Olle Strömbeck
Grundskollärare, IKT-pedagog
Tunaskolan, Lund
046-3599249
olle.strombeck@utb.lund.se
twitter.com/olst75
fac...
www.vot.rs
96 74 45
tisdag 3 september 13
FRAMTIDSKOMPETENSER
tisdag 3 september 13
DIGITALISERING I SKOLAN
VARFÖR DET?
tisdag 3 september 13
Italienskt kloster 1300-talet
tisdag 3 september 13
Folkskolan 1925
tisdag 3 september 13
tisdag 3 september 13
Tekniken har styrt ramarna för vår
undervisning
tisdag 3 september 13
Tekniken har styrt ramarna för vår
undervisning
tisdag 3 september 13
diu.se
tisdag 3 september 13
Lgr11
tisdag 3 september 13
Skollagen:
”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och
andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig
utbildning”...
EU:S ÅTTA
NYCKELKOMPETENSER
NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE
En Europeisk Referensram
Kompetens definieras här som e...
Kreativitet
Kommunikation
Söka och välja
information
Samarbete
Funktionella
kunskaper
Kritiskt
tänkande
E-säkerhet,
Netike...
ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE
Läroplan för Grundskolan Lgr11:
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.
...
Läroplan för Grundskolan Lgr11:
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.
Skolan ska stimulera elev...
”Skolverket har tidigare konstaterat är
det inte är något mål i sig att öka
elevernas datoranvändning i
klassrummet men at...
Some rights reserved by DaveLawler
tisdag 3 september 13
Ersättning
Förbättring
Förändring
Omdefiniering
Dr. Ruben Puentedura
University of Maine
SAMR-modellen: Modell för hur tekn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Habogård

262 views
189 views

Published on

Spaning om digitaliseringen i skolan då, nu och sedan. Presentation för politiker i Barn och skolnämnden.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Habogård

 1. 1. Olle Strömbeck Grundskollärare, IKT-pedagog Tunaskolan, Lund 046-3599249 olle.strombeck@utb.lund.se twitter.com/olst75 facebook.com/olle.strombeck olst75.wordpress.com/ www.skolappar.nu/ tisdag 3 september 13
 2. 2. www.vot.rs 96 74 45 tisdag 3 september 13
 3. 3. FRAMTIDSKOMPETENSER tisdag 3 september 13
 4. 4. DIGITALISERING I SKOLAN VARFÖR DET? tisdag 3 september 13
 5. 5. Italienskt kloster 1300-talet tisdag 3 september 13
 6. 6. Folkskolan 1925 tisdag 3 september 13
 7. 7. tisdag 3 september 13
 8. 8. Tekniken har styrt ramarna för vår undervisning tisdag 3 september 13
 9. 9. Tekniken har styrt ramarna för vår undervisning tisdag 3 september 13
 10. 10. diu.se tisdag 3 september 13
 11. 11. Lgr11 tisdag 3 september 13
 12. 12. Skollagen: ”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” tisdag 3 september 13
 13. 13. EU:S ÅTTA NYCKELKOMPETENSER NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Kompetens definieras här som en kombination av kun- skaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompe- tens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integra- tion och sysselsättning. Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser: 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande veten- skaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7. Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Många av dessa kunskaperoch färdigheter överlappar och kompletterar varandra,och aspekter som är väsentliga på ett område stöderkompetensen på ett annat. Grundläggande kunskaperi språk, läs- och skrivkunnighet, matematiska färdig-heter och kunskaper i informations- och kommunika-tionsteknik (IKT) är en viktig grund för lärande, och att ”lära att lära” stöder allt lärande. Det finns en rad teman som används i hela referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbe- dömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor har alla en central roll när det gäller de åtta nyckelkompetenserna. Nyckelkompetenser ingsmässiga nackdelar orsakade av personliga, sociala, kulturella eller ekonomiska omständigheter, behöver särskilt stöd för att utnyttja sin utbildningspotential får samma möjligheter och tillgång till utbildning. Exempelpå sådana grupper är personer med bristande grundkun- skaper, särskilt låg läskunnighet, personer som avbrutit sin skolgång, långtidsarbetslösa och personer som åter- vänder till arbetet efter en längre ledighet, äldre, invand- rare och funktionshindrade personer. peiskt referensredskap för beslutsfattare, utbildningsanordnare, arbetsgivare och inlärarna själva, för att underlätta satsningar på nationell och europeisk nivå mot gemensamt överenskomna mål, samt 4.tillhandahållaenramförytterligareåtgärderpågemen- skapsnivå både inom arbetsprogrammet Utbildning 2010 och inom gemenskapens utbildningsprogram. • Kommunikation på modersmålet • Kommunikation på främmande språk • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig kompetens • Digital kompetens • Lära att lära • Social och medborgerlig kompetens • Initiativförmåga och företagaranda • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer tisdag 3 september 13
 14. 14. Kreativitet Kommunikation Söka och välja information Samarbete Funktionella kunskaper Kritiskt tänkande E-säkerhet, Netikett Digital kompetens Upphovsrätt tisdag 3 september 13
 15. 15. ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE Läroplan för Grundskolan Lgr11: En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (s 10) tisdag 3 september 13
 16. 16. Läroplan för Grundskolan Lgr11: En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (s 10) tisdag 3 september 13
 17. 17. ”Skolverket har tidigare konstaterat är det inte är något mål i sig att öka elevernas datoranvändning i klassrummet men att det finns en stor pedagogisk potential i att använda IT i skolan. Resultaten i uppföljningen indikerar att den potentialen ofta inte används och att de möjligheter som finns med IT i skolan kan utnyttjas mer effektivt än idag.” Källa: Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens LÄRANDEMILJÖN tisdag 3 september 13
 18. 18. Some rights reserved by DaveLawler tisdag 3 september 13
 19. 19. Ersättning Förbättring Förändring Omdefiniering Dr. Ruben Puentedura University of Maine SAMR-modellen: Modell för hur tekniken kan medföra förändarde undervisningsformer tisdag 3 september 13

×