Didaktikai modellek Az oktatási folyamatot meghatározó alapelvek

3,205 views

Published on

Távoktatás és e-learning - Andragógia MA I. és II. évfolyam KAZY Nagy Sándor terem
ütemezve 2012. február 22. 11:45 - 14:00

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
223
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Didaktikai modellek Az oktatási folyamatot meghatározó alapelvek

 1. 1. ANDM129 - Információtudomány és média a 21. század elején Didaktikai modellek Az oktatási folyamatot meghatározó alapelvek Ollé János ELTE PPK ITOK olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2011/2012. tanév tavaszi félév szerda, 11.45-14.00 PPK KAZY Nagy Sándor terem
 2. 2. Modellek és mikrostruktúra -didaktika alapozás• didaktikai modellek - az oktatási folyamatról való gondolkodás • a távoktatás didaktikája a folyamatszabályozás didaktikája • német, angolszász és magyar didaktikák• az oktatási folyamat mikrostruktúrájának modellezése • a folyamat általános lépéseinek részben kötött sorozata • a folyamatszabályozás kötött formája a mikrostruktúra alapú oktatásszervezés, tanulásszervezés
 3. 3. Kibernetikai-információelméletididaktika• Felix von Cube a kritikai-racionális neveléstudományi irányzat képviselője (1970, 1972)• modell a lényegét tekintve a behaviorista tanuláselmélet és az információelmélet, illetve a kibernetika didaktikai alkalmazása• más modellekhez képest meglepően kis hatást gyakorolt a didaktikára• a pedagógiai és a didaktikai gondolkodás történetében semmilyen előzménye nem volt• a rendszer működésének szabályozó ereje a tanár tanítási stratégiája = a cél irányába történő szabályozás tervezése és végrehajtása
 4. 4. Tanulási cél-orientált didaktika• Christine Möller 1969, 1980• a curriculum a tanítás részeinek felépítésére és folyamatára vonatkozó terv• a tanulási célok, a tanulásszervezés és a tanulási kontroll, összességében pedig a tanulás optimális megvalósítására vonatkozó fejlesztési folyamat végeredménye• A tanulási cél-orientált didaktikai modell három alapja • tanulási cél fogalmak középpontba állítása • célok hierarchiájának megállapítása • a tanulók kontrolljának kívánalma
 5. 5. Tanulási cél-orientált didaktika• A tanulás tervezése valójában a tanulási célok precíz leírásából áll • a tantervből kiindulva a tanulási célok gyűjtése • a tanulási célok megfogalmazása • (explicit célmeghatározás; a tartalomra és viselkedésre vonatkozó részek egyértelmű leírása, pl. amit a tanulónak tennie kell, amilyen szituációkban kell tennie, milyen viselkedést vagy produktumot kell bemutatnia; az operacionalizált tanulási célok tágabb kontextusba helyezése),• a tanulási célok rendezése részben az adekvát tanítási módszerekről való döntés segítése érdekében• a Bloom-féle taxonómia alapján kognitív, affektív, pszichomotoros tényezők
 6. 6. Carroll tanulási hatékonyságmodellje• Carroll, John Bissell 1963.• a tanulás hatékonyságát kifejező hányados = a tanulási feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló és a szükséges idő arányát • a tanuló adottsága, • a tanítás megértésének a képessége, • a tanítás minősége, • a tanulásra fordítható alkalmak számossága, • a tanuló kitartása.
 7. 7. Bloom: az optimális tanuláselmélete, a tanulási célokrendszerzése• Bloom Benjamin S. 1968• a tanulók egy jelentős része képes elsajátítani a számára előírt követelményeket, ha megfelelő környezeti feltételek és elegendő idő áll a rendelkezésére• sikeres tanulás = ismeretelsajátítást, követelmények teljesítése + pozitív attitűd - motivációs tartalék• az oktatási folyamatot tanulási feladatokra bonthatjuk: az egyén számára ebből kiindulva teremtjük meg a feltételeket és az időt
