Reģiona galvenās bibliotēkas atbalsts novadu pašvaldību bibliotēkām Jānis Turlajs 2009
Svarīgi saprast, ka … <ul><li>Jo mazāk finanšu līdzekļu tiek piešķirts katras atsevišķas bibliotēkas darbībai – jo lielāka...
Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas – metodiskais un konsultatīvais atbalsts citām bibliotēkām (Bibliotēku likuma 12.p...
Vietējas nozīmes bibliotēkas iekšējie un ārējie resursi Bibliotēkas iekšējie resursi (telpas, aprīkojums, darbinieki, krā...
Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas – atbalsts citām bibliotēkām informācijas resursu veidošanā un pieejamībā (Bibliot...
Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas – atbalsts citām bibliotēkām informācijas resursu veidošanā un pieejamībā (Bibliot...
Grozījumi Bibliotēku likumā – RGB pēc administratīvās reformas pabeigšanas <ul><li>5. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. ...
Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas – metodiskais un konsultatīvais atbalsts citām bibliotēkām (Bibliotēku likuma 12.p...
Bibliotēku sadarbība Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) ietvaros <ul><li>Vietējas nozīmes bibliotēka...
Grozījumi Bibliotēku likumā – RGB pēc administratīvās reformas pabeigšanas <ul><li>3. Izteikt 12.panta otro daļu šādā reda...
Novadu pašvaldību piedalīšanās RGB funkciju līdzfinansēšanā – tiesiskais pamats <ul><li>Saskaņā ar Bibliotēku likuma 17.pa...
Rajona padomes lēmums par RGB izvirzīšanu akreditācijai  ( pašvaldību saskaņots lēmums par attiecīgās bibliotēkas izvirzī...
Saskaņā ar 2008.gada 13.novembra Grozījumiem Bibliotēku likumā, reģiona galvenās bibliotēkas darbības finansēšanā uz vieno...
Te varētu būt attiecīgās RGB līdz šim sniegtā atbalsta uzskaitījums
Te varētu būt 2009.g. plānotā RGB atbalsta uzskaitījums
Jābūt skaidrai izpratnei par to, ka novada centrālā bibliotēka nav tas pats, kas reģiona galvenā bibliotēka: <ul><ul><li>N...
Reģiona galvenā bibliotēka – vietējas nozīmes bibliotēku darbības koordinators un metodiskais vadītājs RGB LNB, V/A KIS KM...
Bibliotēku sistēmas līmeņi Nacionālais līmenis Reģionālais līmenis Vietējais līmenis 28 RGB republikas pilsētu un novadu ...
<ul><li>Lai pret nezināmiem laikiem cauri mūžiem ejam mēs, Dod mums spēku, dod mums drosmi, dod mums vienprātību , Tēvs! ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reģiona galvenās bibliotēkas atbalsts novadu pašvaldību bibliotēkām

1,654 views
1,555 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,654
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reģiona galvenās bibliotēkas atbalsts novadu pašvaldību bibliotēkām

 1. 1. Reģiona galvenās bibliotēkas atbalsts novadu pašvaldību bibliotēkām Jānis Turlajs 2009
 2. 2. Svarīgi saprast, ka … <ul><li>Jo mazāk finanšu līdzekļu tiek piešķirts katras atsevišķas bibliotēkas darbībai – jo lielāka nozīme ir bibliotēku sadarbībai savstarpējā resursu veidošanā un izmantošanā </li></ul><ul><li>Katras atsevišķas pašvaldības bibliotēkas pakalpojumu apjoms un to kvalitāte nepietiekamu finanšu līdzekļu apstākļos ir tieši atkarīga no bibliotēkas sadarbības ar reģiona galveno bibliotēku un citām bibliotēkām </li></ul>
 3. 3. Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas – metodiskais un konsultatīvais atbalsts citām bibliotēkām (Bibliotēku likuma 12.pants) <ul><li>RGB sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēkām un popularizē to darbu; </li></ul><ul><li>RGB sadarbībā ar bērnu bibliotēkām veic bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas attiecīgajā administratīvajā teritorijā; </li></ul>
 4. 4. Vietējas nozīmes bibliotēkas iekšējie un ārējie resursi Bibliotēkas iekšējie resursi (telpas, aprīkojums, darbinieki, krājums u.c.). Šie resursi vienmēr ir ierobežoti, jo īpaši – pašreizējos finansiālos apstākļos Bibliotēkas nodrošina lietotāju piekļuvi iekšējiem un ārējiem resursiem. Bibliotēkai pieejamie ārējie resursi RGB resursi LNB un citu valsts nozīmes bibliotēku resursi V/A “Kultūras informācijas sistēmas” resursi Ārvalstu bibliotēku resursi
