Excel 1 heseg

2,030 views
1,816 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,030
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Excel 1 heseg

 1. 1. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВEXCEL 2007 ПРОГРАМЫН ЦОНХНЫ БҮТЭЦ: Tabs Quick Access Toolbar Groups Expand Formula Bar Microsoft office Button The Ribbon Normal View Insert Worksheet Button Excel 2007 ажлын талбарExcel 2007 програмын цонх нь дараах элементүүдээс бүрдэнэ. Оффис товч (Office button) Шууд хандах командын хэрэглүүрийн мөр (Quick AccessToolbar) Гарчгийн мөр (Title bar) Командын хэрэглүүрийн мөр (Ribbon) Томьѐоны мөр (Formula bar) Ажлын хуудас (Worksheet) Ажлын хуудсуудын нэр байрлах мөр (Sheet Tabs) Гүйлгэх зурвас (Scroll bar) Байдлын мөр (Status bar)1|Page
 2. 2. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ ОФФИС ТОВЧ (Office button)Шинээр файл үүсгэх, хадгалсан файлыг нээх, файл хадгалах Excelпрограмын тохиргоо гэх мэт бусад командуудыг агуулнаШУУД ХАНДАХ КОМАНД (Quick Access Toolbar)Энэ мөрөнд үндсэн байдлаар Save- хадгалах, Undo-буцаах, Redo-үйлдэл давтах командын хэрэглүүрүүд байрладаг.ГАРЧГИЙН МӨР (Title bar)Энэ мөрөнд програмын нэр ба идэвхтэй баримтын нэр харагдана.Програмын цонхыг ачаалахад нээгдэх шинэ баримтын нэр нь Book1 байна.КОМАНДЫН ХЭРЭГЛҮҮРИЙН МӨР (Ribbon)Office button Quick Access Toolbar Tab Command button Group Dialog box launcherRibbon талбар Worksheet БУЮУ АЖЛЫН ХУУДАСЭнэ нь тоогоор дугаарлагдсан мөрүүд, үсгээр нэрлэгдсэнбагануудаас тогтсон электрон хүснэгт юм. Ажлын хуудсандөгөгдлийг нүд нүдээр оруулна.2|Page
 3. 3. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ ТОМЬЁОНЫ МӨР (Formula bar)Томьѐоны мөр гурван хэсгээс бүрдэнэ. Эхний хэсэгт идэвхтэйнүдний хаяг ба мужийн нэр харагдана, хоѐр дахь хэсэгт өгөгдөлоруулах горимын товчнууд байрлана. Үүнд: Cancel товч нүдний өгөгдлийг оруулах татгалзах Enter товч нүдний өгөгдлийг оруулах Insert Function товч томьѐо орццлөх горимд шилжих Formula bar expanded Зураг. Томьѐоны талбарГҮЙЛГЭХ ЗУРВАС (Scroll bar)Босоо ба хэвтээ гүйлгэх зурвас нь ажлын хуудсын баруун болондоод талд байрлах бөгөөд үүний тусламжтай ажлын орон зайггүйлгэж хардаг.АЖЛЫН ХУУДАСНЫ НЭР БАЙРЛАХ МӨР (Sheet Tabs)Ажлын хуудсын хэвтээ гүйлгэх зурвасын зүүн талд байрлах бөгөөдэнэ мөрөнд ажлын хуудсуудыг гүйлгэх товчнууд, Sheet 1, Sheet 2,Sheet 3, гэсэн ажлын хуудсуудын нэр, шинээр ажлын хуудасоруулах товч байрлана.3|Page
 4. 4. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ БАЙДЛЫН МӨР (Status bar)Байдлын мөр нь програмын цонхны хамгийн доод талд байрлахбөгөөд энэ мөрөнд хэрэглэгчийн хийж буй үйлдлийн гориммэдээлэгдэх ба идэвхижүүлсэн тоон утгуудын дундаж утга,нийлбэр тоо ширхэгийг тооцсон мэдээлэл гардаг. Мөн ажлынхуудсыг дэлгэцэнд харуулах горимын товчнууд, дэлгэцэндхаруулах масштабын хувь, масштабын тохиргоо бүхий товчнууд байрласан байдаг. Байдлын мөр дээр хулганы заагчийг байрлуулан баруун товчийг дарж нээгдэх хураангуй цэсээс хэрэглэгч дараах мэдээллүүдээс сонгон ажиллах боломжтой. Үүнд :  Cell mode: нүдэнд өгөгдөл оруулах горимыг илтгэх  Caps lock: гарнаас Capslock товч дарныг илтгэх ба оруулсан үсэгнүүд дандаа томоорбичигдэнэ.4|Page
