‫بنام خدا‬ ‫پيش فرضهاي ذهني كاركنان و‬      ‫مديران‬  ‫و تاثير آنها بر رفتارهاي‬      ‫سازماني؛‬‫عوامل شكل ده...
‫اهداف كارگاه آموزشي‬‫‪ ‬آشنا سازي مديران و سرپرستان شركت با چگونگي‬‫تاثي ر پي ش فرضهاي ذهني كاركنان و مديران درباره‬  ...
‫اهميت پيش فرضها در رفتار‬             ‫سازماني‬  ‫‪ ‬رفتار افراد عمدتا بر اساس ادراکشان از واقعيت‬  ‫شكل ...
‫انواع باورها و پيش فرض ها‬          ‫‪‬درباره خود؛‬         ‫‪‬درباره ديگران؛‬ ‫‪‬درباره وقايع و پد...
‫نمونه هايي از انواع خطاهاي رايج در‬       ‫قضاوت درباره ديگران‬       ‫‪ ‬قالبي انديشيدن )‪(Stereotyping‬‬ ...
‫قالبی انديشيدن‬‫‪ ‬هنگامی که ما کسی را بر اساس ادراک مان در باره‬  ‫ويژگي هاي گروهی که آن فرد به آن تعلق دارد،‬‫قضاوت ...
‫اثر هاله ای‬‫‪ ‬اس تنباط کل ی درباره ي ک فرد بر اس اس تنه ا يک‬‫ويژگ ی مشخ ص وي، مانن د هوش بال، اجتماعی‬   ‫بودن، و ...
‫اثر تقابل‬  ‫‪ ‬متاثر شدن ارزيابی ما از ويژگی های يک فرد، از‬  ‫طريق مقايسه با افراد ديگری که اخيرا توسط ما‬  ‫ارز...
‫باور درباره ثبات و يا امکان‬     ‫تغيير تواناييهای ديگران‬‫‪ ‬مديران ممكن است به صورت عمومي دو نوع پيش‬‫فرض مهم را د...
‫خطای بنيادين اسناد‬‫‪‬تمايل به ضعيف ديدن تاثير عوامل بيروني و‬  ‫قوي ديدن تاثير عوامل دروني هنگاميکه‬ ‫درباره ی رفتار ...
‫برخي از باورها درباره خود‬‫‪‬باور درباره توانايي هاي خود در حوزه هاي‬                ‫مختلف؛‬      ...
‫باور درباره توانايي های خود‬ ‫‪‬خود-كارآمدي: ميزان باور يك فرد به توانايي‬   ‫های خود به منظورسازمان دادن واجراي‬  ...
‫عزت نفس‬ ‫‪ ‬عزت نفس اشاره دارد به ميزانی که يک فرد در‬‫يک حوزه برای خودش احساس ارزش می کند.‬‫‪ ‬افراد با سطح پايينی از...
‫خود شيفتگی‬ ‫‪ ‬احساس استثنايي بودن و مهم بودن بسيار‬                   ‫زياد؛‬   ‫‪ ‬غرق بودن در...
‫چگونه باورهاي خود را مورد ارزيابي‬            ‫قرار دهيم؟‬   ‫‪ ‬شناسايي نردبان استنتاج در ذهن خود‬    ...
‫شناسايي نردبان استنتاج در‬            ‫ذهن خود‬‫‪ ‬بر اساس مطالعات آرجري س و شان )6991( افراد به‬‫صورت گزينشی...
‫شناسايي نردبان استنتاج در ذهن خود‬
‫شناسايي نردبان استنتاج در ذهن خود‬              ‫)ادامه(‬
‫تقويت مهارتهاي گفتگو‬     ‫‪ ‬تاملت ذهنی و پرسشگري:‬‫‪ ‬تاملت ذهنی به کنترل سرعت فرآيند تفکر‬ ‫استنباطی به منظور ا...
‫پايان‬    ‫با تشكر‬E-mail: sbalavi@sharif.edu
‫تمرين فردي‬‫‪ ‬حداق ل يك ي از تجارب ناموفق خود را در‬‫تعاملت انس اني ب ا ديگران ب ه ياد آورده و با‬‫بهره گيري از تكني ك ...
