Social Media Use inHigher Education : KeyAreas to Consider For    Educatorsสื่อทางสังคมที่ใช้ในระดับอุดมศึกษา : พื้นที่...
AbstractThe use of social media in higher education classrooms is  on the rise as faculty employa variety of software too...
Key words- user-generated content (UCG)- Intellectual property rights- Copyright- Americans with Disabilities Act (ADA)- ...
social media สื่อสังคม social media ที่ใช้กันอย่าง แพร่หลาย และเป็นที่นิยมก็คือ YouTube, Flikir และ Facebook ซึ่ง Kapla...
Web. 2.0 เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2004 ซึงเป็น                     ่เวอร์ชนของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ  ...
การใช้ Social media ในการจัดการเรียน    การสอนในระดับอุดมศึกษา  Junco, Heiberger, and Loken (2010) ได้  ดำาเนินการศึ...
Key areas of consideration for educatorsพื้นที่สำาคัญที่นักการศึกษาต้องพิจารณาสำาหรับการ           ใช้สื่อสังคมก...
สรุป  ภาควิชาหรือคณะต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา จะได้  ประโยชน์จากการแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน และการพัฒนางานที่  นั...
User-generated content (UCG)   Social media and Web 2.0 Revolution- User-generated content (UCG)- Web 2.0 เริ่มขึ้นครั้ง...
Social media use in higher education
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Social media use in higher education

887
-1

Published on

Arcticle

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
887
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social media use in higher education

 1. 1. Social Media Use inHigher Education : KeyAreas to Consider For Educatorsสื่อทางสังคมที่ใช้ในระดับอุดมศึกษา : พื้นที่สำาคัญ หรือพื้นที่เฉพาะที่ตองพิจารณาสำาหรับนักการ ้ ศึกษา นางจิรพา พจนา เลขที่ 10
 2. 2. AbstractThe use of social media in higher education classrooms is on the rise as faculty employa variety of software tools and free web applications to enhance learning, communication, andengagement. Web 2.0 social software exists beyond traditional course management systems and potentially opens up the academic environment to a public space. This article presentsimportant issues for educators to consider as they use these new tools by investigating theramifications of moving academic activities to a public sphere and examining how laws thatgovern our academic freedoms and behaviors translate in this new environment. The discussion focuses on concerns specific to incorporating the use of social media and user-generated
 3. 3. Key words- user-generated content (UCG)- Intellectual property rights- Copyright- Americans with Disabilities Act (ADA)- Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)- Privacy- Fair use
 4. 4. social media สื่อสังคม social media ที่ใช้กันอย่าง แพร่หลาย และเป็นที่นิยมก็คือ YouTube, Flikir และ Facebook ซึ่ง Kaplan และ Haenlein(2010)ได้ให้คำาจำากัดความของกลุ่มคนที่ใช้ สื่อ สังคม social media ว่า เป็นกลุ่มการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนรากฐานของความ นึกคิด มโนคติ ด้านเทคโนโลยี
 5. 5. Web. 2.0 เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2004 ซึงเป็น ่เวอร์ชนของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ั่ - ออกแบบมาให้ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลได้ง่าย - ดีไซด์พื้นที่ในอินเทอร์เน็ตของเราได้มากขึ้น - คุณสมบัตด้านการแลกเปลียนข้อมูล web ิ ่2.0 สนับสนุน - แลกไฟล์ง่าย - ดาวน์โหลดง่าย - อัพโหลดง่าย - มีซเอสเอส ช่วยในการจัดการเนื้อหาของ ีเว็บไซต์ API, JSON, REST และ XML - มีการให้บริการฟีด ผ่านทาง RSS หรือAtom แมชอัป
 6. 6. การใช้ Social media ในการจัดการเรียน การสอนในระดับอุดมศึกษา Junco, Heiberger, and Loken (2010) ได้ ดำาเนินการศึกษาทดลอง โดยใช้ twitterกับนักศึกษาทั้งสองกลุม กลุ่มแรก คือกลุ่มควบคุม ่ เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ใช้twitter กลุ่มที่สอง คือส่วนกลุ่มทดลองโดยได้รับการ ฝึกอบรมด้านการใช้ twitterและการใช้ประโยชน์จากซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ และจากผล การวิจัยก็พบว่า กลุ่มที่ใช้ twitter มีผลการเรียนดี และเพิ่มขึ้น จึงสรุปได้วา การ ่
 7. 7. Key areas of consideration for educatorsพื้นที่สำาคัญที่นักการศึกษาต้องพิจารณาสำาหรับการ ใช้สื่อสังคมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องคำานึง ถึงในเรื่องดังต่อไปนี้1. Ownership and Intellectual Property (ความเป็นเจ้าของ และทรัพย์สินทางปัญญา)2. Privacy (FERPA) and Security (ความเป็นส่วนตัว และ ความปลอดภัย)3. Access, Accessibility and Compliance (การเข้าถึง อินเทอร์เน็ตและมาตรฐาน)4. Stability of Technology (เสถียรภาพของเทคโนโลยี)5. Intellectual Property Rights (meets) Copyright law (
 8. 8. สรุป ภาควิชาหรือคณะต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา จะได้ ประโยชน์จากการแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน และการพัฒนางานที่ นักเรียนเชือมต่อในการใช้สื่อที่ ่ท้าทายในการเรียน และครูจะต้องสอนในเรื่องของความ เป็นส่วนตัว ความเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์ทางปัญญา การใช้ลิขสิทธิ์ เป็นการ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อสังคม เป้าหมายของการเรียนการสอน คือการเรียนรู้ และการ สร้างความรู้ หากสังคมของเราอยู่ที่จุดของสิ่งที่ Thomas Friedman ได้อธิบายว่า "
 9. 9. User-generated content (UCG) Social media and Web 2.0 Revolution- User-generated content (UCG)- Web 2.0 เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2004
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×