 5. 5. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Num lock: Гарнаас num lock товчийг дарагдсаныг илтгэх батооны машины хэсгийн товчнуудыг идэвхжүүлнэ. Scroll lock: гарнаас Scroll lock товч дарагдсаныг илтгэх бакурсор удирдах товчнуудын үүргийг өөрчлөх Fixed Decimal: тоон өгөгдлийн аравтын бутархайн оронддүрслэн харуулна. Overtype mode: Гарнаас Insert товч дарснаар илтгэх батекстийг засварлах горимд дарж бичих горим идэвхжинэ. End mode: Гараас end товч дарсныг илтгэх ба идэвхтэйкурсорын байрлалаас ажлын талбарын төгсгөл эсвэл өгөгдлийнмужийн төгсгөлд курсорыг шилжүүлнэ. Selection mode: Сонгон идэвхжүүлэх горимыг илтгэнэ. Page number: Идэвхтэй хуудасын дугаар нийт хуудсын тоо Average: Ажлын талбарын сонгон идэвхжүүлсэн тоонөгөгдлүүдийн дундаж утгыг харуулах Count: Ажлын талбарын сонгон идэвхжүүлсэн мужийнөгөгдлүүдийн тоог харуулах Numerical count: Ажлын талбарыг сонгон идэвхжүүлсэнмужийн өгөгдлүүдийн тоон өгөгдлийн тоог харуулах Min: Ажлын талбарын сонгон идэвхжүүлсэн тоонөгөгдлүүдийн хамгийн бага утгыг харуулах Max: Ажлын талбарын сонгон идэвхжүүлсэн тоонөгөгдлүүдийн хамгийн их утгыг харуулах Sum: Ажлын талбарын сонгон идэвхжүүлсэн тоонөгөгдлүүдийн нийлбэрийг харуулах View shortcuts: Баримтыг дэлгэцэнд харуулах баримтынтовчнуудыг харуулах Zoom: баримтын дэлгэцэнд харагдаж буйг харуулах Zoom Slider: Баримтын дэлгэцэнд харагдах хувийн тохируулахмөрийг харуулах5|Page
 6. 6. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ НҮД-CELLАжлын дэвтэрийн хуудсыг бүрдүүлж байгаа хүснэгтийн мөр бабаганы огтололд үүсгэх тэгш өнцөгтийн нүд (cell) гэжнэрлэнэ. Нүд бүхэн хаягтай -байна.Нүдний хаяг ньбаганы үсгэний араас мөрийн тоог залгуулан бичнэ –ийг итэвхтэйнүд гэх ба үүний баруун доод өнцөгт байрлахдотроо + тэмдэг бүрий тэгш өнцөгтийг бөглөхзалуур гэж нэрлэдэг. Үүний тусламгтэйгаарнүдний өгөгдлийг хулганаар хуулах үйлдлийггүйцэтгэнэ. Энд А1 нүд идэвхтэй байна. МУЖ – ARRANGEТэгш өнцөгт дүрс үүсгэж байгаа нүднүүдийн нэгдлийг муж(Arrange) гэнэ. Мужийн хаяг нь зүүн дээд нүдний хаяг (:)тодорхойлогдох цэг баруун доод нүдний хаяг байна. Жишээ нь:доорх мужийн хаяг нь А1:D4 байна. Ажлын хуудастай ажиллах1-р арга: хураангуй цэс ашиглах:1. Ажлын хуудсыг сонгоно2. Sheet Tabs мөрөн дэх ажлын хуудсын нэрэн дээр хулганызаагт байрлуулан баруун товч дарна.3. Нээгдэх хураангуй цэснээс шаардлагатай командыг сонгоно.Үүнд: Insert (shift+F11) ... шинээр ажлын хуудас нэмэх Delete: идэвхтэй ажлын хуудсыг устгах Rename: ажлын хуудсын нэрийг өөрчлөх6|Page
