Praktisk bruk og oppfølgning av logger

1,136 views
1,025 views

Published on

Presentasjon jeg holdt på ISFs Høstkonferanse 2009 om hvordan man best får verdi ut av sikkerhetsrelevante logger.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Praktisk bruk og oppfølgning av logger

 1. 1. Praktisk bruk og oppfølgning av logger Oddbjørn Steffensen Sjefskonsulent Sikkerhet EDB Business Partner
 2. 2. Historisk perspektiv  Unix: find /var/log -mtime +7d -type f –exec rm {} ;  Windows: “Logfiles: The Data Center’s Equivalent of Compost. Let’em Rot.” – Marcus J. Ranum EDB Anvendt Logghåndtering 2
 3. 3. Motivasjon • Oppdage uautoriserte • Datagrunnlag ifb. handlinger og policybrudd hendelseshåndtering • Trendanalyse & baselining • Fastslå årsakssammenhenger • Gi oss ”situational • Bevissikring / forensics awareness” Deteksjon Reaksjon Revisjon og Refleksjon compliance • Hva skjer i systemene våre? • Logger vi det vi burde logge? • Hva er normalt og abnormalt? • Etterlevelse av interne og • Loggene som telemetri mot eksterne krav (for eksempel infrastrukturen vår 27001, PCI DSS, SOx mfl.) • Fungerer sikringsmekanismene som forventet? EDB Anvendt Logghåndtering 3
 4. 4. Fra logg til forståelse Mar 21 00:42:40 epia sshd[20318]: Invalid user a from 83.19.222.221 Mar Mar Mar 21 21 21 00:44:00 00:45:00 00:42:13 Who epia /usr/sbin/cron[20342]: (operator) CMD (/usr/libexec/save-entropy) epia /usr/sbin/cron[20362]: (root) CMD (/usr/libexec/atrun) node2.lan ntp: Clock synchronized to network time server time.apple.com Hvem gjorde Mar 21 00:42:53 Airport-Express.lan Airport-Express 80211: Rotated CCMP group key. Mar Mar Mar Mar 21 21 21 21 00:50:00 00:53:33 01:00:00 01:00:00 What, epia /usr/sbin/cron[24691]: (root) CMD (/usr/libexec/atrun) did MBP.lan mbp /usr/sbin/ocspd[28388]: starting epia /usr/sbin/cron[36977]: (root) CMD (newsyslog) epia /usr/sbin/cron[36978]: (operator) CMD (/usr/libexec/save-entropy) Hva, Mar 21 01:00:00 epia /usr/sbin/cron[36979]: (root) CMD (/usr/libexec/atrun) Mar Mar Mar 21 21 21 01:01:52 01:01:56 09:56:54 When, epia sudo: userA : TTY=ttyp0 ; PWD=/usr/local/www/data/wordpress epia sudo: userA : TTY=ttyp0 ; PWD=/usr/local/www/data/wordpress epia sshd[45971]: Did not receive identification string from 93.103.12.217 Hvor, Mar 21 11:55:21 epia sshd[46447]: Did not receive identification string from 12.155.124.130 Mar 21 11:55:36 epia sshd[46450]: Invalid user fluffy from 202.155.124.130 Mar Mar Mar 21 21 21 11:55:40 11:55:44 11:55:46 Where epia sshd[46452]: Invalid user admin from 202.155.124.130 epia sshd[46454]: Invalid user test from 202.155.124.130 epia sshd[46456]: Invalid user guest from 202.155.124.130 Hvortid, Mar 21 11:55:49 epia sshd[46458]: Invalid user webmaster from 202.155.124.130 Mar Mar Mar Mar 21 21 21 21 11:55:56 11:55:59 11:56:01 11:56:04 How epia sshd[46463]: Invalid user oracle from 202.155.124.130 and epia sshd[46465]: Invalid user library from 202.155.124.130 epia sshd[46467]: Invalid user info from 202.155.124.130 epia sshd[46469]: Invalid user shell from 202.155.124.130 Hvordan Mar 21 11:56:08 epia sshd[46471]: Invalid user linux from 202.155.124.130 og ikke minst Mar Mar Mar 21 21 21 11:56:11 11:56:14 11:56:23 and Why? epia sshd[46473]: Invalid user unix from 202.155.124.130 epia sshd[46475]: Invalid user webadmin from 202.155.124.130 epia sshd[46478]: Invalid user ftp from 202.155.124.130 Hvorfor? EDB Anvendt Logghåndtering 4
