Çıkarıldı Proje kapsamında 3 ayrı yerleşkeye 3 ayrı tam teşekküllü sistem odası kurulması sayesinde, network altyapısı birbirini yedekleyen ve sistemin kesintisiz olarak akışını sağlayacak şekilde konfigüre edilen çift omurgalı bir sisteme dönüştürüldü.
 34. 34. İstanbul Üniversitesi 2009-2012 İstanbul Üniversitesi Kurumsal İstanbul Tıp Fakültesi’nde, PACS sistemi ile enteg- Otomasyon Projesi (İSKOP) Başlatıldı rasyon sağlanarak doktorların radyoloji görüntüle-4. PROJE İstanbul Üniversitesi’ni e-üniversiteye dönüştü- rini filme ihtiyaç duymadan, dijital ortamda, bilgi- sayar ekranlarında görmeleri sağlandı. recek otomasyon sistemlerini geliştirmek amacıyla çalışmalar başladı. Üniversitemizde yürütülmeye başlanan kurumsal otomasyon projelerine İSKOP İstanbul Üniversitesi Hastaneleri 5. (İstanbul Üniversitesi Kurumsal Otomasyon Projesi) Otomasyon Projesi (İSHOP) Başlatıldı PROJE ismi verildi. Üniversitemizin yazılım ihtiyaçlarının analizi, bu yazılımların geliştirilmesi, test ve kullanıcı İstanbul Üniversitesi Hastaneleri’nin, modern eğitimi çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında işletmeciliğin ve geri ödeme kurumlarının her entegre olacak modüller şunlardır: Personel Oto- türlü gereksinimini temin eden, tam kaynak yö- masyonu, Taşınır Mal Yönetimi Otomasyonu, Satın netimli, tümüyle entegre ve kâğıtsız, filmsiz has- Alma Otomasyonu, Fiziksel Mekân Yönetimi Oto- tane altyapısına uygun, kullanıcı kolaylığı sağlayan; masyonu, Elektronik Belge Yönetimi Otomasyonu yönetimin ortaya koyduğu vizyon ve misyon doğ- ve Portal Yazılımı Oluşturulması. rultusunda gerekli ölçümler ile raporlamaları su- nabilen bir hastane bilgi yönetim sistemine sahip olması amacıyla çalışma yapıldı. 35 İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Bilişim İSHOP bünyesinde aşağıdaki iş kalemleri yürü- Sistemlerine Entegre Oldu tülmüş olup, proje hâlen devam etmektedir. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili veri ta- İÜ Hastaneleri Bilgi Yönetim Sistemleri ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, İstanbul Üniversi- tesi Hastaneleri Bilgi Teknolojileri Birimi’nde, üni- versitemiz hastanelerinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’nin (HBYS) yeniden ele alınıp güncel- lenmesi amacıyla çalışmalar yapıldı. Nisan 2009’da neticelendirilen Genel Sağlık Si- gortası – MEDULA sistemine geçiş sürecini İstan- bul Üniversitesi başarıyla tamamladı. 2008 Yılı İçerisinde Başlatılan Sağlık- NET Entegrasyonları Tamamlandı Avcılar ve Beyazıt Mediko Sosyal Merkezle- ri, tıp fakültelerine bağlanarak HBYS kuruldu ve SGK hastalarına da hizmet verilebilir hâle getirildi.
 35. 35. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi banı normalizasyonu, süreç haritalama ve model- je çerçevesinde, 2010-2011 yılından itibaren, tüm leme ve 5 ayrı veri tabanı oluşturulması çalışması birimlerde öğrenci işlerinin yeni sisteme göre yü- sürüyor. rütülmesine başlandı. Geçmiş döneme ait veri ve İSHOP kapsamında İstanbul Tıp Fakültesi ve kayıtların yeni otomasyon sistemine aktarılmasıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kurulum, uyarlama ilgili işlemler sürmektedir. ve eğitim çalışmaları devam etmektedir. Bu çalış- maların tamamlanması sonrasında projenin dev- Online Kayıt ve Öğrenci İşleri reye alınması planlanmaktadır. Öğrenciler kayıt, ders seçimi, not sorgulama vb. Kardiyoloji ve Onkoloji enstitülerinde yeni işlemlerini internet üzerinden yapmaya başladı. programlar 1 yıldır çalışıyor. İnternet tabanlı olarak tasarlanan bütünleşik otomasyon programı sayesinde, İÜ bünyesindeki tüm birimlerde öğrenci işlerinin belirlenen stan- İÜ Öğrenci İşleri Otomasyon Entegrasyon dartlara göre gerçekleştirilmesi; ön kayıt, ders se- Projesi Başlatıldı çimi, durum-not sorgulama vb. işlemlerin online olarak uzaktan yapılabilmesi; öğrenci işlerinin et- 6. PROJE Öğrencilerle İlgili İşlemler Tek Bir Sistem İçinde Bütünleştirildi kin biçimde yönetilmesi ve denetlenmesi mümkün hâle geldi 