Výkonnost NH  Výkonnost NH je jednou z ekonomických veličin, které jsou sledovány  při hodnocení a posuzování růstu NH...
Zdroje růstu potenciálního HDP  Disponibilní přírodní zdroje:     zlepšení využívání přírodních zdrojů     nová ...
Ukazatelé výkonnosti NH  jednorozměrné – stavy,    vyjadřují stav, zásobu k určitému datu (např. národní jmění),  d...
Základní ukazatele  Hrubý domácí produkt – HDP (GDP – Gross Domestic Product)     je celková peněžní tržní hodnota t...
H D P – Hrubý domácí produkt  Ukazatel HDP se používá    pro sledování vývoje národního hospodářství dané země,  ...
Nominální x reálný HDP  HDP je peněžním ukazatelem, využívajícím ceny. Ty nejsou stálé, rok od roku se  mění, převážně...
Ukazatele růstu HDP  Ukazatel tempa růstu        HDPt – HDPt-1                 G=        ...
Skutečný x potenciální HDP  Skutečný produkt    produkt, kterého ekonomika v daném čase skutečně dosahuje.  Potenc...
Nedostatky ukazatele HDP  Hlavním nedostatkem ukazatele HDP je, že nezahrnuje  všechny výsledky použití výrobních fakt...
Vývoj HDP v ČR v letech 1995 – 2011                                    Zdroj: ČSU   ...
Standard kupní síly  Standard kupní síly (Purchasing Power Standard – PPS) se používá při  porovnání HDP jednotlivých ...
Vývoj HDP 2005 – 2010 ve vybraných zemích EU        v paritě kupní síly na 1 obyvatele        Výše HDP/obyv...
Vývoj HDP 2005 – 2010 ve vybraných zemích EU                        v paritě kupní síly na 1 obyva...
Hospodářský cyklusHospodářský cyklus lze definovat jako opakující se nesoulad mezipotenciálním a skutečným, reálným produk...
Fáze hospodářského cyklu  Vrchol – reálný HDP dosahuje maxima  Recese (kontrakce) – reálný HDP postupně klesá (alespoň...
Typy hospodářských cyklů  Podle délky periody:    Kitchinovy cykly – krátkodobé (maximálně 5 let), jsou spojovány s ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2 výkonnost nh hdp

671 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 výkonnost nh hdp

 1. 1. Výkonnost NH Výkonnost NH je jednou z ekonomických veličin, které jsou sledovány při hodnocení a posuzování růstu NH jako celku a srovnávání s úrovní ekonomik jiných států. Hospodářský růst je proces, jímž se zvyšuje schopnost národního hospodářství vyrábět statky a služby. Jedná se o růst potencionálního HDP. Má dlouhodobou povahu, určuje základní vývojovou tendenci národního hospodářství, kolem které kolísá skutečný reálný HDP.
 2. 2. Zdroje růstu potenciálního HDP Disponibilní přírodní zdroje:  zlepšení využívání přírodních zdrojů  nová naleziště přírodních zdrojů. Technický pokrok:  zvýšení výkonnosti strojů při nižší obsluze  snížení potřeby surovin a vstupních materiálů  zjednodušení technologií, zrychlení výrobních postupů, zjednodušení údržby a oprav. Úspory z rozsahu výroby a specializace:  zhromadňování výroby  specializace výroby. Pokrok v řízení a organizaci výroby:  pokrok ve způsobech přípravy pracovníků  vědecké metody řízení, zvýšení využití lidských a kapitálových zdrojů. Přírůstek nabídky pracovních sil:  Imigrace  prodlužování doby života, posun důchodové hranice. Zvyšování investic do lidského kapitálu:  zvyšování vzdělanosti, rekvalifikace, doplňkové vzdělání,  zvyšování schopností pracovat s novou technikou → zlepšení předpokladů pro zvyšování PP.
 3. 3. Ukazatelé výkonnosti NH jednorozměrné – stavy,  vyjadřují stav, zásobu k určitému datu (např. národní jmění), dvourozměrné – toky,  vyjadřují vždy změnu stavu (přírůstek, úbytek) za určité časové období (např. HDP, národní důchod).