 5. 5. Fra data til handling … Mar 21 11:55:44 minserver sshd[46454]: Invalid user test from 202.155.124.130 Tegn Data Informasjon Kunnskap Handling “Information is data endowed with relevance and purpose.” – Peter Drucker EDB Anvendt Logghåndtering 5
 6. 6. … som i praksis blir: 1. Tegn Mar 21 11:55:44 minserver sshd[46454]: Invalid user test from 202.155.124.130 2. Data token token token token token token token token token token 3. Informasjon måned dag tid node opphav ssh-hendelse med hva/hvem/hvorfra Den 21. mars 11:55:44 forsøkte noen fra IP-adressen 202.155.124.130 4. Kunnskap å logge på minserver med brukernavn test 1. Hvem er 202.155.124.130? 2. Har noen bak den adressen legitimt behov for å logge på minserver? 5. Handling 3. Er test en lovlig bruker på minserver? 4. Prøver noen å bryte seg inn på minserver? 5. Hvorfor får 202.155.124.130 i det hele tatt snakke med minserver? EDB Anvendt Logghåndtering 6
 7. 7. Hva trenger vi? Tema i NISTs Guide to Computer Security Log Management (800-92): EDB Anvendt Logghåndtering 7
 8. 8. Hovedingredienser • Hva er forretningsmessig drivkraft? • Hvem er ansvarlig for regimet? • Hvilke faginstanser må involveres? • Hvem er interessentene? • Hvem er konsumentene? • Deployment • Forvaltning og operasjon • Analyse (løpende/ad hoc) • Hendelseshåndtering • Loggkilder • Eskaleringsveier • Logghåndteringsløsning • Bevissikring • Lagring- og arkivering • Systemintegrasjon EDB Anvendt Logghåndtering 8
 9. 9. Faser i logghåndteringen • Identifisere kilder • Innsamling • Rapportering • Forvaltning og drift • Konfigurere kilder • Transportere • Berikelse • Kompetanse • Vaske • Prioritering • Kobling mot prosess • Tidssynkronisering • Normalisere • Korrellering • Hendelseshåndtering • Sporbarhet • Konsolidere • Gruppering • Tilpasninger og integrasjon • Lagre • Visualsering • Workflow & ticketing • Sikre • Alarmering • Varsling Loggkilder Prosessere Analysere Operasjon Vanskelighetsgrad EDB Anvendt Logghåndtering 9
 10. 10. Loggkategorier • Brannvegger, proxyer, routere og switcher Nettverk • • • IDS og Netflows DNS og DHCP VPN-løsninger • Systemnære logger Plattform • Unix syslog, Windows Eventlog, z/OS SMF • Auditlogger • Sikkerhetssystemer (AAA) • Appliksjonsspesifikke logger Applikasjon • Mellomvare • Databaser Forretning • Transaksjonslogger Relativt enkle isolert sett, men hva om noen spør: 1. Hva har bruker XYZ gjort? (top-down) 2. Hva har skjedd i forbindelse med verdikjede ABC? (top-down) 3. Hva har angriper fra IP-adresse a.b.c.d gjort? (bottom-up) EDB Anvendt Logghåndtering 10
 11. 11. Identifisering av loggkilder • Windows Eventlog Windows Brukers PC domenekontroller • Unix syslog • Webserverlogg • Audit-trail • Applikasjonslogg • Auditlogg Unix- • Brannvegg (trafikk + audit) Oracle server • Windows Eventlog • Web- og e-mailgatewayer • Browserhistorikk • DHCP- og DNS-logg • VPN-logg • Netflows • VPN-autentiseringslogg • Logg fra ACF/2 eller RACF 15+ distinkte kilder for • Hendelser fra SMF selv et forenklet scenario • Transaksjonslogg (forretning) Mainframe EDB Anvendt Logghåndtering 11
 12. 12. Forslag til prioritering Sikkerhets- Internett- Infrastruktur systemer eksponert • DHCP & DNS • Sec Evtlog fra DCer • Webservere • Brannvegg • LDAP • Plattformer (trafikk & audit) Annet • RACF & ACF/2 • Applikasjoner • Malware • RSA & Cisco ACS • Netflows • Netflows • RDBMSer • (Fysisk adgang) EDB Anvendt Logghåndtering 12