 7. 7. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Move or copy :ажлын хуудсыг зөөх эсвэл хуулах View Code (Alt+F11): Excel програмын өгөгдөл бүхийпрограмчлалын хэлний код оруулах Visual basic програмын цонхнээх Protect sheet: ажлын хуудсыг хамгаалах Tab Color: ажлын хуудсыг нуух Unhide: нууцлагдсан ажлын хуудсыг ил гаргах (сэргээх) Select All sheets: ажлынхуудсуудыг бүгдийг зэрэг сонгон идэвхжүүлах2-р арга: Командын хэрэглүүрийг ашиглах.АЖЛЫН ХУУДАС НЭМЭХ:1. Home багцын cells бүлгийн Insert комондын хэрэглүүрийнсумыг сонгож нээгдэх талбараас Insert sheet команд сонгоно.Ажлын хуудас устгах:1. Устгах ажлын хуудсыг сонгоно.2. Home багцын cells бүлгийн Delete Sheet команд сонгоно.3. Ингэхэд устгах эсэхийг лавласан мэдээллийн цонх гарч ирэхба устгах бол Delete командыг товч дарна.Ажлын хуудсын нэр өөрчлөх:1. Нэр өөрчлөх ажлын хуудсыг сонгоно.2. Home багцын Cells бүлгийн Format командын хэрэглүүрийнсумыг сонгож нээгдэх цэсний Organize Sheets бүлгийн RenameSheet командыг сонгоно.7|Page
 8. 8. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ3. Ингэхэд Sheet tabs мөрөн дэх ажлын хуудсын нэр идэвхжих бахуучин нэрийг арилгаад шинэ нэрийг оруулна.4. Enter товч дарна.АЖЛЫН ХУУДСЫГ ХУУЛАХ БА ЗӨӨХ:1. Хуулах эсвэл зөөх ажлын хуудсыг сонго2. Home багцын cells бүлгийн Format командын хэрэглүүрийнсумыг сонгож нээгдэх цэсний OrganizeSheets бүлгийн More or copy sheet командсонгоно.3. Нээгдэх харилцах цонхны To bookталбарт хуудсыг хаана зөөж байрлуулахаасонгоно. Үүнд: Book1 –Тухайн идэвхтэй ажлындэвтэрт зөөх New book –шинээр ажлын дэвтэр үүсгэн зөөх4. Before sheet талбарт зөөх ажлын хуудсыг ажлынхуудаснуудын төгсгөлд эсвэл аль хуудсын дараа байрлуулахаасонгоно.5. Create a copy хяналтын товчийг идэвхжүүлбэл ажлын хуудсыгхуулах командыг хэрэгжүүлнэ.6. ОК командын товч дарна.АЖЛЫН ХУУДСАНД ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ :Ажлын хуудсанд ямар нэг өөрчлөлт хийхээс хамгаалж түүнийзөвхөн уншигдах байдлаар харах боломж байдаг. Мөн ажлынхуудсанд хамгаалалт хийснээр зарим нэг өөрчлөлтийг хийхтохиргоог идэвхжүүлэн тохируулах боломжтой байдаг. Үүний тулд1. Хамгаалалт хийх ажлын хуудсыг сонгоно.2. Home багцын Cells бүлгийн Format командын хэрэглүүрийнсумыг сонгож нээгдэх цэсний protection бүлгийн Protectsheet.....команд сонгоно. Эсвэл Review багцын Changes бүлгийнProtect Sheet командын хэрэглүүрийг сонгоно.8|Page
 9. 9. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ3. Нээгдэх харилцах цонхны Password to unprotect sheet; талбартажлын хуудсанд өөрчлөлт хийхээс хамгаалсан нууц үгийг оруулна. Protect worksheet and contents of locked cells: хяналтын товчидэвхтэй үед ажлын хуудас, түүний агуулга нүднүүдийг бүхэлд ньхамгаалах Allow all users of this worksheet to: талбарын жагсаалтаастухайн ажлын хуудсанд өөрчлөлт хийхийг зөвшөөрөх үйлдлийннэрийг сонгоно. Нууц үг бүхий текстэнд үсэг, цифр байхбөгөөд !