 4. 4. Základní ukazatele Hrubý domácí produkt – HDP (GDP – Gross Domestic Product)  je celková peněžní tržní hodnota toku všech finálních statků a služeb vytvořená během určitého období na území daného státu výrobními faktory bez ohledu na to, jsou-li vlastněny rezidenty nebo nerezidenty. Hrubý národní produkt – HNP (GNP)  je celková peněžní hodnota toku finálních statků a služeb vyrobených během určitého období občany dané země v tuzemsku i v zahraničí. Čistý domácí produkt (NDP)  je hrubý domácí produkt, snížený o odpisy. Národní důchod (NI)  je součet všech důchodů v ekonomice. Dostaneme jej, když od domácího produktu odečteme nepřímé daně. Disponibilní důchod (DI)  je důchod po odečtení přímých daní a přičtení transferů. Čistý ekonomický blahobyt (NEW – Net Economic Welfare)  je upravenou mírou celkového národního produktu, která koriguje některá omezení metodiky měření HDP. Proto se HDP upravuje o připočitatelné (+) a odpočitatelné (-) položky. Do připočitatelných položek patří např. hodnota volného času, výrobky a služby vyprodukované stínovou ekonomikou, výrobky a služby vyrobené a poskytnuté sami sobě, kvalita výrobků a služeb apod. Do odpočitatelných položek patří např. škody na životním prostředí, život ve městě apod.
 5. 5. H D P – Hrubý domácí produkt Ukazatel HDP se používá  pro sledování vývoje národního hospodářství dané země,  pro porovnání úrovně národního hospodářství jednotlivých států. Vývoj HDP se sleduje  v absolutních hodnotách (Kč),  pomocí indexů (bázických a řetězových). Často je vhodné přepočítat celkový HDP na 1 obyvatele. Sledovaným obdobím bývá obvykle kalendářní rok, případně čtvrtletí.
 6. 6. Nominální x reálný HDP HDP je peněžním ukazatelem, využívajícím ceny. Ty nejsou stálé, rok od roku se mění, převážně stoupají. Ovlivňují výši ukazatele HDP, proto je nutné je při meziročním srovnávání vliv změny cenové hladiny vyloučit. Rozlišujeme nominální a reálný HDP. Nominální HDP (běžný)  HDP, vyjádřený v tržních cenách každého roku, za který je zjišťován. Nominální růst HDP zahrnuje růst produkce a cen Reálný HDP  HDP, vyjádřený v cenách zvoleného období, čímž se vytváří míra produktu ve stálých cenách. Reálný HDP ukazuje pouze růst produkce.  Reálný HDP je vlastně nominální HDP očištěný o inflaci pomocí cenových indexů. Deflátor HDP  Jako cenový index se používá deflátor HDP  Představuje poměr HDP v běžných cenách k HDP ve stálých cenách.
 7. 7. Ukazatele růstu HDP Ukazatel tempa růstu HDPt – HDPt-1 G= * 100 HDP (G) HDPt-1 Ukazatel koeficientu HDPt růstu HDP ( r ) r= * 100 HDPt-1  Deflátor HDP HDP nominální Deflátor = * 100 HDP HDP reálný 7
 8. 8. Skutečný x potenciální HDP Skutečný produkt  produkt, kterého ekonomika v daném čase skutečně dosahuje. Potencionální produkt  produkt dané ekonomiky, který může být vytvořen při dané dlouhodobě udržitelné úrovni výrobních faktorů a technologie, zejména při přirozené míře nezaměstnanosti (míra ztráty práce = míra nalézání práce. (V podstatě HDP na hranici produkčních možností).
