Your SlideShare is downloading. ×
0
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf

1,164

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,164
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. CIFO Centres d’Innovació i Formació Ocupacional 2n Professional Point de Tarragona Març 2012Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que sen citi lautor i no es faci un ús comercial delobra original ni de la generació dobres derivades. La llicència completa es pot consultar a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
 • 2. Què són els CIFO?Són centres propis del Servei d’Ocupació de Catalunya i, alhora, centres de referènciaen matèria de formació professional per a l’ocupació de Catalunya, que porten a termeaccions formatives d’experimentació en noves qualificacions professionals, accions deformació de formadors/ores i accions d’innovació metodològica, i formen part de laxarxa de centres que acrediten competències professionals. Accions formatives Prospecció i Col·laboració Assessorament Innovació especialitzat
 • 3. CIFO TarragonaCentre d’Innovació i Formació Ocupacional – TarragonaCamí de la Budellera s/n
 • 4. CIFO TarragonaLocalització territorial de CIFO Tarragona
 • 5. CIFO TarragonaEl CIFO de Tarragona es va crear mitjançant el DECRET 288/1995, d11d’octubre de creació dels Centres d’innovació i Formació Ocupacional delDepartament de Treball, està situat en el polígon químic més importantsdel sud d’Europa.Aquesta circumstància ha comportat que tradicionalment programi iimparteixi cursos de Formació Professional per a l’Ocupació de lesespecialitats requerides per les empreses que exerceixen la sevaactivitat i presten serveis en aquest polígon, accions formatives quenodreixen de professionals d’aquestes ocupacions a les empreses del’entorn.CIFO Tarragona disposa de l’acreditació ISO 9001/2008 per al seuSistema de Qualitat.
 • 6. CIFO Tarragona CIFO TARRAGONA - ITINERARIS FORMATIUS 2012 ESP ECIA LITA T ARGD30 Tècnic auxiliar en disseny industrial ESP ECIA LITA T FMEL6206 Soldador/a a larc elèctric (bàsic) ESP ECIA LITA T QUIL0108 ANÀLISI QUÍMICA N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir N IV E LL 1 Especialitat no modulada N IV E LL 3 Unitats de competència a impartir FMEL7106 Soldador/a de canonades dalta pressió dacer ESP ECIA LITA T al carboni amb TIG i elèctrodes per holologacions en UC9535 Desenvolupar anteprojectes i maquetes 2G,5G i 6G UC0052_3: Organitzar i gestionar lactivitat del laboratori N IV E LL 2 Especialitat no modulada volumètricres aplicant els procediments i normes específiques (*) UC9536 Realitzar el disseny i la documentació tècnica per Soldadures especial: Soldadura de materials de UC0053_3: Organitzar el pla de mostreig i realitzar la ESP ECIA LITA TFAMÍLIA a la construcció del projecte diferents aliatges presa de mostres (*) ÀREA PROF. DEPROFESSIONAL DISSENY UC9537 Col·laborar en la coordinació i control del procès E S P E C IA LIT Z UC0341_3: Realitzar anàlisis per mètodes químics, Especialitat no moduladaARTS GRÀFIQUES de fabricació A C IÓ . avaluant i informant dles resultats (*) FMEL70 RD 88/97 Soldador/a de canonades i recipients UC0342_3: Realitzar anàlisis per mètodes químics, ESP ECIA LITA T dalta pressió avaluant i informant dels resultats ESP ECIA LITA T ARGD02 Disseny i modificació de plànols en 2D i 3D N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir N IV E LL 3 Especialitat no modulada ESP ECIA LITA T QUIA0208 ASSAIGS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS ARGD03 Disseny mecànic de modelat paramètric de UC9201 Soldadura de canonades dalta pressió amb ESP ECIA LITA T N IV E LL 3 Unitats de competència a impartir peces electròdes revestits i arc-TIG en posició 6G UC9199 Soldadura de canonades dalta pressió amb N IV E LL 3 Especialitat no modulada