@$%^&*()+= тэмдэгтүүдээс оруулж болохгүй4. ОК командыг товч дарна.5. Нээгдэх харилцах цонхны Reenter password to proceed талбартнууц үгээ дахин оруулж баталгаажуулна6. ОК командын товч дарна. Ингэхэд ажлынхуудсын цонхон дахь командын хэрэглүүрүүдидэвхгүй саарал өнгөтэй болсон байна. АЖЛЫН ХУУДСЫГ ХАМГААЛАЛТГҮЙ БОЛГОХ1. Хамгаалалт хийсэн ажлын хуудсыг сонгоно.2. Home багцын Cells бүлгийн Format командын хэрэглүүринсумыг сонгож нээгдэх цэсний Protection бүлгийн Unprotect Sheetкоманд сонгоно.3. Нээгдэх харилцах цонхны Password: талбарт хамгаалалтхийсэн нууц үгээ оруулна.4. ОК командын хэрэглүүрүүд идэвхтэй болж өмнө байдалдааорно.9|Page
 10. 10. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Ажлын хуудасны нэрэнд фон оруулах:1. Фон оруулах ажлын хуудсыг сонгоно.2. Home багцын cells бүлгийн Format командын хэрэглүүрийнсумыг сонгож нээгдэх цэсний Organize Sheets бүлгийн Tab Colorкомандын дэд талбараас фон оруулах өнгөө сонгоно. No color .. өнгөгүй болгох More colors.. өнгөний тохиргообүхий харилцах цонхыг нээх Ажлын хуудас нуух:Ажлын хуудсыг дэлгэцэнд харуулах болон хэвлэхээс нуухболомжтой байдаг. Үүний тулд:1. Нуух ажлын хуудсыг сонгоно.2. Home багцын cells бүлгийн Format командынхэрэглүүрийн сумыг сонгож нээгдэх цэсний Visibility бүлгийн Hide& Unhide командын дэд талбараас Hide Sheet... команд сонгоно.Нуусан ажлын хуудсыг ил га ргах:1. Home багцын cells бүлгийн Format командынхэрэглүүрийн сумыг сонгож нээгдэх цэсний Visibility бүлгийнHide & Unhide командын дэдталбараас Unhide Sheet...командсонгоно.10 | P a g e
 11. 11. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ2. Нээгдэх харилцах цонхны Unhide Sheet талбараас илгаргах ажлын хуудсын нэрийг сонгоно. ӨГӨГДӨЛТЭЙ АЖИЛЛАХ ӨГӨГДӨЛ ФОРМАТЛАХ БУЮУ ХЭЛБЭРЖҮҮЛЭХ:Өгөгдлийг хэлбэржүүлэхээс өмнө түүнийг сонгон идэвхжүүлээдHome багцын Font, Alignment, Number бүлгийн командынхэрэглүүрүүдийг хэрэглэх ба өгөгдлийг хэлбэржүүлэх нэмэлттохиргоо бүрий харилцах цонхноос сонгох боломжтой. Font,Alignment, Number бүлгүүдийн аль нэг нэрний баруун талын сумыгсонгоход Format cells (Ctrl+l) харилцах цонх нээгдэнэ:1. NUMBER ХУУДАСТоон өгөгдлийн төрлийн тодорхойлно. Үүнд: Category: талбараас тоон өгөгдөл бүхий төрлүүдээ сонгох.o General: тоон өгөгдлийн суурь форматo Number: тоон формат Decimal places: талбарт тоон бутархайн оронгийн тоогтодорхойлох Use 1000 Separator (,) хяналтын товчийг идэвхжүүлвэлолон оронтой тоонд 1000-ын орноор таслал хэрэглэх Negative numbers талбарт: сөрөг тоог илэрхийлэххэлбэрээс сонгохo Currency: тоон формат Decimal places талбарт: тооны бугархайг оронгийн тоогтодорхойлох Symbol: тоон өгөгдөлтэй хамт мөнгө тэмдэгтийнтэмдэглэгээ хэрэглэх Negative numbers талбарт: сөрөг тоог илэххийлэххэлбэрээс сонгох11 | P a g e