 13. 13. Hva bør logges? 2700x Standard of Good Practice BSI Guidelines for logging procedures PCI DSS •userIDs •start/stop times for key • System generation and •User identification •dates, times and details of systems and processes modification of system •Type of event key events, eg. logon and •successful sign-on by parameters •Date and time logoff authorized users and failed •Configuration of users •Success or failure indication •terminal identity or location if sign-on attempts •Preparing rights profiles •Origination of event possible •error and exception •Implementation of data •Identify or name of affected •records of successful and conditions backup measures data, system component or rejected system access •access or changes to files or •Use of administration tools resource attempts programs •Attempts at unauthorized •records of successful and •access to privileged login and transgressions of rejected data and other capabilities rights resource access attempts •Input of data •changes to system •Data transfer configuration •Use of automatic retrieval •use of privileges procedures •use of system utilities and •Deletion of data applications •Invocation of programs •files accessed and the kind of access •network addresses and protocols •alarms raised by the access contriol system •activation and deactivation of protection systems, such as antivirus systems and intrusion detection systems Standard sikkerhetslogger fra de vanligste plattformene gir oss bare dette i begrenset grad, og vi EDB Anvendt Logghåndtering må enten tilpasse loggingen, supplere eller resignere. 13
 14. 14. Konfigurering 1. Kartlegg hva de ulike loggkildene er i stand til å levere (default og med aktiv konfigurering) 2. Definer en policy for den enkelte type loggkilde/-plattform 3. Gjør en vurdering av belastning og volum policyen vil medføre EDB Anvendt Logghåndtering 14
 15. 15. Vasking av loggdata Microsoft Security Monitoring and Attack Detection Planning Guide  Logger kan inneholde mye ”støy” – Spesielt utunet  Kan redusere loggvolum med 95%+ “Artificial Ignorance.” – Marcus J. Ranum  Kan filtreres på flere steder: – Avleverende node (tweaking eller filter) – Ved sentralt mottak – Før last til database eller lignende – Vasking internt i database  Kan være nødvendig å oppbevare komplette logger ift. bevisføring EDB Anvendt Logghåndtering 15
 16. 16. Resthendelser Apr 15 02:39:15 statd[2468]: attempt to create "/var/statmon/sm/; echo "ingreslock Kjent stream tcp nowait root /bin/sh sh - Kjente ”støy” i" >>/tmp/bob; /usr/sbin/inetd -s hendelser /tmp/bob &" Kjente • Hendelse for ca. ti år siden hendelser • Sårbarhet i Sun Solaris rpc.statd • Lyttende root-shell på port 1524/tcp • Fullstendig kompromittert maskin • Logginnslaget ville sannsynligvis ikke blitt fanget opp av loggrapportering Resthendelser • (ikke driftet av EDB på dette tidspunktet) EDB Anvendt Logghåndtering 16
 17. 17. Unknown Unknowns As we know, there are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns, The ones we don't know we don't know. — Donald Rumsfeld (2002) EDB Anvendt Logghåndtering 17
 18. 18. Sikre sporbarhet  Hvert ledd i verdikjeden skal minst kunne spore sine hendelser ett ledd fram og ett ledd tilbake Database Admin  For å kunne sammenstille logger trenger vi en eller flere av følgende: – Korrekt tidsstempling SysB SysA – Identifikatorer: – IP-adresse Internett – brukernavn – kundenummer – transaksjonsidentifikator – eller lignende SysC Telenett  Selv om «korrekt tid» er implementert, bør det kunne dokumenteres at dette Forsøk på svindel faktisk virker i tilfelle rettssak • Rettet angrep mot verdikjede via flere vektorer  Definér use case-scenarioer og verifiser at disse er dekket av logghåndterings- • Ingen gode identifikatorer på tvers av verdikjedene regimet. • Systemer mer eller mindre ute av tidssync • Varierende grad av logging på plass  Sett krav til avleverende systemer • Mye manuell jobbing for å få fatt i relevante logger EDB Anvendt Logghåndtering 18