elèctrodes revestits i arc-TIG en posició 2G UC0052_3: Organitzar i gestionar lactivitat del laboratori ÀREA PROFESSIONAL DANÀLISI I aplicant els procediments i normes específiques CONTROL FMEC0110 RD1525/2011 Soldadura amb elèctrode ESP ECIA LITA T revestit i TIG UC0053_3: Organitzar el pla de mostreig i realitzar la N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir presa de mostres INAN82 TÈCNIQUES DANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES UC0054_3: Realitzar assaigs microbiològics informant ESP ECIA LITA T ÀREA DALIMENTS dels resultats PROFESSIONALFAMÍLIA OCUPACIONS UC0099 Realitzar soldadures amb arc elèctric amb N IV E LL 3 Unitats de competència a impartirPROFESSIONAL - COMUNES A elèctrode revestitINDÚSTRIES TOTES LES ÀREES ÀREA PROFESSIONAL UC0100 Realitzar soldadures amb arc sota gas protector DINDÚSTRIES DE CONSTRUCCIONS ESP ECIA LITA T QUIA0108 ASSAIGS FÍSICS I FISICOQUÍMICSALIMENTÀRIES ALIMENTÀRIES METÀL·LIQUES amb elèctrode revestit (INAN) INAN82 TÈCNIQUES DANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES N IV E LL 3 Unitats de competència a impartir DALIMENTS INAN82 TÈCNIQUES DANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES FMEC0108 RD1216/2009 Fabricació i muntantge de ESP ECIA LITA T FAMÍLIA DALIMENTS canonada industrial PROFESSIONAL - QUÍMICA UC0052_3: Organitzar i gestionar lactivitat del laboratori N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir aplicant els procediments i normes específiques FAMÍLIA PROFESSIONAL - UC0053_3: Organitzar el pla de mostreig i realitzar la FABRICACIÓ presa de mostres MECÀNICA UF0056_3: Realitzar els assajos físics, avaluant i UC1142 Traçar i mecanitzar canonades informant dels resultats UF0057_3: Realitzar els assajos fisicoquímics, avaluant i ESP ECIA LITA T SSCF12 Disseny de mitjans didàctics UC1143 Conformar i armar canonades informant dels resultats N IV E LL 3 Especialitat no modulada MP0051: Mòdul de pràctiques professionals no laborals ESP ECIA LITA T FMEC209 RD684/2011 Disseny de canonada industrial ESP ECIA LITA T SSCF01 Introducció a la metodologia didàctica N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir ESP ECIA LITA T QUIE0108 OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA N IV E LL 2 Especialitat no modulada N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir UC1148_3 Elaborar la documentació tècnica delsFAMÍLIA productes de construccions mecàniquesPROFESSIONAL - ÀREASERVEIS PROFESSIONAL UC1149 Dissenyar esquemes de canonada industrial UC0045_2: Realitzar operacions de procés químicSOCIOCULTURAL DE FORMACIÓ (SSCF) ESP ECIA LITA T SSCF10 FORMADOR OCUPACIONAL UC0046_2: Preparar i condicionar màquines, equips iS I A LA instal·lacions de planta química correcta fabricació, UC0048_2: Actuar sota normes deCOMUNITAT N IV E LL 3 Unitats de competència a impartir ESP ECIA LITA T FMEL10 RD83/97 Calderer/a industrial seguretat i mediambientals N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir UC9408 Verificar i avaluar el nivell de qualificació assolit, ESP ECIA LITA T QUIB0108 GESTIÓ I CONTROL DE PLANTA QUÍMICA els programes i les accions ... ÀREA PROFESSIONAL UC 9409 Contribuir activament a la millora de la qualitat UC9371 Construir estructures metàl·liques MF9519 DE PROCÉS QUÍMIC N IV E LL 3 de la formació Interpretació de plànols de construccions metàl·liques UC9402 Proporcionar oportunitatsdaprenentatge UC9371 Construir estructures metàl·liques MF9523 Unitats de competència a impartir adaptades a les característiques dels individus Traçats i desenvolupaments en caldereria ÀREA PROFESSIONAL ESP ECIA LITA T FMEM40 Operador/a màquina eina UC0574_3: Organitzar les operacions de la planta química DE PRODUCCIÓ MECÀNICA UC0579_3: Supervisar ladequat compliment de les N IV E LL 2 Especialitat no modulada normes de seguretat i