DANĚVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
22.11.2012 DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou  příjmy ze závislé činnosti a funkč...
22.11.2012 Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických oso...
22.11.2012 PŘÍJMY OSVOBOZENÍ OD DANĚ Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona o daních z příj...
22.11.2012 DAŇ VYBÍRANÁ ZVLÁŠTNÍ SAZBOU DANĚ Sazba daně 15% se vztahuje např. na příjmy:  ze závislé činnosti a funkčn...
22.11.2012 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍ POŽITKY (§ 6)   příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního...
22.11.2012 Superhrubá mzda = Hrubá mzda + SP a ZP hrazené zaměstnav. Záloha na daň = Superhrubá mzda (zaokrouhlená na ...
22.11.2012 SLEVY NA DANI                        Výše roční slevy v Kč          Sleva  ...
22.11.2012 PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (§ 7) Pro účely daně z příjmu sem patří peněžní i ...
22.11.2012 PAUŠÁLNÍ VÝDAJE K PŘÍJMŮM Z PODNIKÁNÍ A JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI   Základ daně = Zisk = Příjmy –...
22.11.2012 PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 8)   podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnos...
22.11.2012 PŘÍJMY Z PRONÁJMU (§ 9) Příjmy z pronájmu, pokud nepatří mezi příjmy podle § 6 až 8. Jsou to například:  ...
22.11.2012 OSTATNÍ PŘÍJMY (§ 10)  z prodeje soukromého majetku  z prodeje úrody ze zahrádky  z příležitostných činn...
22.11.2012 OSTATNÍ PŘÍJMY (§ 10) Příjmy a výdaje uvedeme v příloze č. 2 k daňovému přiznání. Pokud součet našich příjm...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Dane5

440
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
440
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dane5

 1. 1. DANĚVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 2. 2. 22.11.2012 DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou  příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)  příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)  příjmy z kapitálového majetku (§ 8)  příjmy z pronájmu (§ 9)  ostatní příjmy (§ 10)VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 3. 3. 22.11.2012 Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců a podepsal u nich prohlášení k dani a nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 4. 4. 22.11.2012 PŘÍJMY OSVOBOZENÍ OD DANĚ Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona o daních z příjmů, což jsou:  celkové příjmy z příležitostné činnosti do 20 tisíc za rok  výhry z loterií, sázek apod. Od daně z příjmu je dále osvobozena celá řada příjmů vyjmenovaných v § 4 zákona o daních z příjmů, například:  příjmy z prodeje rodinného domu či bytu, pokud jsme v něm měli bydliště nejméně 2 roky před prodejem  důchodové dávky až do výše 198.000 Kč za rok, pokud naše příjmy (součet příjmů ze závislé činnosti, podnikání a pronájmu) nepřesahují 840 tisíc Kč ročně  příjmy z prodeje movitých věcí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 1. roku nebo 5-ti let (obchodní majetek)  a další vyjmenované v zákoněVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 5. 5. 22.11.2012 DAŇ VYBÍRANÁ ZVLÁŠTNÍ SAZBOU DANĚ Sazba daně 15% se vztahuje např. na příjmy:  ze závislé činnosti a funkčních požitků, pokud u téhož zaměstnavatele nepřesáhnou částku 5.000,- Kč za kalendářní měsíc (DPP)  plynoucí fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků, které nejsou určeny k podnikání atd.  z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem  z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích  z cen z veřejných soutěží, sportovních soutěží  z účasti v akciové společnosti a z podílu na zisku z podílového listu, z úrokového příjmu z dluhopisu, ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky  z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným atd.  z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu  a další…VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 6. 6. 22.11.2012 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍ POŽITKY (§ 6)  příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského pracovního poměru  příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným  odměny členů statutárních a dalších orgánů práv. osob  příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti  funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů  odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v orgánech územní samosprávy, státních orgánech, zájmových sdruž.  