 19. 19. Sikring av loggdata  Rask evakuering av logg  Sikring av loggplattformen – Batch versus nær sanntid – Klassifiser logghåndterings-løsningen – Kan ikke stole på logg fra kompromitterte maskiner på nivå med høyest klassifiserte avleverende system  Sikker transport – Om kunnskap er makt, hva er flere – Signering terabyte med loggdata? – Kryptering – Sikkerhetspatching – UDP versus TCP – Buffering – Herding – Tilgangskontroll  Generering av hasher av loggmateriale med sikker lagring Hva kan så tvil om loggenes integritet?  Retensjon av logger – Avhengig av behov (helst 3mnd+) Tenk som om du var motpartens ekspertvitne i en eventuell rettssak! EDB Anvendt Logghåndtering 19
 20. 20. Analyse av logger Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. – Albert Einstein Everything counts (in large amounts). – Depeche Mode EDB Anvendt Logghåndtering 20
 21. 21. Data overflow Ok, dette er en oppsummering… Hvilken boks var nå dette igjen? EDB Anvendt Logghåndtering Whoa! 21
 22. 22. Paralysis by analysis Deteksjon Reaksjon Refleksjon Revisjon EDB Anvendt Logghåndtering 22 Med unnskyldning til eventuelle CISAer i salen..
 23. 23. TM & © 2008 Entertainment Rights Distribution Limited. All rights reserved. Where’s Waldo EDB Anvendt Logghåndtering 23
 24. 24. Manglende kontekst • Hva betyr EventIDene? • Er dette vellykkede eller mislykkede forsøk? • Er volumene normale? • Hvordan er trendutviklingen? EDB Anvendt Logghåndtering 24
 25. 25. Rapporteringsformer • Hvem har logget på minserver i dag? Enkle • Hvor har brukerA logget på i dag? • Hvilke mislykkede forsøk på sudo-bruk har vi i dag? • Hvor mange malwarehendelser hadde vi siste måned? Aggregerte • Hvor mange pålogginger forekommer om natten? • Hvilke noder initierer kontakt med mer enn 10 noder? Trender • Har det vært en økning i mislykkede pålogginger siste døgn? • Har vi flere eller færre malwarehendelser nå ift. tidligere? Anomalier • Har vi forekomster av samtidig bruk av en brukerident fra flere maskiner? EDB Anvendt Logghåndtering 25
 26. 26. Hvordan finne nålen?  Hvordan oppdager vi det ekstraordinære blant det ordinære? – Filtrering (vasking) og gruppering hjelper oss til en viss grad – Prefabrikerte rapporter og signaturer hjelper til en viss grad, men:  Vanskelig å uttømmende spesifiserende hva som er signifikant  Vi kan i tillegg benytte følgende for å gi oss bedre overblikk: 1. Informasjonsfusjon – berikelse av logghendelser med støtteinformasjon 2. Visualisering – øke båndbredden ut mot analytiker EDB Anvendt Logghåndtering 26
 27. 27. Informasjonsfusjon Logghendelse  Tradisjonell korrellering mappet innbyrdes mellom logghendelser vha. IP- 1 stk adresser, brukernavn og lignende  Nyttig, men hva skjer om vi mapper mot >2 teknisk støtteinformasjon fra eksterne kilder? – Brannveggregelsett, DHCP, malware-hendelser, assetinformasjon, geomapping, brukere, MAC- 1 stk prefix, HR-system, routingtabell, sårbarhetsinfo Støtteinformasjon  Målet er å gi kontekst til hendelsene “Information fusion is an Information Process dealing with the: [association, correlation, and combination of data and information] from [single and multiple sensors or sources] to achieve [refined estimates of parameters, characteristics, events, and behaviors] for EDB Anvendt Logghåndtering observed entities in an observed field of view." 27
