Nvu Konferanse 2009 Utvikling Av E LæRing For Nye MåLgrupper

661 views
607 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
661
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Nvu Konferanse 2009 Utvikling Av E LæRing For Nye MåLgrupper

  1. 1. Utvikling av e-læring for nye målgrupper <ul><li>Erfaringer med samkjøring av campus og bedriftsundervisning </li></ul><ul><li>Ny samhandlingsmodell for utvikling (Concurrent e-learning Design) </li></ul><ul><li>Tor Atle Hjeltnes, forretningsutvikler TISIP Knut Arne Strand, PhD-stipendiat HiST/NTNU </li></ul>
  2. 2. Bedriftstilpasset e-læring i IT og økonomi (BITØK) <ul><li>Krav til utdanningstilbudet </li></ul><ul><ul><li>Bedriftstilpasset (Telenor, Gothia, Manpower, Lindorff, Aktiv Kapital) </li></ul></ul><ul><ul><li>Studietilbud 60 studiepoeng i økonomi og IT </li></ul></ul><ul><ul><li>Gi studentene et grunnlag med tanke på videre utdanning </li></ul></ul><ul><ul><li>Fleksibelt med tanke på gjennomføring </li></ul></ul><ul><ul><li>Nettbasert med forelesninger i sanntid </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjenbruk – Ønske om at tilbudet skal bestå etter at prosjektet er avsluttet </li></ul></ul><ul><ul><li>Innenfor en relativt begrenset kostnadsramme </li></ul></ul>
  3. 3. 60 studiepoeng i IT og økonomi <ul><li>Tok utgangspunkt i bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling (BABED) </li></ul><ul><li>Plukket i utgangspunktet ut åtte bachelorfag på 6 studiepoeng (SP), totalt 48 SP </li></ul><ul><li>Mindre justeringer på hvert av de åtte fagene, samt et bedriftstilpasset tillegg på 1,5 SP i hvert fag </li></ul><ul><li>Tilpasningen av det eksisterende faget og utviklingen av fagtillegget skjer i et samarbeid med en representanter fra bedriftene (en del utfordringer) </li></ul>
  4. 4. Gi studentene et grunnlag med tanke på videre utdanning <ul><li>Studentene som har gjennomført hele utdanningsopplegget kan tas opp i bachelor BABED 2. klasse </li></ul><ul><li>De mangler to fag selv om de har tatt 60 SP </li></ul><ul><li>Deler av bedriftstilpasningen kan muligens godskrives mot andre fag </li></ul><ul><li>Gunstig for HiST da vi har noe frafall i 1. klasse </li></ul>
  5. 5. Nettbasert <ul><li>Hele utdanningsopplegget må kunne følges via Internett </li></ul><ul><li>Kundene befinner seg over hele verden </li></ul><ul><li>Dette stiller store krav til fagopplegg og valg av teknologi </li></ul><ul><li>Vår påstand: Ikke noe stort problem med overføringshastighet med dagens bredbånd og de nyeste videokonferanseløsninger </li></ul>
  6. 6. Fleksibelt med tanke på gjennomføring <ul><li>Det legges ut skriftlige leksjoner og henvisning til lærestoff hver uke </li></ul><ul><li>Det legges ut øvinger med 10 dagers frist hver uke </li></ul><ul><li>8 av 12 øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen </li></ul><ul><li>Alle studenter har en personlig veileder </li></ul><ul><li>Live forelesninger via Internett hver uke </li></ul><ul><li>Forelesningene blir lagt ut som video og PodCast dagen etter forelesning for nedlasting </li></ul><ul><li>Alt ligger tilgjengelig i LMS’et </li></ul>
  7. 7. Infrastruktur Høyttalere/mikrofoner Skjerm Framviser Kamera NTNU Marratech Server Eksternt klasserom Marratech Klient Skjerm Framviser AITeL Marratech Klient Høyttalere/mikrofoner Kamera Camtasia SmartBoard Internett Marratech Klient iPhone Eksterne studenter
  8. 8. Gjenbruk – Tilbudet skal bestå etter at prosjektslutt <ul><li>Fagene inngår i en bachelor ved HiST </li></ul><ul><li>Vi tilbyr også fagene enkeltvis som fjernundervisningsfag på www.itfag.hist.no </li></ul><ul><li>Stort potensial for gjenbruk i bedriftene som har mange avdelinger og ansatte </li></ul><ul><li>Lærestoffet foreligger i form av tekstleksjoner og opptak av nettforelesninger og PodCast (lett å gjenbruke, men kontekst er en utfordring) </li></ul>
  9. 9. Innenfor en relativt begrenset kostnadsramme <ul><li>Benytte teknologi og løsninger som ikke gir veldig store merkostnader </li></ul><ul><li>Ikke pålegge bedriftene store investeringer i maskinvare og programvare </li></ul><ul><li>Vurdere bruk av ulike media grundig </li></ul><ul><li>Sørge for at det kan gjenbrukes, ”economy of scale” </li></ul><ul><li>Kostnadsfordeling ved å samkjøre bedriftstilbudet, FU og campusundervisning </li></ul>
  10. 10. Utfordringer <ul><li>I forhold til utvikling </li></ul><ul><li>I forhold til gjennomføring </li></ul><ul><li>Resultatene er basert på: </li></ul><ul><ul><li>Egne erfaringer </li></ul></ul><ul><ul><li>Diverse intervju mot bedriftene og faglærerne </li></ul></ul><ul><ul><li>Spørreundersøkelser mot studentene </li></ul></ul>