naturální požitky. Jestliže například zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci zdarma podnikový byt, služební auto apod.VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 7. 7. 22.11.2012 Superhrubá mzda = Hrubá mzda + SP a ZP hrazené zaměstnav. Záloha na daň = Superhrubá mzda (zaokrouhlená na 100 Kč nahoru) * 0,15VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 8. 8. 22.11.2012 SLEVY NA DANI Výše roční slevy v Kč Sleva 2009 2010 2011 2012 Sleva na poplatníka 24 840 24 840 23 840 24 840 Sleva na manželku 24 840 24 840 24 840 24 840 Částečný invalidní důchodce 2 520 2 520 2 520 2 520 Plný invalidní důchodce 5 040 5 040 5 040 5 040 Držitel průkazu ZTP/P 16 140 16 140 16 140 16 140 Student 4 020 4 020 4 020 4020 Daňové zvýhodnění Dítě žijící v domácnosti 10 680 10 680 11 604 13 404 Dítě ZTP/P žijící v domácnosti 12 000 12 000 23 208 23 208VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 9. 9. 22.11.2012 PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (§ 7) Pro účely daně z příjmu sem patří peněžní i nepeněžní příjmy z  zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,  živnosti,  z jiného podnikání podle zvláštních předpisů,  podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.  pronájmu i prodeje majetku vloženého do majetku pro podnikání  prodeje cenných papírů, vložených do majetku pro podnikání  příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů, pokud nepatří do příjmů ze závislé činnosti  autorské honoráře, pokud nepatří do příjmů ze závislé činnosti  příjmy znalce, tlumočníka, správce konkursní podstaty, atd.VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 10. 10. 22.11.2012 PAUŠÁLNÍ VÝDAJE K PŘÍJMŮM Z PODNIKÁNÍ A JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI Základ daně = Zisk = Příjmy – výdaje Vývoj daňových paušálů Typ činnosti Výše daňového paušálu za zdaňovací období 2008 2009 2010 - 2012 Zemědělství, lesní a 80 % 80 % 80 % vodní hospodářství Řemesla 60 % 80 % 80 % Ostatní živnosti 50 % 60 % 60 % Autorská tvorba, 40 % 60 % 40 % svobodná povoláníVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 11. 11. 22.11.2012 PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 8)  podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným a komanditní spol., nebo z členství v družstvu,  úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů,  úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách apod.,  výnosy z vkladních listů,  dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem (po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění),  plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (po snížení o zaplacené pojistné),  úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, poplatky z prodlení,  úrokové a jiné výnosy z držby směnek,  rozdíl mezi vyplacenou jmen. hodnotou dluhopisu a emisním kurzem při jeho vydání,  příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry atd.VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 12. 12. 22.11.2012 PŘÍJMY Z PRONÁJMU (§ 9) Příjmy z pronájmu, pokud nepatří mezi příjmy podle § 6 až 8. Jsou to například:  příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů  příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu Příjmy a výdaje uvedeme v příloze č. 2 k daňovému přiznání. Příjmy a výdaje evidujeme jako:  příjmy a výdaje podle skutečnosti  příjmy podle skutečnosti a výdaje procentem z příjmů ve výši 30%, dále evidujeme pohledávky a případně majetek pro odpisyVOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 13. 13. 22.11.2012 OSTATNÍ PŘÍJMY (§ 10)  z prodeje soukromého majetku  z prodeje úrody ze zahrádky  z příležitostných činností  z příležitostného pronájmu movitých věcí  přijaté výživné a důchody  výhry v loteriích  ceny z veřejných soutěží.VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 14. 14. 22.11.2012 OSTATNÍ PŘÍJMY (§ 10) Příjmy a výdaje uvedeme v příloze č. 2 k daňovému přiznání. Pokud součet našich příjmů z příležitostných činností (bez odečtení výdajů) nepřesáhne v kalendářním roce 20 000 Kč, nemusíme tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání. Výdaje můžeme uplatnit prokazatelně vynaložené na dosažení ostatních příjmů.VOŠ pro praxireg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×