Your SlideShare is downloading. ×
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

88,716
views

Published on

my work

my work

Published in: Education, Technology

10 Comments
18 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
88,716
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
581
Comments
10
Likes
18
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  จัดเป็นความสัมพันธ์ทางชีวภาพ ได้แก่ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งมีชีวิต โดยแต่ละชนิดก็จะ  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แบ่ง มีความสัมพันธ์ต่อกัน ออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน  เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ จึงมีการใช้เครื่องหมาย ต่อไปนี้แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ อาศัยรวมกัน + หมายถึง การได้ประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง - หมายถึง การเสียประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ่ง 0 หมายถึง การไม่ได้ประโยชน์ แต่ก็ไม่เสียประโยชน์  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งได้ เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 • 2. การได้รับประโยชน์ร่วมกัน  การได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Mutualism) เป็นการอยู่รวมกันของ ่ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดทีได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองชนิด ใช้สัญลักษณ์ +, + เช่น ่
 • 3. แมลงกับดอกไม้ แมลงดูดน้้าหวานจากดอกไม้เป็นอาหาร และดอกไม้ก็มีแมลงช่วยผสมเกสร
 • 4. นกเอี้ยงกับควาย นกเอี้ยงได้กินแมลงต่าง ๆ จากหลังควาย และควายก็ได้นกเอี้ยงช่วยก้าจัด แมลงที่มาก่อความร้าคาญ
 • 5. มดดากับเพลี้ย เพลี้ยได้รับประโยชน์ในการที่มดด้าพาไปดูดน้้าเลี้ยงที่ต้นไม้ และมดด้าก็จะ ได้รับน้้าหวาน
 • 6. ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล (Sea anemore) ปูเสฉวนอาศัยดอกไม้ทะเลพรางตัวจากศัตรูและยังอาศัยเข็มพิษจาก ดอกไม้ทะเล ป้องกันศัตรู ส่วนดอกไม้ทะเลก็ได้รับอาหารจากปูเสฉวนที่ ก้าลังกินอาหารด้วย
 • 7. ไลเคน (Lichen) คือ การด้ารงชีวิตร่วมกัน ของรากับสาหร่าย ซึ่งเป็น การอยู่แบบที่สิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ชนิดต่างก็ได้รับประโยชน์ สาหร่ายมีสีเขียวสร้าง อาหารเองได้โดย กระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสงแต่ต้อง อาศัย ความชื้นจากรา ส่วนรา ได้รับธาตุอาหารจาก สาหร่าย ได้แก่ ไนโตรเจน จากการตรึง ไนโตรเจน นอกจากนั้นรา บางชนิดอาจสร้างสาร พิษ ซึ่งป้องกันไม่ให้สัตว์ อื่นกินไลเคนเป็น อาหาร และรายังสร้าง กรดช่วยใน การละลายหิน และเปลือกไม้ ช่วยในการ ละลายหินและเปลือก ไม้ ท้าให้ไลเคนดูด ซับ ธาตุอาหารได้ดี
 • 8. แบคทีเรียไรโซเบียม (Rhizobium) ในปมรากพืชวงศ์ถั่ว ตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้แก่รากถัว ในขณะเดียวกันแบคทีเรียก็ได้รับ ่ ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์และแร่ธาตุจากต้นถั่ว
 • 9. โปรโตซัวในลาไส้ปลวก ปลวกไม่มีน้าย่อยส้าหรับย่อยเซลลูโลสในเนื้อไม้ โปรโตซัวช่วยในการย่อย จนท้าให้ปลวกสามารถกินไม้ได้ และโปรโตรซัวก็ได้รบสารอาหารจากการ ั ย่อยสลายเซลลูโลสด้วย
 • 10. แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในสาไส้ใหญ่ของคน แบคทีเรียได้รับอาหารและที่อยูอาศัยจากล้าไส้ของคน ส่วนคนจะได้รับ ่ วิตามินบี 12 จากแบคทีเรีย
