Oftalmia simpàtica
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Oftalmia simpàtica

on

 • 473 views

 

Statistics

Views

Total Views
473
Views on SlideShare
473
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Interesante presentacion sobre especialistas en oftalmologia, me fue de mucha utilidad ya que estoy iniciando mis estudios en oftalmologia, si están interesados comparto con ustedes el sitio http://medicoscr.net/78-oftalmologia.html donde encontrarán un directorio de especialistas en esta área, saludos y espero ver más aportes.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Oftalmia simpàtica Oftalmia simpàtica Presentation Transcript

 • Oftalmiasimpática Carme Macià Badia 2/4/2012 Hospital Valld’Hebrón
 • Uveitis: rara difusa bilateralgranulomatosapenetració accidental o trauma quirúrgic
 • Historia 1830 Mackenzie 1905 Fuchs Autoimmunevsinfecció Reacciód’hipersensibilitat retardada als  Melanòcits  Antígentissularretinià
 • Característiqueshistopatològiques Afectació difusa granulomatosauveal, primariamentperlinfòcits, macr òfagsiocasionalmentambeosinòfils Abscència de reacció de la coriocapil.lar Fagocitosis del pigmentuvealpelsmacròfags Nòduls de Dallen-Fuchs Extensió del procésgranulomatós cap alscanalsescleralsi el nerviòptic
 • Anatomiapatològica Similar a l’ullexcitanti al simpatitzant Inflamaciógranulomatosa difusa: infiltració linfocítica de la uveaambmacròfags, pigmenticèl.lulesgegants. No afectaciócoriocapilar o retina No necrosis Infiltraciópars plana i cos ciliar Infiltració de l’iris
 • Oftalmia simpàtica Ullexcitant Mínim 10 dies Periodelatent Sutura ferida Enucleacióprecoçdelsullssevera mentdanyats Enucleacióvsevisceració Ulsimpatitzant
 • Etiologia Hipersensibilitat al pigment Agent causal infecció Sensibilitat a l’antigen S retinià o altresproteinesretinianes o uveals Estudisambanimalsd’experimentaciósuggereixen que aquestsantigens intraocularsrequereixenprocessamentipresentaciópel sistema limfàtic, i que entren en contacte ambaquest a través del trauma penetrant
 • Factorsdesencadenants Vitrectomia  Úlcera perforada Implantsecundari de LIO  Contusió severa Trabeculectomia  Ruptura escleral subconjuntival Laser YAG  Qualsevol ferida Ciclocrioterapia perforant, +/- afectacióuveal directa o Braquiterapiaper MC prolapseuveal FACO, sobretot si hernia iridiana o iris atrapat a la incisió
 • Incidencia 0,19 % després de penetració 0,007 % després de cirurgia intraocular Elsavanços en 0,01% després de vitrectomia les tècniquesquirú Sexe rgiqueshan contribuit a la disminució de Edat: 2 picsd’incidència: l’incidència de l’oftalmiasimp  Infànciaiiniciedat adulta àtica  Sisenaisèptimadècades.
 • Incidencia 65% dels casos la simptomatologias’inicia entre la segonasetmanai el segon mes després del traumatisme 70% abansdels 3 mesos
 • Síntomas Miodesopsies Pèrdua de l’acomodació Fotofobia Dolor Epífora Disminuciód’agudesa visual
 • Ullexcitant Empitjorament de la inflamació Disminució de visió Augment de fotofobia Hiperemia ciliar Pupilaparcialment dilatada, poca resposta pupilar Iris engruixit Vitritis PKs
 • Sintomatologiaullsimpati tzant Inici de l’inflamaciólleu Dolor lleu Fotofobia Símptomes insidiosos o ràpids Epifora Disminució de AV Cansament visual Paresia de l’acomodació
 • Clínica Hiperèmia ciliar  Papilitis Cèl.lulesiflare a la  Edema càmara anterior retiniàgeneralitzat Pksendotelials  Dipòsitsblanc-groc al EPR anomenatsnòduls Hazelleu del vitri anterior de Dallen-Fuchs  Coroiditis (perifèria)  Desprediment de retina exudatiu  Granulomes coroides
 • ExploracióUlllesionat Ullsimpatitzant Panuveitis severa  Engruiximenttracteuve al  GranspKs  Infiltració nodular de l’iris  papilitis
 • Nòduls de Dallen Fuchs
 • Ganulomes coroides
 • Diagnòstic Uveitis bilateral després de qualsevol trauma ocular o cirurgia 4-8 setmanes (10 dies-50 anys) Curscrònic, ambepisodisfreqüents