 12. 12. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВo Accounting: тоон формат Decimal places: талбарт тооны бутархайн оронгийн тоогтодорхойлох Symbol: талбарын жагсаалтаас тоон өгөгдөлтэй хамтмөнгөн тэмдэгтийн тэмдэглэгээг сонгохo Date: огнооны өгөгдлийн формат Type: талбарын жагсаалтаас огнооны өгөгдлийнхэлбэрийг сонгох Location: огнооны өгөгдлийн улсын нэрийг сонгохo Time: цаг хугацааны формат Type: талбарын жагсаалтаас огнооны өгөгдлийнхэлбэрийг сонгох Location: огнооны өгөгдлийн улсын нэрийг сонгохo Percentage: тоон өгөгдөл 100-аар үржигдэн % тэмдэгттэйхамт бичигдэнэ Decimal places: талбарт тооны бутархайн оронгийн тоогтодорхойлох Fraction : тоон өгөгдлийг энгийн бутархайгаар дүрслэххэлбэрээс сонгох Scientific: тоон өгөгдлийн бутархай хэсгийг тоймлох12 | P a g e
 13. 13. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Text: Тоон өгөгдлийг текстэн өгөгдөл болгох Special: тоон өгөгдлийг утас, факс, код бүхий дугаарынформат болгохo Custom :Хэрэглэгчийн тохиргоот формат Sample: бүлэгт тоон өгөгөдлийн жишээг харуулах Symbol: талбарт мөнгөний тоон өгөгдөлд хэрэглэхтэмдэгтийг сонгох Type: талбараас огноо болон цаг хугацаа гэх мэт тоонөгөгдлийн төрөл хэлбэрээс сонгох2. ALIGNMENT ХУУДАСНүдэн дэхь өгөгдлийн байрлал, зэрэгцүүлэлтийг өөрчлөнө. Үүнд: Text alignment бүлгийн horizontal жагсаалтын талбартнүдний өгөгдлийн хэвтээ тэнхлэгийн хувьд зэрэгцүүлэх сонголтуудбайрлана. Хэвтээ тэнхлэгийн хувьд General сонголт идэвхтэйбайдаг ба тоон өгөгдөл хэвтээ тэнхлэгийн баруун талд текстэнөгөгдөл зүүн талд байрлана.o Left (Indent) –нүдний өгөгдлийг зүүн тийш зэрэгцүүлэхo Center-нүдний өгөгдлийг голлуулахo Right- нүдний өгөгдлийг баруун тийш зэрэгцүүлэх ъo Fill-нүдийг өгөгдлөөр дүүргэхo Justify- Нүдний өгөгдлийг хоѐр талаас нь тэгшлэхo Center Across Selection-өгөгдлийг сонгосон нүднүүдэдголлуулах  Text alignment бүлгийн Vertical жагсаалтын талбарт нүдний өгөгдлийг босоо тэнхлэгийн хувьд зэрэгцүүлэх сонголтууд байрлана. Босоо тэнхлэгийн хувьд Bottom сонголт идэвхтэй байдаг ба бүх өгөгдөл босоо тэнхлэгийн доод талд байрлана. o Top-нүдний өгөгдлийг дээд талд зэрэгцүүлэх o Center- нүдний өгөгдлийг13 | P a g e
 14. 14. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВголлуулахo Justify- нүдний өгөгдлийг хоѐр талаас нь тэгшлэх Text control бүлгийнo Wrap text хяналтын товч-өгөгдлийг хувааж багтаанбайрлуулахo Shrink to fit хяналтын товч- нүдний өгөгдлийг шахаж багтаанбайрлуулахo Merge cells хяналтын товч- сонгосон нүднүүдийг нэгтгэх Orientation бүлгийн зургаас өгөгдлийн нүдэнд бичигдэхчиглэлийг тохируулахo Degrees талбарт нүдний өгөгдлийг бичигдэх чиглэлийнөнцгийг тодорхойлно.3. FONT ХУУДАС Тэмдэгтийн форматыг өөрчилнө. Үүний тулд home багцын Font бүлгийн нэрийн баруун талын сумыг сонгоно. Үүнд:  Font –талбарт текстийн шрифтийг сонгоно.  Font Style- талбарт текстийн шрифтийн хэлбэрийг тохируулна. o Regular-жирийн хэлбэр o Italic-налуу болгох o Bold –тод өргөн болгохo Bold Italic-налуу бөгөөд тод өргөн болгох Size-талбарт текстийн шрифтийн хэмжээг сонгох Underline- талбарт текстийн доогуурх зураасын хэлбэрийгсонгох Color- текстийн өнгийг сонгох Effects- бүлгийн14 | P a g e