 • 11. ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล  ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะ เกื้อกูล (commensalism) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่ง มีชีวิตโดยที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ประโยชน์แต่ก็ไม่เสียประโยชน์ (+,0) เช่น
 • 12. ปลาฉลามกับเหาฉลาม เหาฉลามอาศัยอยู่ใกล้ตัวปลาฉลามและกินเศษอาหารจากปลาฉลาม ซึ่ง ปลาฉลามจะไม่ได้ประโยชน์ แต่ก็ไม่เสียประโยชน์
 • 13. พลูด่างกับต้นไม้ใหญ่ พลูด่างอาศัยร่มเงาและความชืนจากต้นไม้โดยต้นไม้ไม่ได้ประโยชน์แต่ขณะ ้ เดียว กันก็ไม่เสียประโยชน์อะไร
 • 14. กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ยึดเกาะที่ล้าต้นหรือกิ่งของต้นไม้ซึ่งได้รับความชื้นและแร่ธาตุจาก ต้นไม้ โดยที่ต้นไม้ไม่ได้รับประโยชน์ แต่ก็ไม่เสียประโยชน์อะไร
 • 15. เพรียงที่อาศัยเกาะบนผิวหนังของวาฬเพื่อหาอาหาร วาฬไม่ได้ประโยชน์ แต่ก็ไม่เสียประโยชน์
 • 16. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์  ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ ใช้สัญลักษณ์ +, - ซึ่ง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ก. การล่าเหยือ (Predation) เป็นความสัมพันธ์โดยมี ่ ฝ่าย หนึ่งเป็นผู้ล่า (Predator) และอีกฝ่ายหนึงเป็น ่ เหยื่อ (Prey) หรือเป็น อาหารของอีกฝ่าย เช่น
 • 17. งูกับกบ
 • 18. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์  ข. ภาวะปรสิต (parasitism) เป็นความสัมพันธ์ของสิงมีชีวิตที่มีฝ่าย ่ หนึ่ง เป็นผู้เบียดเบียน เรียกว่า ปรสิต (parasite) และอีกฝ่ายหนึ่งเป็น เจ้าของบ้าน (host) เช่น
 • 19. ต้นกาฝาก ฝอยทองที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่ จะดูดน้้าและอาหารจากต้นไม้ใหญ่
 • 20. หมัด เห็บ ไร พยาธิต่างๆ ที่อาศัยอยู่กับร่างกายคนและสัตว์
 • 21. เชื้อโรคต่างๆ ที่ท้าให้เกิดโรคกับคนและสัตว์
 • 22. ความสัมพันธ์แบบภาวะมีการย่อยสลาย ความสัมพันธ์แบบภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism) ใช้ สัญลักษณ์ +, 0 เป็นการด้ารงชีพของกลุ่มผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น เห็ด รา แบคทีเรีย และจุลินทรีย์
 • 23. รูปจุลินทรีย์
 • 24. รูปแบคทีเรีย
 • 25. รูปเห็ด
 • 26. รูปรา
 • 27. ภาวะแข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ๒ ชีวิต ซึงอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิด ่ กัน ที่มีความต้องการทีอยู่อาศัยหรืออาหารอย่างเดียวกันในการด้ารงชีวิต ่ และปัจจัยดังกล่าวนั้นมีจ้ากัด จึงเกิดการแข่งขันเพื่อครอบครองที่อยู่อาศัย หรือแย่งชิงอาหารนั้น เช่น
 • 28. การแย่งอาหาร การแย่งอาหารของปลา
 • 29. ภาวะเป็นกลาง ภาวะเป็นกลาง (Neutralism) คือ ภาวะที่มีสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ อาศัย อยู่ในบริเวณเดียวกัน สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต่างด้ารงชีวิตกันอย่างไม่เกี่ยวข้อง กัน เช่น บริเวณต้นไม้ตนเดียวกันแต่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ้
 • 30. รูปแสดงต้นไม้
 • 31. ภาวะการกีดกัน  ภาวะการกีดกัน เป็นภาวะที่การด้ารงอยูของสิ่งมีชีวิต ไปมีผลต่อการอยูรอด ่ ่ ของสิงมีชวิตอีกชนิดหนึ่ง เช่น ต้นไม้ใหญ่บงแสงไม่ให้ส่องถึงไม้เล็กที่อยู่ ่ ี ั ข้างล่าง ท้าให้ไม้เล็กไม่อาจเติบโตได้
 • 32. จัดทำโดย ด.ช.ศรัณย์ ศรีมี ม.3/1 เลขที่ 5