 • Diagnostic: clínic L’AGFajuda al diagnostic::  Múltiples puntshiperfluorescents a nivell de l’EPR en la fase venosa, punts que persisteixen  En les àrees de desprendiment de retina exudatiucoalesceixen VogtKoyanagiHaradaiepiteliopatiap lacoidemultifocal Ullsenucleats: examen histopatològic No tests serològics ni immunològicsper al diagnòstic
 • Diagnòstic diferencial Sarcoidosis Síndrome de VogtKoyanagiHarada (alopecia, vitiligen) Infeccionsintraoculars  Bacterianes  Fungíques Uveitisfacoanafilàctic Uveitispostraumàtica Reactivacióuveitisprevaia
 • Diagnostic diferencial: HistopatologiaMalaltia Uveitis Nòduls de Altres Dallen FuchsSarcoidosis Focal o Pocsigrans Nòdulsiridiansico granulomatosa njuntivals difusaOftalmia Granulomatosa Molts Nosimpática difusa afectaciócorioca pilar +/- retina
 • Diagnostic diferencial: immunopatologiaMalaltia Cel T Cel T Cel T Cel B Macròfag Halper supres- s soresSarcoidosi Majoria Moltes Algunes Poques En els granuloma inòduls de dalen- fuchsOftalmia Majoria +precoç -precoç Algunes En elsimpàtica - tarda +tarda granuloma inòduls de dalen- fuchs
 • Complicacions Cataractes Glaucomasecundari Desprendiment de retina exudatiu Cicatritzaciócorioretiniana Neovascularització coroidea Fibrosis subretiniana Atrofia òptica
 • Tractament L’únictractamentpreventiureconegutés la enuclació de l’ullafectatabansdels 15 dies del traumatisme Donat que l’incidencia es moltbaixanomés es realitzal’enucleació en aquells casos en els que no éspossible la recuperació funcional Enuclear l’ull afecte només resulta eficaçper al control de la malaltia si es realitzaabans de les 2 setmanes de l’inicidelssímptomes. Conservar AV ullexcitant
 • Tractament L’únictractamentefectiués la prevenció:  Neteja cuidadosa en la microcirurgia de les ferides  Sutura precoçdelstraumatismespenetrantsUllssensefunció visual o ambdesorganització del contingut ocularEnucleacióabans de 2 setmanes del traumatisme Corticoides orals no demostrat
 • Tractament Corticoides locals, sistèmics o perioculars Cicloplègics/ midriàticstòpics Antimetabolits: ciclosporina AntiTNF: adalimumab Sensetractament la malaltia evoluciona a la ceguera bilateral
 • Tractament No s’aconsellal’enucleació un cops’hadiagnosticat la malaltia de l’ullexcitant. Prednisona a altes dosis a l’iniciidurant 6 mesos (100-200 mg) i pauta descendent Esteroides subtenonians o intravitris + tòpics Farmacsimmunossupressors: Azatiproina, metotrexate, clorambuci AntiTNF
 • EvisceracióAVANTATGES DESAVANTATGES Menysdisrupcióanato  Mésrisc oftalmia mia orbitaria simpàtica Millormobilitat  Menysmostraperl’anat omiapatològica Millortractament de l’endoftalmitis Més simple tècnicament
 • Pronostic Abans de l’usdels corticosteroides el pronòstic visual era moltdolent Makley 1978 64% AV> 20/60 Chan 1995 50% AV > 20/40 60% brots Essencialllargperiode de seguiment
 • Tractament- AV AV > 0,5 AV < 0,1Medicacióadequadaipr 16/16 (100) 4/19 (40)ecoçEnucleació 9/16 (56) 7/10 (70)Interval de temps al dx< 2 mesos 10/16 (62) 4/10 (40)> 1 any 6/16 (38) 6/10 (60)Chan C, Roberge F, Whitcup S et al: Thirtytwo cases ofsumpatheticophthalmiaexamined at theNationalEyeInstitute: a retrospectivestudy at theNationalEyeInstitute, Bethesda, MD, from 1982-1992, ArchOphthalmol 113: 597-600, 1995
 • Controversia Enucleacióvsevisceracióprecoç Diagnosticclínic Criterisdiagnostics Correlacióambl’anatomiapatològica Tractamentambimmunossupressors Nous antiTNF
 • Cas clínic Home 49 anyssense AMC ni AP MC: dolor ocular idisminució AV transitoris OD AV 0,6/1 PIO 38/18
 • FO
 • Iridociclectomia
 •  5 setmanas després  AV  OD MM  OI MM  UVEITIS GRANULOMATOSA  COROIDITIS DIFUSA  PAPILITIS  DR EXUDATIU
 • AGF
 • Tractament Bolus corticoides 1g/d EV 3d Corticoides 60mg/d VO Ciclosporina 150mg/12h VO Azatioprina Trigon intravitri OD (30/06/03) TTO hipotensor Durada tractament????
 • PREOPERATORI AV 1 AV 1OFTALMIA SIMPATICA HV AV MM AV MM7 MESOS POSTOFTALMIA AV 0.05 AV 0.5