Oktatásmódszertani stratégiák korszerű oktatási környezetben

810 views

Published on

Információtudomány és média a 21. század elején
andragógia MA - 2014. április 2.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
810
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oktatásmódszertani stratégiák korszerű oktatási környezetben

 1. 1. Oktatásmódszertani stratégiák korszerű oktatási környezetben Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 2.
 2. 2. Információs társadalom és didaktika képzés folyamat szervezetmódszer taneszköz társadalom tanuló pedagógus tanulás célrendszer tartalom tanterv folyamatmódszertan tanulás- szervezés eszközök szervezet oktatás szervezés értékelés tervezés Nagy Sándor 1981 Falus Iván 2003
 3. 3. Információs társadalom és didaktika képzés folyamat szervezetmódszer taneszköz társadalom tanuló pedagógus tanulás célrendszer tartalom tanterv folyamatmódszertan tanulás- szervezés eszközök szervezet oktatás szervezés értékelés tervezés nemzedék- elméletek iskolátlanítás web2, OER technológia
 4. 4. A tanulásszervezés komplexitása ● egyéni munka ● páros munka ● csoportmunka ● hálózati munka ● frontális munka
 5. 5. Egyéni munka ● a tanuló a TTF egy szakaszában egyénileg old meg kapott vagy vállalt feladatokat ● IKT (digitális tolltartó, felhő) alapú támogatás: ○ források gyűjtése ○ források megosztása, kategorizálása, értékelése ○ a folyamat átláthatóságának és reprodukálhatóságának biztosítása ○ személyes tanulási környezet és ePortfolió kialakítása
 6. 6. Az egyéni munka információ áramlása
 7. 7. Páros munka ● két személy (tanuló, tanár) együttműködése kapott vagy vállalt feladat megoldása érdekében ● térben és időben nem feltétlenül szinkron ● IKT (digitális tolltartó, felhő) alapú támogatás: ○ források gyűjtése és megosztás páron belül és kívül ○ átláthatóság, reprodukálhatóság páron belül és kívül ○ produktumok dokumentálás, ePortfolió ○ tanulásszervezési forma módosításának előkészítése ○ felkészülés a produktum alapján újabb feladatra
 8. 8. Két tanuló kö zö s munkája, kö zö s online munkafü zet alapján
 9. 9. Csoportmunka ● kettőnél több résztvevő dolgozik együtt közös cél érdekében, kapott vagy vállalt tanulási feladaton ● térben és időben nem feltétlenül szinkron ● IKT (digitális tolltartó, felhő) alapú támogatás: ○ források gyűjtése és megosztása ○ átláthatóság, reprodukálhatóság belül és kívül ○ produktumok dokumentálás, ePortfolió ○ tanulásszervezési forma módosításának előkészítése, kilépő tagok támogatása ○ felkészülés a produktum alapján újabb feladatra
 10. 10. Csoportmunka információ áramlása kö zö s online felü lethasználattal
 11. 11. Fontális munka ● egy nagyobb tanulókö zö sség pá rhuzamos informá ciós és kommuniká ciós tevékenységét egy, ritká bb esetben két személy (általában pedagógus) irá nyı́tja ● nem feltétlenül szinkron térben és időben ● IKT (digitális tolltartó, felhő) alapú támogatás: ○ információáramlás támogatása folyamat előtt, alatt, után ○ együttműködés biztosítása az információforrás kockáztatása nélkül ○ központi forrás kiegészítése, tevékenykedtetés
 12. 12. Frontális tanulásszervezés információ áramlása
 13. 13. Innovatív oktatási stratégiák ● digitális elbeszélés (digital storytelling) ● játék alapú oktatás (gamification) ● tükrözött osztályterem (flipped classroom) ● nyílt, online kurzusok (MOOC)
 14. 14. A digitális elbeszélés ● “a médium maga az üzenet” (McLuhan) ● személyes narratíva digitális eszközökkel ● interaktív, egyéni produktum ● publikus digitális lábnyom ● web2 technológia értékteremtő használata ● digitális állampolgárság kompetencia része
 15. 15. A digitális elbeszélés ● előnyök: ○ életortól független ○ intézményes és informális tanulás része ○ énkifejezés hatása ○ alkotó tevékenység ○ közösségi értékelés - publicitás értékelő hatása ● hátrány, kockázatok: ○ személyesség
 16. 16. A játék alapú oktatás ● a játék motivációs erejének felhasználása tanulási feladatok megoldásában ● tevékenységek felosztása és tanulói feladatok játék alapú szervezése ● a játékalapúság nem a tartalomra és nem az oktatási folyamatra irányul ● formai kerete: ○ szabályok, feladatok, pontszám, stb. ○ egyéni stratégia lehetősége
 17. 17. A játék alapú oktatás ● előnyök: ○ tanulás felelősségének tanulói aránya ○ személyre szabott tanulási folyamat ○ gyors, pozitív megerősítés ○ tanulási feladatok korlátlan variálhatósága ○ motiváció mértékéhez igazodó tanulási ütemezés ○ monitorozott teljesítmény viszonyítási pontokkal ● hátrányok, kockázatok: ○ szokatlan adminisztráció ○ önszabályozás hiánya, presztizsmotiváció ○ kíméletlen következetesség
 18. 18. Flipping the Classroom Illustration by Peter Hoey
 19. 19. Tükrözött osztályterem ● ciklikus, a tanórai és tanórán kívüli tanulásszervezés újratervezése ● hagyományos órán mire nem jut elég idő? ○ közös feladat, csoportmunka, egyéni produktivitás, feladatok értékelő megbeszélése, egyéni megoldások bemutatása, kísérlet, megfigyelés, stb. ● tanórai interaktív kontakt tevékenység megnövelése ● “amit lehet órán kívül, azt órán kívül kell”
 20. 20. Tükrözött osztályterem I. tapasztalati alapú bevonódás II. tartalom megismerése, források III. értelmezés, tevékenység, aktivitás IV. alkalmazás, produktivitás, prezentálás kísérlet, megfigyelés, játék, művészet, projekt videó, audió források, online és digitális tartalom blog írása, podcast, audiovizuális reflexiók egyedi produktumok, bemutató, interaktív megbeszélés tanári támogatás tanulói aktivitás tanári támogatás tanulói aktivitás
 21. 21. Tükrözött osztályterem ● előnyök: ○ személyes, kontakt oktatás érvényesülése a legfontosabb szervezési szakaszokban ○ tágan értelmezett tanulási környezet ○ tevékenység és aktivitás alapú tanulás ○ hatékonyabb időgazdálkodás ○ naprakész, minőségi forrás és tartalom ● hátrányok, kockázatok: ○ megváltozott kontrollviszonyok ○ önszabályzoás szükségessége
 22. 22. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos #andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 2.

×