ambientals del procés químic i de les instal·lacions denergia i auxiliars UC0576_3: Coordinar els processos químics i dinstal·lacions denergia i auxiliars FMEH0109 RD684/2011 Mecanitzat per arrancamentRequisits daccés dacord amb el requerits pel nivell de la qualificació professional. El certificat de ESP ECIA LITA T dencenallsprofessionalitat i/o els específics de cada especialitat ocupacional en concret. N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir ÀREA PROFESSIONAL UC0089 Determinar els processos de mecanitzat per D OPERACIONS MECÀNIQUES arrencament dencenalls UC0090 Preparar màquines i sistemes per procedir al mecanitzat per arrancament dencenalls UC0091 Mecanitzar el productes per arrancament dencenalls
 • 7. CIFO Tarragona Àrea professional: Procés Químic• Operacions bàsiques en planta química Objectiu: Realitzar operacions bàsiques i de control de diferents processos químics, controlant el funcionament, la posada en marxa, i parada de màquines, equips i instal·lacions, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsic dels equips de l’àrea de treball.• Gestió i control de planta química Objectiu: Organitzar i controlar les operacions pròpies de les plantes de procés químic, i dels diversos processos de generació d’energia i serveis auxiliars habituals en aquestes plantes, tot assegurant el compliment dels plans de producció i mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes.
 • 8. CIFO TarragonaÀrea professional: Anàlisi i control • Anàlisi química Objectiu: Organitzar i aplicar tècniques i mètodes d’anàlisi química i instrumental sobre matèries i productes, orientats al control de qualitat i investigació, actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori, de seguretat personal i mediambiental. • Assajos físics i fisicoquímics Objectiu: Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i anàlisis fisicoquímiques sobre materials, matèries primeres, productes semielaborats i productes acabats, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat, actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori, així com normes de seguretat i mediambientals. • Assajos microbiològics i biotecnològics Objectiu: Organitzar i realitzar assajos microbiològics o qualsevol tipus d’assaig en el que s’utilitzin microorganismes com a part d’un sistema de detecció. • Tècniques d’anàlisis microbiològiques d’aliments Objectiu: Realitzar totes les operacions relatives a les determinacions analítiques de tipus microbiològic en matèries primeres i productes alimentosos i alimentaris presents en la indústria alimentària complint en tot moment dels requisits tècnics i sanitaris de qualitat, medi ambient i seguretat legalment establerts
 • 9. CIFO Tarragona Àrea professional: Construccions metàl·liques• Soldadura amb elèctrode revestit i TIG Objectiu: Realitzar soldadures amb arc elèctric amb elèctrodes recoberts i soldadures amb arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG) , d’acord amb les especificacions de procediments de soldadura (WPS) , amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.• Soldador/a a l’arc elèctric bàsic Objectiu: Realitzar operacions bàsiques dunió de xapes i perfils dacer al carboni utilitzant instal·lacions de soldadura a larc elèctric amb elèctrodes revestits; així com treballs de tall de metalls utilitzant instal·lacions manuals doxitall i arc plasma, i aplicar les especificacions tècniques de construcció i criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.• Soldador/a de canonades i recipients d’alta pressió Objectiu: Realitzar operacions d’unió utilitzant equips de soldadura elèctrica amb elèctrodes revestits i arc TIG aplicant les especificacions tècniques previstes a les homologacions internacionals de processos de soldadura, complint les normes de seguretat i higiene en el treball.