 9. 9. Nedostatky ukazatele HDP Hlavním nedostatkem ukazatele HDP je, že nezahrnuje všechny výsledky použití výrobních faktorů a nezohledňuje řadu negativních důsledků, vyplývajících z výrobní činnosti, zejména: výsledky černé ekonomiky (až 20 % HDP) netržní statky (produkce pro domácnost – zahrádkaření, vaření, hobby atd.) hodnotu volného času škody na životním prostředí řada dalších hodnot
 10. 10. Vývoj HDP v ČR v letech 1995 – 2011 Zdroj: ČSU Vývoj HDP ČR 1995-2011 mld. Kč % r-r 4,000 110 3,500 108 3,000 106 2,500 104 2,000 102 1,500 100 1,000 98 500 96 0 94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 běžné ceny stálé ceny roku 2005 meziroční index4.12.2012 10
 11. 11. Standard kupní síly Standard kupní síly (Purchasing Power Standard – PPS) se používá při porovnání HDP jednotlivých států Je to uměle vytvořená společná měnová jednotka, která vyrovnává kupní sílu jednotlivých národních měn, aby byl eliminován vliv různých cenových úrovní v jednotlivých zemích. Tvorba PPS je mnohostranný proces, zahrnující národní statistické úřady zúčastněných zemí (v současné době 37 zemí – 27 členských států EU, tři kandidátské země, tři členské státy Evropského sdružení volného obchodu a čtyřmi zeměmi západního Balkánu), Eurostat a OECD.
 12. 12. Vývoj HDP 2005 – 2010 ve vybraných zemích EU v paritě kupní síly na 1 obyvatele Výše HDP/obyvatele v paritě kupní síly v jednotlivých letech Země 2005 2006 2007 2008 2009 2010Ø EU 27 22 500 23 700 25 000 25 000 23 500 24 400Bulharsko 8 200 9 000 10 000 10 900 10 300 10 700Česko 17 800 18 900 20 700 20 200 19 300 19 400Maďarsko 14 200 14 900 15 400 16 000 15 200 15 800Německo 26 000 27 300 28 900 29 000 27 200 28 800Polsko 11 500 12 300 13 600 14 100 14 300 15 300Rakousko 28 100 29 800 30 900 31 100 29 300 30 800Řecko 20 400 21 800 22 500 23 100 22 100 21 900Slovensko 13 500 15 000 16 900 18 200 17 000 18 000 12
 13. 13. Vývoj HDP 2005 – 2010 ve vybraných zemích EU v paritě kupní síly na 1 obyvatele 35,000 30,000Hodnota HDP na obyvatelev PPS 25,000 EU 27 Bulharsko 20,000 Česko Maďarsko 15,000 Německo Polsko Rakousko 10,000 Řecko Slovensko 5,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 13 R o k
 14. 14. Hospodářský cyklusHospodářský cyklus lze definovat jako opakující se nesoulad mezipotenciálním a skutečným, reálným produktem NH. Potenciální HDP produkt Skutečný produkt Čas
 15. 15. Fáze hospodářského cyklu Vrchol – reálný HDP dosahuje maxima Recese (kontrakce) – reálný HDP postupně klesá (alespoň 2 Q po sobě). Pokles agregátní poptávky, růst nezaměstnanosti. Deprese – zvlášť hluboká recese..  Ogunův zákon: pokles reálného HDP proti potencionálnímu o 2 % znamená zvýšení nezaměstnanosti o 1 %. Sedlo (dno) – bod, kdy se pokles reálného HDP zastaví Expanze (konjunktura) – oživení ekonomiky, růst agregátní poptávky, zaměstnanosti. Reálný HDP 1 Vrchol 1 Recese, 2 Kontrakce 4 Sedlo, 3 Dno Expanze, 4 Konjunktura 2 3 Čas
 16. 16. Typy hospodářských cyklů Podle délky periody:  Kitchinovy cykly – krátkodobé (maximálně 5 let), jsou spojovány s problematikou zásob.  Juglarovy cykly – střednědobé (cca 10 let), jsou spojovány s problematikou investic do fixního kapitálu a procesem jejich amortizace.  Kondratěvovy cykly – dlouhodobé (cca 50 let), jsou spojovány se změnami ve výrobních technologiích, politickými událostmi apod. Podle příčiny:  Monetární cykly – příčinou monetárních cyklů jsou výkyvy agregátní poptávky, které jsou vyvolány změnou peněžní zásoby  Reálné cykly – příčinou reálných cyklů jsou výkyvy agregátní nabídky, vyvolanými zejména inovacemi a změnami technologií

×