 28. 28. Et praktisk eksempel SNMP Trap: 2009-09-01 14:23:16 Virus W32.Virut.CF found on host 10.99.1.14 Kilde Supplerende informasjon DHCP-logg 10.99.1.14 ble på tidspunktet (sannsynligvis) benyttet av klient63 DHCP scopedefinisjon 10.99.1.14 er del av 10.99.1.0/24 som er filialen i Mandal Assetregister klient63 er en laptop som disponeres av brukerA (Ole Olsen, Mandal) HR-system eller AD Ole Olsen disponerer telefon med nummer 5551 2345 Security Eventlog fra Viser pålogginger av brukerA i forkant av hendelsen fra 10.99.1.14 domenekontrollerne SNMP Trap-log Viser ingen andre W32.Virut.CF-hendelser i nettet SNMP Trap-log Viser ingen andre malwarehendelser i Mandal Virusleverandører Direkte link til informasjonsside om W32.Virut.CF for vurdering av kritikalitet, informasjon om modus operandi mv. EDB Anvendt Logghåndtering 28
 29. 29. OODA-loopen Hva skjer? Utføre tiltak Hva betyr det? Må vi iverksette tiltak? EDB Anvendt Logghåndtering 29 Kilde: John Boyd, USAF
 30. 30. Bruk av DHCP-logger 30,04/04/08 07:12:27 DNS Update Request 1.1.168.192,abc.xyz.lan,, 10,04/04/08 07:12:27 Assign 192.168.1.1,abc.xyz.lan,000D8894E4B3, 32,04/04/08 07:13:51 DNS Update Successful 192.168.1.1,abc.xyz.lan,, 00-0D-88 (hex) D-Link Corporation http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt 000D88 (base 16) Hsinchu 30077 TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA ”Jeg testet denne muligheten 4. april, og benyttet den for oppgradering i går 8. april. Samme D-LINK AP2000+ ble benyttet begge ganger, og AP’et var i begge tilfeller konfigurert med WPA- PSK. Var nok operativt totalt ca 1 time ved begge anledninger.” Obs! Husk at en angriper enkelt kan overstyre/klone MAC-adressen Enkel identifisering av VMware-instanser EDB Anvendt Logghåndtering 30
 31. 31. Refleksjon Argyris & Schön: Organizational learning: A theory of action perspective (1978) Årsak Hendelse Konsekvens "Single-loop" læring "Double-loop" læring  I logghåndtering er det lett å bare fokusere hendelse→konsekvens og ikke årsak  Vi kan få ut mye mer verdi ved å også se på årsaksforholdene EDB Anvendt Logghåndtering 31 Detect the expected ― Discover the unexpected
 32. 32. Brukeradministrasjon 2007-01-02 12:11:49 | Security | 624 | t | Account Management | EDB/E9999| EDBYYYADC001 ”Rå” hendelse 1 | User Account Created | {{"New Account Name",XX1597},{"New Domain",EDB},{"New Account ID","{S-1-5-21-1617895038-2399380067-405634583-43577}"},{"Caller User Name",E9999},{"Caller fra Windows Domain",EDB},{"Caller Logon ID","(0x0,0x28EF5D45)"},{"Privileges - Security Eventlog ",""},{Attributes:,""},{"Sam Account Name",XX1597},{"Display Name",“Ole Hansen"},{"User Principal Name",XX1597@edb.local},{"Home Directory",//EDB-Users-Data-Server/EDB- Users005$/XX1597},{"Home Drive",H:},{"Script Path",et},{"Profile Path",-},{"User Workstations",-},{"Password Last Set",<never>},{"Account Expires",<never>},{"Primary Group ID",513},{AllowedToDelegateTo,-},{"Old UAC Value",0x0},{"New UAC Value",0x15},{"User Account Control",""},{"Account Disabled",""},{"Password Not Required - Enabled",""},{"Normal Account - Enabled",""},{"User Parameters",-},{"Sid History",-},{"Logon Hours","<value changed, but not displayed>"}} time | account | creator | department Mappet mot avdeling 2 --------------------+---------------------+--------------------+----------------- 2007-01-04 11:21:40 | XX1597 (Ole Hansen) | E9999 (Kjell Olsen)| Operativ sikkerhet til utførende konto 3 Generering av rapport som viser brukeradministrative hendelser per avdeling. Kan fullautomatiseres ved hjelp av uttrekk fra HR-system. 1. At en bruker blir opprettet er normalt 2. At brukeren som oppretter kommer fra en avdeling som har dette som oppgave er normalt 3. At en bruker utenfor disse avdelingene oppretter en bruker er et potensielt policybrudd EDB Anvendt Logghåndtering 32