 5. 5. Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas – atbalsts citām bibliotēkām informācijas resursu veidošanā un pieejamībā (Bibliotēku likuma 12.pants) <ul><li>RGB krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši attiecīgās administratīvās teritorijas attīstības interesēm; </li></ul><ul><li>RGB nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam, izmantojot starpbibliotēku abonementu pakalpojumus; </li></ul><ul><li>RGB nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju; </li></ul><ul><li>RGB veic depozītbibliotēkas funkcijas; </li></ul>
 6. 6. Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas – atbalsts citām bibliotēkām informācijas resursu veidošanā un pieejamībā (Bibliotēku likuma 12.pants) <ul><li>RGB veido lielāko attiecīgās teritorijas bibliotēku krājumu, kuru bez maksas noteiktā kārtībā var izmantot apjomā un iespējās mazākas bibliotēkas savu lasītāju pieprasījumu apmierināšanā; </li></ul><ul><li>RGB koordinē attiecīgās teritorijas bibliotēku krājumu veidošanu, tādējādi nepietiekamu finanšu resursu apstākļos palīdzot izveidot krājumus, kas viens otru nelietderīgi nedublē, bet gan savstarpēji papildina </li></ul><ul><li>RGB veido reģiona elektronisko kopkatalogu, kas sniedz objektīvu informāciju par attiecīgās teritorijas bibliotēku krājumu saturu un nodrošina iespēju pasūtīt neieciešamos izdevumus no RGB un citām bibliotēkām </li></ul><ul><li>RGB depozitārija krājums ir pieejams visām attiecīgas teritorijas bibliotēkām savu krājumu papildināšanai un nevajadzīgo izdevumu nodošanai </li></ul>
 7. 7. Grozījumi Bibliotēku likumā – RGB pēc administratīvās reformas pabeigšanas <ul><li>5. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā: </li></ul><ul><li>&quot;9. Pašvaldību bibliotēkas, kas akreditētas līdz 2009.gada 1.jūlijam, turpina darboties attiecīgās bibliotēkas akreditācijas apliecībā norādītajā statusā līdz akreditācijas termiņa beigām. </li></ul><ul><li>10. Novadu domes un republikas pilsētas dome šā likuma 12.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam izvirza pēc tam, kad beidzies attiecīgās līdz 2009.gada 1.jūlijam akreditētās reģiona galvenās bibliotēkas akreditācijas termiņš.&quot; </li></ul>
 8. 8. Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas – metodiskais un konsultatīvais atbalsts citām bibliotēkām (Bibliotēku likuma 12.pants) <ul><li>RGB ir novadu bibliotēkām vistuvāk esošais valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas koordinācijas centrs, kas vietējas nozīmes bibliotēkas savieno ar valsts nozīmes profesionālā atbalsta centriem – Latvijas Nacionālo bibliotēku, V/A “Kultūras informācijas sistēmas” un Kultūras ministriju; </li></ul><ul><li>RGB pastāvīgi nodrošina attiecīgo profesionālo zināšanu, darba formu, metožu, vadlīniju un standartu apguves iespējas novadu bibliotēkām, sniedz tām nepieciešamās zināšanas, prasmes un iespējas kvalitatīvi veikt savas funkcijas un sniegt savu teritoriju iedzīvotājiem iespējami pilnvērtīgus un kvalitatīvus pakalpojumus; </li></ul><ul><li>RGB nodrošina Bibliotēku likumā noteikto bibliotēku akreditācijas nosacījumu apguvi un ieviešanu novadu bibliotēkās; </li></ul>