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilk ka-36 Önceleri farklı birimlerde farklı programlarla yıtlar ile diğer kayıt ve öğrenci işleri, internet üze- yerine getirilen öğrenci işlerinin “bütünleşik bir rinden yapılmaya başlandı. otomasyon sistemi” içinde yürütülmesine karar Online kayıt sisteminin uygulandığı 2009 kayıt- verildi. Bu karar doğrultusunda “İÜ Öğrenci İşleri larından itibaren kâğıt israfını önlemek amacıyla Otomasyon Entegrasyon Projesi” başlatıldı. Pro- öğrencilere basılı doküman gönderilmemektedir. ÜNİPORTAL Projesi Başlatıldı İstanbul Üniversitesi kapsamında tüm web site- lerinin yenilenmesi ve bir portal üzerinden yöne- tilmesi için ÜNİPORTAL Projesi başlatıldı. ÜNİ- PORTAL Projesi kapsamında son 1 yıl içerisinde, başta İstanbul Üniversitesi kurumsal web sitesinin ana sayfası olmak üzere toplam 57 adet web sitesi tanımlandı. (Ayr. bakınız sayfa 84 Kurumsal Web Sitesi)
 36. 36. İstanbul Üniversitesi 2009-2012 37Üniversite Genelinde İnternet Ucu Sayısı % 39 artarak16 Bin 141’den 22 Bin 500 ’e Çıktı2008 yılı sonu itibarıyla 16 bin 141 adet olan internet ucu sayısı 2012 Ağustos ayı itibarıyla 22 bin 500adete ulaştı. 2009 yılında 18 adet fiziksel sunucu hizmet vermekte iken, yeni depolama sistemi ve alınan12 adet sunucu ile beraber sanallaştırma teknolojisine geçildi. Toplam 65 sanal sunucu ile kurumumuzuntüm ihtiyaçları karşılanmaktadır ve bulut teknolojisi için altyapı oluşturulmuş bulunmaktadır.
 37. 37. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi 1.3. Üniversite Hastaneleri Yönetimine Yeni Modeller Getiren Üniversite38 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı
 38. 38. İstanbul Üniversitesi 2009-2012‘‘ Sağlık hizmetlerinde dünyada ve Türkiye’de büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Ürettikleri bilimsel bilgi ve elde ettikleri tecrübeyle sağlık alanının vazgeçilmez paydaşı olan üniversitelerin de bu süreç içinde etkin rol almaları gerekmektedir. Bu gereklilik, ülkemizin geçmişinde her konuda öncü olmuş İstanbul Üniversitesi’nin, üniversite hastanelerinin yönetimiyle ilgili görüş ve önerileri olması, yeni modeller ortaya koyması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. 39 İstanbul Üniversitesi hastanelerinin “ekip anlayışı” ve “takım ruhu” içinde yönetimi için 2009-2012 döneminde yeni bir model oluşturduk. Yapılan çalışmalarda, özelde İstanbul Üniversitesi hastanelerini genelde de üniversite hastanelerini içine alan “Yeniden ’’ Yapılanma Yaklaşımını” geliştirdik. Bu yaklaşımın İstanbul Üniversitesi ayağını İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü (HAGED), üniversite hastaneleri ayağını da Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) oluşturmaktadır. Prof. Dr. Yunus Söylet
 39. 39. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi İÜ Hastanelerinde Yılda Yaklaşık 2,5 milyon Hastaya Poliklinik, 100 bin Hastaya Yatarak Tedavi Hizmeti Veriliyor40 - İstanbul Üniversitesi hastanelerinde 1295 öğ- retim üyesi eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti ver- mektedir. 6 bin 50 sağlık çalışanı ile birlikte toplam 7 bin 345 kişi görev yapmaktadır. - İstanbul Üniversitesi hastanelerinde yılda yaklaşık 2.5 milyon hastaya poliklinik hizmeti, 100 bin hastaya hastanede yatarak tedavi hizmeti veril- mektedir. -İstanbul Üniversitesi hastaneleri, 3 bin 500’ü aşan hasta yatağı ile İstanbul’daki toplam yatak ka- pasitesinin yüzde 12’den fazlasını oluşturmaktadır. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri: n İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi n Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi n Diş Hekimliği Fakültesi n Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi n Onkoloji Enstitüsü Hastanesi
 40. 40. İstanbul Üniversitesi 2009-2012 41İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı yenilendi.
 41. 41. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi42 İÜ Onkoloji Enstitüsü Robotik Kemoterapi Hazırlama Ünitesi hizmete girdi.