 33. 33. Visualisering EDB Anvendt Logghåndtering 33 A picture is worth a thousand packets. – Greg Conti
 34. 34. A periodic table of visualization methods Used by permission EDB Anvendt Logghåndtering 34
 35. 35. Påloggingsforsøk Hver celle gir drill-down-muligheter EDB Anvendt Logghåndtering 35
 36. 36. Serverbelastning • Visualisering lar oss dramatisk øke båndbredden ut mot analytiker. • Heatmapet viser ~365 datapunkter, og sparklines over 8500 datapunkter • Ved et øyekast kan vi gjøre oss opp en kvalifisert mening om belastningen på aktuell server, og også fange opp naturlige variasjoner (helger osv). EDB Anvendt Logghåndtering 36
 37. 37. Dataflyt mellom noder “The simple fact that Alice telephones a known terrorist every week is more important than the details of their conversation.” EDB Anvendt Logghåndtering – Bruce Schneier, Secrets & Lies 37
 38. 38. Implementering  Veldig lett å ta utgangspunkt i:  Hvorfor skal vi logge? – Windows Security Eventlog – Unix syslog  Hva bør vi logge? – Brannvegglogger  Hva kan vi logge?  Når har vi bruk for loggene?  Ta heller et steg tilbake  Hvem skal vi logge?  Hva har vi lov til å logge?  Implementering i tre steg: 1. Forberedende  Hvor skal vi logge? 2. Valg og utforming av løsning  Hvordan skal vi logge? 3. Implementering og operasjonalisering EDB Anvendt Logghåndtering 38
 39. 39. Implementering: Steg 1 Løpende Clipart fra Todd Zazelenchuk & Elizabeth Boling Hendelser Etterforskning EDB Anvendt Logghåndtering 39
 40. 40. Implementering: Steg 2 EDB Anvendt Logghåndtering 40
 41. 41. Implementering: Steg 3 EDB Anvendt Logghåndtering 41
 42. 42. Føringer Pragmatisme Effekt • Identifiser interessenter • Ta høyde for endret målbilde • Sikre eierskap • Korte iterasjoner (forretningsmessig, løsning, • Paretos 80/20-regel • Logghåndtering er ikke avleverende miljø, brukere) • Hyppige releaser • Ikke gap over alt på én gang • Ikke mal inn i et hjørne målet • Involver disse underveis • Det finnes ikke dårlige produkter, • Få opp rapporter som gir • Logghåndtering må integreres bare dårlige anskaffelsesprosesser effekt • Tenk koordinerte/fødererte • Scenariebasert planlegging løsninger fremfor one-size-fits all Forankring Smidighet “A good plan violently executed today is better than a perfect plan next week.” - General George Patton EDB Anvendt Logghåndtering 42
 43. 43. Antipatterns • Hoppe over initiell behovsanalyse og tydelig forretningsbehov • Ikke utpeke tjenesteansvarlig Forankring • Ikke ha oversikt over kostnadsbildet • Å la compliance være den primære driveren for løsningen • Vi har et Problem™, la oss kjøpe et Produkt™! Produkt • Forventninger om en ”maskin som sier ping!” ved hendelser • Urealistiske forventninger til hva en logghåndteringsløsning alene kan gi • Ikke gjennomføre reell pilot Innfasing • Ikke gjennomføre tilstrekkelig testing av nødvendig systemintegrasjon • Ikke allokere tilstrekkelig ressurser til implementering og løpende drift • Ikke identifisere tilgjengelige loggkilder • Ikke definere use cases for logganvendelse Anvendelse • Bli for fokusert på hendelse → konsekvens, og dropper årsak • Slavisk rapportering; ingen trening på bruk av logginformasjonen EDB Anvendt Logghåndtering 43
