การวิเคราะห์ข้อมูล
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การวิเคราะห์ข้อมูล

on

 • 2,870 views

`การวิจัยในชั้นเรียน

`การวิจัยในชั้นเรียน

Statistics

Views

Total Views
2,870
Views on SlideShare
2,870
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล Presentation Transcript

 • วัตถุประสงค์การวิจัย
  • ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
  • ต้องการพัฒนาเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษ
 • คำถามการวิจัย
  • กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสาร และเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่
 • ชนิดของข้อมูลที่ศึกษา
  • ความรู้ ความเข้าใจ ..... การทดสอบ การบันทึกอนุทิน การประเมินชิ้นงาน
  • ทักษะกระบวนการ ... การทดสอบ การประเมิน การสังเกต
  • ความรู้สึก ความคิดเห็น เจตคติ ..... สัมภาษณ์ การวัด การบันทึกอนุทิน การประเมิน
 • วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
 • เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
 • วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
  • ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลในรูปของจำนวน/ตัวเลข เช่น
  • ความถี่
  • ร้อยละ
  • ค่าเฉลี่ย
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  • เป็นข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปของจำนวน/ตัวเลข
  • ไม่ใช้วิธีทางสถิติ
  • ใช้การพรรณนาวิเคราะห์จากคำพูด โดยยกคำพูดที่นักเรียนพูดหรือเขียน
 • การเก็บข้อมูลนักเรียนจำนวนน้อย
  • เปรียบเทียบเกณฑ์การผ่าน
  การเก็บข้อมูลนักเรียนจำนวนมาก
  • หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • การเก็บข้อมูลก่อนและหลังเรียน
  • ก่อนเรียน x1 หลังเรียน x2 คะแนนความก้าวหน้า x2-x1
  • 16 30 +14
  • 20 19 -1
  • เฉลี่ย .............
 • ข้อมูลแบบ Rating scale
  • ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วตีค่าคะแนน เป็นระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  • วิเคราะห์เป็นประเด็น หรือเป็นข้อๆ หรือ เรื่องๆ
 • การประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ
  • นิยามสิ่งที่ต้องการวัดให้ชัดเจน
  • อ่านข้อมูลที่ได้อย่างละเอียด
  • จับประเด็นสำคัญที่ต้องการจากวิธีการต่างๆ
  • การประเมินประเมินทีละประเด็น เช่นประเมินทักษะทางภาษาก่อน ก็อ่านให้ละเอียด หาตัวอย่างสนับสนุนผลการประเมิน จากนั้นจึงหาเจตคติ ทำเช่นเดียวกับ....ยกตัวอย่างประกอบ
 • นำข้อมูลที่ได้มายืนยันกันและกัน (Triangulation)
  • แหล่งข้อมูลต้องตรงกันอย่างน้อย สองแห่ง
 • เขียนรายงานข้อมูล
  • ไม่จำเป็นต้องยกมาเป็นจำนวน แต่ให้ยกตัวอย่างเป็นรายกรณี เพื่อให้เห็นในภาพรวม
 • การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
  • นิยามสิ่งที่ต้องการวัดให้ชัดเจน
  • ออกแบบเครื่องมือวัดให้ตรงประเด็น
  • ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา และโครงสร้างและภาษา
  • ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
 • ที่มีของเครื่องมือ
  • นำของผู้อื่นมาใช้
  • ประยุกต์มาจากที่มีผู้ออกแบบไว้แล้ว
  • ออกแบบเอง