  11. 11. De største utfordringene i utviklingen av tilbudet <ul><li>Få bedriftene til å forstå muligheter og begrensinger i nettbasert utdanning </li></ul><ul><li>Involvering fra bedriftene: tid, beslutningsmyndighet, innspill på innhold </li></ul><ul><li>Utbytte for alle interessenter: </li></ul><ul><ul><li>Utdanningsinstitusjonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Læreren </li></ul></ul><ul><ul><li>Campus studenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedriftene </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedriftenes studenter </li></ul></ul><ul><li>Avstemme forventninger </li></ul>
  12. 12. De største utfordringene i gjennomføringen av tilbudet <ul><li>Læreren må bruke til dels mye mer tid på forberedelse og tilrettelegging grunnet bedriftstilpasning, undervisningsform og ny teknologi </li></ul><ul><li>Pedagogikk og formidling (lang forelesning, kontekst, korte klipp, gjenbruk) </li></ul><ul><li>Teknisk gjennomføring: </li></ul><ul><ul><li>100% oppetid </li></ul></ul><ul><ul><li>Lyd må fungere meget godt </li></ul></ul><ul><ul><li>Bildekvalitet (størrelse – bidrar til kommunikasjon) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekniske hjelpemidler (applikasjonsdeling , smart board, med mer) </li></ul></ul><ul><li>Fag på 6 SP og 7,5 SP kjøres samtidig (LMS’et er en nøkkel) </li></ul>
  13. 13. Behov for en ny metode for utvikling av utdanningstilbud <ul><li>Tverrfaglig samhandling og involvering er en stor utfordring i utviklingsprosjekter </li></ul><ul><li>Concurrent Design (CCD): </li></ul><ul><ul><li>En tverrfaglig samhandlingsmetode </li></ul></ul><ul><ul><li>En serie sesjoner i et spesielt tilpasset samhandlingsrom </li></ul></ul><ul><ul><li>Utviklet av NASA og ESA, Knut Øxnevad </li></ul></ul><ul><ul><li>Tatt i bruk av Statoil , AkerReinertsen, Linjebygg, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Redusere utviklingstid, redusere kostnader, multidisiplinær, i sanntid, gir struktur og fører til beslutninger </li></ul></ul><ul><li>Ved HiST pågår et CCD-prosjekt </li></ul>
  14. 14. Concurrent e-learning Design <ul><li>Vi har fått midler fra Norgesunversitetet til å lage en samarbeidsmetode mellom høgere utdanning og arbeidsliv – Concurrent e-learning Design (CCeD) </li></ul><ul><li>Tverrfaglige utfordringer kan løses med CCD prinsippene </li></ul><ul><li>Utvikling av e-læring er tverrfaglig fordi: </li></ul><ul><ul><li>Kunden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>har et forretningsmessig behov, behov på organisasjonsnivå og behov på individuelt nivå </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>er (noen ganger) ekspert på eget fagdomene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>er ekspert på egen organisasjon og infrastruktur </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Leverandøren </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>må representere domenekunnskapen i kunnskapsmodel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>må bygge en hensiktsmessig pedagogisk modell </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>må bygge en modell for læringsmateriell </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>må etablere en leveransemodell </li></ul></ul></ul>
  15. 15. CCD anvendt på e-læring <ul><li>Prosesser </li></ul><ul><ul><li>Å beskrive prosesser ved å </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>benytte “det beste” fra eksisterende prosesser (ADDIE, MISA, WBID, etc.) og tilpasse dette til sesjonsplaner i CCD </li></ul></ul></ul><ul><li>Verktøy </li></ul><ul><ul><li>Å finne fram til egnde verktøy som </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kan benyttes til å representere kundenes krav (Tankekart), fagområdet (Ontologieditor), pedagogisk opplegg (Scenario Editor), grafisk design (Storyboard), evalueringsopplegg (Digitest), læringsobjekter (MOT+, RELOAD, ReCourse, etc.), dokumentutveksling (SharePoint), prosjektadministrasjon (Prosjektplassen), … </li></ul></ul></ul><ul><li>Mennesker </li></ul><ul><ul><li>Hvilke roller trenger vi og hvordan oppnår vi god samhandling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fasilitator, kunde, brukere, lærere, fageksperter, pedagogiske eksperter, evaluering, teknikere, grafisk design, kvalitetssikring, prosjektadministrasjon,… </li></ul></ul></ul>
  16. 16. Concurrent e-learning Design <ul><li>Følg med på utviklingen på prosjektets nettsider </li></ul><ul><li>Vi håper å komme tilbake med en presentasjon av denne modellen, samt en workshop på NVU-konferansen neste år </li></ul>

  ×