 44. 44. Hyllevare ↔ hjemmesnekret Support Modenhet Utvidbarhet Kostnad Referanser Kompetanse Fleksibilitet Mye gaffatape.. Rettede Funksjonalitet Kostnad Kompetanse rapporter Person- Skalerbarhet Generiske Smidighet avhengig Hyllevare Hjemmesnekret EDB Anvendt Logghåndtering 44
 45. 45. Et praktisk eksempel Jun 5 12:55:44.359: %SEC-6-IPACCESSLOGP: list logacl permitted tcp 192.168.16.1(38402) -> 192.168.16.2(23), 1 packet • Ormehendelse for flere år siden • Hvordan identifisere infiserte noder? • Etablerte ACLer på routere • Logging via syslog mot Unix-node Liste • Script aggregerte hendelsene i ~sanntid • Vasking av legitime noder over • Varsling via SMS • Netflow kunne også blitt benyttet hostnavn og Under 50 linjer Perl IP-adresser (grønt tall = node sjekket ut) EDB Anvendt Logghåndtering 45
 46. 46. The Gartner Magic Quadrant for Security Information and Event Management (SIEM): 2006-2009 Leverandører: • CA • Cisco • IBM • Novell • RSA / EMC • Symantec • ArcSight • Consul (kjøpt av IBM 2006-12) • eIQnetworks (etablert 2001) • ExaProtect (kjøpt av LogLogic 2009) • High Tower (nedlagt 2008) • Intellitactics • LogLogic (etablert 2002) • LogRhytm (etablert 2003) • netForensics (etablert 1999) • Network Intelligence (kjøpt av EMC 2006) • NetIQ (etablert ~1995) • NitroSecurity (etablert 1999) • OpenService (etablert ~2002) • Prism Microsystems (etablert 1999) • Q1 Labs (etablert 2001) • Quest Software (etablert 1987) • SenSage (etablert 2000) • Tenable Network Security (etablert 2002) • TriGeo (etablert 2001) EDB Anvendt Logghåndtering 46 Used by kind permission of
 47. 47. Oppsummering • Det er en utfordring å få nyttiggjort sikkerhetsdata, men har vi råd til å la være? • Ved å studere våre systemer nærmere i fredstid står vi bedre rustet til å håndtere hendelser • Loggene kan få mye større verdi med berikelse • Visualisering er kult! Og iblant også nyttig… • Det finnes ingen fasit! EDB Anvendt Logghåndtering 47
 48. 48. Spørsmål?  En del brutale generaliseringer og grove overforenklinger er begått  Momenter som bevisst er utelatt: – Juridiske aspekter ved overvåkning – Log↔LMI↔ SEM↔SIM↔SIEM – Plattformspesifikke forhold – Spesifikke kommersielle løsninger “Some problems are so complex that you have to be highly intelligent and well informed just to be undecided about them. – Laurence Peter oddbjorn.steffensen@edb.com oddbjorn@tricknology.org EDB Anvendt Logghåndtering 48
 49. 49. Noen relevante ressurser  Bøker og publikasjoner  Websteder – Audit and Trace Log Management, Phillip Maier – http://www.loganalysis.org/ – Security Log Management, Jacob Babbin – http://www.rumint.org/gregconti/ – ISF: Security/Event Working Group Final Report – http://www.raffy.ch/ – NIST 800-92: Guide to Computer Security Log – http://secviz.org/ Management – http://www.securityforum.org/  Konferanser – http://www.securitymetrics.org/ – Usenix Workshop on the Analysis of System Logs – http://www.isif.org/ – SANS WhatWorks Log Management & Analysis – http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/ – CERT FloCon – http://www.graphviz.org/ – http://www.visual-literacy.org/ – http://www.edwardtufte.com/ – http://www.cert.org/flocon/ – http://tools.netsa.cert.org/ – http://www.caida.org/ – http://cee.mitre.org/ EDB Anvendt Logghåndtering 50

×