‫تمرين گروهي‬ ‫‪‬در گروه خود درباره موضوع زير گفتگو و با‬   ‫بهره گيري از مهارت هاي گفتگوي توضيح‬  ‫داده شده در اين ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Workshop 1

1,099 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,099
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop 1

 1. 1. ‫بنام خدا‬ ‫پيش فرضهاي ذهني كاركنان و‬ ‫مديران‬ ‫و تاثير آنها بر رفتارهاي‬ ‫سازماني؛‬‫عوامل شكل دهنده و پيامد ها‬ ‫سيد بابك علوي‬ ‫استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد‬ ‫دانشگاه صنعتي شريف‬
 2. 2. ‫اهداف كارگاه آموزشي‬‫‪ ‬آشنا سازي مديران و سرپرستان شركت با چگونگي‬‫تاثي ر پي ش فرضهاي ذهني كاركنان و مديران درباره‬ ‫خودشان و ديگران بر رفتارهاي سازماني؛‬‫‪ ‬پيشنهاد چند راه كار مفيد كه با تمرين روي آنها بتوان‬‫باعث تقويت مهارت افراد در شناخت پيش فرضهاي‬‫غلط گرديد. بدين ترتيب مي توان از بروز رفتارهاي‬‫نامناس ب كاري مرتب ط ب ا آ ن پي ش فرضها جلوگيري‬ ‫نمود.‬
 3. 3. ‫اهميت پيش فرضها در رفتار‬ ‫سازماني‬ ‫‪ ‬رفتار افراد عمدتا بر اساس ادراکشان از واقعيت‬ ‫شكل مي گيرد؛ نه الزاما بر اساس خود واقعيت‬ ‫‪ ‬ادراك انسان از واقعيت ها داراي محدوديت هاي‬ ‫فراواني مي باشد.‬‫‪ ‬بسياري از پيش فرضها و قضاوت هاي انسان ممكن‬‫است بر اساس ادراكاتي باشد كه الزاما صحيح نمي‬ ‫باشند.‬‫باورهاي ذهني و رفتارهاي انسانها داراي وابستگي‬ ‫‪‬‬
 4. 4. ‫انواع باورها و پيش فرض ها‬ ‫‪‬درباره خود؛‬ ‫‪‬درباره ديگران؛‬ ‫‪‬درباره وقايع و پديده هاي محيطي.‬
 5. 5. ‫نمونه هايي از انواع خطاهاي رايج در‬ ‫قضاوت درباره ديگران‬ ‫‪ ‬قالبي انديشيدن )‪(Stereotyping‬‬ ‫‪ ‬اثر هاله اي )‪(Halo effect‬‬ ‫‪ ‬اثر تقابل)‪(Contrast effect‬‬ ‫‪ ‬باور درباره ثبات و يا امكان تغيير توانايي هاي‬ ‫ديگران‬ ‫)‪(Entity and incremental theorists‬‬ ‫‪ ‬خطاي بنيادين اسناد‬ ‫)‪(Fundamental attribution error‬‬
 6. 6. ‫قالبی انديشيدن‬‫‪ ‬هنگامی که ما کسی را بر اساس ادراک مان در باره‬ ‫ويژگي هاي گروهی که آن فرد به آن تعلق دارد،‬‫قضاوت کنيم قالبی انديشيدن را در رابطه با او به کار‬ ‫می بريم.‬ ‫‪ ‬به عنوان مثال:‬ ‫”کارمندان مسن نمی توانند مهارتهای جديد راياد‬ ‫بگيرند.“‬ ‫”کارمندان خيلی چاق انضباط ندارند.“‬ ‫”کارمندان آسيايی سخت کوش و با وجدان هستند.“‬