 8. 8. Az oktatási folyamatmikrostruktúrájának értelmezésilehetőségei - Nagy Sándor / Falus Iván • a figyelem felkeltése, a tanulás motivációjának a biztosítása; • a tanuló informálása a tanulási célról; • az előzetes ismeretek felidézése, az előismeretek meglétének regisztrálása, illetve ellenőrzése; • az új ismeret „ténybeliségét” biztosító jelenségek, folyamatok (tárgyak, műalkotások, stb.) prezentálása; • a tények, jelenségek, folyamatok, stb. sokoldalú elemzése; • a fogalomalkotás, következtetés (szabály, stb.) megszövegezése; • a rendszerezés és rögzítés; • a tanultak alkalmazása (visszacsatolás) ; • a teljesítmény mérése, értékelése (elismerése és vagy a szükséges kompenzálásról való gondoskodás).
 9. 9. Az oktatási folyamat és afolyamatot meghatározóalapelvek• az oktatási folyamat, mint a didaktikai feladatok sorozata• az oktatási folyamat mikrostruktúrája• tanítási-tanulási stratégia: a célok elérése didaktikai feladatok meghatározott rendje alapján• az oktatási folyamat: • információáramlás folyamata • kommunikációs folyamat• a folyamatról való gondolkodás didaktikai modellek szerint különböző
 10. 10. Differenciálás• a tanulók közötti különbség kezelése az oktatási folyamat során az alkalmazott módszerekkel és tanulásszervezési megoldásokkal • a német didaktikában kiemelt fogalom (pl. Bönsch, Aebli) • angolszász elméletekben általában megjelenő vezérlő elv • hazai didaktikában (Báthory Z., Nádasi M., Falus I.) a különbségek figyelembevételének alapelve • differenciálás =/= szelektivitás • egyéni sajátosságok figyelembevétele a fejlődés, fejlesztés során• elemei feltétele a tanulók megismerése - digitális identitás, digitális lábnyom, portfolió, online tevékenységek• tartalomközpontú megoldás IKT támogatással• tevékenységközpontú megoldás belső és külső hálózatokkal
 11. 11. adaptivitás• a differenciálás és az egységesség alkalmazása a pedagógiai folyamatban (Nádasi M.)• a nevelési-oktatási folyamatban érintettek együttműködése, kölcsönös alkalmazkodása az alapvető igények teljesülésével• tanulói sajátosságok megismerése: előismeret, aktivitás, önálló tanulás, társas tanulás, társas helyzet• szervezési módok váltogatása, szimultán alkalmazása a folyamatban• IKT támogatás lehetőség az osztálytermi kötöttségek átlépésében • IKT támogatás a koordinálásban, szabályozásban • tanórai és tanórán kívüli folyamatok támogatása
 12. 12. egész életen át tartó tanulás• a tudásfogalom átalakulása inf. társadalmi környezetben • reproduktivitás térvesztése, produktivitás térnyerése • tudáskörnyezet önértékelő és szabályozó hatása• a tudásról és a hozzá kapcsolódó tevékenységekről való gondolkodás formálódása • tartalom- és tevékenységközpontú nevelés és oktatás• iskolán kívüli információforrások és tevékenységek megtörik a tanulás iskolához való erős kapcsolását • pl. folyamatos változás, feldolgozhatatlan mennyiség• a tanuló tanár szerepe és a nyitott iskola természetessé válása
 13. 13. információmegosztás• a digitális műveltség része a formátumfüggetlen tartalommegosztás • a tanulói produktivitás kiemelkedő szerepet kap • az értékelési folyamatok differenciálódnak • személyes, külső, önértékelés • az inf. társadalom forrás helyett közösség, tudásalapú kooperáció• a produktivitás dokumentációja forrásként szolgál más információs folyamatokhoz• a tudásbirtoklás egyéni hatalma és a közösség fejlődésének hatásrendszer átalakul • plágium, együttes gondolkodás nyílt forráskód alapelve
 14. 14. közösségek, hálózatok• az iskola zárt, belső világa értelmetlenné válik• a produktivitás és tartalommegosztás alapján átlátható, nyitott, kapcsolatra kész iskolai folyamatok• a hálózat alapú közös gondolkodás és tudástermelés formálissá teszi az iskolai határokat• megvalósul az oktatásügyben érintett szereplők hálózati kapcsolódása • a klientúra és iskola kapcsolata • iskolák tanulói és tanárai közötti kapcsolat • iskolától független személyek szerepvállalása

×