Your SlideShare is downloading. ×
0
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Habogård
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Habogård

153

Published on

Spaning om digitaliseringen i skolan då, nu och sedan. Presentation för politiker i Barn och skolnämnden.

Spaning om digitaliseringen i skolan då, nu och sedan. Presentation för politiker i Barn och skolnämnden.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
153
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Olle Strömbeck Grundskollärare, IKT-pedagog Tunaskolan, Lund 046-3599249 olle.strombeck@utb.lund.se twitter.com/olst75 facebook.com/olle.strombeck olst75.wordpress.com/ www.skolappar.nu/ tisdag 3 september 13
 • 2. www.vot.rs 96 74 45 tisdag 3 september 13
 • 3. FRAMTIDSKOMPETENSER tisdag 3 september 13
 • 4. DIGITALISERING I SKOLAN VARFÖR DET? tisdag 3 september 13
 • 5. Italienskt kloster 1300-talet tisdag 3 september 13
 • 6. Folkskolan 1925 tisdag 3 september 13
 • 7. tisdag 3 september 13
 • 8. Tekniken har styrt ramarna för vår undervisning tisdag 3 september 13
 • 9. Tekniken har styrt ramarna för vår undervisning tisdag 3 september 13
 • 10. diu.se tisdag 3 september 13
 • 11. Lgr11 tisdag 3 september 13
 • 12. Skollagen: ”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” tisdag 3 september 13
 • 13. EU:S ÅTTA NYCKELKOMPETENSER NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Kompetens definieras här som en kombination av kun- skaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompe- tens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integra- tion och sysselsättning. Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser: 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande veten- skaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7. Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Många av dessa kunskaperoch färdigheter överlappar och kompletterar varandra,och aspekter som är väsentliga på ett område stöderkompetensen på ett annat. Grundläggande kunskaperi språk, läs- och skrivkunnighet, matematiska färdig-heter och kunskaper i informations- och kommunika-tionsteknik (IKT) är en viktig grund för lärande, och att ”lära att lära” stöder allt lärande. Det finns en rad teman som används i hela referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbe- dömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor har alla en central roll när det gäller de åtta nyckelkompetenserna. Nyckelkompetenser ingsmässiga nackdelar orsakade av personliga, sociala, kulturella eller ekonomiska omständigheter, behöver särskilt stöd för att utnyttja sin utbildningspotential får samma möjligheter och tillgång till utbildning. Exempelpå sådana grupper är personer med bristande grundkun- skaper, särskilt låg läskunnighet, personer som avbrutit sin skolgång, långtidsarbetslösa och personer som åter- vänder till arbetet efter en längre ledighet, äldre, invand- rare och funktionshindrade personer. peiskt referensredskap för beslutsfattare, utbildningsanordnare, arbetsgivare och inlärarna själva, för att underlätta satsningar på nationell och europeisk nivå mot gemensamt överenskomna mål, samt 4.tillhandahållaenramförytterligareåtgärderpågemen- skapsnivå både inom arbetsprogrammet Utbildning 2010 och inom gemenskapens utbildningsprogram. • Kommunikation på modersmålet • Kommunikation på främmande språk • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig kompetens • Digital kompetens • Lära att lära • Social och medborgerlig kompetens • Initiativförmåga och företagaranda • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer tisdag 3 september 13
 • 14. Kreativitet Kommunikation Söka och välja information Samarbete Funktionella kunskaper Kritiskt tänkande E-säkerhet, Netikett Digital kompetens Upphovsrätt tisdag 3 september 13
 • 15. ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE Läroplan för Grundskolan Lgr11: En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (s 10) tisdag 3 september 13
 • 16. Läroplan för Grundskolan Lgr11: En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (s 10) tisdag 3 september 13
 • 17. ”Skolverket har tidigare konstaterat är det inte är något mål i sig att öka elevernas datoranvändning i klassrummet men att det finns en stor pedagogisk potential i att använda IT i skolan. Resultaten i uppföljningen indikerar att den potentialen ofta inte används och att de möjligheter som finns med IT i skolan kan utnyttjas mer effektivt än idag.” Källa: Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens LÄRANDEMILJÖN tisdag 3 september 13
 • 18. Some rights reserved by DaveLawler tisdag 3 september 13
 • 19. Ersättning Förbättring Förändring Omdefiniering Dr. Ruben Puentedura University of Maine SAMR-modellen: Modell för hur tekniken kan medföra förändarde undervisningsformer tisdag 3 september 13

×