 9. 9. Bibliotēku sadarbība Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) ietvaros <ul><li>Vietējas nozīmes bibliotēkas </li></ul><ul><li>republikas pilsētās un novados </li></ul><ul><li>izmanto LNB, KIS un RGB sniegtos </li></ul><ul><li>resursus un pakalpojumus </li></ul><ul><li>VVBIS dod iespēju piekļūt LNB, RGB un </li></ul><ul><li>citu bibliotēku pakalpojumiem un informācijas </li></ul><ul><li>resursiem bez maksas vai ar iespējami mazām </li></ul><ul><li>izmaksām </li></ul><ul><li>Reģionu galvenās bibliotēkas (RGB) </li></ul><ul><li>VVBIS reģionālais koordinators </li></ul><ul><li>republikas pilsētu un novadu bibliotēku </li></ul><ul><li>sadarbībai ar LNB un KIS </li></ul><ul><li>profesionālais atbalsts </li></ul><ul><li>atbalsts ar informācijas resursiem </li></ul><ul><li>V/A “Kultūras informācijas sistēmas” </li></ul><ul><li>(KIS) </li></ul><ul><li>bibliotēku attīstības projekti </li></ul><ul><li>datubāzu abonēšana </li></ul><ul><li>Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) </li></ul><ul><li>profesionālais atbalsts </li></ul><ul><li>atbalsts ar informācijas resursiem </li></ul><ul><li>Latvijas Digitālā bibliotēka </li></ul>
 10. 10. Grozījumi Bibliotēku likumā – RGB pēc administratīvās reformas pabeigšanas <ul><li>3. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā: </li></ul><ul><li>&quot;(2) Novadu domes un republikas pilsētas dome, savstarpēji vienojoties un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus, izvirza vienu no attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus.“ </li></ul><ul><li>4. Izteikt 17.panta piektās daļas 3.punktu šādā redakcijā: </li></ul><ul><li>(5) Reģiona galvenās bibliotēkas finansējumu veido: &quot;3) finanšu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju vienošanos piešķir pašvaldības, kas pieņēmušas saskaņotu lēmumu par attiecīgās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.&quot; </li></ul>
 11. 11. Novadu pašvaldību piedalīšanās RGB funkciju līdzfinansēšanā – tiesiskais pamats <ul><li>Saskaņā ar Bibliotēku likuma 17.panta piektajā daļā noteikto: </li></ul><ul><li>(5) Reģiona galvenās bibliotēkas finansējumu veido: </li></ul><ul><li>1) dibinātāja finansu līdzekļi; </li></ul><ul><li>2) valsts finansējums mērķdotāciju veidā; </li></ul><ul><li>3) finansu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju vienošanos piešķir attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku dibinātāji. </li></ul><ul><li>( Grozījumi Bibliotēku likumā (stājas spēkā ar 2009. gada 1. jūliju): &quot; 3) finanšu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju vienošanos piešķir pašvaldības, kas pieņēmušas saskaņotu lēmumu par attiecīgās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.&quot; </li></ul>
 12. 12. Rajona padomes lēmums par RGB izvirzīšanu akreditācijai ( pašvaldību saskaņots lēmums par attiecīgās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam) Novads Novads Novads Novads Rajona pašvaldības līdz ATR Rajona teritorijā izveidoto novadu pašvaldības pēc ATR RGB atbalsta funkcijas pašvaldību bibliotēkām Līdzfinansējums Līdzfinansējums
 13. 13. Saskaņā ar 2008.gada 13.novembra Grozījumiem Bibliotēku likumā, reģiona galvenās bibliotēkas darbības finansēšanā uz vienošanās pamata piedalās attiecīgā rajona robežās izveidoto novadu pašvaldības, lai RGB varētu nodrošināt to funkciju veikšanu, kas saistītas ar metodisko, konsultatīvo atbalstu, profesionālo koordināciju, bibliotēku kopkataloga veidošanu un citiem pasākumiem, kas vērsti uz šo novadu teritorijās darbojošos pašvaldības bibliotēku darbības atbalstu: <ul><li>Kādu RGB atbalstu saņem novadu pašvaldību bibliotēkas: </li></ul><ul><li>Novada bibliotēku finanšu resursu nepietiekamību jaunu grāmatu un citu izdevumu iegādei kompensē iespējas bez maksas vai par iespējami mazu samaksu gūt ātru, drošu un efektīvu piekļuvi RGB, LNB un citu bibliotēku iegādātajiem informācijas resursiem - saskaņā ar Autortiesību likumu, Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā iekļautajām pašvaldību bibliotēkām, kurām slēgtā tīklā pieejama Latvijas Digitālā bibliotēka ir iespējams digitalizētos izdevumus darīt pieejamus saviem lasītājiem, kuriem ir autorizēta pieeja attiecīgās bibliotēkas telpās īpaši ierīkotiem datoriem. Latvijas Digitālās bibliotēkas veidošanu un izmantošanu organizē LNB sadarbībā ar RGB </li></ul><ul><li>Papildus iespējas