 42. 42. İstanbul Üniversitesi 2009-2012 43İÜ Hastaneleri ÜnitelerininModernizasyonu Projesi 7. PROJE Yeni teknolojilerin getirdiği olanaklardan ya- rarlanmak ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla 2009-2012 döneminde “İÜ Hastaneleri Üniteleri- nin Modernizasyonu Projesi” başlatıldı. İÜ BAP Birimi, İÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı, İÜ SKS Daire Başkanlığı aracılığıyla çok önemli ve değerli yatırımlar yapıldı. Bazı cihazların yenilenmesinde TÜBİTAK ve DPT gibi dış kaynaklı projeler ile sponsorların da katkıları oldu.
 43. 43. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi 2009-2012 Döneminde İÜ Hastanelerinde Yenilenen Tıbbi Ünitelerden Bazıları CTF Merkez Laboratuvarı Enzim Immunassay Laboratuvarı CTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bili Dalı Ameliyathanesi44 İÜ Onkoloji Enstitüsü Kemoterapi Uygulama Ünitesi İTF Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Poliklinikleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TPN Ünitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Meme Radyoloji Ünitesi
 44. 44. İstanbul Üniversitesi 2009-2012İTF KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı Ses veKonuşma Laboratuvarı 45CTF Merkez Laboratuvarı Hemostaz Nefelometre Laboratuvarı CTF Meme Radyoloji ÜnitesiCTF Moleküler Patoloji Laboratuvarı İTF Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Anjio Ünitesi
 45. 45. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi 2009-2012 Döneminde Yenilenen Tıbbi Ünitelerden Bazıları Kardiyoloji Enstitüsü Anjio Servisi İTF Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Lazer Polikliniği46 CTF Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Ameliyathanesi CTF Merkez Laboratuvarı Elektroferez Immunassay Laboratuvarı CTF Cerrahi Endoskopik İşlemler Merkezi ERUS CTF Cerrahi Endoskopik İşlemler Merkezi Girişimsel Endoskopi
 46. 46. İstanbul Üniversitesi 2009-2012CTF Merkez Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı CTF Merkez Laboratuvarı Hemostaz Nefelometre Laboratuvarı 47CTF Merkez Laboratuvarı Hemostaz Nefelometre CTF Pataloji Ana Bilim Dalı içindeki Facscalibur ÜnitesiLaboratuvarı İdrar-Gaita LaboratuvarıCTF Cerrahi Endoskopik İşlemler Merkezi Endoskopi 2 CTFÜroloji Ana Bilim Dalı E.S.W.L. Ünitesi
 47. 47. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi 2009-2012 Döneminde Yenilenen Tıbbi Ünitelerden Bazıları Onkoloji Enstitüsü Prof. Dr. Erkan Topuz Tedavi Ünitesi Onkoloji Enstitüsü Prof. Dr. Erkan Topuz Tedavi Ünitesi CYBER KNIFE cihazı48 Kardiyoloji Enstitüsü Koroner Yoğum Bakım Ünitesi İTF KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Ameliyathanesi İTF KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı Polikliniği İTF KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı Muayene Odası Acil Odası
 48. 48. İstanbul Üniversitesi 2009-2012İTF Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Hasta Odası İTF Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Anjiyokardiyografi ve Elektrofizyoloji Laboratuvarları 49Diş Hekimliği Fakültesi AmeliyathanesiDiş Hekimliği Fakültesi Hasta Odası CTF Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Elektron mikroskobu
 49. 49. Geleceğe Yön Veren Dünya Üniversitesi Hastaneler Genel Direktörlüğü (HAGED) Kuruldu 8. PROJE İstanbul Üniversitesi hastanelerinde, “ortak akıl”, “katılımcı ve bilgiye dayalı yönetim”, “hesap rının, akademik personelin araştırma gereklerinin en üst düzeyde karşılanması, sağlık hizmetlerinin verilebilirlik” gibi evrensel doğruların geçerli ola- çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, bilmesi için 2009 yılında akademik, bürokratik etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonu ve yü- ve yönetsel düzeyde değişime hazırlık dönemi rütülmesi” ilkesi kabul edilerek yeni bir yönetim yaşandı. Yaklaşık bir yıl boyunca hem İstanbul modeli ortaya kondu. Yönetim modelinin yasal alt- Üniversitesi’nden hem de diğer üniversiteler ile yapısı 3 Temmuz 2010 tarih ve 27630 sayılı Resmi kamu ve özel sektörden kendi alanında öne çık- Gazete’de yayımlanan İÜ Hastaneleri Yönetmeliği mış uzmanların katılımıyla arama konferansları ile tanımlandı. İki yıllık uygulamanın kazandırdığı ve çalıştaylar gerçekleştirildi. Bu sürecin sonun- deneyim ile 7 Temmuz 2012 tarih ve 28346 sayı- da, “İstanbul Üniversitesi hastanelerinde, sağlık lı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile de bilimleri alanındaki lisans ve lisansüstü eğitim bazı değişiklikler yapıldı. gören öğrencilerin eğitim ve uygulama ihtiyaçla-50 28 Mayıs 2012 HAGED Toplantısı

×