 15. 15. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВo Strikethrough- хяналтын товчийг идэвхжүүлвэл текстийндундуур зураастай болно.o Superscript- хяналтын товчийг идэвхжүүлвэл сонгосонөгөгдлийг зэргэт бичлэг болгохo Subscript-хяналтын товчийг идэвхжүүлвэл сонгосон өгөгдлийгиндекс бичлэг болгох Preview –бүлэгт харилцах цонхонд хийсэн өөрчлөлтүүдийгурьдчилан харах4. BORDER ХУУДАС Нүднүүдэд хүрээ шугам татах харилцах цонхыг нээхдээ home багцын Font бүлгийн border командын хэрэглүүрийн сумыг сонгож нээгдэх цэснээс More borders ... команд сонгоно.  Presents бүлгээс хүрээ оруулах хэлбэрээс сонгоно o None- хүрээгүй болгох o Outline- Хүснэгтийн гадна хүрээ шугам оруулахo Inside- хүснэгтийн дотор нүднүүдэд хүрээ шугам оруулах Border бүлгээс сонгон идэвхжүүлсэн нүд ба мужийн аль талднь хүрээ шугам оруулахыг сонгоно Line бүлгийн Style талбараас хүрээ шугамын хэлбэрээссонгоно Line бүлгийн Color талбараас хүрээ шугамны өнгийг сонгоно15 | P a g e
 16. 16. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ5. FILL ХУУДАСНүдэнд дэвсгэр өнгө болон хээ оруулна  Background color- талбараас нүд ба мужийг дэвсгэрлэх өнгийг сонгох  Fill Effects- командын товчоор нээгдэх харилцах цонхонд дэвсгэрлэх өнгийн уусгалтыг тохируулах  More colors ….командын товчоор нээгдэх харилцах цонхонд өмнөх талбартбайхгүй дэвсгэрлэх өнгийг тохируулах Pattern Color- талбараас нүд ба мужийг сүүдэрлэх хээнийөнгийг сонгох Sample- бүлэгт нүдний өнгө ба хээний жишээг харах6. PROTECTION ХУУДАСНүдийг хамгаалалтанд авах эсэхийг тодорхойлно.  Locked- хяналтын товч хамгаалалт хийгдсэн үед өгөгдлийг өөрчлөхөөсхамгаалах Hidden- Хяналтын товч хамгаалалт хийгдсэн үед өгөгдлийнтомъѐог нууцлах16 | P a g e
 17. 17. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ ХҮСНЭГТТЭЙ АЖИЛЛАХ НҮД НЭМЖ ОРУУЛАХ:1. Нүд нэмж оруулах байрлалд идэвхтэй нүдний курсорыгбайрлуулна.2. Home багцын Cells бүлгийн Insert командын хэрэглүүрийнсумыг сонгож нээгдэх цэсний insert cells команд сонгоно.3. Нээгдэх insert харилцах цонхноос тохирох сонголтыг хийнэ. Shift cells right – идэвхтэй нүдийг баруун тийш нь шилжүүлж,нүд нэмж оруулах Shift cells down- идэвхтэй нүдийг доош нь шилжүүлж, нүднэмж оруулах Entire row Insert Rows- Идэвхтэй нүд бүхий мөрийг доошшилжүүлж, өмнө нь мөр нэмж оруулах. Энэ сонголт Insert цэснийRow командтай ижил үүрэгтэй. Entire column-Идэвхтэй нүд бүхий баганыг баруун тийш ньшилжүүлж, зүүн талд нь багана нэмж оруулах, энэ сонголт insertцэсний Rows командтай ижил үүрэгтэйНҮД УСТГАХ:1. Устгах нүдийг эсвэл нүднүүдийг сонгоно2. Home багцын Cells бүлгийн Delete командынхэрэглүүрийн сумыг сонгож нээгдэх цэснийDelete cells ... командаар сонгоно.3. Нээгдэх Delete харилцах цонхноос тохирохсонголтыг хийнэ. Shift cells left-сонгосон нүдийг устгах Shift cells up- сонгосон нүдийг устгах Entire row –Идэвхтэй нүд бүхий мөрийг устгах Entire column- Идэвхтэй нүд бүхий баганыг устгах4. ОК командын товч дарна17 | P a g e

×