novadu bibliotēku lasītājiem piekļuvei nepieciešamai informācijai sniedz KIS organizētā elektronisko pilnteksta datu bāzu abonēšana – RGB ir KIS sadarbības partneris pašvaldību bibliotēku reģionālajā koordinācijā </li></ul><ul><li>VVBIS ietvaros pašvaldību bibliotēkām piešķirtā datortehnika un programmatūra sniedz iespējas operatīvi atspoguļot savu krājumu saturu elektroniskajos kopkatalogos, kas ir efektīvs instruments attiecīgās pašvaldības bibliotēkas lasītājiem nepieciešamo izdevumu atrašanās vietas apzināšanai, pasūtīšanai un piegādei no citām bibliotēkām – elektronisko kopkatalogu veidošanu veic RGB </li></ul><ul><li>Lai maksimāli efektīvi izmantotu iespējas, ko sniedz VVBIS, LNB, RGB un arī citu valstu bibliotēku informācijas resursi un profesionāli kvalitatīvi organizētu savs bibliotēkas darbu, kas rezultātā atspoguļojas attiecīgas teritorijas iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātē un apjomā, novada pašvaldības bibliotēkas darbiniekiem sistemātiski jāpilnveido savas profesionālās zināšanas, jābūt pārliecinātiem par iespēju saņemt kvalitatīvu RGB metodisko un konsultatīvo palīdzību, jāspēj koordinēt savu darbību ar citām bibliotēkām – RGB sniedz metodisko un konsultatīvo palīdzību visām novadu pašvaldību bibliotēkām, koordinē un popularizē to darbību </li></ul>
 14. 14. Te varētu būt attiecīgās RGB līdz šim sniegtā atbalsta uzskaitījums
 15. 15. Te varētu būt 2009.g. plānotā RGB atbalsta uzskaitījums
 16. 16. Jābūt skaidrai izpratnei par to, ka novada centrālā bibliotēka nav tas pats, kas reģiona galvenā bibliotēka: <ul><ul><li>Novada centrālā bibliotēka – novada pašvaldības iestāde, novada bibliotēku tīkla administratīvās un profesionālās vadības institūcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Reģiona galvenā bibliotēka – profesionālā metodiskā, konsultatīvā atbalsta un bibliotēku darbības reģionālās koordinācijas centrs bibliotēkām vairāku novadu pašvaldību teritorijās. Šo statusu iegūst Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā. Līdz šim reģionu galvenās bibliotēkas savas funkcijas realizēja attiecīgo rajonu mērogā. Pēc pašvaldību reformas (ATR) pabeigšanas – reģionu galvenās bibliotēkas realizē savas funkcijas attiecīgu rajonu vēsturisko robežu teritorijās izveidoto novadu bibliotēkām. Reģionu galvenās bibliotēkas ir valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) reģionālā līmeņa atbalsta centri (reģionālie kopkatalogi, datu bāzes, Latvijas Digitālās bibliotēkas reģionālās kolekcijas, darbinieku apmācība u.c.) (ir 28 reģionu galvenās bibliotēkas) </li></ul></ul>
 17. 17. Reģiona galvenā bibliotēka – vietējas nozīmes bibliotēku darbības koordinators un metodiskais vadītājs RGB LNB, V/A KIS KM MK noteikumu Nr.355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” 5.punkts – 5. Vietējas nozīmes bibliotēku darbību koordinē un metodiski vada attiecīgā reģiona galvenā bibliotēka.) Pilsētas bibliotēka Pagasta bibliotēka Pagasta bibliotēka Pagasta bibliotēka NCB Pagasta bibliotēka Pilsētas bibliotēka Pagasta bibliotēka Pagasta bibliotēka Pagasta bibliotēka NCB Pagasta bibliotēka Pilsētas bibliotēka Pagasta bibliotēka Pagasta bibliotēka Pagasta bibliotēka NCB Pagasta bibliotēka Pagasta bibliotēka Pagasta bibliotēka NCB
 18. 18. Bibliotēku sistēmas līmeņi Nacionālais līmenis Reģionālais līmenis Vietējais līmenis 28 RGB republikas pilsētu un novadu bibliotēkas Vietējas nozīmes bibliotēkas republikas pilsētu un novadu teritorijās un nozaru institūcijās Reģionu galvenās bibliotēkas – bibliotēku sistēmas reģionālie profesionālās attīstības centri LNB – bibliotēku sistēmas nacionālais profesionālās attīstības centrs Citas valsts nozīmes bibliotēkas
 19. 19. <ul><li>Lai pret nezināmiem laikiem cauri mūžiem ejam mēs, Dod mums spēku, dod mums drosmi, dod mums vienprātību , Tēvs! </li></ul><ul><li>Leonīds Breikšs </li></ul>

×