 • 10. CIFO TarragonaÀrea professional: Construccions metàl·liques • Fabricació i muntatge d’instal·lacions de canonada industrial Objectiu: Realitzar operacions delaboració, acoblament i muntatge de canonades, accessoris i elements incorporats, així com operacions bàsiques dunió, seguint els procediments establerts, interpretar plànols i documentació tècnica, atenent i respectant en tot moment les normes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals. • Interpretació de plànols de construccions metàl·liques (Calderer/a industrial) Objectiu: Interpretar plànols de construccions metàl·liques com ara: elements estructurals de naus industrials, grues i ponts, conduccions de fluids, cons i tremuges, i dipòsits. Realitzar el seu especejament, i el croquisat d’elements estructurals. Conèixer els diferents sistemes de representació gràfica. • Traçats i desenvolupaments en caldereria (Calderer/a industrial) Objectiu: Traçar figures geomètriques planes i elements estructurals de construccions metàl·liques. Traçar i desenvolupar cilindres, cons i tremuges per a la construcció d’estructures metàl·liques, recipients i conduccions de fluids. Utilitzar els diferents sistemes de traçat i desenvolupament propis del calderer de taller. • Disseny de canonada industrial Objectiu: Dissenyar i elaborar la documentació tècnica d’instal·lacions de canonada industrial, partint d’avantprojectes i instruccions d’enginyeria bàsica, complint la normativa requerida, amb criteris de qualitat, seguretat i protecció del medi ambient.
 • 11. CIFO Tarragona Àrea professional: Operacions mecàniques.• Operador de màquina eina Objectiu: Realitzar operacions simples de mecanització amb màquines d’arrencada de ferritja, tall i deformació, comprovant mesures amb els aparells de mesura i verificació adequats, tot seguint les instruccions dels documents tècnics en condicions de qualitat i seguretat idònies.• Mecanització per arrencada de ferritja Objectiu: Realitzar els processos de mecanització per arrencada de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de màquines i equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient
 • 12. CIFO TarragonaÀrea professional: Arts gràfiques • Disseny mecànic de modelat paramètric de peces Objectiu: Dissenyar objectes i/o peces fent servir un programa de dibuix informàtic 2D/3D amb acotat paramètric que mostri diferents peces a partir d’una única peça prototipus. • Tècnic/a auxiliar en disseny industrial Objectiu: Desenvolupar objectes en el procés de treball del disseny industrial aplicant els programes informàtics que millor s’adaptin a les necessitats de l’encàrrec.
 • 13. CIFO Tarragona Àrea professional: Serveis socioculturals i a la comunitat• Docència de la formació professional per a l’ocupació Objectiu: Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l‘ocupació, elaborar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics, orientar sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.• Disseny de mitjans didàctics Objectiu: Dissenyar o adaptar mitjans didàctics tecnicometodològics desenvolupant les especificacions tècniques, les condicions per a la seva utilització i els seus mètodes de control de qualitat.• Introducció a la metodologia didàctica Objectiu: Programar, impartir i avaluar accions formatives aplicant tècniques i estratègies metodològiques adequades a les característiques del grup de formació.
 • 14. CIFO Tarragona PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ DACCIONS FORMATIVES DE CIFO TARRAGONA PER LANY 2012 ÀREES FORMATIVES NÚM. DE CURSOS PER ÀREA HORES DE FORMACIÓ PER ÀREAProcés químic 5 1490Anàlisi i control 8 2410Construccions metàl·liques 12 3242Operacions mecàniques 3 1350Arts gràfiques 4 1446Serveis socioculturals i a la comunitat 5 2216Totals 37 12154
 • 15. CIFO Tarragona Gràcies per la vostra atenció www.oficinadetreball.gencat.catPodreu trobar aquesta presentació a www.slideshare.net/ocupaciocatSeguiu-nos al Twitter @ocupaciocat

×