 7. 7. ‫اثر هاله ای‬‫‪ ‬اس تنباط کل ی درباره ي ک فرد بر اس اس تنه ا يک‬‫ويژگ ی مشخ ص وي، مانن د هوش بال، اجتماعی‬ ‫بودن، و يا ظاهر پسنديده را اثرهاله ای گويند.‬ ‫‪ ‬به عنوان مثال:‬‫کسی که داوطلب شغلی در بازاريابی شرکت باشد،‬‫و از نظ ر لباس ی ک ه بر ت ن دارد بس يار مرتب باشد.‬‫ممك ن اس ت مص احبه کننده تص وير نادرستی از وی‬‫گرفته و بر همان اساس در باره توانائيها و مسئوليت‬‫پذيري وي قضاوتي مثبت کند، در حاليکه امکان دارد‬‫چنين فردی از نظر مسئوليت پذيری و شايستگی های‬ ‫فردی نا مناسب باشد.‬
 8. 8. ‫اثر تقابل‬ ‫‪ ‬متاثر شدن ارزيابی ما از ويژگی های يک فرد، از‬ ‫طريق مقايسه با افراد ديگری که اخيرا توسط ما‬ ‫ارزيابي شده و آنها بسيار بالتر يا پايين تر از نظر‬ ‫همين ويژگيها ارزيابي شده اند.‬ ‫‪ ‬به عنوان مثال:‬ ‫تصويری ازچگونگی عملکرد اثرتقابل در يک موقعيت‬ ‫مصاحبه هنگاميکه مصاحبه کننده تعداد زيادی از‬ ‫فرمهای استخدامی را در اختياردارد.‬ ‫فرد مصاحبه شونده می تواند به عنوان بيشترين‬ ‫مطلوبيت در ارزيابی در نظر گرفته شود اگر با فردی‬‫که متوسط است مقايسه شود، و همين فرد می تواند‬ ‫به عنوان کمترين مطلوبيت در ارزيابی پذيرفته شود‬
 9. 9. ‫باور درباره ثبات و يا امکان‬ ‫تغيير تواناييهای ديگران‬‫‪ ‬مديران ممكن است به صورت عمومي دو نوع پيش‬‫فرض مهم را درباره توانايي هاي ديگران در ذهن‬ ‫خود داشته باشند:‬‫‪ ‬ويژگيهای انسان ثابت است، و چندان با كسب تجربه‬ ‫بيشتر تغيير نمی کند.‬ ‫‪ ‬ويژگيهای انسان ممكن است با تجربه تغيير کنند و‬ ‫توانايي هاي وي توسعه يافته و کاملتر شوند.‬
 10. 10. ‫خطای بنيادين اسناد‬‫‪‬تمايل به ضعيف ديدن تاثير عوامل بيروني و‬ ‫قوي ديدن تاثير عوامل دروني هنگاميکه‬ ‫درباره ی رفتار ديگران قضاوت می کنيم.‬ ‫‪‬به عنوان مثال: تاخير يك نفر در حضور در‬ ‫جلسه را به بي برنامه بودن وي ولي تاخير‬ ‫خود را به بي برنامه بودن سيستم ويا‬ ‫مشكلت محيطي نسبت دهيم.‬
 11. 11. ‫برخي از باورها درباره خود‬‫‪‬باور درباره توانايي هاي خود در حوزه هاي‬ ‫مختلف؛‬ ‫‪‬باور درباره ارزشمندي خود؛‬ ‫‪‬خود شيفتگي.‬
 12. 12. ‫باور درباره توانايي های خود‬ ‫‪‬خود-كارآمدي: ميزان باور يك فرد به توانايي‬ ‫های خود به منظورسازمان دادن واجراي‬ ‫مجموعه فعاليتهايي در يك حوزه مشخص‬‫‪‬مطالعات نشان داده است كه هر چه فرد باور‬ ‫قوي تري نسبت به كارآمدي خود داشته باشد‬ ‫عملكرد بالتري دارد.‬ ‫‪‬هر چند باور غلط درباره توانايي خود مي‬ ‫تواند از ابعاد گوناگوني خطرناك باشد.‬
 13. 13. ‫عزت نفس‬ ‫‪ ‬عزت نفس اشاره دارد به ميزانی که يک فرد در‬‫يک حوزه برای خودش احساس ارزش می کند.‬‫‪ ‬افراد با سطح پايينی ازعزت نفس در مقايسه با‬ ‫افرادی با سطح باليی از آن تمايل بيشتری به‬ ‫جلب تاييد از طرف ديگران دارند.‬‫‪ ‬افراد با سطح باليی از عزت نفس در مقايسه با‬ ‫افرادی با سطح پايينی از آن، خطرات بيشتری‬ ‫درانتخاب شغل می پذيرند وتمايل بيشتری به‬ ‫انتخاب شغلهای غير معمول دارند.‬
 14. 14. ‫خود شيفتگی‬ ‫‪ ‬احساس استثنايي بودن و مهم بودن بسيار‬ ‫زياد؛‬ ‫‪ ‬غرق بودن در احساس نياز به قدرت و‬ ‫رؤياهاي موفقيت هاي بسيار بزرگ؛‬‫‪ ‬نياز زياد به مورد توجه قرار گرفتن و تحسين؛‬ ‫‪ ‬توقع زياد از ديگران و حس بهره جويي؛‬ ‫‪ ‬فقدان درك احساسات ديگران.‬
 15. 15. ‫چگونه باورهاي خود را مورد ارزيابي‬ ‫قرار دهيم؟‬ ‫‪ ‬شناسايي نردبان استنتاج در ذهن خود‬ ‫‪ ‬تقويت مهارت هاي گفتگو‬
 16. 16. ‫شناسايي نردبان استنتاج در‬ ‫ذهن خود‬‫‪ ‬بر اساس مطالعات آرجري س و شان )6991( افراد به‬‫صورت گزينشی اطلعات لزم را از محيطشان اخذ می‬‫کنند . سپس ممک ن اس ت ب ه سرعت زنجيره ای از‬‫استنباطها را در ذهن شکل داده، وسپس روابط ي بين‬‫اطلعات جدي د و فرضها و باورها را با تفاسير خود از‬‫اطلعات موجود ايجاد کنند، ونهايتا ً رفتارهايشان را بر‬ ‫اساس استنباطهايشان ب روز دهند.‬ ‫‪ ‬چنين استنباطهايی معمول آزمون نشده و متاسفانه‬ ‫ً‬ ‫گاهی غير صحيح می باشند.‬
 17. 17. ‫شناسايي نردبان استنتاج در ذهن خود‬
 18. 18. ‫شناسايي نردبان استنتاج در ذهن خود‬ ‫)ادامه(‬
 19. 19. ‫تقويت مهارتهاي گفتگو‬ ‫‪ ‬تاملت ذهنی و پرسشگري:‬‫‪ ‬تاملت ذهنی به کنترل سرعت فرآيند تفکر‬ ‫استنباطی به منظور ايجاد آگاهی بيشتر از‬ ‫چگونگی الگوي ذهنی اشاره دارد)سنگه‬ ‫4991(.‬ ‫‪ ‬پرسشگری به کنترل شرايط گفتگو و طرح‬‫سؤالت هوشمندانه ازديگران اشاره دارد تا‬ ‫بتوان شناخت لزم را درباره پيش فرضهای‬ ‫دست آورد )سنگه 4991(.‬ ‫يكديگر ب‬
 20. 20. ‫پايان‬ ‫با تشكر‬E-mail: sbalavi@sharif.edu
 21. 21. ‫تمرين فردي‬‫‪ ‬حداق ل يك ي از تجارب ناموفق خود را در‬‫تعاملت انس اني ب ا ديگران ب ه ياد آورده و با‬‫بهره گيري از تكني ك نردبان اس تنتاج بررسي‬ ‫كنيد كه:‬‫‪ ‬تا چ ه ميزان باورهاي شما درباره خود و‬‫قضاوت درباره آنها در ايجاد آن شرايط مؤثر‬ ‫بوده است؟‬‫‪ ‬چگونه داده هاي موجود را براي شكل گيري‬ ‫استنتاج خود تفسير كرده ايد؟‬
 22. 22. ‫تمرين گروهي‬ ‫‪‬در گروه خود درباره موضوع زير گفتگو و با‬ ‫بهره گيري از مهارت هاي گفتگوي توضيح‬ ‫داده شده در اين جلسه نتيجه گيري نماييد:‬‫چه تحولت محيطي را در آينده به عنوان فرصت‬‫و تهديدهاي جدي براي شركت خود مي دانيد؟‬ ‫براي هر كدام 4 مورد را اشاره كنيد.‬

×